Eko škola

Dječji vrtić Savica, Zagreb

VLADIMIRA RUŽDJAKA 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/61 51 327
Fax: 01/61 51 332
E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-savica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Valentina Opić
Školski koordinatori: Jelena Marić, Martina Kežman, Aleta Jurki, Ozana Meštrović, Marijana Pavlović
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Eko-vrtić Savica na Danu narcisa

  Uzgoj lukovica narcisa u našem vrtu, presađivanje u male spremnike izrađene od tetrapak ambalaže, podjela na Cvjetnom trgu 24.3.2018 i 23.03.2019. Eventualno nastup naše djece na pozornici tom prigodom, na Cvjetnom trgu.

 • Obilježavanje Valentinova na tradicionalan način karakterističan za Sjeverozapadnu Hrvatsku

  Upoznavanje i očuvanje kulturne baštine našeg kraja, briga za okoliš, biljke i životinje, suživot ljudi s prirodom te povezivanje svih živih bića u jedinstvenu cjelinu.\\\\\\\\\\\\\\\\nUpoznavanje s običajima vezanim uz taj dan: izrada kućica i hranilišta za ptice, zalijevanje biljaka \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"hranjivom vodom\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", izrada i pečenje posebnih peciva \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"tičica\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", tjeranje zlih duhova dimom i tamjanom.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • VALENTINA OPIĆ – ravnatelj/ica
 • JELENA MARIĆ /pedagog /, školski koordinator
 • VESNA FLEGAR VONDRA /pedagog/ školski koordinator
 • MARTINA KEŽMAN/ odgojitelj/ školski koordinator
 • ALETA JURKI/ odgojitelj/ školski koordinator
 • OZANA MEŠTROVIĆ/odgojitelj/ školski koordinator
 • MARIJANA PAVLOVIĆ /odgojitelj / školski koordinator
 • PATRIŠA JONJIĆzdravstvena voditeljica
 • PAVLE PRUGOVEČKI /domar/ tehničko osoblje
 • SANJA PAVIČIĆ MALTARIĆ /spremačica/ - tehničko osoblje
 • VLADIMIR DIMIĆ /djed, predstavnik obitelji
 • NIVES MORIC - predstavnica lokalne zajednice

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PLANET ZEMLJA
Cilj:
 • Podići svijest o potrebi zaštite okoliša u vrtiću i lokalnoj zajednici.
 • Cilj – djeca: Senzibilizirati djecu za razumijevanje međuovisnosti ljudi i okoliša, odnosno svih živih bića i uvjeta života na planetu.
 •  Cilj - roditelji i lokalna zajednica: Uključiti roditelje i lokalnu zajednicu u realizaciju Eko - programa te tako djelovati na njihovu senzibilizaciju i svijest.

Zadatak:
 • Kućice za kukce i ptice  - Pravilno postupanje s biljkama i svim živim bićima u prirodi, Izrada nastambe za korisne kukce, izrada hranilišta i kućica za ptice, postavljanje u dvorištu, hranjenje
 • Mali vrtovi u velikom gradu .
  • Konstantna briga o biljkama i izgledu vrtova.
  • Daljnje osiguravanje uvjeta za uređenje cvjetnjaka, povrtnjaka, vrta ljekovitog bilja.
 • Život kraj Save - Promatranje Save – vodostaj, čistoća, boja, miris...  što možemo činiti da bi bilo bolje.

 • Naše zeleno susjedstvo - Upoznavanje bliže i šire okolice vrtića – zapažanje eko-stanja, brige ljudi za svoj okoliš, akcije čišćenja igrališta u oba objekta.

 • Podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša.
  • Pregled eko - čistoće dječjih igrališta, parkova i zelenih površina u naselju pomoću tablice.
  • Izrada i postavljanje plakata, transparenata, poziva na suradnju
  • Stjecanje znanja o određenim biljnim i životinjskim vrstima (zaštićene životinje i biljke, endemske vrste na Zemlji ili Hrvatskoj).
  • Upoznavanje s biljnim i životinjskim vrstama iz svoje neposredne blizine (npr. bubamara, tratinčica).
 • Obilježavanje EKO datuma


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Plakati, pozivnice, foto dokumentacija, pedagoška dokumentacija skupine.

Nositelji:
 • Djeca srednjih i starijih skupina s odgojiteljicama
Naziv teme: PROMET
Cilj:
 • Utjecati na sigurnost djeteta u prometu.
 • Učiti o pravilima ponašanja u prometu, istražiti i upoznati različite vrste prometa, prometnih sredstava, prometnica, prometnih znakova, istražiti i upoznati korisnost prometa, kao i štetni utjecaj prometa na okoliš, upoznati bicikl kao prijevozno sredstvo te povoljan utjecaj njegova korištenja na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša.

Zadatak:
 • Prometna priča
  • Djeca kao pješaci - pješačiti sigurno: poštivanje prometne kulture ponašanja u šetnjama.
  • Djeca kao putnici (edukacija roditelja i djece/obitelj) - suradnja: vožnja autobusom, tramvajem, ponašanje tijekom vožnje, vezanje sigurnosnim pojasom.
  • Djeca kao vozači: bicikla, rola, romobila...: poštivanje prometnih pravila.
  • Poligon - uvježbavanje pravila.
  • Promet po hodnicima vrtića i na dvorištu.
  • Obilježavanje EKO datuma.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Dokumentacija odgojitelja – eko aktivnosti
 • Foto dokumentiranje

Nositelji:
 • Sve vrtićke skupine, roditelji, prometna policija, stručni tim vrtića, ravnateljica
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Razvijati vještine samostalnog djelovanja uz osiguravanje maksimalne sigurnosti djece, prepoznavanje  potencijalnih izvora opasnosti i načina samozaštite.
 • Poticati  integriranje znanja i iskustva o energetski učinkovitim rješenjima i obnovljivim izvorima energije na području prometa.
 • Upoznati energetski učinkovita rješenja: pješačenja ili vožnja biciklom na manje udaljenosti, korištenje gradskog autobusa, tramvaja…
 • Upoznati ili zamisliti prometna sredstva koja koriste obnovljive izvore energije.

Zadatak:
 • To i mi možemo: štedjeti vodu, štedjeti el.energiju i grijanje. Paziti da se slavine zavaraju, svjetla i uređaji gase kad nisu potrebni, zatvaraju vrata i prozori kad ne prozračujemo. Eko patrola provjerava i potiče sve na štednju.
 • Energija i kako je pametnije koristiti :obnovljive vrste energije, otkriti i zamišljati samoodržive kuće, uređaje i sl. 
 • Kako se što pokreće : koja energija pokreće ljude, mlinove, elektrane, prijevozna sredstva, gradska prometala... upoznati ili zamisliti prometna sredstva koja koriste obnovljive izvore energije: kako bi izgledao auto koji pokreće sunčeva energija, kako plovi jedrenjak…    
 • Obilježavanje EKO datuma.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Odgojitelji i djeca, roditelji, stručni tim s ravnateljicom na čelu, tehničko osoblje i domari, vanjski članovi Eko odbora

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca, roditelji, stručni tim s ravnateljicom na čelu, tehničko osoblje i domari, vanjski članovi Eko odbora.
Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA I VODA
Cilj:
 • Upoznavanja ljudskog tijela, osnove fiziologije – tijelo treba energiju, vodu i zrak,    upućivati dijete na navike i vještine kojima može doprinositi  zaštiti  vlastitog zdravlja:  
 • Poticati razvoj poštovanja prema plodovima prirode - hrani i vodi
 • Razvijati navike neigranja hranom i ne bacanja hrane bez potrebe 
 • Razvoj  svijest djeteta o važnosti racionalnog korištenja prirodnih resursa  vode, Razvijati svijest o potrebi štednje vode

Zadatak:
 • Hrana – kotač sreće koji nas pokreće - 
  • Izrada piramide zdrave prehrane
  • Samostalna priprema zdravih poslastica
  • Isprobavanje raznih, novih okusa
  • Dani kruha; Jesenska svečanost; kestenijada
 • Čuvari zdravlja
 • Obilježavanja EKO datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Fotodokumentiranje
 • Eko patrola, odgojitelji, stručni tim i ostali zaposlenici  prate ponašanje, stanje vodomjera, količinu otpada hrane.. bilježe, fotografiraju, izvješćuju Ekokoordinatorie koji sa stručnim timom i Eko odborom predlažu daljne akcije

Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji srednjih i starijih skupina , članovi interesne skupine Eko vrt, ravnateljica, školski koordinatori, roditelji
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Osvješćivati opasnosti od zagađenja okoliša i odgovornosti za njegovo očuvanje i unapređenje
 • Senzibilizacija i provođenje 7R aktivnosti (reduce – reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada/ npr.ambalaža, reuse – rabiti drugačijeili u drugu svrhu, recicle – reciklirati za proizvodnju novoga, repair – reparirati odnosno popraviti, respect – respektirati odnosno poštovati, refelect –reflektirati odnosno odražavati znanje u svom ponašanju tj.promišljati, refuse – razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti /lijekove, ulja i sl.)

Zadatak:
 • Reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada  npr.ambalaže, papira, pl.čaša, vrećica itd. Korištenje papira obostrano, Korištenje recikliranog papira, Korištenje plastičnih čaša – možemo li drugačije i bolje, da manje bacamo
 •  Od staroga - novo : Rabiti drugačije ili u drugu svrhu Korištenje rabljenih omotnica u drugim situacijama i igrama Kaširanjem do novih stvari od korištenih kutija i starih novina
 •  Otpad nije smeće: Reciklirati za proizvodnju novoga  Izrada različitih spremnika, Razvrstavanje otpada, Odlaganje bio-otpada u kompostanu, Suradnja s organizacijom "E-kolektor" Zagreb radi zbrinjavanja papirnatog otpada, Osiguravanje dovoljno spremnika  za otpad prema EKO – kriterijima (na nivou Vrtića i odgojnih skupina) - dopuna
 • Možemo popraviti - Reparirati odnosno popraviti Popravljanje drvenih igračaka, Popravljanje slikovnica, Kompletiranje setova igara, konstruktora i sl. od više rasparenih, starih setova
 • Respektirati odnosno poštovati, Pravilno postupanje s biljkama i svim živim bićima u prirodi
 • Razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti: Zbrinjavanje ambalaže koju ne možemo iskoristiti (kašete, kutije za kem.sredstva, svježe meso i sl.)
 • Odlaganje otpada, posebice opasnog na reciklažna dvorišta (stara računala i sl.)
 • obilježavanje EKO datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca svih skupina, ravnateljica, školski koordinatori, članovi EKO- odbora, tehničko osoblje, svi djelatnici vrtića

Eko kodeks

Eko kodeks:

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.


Eko himna:

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

SVE BI MIRISALO BOLJE

SVI BI BILI DOBRE VOLJE

PTICE BI PJEVALE LJEPŠE

LJUDI BI SE DRUŽILI ČEŠĆE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI MALENI EKOLOZI RADIŠNI

VRTOVE IMAMO, SIJEMO, SADIMO.

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI ZNAMO TO

KAKO SE RADI ŠTO!

ŠTO SE SLAŽE I SORTIRA,

ŠTO SE DROBI-RECIKLIRA,

KAKO ZDRAVA ŠUMA DIŠE,

A ŠTO RADE KISELE KIŠE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

 

Odgojitelj: Nenad Gospodnetić, autor teksta i glazbe