Eko škola

Dječji vrtić Savica, Zagreb

VLADIMIRA RUŽDJAKA 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/61 51 327
Fax: 01/61 51 332
E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-savica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Valentina Opić
Školski koordinatori: Martina Kežman, Aleta Jurki, Ozana Meštrović, Marijana Pavlović
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-vrtić Savica na Danu narcisa

  Uzgoj lukovica narcisa u našem vrtu, presađivanje u male spremnike izrađene od tetrapak ambalaže, podjela na Cvjetnom trgu 24.3.2018 i 23.03.2019. Eventualno nastup naše djece na pozornici tom prigodom, na Cvjetnom trgu.

 • Obilježavanje Valentinova na tradicionalan način karakterističan za Sjeverozapadnu Hrvatsku

  Upoznavanje i očuvanje kulturne baštine našeg kraja, briga za okoliš, biljke i životinje, suživot ljudi s prirodom te povezivanje svih živih bića u jedinstvenu cjelinu. Upoznavanje s običajima vezanim uz taj dan: izrada kućica i hranilišta za ptice, zalijevanje biljaka hranjivom vodom, izrada i pečenje posebnih peciva tičica, tjeranje zlih duhova dimom i tamjanom.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • VALENTINA OPIĆ - ravnateljica
 • VESNA FLEGAR VONDRA - pedagog, školski koordinator
 • MARTINA KEŽMAN - odgojitelj, školski koordinator
 • ALETA JURKI - odgojitelj, školski koordinator
 • OZANA MEŠTROVIĆ - odgojitelj, školski koordinator
 • MARIJANA PAVLOVIĆ - odgojitelj, školski koordinator
 • PATRIŠA JONJIĆ - zdravstvena voditeljica
 • PAVLE PRUGOVEČKI - domar, tehničko osoblje
 • MIRJANA MATIJEVIĆ - spremačica, tehničko osoblje
 • VLADIMIR DIMIĆ - djed, predstavnik obitelji
 • NIVES MORIC - predstavnica lokalne zajednice

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Kretanje i promet
Cilj:

Izgrađivanje stavova o odgovornom ponašanju u prometu prema sebi, drugim ljudima i okolišu.


Zadatak:
 • učiti o pravilima ponašanja u prometu
 • istražiti i upoznati različite vrste prometa, prometnih sredstava, prometnica, prometnih znakova
 • istražiti i upoznati korisnost prometa, kao i štetni utjecaj prometa na okoliš
 • upoznati bicikl kao prijevozno sredstvo te povoljan utjecaj njegova korištenja na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša…
 • upoznati se s osnovnim prometnim pravilima važnim za pješake


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom cijele 2021./2022. pedagoške godine.

 • Foto dokumentiranje, pedagoška dokumentacija odgojitelja

Nositelji:

Sve vrtićke skupine, djelatnici vrtića, roditelji.

Naziv teme: Planet Zemlja
Cilj:

Podizanje opće svijesti o potrebi zaštite okoliša, biljne i životinjske raznolikosti.


Zadatak:
 • stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša
 • stjecanje vještina i navika očuvanja okoliša
 • izgrađivanje stavova o važnosti svakog živog bića te njihove međusobne povezanosti


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom cijele 2021./2022. pedagoške godine.

 • Foto dokumentiranje, pedagoška dokumentacija odgojitelja

Nositelji:

Djeca srednjih i starijih skupina s odgojiteljima.

Naziv teme: 7-R AKTIVNOSTI
Cilj:

Senzibilizacija i provođenje 7R aktivnosti (reduce – reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada/ npr.ambalaža, reuse – rabiti drugačije ili u drugu svrhu, recicle – reciklirati za proizvodnju novoga, repair – reparirati odnosno popraviti, respect – respektirati odnosno poštovati, refelect –reflektirati odnosno odražavati znanje u svom ponašanju tj.promišljati, refuse – razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti /lijekove, ulja i sl.).


Zadatak:
 • stjecanje znanja o očuvanju prirode, postupanju s otpadom
 • izgrađivanje stavova o važnosti svakog živog bića te njihove međusobne povezanosti


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom cijele 2021./2022. pedagoške godine.

 • Foto dokumentiranje, pedagoška dokumentacija odgojitelja

Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina s odgojiteljicama.

Eko kodeks

Eko kodeks:

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.


Eko himna:

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

SVE BI MIRISALO BOLJE

SVI BI BILI DOBRE VOLJE

PTICE BI PJEVALE LJEPŠE

LJUDI BI SE DRUŽILI ČEŠĆE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI MALENI EKOLOZI RADIŠNI

VRTOVE IMAMO, SIJEMO SADIMO.

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI ZNAMO TO

KAKO SE RADI ŠTO!

ŠTO SE SLAŽE I SORTIRA,

ŠTO SE DROBI - RECIKLIRA,

KAKO ZDRAVA ŠUMA DIŠE,

A ŠTO RADE KISELE KIŠE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

Odgojitelj: Nenad Gospodnetić, autor teksta i glazbe