Eko škola

Dječji vrtić Savica, Zagreb

VLADIMIRA RUŽDJAKA 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/61 51 327
Fax: 01/61 51 332
E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-savica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Valentina Opić
Školski koordinatori: Martina Kežman, Aleta Jurki, Ozana Meštrović, Marijana Pavlović
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Eko-vrtić Savica na Danu narcisa

  Uzgoj lukovica narcisa u našem vrtu, presađivanje u male spremnike izrađene od tetrapak ambalaže, podjela na Cvjetnom trgu 24.3.2018 i 23.03.2019. Eventualno nastup naše djece na pozornici tom prigodom, na Cvjetnom trgu.

 • Obilježavanje Valentinova na tradicionalan način karakterističan za Sjeverozapadnu Hrvatsku

  Upoznavanje i očuvanje kulturne baštine našeg kraja, briga za okoliš, biljke i životinje, suživot ljudi s prirodom te povezivanje svih živih bića u jedinstvenu cjelinu.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nUpoznavanje s običajima vezanim uz taj dan: izrada kućica i hranilišta za ptice, zalijevanje biljaka \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"hranjivom vodom\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", izrada i pečenje posebnih peciva \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"tičica\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", tjeranje zlih duhova dimom i tamjanom.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • VALENTINA OPIĆ – ravnatelj/ica
 • JELENA MARIĆ /pedagog /, školski koordinator
 • VESNA FLEGAR VONDRA /pedagog/ školski koordinator
 • MARTINA KEŽMAN/ odgojitelj/ školski koordinator
 • ALETA JURKI/ odgojitelj/ školski koordinator
 • OZANA MEŠTROVIĆ/odgojitelj/ školski koordinator
 • MARIJANA PAVLOVIĆ /odgojitelj / školski koordinator
 • PATRIŠA JONJIĆzdravstvena voditeljica
 • PAVLE PRUGOVEČKI /domar/ tehničko osoblje
 • SANJA PAVIČIĆ MALTARIĆ /spremačica/ - tehničko osoblje
 • VLADIMIR DIMIĆ /djed, predstavnik obitelji
 • NIVES MORIC - predstavnica lokalne zajednice

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PLANET ZEMLJA
Cilj:
 • Podići svijest o potrebi zaštite okoliša u vrtiću i lokalnoj zajednici.
 • Cilj – djeca: Senzibilizirati djecu za razumijevanje međuovisnosti ljudi i okoliša, odnosno svih živih bića i uvjeta života na planetu.
 •  Cilj - roditelji i lokalna zajednica: Uključiti roditelje i lokalnu zajednicu u realizaciju Eko - programa te tako djelovati na njihovu senzibilizaciju i svijest.

Zadatak:
 • Kućice za kukce i ptice  - Pravilno postupanje s biljkama i svim živim bićima u prirodi, Izrada nastambe za korisne kukce, izrada hranilišta i kućica za ptice, postavljanje u dvorištu, hranjenje
 • Mali vrtovi u velikom gradu .
  • Konstantna briga o biljkama i izgledu vrtova.
  • Daljnje osiguravanje uvjeta za uređenje cvjetnjaka, povrtnjaka, vrta ljekovitog bilja.
 • Život kraj Save - Promatranje Save – vodostaj, čistoća, boja, miris...  što možemo činiti da bi bilo bolje.

 • Naše zeleno susjedstvo - Upoznavanje bliže i šire okolice vrtića – zapažanje eko-stanja, brige ljudi za svoj okoliš, akcije čišćenja igrališta u oba objekta.

 • Podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša.
  • Pregled eko - čistoće dječjih igrališta, parkova i zelenih površina u naselju pomoću tablice.
  • Izrada i postavljanje plakata, transparenata, poziva na suradnju
  • Stjecanje znanja o određenim biljnim i životinjskim vrstima (zaštićene životinje i biljke, endemske vrste na Zemlji ili Hrvatskoj).
  • Upoznavanje s biljnim i životinjskim vrstama iz svoje neposredne blizine (npr. bubamara, tratinčica).
 • Obilježavanje EKO datuma


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Plakati, pozivnice, foto dokumentacija, pedagoška dokumentacija skupine.

Nositelji:
 • Djeca srednjih i starijih skupina s odgojiteljicama
Naziv teme: PROMET
Cilj:
 • Utjecati na sigurnost djeteta u prometu.
 • Učiti o pravilima ponašanja u prometu, istražiti i upoznati različite vrste prometa, prometnih sredstava, prometnica, prometnih znakova, istražiti i upoznati korisnost prometa, kao i štetni utjecaj prometa na okoliš, upoznati bicikl kao prijevozno sredstvo te povoljan utjecaj njegova korištenja na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša.

Zadatak:
 • Prometna priča
  • Djeca kao pješaci - pješačiti sigurno: poštivanje prometne kulture ponašanja u šetnjama.
  • Djeca kao putnici (edukacija roditelja i djece/obitelj) - suradnja: vožnja autobusom, tramvajem, ponašanje tijekom vožnje, vezanje sigurnosnim pojasom.
  • Djeca kao vozači: bicikla, rola, romobila...: poštivanje prometnih pravila.
  • Poligon - uvježbavanje pravila.
  • Promet po hodnicima vrtića i na dvorištu.
  • Obilježavanje EKO datuma.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Dokumentacija odgojitelja – eko aktivnosti
 • Foto dokumentiranje

Nositelji:
 • Sve vrtićke skupine, roditelji, prometna policija, stručni tim vrtića, ravnateljica
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Razvijati vještine samostalnog djelovanja uz osiguravanje maksimalne sigurnosti djece, prepoznavanje  potencijalnih izvora opasnosti i načina samozaštite.
 • Poticati  integriranje znanja i iskustva o energetski učinkovitim rješenjima i obnovljivim izvorima energije na području prometa.
 • Upoznati energetski učinkovita rješenja: pješačenja ili vožnja biciklom na manje udaljenosti, korištenje gradskog autobusa, tramvaja…
 • Upoznati ili zamisliti prometna sredstva koja koriste obnovljive izvore energije.

Zadatak:
 • To i mi možemo: štedjeti vodu, štedjeti el.energiju i grijanje. Paziti da se slavine zavaraju, svjetla i uređaji gase kad nisu potrebni, zatvaraju vrata i prozori kad ne prozračujemo. Eko patrola provjerava i potiče sve na štednju.
 • Energija i kako je pametnije koristiti :obnovljive vrste energije, otkriti i zamišljati samoodržive kuće, uređaje i sl. 
 • Kako se što pokreće : koja energija pokreće ljude, mlinove, elektrane, prijevozna sredstva, gradska prometala... upoznati ili zamisliti prometna sredstva koja koriste obnovljive izvore energije: kako bi izgledao auto koji pokreće sunčeva energija, kako plovi jedrenjak…    
 • Obilježavanje EKO datuma.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Odgojitelji i djeca, roditelji, stručni tim s ravnateljicom na čelu, tehničko osoblje i domari, vanjski članovi Eko odbora

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca, roditelji, stručni tim s ravnateljicom na čelu, tehničko osoblje i domari, vanjski članovi Eko odbora.
Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA I VODA
Cilj:
 • Upoznavanja ljudskog tijela, osnove fiziologije – tijelo treba energiju, vodu i zrak,    upućivati dijete na navike i vještine kojima može doprinositi  zaštiti  vlastitog zdravlja:  
 • Poticati razvoj poštovanja prema plodovima prirode - hrani i vodi
 • Razvijati navike neigranja hranom i ne bacanja hrane bez potrebe 
 • Razvoj  svijest djeteta o važnosti racionalnog korištenja prirodnih resursa  vode, Razvijati svijest o potrebi štednje vode

Zadatak:
 • Hrana – kotač sreće koji nas pokreće - 
  • Izrada piramide zdrave prehrane
  • Samostalna priprema zdravih poslastica
  • Isprobavanje raznih, novih okusa
  • Dani kruha; Jesenska svečanost; kestenijada
 • Čuvari zdravlja
 • Obilježavanja EKO datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Fotodokumentiranje
 • Eko patrola, odgojitelji, stručni tim i ostali zaposlenici  prate ponašanje, stanje vodomjera, količinu otpada hrane.. bilježe, fotografiraju, izvješćuju Ekokoordinatorie koji sa stručnim timom i Eko odborom predlažu daljne akcije

Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji srednjih i starijih skupina , članovi interesne skupine Eko vrt, ravnateljica, školski koordinatori, roditelji
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Osvješćivati opasnosti od zagađenja okoliša i odgovornosti za njegovo očuvanje i unapređenje
 • Senzibilizacija i provođenje 7R aktivnosti (reduce – reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada/ npr.ambalaža, reuse – rabiti drugačijeili u drugu svrhu, recicle – reciklirati za proizvodnju novoga, repair – reparirati odnosno popraviti, respect – respektirati odnosno poštovati, refelect –reflektirati odnosno odražavati znanje u svom ponašanju tj.promišljati, refuse – razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti /lijekove, ulja i sl.)

Zadatak:
 • Reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada  npr.ambalaže, papira, pl.čaša, vrećica itd. Korištenje papira obostrano, Korištenje recikliranog papira, Korištenje plastičnih čaša – možemo li drugačije i bolje, da manje bacamo
 •  Od staroga - novo : Rabiti drugačije ili u drugu svrhu Korištenje rabljenih omotnica u drugim situacijama i igrama Kaširanjem do novih stvari od korištenih kutija i starih novina
 •  Otpad nije smeće: Reciklirati za proizvodnju novoga  Izrada različitih spremnika, Razvrstavanje otpada, Odlaganje bio-otpada u kompostanu, Suradnja s organizacijom "E-kolektor" Zagreb radi zbrinjavanja papirnatog otpada, Osiguravanje dovoljno spremnika  za otpad prema EKO – kriterijima (na nivou Vrtića i odgojnih skupina) - dopuna
 • Možemo popraviti - Reparirati odnosno popraviti Popravljanje drvenih igračaka, Popravljanje slikovnica, Kompletiranje setova igara, konstruktora i sl. od više rasparenih, starih setova
 • Respektirati odnosno poštovati, Pravilno postupanje s biljkama i svim živim bićima u prirodi
 • Razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti: Zbrinjavanje ambalaže koju ne možemo iskoristiti (kašete, kutije za kem.sredstva, svježe meso i sl.)
 • Odlaganje otpada, posebice opasnog na reciklažna dvorišta (stara računala i sl.)
 • obilježavanje EKO datuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca svih skupina, ravnateljica, školski koordinatori, članovi EKO- odbora, tehničko osoblje, svi djelatnici vrtića

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PROMET
Ostvareni ciljevi:

Uspješno smo ostvarili zacrtane ciljeve ove pedagoške godine vezane uz promet, vrste prometa, ponašanje pješaka u prometu, te prometne znakove. To nam je bilo iznimno važno zbog djece koja iduće godine polaze u školu. Djeca su naučila pravila ponašanja u prometu, istraživali su kroz projekte različite vrste prometa te konstatitrali koje su pozitivne a koje negativne posljedice prometa na naš planet.


Realizirani zadaci:

Djeca su usvojila pravila ponašanja pješaka u prometu, posebice djeca starijih vrtićkih skupina u dobi prije polaska u školu. Mlađe vrtićke skupine naučile su značenje prvih prometnih znakova, kao i istražile različite vrste prometa (kopneni, zračni, kopneni). Upoznali su korisnost prometa kao i štetan utjecaj na okoliš. Kroz projekt "Bicikl" upoznali smo se s biciklom kao prijevoznim sredstvom s povoljnim utjecajem njegova korištenja na ljudsko zdravlje i okoliš.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020., s prekidom u vrijeme pandemije koronavirusa.


Nositelji:

U sklop 7-R aktivnosti uključene su sve odgojne skupine i odgojitelji.

Mlađe jasličke skupine:

 • "Ježiči", "Zvjezdice", "Tigrići"
  • simbolička igra putovanja vlakom
  • istraživanje kosina vozilima
  • istraživanje tragova vozila u plastelinu
  • crtanje kotačima vozila
  • masaža autićima

Starije jasličke skupine:

 • "Tratinčice", "Medvjedići", "Lavići" (Montessori), "Pačići
  • vožnja bicikla prilikom boravka na zraku
  • čitanje i pisanje kroz cestovni promet
  • tobogan za automobile
  • vrste prometnih vozila
  • promet u pješčaniku
  • masaža autićima

Mlađe vrtićke skupine

 • "Slavuji", "Pandice, "Žabice", "Jabučice", "Jagodice"
  • geometrijski oblici uz prometne znakove i ceste
  • vrste prometnih vozila, vrste prometa
  • pjesmica "Semafor"
  • Projekt Promet (vrste prometala (kopneni, vodeni, zračni), vrste prometnih znakova, semafor (boje, čemu služi, cesta/pruga (prometna pravila za pješake))

Mješovite vrtićke skupine:

 • "Zvončići", "Lastavice", "Zečići" (Engleski program), "Vjeverice" (Montessori), "Vilenjaci" (Dramsko - scenski program), "Leptirići" (Montessori), "Pužići", "Makovi", "Bubamare"
  • istraživanje cestovnog, vodenog i zračnog prometa
  • neobični oblici prijevoza (balon, cepelin, jedrilica...)
  • ponašanja pješaka u prijevozu

Srednje vrtićke skupine:

 • "Trešnjice"
  • istraživanje cestovnog i vodenog prometa
  • ponašanje pješaka u prometu
  • mali poligon u sobi i dvorištu
  • istraživanje kosina autićima
  • Projekt: Vlak
  • pokretanje autića magnetima po trasi

Starije vrtićke skupine:

 •  "Potočnice", "Kolibrići"
  • izrada prometnih znakova
  • poznavanje s pravilima ponašanja u prometu kroz radne listove
  • poštivanje prometne kulture kroz šetnje i izlete
  • Projekt "Bicikl"
Naziv teme: PLANET ZEMLJA
Ostvareni ciljevi:
 • Uspješno smo ostvarili ciljeve te smatramo kako smo podigli svijest o zašitit okoliša u vrtiću. Ove godine djeca mlađih vrtićkih skupina uključila su se u brigu o vrtu zajedno sa starijim vritćkim skupinama.
 • U studenom smo dobili veliko priznanje HRT-a, 3. mjesto za najljepši vrt u vrtiću u Hrvatskoj.

Realizirani zadaci:
 • Ono što je omelo potpunu realizaciju projekta brige i uređenja vrtićkog vrta ove godine je pandemija koronavirusa, zbog čega su odgojitelji započeli sadnju biljaka u svojim domovima, a djeca su nastavila brigu o biljkama krajem svibnja i tijekom lipnja.
 • Promatrali smo rast narcisa u našim sobama kao i promjene u prirodi tijekom smjene godišnjih doba.
 • Izgradili smo stav o važnosti i povezanosti svih živih bića.
 • Stjecali smo vještinu i naviku čuvanja okoliša.
 • Stjecali smo temeljna znanja o problemima zagađenja okoliša.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020., s prekidom u vrijeme pandemije koronavirusa.


Nositelji:

U sklop 7-R aktivnosti uključene su sve odgojne skupine i odgojitelji.

Mlađe jasličke skupine:

 • "Ježiči", "Zvjezdice", "Tigrići"
  • sadnja pšenice i briga o pšenici
  • zalijevanje sobnih biljaka
  • grabljanje lišća (radno - praktična aktivnost)
  • aktivnosti istraživanja kosina (kotrljanje jesenskih plodova)

Starije jasličke skupine:

 • "Tratinčice", "Medvjedići", "Lavići" (Montessori), "Pačići
  • izrada hrane i kućice za ptičice (izrada od prirodnih materijala)
  • sadnja pšenice i briga o pšenici
  • zalijevanje sobnih biljaka
  • istraživanje jesenskih plodina i lišća
  • aktivnosti obilježavanja Dana kruha (izrada kruha, prosijavanje brašna)
  • Projekt "Od zrna od kruha"

Mlađe vrtićke skupine

 • "Slavuji", "Pandice, "Žabice", "Jabučice", "Jagodice"
  • rad u vrtu (sadnja, briga o biljkama)
  • stanovnici livade, proučavanje života na dvorištu
  • obilježavanje godišnjih doba
  • istraživanje plodina marelice, sadnja koštica u našem dvorištu
  • aktivnosti obilježavanja Dana kruha (izrada kruha, prosijavanje brašna)
  • Projekti: Jabuke, Šuma (šumske životinje i njihove nastambe, šumska matematika, siluete šumskih životinja, tragovi različitih šumskih životinja)
  • sadnja narcisa

Mješovite vrtićke skupine:

 • "Zvončići", "Lastavice", "Zečići" (Engleski program), "Vjeverice" (Montessori), "Vilenjaci" (Dramsko - scenski program), "Leptirići" (Montessori), "Pužići", "Makovi", "Bubamare"
  • sadnja narcisa
  • održavanje vrta, uklanjanje nametnika
  • hotel za kukce
  • razne predmatematičke aktivnosti uz sjemenke
  • Projekt: Voda (proučavanje agregatnih stanja vode, izrade plakata, eksperimenti što pluta/tone, likovna tehnika mokro na mokro, izrada brodova od različitih materijala, igra magnetom, izrada umjetnog snijega od sode bikarbone)
  • aktivnosti obilježavanja Dana kruha (izrada kruha, prosijavanje brašna)

Srednje vrtićke skupine:

 • "Trešnjice"
  • sadnja narcisa
  • održavanje vrta, uklanajnje nametnika
  • hotel za kukce
  • životinje zimi - zimski san
  • Projekt: Ptice
  • aktivnosti obilježavanja Dana kruha (izrada kruha, prosijavanje brašna)

Starije vrtićke skupine:

 •  "Potočnice", "Kolibrići"
  • sadnja narcisa
  • održavanje vrta i ukalanjanje nametnika
  • sadnja magnolije na zajedničkom dvorištu
  • Sklop aktivnosti: drvo, ptice, život biljke
  • aktivnosti obilježavanja Dana kruha (izrada kruha, prosijavanje brašna)
Naziv teme: 7R AKTIVNOSTI
Ostvareni ciljevi:

Ostvarili smo ciljeve planirane na početku godine. Provodili smo intenzivno 7-R aktivnosti i osvješćivali o opasnosti od zagađenja okoliša.


Realizirani zadaci:
 • Od staroga smo izrađivali novo kroz aktivnosti i projekte.
 • Stjecali smo znanja o očuvanju prirode i postupanju s otpadom
 • Izgrađivali smo stavove o važnosti svakog živog bića te njihove međusobne povezanosti.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020., s prekidom u vrijeme pandemije koronavirusa.


Nositelji:

U sklop 7-R aktivnosti uključene su sve odgojne skupine i odgojitelji.

Mlađe jasličke skupine:

 • "Ježiči", "Zvjezdice", "Tigrići"
  • razvrstavanje otpada
  • upotreba pnm-a u izradi didaktike
  • likovne aktivnosti sa otpadnim materijalom
  • izrada stabla od različitog pnm-a
  • kaširanje i ukrašavanje TetraPak ambalaže

Starije jasličke skupine:

 • "Tratinčice", "Medvjedići", "Lavići" (Montessori), "Pačići
  • upotreba pnm-a u izradi didaktike (taktilne staze, umetaljke, poticaji za prepoznavanje boja, senzorni poticaji, istraživanje sipkih materijala)
  • Sklopovi aktivnosti: "Ptice", "Kosine", "Šuma"
  • razvrstavanje otpada
  • popravljanje slikovnica
  • izrada ukrasa od ekološki razgradljivih materijala
  • kaširanje i ukrašavanje TetraPak ambalaže

Mlađe vrtićke skupine

 • "Slavuji", "Pandice, "Žabice", "Jabučice", "Jagodice"
  • sklopovi aktivnosti na temu sortiranja otpada
  • Projekti i sklopovi aktivnosti: Šuma, Šumske životinje (maketa šume, izrada šumskih životinja od pnm materijala, izrada šume od prirodnih materijala (grane), Reciklirani papir
  • izrada ukrasa od ekološki razgradljivih materijala
  • svakodnevno sortiranje otpada
  • kaširanje i ukrašavanje TetraPak ambalaže
  • radionice s roditeljima, Izrada karnevalskih kostima - Šumske životinje

Mješovite vrtićke skupine:

 • "Zvončići", "Lastavice", "Zečići" (Engleski program), "Vjeverice" (Montessori), "Vilenjaci" (Dramsko - scenski program), "Leptirići" (Montessori), "Pužići", "Makovi", "Bubamare"
  • razvrstavanje i recikliranje
  • bojanje TetraPak ambalaže
  • izrada ukrasa od pnm-a
  • likovne aktivnosti otpadnim materijalom

Srednje vrtićke skupine:

 • "Trešnjice"
  • svakodnevno sortiranje otpada
  • kaširanje i ukrašavanje TetraPak ambalaže
  • likovne aktivnosti od različitih materijala
  • izrada ukrasa od pnm-a
  • projekti vezani uz godišnja doba

Starije vrtićke skupine:

 •  "Potočnice", "Kolibrići"
  • svakodnevno sortiranje otpada
  • kaširanje i ukrašavanje TetraPak ambalaže
  • izrada ukrasa od pnm-a
  • različite stolno manipulativne igre od pnm-a
  • igre početnog čitanja uz pnm materijale
  • sakupljanje otpadak iz kuhinja i stavljanje u kompostanu - potrošnja vode (kako perem ruke)

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.


Eko himna:

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

SVE BI MIRISALO BOLJE

SVI BI BILI DOBRE VOLJE

PTICE BI PJEVALE LJEPŠE

LJUDI BI SE DRUŽILI ČEŠĆE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI MALENI EKOLOZI RADIŠNI

VRTOVE IMAMO, SIJEMO, SADIMO.

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI ZNAMO TO

KAKO SE RADI ŠTO!

ŠTO SE SLAŽE I SORTIRA,

ŠTO SE DROBI-RECIKLIRA,

KAKO ZDRAVA ŠUMA DIŠE,

A ŠTO RADE KISELE KIŠE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

 

Odgojitelj: Nenad Gospodnetić, autor teksta i glazbe