Eko škola

Dječji vrtić Savica, Zagreb

VLADIMIRA RUŽDJAKA 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/61 51 327
Fax: 01/61 51 332
E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-savica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Maja Smetana
Školski koordinatori: Jelena Marić, Martina Kežman, Aleta Jurki, Ozana Meštrović
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Eko-vrtić Savica na Danu narcisa

  Uzgoj lukovica narcisa u našem vrtu, presađivanje u male spremnike izrađene od tetrapak ambalaže, podjela na Cvjetnom trgu 24.3.2018 i 23.03.2019. Eventualno nastup naše djece na pozornici tom prigodom, na Cvjetnom trgu.

 • Obilježavanje Valentinova na tradicionalan način karakterističan za Sjeverozapadnu Hrvatsku

  Upoznavanje i očuvanje kulturne baštine našeg kraja, briga za okoliš, biljke i životinje, suživot ljudi s prirodom te povezivanje svih živih bića u jedinstvenu cjelinu.\\\\nUpoznavanje s običajima vezanim uz taj dan: izrada kućica i hranilišta za ptice, zalijevanje biljaka \\\\\\\"hranjivom vodom\\\\\\\", izrada i pečenje posebnih peciva \\\\\\\"tičica\\\\\\\", tjeranje zlih duhova dimom i tamjanom.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. MAJA SMETANA – ravnateljica
 2. JELENA MARIĆ – pedagog/ školski koordinator
 3. SANDRA PEURAČA /odgojitelj/, školski koordinator
 4. MARTINA KEŽMAN/ odgojitelj/ školski koordinator
 5. ALETA JURKI /odgojitelj
 6. OZANA MEŠTROVIĆ /odgojitelj
 7. MIROSLAVA POLONJI - psiholog
 8. PATRIŠA JONJIĆ – zdravstvena voditeljica
 9. DRAGO KALAJ /domar/ - tehničko osoble
 10. ANJA PAVIČIĆ MALTARIĆ /spremačica/ - tehničko osoblje
 11. ANTUN POJE /djed/ - predstavnik obitelji/roditelja
 12. NIVES MORIC – predstavnica lokalne zajenice
 13. IVANA ŽUNKO – predstavnica lokalnog gospodarstva


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PROMET
Cilj:
 • Utjecati na sigurnost djeteta u prometu
 • Učiti o pravilima ponašanja u prometu, istražiti i upoznati različite vrste prometa, prometnih sredstava, prometnica, prometnih znakova, istražiti i upoznati korisnost prometa, kao i štetni utjecaj prometa na okoliš, upoznati bicikl kao prijevozno sredstvo te povoljan utjecaj njegova korištenja na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša…

Zadatak:
 • Djeca kao pješaci: poštivanje prometne kulture ponašanja u šetnjama, kretanje pločnikom, poštivanje prometnih znakova i signalizacija, prelaženje preko pješačkog prijelaza
 • Djeca kao putnici -  suradnja s roditeljima: vožnJa autobusom, tramvajem, vlakom, ponašanje tijekom vožnje, vezanje sigurnosnim pojasom. Tijekom vožnje u osobnom automobilu obavezna je vožnja u dječjim autosjedalicama
 • Djeca kao vozači: korištenje dječjih prometala,bicikla, rola, romobila: poštivanje prometnih pravila, Uređenje poligona na igralištu, vožnja biciklističkim stazama, nošenje biciklističke kacige i zaštita koljena i lakata, parkiranje bicikla na predviđena mjesta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele godine.

 • Odgojitelji vode pedagošku dokimentaciju u skupini, Eko odbor i Eko patrola na razini vrtića, stručni suradnici sa svog aspekta, pedagog koordinira akcije, foto grupa (i svi ostali) fotografiraju sve aktivnosti kao prilog dokumentaciji

Nositelji:
 • Sve vrtićke skupine, roditelji, prometna policija, ravnateljica, domari
Naziv teme: PLANET ZEMLJA - međuovisnost ljudi i prirode
Cilj:
 • Podići svijest o potrebi zaštite okoliša u vrtiću i lokalnoj zajednici.
 • Cilj – djeca: Senzibilizirati djecu za razumijevanje međuovisnosti ljudi i okoliša, odnosno svih živih bića i uvjeta života na planetu.
 •  Cilj - roditelji i lokalna zajednica: Uključiti roditelje i lokalnu zajednicu u realizaciju Eko - programa te tako djelovati na njihovu senzibilizaciju i svijest.

 


Zadatak:
 • Kućice za kukce i ptice  - Pravilno postupanje s biljkama i svim živim bićima u prirodi, Izrada nastambe za korisne kukce, izrada hranilišta i kućica za ptice, postavljanje u dvorištu, hranjenje
 • Reci NE za vrećice plastične - promišljati o svom ponašanju i koristiti stečena znanja. Oslikavanje platnenih vrećica, ne korištenje balona punjenih helijem. 
 • Upoznati životinjsku i biljnu raznolikost i prijetnje globalnog zagrijavanja za određene vrste, kao i uzročno-posljedične veze neadekvatnog zbrinjavanja otpada
 • Upoznajmo svoj kvart - Upoznavanje bliže i šire okolice vrtića – zapažanje eko-stanja, brige ljudi za svoj okoliš, provođenje igara i raznih aktivnosti u raznim dijelovima našeg kvarta, oslikavanje betonskih žardinjera u naselju
 • Naša lijepa igrališta - Akcije čišćenja igrališa u oba objekta, Pregled eko-čistoće dječjih igrališta, parkova i zelenih površina u naselju, Izrada i postavljanje plakata, transparenata, poziva na suradnju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele godine.

 • Odgojitelji vode pedagošku dokimentaciju u skupini, Eko odbor na razini vrtića, stručni suradnici sa svog aspekta, pedagog koordinira akcije, foto grupa (i svi ostali) fotografiraju sve aktivnosti kao prilog dokumentaciji

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca srednjih i starijih skupina s odgojiteljima, mlađi s roditeljima. Ravnateljica, pedagog, psiholog, logoped, zdravstvena voditeljica,svi pa i vanjski članovi Eko odbora, tajnica, računovodstveni djelatnici,ekonom, kuharice, švelja i pralja, domari, spremačice. 
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 •  Poticati  integriranje znanja i iskustva o energetski učinkovitim rješenjima i obnovljivim izvorima energije 
 • Stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša
 •  Stjecanje vještina i navika očuvanja okoliša
 • Upoznati energetski učinkovita rješenja: pješačenja ili vožnja biciklom na manje udaljenosti, korištenje gradskog autobusa, tramvaja…

Zadatak:
 • To i mi možemo: štedjeti vodu, štedjeti el.energiju i grijanje. Paziti da se slavine zavaraju, svjetla i uređaji gase kad nisu potrebni, zatvaraju vrata i prozori kad ne prozračujemo. Eko patrola provjerava i potiče sve na štednju.
 • Energija i kako je pametnije koristiti :obnovljive vrste energije, otkriti i zamišljati samoodržive kuće, uređaje i sl. 
 • Kako se što pokreće : koja energija pokreće ljude, mlinove, elektrane, prijevozna sredstva, gradska prometala... upoznati ili zamisliti prometna sredstva koja koriste obnovljive izvore energije: kako bi izgledao auto koji pokreće sunčeva energija, kako plovi jedrenjak…    

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele godine.

 • Odgojitelji vode pedagošku dokimentaciju u skupini, Eko odbor i Eko patrola na razini vrtića, stručni suradnici sa svog aspekta, pedagog koordinira akcije, foto grupa (i svi ostali) fotografiraju sve aktivnosti kao prilog dokumentaciji.

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca, roditelji, stručni tim s ravnateljicom na čelu, tehničko osoblje i domari, vanjski članovi Eko odbora
Naziv teme: OTPAD
Cilj:

 • Osvješćivati opasnosti od zagađenja okoliša i odgovornosti za njegovo očuvanje i unapređenje
 • Senzibilizacija i provođenje 7R aktivnosti (reduce – reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada/ npr.ambalaža, reuse – rabiti drugačijeili u drugu svrhu, recicle – reciklirati za proizvodnju novoga, repair – reparirati odnosno popraviti, respect – respektirati odnosno poštovati, refelect –reflektirati odnosno odražavati znanje u svom ponašanju tj.promišljati, refuse – razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti /lijekove, ulja i sl.)


Zadatak:

 • Manje smeća – veća sreća : Reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada  npr.ambalaže, papira, pl.čaša, vrećica itd. Korištenje papira obostrano, Korištenje recikliranog papira, Korištenje plastičnih čaša – možemo li drugačije i bolje, da manje bacamo
 •  Od staroga - novo : Rabiti drugačije ili u drugu svrhu Korištenje rabljenih omotnica u drugim situacijama i igrama Kaširanjem do novih stvari od korištenih kutija i starih novina
 •  Otpad nije smeće: Reciklirati za proizvodnju novoga  Izrada različitih spremnika, Razvrstavanje otpada, Odlaganje bio-otpada u kompostanu, Suradnja s organizacijom "E-kolektor" Zagreb radi zbrinjavanja papirnatog otpada, Osiguravanje dovoljno spremnika  za otpad prema EKO – kriterijima (na nivou Vrtića i odgojnih skupina) - dopuna
 • Možemo popraviti - Reparirati odnosno popraviti Popravljanje drvenih igračaka, Popravljanje slikovnica, Kompletiranje setova igara, konstruktora i sl. od više rasparenih, starih setova
 • Respektirati odnosno poštovati, Pravilno postupanje s biljkama i svim živim bićima u prirodi
 • Razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti: Zbrinjavanje ambalaže koju ne možemo iskoristiti (kašete, kutije za kem.sredstva, svježe meso i sl.)
 • Odlaganje otpada, posebice opasnog na reciklažna dvorišta (stara računala i sl.)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom cijele godine

 • Odgojitelji vode pedagošku dokumentaciju u skupini, Eko patrola i Eko odbor na razini vrtića, stručni suradnici sa svog aspekta, pedagog koordinira akcije, foto grupa (i svi ostali) fotografiraju sve aktivnosti kao prilog dokumentaciji.


Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca svih skupina, ravnateljica, školski koordinatori, članovi EKO- odbora, tehničko osoblje, svi djelatnici vrtića
Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA I VODA
Cilj:
 • Upoznavanja ljudskog tijela, osnove fiziologije – tijelo treba energiju, vodu i zrak,    upućivati dijete na navike i vještine kojima može doprinositi  zaštiti  vlastitog zdravlja:  
 • Poticati razvoj poštovanja prema plodovima prirode - hrani i vodi
 • Razvijati navike neigranja hranom i ne bacanja hrane bez potrebe 
 • Razvoj  svijest djeteta o važnosti racionalnog korištenja prirodnih resursa  vode, Razvijati svijest o potrebi štednje vode


Zadatak:
 • Naši eko vrtovi - Konstantna briga o biljkama i izgledu vrtova, Daljnje osiguravanje uvjeta za uređenje cvjetnjaka, povrtnjaka, vrta ljekovitog bilja
 • Hrana –izvor zdravlja i energije Izrada piramide zdrave prehrane, Samostalna priprema zdravih poslastica Kušanje nove hrane, Isprobavanje raznih okusa
 • U zdravom tijelu zdrav duh - Svakodnevno kretanje, igre i vježbanje, uz razumijevanje,  ovisno o mogućnostima djece
 • Naša Sava – je li plava?  Promatranje Save – vodostaj, čistoća, boja, miris...  što možemo činiti da bi bilo bolje
 • Piknik uz nasip -  suradnja s roditeljima, međuobiteljsko druženje


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano

 • Fotodokumentiranje
 • Eko patrola, odgojitelji, stručni tim i ostali zaposlenici  prate ponašanje, stanje vodomjera, količinu otpada hrane.. bilježe, fotografiraju, izvješćuju Ekokoordinatorie koji sa stručnim timom i Eko odborom predlažu daljne akcije

Nositelji:
 • Djeca starijih skupina i odgojitelji, članovi interesne skupine Eko vrt, ravnateljica, školski koordinatori, roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAVA PREHRANA I VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznali smo djecu s osnovama fiziologije, poticali razvoj poštovanja prema plodovima pridode ( Dan zahvalnosti za jesenske plodove-svečanost i priprema pekarskih proizvoda za Đurđevac). Poticali smo vodu kao piće.

Realizirani zadaci:
 • Zadatke smo uspješno realizirali. Brinuli se o svojim eko vrtovima, izrađivali piramidu zdrave prehrane, kušali novu hranu, svakodnevno se kretali kako bi održali svoje tijelo i duh.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019., intenzivnije u toplim mjesecima


Nositelji:
 • Skupina "Ribice"
  • Briga o vrtu i ptičicama (izrada hranilice)
 • Skupina "Bubamare"
  • Obilježavanje svjetskog dana hrane - osvještavanje o zdravoj prehrani, ekonomičnost, problem gladne djece u svijetu
  • Projekt "Titanic i sjeverni pol", životinjske vrste, problemi globalnog zatopljenja i otapanja leda
  • Protočnost vode
 • Skupina "Makovi"
  • Briga o vrtu, kompostiranje, skupljanje sjemena, što se gdje uzgaja
  • Sadnja povrća u vrtu
  • Izrada plana zdrave prehrane / piramida zdravlja 
 • Skupina "Tigrići"
  • Posjet pekari ( od brašna do kruha )
  • Obilježavanje dana jabuka, izrada voćne salate
  • Projekt "Bundeva"
  • Briga o vrtu, izrada strašila za vrt
  • Istraživanje leda ( agregatna stanja ) - povezano sa južnim polom i životinjama
  • Eksperiment - što pliva, što tone
 • Skupina "Pužići"
  •  Projekt "Život u moru"
  • Agregatna stanja- led
 • Skupina "Potočnice"
  • Više zdrava i manje zdrava hrana
  •  Izrada interaktivne piramide zdrave hrane
  • Što gdje raste
 • Skupina "Jabučice"
  • Kestenje u jesen
  • Manipuliranje jesenskim plodovima (ubacivanje u otvore, spuštanje po kosinama, simbolička igra..)
 • Skupina "Jagodice"
  • Kušanje različitih vrsta jabuka
  • Istraživanje vrsta jabuka
 • Skupina "Žabice"
  • Projekt "Tržnica", klasificiranje voća i povrća, imenovanje, igre uloga..
  • Manipulacija vodenim kuglicama
 • Grupa Zvjezdice (starija vrtićka skupina)
  • Projekt Tržnica
  • Sklop aktivnosti  Bundeva
  • Sklop aktivnosti  Zimnica
  • Plodine - istraživanje i proučavanje
 • Grupa Ježići (starija vrtićka skupina)
  • Projekt "Voda - led - snijeg" - klimatske promjene, otapanje leda - utjecaj na život ljudi i životinja
  • Projekt "Rijeka Sava" (Obilježavanja Dana vode)
 • Grupa Lastavice (srednja vrtićka skupina)
  • Projekt "Voće" - zdrava prehrana, različite vrste voća, gdje voće raste, voćnjak
 • Grupa Zečići (mješovita engleska skupina)
  • Izrada voćne salate od jesenskog voća
  • Projekt "Rijeka Sava", interaktivni dvd-i o rijeci Savi, izvoru i staništu, posjet rijeci Savi, proučavanje vode, rijeka - jezero - slavina, istraživanje agregatnih stanja vode, biljni svijet eko sustava rijeka Sava, životinjski svijet eko sustava rijeka Sava, pecanje riba i upoznavanje ribljih vrsta, rijeke, jezera uz uporabu slova i brojeva, suradnja s roditeljima "Jedan dan na rijeci Savi", sklop aktivnosti "Što možemo iskoristiti iz rijeke Save"
  •  Projekt "Arktik i Antarktik" - slikanje ledom, proučavanje procesa pretvaranja leda u vodu, izrada umjetnog snijega, proučavanje procesa kruženja vode u prirodi, karakteristike i specifičnosti životinja koje žive na sjevernom i južnom polu
 • Uz podršku svih djelatnika dječjeg vrtića i suradnje s roditeljima
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Ostvarili smo ciljeve planirane na početku godine. Provodili smo intenzivno 7R aktivnosti i osvješćivali opasnosti od zagađenja okoliša.


Realizirani zadaci:

Od staroga smo izrađivali korisno novo kroz razne aktivnosti i projekte.


Vrijeme realizacije:

Permanentno, tijekom cijele godine


Nositelji:

Skupina "Ribice"

-          Izrada Božićnih ukrasa od reciklažnog materijala

-          Izrada maski od reciklažnog materijala

-          Izrada cvjetova od reciklažnog materijala

Skupina "Makovi"

-          Formiranje Zelenog otoka

-          Izrada ukrasa od ekološki prihvatljivog i razgradivog materijala

Skupina "Tigrići"

-          Izrada drveća od neoblikovanog materijala

-          Ponovna upotreba iskorištenog papira za kaširanje

-          Popravljanje igračaka i slikovnica

-          Sakupljanje otpadaka iz kuhinje i stavljanje u kompostanu

Skupina "Pužići"

-          Izrada kišobrana od neoblikovanog materijala

-          Potrošnja vode i odlaganje papira "Kako perem ruke"

-          Igra razvrstavanja otpada

Skupina "Kolibrići"

-          Racionalno korištenje vode pri pranju ruku te papira za brisanje

-          Upoznavanje raznih vrsta otpada

Skupina "Potočnice"

-          Izrada maski od novinskog papira

-          Izrada cvijeća od novinskog papira

-          Izrada domaćih životinja od kartonskih tuljaca

-          Slovo na slovo - što možemo reciklirati

-          Kako izgleda logo recikliranja

-          Vrste spremnika za otpad

-          Izrada šumskog skrovišta od kartona

Skupina "Jagodice"

-          Oslikavanje spremnika za otpad ( papir i plastika )

-          Taktilna abeceda od otpadnih materijala

-          Repariranje knjiga

-          Eko igra - odvajanje otpada

Skupina "Jabučice"

-          Uvod u ekologiju- postavljanje zelenog otoka

-          Vrste spremnika

Skupina "Žabice"

-          Razvrstavanje otpada

-          Glazbene aktivnosti - izrada eko šuškalica

-          Upotreba pnm-a u izradi didaktike ( jež, vesele kantice, vesela slova, zmija )

-          Loto pokrivaljka - eko pojmovi

-          Likovne aktivnosti sa otpadnim materijalom ( plastični čepovi, kartoni, stari ukrasni papir.. )

Skupina "Pčelice"

-          Izrada žutog i plavog spremnika

-          Razvrstavanje otpada

-          Igre plastičnim čepovima

-          Likovne aktivnosti sa otpadnim materijalom ( slikanje kartonskim tuljcima, slikanje štapićima za uši.. )

-          Materijali za istraživanje napravljeni od otpadnih materijala ( taktilne ploče, taktilne staze, pamtilica..)

-          Izrada kosina od otpadnih materijala

 

Skupina "Medvjedići"

-          Razvrstavanje otpada

-          Igra pnm-om ( otvaranje, zatvaranje, ubacivanje..)

-          Istraživanje zvukova

-          Taktilne staze

Skupina "Pačići"

-          Razvrstavanje otpada

Poticaji od pnm-a ( senzomotorika )

Grupa Zvjezdice (starija vrtićka skupina)

 

-          Zbrinjavanje otpada - izrada novih kontejnera za papir, plastiku, metal, miješani otpad

Grupa Ježići (starija vrtićka skupina)

-          Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje

-          Upotreba različitog materijala prilikom izrade ukrasa za bor

-          Prikupljanje TetraPaka, plastičnih boca - ponovna upotreba, izrada posuda za cvijeće

Grupa Zvončići (srednja vrtićka skupina)

-          Upotreba prirodnih i neoblikovanih materijala (kartoni, kartonski tuljci, vata, papirnate trake), izrada oblaka, provlačenje trakica

-          Izrada jesenskog drveta od papira i kartona

-          Likovna aktivnost - ponovna upotreba predmeta od različitog materijala (gumbi, platno...)

Grupa Lastavice (srednja vrtićka skupina)

-          Izrada kontejnera za papir i plastiku

-          Kako štedimo vodu

-          Božićna radionica s roditeljima sa prikupljenim neoblikovanim materijalima

Grupa Vjeverice (mješovita Montessori skupina)

-          Izrada nakita od različitog materijala (recikliranje i ponovna upotreba)

-          Radionica s roditeljima - Izrada kutije za osobne stvari

-          Projekt "Šumske životinje" - otisci šumskih životinja u snijegu

-          Proljetni projekti: Cvijeće, Jaja, Dinosauri, Kukci, Livada

Grupa Trešnjice (mlađa jaslička skupina)

-          Istraživanje kosina (kartoni)

 

Grupa Slavuji (starija jaslička skupina)

 

-          Izrada kontejnera za papir i plastiku - sortiranje otpada

-          Igre čepovima - sortiranje prema boji i obliku

-          Likovne aktivnosti od pnm-a (lišće, životinje, godišnja doba)

-          Igre pnm-om, senzorna ploča

-          Popravljanje slikovnica

Grupa Pandice (starija jaslička skupina)

-          Formiranje jesenskog centra (istraživanje plodina, razvrstavanje kestenja po boji, istraživanje bundeve)

-          Likovne aktivnosti od različitog materijala (izrada medvjeđeg brloga, kućice za ptice, mozaik od kartona "Boje", bojanje kaširanih bundeva, bojanje kartonskih kutija od jaja, bojanje kartonskih tuljaca za izradu borova)

-          Korištenje stolno - manipulativnih igara i senzornih ploča od pnm-a

 

Grupa Tratinčice (mlađa jaslička skupina)

 

-          Izrada zvečki od kartonskih kutija (istraživanje zvuka)

-          Izrada stalka za nizanje po bojama

Uz podršku roditelja, stručnog tima, tehničkog osoblja i ravnateljice

Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Zadovoljni smo ostvarenim ciljevima smatrali smo da možemo i uspjeli smo u štednji energije, vode i grijanja. Poticali smo vještine i navike očuvanja okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Realizirali smo zadatke za koje smo i smatrali da ćemo ih ostvariti, potrudili se i štedjeli, zatvarali prozore, koristili energiju tijela za pokretanje.

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Grupa Ježići (starija vrtićka skupina)
  •  Projekt "Vjetar" (energija vjetra, vjetrenjače)
 • Skupina "Tigrići" - starija vrtićka skupina
  • Kako nastaje vjetar, eksperiment puhanja sušilom za kosu
 • Skupina "Kolibrići" - srednja vrtićka skupina
  • Korištenje prirodnih resursa - voda, vjetar
 • Skupina "Žabice" - starija jaslička skupina
  • Princip vjetrenjače - boravak na zraku
  • Izrada vjetrenjači
  • Puhanje balona
 • Skupina "Potočnice" - srednja vrtićka skupina
  •  Izrada zmajeva od neoblikovanog materijala
  • Igra zmajevima na zraku  ( puštanje zmajeva na dvorištu )
 • Skupina "Ribice" - starija vrtićka skupina
  • Hidroelektrane u Hrvatskoj, gdje se nalaze, čemu služe
  • Uz pomoć EKO PATROLE i svih djelatnika u vrtiću
Naziv teme: PLANET ZEMLJA
Ostvareni ciljevi:
 • Uspješno smo ostvarili ciljeve i podigli svijest o zaštiti okoliša u vrtiću, odnosno senzibilizirali smo djecu da poznavanjem određenih vrta životinja, istraživajući njihova obilježja shvate koliko su sva živa bića povezana i da ono što radimo utječe na života biljaka i životinja. Djeca pokazuju nježnost i brigu za biljke u vrtiću i potiču roditelje da se i oni brinu za istu. Zajedno sade, zalijevaju i promatraju ciklus života biljke. U projekte su se uključivali roditelji, djedovi, bake i čiitav kolektiv vrtića.

Realizirani zadaci:
 • Realizirali smo sve zadatke koje smo planirali na početku godine, te smo si poneki zadali i tijekom iste. Istraživali smo biljni i životinjski svijet oko nas (bubamare, tratinčice, vrapce, kukce ali i egzotične životinje poput deva - posjet Đurđevcu i devama, i neke drevne poput dinosaura) Za ptice su za zimu pripremljene hranilice, a za kukce hoteli da im bude lakše prezimi i doživjeti proljeće. U nekim skupinama su promišljali o otapanju leda i utjecajima ljudi na isto.  Tijekom početka godine djeca su sudjelovala u akciji Boranka i pošumljavanju opožarenih područja Dalmacije te su svojim odgovorima o prirodi iznenadile i hrvatske izviđače. Održavali smo i čistili dvorišta svojih vrtića i upućivali lokalnu zajednicu da smo EKO vrtić i da čuvamo prirodu.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Grupa Zvjezdice (starija vrtićka skupina)
  • Aktivnosti u povrtnjaku - ubiranje plodova iz povrtnjaka, kušanje, priprema salata, čišćenje povrtnjaka od korova, zalijevanje, plijevljenje, promatranje rasta biljaka
  • Čišćenje travnjaka od smeća
  • -Dani zahvalnosti za plodove Zemlje
  • Posjeta šumi - istraživanje šume, životinje šumske, domaće
  • Briga o prehrani ptica tijekom zime - izrada masnih kugli, stavljanje hrane u kućice za ptice
  • Sadnja cvijeća u spremnike
 • Grupa Ježići (starija vrtićka skupina)
  • Prihvaćanje različitosti (siromaštvo/bogatstvo)
  •  Projekt magnetizam
  • Aktivnosti vezane uz zaštitu prirodnog okruženja i prirodne baštine (posjet Hrvatskoj Sahari u Đurđevcu)
  • Projekt "Drvo"
  • Projekt "Zazelenimo požarište Dalmacije" (aktivnosti vezane uz zaštitu šuma, staništa šumskih životinja)
  • Projekt "Razvoj biljke"
 • Grupa Zvončići (srednja vrtićka skupina)
  •  Istraživačke aktivnosti - plodovi jeseni
  •  Istraživačke aktivnosti - manipulacija i grafomotorika u brašnu
  •  Likovna aktivnost: upotreba raznovrsnih sjemenki, izrada slika od jesenskog lišća
  •  Razne predmatematičke aktivnosti uz pomoć sjemenki
  •  Izrada adventskog vijenca od prirodnog materijala (plodovi, žirovi, grančice, izrada božićnih ukrasa)
  • Sađenje pšenice - promatranje rasta i razvoja
  •  Izrada kućice za ptice od prirodnih materijala
  • Izrada teglica od TetraPak ambalaže, sadnja biljaka
 • Grupa Lastavice (srednja vrtićka skupina)
  • Projekt "Bundeva" istraživanje oblika, dijelovi bundeve, sadnja bundeve
  • Projekt "Šuma i šumske životinje" istraživanje šume i šumskih životinja uz pomoć enciklopedija i slikovnica (obilježavanje mjeseca knjiga)
  •  Projekt "Životinje zimi", zimski spavaći, izrada kućica za životinje od neoblikovanog materijala, kućica za ptice i hranilice za ptice
  • Projekt "Ptice", zašto su ptice važne
 • Grupa Zečići (mješovita engleska skupina)
  • Prikupljanje žireva za realizaciju likovnih aktivnosti
  •  Prikupljanje trave, slame, oblutaka i sl. (građenje staništa za životinje)
  • Sijemo pšenicu, kukuruz, raž, ječam i zob - istraživanje i promatranje rasta biljaka
  • Projekt "Indijanci" - izrada posuđa od gline, upoznavanje indijanske prehrane
  • Od rijeke do mora i oceana, sklop aktivnosti na temu "Arktik i Antarktik", izrada iglua, životinjski svijet
 • Grupa Vjeverice (mješovita Montessori skupina)
  • Posjet Hrvatskoj Sahari u Đurđevcu
  • Jesenske aktivnosti: Drvo, list (kroz Montessori pribor)
 • Grupa Trešnjice (mlađa vrtićka skupina)
  • Projekt Vjeverica - Izrada senzorne kutije, istraživanje plodina, mašina za usitnjavanje oraha, upoznavanje s funkcijom stroja
  •  Projekt Šumske životinje (izrada interaktivnih plakata (vjeverica, jež, vuk), šumski labirint, izrada nastambi za životinje, otisak šapa)
  •  Grabljanje lišća (radno praktična aktivnost)
  •  Projekt Antarktik: istraživanje agregatnih stanja voda - led, maketa od pnm-a Antarktik, izrada štanda ribarnica
  • Sadnja začinskog bilja u vrtu (sadnja, zalijevanje, briga o bilju)
  • Istraživanje jesenskim plodinama i lišćem (kestenjara, memory, taktilne staze, novčanik od papira)
  • Briga o začinskom bilju (istraživanje mirisa)
 • Grupa Slavuji (starija jaslička skupina)
  • Sadnja pšenice i briga o pšenici
 • Grupa Pandice (starija jaslička skupina)
  • Sadnja pšenice i zalijevanje sobnih biljaka
 • Skupina „Ribice“ - starija vrtićka skupina
  • Aktivnosti vezane uz rijeku Savu, čista i prljava voda, stanovnici rijeke Save
  • Aktivnost „Naš planet Zemlja“ – naš jedini dom
  • Aktivnosti u vrtu tijekom cijele godine ( sijanje, sađenje, briga o vrtu, ubiranje plodova )
  • Aktivnost „ Spasimo Zemlju“ – osvještavanje važnosti očuvanja planete Zemlje
  • Aktivnost „Kako ja pomažem očuvanju planete Zemlje“
 • Skupina „Bubamare“  - starija vrtićka skupina
  • Projekt „Životinje“, posjet zoološkom vrtu – životinjske vrste
  • Obilježavanje dana životinja ( 04.10 ) – zaštićene životinje, prava životnija
 • Skupina „Makovi“ - srednja vrtićka skupina
  • Kontinuirana briga o biljkama ( briga za vrt )
  • Održavanje vrta, sijanje sjemenja, sadanja povrća i voća, kompostiranje
  • Uklanjanje nametnika
  • Hotel za kukice, briga o korisnim kukcima
  • Briga o ptičicama
 • Skupina „Tigrići“ - starija vrtićka skupina
  • Obilježavanje prvog dana Jeseni ( istraživačke aktivnosti sa lišćem i likovne aktivnosti sa lišćem ), sakupljanje različitih vrsta lišća za herbarij
  • Obilježavanje dana jabuka, Kestenijada u  OŠ Jure Kaštelana
  • Izlet u Đurđevačke peske ( deve, praščići, koze, ljame.. )
  •  Posjet pekari ( od brašna do kruha )
  • Posjet zoološkom vrtu ( Projekt "Životinjski svijet u zoološkom vrtu" )
  • Briga za vrt - sađenje sezonskog voća i povrća, izrada strašila za eko vrt, komposter, kušanje plodova iz vrta
  •  Sadnja maćuhica i lukovica narcisa u eko teglice od tetrapaka
  • Posjet roditelja veterinara  u sklopu projekta "Zdravlje životinja"
 • Skupina "Pužići" - mješovita vrtićka skupina
  • Istraživačke aktivnosti vezane uz jesen ( jesenski plodovi )
  •  Dani kruha - istraživanje vrsta brašna i sjemenki
  • Zajednička izrada šume od prirodnog materijala
  •  Posjet sportaša ( alpinizam ) - planine u Hrvatskoj, oprema za alpinizam, vrste stijena
 • Skupina "Lavići" - mlađa vrtićka skupina
  • Istraživanje kosine kroz jesenske plodove
 • Skupina "Kolibrići" - srednja vrtićka skupina
  • Sadnja pšenice za Sv. Luciju
  •  Projekt "Ptice" ( izrada hrane za ptice, izrada kućica za ptice, vrste ptica, ptice selice i ptice stanarice.. )
  • Zaštićene proljetnice u Hrvatskoj, vrste proljetnica
 • Skupina "Potočnice" - srednja vrtićka skupina
  • Obilježavanje dana kruha ( tradicionalna izrada brašna, izrada domaćeg kruha, prosijavanje brašna )
  •  Tradicionalno obilježavanje Božića
  •  Životinje zimi - hibernacija životinja zimi, pravilno imenovanje zimskih skrovišta
  • Projekt "Ptice" , izrada ptičica i njihovih gnijezda, izrada kućica od tetrapaka..
  •  Izložba u Gradskoj knjižnici "Ftičeki se ženiju", izrada ptičica i gnijezda kroz razne likovne tehnike
  •  Podizanje svijesti o ekologiji kroz eko kviz
  • Izrada teglica od tetrapaka i sadnja narcisa
  • Aktivnosti vezane za proljeće  - vjesnici proljeća, zaštićene proljetnice u Hrvatskoj
 • Skupina "Jagodice" - mlađa vrtićka skupina
  •  Istraživanje jesenskih plodova ( orah, kesten, žir.. )
  •  Obilježavanje dana hrvatskih voda, sretna i tužna kapljica, istraživačka i likovna aktivnost
  •  Obilježavanje dana kruha ( od zrna do kruha ), istraživanje različitih sjemenki
  • Projekt "Jabuke", vrste jabuka, dijelovi jabuke..
  • Aktivnosti vezane uz proljeće - istraživanje likovnosti
 • Skupina "Jabučice" - starija jaslička skupina
  •  Istraživanje jesenskih plodina
  • Igra otpalim obojenim jesenskim lišćem
  •  Projekt "Ptice", kučice za ptice, razbijanje ljuski oraha čekićem, briga o pticama, hrana o pticama, jaja u gnijezdu ( modeliranje )
 • Skupina "Žabice" - starija jaslička skupina
  •  Istraživačke aktivnosti jesenskim plodinama
  •  Projekt "Pauk", sortiranje pauka po boji, nizanje pauka, izrada paukove mreže..
  • Projekt "Ptice", istraživanje likovnosti na temu ptice ( izložba "Ftičeki se ženiju"), potraga po ptičjim tragovima, crtanje perima i temperom, modeliranje gnijezda za ptičice od gline..
  •  Projekt "Tržnica", klasificiranje voća i povrća, imenovanje, igre uloga..
  • Stanovnici livade kroz geometrijske oblike, proučavanje života u travi na dvorištu
 • Skupina "Medvjedići" - mlađa jaslička skupina
  • Istraživanje plodovi jeseni
  • Prirodni plastelin i glina
  • Obilježavanje godišnjih doba kroz pjesmice i priče
 • Skupina "Pačići" - mlađa jaslička skupina
  • Jesenske aktivnosti, dan jabuka, kestenijada
  •  Sadnja pšenice
  •  Kučice za ptičice
  •  Istraživanje i promatranje snijega
  • svi djelatnici dječjeg vrtića
Naziv teme: PROMET
Ostvareni ciljevi:
 • Zacrtane ciljeve na početku pedagoške godine uspješno smo ostvarili. Naučili smo djecu o pravilima ponašanja, istraživali smo korisnost prometa i štetnost. Svakodnevno su se djeca mlađih skupina koristila biciklima u vrtiću prilikom boravka na zraku. 

Realizirani zadaci:
 • Zadatke smo realizirali u kontekstu djece kao pješaka (njihovoj kulturi ponašanja u šetnji - djeca su išla u šetnje kvartom, pratila signalizaciju, pješačke prijelaze) također su bili i putnici tijekom vožnje autobusom u nekoliko navrata te su i na taj način bila educirana od strane pedagoginje i odgojitelja s kojima su putovala kako se uvijek trebamo vezati, ustajati tek kada se vozilo zaustavi i ostale mjere opreza tijekom vožnje kao i kulture u odnosu prema osobama koje su nam u neposrednoj blizini tijekom iste. 
 • Djecu potičemo da dolaze u vrtić biciklima, u planu je izrada poligona za vožnju.

Vrijeme realizacije:

Kontinuirano, tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Skupina „Žabice“ - starija jaslička skupina
  • Ceste u različitima oblicima, istraživanje kosina vozilima
  • Simbolička igra – putovanje vlakom
  • Istraživanje zvukova različitih vozila
  • Početno čitanje i pisanje skroz cestovni promet
  • Istraživanje tragova vozila na snijegu
 • Skupina „Pčelice“ - mlađa jaslička skupina
  • Početni matematički pojmovi kroz cestovni promet
  • Simbolička igra putovanja vlakom
  • Vožnja bicikla i automobila prilikom boravka na zraku
 • Skupina "Lavići" - mlađa vrtićka skupina
  • Izrada automobila od kartona
  • Tobogan za automobile od kartona
 • Skupina „Ribice“ - starija vrtićka skupina
  • Izrada prometnih znakova
  • Upoznavanje sa pravilima ponašanja u prometu kroz radne listove
  • Upoznavanje prometnih vozila ( zemlja-voda-zrak )
 • Skupina „Tigrići“ i "Bubamare" starija vrtićka skupina
  • Djeca kao pješaci u prometu - prometna pravila
  • Poštivanje prometne kulture ponašanja prilikom šetnji  i izleta
  • Važnost zaštite prilikom vožnje pojedinih prijevoznih sredstava kao vozača i suvozača
 • Grupa Zvončići (srednja vrtićka skupina)
  • Istraživanje cestovnog i vodenog prometa (vrste vodenih i prometnih sredstava (gliser, trajekt, čamac, katamaran...)
  • Izrada makete rijeka Sava i njezini mostovi (čamci i brodovi na rijeci Savi)
 • Grupa Tratinčice (mlađa jaslička skupina)
  • Taktilna ploča (upoznavanje prometnih sredstava)
  •  Promet u pješčaniku (staze i tuneli)
  • Spuštanje autića po kosini, cesta od pnm-a
 • Grupa Pandice (starija jaslička skupina)
  • Spuštanje autića niz kosine
  • Listanje slikovnica "Cestovna prometna sredstva"
  • Početni matematički pojmovi: količina autića

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.


Eko himna:

DA JE PO MOM

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

SVE BI MIRISALO BOLJE

SVI BI BILI DOBRE VOLJE

PTICE BI PJEVALE LJEPŠE

LJUDI BI SE DRUŽILI ČEŠĆE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI MALENI EKOLOZI RADIŠNI

VRTOVE IMAMO, SIJEMO, SADIMO.

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI ZNAMO TO

KAKO SE RADI ŠTO!

ŠTO SE SLAŽE I SORTIRA

ŠTO SE DROBI - RECIKLIRA.

KAKO ZDRAVA ŠUMA DIŠE

A ŠTO RADE KISELE KIŠE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

Odgojitelj Nenad Gospodnetić, autor teksta i glazbe