Eko škola

Dječji vrtić Savica, Zagreb

VLADIMIRA RUŽDJAKA 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/61 51 327
Fax: 01/61 51 332
E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-savica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Valentina Opić
Školski koordinatori: Martina Kežman, Aleta Jurki, Ozana Meštrović, Marijana Pavlović
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-vrtić Savica na Danu narcisa

  Uzgoj lukovica narcisa u našem vrtu, presađivanje u male spremnike izrađene od tetrapak ambalaže, podjela na Cvjetnom trgu 24.3.2018 i 23.03.2019. Eventualno nastup naše djece na pozornici tom prigodom, na Cvjetnom trgu.

 • Obilježavanje Valentinova na tradicionalan način karakterističan za Sjeverozapadnu Hrvatsku

  Upoznavanje i očuvanje kulturne baštine našeg kraja, briga za okoliš, biljke i životinje, suživot ljudi s prirodom te povezivanje svih živih bića u jedinstvenu cjelinu. Upoznavanje s običajima vezanim uz taj dan: izrada kućica i hranilišta za ptice, zalijevanje biljaka hranjivom vodom, izrada i pečenje posebnih peciva tičica, tjeranje zlih duhova dimom i tamjanom.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • VALENTINA OPIĆ - ravnateljica
 • VESNA FLEGAR VONDRA - pedagog, školski koordinator
 • MARTINA KEŽMAN - odgojitelj, školski koordinator
 • ALETA JURKI - odgojitelj, školski koordinator
 • OZANA MEŠTROVIĆ - odgojitelj, školski koordinator
 • MARIJANA PAVLOVIĆ - odgojitelj, školski koordinator
 • PATRIŠA JONJIĆ - zdravstvena voditeljica
 • PAVLE PRUGOVEČKI - domar, tehničko osoblje
 • MIRJANA MATIJEVIĆ - spremačica, tehničko osoblje
 • VLADIMIR DIMIĆ - djed, predstavnik obitelji
 • NIVES MORIC - predstavnica lokalne zajednice

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Kretanje i promet
Cilj:

Izgrađivanje stavova o odgovornom ponašanju u prometu prema sebi, drugim ljudima i okolišu.


Zadatak:
 • učiti o pravilima ponašanja u prometu
 • istražiti i upoznati različite vrste prometa, prometnih sredstava, prometnica, prometnih znakova
 • istražiti i upoznati korisnost prometa, kao i štetni utjecaj prometa na okoliš
 • upoznati bicikl kao prijevozno sredstvo te povoljan utjecaj njegova korištenja na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša…
 • upoznati se s osnovnim prometnim pravilima važnim za pješake


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom cijele 2021./2022. pedagoške godine.

 • Foto dokumentiranje, pedagoška dokumentacija odgojitelja

Nositelji:

Sve vrtićke skupine, djelatnici vrtića, roditelji.

Naziv teme: Planet Zemlja
Cilj:

Podizanje opće svijesti o potrebi zaštite okoliša, biljne i životinjske raznolikosti.


Zadatak:
 • stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša
 • stjecanje vještina i navika očuvanja okoliša
 • izgrađivanje stavova o važnosti svakog živog bića te njihove međusobne povezanosti


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom cijele 2021./2022. pedagoške godine.

 • Foto dokumentiranje, pedagoška dokumentacija odgojitelja

Nositelji:

Djeca srednjih i starijih skupina s odgojiteljima.

Naziv teme: 7-R AKTIVNOSTI
Cilj:

Senzibilizacija i provođenje 7R aktivnosti (reduce – reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada/ npr.ambalaža, reuse – rabiti drugačije ili u drugu svrhu, recicle – reciklirati za proizvodnju novoga, repair – reparirati odnosno popraviti, respect – respektirati odnosno poštovati, refelect –reflektirati odnosno odražavati znanje u svom ponašanju tj.promišljati, refuse – razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti /lijekove, ulja i sl.).


Zadatak:
 • stjecanje znanja o očuvanju prirode, postupanju s otpadom
 • izgrađivanje stavova o važnosti svakog živog bića te njihove međusobne povezanosti


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano tijekom cijele 2021./2022. pedagoške godine.

 • Foto dokumentiranje, pedagoška dokumentacija odgojitelja

Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina s odgojiteljicama.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Kretanje i promet
Ostvareni ciljevi:

Ostvaren je unaprijed postavljen cilj o izgrađivanju stavova o odgovornom ponašanju u prometu prema sebi, drugim ljudima i okolišu. Aktivnostima iz navedene teme utjecali smo na sigurno ponašanje djece u prometu kao i osviještenost o alternativnim vrstama prijevoza kako bi se smanjila uporaba automobila (bicikl, javni prijevoz...) a time i smanjilo zagađenje okoliša.


Realizirani zadaci:
 • Djeca su usvojila pravila ponašanja pješaka u prometu, posebice djeca starijih vrtićkih skupina u dobi prije polaska u školu. Mlađe vrtićke skupine naučile su značenje prvih prometnih znakova, kao i istražile različite vrste prometa (kopneni, zračni, vodeni). Upoznali su korisnost prometa kao i štetan utjecaj na okoliš.
 • Na razini vrtića obilježili smo Europski tjedan mobilnosti od 16. do 22. rujna 2021.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina, odgojitelji, stručni tim, ravnateljica.

Naziv teme: Planet Zemlja
Ostvareni ciljevi:

Ostvaren je unaprijed postavljen cilj, podizanje opće svijesti o potrebi zaštite okoliša, biljne i životinjske raznolikosti.


Realizirani zadaci:

Tijekom različitih aktivnosti promicala se osjetljivost djece za održivi razvoj, produbljivanje i stjecanje novih znanja o svijetu koji nas okružuje kroz igru. Djeca svih vrtićkih skupina doprinijela su brizi o vrtu. U jesenskom periodu djeca su brinula o pticama, izrađivala kućice i hranilice. Osvještavala su štetan utjecaj čovjeka na biljni i životinjski svijet. U suradnji s KGZ "Savica" djeca su izložila eko plakate kojima su upozorila javnost o aktualnim ekološkim problemima. 

Na razini vrtića sudjelovali smo u obilježavanju Tjedna zdravlja (vodeni tjedan) od 4.4. do 8.4.2022.

Realizirani zadatci uključuju:

 • stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša
 • stjecanje vještina i navika očuvanja okoliša
 • izgrađivanje stavova o važnosti svakog živog bića te njihove međusobne povezanosti


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca vrtićkih skupina i odgojitelji, članovi interesne skupine Ekovrt,  ravnateljica, školski koordinatori.

Naziv teme: 7R aktivnosti
Ostvareni ciljevi:
 • Provodeći aktivnosti iz teme 7R aktivnosti postignuti su zadani ciljevi, a to su: senzibilizacija i provođenje 7R aktivnosti(reduce – reducirati, smanjiti potrošnju odnosno količinu otpada/ npr.ambalaža, reuse – rabiti drugačije ili u drugu svrhu, recicle – reciklirati za proizvodnju novoga, repair – reparirati odnosno popraviti, respect – respektirati odnosno poštovati, refelect –reflektirati odnosno odražavati znanje u svom ponašanju tj.promišljati, refuse – razumno zbrinuti ono što ne možemo upotrijebiti /lijekove, ulja i sl.)
 • Provodeći 7R aktivnosti poticali smo razvoj ekološke svijesti i kritičnosti, inicijativnosti i poduzetnosti.

 


Realizirani zadaci:

U sklopu 7 R aktivnosti provodili su se sklopovi aktivnosti na temu sortiranja otpada, recikliranja papira, likovnog izražavanja od ekološki razgradivih materijala, izrada ukrasa od pnm-a. Provođene aktivnosti mogu se podijeliti na perceptivne (u smislu promatranja događaja u okolini), na misaone (obuhvaća razumijevanje okoline i stanja okoliša), praktične (uključuju zajednički rad djece i odraslih) te izražajne (likovno, dramsko, pisano izražavanje) oblike aktivnosti.

Realizirani zadatci uključuju:

 • razvoj ekološke svijesti i kritičnosti, inicijativnosti i poduzetnosti
 • stjecanje znanja o očuvanju prirode, postupanju s otpadom
 • izgrađivanje stavova o važnosti svakog živog bića te njihove međusobne povezanosti


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

U sklop 7R aktivnosti uključene su sve odgojne skupine, odgojitelji, stručni tim, ravnateljica i pomoćno osoblje.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.


Eko himna:

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

SVE BI MIRISALO BOLJE

SVI BI BILI DOBRE VOLJE

PTICE BI PJEVALE LJEPŠE

LJUDI BI SE DRUŽILI ČEŠĆE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI MALENI EKOLOZI RADIŠNI

VRTOVE IMAMO, SIJEMO SADIMO.

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

MI ZNAMO TO

KAKO SE RADI ŠTO!

ŠTO SE SLAŽE I SORTIRA,

ŠTO SE DROBI - RECIKLIRA,

KAKO ZDRAVA ŠUMA DIŠE,

A ŠTO RADE KISELE KIŠE.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NEBO JE PLAVO, MORE JE PLAVO

VRATIMO I RIJECI SAVI

PLAVU BOJU DA JE KRASI.

 

DA JE PO MOM SVIJET BI BIO KO BOMBON

DA JE PO MOM.

 

NAŠ SE VRTIĆ ZOVE SAVICA

ZNA NAS SVIJET I OKOLICA.

Odgojitelj: Nenad Gospodnetić, autor teksta i glazbe