Eko škola

Osnovna škola 'Sveti Matej', Viškovo

VOZIŠĆE 13
51 216 VIŠKOVO

Telefon: 051/256-226
Fax: 051/503-585
E-mail: skola@os-sveti-matej-viskovo.skole.hr
Web: www.ossvetimatej.hr

Ravnatelj/ica: Josip Crnić, prof.
Školski koordinatori: Marica Brala, nastavnica biologije i prirode
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
 • sakupljanje papira

  Svake godine u školi se dva puta godišnje (početkom jeseni i proljeća) u dogovoru s tvrtkom za odvoz papira provodi akcija sakupljanja, kako bi se kod djece razvijala ekološka svijest o čuvanju okoliša i štednji prirodnih resursa.

 • Prehrana iz prirode

  U suradnji s Društvom naša djeca učenici naše škole povodom Dana zaštite okoliša (5.lipnja) sudjeluju na Korzu sa svojim proizvodima i receptima u predstavljanju i upoznavanju građana sa ljekovitim i samoniklim biljem našega kraja, vodeći računa o zaštićenim i ugroženim vrstama.

 • Eko dan-Dan planeta Zemlje

  Naš projektni dan u školi je 22.travnja kada se izvode različite ekološke aktivnosti: uređenje i čišćenje okoliša škole, ekološki kvizovi po razredima, izrada panoa na temu Dan planeta Zemlje, sadnja različitih sadnica u školskom eko vrtu i ubiranje plodova, radio emisija, podjela eko diploma najuspješnijim učenicima. Ispred škole se nalazi eko vrt koji se u suradnji s Udrugom roditelja Pokrenimo se održava i uređuje tijekom cijele školske godine.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Josip Crnić, prof.ravnatelj
 • Jasna pipinić,pedagog
 • Marica Brala,učitelj koordinator
 • Vali Božić,učitelj
 • Danijel V. ,domar
 • Ingrid Kesten ,spremačica
 • Verica Hunčak,roditelj
 • Vesna Mrša,lokalna uprava
 • Elena Sušanj, učenik 8.razred
 • Lara Hunčak, učenik 7.raz.
 • Leon Brenko,učenik 6.raz.
 • Eva Jakovac,učenik 5.razred
 • Marija Lukenda,učenik 4.razred
 • Miran Frlan,učenik 4.razred

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan djelovanja
Cilj:
 • uočiti da postoje različite vrste otpada
 • stvoriti naviku razvrstavanja otpada,
 • upoznati opasni otpad,
 • naučiti da postoji tzv. korisni otpad,
 • uočiti da  recikliranjem smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo,
 • naučiti proizvoditi kompost,
 • stvoriti naviku štedljivog ponašanja i smanjivanja otpada,
 • upoznati neke načine iskorištavanja otpada u ukrasne i uporabne svrhe,
 • uočiti pogrešne navike nas, ali i drugih,
 • surađivati s mjesnom zajednicom,
 • osvještavati mještane o uočenim neprihvatljivim navikama i ponašanjima,
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada, djelovati djelima i porukama na svijest učenika, ali i na svijest mještana.

Zadatak:

VODA

CILJ:

 • upozoriti na  nedostatak pitke vode na Zemlji,
 • uočiti razlike u kemijskom sastavu pitke i otpadne vode,
 • upoznati biljni i životinjski svijet svijeta u pitkoj vodi i utjecaj onečišćenja vode na taj svijet,
 • razvijati svijest o potrebi štednje pitke vode,
 • osvještavati mještane o potrebi štednje vode,
 • razvijati svijest o potrebi očuvanja izvora pitke vode

ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

CILJ:

 • upoznati način proizvodnje el. energije,
 • uočiti da potrošnja el. energije kao i drugih energenata ovisi isključivo o našem ponašanju,
 • osvijestiti učenike djelatnike škole i mještane  da smanjenjem potrošnje štedimo novac, ali i druge energente

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Nastavak rada eko grupa - kontrola čistoće školskih prostorija   i okoliša
 • Eko patrola
 • Postavljanje novih upozoravajućih natpisa iznad
 • prekidača
 •  Mjerenja i analize uštede vode

Nositelji:
 • Učenici nižih razreda, svi učenici, razrednici, ekološka grupa, likovna grupa, razrednici, lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO -PATROLE
Ostvareni ciljevi:
 • U našoj školi djeluju i vrijedno rade članovi Eko-patrole. Učenici i njihova učiteljica Marica Brala su se potrudili da označe  Eko-patrole posebnim značkama, a i  napravili su pano u holu škole.
 • Naši mali ekolozi su napisali ekološke poruke, naglašavajući značaj zaštite okoliša.
 • ČIST ZRAK, ČISTA VODA I ČISTO TLO, ZNAČE ZDRAVLJE.
 • NE BACAJTE SMEĆE, JER SE SAMO OČISTITI NEĆE!
 • BEZ ŽIVOTINJA I PTICA, PRIRODA BI ZANIJEMILA OD TUGE.
 • U PRIRODI NE OSTAVLJAJ NIŠTA, OSIM TRAGOVA SVOJIH STOPALA!
 • POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA!
 • Učenici su napravili i akreditacije po kojima su postali prepoznatljivi u školskom dvorištu, kao mali čuvari prirode.
 • Kako bi doprinijeli očuvanju naše okoline, zaštiti zelenih površina i ljepšoj okolini škole, članove Eko-patrole su   organizirali  akciju čišćenja školskog dvorišta i okoliša. Loše vremenske prilike nisu spriječile realizaciju akcije, a djeca su zaista uživala.
 • Dragi naši školarci, nemojte se iznenaditi ako vas mali drugari opomenu za nepravilno odlaganje smeća ili uništavanja zelenih površina.

Realizirani zadaci:
 • SVE ŠTO SMO PLANIRALI,TO SMO I REALIZIRALI.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • SVI DJELATNICI ŠKOLE I EKO-PATROLE ,UČENICI IZ SVAKOG RAZREDNOG ODJELA. PO DVA UČENIKA SE IZMJENJUJU SVAKI TJEDAN.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

VJETAR NOSI DJEČJI GLAS

ZEMLJU ČUVAJTE ZA NAS


Eko himna: