Eko škola

Osnovna škola Stanovi, Zadar

Ulica Rine Aras 3
23000 Zadar

Telefon: 023/212-095
Fax:
E-mail: o.s.stanovi.pedagog@zd.t-com.hr
Web: http://os-stanovi-zd.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Markica Perić
Školski koordinatori: Antonija Jović
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Eko-paket
  • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Markica Perić(ravnatelj), Antonija Jović (eko koordinator), Božena Marušić (tajnik), Krešimir Groš (pedagog), Zvjezdana Barić(učiteljica),Ana Stošić (predstavnik roditelja) Ivan Zrilić (domar), Mia Buljat (učenica 7.r), Carla Santin (učenica 7.r), Nika Ražov(učenica 6.r), Rocco Karpuzovski (učenik 7.r), Petra Bacalja (učenica 7.r)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad-ponovna uporaba
Cilj:
  • Sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje.

Zadatak:
  • Selektiranje otpada, čišćenje okoliša škole, štednja energije,ponovna uporaba otpada (eko radionice-izrada eko čestitki,oslikanih platnenih vrećica), educiranje djece (plakati, prezentacije).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019. 

  • Mjerenje količine prikupljenog  sortiranog otpada (vaganje) tijekom godine, kontrola čistoće školskih prostora (eko patrola-tijekom tjedna), praćenje potrošnje električne energije (eko patrola, svaka tri mjeseca) , kviz-Sve što znam o selektiranju i ponovnoj uporabi otpada (na kraju školeske godine).

Nositelji:
  • Ravnatelj, eko koordinator, učitelji i nastavnici, SRS, čistačice, domar.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Razvrstavanje otpada
Ostvareni ciljevi:
  • Razvrstavanje otpada, izrađivanje novih proizvoda, osvješćivanje svih djelatnika škole te učenika što sve spada u otpad te o važnosti selektiranja i ponovne uporabe otpada, te o važnosti održavanja higijene prostora.

Realizirani zadaci:
  • Razvrstavanje otpada, izrada novih proizvoda od staroga papira,osvještavanje javnosti o važnosti razvrstavanja (reciklažno dvorište-učenici su sudjelovali na predavanju o ulozi reciklažnoga dvorišta za širu zajednicu te su poticali svoje roditelje i prijatelje na selektiranje otpada), obilježavanje svih važnih Eko datuma izradom plakata te prezentacija.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
  • svi djelatnici škole i učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo prirodu jer priroda je naš dom!


Eko himna: