Eko škola

Osnovna škola Grohote

Podkuća 28
21430 Grohote

Telefon: 021654112
Fax: 021717037
E-mail: ured@os-grohote-solta.skole.hr
Web: http://os-grohote-solta.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirela Mijić
Školski koordinatori: Dragana Đurić, Tanja Kardum
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Projekt bunja

  Očuvanje vještine suhozidne gradnje kamenom

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Kumovi:
 1. Ćiril Kalebić, vlasnik poduzeća  Kamena vila d.o.o iz Stomorske – djelatnost: gradnja stambenih i nestambenih zgrada
 2. Roberto Kalebić, vlasnik poduzeća Kalebić d.o.o iz Stomorske – djelatnost: vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
 • Učenici:

1.razred:  (INA: Ručni rad, voditelj: Jasminka Škeva)

 1. Ella Buktenica
 2. Antonio Čulić

  2.razred: (INA: Ručni rad, voditelj: Jasminka Škeva)

 1. Karla Begović
 2. Karla Blagaić
 3. Toni Kalebić
 4. Tončica Mravak

3.razred: (INA: Mali laboratorij, voditelj: Ivana Blagaić, Klub mladih tehničara, Robotičari, voditelj Nikola Repajić)

 1. Rino Kalebić
 2. Toni Vecenco Sinovčić
 3. Lenka Tancikova

4.razred (INA: Mali laboratorij, voditelj: Ivana Blagaić)

 1. Jagoda Begović
 2. Dominik Bezić
 3. Josipa Blagaić
 4. Paula Stojanov

6.razred: (INA: Klub mladih tehničara: voditelj: Nikola Repajić, Povijesno-geografska grupa, voditelj Ivana Čulić Farac, Likovna grupa, voditelj Bruna Ovčar )

 1. Luigi Bezić
 2. Niko Bulić
 3. Tonći Cecić
 4. Ana Pavlović
 5. Lana Pavlović
 6. Nikol Radić
 7. Mia Škrabanić

7.razred: (INA: Klub mladih tehničara: voditelj: Nikola Repajić, Povijesno-geografska grupa, voditelj Ivana Čulić Farac, voditelj Likovne grupe, Bruna Ovčar)

 1. Petra Begović
 2. Lina Blagaić
 3. Marijeta Cecić
 4. Roko Dumanić
 5. Toma Jelaska
 6. Petra Škrabanić
 • Učitelji i ostali djelatnici škole:
 1. Mirela Mijić, ravnateljica
 2. Tanja Kardum, pedagoginja
 3. Dragana Đurić, školska knjižničarka
 4. Ivana Blagaić, učiteljica RN i voditelj Malog laboratorija
 5. Nikola Repajić, voditelj Kluba mladih tehničara
 6. Ivana Čulić Farac, učiteljica Povijesti i Geografije i voditeljica Povijesno-geografske grupe
 7. Bruna Ovčar, učiteljica Likovne kulture i voditeljica Likovne grupe
 8. Ivana Cecić, spremačica
 9. Helen Balić, spremačica
 • Roditelji:
 1. Mirela Cecić
 2. Tea Dumanić
 • Predstavnici lokalne zajednice:
 1. Željka Alajbeg (GKMM)
 2. Željko Zlendić, donačelnik Općine Šolta
 3. Tihana Glavurtić, direktor Komunalnog Basilija d.o.o
 4. Tomislav Sinovčić, OPG Sinovčić Tomislav
 5. Karlo Balić, OPG Karlo Balić


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad i zaštita voda te flore i faune u neposrednom okruženju
Cilj:
 • Poticati učenike na inicijativnost i ustrajnost u aktivnostima zaštite okoliša kroz aktivnosti pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada, proučavanja oblika zagađenosti voda (vlažna staništa na Otoku i more) i očuvanja biološke raznolikosti neposrednog okruženja.

Zadatak:
 1. razvrstavati otpad (plastika, papir, biotpad)
 2. oslikati spremnike za otpad kao oblik promoviranja pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada
 3. koristiti tradicijske materijale u različite svrhe radi poticanja održivog razvoja zajednice (kamen, drvo, papir)
 4. locirati Vlažna staništa na Šolti te koristiti jednostavne instrumente u proučavanju flore i faune te stupnja i oblika zagađenosti slatkih voda
 5. Istražiti zagađenost obalnog mora  plastikom, mikroplastikom i drugim otpadom
 6. objasniti posljedice nerazvrstavanja otpada te zagovarati zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način
 7. zasaditi i održavati školski povrtnjak – sustavom za navodnjavanje i staklenikom te poticati eko-uzgoj povrća
 8. primjenjivati načine štednje vode i struje u okruženju izradom sustava za navodnjavanje školskog vrta
 9. koristiti tradicijsku i suvremenu tehnologiju u preradi maslina te proizvodnji eteričnih ulja od aromatičnog bilja iz školskog vrta (zdrava prehrana i Dani zahvalnosti za plodove zemlje –dani kruha)
 10. promovirati ekološke aktivnosti kroz različite medije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija pojedinih koraka u ostvarenju cilja pratit će:

 • Eko-patrole – kroz mjesečno intervjuiranje učitelja – voditelja i predstavnika razreda o postignutim rezultatima, a prema check listama za praćenje
 • Eko odbor kroz redovite sastanke te neposrednim sudjelovanjem u aktivnostima
 1. rujan 2018. - dovršetak izgradnje bunje – postavljanje svoda (svolta)
 2. listopad/studeni – ožujak/travanj 2018./19.- sadnja povrća u školskom povrtnjaku (Obilježiti Dane kruha -rad u školskom vrtu, izrada tradicijskih jela u suradnji sa starijim sugrađanima Otoka (projekt Školski volonteri), humanitarna aktivnost sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za sklonište za beskućnike u Suradnji s udrugom Mi u Splitu )
 3. prosinac/siječanj 2018./19. - oslikavanje spremnika za razvrstavanje otpada
 4. kontinuirano tijekom šk.  god. 2018./19. -  razvrstavanje otpada
 5. tijekom šk.  god. 2018./19. redovna nastava, INA – Mali školski laboratorij, KMT -  proučavanje Vlažnih staništa na Otoku (flora i fauna, zagađenost) te zagađenosti obalnog mora  - Projekt Veliki lov na biljke
 6. kontinuirano –prosinac/lipanj 2019. 22. Ožujka Dan voda, 22. Travanj Dan planeta Zemlja -  uređenje školskog dvorišta (izrada spremnika za sitni otpad, gradnja kamenih ogradnih zidića tehnikom zidanja usuho, uređenje drvenih klupa i učionice na otvorenom, izrada sustava za navodnjavanje školskog vrta, Izrada staklenika za školski povrtnjak (nositelj: Klub mladih tehničara)
 7. studeni/svibanj šk.  god. 2018./19. -  branje i prerada maslina te izrada eteričnih ulja (nositelj UZ Buharica, KMT)
 8. Eko dan - 22.05. -  Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH - predstavljanje rezultata istraživanja zagađenosti voda u neposrednom okruženju i bioraznolikosti Otoka
 9. Dan Škole – 14. lipnja 2019. - demonstracija znanja i vještina, koje su učenici stekli i razvili na temu Očuvanje i zaštita okoliša.
 10. kontinuirano tijekom šk.  god.2018./19. - praćenje i izvještavanje o planiranim aktivnostima


Nositelji:

 • Članovi - eko odbora
 • Eko patrole
 • Kumovi
 • Svi učenici i učitelji kroz redovnu i izbornu nastavu te izvannastavne aktivnosti
 • Lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad i zaštita voda te flore i faune u neposrednom okruženju
Ostvareni ciljevi:
 • Poticati učenike na inicijativnost i ustrajnost u aktivnostima zaštite okoliša kroz aktivnosti pravilnog odlaganja i razvrstavanja otpada, proučavanja oblika zagađenosti voda (vlažna staništa na Otoku i more) i očuvanja biološke raznolikosti neposrednog okruženja
 • Razvija poduzetničkih kompetencija učenika koristeći prirodne i baštinske resurse s ciljem osnaživanja novih generacija na promišljanje o ostanku, životu i radu na otoku Šolti kao društveno tolerantne i uključive zajednice s punom odgovornošću za socijalne potrebe i održivi razvoj.


Realizirani zadaci:
 • dovršetak izgradnje bunje – postavljanje svoda (svolta) – rujan 2018.
 • Dani kruha:
  • rad u školskom vrtu - sadnja povrća u školskom povrtnjaku (oporaba drvenih paleta), sadnja sjemena i uzgoj povrtnih presadnica (oporaba plastičnih posudica)
  • izrada tradicijskih jela u suradnji sa starijim sugrađanima Otoka - projekt Školski volonteri
  • humanitarna aktivnost sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za sklonište za beskućnike u Suradnji s udrugom Mi u Splitu – akcija škole:  Ruka solidarnosti 2018.
 • razvrstavanje otpada – kontinuirano tijekom školske godine 2018./19:
  • sakupljanje čepova i sudjelovanje u humanitarnoj akciji "Plastičnim čepovima do skupih lijekova"
  • sakupljanje papira (Zeleni korak) i odvoženje na reciklažu
 • proučavanje Vlažnih staništa na Otoku te flore i faune otoke kroz projekt Veliki lov na biljke (INA Mali laboratorij)
 • uređenje školskog dvorišta  - izrada drvenih klupa i oslikavanje dvorišnog zida za učionicu na otvorenom, izrada spreme za alat i sustava za navodnjavanje školskog vrta
 • 22. Ožujka Dan voda, 22. Travnja Dan planeta Zemlja (redovna nastava)
 • Eko dan - 22.05. Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH predstavljanje rezultata istraživanja bioraznolikosti Otoka u neposrednom okruženju kroz projekt Veliki lov na biljke te provođenje humanitarnih aktivnosti i sudjelovanje u humanitarnim akcijama
 • praćenje i izvještavanje o aktivnostima – kontinuirano tijekom školske godine 2018./19.

Vrijeme realizacije:

Rujan 2018. – lipanj 2019


Nositelji:

 • Učenici od 1. do 8. razreda, Ivana Blagaić, razrednik 4. razreda, Nikola Repajić, učitelj TK i voditelj KMT, Ivana Čulić Farac, učitelj Geografije i Povijesti, Bruna Ovčar, voditelj Likovne grupe i UZ Buharica, Tanja Kardum pedagog, koordinator, Dragana Đurić, knjižničar, koordinator, učenici članovi Eko odbora i Eko patrola, ostali  suradnici: roditelji, GKMM Knjižnica Grohote, Komunalno Basilija d.o.o, Općina Šolta, Udruga Mosti Split, Udruga Mi Split, Udruga 4 GRADA Dragodid.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Sakupljanje  papira, boca i čepova - čuva tlo, vode, mora i živi svijet Planeta

Otpad je sirovina za novi proizvod

Koristi platnene, ne plastične vrećice

Organski otpad=kompost=zdrava hrana

Čuvaj bogatstvo živog svijet

Briga o okolišu je briga o čovjeku

Čuvaj zrak koji dišeš kao sebe

Smeće u moru je ugrožava živo

Koristi staklene, a ne plastične boce

Štednja energije je čuvanje prirode


Eko himna:

U našoj školi nema smeća

Reciklira se i najmanja vreća!

 

Brine se o svakoj biljci i cvijetu

Jer tako pomažemo cijelom svijetu.

 

Da ozonska rupa ne bi bila još i veća

Brinemo o razvrstavanju smeća.

 

I mališi i veliši školom šeću

Tražeći energetsku iskoristivost veću.

 

Želimo da more bude čisto i plavo,

Zato je važno zbrinjavanje otpada pravo.

 

Neka ribe zdravo žive

Zato čepove ne bacamo u rive!

 

Da nam šume dišu i budu zelene

Brinemo da nijedna biljka ne uvene.

 

U našoj školi eko svijest je sve veća

Dok se prazni sljedeća kesa smeća.

 

Svi smo dio eko-patrole

Jer je eko- moto naše škole!