Eko škola

Osnovna škola Grohote

Podkuća 28
21430 Grohote

Telefon: 021654112
Fax: 021717037
E-mail: ured@os-grohote-solta.skole.hr
Web: http://os-grohote-solta.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirela Mijić
Školski koordinatori: Dragana Đurić, Tanja Kardum
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Projekt bunja

  Očuvanje vještine suhozidne gradnje kamenom

 • Od masline do maslinovog ulja

  Sastavni dio Školskog kurikuluma, a realizira se kroz redovnu nastavu, INA, UZ Buharica te projekte Eko-škole kao i Mali poduzetnici za zeleni otok - Erasmus+ Školski volonteri, Odgoj i obrazovanje za volontiranje s ciljem razvijanja poduzetničkih kompetencija učenika i uzgoju i proizvodnji ekološki zdravih proizvoda, a u suradnji s lokalnom zajednicom - uljara Olynthia Natura d.o.o. iz Gornjeg Sela, koji bez novčane naknade obrađuju naše masline te upoznaju nove generacije učenika s postupkom proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

 • Mali poduzetnici za zeleni otok - Erasmus+

  Cilj projekta je da, uz korištenje projektne nastave, suradničkog i timskog rada, poboljšamo znanja, vještine i stavove učenika/ica o zaštiti okoliša i klime s naglaskom na održivi razvoj, pravilno zbrinjavanje otpada i recikliranje kako bi se zauzimali za pozitivne promjene i odgovorno ponašanje prema okolišu. \nTakođer, cilj je potaknuti i razvijati poduzetništvo kod učenika/ica kroz slobodu izražavanja, osmišljavanja aktivnosti, izražavanja ideja i aktivne uloge unutar odgojno-obrazovnog procesa, kako bi bili spremni na izazove i zahtjeve života u 21. stoljeću. \nProjekt se provodi u suradnji s inozemnim partnerima u Češkoj, Srbiji i Španjolskoj

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Kumovi:

 1. Ćiril Kalebić, vlasnik poduzeća  Kamena vila d.o.o iz Stomorske – djelatnost: gradnja stambenih i nestambenih zgrada
 2. Roberto Kalebić, vlasnik poduzeća Kalebić d.o.o iz Stomorske – djelatnost: vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

Učenici:

1.razred:

 1. Buktenica Petar
 2. Jakaša Andrea
 3. Kalebić Luka
 4. Menković Željko
 5. Mladina Mika
 6. Prvinić Ivan
 7. Uskoković Leuona

2.razred:  

 1. Mia Bule
 2. Kalebić Klara

3.razred:

 1. Nina Buktenica
 2. Adriana Gaja Mucić
 3. Petra Kandić
 4. Leo Mustić

4.razred:

 1. Ella Buktenica
 2. Luka Brižić
 3. Toni Firizin

5. razred

 1. Begović Karla
 2. Bezić Loris
 3. Bezić Nikola
 4. Blagaić Karla
 5. Kalebić Toni
 6. Mravak Tončica
 7. Uskoković Lupo
 8. Valentić  Eman
 9. Šavorić Karlo

6. razred

 1. Toni Vicenco Sinovčić
 2. Luka Vrca

7.razred:

 1. Jagoda Begović
 2. Dominik Bezić
 3. Josipa Blagaić

8.razred:

 1. Leon Blagaić
 2. Lana Gvozdenović
 3. Bruno Šavorić

Učitelji i ostali djelatnici škole:

 1. Mirela Mijić, ravnateljica
 2. Tanja Kardum, pedagoginja
 3. Dragana Đurić, školska knjižničarka
 4. Ivana Blagaić, učiteljica RN i voditelj Malog laboratorija
 5. Emira Vidan, učiteljica TZK i voditelj ŠSD i Prve pomoći
 6. Damira Piplica, učiteljica Hrvatskog jezika i Literarne grupe
 7. Nikola Repajić, učitelj Tehničke kulture i informatike, voditelj Kluba mladih tehničara
 8. Ivana Čulić Farac, učiteljica Povijesti i Geografije i voditeljica Povijesno-geografske grupe
 9. Bruna Ovčar, učiteljica Likovne kulture i voditeljica Likovne grupe
 10. Ivana Cecić, spremačica
 11. Helen Balić, spremačica
 12. Zoran Mihovilović, domar

Roditelji:

 1. Tracy Uskoković
 2. Ina Pavić
 3. Dubravka Mustić
 4. Josipa Begović
 5. Natalija Begović
 6. Zorana Bezić
 7. Bruno Mladina

Predstavnici lokalne zajednice:

 1. Željka Alajbeg (GKMM)
 2. Željko Zlendić, donačelnik Općine Šolta
 3. Tihana Glavurtić, direktor Komunalnog Basilija d.o.o
 4. Tomislav Sinovčić, OPG Sinovčić Tomislav
 5. Karlo Balić, OPG Karlo Balić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad i održivi razvoj
Cilj:

Poticati istraživanje i rješavanje problema s ciljem unaprijeđivanja kvaliteta okoliša i racionalnog korištenja prirodnih i baštinskih  resursa u svom okolišu kroz projekte i aktivnosti

 • Međunarodne Eko-škole
 • Mali poduzetnici za zeleni otok - Erasmus+
 • Školski volonteri
 • Eratostenov Eksperiment

Zadatak:
 1. razvrstavati otpad (plastika, papir, biotpad)
 2. koristiti tradicijske materijale u različite svrhe radi poticanja održivog razvoja zajednice (kamen, drvo, papir)
 3. Istražiti zagađenost okoliša – vode u zavičaju (obalno more,  lokve)
 4. objasniti posljedice nerazvrstavanja otpada te zagovarati zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način
 5. zasaditi i održavati školski vrt – sustavom za navodnjavanje te poticati eko-uzgoj voćki i prodaja sadnica - povrtnica (zdrava prehrana)
 6. primjenjivati načine štednje vode i struje u okruženju kroz sustav za navodnjavanje školskog vrta
 7. koristiti tradicijsku i suvremenu tehnologiju u preradi maslina te proizvodnji eteričnih ulja od aromatičnog bilja iz školskog vrta (zdrava prehrana)
 8. promovirati ekološke aktivnosti kroz različite projekte

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad/studeni – Od masline do maslinovog ulja (branje i prerada maslina),
 • listopad 2021.:  Živjeti zdravo - Tjedan zdravog doručka,  Školski medni dan (proučvanje važnosti pčela i med kao važan dio zdrave prehrane)
 • studeni 2021.: Školski volonteri: humanitarna aktivnost sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za sklonište za beskućnike u Suradnji s udrugom Mi u Splitu )
 • prosinac: Zasadi stablo ne budi panj: sadnja ružmarina, lavande, ukrasne palme i živice te šipka u školskom vtu.
 • prosinac 2021. – Božićna humanitarna prodajna izložba (izrada ukrasa: reciklirani i  oporabljeni otpad, sirovina iz prirode – drvo, kamen, grančice...)
 • ožujak/travanj 2022.-  sadnja povrtnih presadnica – prodaja, izrada staklenika
 • sušenje začinskog bilja iz školskog vrta (lovor i ružmarin)
 • tijekom šk. god. 2021./22. -  razvrstavanje otpada
 • tijekom šk.  god. 2021./22. redovna nastava, INA realizacija ciljeva Školskog kurikuluma kroz temu Održivi razvoj
 • kontinuirano – prosinac/lipanj 2021/ 22.
 • Dan voda, 22. ožujka – zagađensot mora i oceana plastičnim otpadom
 • Dan planeta Zemlja, 22. travnja-  uređenje školskog dvorišta (Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj 2022. sadnja stabala/voćki i začinskog i mirisnog bilja)
 • Eko dan - 22.05. -  Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH - predstavljanje rezultata istraživanja zagađenosti voda u neposrednom okruženju i bioraznolikosti Otoka
 • Dan Škole – 14. lipnja 20121. - demonstracija znanja i vještina, koje su učenici stekli i razvili na temu Očuvanje i zaštita okoliša.
 • kontinuirano tijekom šk.  god.2020./21. - praćenje i izvještavanje o planiranim aktivnostima

Nositelji:
 • Eko-patrole – kroz mjesečno intervjuiranje učitelja – voditelja i predstavnika razreda o postignutim rezultatima, a prema check listama za praćenje
 • Eko odbor kroz redovite sastanke te neposrednim sudjelovanjem u aktivnostima
 • Učitelji voditelji INA i koordinatori projekata
 • Članovi - eko odbora
 • Eko patrole
 • Kumovi
 • Svi učenici i učitelji kroz redovnu i izbornu nastavu te izvannastavne aktivnosti
 • Lokalna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad i održivi razvoj
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje učenike na odgovorno ponašanje prema okolišu
 • Otvaranje problema vezanih za održivi razvoj kroz teme i ciljeve školskog kurikuluma

Realizirani zadaci:
 • sudjelovanje na 24. Danima volonterskog rada – prodaja učeničkih eko proizvoda (humanitarne svrhe)
 • rad u školskom vrtu - sadnja ukrasnog i aromatičnog bilja u školskom vrtu, sadnja sjemena i uzgoj povrtnih presadnica (oporaba plastičnih posudica)
 • zdrava prehrana: radionice i priprema hrane, med u svakodnevnoj prehrani
 • humanitarna aktivnost sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za sklonište za beskućnike u Suradnji s udrugom Mi u Splitu – akcija škole:  Ruka solidarnosti 2022.
 • Ljudska i Dječja prava
 • razvrstavanje otpada – kontinuirano tijekom školske godine
 • izrada mobilnog staklenika, sadnja povrtnih presadnica, branje i sušenje začinskog bilja iz školskog vrta (lovor, ružmarin)
 • 22. ožujka Dan voda, Eratostenov ekspriment

Vrijeme realizacije:
 • Rujan 2021. – ožujak 2022.
 • Realizacija cjelokupnog Plana rada do lipnja 2022.

Nositelji:
 • Učenici od 1. do 8. razreda,
 • Emira Vidan, učitelj TZK i voditelj Prve pomoći i humanitarnih akcija, Ivana Blagaić, razrednik 3. razreda, Nikola Repajić, učitelj TK i voditelj KMT, Ivana Čulić Farac, učitelj Geografije i Povijesti, Bruna Ovčar, voditelj Likovne grupe i UZ Buharica, Damira Piplica, učitej HJ, Tanja Kardum pedagog, koordinator, Dragana Đurić, knjižničar, koordinator,
 • učenici članovi Eko odbora i Eko patrola,
 • ostali  suradnici: roditelji, GKMM Knjižnica Grohote, Komunalno Basilija d.o.o, Općina Šolta, Udruga Mosti Split, Udruga „Zasadi stablo, ne budi panj!“

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • Sakupljanje  papira, boca i čepova - čuva tlo, vode, mora i živi svijet Planeta
 • Otpad je sirovina za novi proizvod
 • Koristi platnene, ne plastične vrećice
 • Organski otpad=kompost=zdrava hrana
 • Čuvaj bogatstvo živog svijet
 • Briga o okolišu je briga o čovjeku
 • Čuvaj zrak koji dišeš kao sebe
 • Smeće u moru je ugrožava živo
 • Koristi staklene, a ne plastične boce
 • Štednja energije je čuvanje prirode

Eko himna:

U našoj školi nema smeća

Reciklira se i najmanja vreća!

 

Brine se o svakoj biljci i cvijetu

Jer tako pomažemo cijelom svijetu.

 

Da ozonska rupa ne bi bila još i veća

Brinemo o razvrstavanju smeća.

 

I mališi i veliši školom šeću

Tražeći energetsku iskoristivost veću.

 

Želimo da more bude čisto i plavo,

Zato je važno zbrinjavanje otpada pravo.

 

Neka ribe zdravo žive

Zato čepove ne bacamo u rive!

 

Da nam šume dišu i budu zelene

Brinemo da nijedna biljka ne uvene.

 

U našoj školi eko svijest je sve veća

Dok se prazni sljedeća kesa smeća.

 

Svi smo dio eko-patrole

Jer je eko- moto naše škole!