Eko škola

Osnovna škola Grohote

Podkuća 28
21430 Grohote

Telefon: 021654112
Fax: 021717037
E-mail: ured@os-grohote-solta.skole.hr
Web: http://os-grohote-solta.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirela Mijić
Školski koordinatori: Dragana Đurić, Tanja Kardum
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Projekt bunja

  Očuvanje vještine suhozidne gradnje kamenom

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Učenici:

 • 3. razred:  Toni Kalebić, Loris Bezić, Karla Begović, Karla Blagaić, Tončica Mravak
 • 4. razred: Toni Vicenzo Sinovčić, Rino Kalebić, Luka Vrca,Lena Mustić, Una Ć. H.
 • 7. razred: Maja Firizin, Nikol Radić, 
 • 8. razred: Lina Blagaić,Marijeta Cecić, Petra Jakupčević, Nika Jakupčević, Roko Dunanić, Toma Jelaska

Stručna služba škole:

 • Tanja Kardum, pedagoginja, Dragana Đurić, knjižničarka

Učitelji i ostali djelatnici Škole:

 • Ivana Blagaić - učiteljica razredne nastave, Jasminka Škeva - učiteljica razredne nastave, Ivana Ćulić Farac - učiteljica povijesti i geografije, Nikola Repajić - učitelj tehničke kulture, Bruna Ovčar - učiteljica likovne kulture, Ivana Cecić - spremačica, Helen Balić - spremačica

Roditelji: 

 • Diana Blagaić Prvinić, Alen Jakupčević

Predstavnici javnih i drugih poduzeća:

 • Željka Alajbeg, GKMM Knjižnica Grohote, Tihana Glavurtić, direktor Komunalnog Basilija d.o.o, Željko Zlendić, donačelnik Općine Šolta, Tomislav Sinovčić, OPG Sinovčić Tomislav, Karlo Balić, OPG Karlo Balić, Margita Radman, Udruga Sunce

Ravnatelj:

 • Mirela Mijić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad: čovjek i okoliš
Cilj:
 • Razvijati znanstveno-istraživački pristup učenika kroz postavljanje hipoteza, provođenje kontrolne varijabli, sistematiziranje i analiziranje podataka o prirodnim fenomenima te na promišljanje o odnosu čovjeka prema okolišu

Zadatak:
 1. Edukativne radionice: Razvrstavanje otpada i kompostiranje u suradnji s Udrugom Sunce i Općinom Šolta
 2. Odgovorno ponašanje prema okolišu - objasniti posljedice nerazvrstavanja otpada te zagovarati zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način
 3. Uzroci i posljedice ljudskog utjecaja na prirodu: klimatske promjene
 4. Znanost u funkciji promjene odnosa prema prirodi
 5. Zasaditi i održavati školski povrtnjak
 6. Primjenjivati načine štednje vode i struje u okruženju izradom sustava za navodnjavanje školskog vrta
 7. Koristiti tradicijsku i suvremenu tehnologiju u preradi maslina te proizvodnji eteričnih ulja od aromatičnog bilja iz školskog vrta
 8. Humanitarne akcije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 14.10.2019. – radionice:  Što je to kompostiranje? i Upoznajmo otpad
 • 22.10.2019. – Otpad i reciklažno dvorište na Šolti – projektni dan i terenska nastava
 • 25.10.2019.– branje maslina i izrada maslinovog ulja
 • 29.10.2019. – radionica: Izrada kompostišta i Kako se odvaja otpad u našem kotaru i školi 
 • 11.11.2019. – radionice: Kompostište! Kako će ovo funkcionirati? i Odgovorno postupanje s otpadom u razredu/školi! Kako će ovo funkcionirati?           .
 • 12.12.2019. – radionice: Kompostiraj i ti! i Recikliraj i ti!     
 • studeni 2019. – humanitarna aktivnost sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za sklonište za beskućnike u Suradnji s udrugom Mi u Splitu)
 • 16.01.2020. - radionice 'Ja nastavnik'   
 • 20.2.2019. – projektni dan: Promišljanje o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu kroz proučavanje klimatskih promjena
 • 27.2.2020. – radionica za učitelje:  Integracija kompostišta u nastavu škole
 • 30.3.2020. – projektni dan:  Razvijati znanstveno-istraživački pristup učenika kroz postavljanje hipoteza, provođenje kontrolne varijabli, sistematiziranje i analiziranje podataka o prirodnim fenomenima  
 • ožujak/travanj 2020. – sadnja sjemena povrtnica i sadnja povrća u školskom povrtnjaku
 • kontinuirano tijekom šk.  god. 2019./20. -  razvrstavanje otpada
 • svibanj 2020. – sudjelovanje u projektu Hrvatska volontira
 • listopad – svibanj 2020. – Veliki lov na biljke (1. razred)

Nositelji:
 • Članovi - eko odbora
 • Eko patrole
 • Kumovi
 • Svi učenici i učitelji kroz redovnu i izbornu nastavu te izvannastavne aktivnosti
 • Lokalna zajednica
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj i Sunce, Split
 • Udruga Most

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad: čovjek i okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati znanstveno-istraživački pristup učenika kroz postavljanje hipoteza, provođenje kontrolne varijabli, sistematiziranje i analiziranje podataka o prirodnim fenomenima te na promišljanje o odnosu čovjeka prema okolišu.

Realizirani zadaci:
 • Edukativne radionice: Razvrstavanje otpada i kompostiranje u suradnji s Udrugom Sunce
  • radionica: Izrada kompostišta i Kako se odvaja otpad u našem kotaru i školi 
  • radionice: Kompostište! Kako će ovo funkcionirati? i Odgovorno postupanje s otpadom u razredu/školi! Kako će ovo funkcionirati?           .
  • radionice: Kompostiraj i ti! i Recikliraj i ti!
  • I kako je bilo? – predstavljanje aktivnosti u projektu Eko-zeko i otočič
 • Odgovorno ponašanje prema okolišu - objasniti posljedice nerazvrstavanja otpada te zagovarati zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način-  1. projektni dan:
 • Branje maslina i izrada maslinovog ulja
 • Dani kolektivne sadnje drveća i Održivi razvoj
 • Humanitarna aktivnost sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za sklonište za beskućnike u Suradnji s udrugom Most u Splitu
 • KLIMATSKE PROMJENE – 2. projektni dan
 • 22. Travnja Dan planeta Zemlja
 • praćenje i izvještavanje o aktivnostima – kontinuirano tijekom školske godine 2019./20.

Vrijeme realizacije:

Rujan 2019. - travanj 2020.


Nositelji:
 • Učenici od 1. do 8. razreda, Ivana Blagaić, učiteljica 1. razreda, Jasminka Škeva, učiteljica, 3. razredaNikola Repajić, učitelj TK i voditelj KMT, Ivana Čulić Farac, učiteljica Geografije i Povijesti, Bruna Ovčar, voditeljica Likovne grupe i UZ Buharica, Tanja Kardum pedagoginja, koordinator, Dragana Đurić, knjižničar, koordinator, učenici članovi Eko odbora i Eko patrola, ostali  suradnici: roditelji, GKMM Knjižnica Grohote, Komunalno Basilija d.o.o, Općina Šolta, Udruga Mi Split, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Sakupljanje  papira, boca i čepova - čuva tlo, vode, mora i živi svijet Planeta

Otpad je sirovina za novi proizvod

Koristi platnene, ne plastične vrećice

Organski otpad=kompost=zdrava hrana

Čuvaj bogatstvo živog svijet

Briga o okolišu je briga o čovjeku

Čuvaj zrak koji dišeš kao sebe

Smeće u moru je ugrožava živo

Koristi staklene, a ne plastične boce

Štednja energije je čuvanje prirode


Eko himna:

U našoj školi nema smeća

Reciklira se i najmanja vreća!

Brine se o svakoj biljci i cvijetu

Jer tako pomažemo cijelom svijetu.

Da ozonska rupa ne bi bila još i veća

Brinemo o razvrstavanju smeća.

 

I mališi i veliši školom šeću

Tražeći energetsku iskoristivost veću.

Želimo da more bude čisto i plavo,

Zato je važno zbrinjavanje otpada pravo.

Neka ribe zdravo žive

Zato čepove ne bacamo u rive!

Da nam šume dišu i budu zelene

Brinemo da nijedna biljka ne uvene.

U našoj školi eko svijest je sve veća

Dok se prazni sljedeća kesa smeća.

Svi smo dio eko-patrole

Jer je eko- moto naše škole!