Eko škola

Osnovna škola Grohote

Podkuća 28
21430 Grohote

Telefon: 021654112
Fax: 021717037
E-mail: ured@os-grohote-solta.skole.hr
Web: http://os-grohote-solta.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirela Mijić
Školski koordinatori: Dragana Đurić, Tanja Kardum
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Projekt bunja

    Očuvanje vještine suhozidne gradnje kamenom