Eko škola

Osnovna škola Grohote

Podkuća 28
21430 Grohote

Telefon: 021654112
Fax: 021717037
E-mail: ured@os-grohote-solta.skole.hr
Web: http://os-grohote-solta.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Mirela Mijić
Školski koordinatori: Dragana Đurić, Tanja Kardum
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Projekt bunja

  Očuvanje vještine suhozidne gradnje kamenom

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad: čovjek i okoliš
Cilj:
 • Razvijati znanstveno-istraživački pristup učenika kroz postavljanje hipoteza, provođenje kontrolne varijabli, sistematiziranje i analiziranje podataka o prirodnim fenomenima te na promišljanje o odnosu čovjeka prema okolišu

Zadatak:
 1. Edukativne radionice: Razvrstavanje otpada i kompostiranje u suradnji s Udrugom Sunce i Općinom Šolta
 2. Odgovorno ponašanje prema okolišu - objasniti posljedice nerazvrstavanja otpada te zagovarati zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način
 3. Uzroci i posljedice ljudskog utjecaja na prirodu: klimatske promjene
 4. Znanost u funkciji promjene odnosa prema prirodi
 5. Zasaditi i održavati školski povrtnjak
 6. Primjenjivati načine štednje vode i struje u okruženju izradom sustava za navodnjavanje školskog vrta
 7. Koristiti tradicijsku i suvremenu tehnologiju u preradi maslina te proizvodnji eteričnih ulja od aromatičnog bilja iz školskog vrta
 8. Humanitarne akcije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 14.10.2019. – radionice:  Što je to kompostiranje? i Upoznajmo otpad
 • 22.10.2019. – Otpad i reciklažno dvorište na Šolti – projektni dan i terenska nastava
 • 25.10.2019.– branje maslina i izrada maslinovog ulja
 • 29.10.2019. – radionica: Izrada kompostišta i Kako se odvaja otpad u našem kotaru i školi 
 • 11.11.2019. – radionice: Kompostište! Kako će ovo funkcionirati? i Odgovorno postupanje s otpadom u razredu/školi! Kako će ovo funkcionirati?           .
 • 12.12.2019. – radionice: Kompostiraj i ti! i Recikliraj i ti!     
 • studeni 2019. – humanitarna aktivnost sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za sklonište za beskućnike u Suradnji s udrugom Mi u Splitu)
 • 16.01.2020. - radionice 'Ja nastavnik'   
 • 20.2.2019. – projektni dan: Promišljanje o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu kroz proučavanje klimatskih promjena
 • 27.2.2020. – radionica za učitelje:  Integracija kompostišta u nastavu škole
 • 30.3.2020. – projektni dan:  Razvijati znanstveno-istraživački pristup učenika kroz postavljanje hipoteza, provođenje kontrolne varijabli, sistematiziranje i analiziranje podataka o prirodnim fenomenima  
 • ožujak/travanj 2020. – sadnja sjemena povrtnica i sadnja povrća u školskom povrtnjaku
 • kontinuirano tijekom šk.  god. 2019./20. -  razvrstavanje otpada
 • svibanj 2020. – sudjelovanje u projektu Hrvatska volontira
 • listopad – svibanj 2020. – Veliki lov na biljke (1. razred)

Nositelji:
 • Članovi - eko odbora
 • Eko patrole
 • Kumovi
 • Svi učenici i učitelji kroz redovnu i izbornu nastavu te izvannastavne aktivnosti
 • Lokalna zajednica
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj i Sunce, Split
 • Udruga Most