Eko škola

Osnovna škola Josipovac

Osječka 77a
31 221 Josipovac

Telefon: 031/355-688
Fax: 031/356-489
E-mail: skola@os-josipovac.skole.hr
Web: http://os-josipovac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vlatka Mihaljević
Školski koordinatori: Gabrijela Radić, Margareta Pavlinić i Melita Košutić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Sajam Zemljo hvala ti

  Na odabranu temu čuvanje baštine svaki razredni odjel je prezentirao aktivnosti vezane uz dogovorenu temu 16.10.2015. u školskoj dvorani. Na obilježavanju Dana zahvalnosti za plodove zemlje bili su nazočni svi učenici i djelatnici škole,roditelji i župnik Tomislav Đukez.

 • Sakupljanje plastičnih čepova

  Tijekom godine sakupljamo plastične čepove za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma u suradnji sa e-Kolektorom iz Osijeka.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • V.M., ravnateljica škole
 • V.G., pedagoginaj škole
 • M.V., vjeroučiteljica
 • I.D., nastavnica biologije i kemije
 • M.T., tehničko osoblje
 • M.P., školska koordinatorica programa
 • G.R., školska koordinatorica programa
 • M.K., školska koordinatorica programa
 • T.Z., roditelj
 • I.B., OPG
 • M.M., Pšeno d.o.o.
 • J.M., Mjesni odbor Josipovac
 • T.Š., Unikom d-o-o za komunalna gospodarstva
 • I.K., predsjednik Vijeća učenika škole
 • A.K., učenica 8.a
 • A.B., učenik 6.a

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Međunarodni dan zaštite životinja
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o važnosti zaštite i brige o životinjama.

Zadatak:
 • Posjet eko gospodarstvu u Kopačevu. Prikupljanje fotografija i podataka o životu i radu na eko gospodarstvu. Istraživanje podataka o zaštićenim i ugroženim životinjama u Republici Hrvatskoj. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019. godine.


Nositelji:
 • Učenici 2.i 3.razreda na terenskoj nastavi, učenici RN-e na satima PiD-a, SR i likovne kulture, učiteljice, djelatnici eko gospodarstva.
Naziv teme: Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
Cilj:
 • Razumjeti značenje žrtve Vukovara u Domovinskom ratu.

Zadatak:
 • Izražavanje poštovanja i zahvalnosti prema ljudima koji su branili domovinu paljenjem lampiona ispred škole, pisanjem literarnih radova, recitiranjem pjesmica s temom Domovinskog rata i oblikovanjem likovnih radova. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studeni 2019. godine.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji i djelatnici Škole.
Naziv teme: Dan planeta Zemlja
Cilj:
 • Zaštita okoliša.

Zadatak:
 • Razumijevanje važnosti koji zdravi okoliš ima u osiguranju dobrobiti pojedinaca i razvoju demokratske zajednice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2020. godine.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji Škole.
Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Cilj:
 • Sakupljanje i zbrinjavanje otpada - papira.

Zadatak:
 • Sakupljanje, odlaganje, vaganje, bilježenje, obrada podataka, grafičko prikazivanje i anketiranje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Svakodnevno odlaganje papira u razredne spremnike (Papirko).

Nositelji:
 • Učenici, djelatnici Škole, roditelji, mještani.
Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Pomoć oboljelima od leukemije i limfoma.

Zadatak:
 • Sakupljati plastične čepove tijekom nastavne godine i u suradnji s MUP-om i e- Kolektorom otpremiti sakupljene čepove  Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma u Čakovcu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020. 


Nositelji:
 • Učenici i djelatnici škole, roditelji i mještani.
Naziv teme: Sajam "Zemljo, hvala ti!"
Cilj:
 • Čuvanje tradicije.

Zadatak:
 • Stjecanje zdravih prehrambenih navika u svakodnevnom životu.
 • Smanjenje uporabe plastičnih vrećica zamjenom za platnene.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019. godine.


Nositelji:
 • KUD Škole, učitelji, učenici, roditelji, svećenik, vjeroučitelji i predstavnici lokalne zajednice

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Ostvareni ciljevi:

Sakupljanje i zbrinjavanje otpada - starog papira.


Realizirani zadaci:
 • Održane dvije akcije sakupljanja, odlaganja, vaganja, bilježenja, obrade podataka i grafičkog prikazivanja količine sakupljenog starog papira.
 • Akcije se nastavljaju do kraja nastavne godine.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom 1. polugodišta.
 • Nastavak akcija sakupljanja starog papira do kraja nastavne godine 2019./2020.

Nositelji:

Učenici, roditelji i djelatnici škole.

Naziv teme: Dan zaštite životinja
Ostvareni ciljevi:

Razvijanje svijesti i brige o zaštiti životinja.


Realizirani zadaci:
 • Posjet eko gospodarstvu u Kopačevu.
 • Upoznavanje sa životom i radom na eko gospodarstvu.
 • Prikupljanje podataka o načinu prehrane različitih domaćih životinja na eko gospodarstvu.
 • Izrada plakata i Radne mape o zaštićenim životinjama u Republici Hrvatskoj.

Vrijeme realizacije:

4. listopada 2019. godine 


Nositelji:

Učenici 2.a i 3.a razreda, učiteljice, djelatnici i vlasnik eko gospodarstva u Kopačevu. 

Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjivanje i zbrinjavanje otpada  - plastičnih čepova.
 • Pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma u Čakovcu.

Realizirani zadaci:
 • Učenici naše škole, djelatnici i roditelji učenika su do 24.prosinca 2019. godine sakupili dvije vreće plastičnih čepova koje smo predali u MUP Osijek, a oni dalje čepove prosljeduju Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma u Čakovcu.
 • Akciju sakupljanja plastičnih čepova nastavljamo do kraja nastavne godine 2019./2020.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, djelatnici škole i roditelji.

Naziv teme: Sajam "Zemljo, hvala ti!"
Ostvareni ciljevi:

Čuvanje tradicije!


Realizirani zadaci:
 • Oblikovanje krušnih proizvoda, licitarskih srca, izrada kozjeg sira na eko gospodarstvu i prezentacija na sajmu, šivanje i oslikavanje platnenih vrećica, oblikovanje suncokreta od prirodnog materijala, oblikovanje lutaka od prirodnih materijala, pisanje poslovica i pjesma o kruhu, dramatizacija igrokaza Crvena koka, recitiranje pjesama o plodovima zemlje, blagoslov krušnih proizvoda.
 • Dramatizacija igrokaza u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek .

Vrijeme realizacije:

10. listopada 2019. godine.


Nositelji:

KUD škole,učenici, učitelji, vjeroučiteljice, svećenik i roditelji.

Naziv teme: Jesenka
Ostvareni ciljevi:

Razvijati odgovoran odnos prema okolišu.


Realizirani zadaci:
 • Povezivanje vremenskih promjena i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet.
 • Oblikovanje jesenskih kreacija i modna revija, pečenje kolača od jabuka, međurazredna natjecanja u jesenjim igrama, pisanje pjesama o jeseni, slikanje jesenjeg voća, oblikovanje suncokreta od prirodnog materijala.

Vrijeme realizacije:

Prvi dan jeseni 2019. godine.


Nositelji:

Učenici i učitelji Škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Učenici eko - škole čist i zelen planet vole!


Eko himna: