Eko škola

Osnovna škola Josipovac

Osječka 77a
31 221 Josipovac

Telefon: 031/355-688
Fax: 031/356-489
E-mail: skola@os-josipovac.skole.hr
Web: http://os-josipovac.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vlatka Mihaljević
Školski koordinatori: Gabrijela Radić, Margareta Pavlinić i Melita Košutić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Sajam Zemljo hvala ti,

  Na odabranu temu čuvanje baštine svaki razredni odjel je prezentirao aktivnosti vezane uz dogovorenu temu 16.10.2015. u školskoj dvorani. Na obilježavanju Dana zahvalnosti za plodove zemlje bili su nazočni svi učenici i djelatnici škole,roditelji i župnik Tomislav Đukez.

 • Sakupljanje plastičnih čepova

  Tijekom godine sakupljamo plastične čepove za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma u suradnji sa MUP-om iz Osijeka.

 • Zagrljaj na daljinu

  Učenici, učitelji i stručni suradnici naše škole uključili su se u projekt \" Zagrljaj na daljinu\" s vanjskim suradnikom Rezidencijalnim domom za starije Vila Podravska iz Osijeka. Tijekom godine, vezano za prigodne datume i blagdane s prijateljima na daljinu razvijat ćemo sliku o sebi, upravljati emocijama i ponašanjem, promicati solidarnost, ponašati se u skladu s ljudskim pravima u svakodnevnom životu, te unaprjeđivati svoje vještine služenja IKT-om.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • V.M. - ravnateljica škole
 • V.G.- pedagoginja škole
 • M.V. - vjeroučiteljica 
 • M.T.- tehničko osoblje 
 • A.O. - roditelj 
 • J. M. - Mjesni odbor Josipovac 
 • I.B. - OPG 
 • M.M. - Pšeno d.o.o.
 • T.Š. - UNIKOM d.o.o. za komunalna gospodarstva 
 • I.K.- predsjednik Vijeća učenka 
 • A.H. - učenica 3.a
 • K.A. - učenik 5.a 
 • L.G. - prof.hrvatskog jezika 
 • V.B.G. - prof.likovne kulture 
 • G.R. - školska koordinatorica programa 
 • M.P. -  školska koordinatorica programa
 • M.K. - školska koordinatorica programa

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Razmjena božićnih čestitki
Cilj:

Razmjena božićnih čestitki oblikovanih od prirodnih materijala putem eTwinning projekta Let’s share Chritsmas Joy.


Zadatak:

Oblikovanje božićnih čestitki od prirodnih materijala.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prosinac 2020.


Nositelji:

Učenici 4.b, učiteljica, knjižničarka.

Naziv teme: Od starog novo, za dar od srca
Cilj:

Približiti učenicima pravilan način gospodarenja otpadom i poticati promjene svijesti o vrijednosti stvari koje više ne koriste. Poticati održivu i zdravu zajednicu koja se odgovorno odnosi prema okolišu u kojem obitava. 


Zadatak:

Potaknuti dječju kreativnost da na zanimljiv i zabavan način otkriju vrijednost starih i odbačenih stvari, te ih koriste višekratno i tako utječu na smanjivanje otpada oblikovanjem božićnih ukrasa od sladolednih štapića, rola toaletnog papira, starih teglica i ukrasnog papira, medenjaka od kartona, anđela od reciklirajućih starih, otpisanih knjiga iz naše školske knjižnice koje šaljemo u dom za umirovljenike u Osijeku i ukrašavamo naše učionice. 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prosinac 2020.godine.


Nositelji:

Učenici 1.a i 3.a, učiteljice, knjižničarka.

Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:

Smanjivanje i zbrinjavanje otpada - plastičnih čepova.


Zadatak:

Svi učenici i djelatnici škole sakupljaju uporabljene plastične čepove u kartonske kutije u holu škole. U suradnji s MUP-om iz Osijeka  čepove šaljemo Udruzi UOLL u Čakovec.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom šk. god. 2020./2021.


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole, roditelji i mještani.

Naziv teme: Sakupljanje starog papira
Cilj:

Smanjivanje i zbrinjavanje otpada - starog papira.


Zadatak:
 • Svi učenici i djelatnici škole sakupljanju uporabljeni papir u kartonske kutije koje su u svakoj prostoriji škole. U dogovorene dane učenici i njihovi roditelji donose u školu na vaganje stari papir koji su sakupili kod kuće i svojih susjeda. Bilježe se i grafički prikazuju količine papira koji je sakupio svaki razredni odjel. 
 • Tijekom godine organizirane su četiri akcije sakupljanja starog papira. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom šk. god. 2020./2021.


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole, roditelji i mještani.

Naziv teme: ''Zagrljaj na daljinu''
Cilj:

Opisivati i uvažavati potrebe i osjećaje starijih osoba, podržavati različitosti, promicati solidarnost na djelu.


Zadatak:
 • 1.10. obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba (postavljanje izložbe, izrada digitalnog plakata, postavljanje na mrežne stranice škole i najava godišnjeg projekta)
 • Dan zahvalnosti za plodove zemlje (darivanje štićenika doma za starije i nemoćne)
 • Božić (izrada i slanje božićnih čestitki štićenicima doma za starije i nemoćne)
 • Uskrs – uskrsna košarica
 • Priprema i organizacija javnog događaja – priredba u povodu Međunarodnog dana obitelji (s naglaskom na bake i djedove) – uživo ili online

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom šk. god. 2020./2021. 


Nositelji:

Učenici, učitelji, stručni stručni suradnici škole, štičenici i djelatnici Rezidencijalnog doma za starije Vila Podravska iz Osijeka.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: "Zagrljaj na daljinu"
Ostvareni ciljevi:

Opisivali smo i uvažavali  potrebe i osjećaje starijih osoba, podržavali različitosti, promicali solidarnost na djelu.


Realizirani zadaci:
 • 1.listopada 2020. god. obilježili smo Međunarodni dan starijih osoba (postavili izložbu, izradili digitalni plakat i postavili na mrežne stranice naše škole).
 • Dan zahvalnosti za plodove Zemlje (darivali smo štićenike u Domu za starije i nemoćne osobe  u Osijeku - u kojem je smješten naš bivši djelatnik).
 • Božić (oblikovali smo i poslali božićne čestitke te različite uporabne božićne ukrase za njihov Dom).
 • Uskrs (darivali smo štićenike Doma za starije i nemoćne prigodnom uskršnjom košaricom).
 • Pripremili smo i organizirali javni događaj - priredbu u povodu Međunarodnog dana obitelji ( s naglaskom na bake i djedove) online putem.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2020./2021.


Nositelji:

Učenici prvih, trećih, petih i šestih razreda, učiteljice, stručna suradnica škole, štićenici i djelatnici Rezidencijalng doma za starije Villa Podravska iz Osijeka. 

Naziv teme: Sakupljanje plastičnih čepova
Ostvareni ciljevi:

Smanjivanje i zbrinjavanje plastičnog otpada.


Realizirani zadaci:

Svi učenici i djelatnici škole tijekom nastavne godine sakupljali su uporabljenje plastične čepove u kartonske kutije u holu škole. U suradnji s MUP-om iz Osijeka čepove smo poslali Udruzi UOLL u Čakovec.


Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2020./2021. 


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole, roditelji i mještani.

Naziv teme: Razmjena božićnih čestitki
Ostvareni ciljevi:

Razmjena božićnih čestitki oblikovanih od prirodnih materijala putem eTwinning projekta Let"s share Chritsmas Joy.


Realizirani zadaci:

Učenici 4.razreda, knjižničarka i učiteljica oblikovali su božićne čestitke od prirodnih materijala i poslali učenicima u Francusku.


Vrijeme realizacije:

Prosinac 2020.


Nositelji:

Učenici 4.b, učiteljica, knjižničarka.

Naziv teme: Sakupljane starog papira
Ostvareni ciljevi:

Smanjivanje i zbrinjavanje otpada - papira i razvijanje ekološke svijesti.


Realizirani zadaci:

Sakupljanje, odlaganje, vaganje papira, bilježenje, obrada podataka i grafički prikaz količine sakupljenog papira. 


Vrijeme realizacije:

Listopad, prosinac, ožujak i svibanj.


Nositelji:

Učenici, djelatnici škole, roditelji.

Naziv teme: "Od staroga novo za dar od srca"
Ostvareni ciljevi:

Približavanje učenicima pravilan način gospodarenja otpadom  poticanje svijesti  o vrijednosti stvari koje više ne koriste.


Realizirani zadaci:

Učenici 1. i 3..razreda uz vodstvo svojih učiteljica i knjižničarke oblikovali različite božićne ukrase od prirodnih materijala. 


Vrijeme realizacije:

Prosinac, 2020.


Nositelji:

Učenici 1. i 3. razreda, učiteljice, knjižničarka.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Učenici Eko-škole čist i zelen planet vole!


Eko himna: