Eko škola

Osnovna škola Borovje, Zagreb

Davora Zbiljskog 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/6331-523
Fax: 01/6331-530
E-mail: ured@os-borovje-zg.skole.hr
Web: www.os-borovje-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: mr.sc. Branka Štefok Bojadžija
Školski koordinatori: mr. sc. Branka Štefok BojadžijVesna Stojanovski, učiteljica RN, Renata Roščak, učiteljica prirode i biologije
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Zdrava i sigurna škola

  Trajanje: tijekom šk. god. 2021./2022.\\nEko-projektni tjedan od 23. 5. 2022. do 27. 5. 2022.\\nCiljne skupine: učenici, učitelji i ostali djelatnici škole, roditelji, građani\\nTemeljni koncept: Utjecaj čovjeka na okoliš i zaštita prirode kao preduvjeti zdravlja i sigurnosti čovjeka.\\nCilj: Poboljšati znanja i unaprijediti kompetencije učenika i učitelja za teme zdravlje, pripreme za izvanredne situacije (potresi, požari, poplave, ekstremni vremenski uvjeti), prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti.\\nZadaci:\\n1. Edukacija učenika o pozitivnom i negativnom djelovanju čovjeka na okoliš.\\n2. Edukacija učenika o zaštiti prirode.\\n3. Edukacija učenika o izabranim temama iz područja zdravlja i sigurnosti.\\n4. Razvijanje svijesti o vlastitim mogućnostima očuvanja zdravlja i sigurnosti.\\n5. Promicanje odgovornog ponašanja prema prirodi, okolišu i društvu.\\nNačin realizacije:\\n Planiranje rada Eko školskog odbora, izrada Eko GPiP-a – kolovoz, rujan\\n Odluka UV-a o uključivanju projekta u Kurikulum i GPiP škole, suglasnost na Eko GPiP – rujan\\n Službeni početak projekta - SportFest, rujan\\n Predavanja učiteljice prirode i biologije, učiteljice geografije, razrednih učiteljica i školskih eko-koordinatorica o pozitivnom i negativnom utjecaju čovjeka na okoliš i potrebi očuvanja prirode – rujan, listopad\\n Predavanja predmetnih učitelja (nastavne jedinice prema GIK-u, GPiP-u) i istraživanje učenika pomoću literature i/ili interneta o planiranim temama iz područja zdravlja i sigurnosti – listopad 2021. - svibanj 2022.\\nTeme:\\n Mama budi zdrava – listopad\\n Sigurna i dobro pripremljena škola za izvanredne situacije (epidemija, požar, potres, poplava, ekstremni vremenski uvjeti) - studeni\\n Svjetski dan borbe protiv AIDS-a – prosinac\\n Svjetski dan Brailleova pisma - siječanj\\n Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti – veljača\\n Svjetski dan osoba s Down sindromom - ožujak\\n Svjetski dan svjesnosti o autizmu – travanj\\n\\n Promotivne aktivnosti učenika; tematska izložba radova – fotografije, plakati, instalacije, likovni radovi, PP prezentacije i slično u projektnom tjednu od 23. 5. 2022. do 27. 5. 2022.\\n Službeni završetak projekta - evaluacija i predstavljanje učinka projekta u sklopu aktivnosti povodom Dana škole – 26. 5. 2022., Dan zdravih gradova\\n Obavještavanje javnosti o postignutim rezultatima putem web stranice škole, tiska, medija – lipanj\\nPlanirani rezultati:\\nNakon provedbe projekta učenici će moći: opisati pozitivan i negativan utjecaj čovjeka na okoliš, navesti vlastite mogućnosti zaštite prirode, definirati zdravlje, opisati bolesti, sindrome i druge poremećaje planirane projektom, navesti njihove simptome te mogućnost inkluzije u školski sustav (autizam, Down sindrom, maligne bolesti, AIDS, sljepoća i slabovidnost), navesti mjere samozaštite i očuvanja zdravlja i sigurnosti, izvježbati jednostavne metode prve pomoći, izvježbati evakuaciju, prepoznati sigurna mjesta u školi, izraditi plakate, PP prezentacije, letak, osmisliti reklamni slogan, eko-kodeks, organizirati ekološke i druge akcije i izložbe, surađivati s ekološkim i drugim udrugama i slično.\\n

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAVA I SIGURNA ŠKOLA
Cilj:

 • Temeljni koncept: Utjecaj čovjeka na okoliš i zaštita prirode kao preduvjeti zdravlja i sigurnosti čovjeka.
 • Cilj: Poboljšati znanja i unaprijediti kompetencije učenika i učitelja za teme zdravlje, pripreme za izvanredne situacije (potresi, požari, poplave, ekstremni vremenski uvjeti), prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti.


Zadatak:

 • Edukacija učenika o pozitivnom i negativnom djelovanju čovjeka na okoliš.
 • Edukacija učenika o zaštiti prirode.
 • Edukacija učenika o izabranim temama iz područja zdravlja i sigurnosti.
 • Razvijanje svijesti o vlastitim mogućnostima očuvanja zdravlja i sigurnosti.
 • Promicanje odgovornog ponašanja prema prirodi, okolišu i društvu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: PREHRANA
Cilj:

Educiramo učenike o načelima zdrave prehrane i pravilnim prehrambenim navikama te o važnosti zdravog školskog doručka i ručka putem predavanja, radionica, plakata i slično.


Zadatak:

 • Na satovima prirode i društva, prirode te na satovima razrednika u sklopu GOO i ZO učimo o skrivenim šećerima; brza hrana – volimo ju, ali nije zdrava; zašto je voda najzdravije piće; koja je društvena uloga hrane?; koje je podrijetlo hrane na našim stolovima ?....
 • Educiramo učenike o načelima zdrave prehrane i pravilnim prehrambenim navikama te o važnosti zdravog školskog doručka i ručka putem predavanja, radionica, plakata i slično.
 • Obilježavamo Dane kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje.
  • izložba u holu škole (likovnih radova, plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i drugih krušnih proizvoda, različitog sjemenja te alata koji se koristi u preradi žitarica), IUN
 • Obilježavamo Školski medni dan (Dan sv. Ambrozija, zaštitnik pčelara).
 • Izrađujemo tjedni jelovnik prema načelima zdrave i uravnotežene prehrane.
 • U školi se provodi projekt Školska shema koja promovira zdrave prehrambene navike kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi, odnosno doprinosi razvitku svijesti o važnosti zdrave prehrane.
 • Podržavamo trend stvaranja urbanih vrtova i vrtlarenja te u školi njegujemo cvjetnjak i vrt.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

1. EKOTEMA: OTPAD

Projekt: Plastičnim čepovima do skupljih lijekova – tijekom školske godine skupljamo plastične čepove koje darujemo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Udruga ih prodaje i od zarade kupuje lijekove. Time povezujemo ekološko i humanitarno djelovanje.


Zadatak:

 • Tijekom godine provodimo skupljanje starih baterija. U holu škole nalazi se za to predviđeni spremnik.
 • Škola redovito surađuje sa socijalnom zadrugom Humana Nova te se u školi nalazi spremnik za tekstilni otpad.
 • U svim prostorima škole nalaze se spremnici za papir koji redovito prazne učenici članovi Učeničke zadruge i Malih čuvara prirode. Novac od prodaje koristi se za obavljanje djelatnosti Učeničke zadruge.
 • Ispred sporednog ulaza u školu nalaze se odgovarajući spremnici za različite vrste otpada. U planu je izgradnja zelenog otoka.
 • Ostali sakupljeni otpad redovito zbrinjava Holding.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kap po kap odlazi u zrak,

polako ali sigurno putuje u oblak.

U oblaku stvara prijateljice nove

i zajedno kreću u avanture mnoge.

U rijeku, u potok ili pak u zemlju,

kap po kap iznova odlazi u zrak.

Voda nam život znači

i zato neka je se zagađenjem ne tlači.


Eko himna: