Eko škola

Osnovna škola Borovje, Zagreb

Davora Zbiljskog 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/6331-523
Fax: 01/6331-530
E-mail: ured@os-borovje-zg.skole.hr
Web: www.os-borovje-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: mr.sc. Branka Štefok Bojadžija
Školski koordinatori: Neli Hrup, učiteljica RN, Renata Roščak, učiteljica prirode i biologije
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Ravnateljica Branka Štefok Bojadžija, pedagoginja Ivana Šafran Tunjić, logopedinja Martina Mitrović i knjižničarka Ana Domović - zadužene su za kontakt s javnošću i uključivanje medija, suradnju s vanjskim suradnicima, lokalnom upravom, roditeljima.
 • Glasnogovornica škole: Silvana Forjan, prof.
 • Školske koordinatorice: Renata Roščak, prof., Neli Hrup, učiteljica RN
 • Predstavnica roditelja: Irena Josić - zadužena je za informiranje i koordiniranje roditeljskih akcija
 • Tehničko i administrativno osoblje škole: 
 1.  domar Zlatko Tudjina - zadužen za uređenje eksterijera i interijera škole
 2.  kuharica Mirjana Ljubičić - zadužena za brigu o zdravoj prehrani
 3.  tajnica Iva Burigo - koordinatorica tehničkog osoblja ško
 • Leon Stojević p
 • Nina Vodanović p
 • Dora Kristić p
 • Ana Kudoić p
 • David Čerenšek p
 • Davud Blagajčević p
 • Lovro Primorac p
 • Vanja Borojević p
 • Martin Horvat Postrimovsky
 • Arian Lejs Nadarević p
 • Leon Tabain p
 • Filip Bartolović, p
 • Julija Mlinarić,p
 • Benjamin Mehić,p
 • Andor Galić p
 • Goran Omid Kolarac, p
 • Domagoj Čulumović, p
 • Ahmed Haseljić
 • Tomislav Sudac, p


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PARKOVI PRIRODE RH
Cilj:

 • Obilježavanje Europskog dana parkova inicirala je 1999. godine Federacija EUROPARC, a 2018. godine je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH odlučilo uložiti u obnovu i modernizaciju nacionalnih parkova i parkova prirode. Kako želimo biti aktualni odlučili smo se ove školske godine uključiti u jednu veliku internacionalnu inicijativu, ali i nacionalni program obnove parkova prirode. Kroz aktivnosti Eko škole bolje ćemo upoznati prirodne, ekološke, kulturno-povijesne, turističko-rekreacijske i odgojno-obrazovne vrijednosti parkova prirode u Republici Hrvatskoj (PP Biokovo, PP Kopački rit, PP Lonjsko polje, PP Medvednica, PP Papuk, PP Telašćica, PP Velebit, PP Vransko jezero, PP Učka, PP Žumberak-Samoborsko gorje, PP Lastovsko otočje).

Zadatak:
 • Odgovorno i aktivno uključivanje učenika, učitelja i ostalih djelatnika škole te roditelja u zaštitu prirode , prvenstveno parkova prirode RH podizanjem svijesti o zaštićenim područjima prirode.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.

 • Eko-projektni tjedan održat će se od 24. 05. 2019., a bit će posvećen obilježavanju Europskog dana parkova.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji te ostali djelatnici škole
Naziv teme: PREHRANA
Cilj:

Osvijestiti učenike i djelatnike škole o važnosti pravilne uravnotežene prehrane za zdravlje.


Zadatak:

 • Na satovima prirode te na satovima razrednika u sklopu GOO i ZO učimo o „skrivenim šećerima“, brza hrana – volimo ju, ali nije zdrava, zašto je voda najzdravije piće, itd. Koja je društvena uloga hrane? Koje je podrijetlo hrane na našim stolovima - potičemo kupnju lokalnih proizvoda.
 • Redovito održavanje velikog modela piramide pravilne prehrane koji je postavljen u holu škole ispred blagovaonice.
 • Edukacija učenika o načelima zdrave prehrane i pravilnim prehrambenim navikama te o važnosti zdravog školskog doručka i ručka putem predavanja, radionica, plakata i slično.
 • Obilježavanje Dana kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Izrada tjednog jelovnika prema načelima zdrave i uravnotežene prehrane.
 • U školi se provodi projekt „Školska shema“, a surađujemo s PBF-om na međunarodnom projektu „Strenght2Food“.
 • Podržavamo trend stvaranja urbanih vrtova i vrtlarenja te u školi njegujemo cvjetnjak i vrt.

 

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji te ostali djelatnici škole
Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Kontinuirana edukacija učenika i djelatnika škole o pravilnom gospodarenju s otpadom.


Zadatak:

 • Plastičnim čepovima do skupljih lijekova – tijekom školske godine skupljamo plastične čepove koje darujemo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Udruga ih prodaje i od zarade kupuje lijekove. Time povezujemo ekološko i humanitarno djelovanje.
 • Tijekom godine provodimo skupljanje starih baterija. U holu škole nalazi se za to predviđeni spremnik.
 • Škola surađuje sa socijalnom zadrugom Humana Nova u međunarodnom projektu - Europski tjedan smanjenja otpada 2018. 
 • Zelena čistka – Let’s do it Croatia! Zajednička jednodnevna akcija čišćenja i uređenja okoliša škole u suradnji s roditeljima. Svaki razred ima obvezu čišćenja školskog dvorišta. Sakupljeni otpad redovito zbrinjava Holding. PVC vrećice, PET ambalažu, ali i tekstilni otpad koristimo u likovnim i modnim radionicama. U svim prostorima škole kao i ispred sporednog ulaza u školu nalaze se odgovarajući spremnici za različite vrste otpada. U proljeće 2019. u planu je izgradnja zelenog otoka.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji te ostali djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Humana Nova
Ostvareni ciljevi:
 • Humanitarno ekološka akcija kojom se potiče osjećaj emaptije.  Doniranjem socijalnoj zadruzi Humana Nova potiče se stvaranje novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom. Skupljanjem rabljene odjeće smanjuje se nastajane otpada čime se smanjuje negativni učinak odbačenog tekstila na okoliš. 

Realizirani zadaci:
 • Skupljeni tekstil i rabljena odjeća su donirani zadruzi.

Vrijeme realizacije:

19. do 23. studenog 2018.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici škole, socijalna zadruga Humana Nova.
Naziv teme: Djeca za 5
Ostvareni ciljevi:
 • Razvoj empatije. Učenici su prema svojim mogućnostima donirali neoštećenu igračku s kojom se više ne igraju. Igračke seu dostavljene donacijskom centru u Kombolovoj 13 u Zagrebu, a mogle su se dati i novčane donacije. Donirani novac koristi za pomoć obiteljima djece oboljelih od malignih bolesti.

Realizirani zadaci:
 • Skupljene igračke su donirane donacijskom centru.

Vrijeme realizacije:

10. do 14. 12. 2018.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici škole, Centar za edukaciju, savjetovanja i humanitarno djelovanje Krugovi.
Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupljeni su plastični čepovi.

Realizirani zadaci:
 • Prikupljeni plastični čepovi doniraju se Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske. Udruga prihod ostvaren prodajom plastičnih čepova koristi za nabavu lijekova koji nisu na listi HZZO-a.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljiva Neli Hrup i učenici škole.
Naziv teme: Školski medni dan
Ostvareni ciljevi:
 • Učenje o značaju pčela u prirodi i grani poljoprivredne proizvodnje -pčelarstvu. Prehrambene vrijednosti meda.

Realizirani zadaci:
 • Učenici su čitali  edukativnu slikovnicu Pčelica Jelica i medo Edo, promotivni letak Med hrvatskih pčelinjaka. Degustirali su med.

Vrijeme realizacije:

7. prosinca 2018.


Nositelji:
 • Učiteljice i učenici 1. razreda.
Naziv teme: Piramida pravilne prehrane
Ostvareni ciljevi:
 • Izrada velike piramide pravilne prehrane u holu škole, te manjih piramida na nastavi prirode.  Razvrstavanje namirnica u "katove" piramide.

Realizirani zadaci:
 • Razlikovanje namirnica biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla. Prepoznavanje vrsta hranjivih tvari. Razvrstavanje namirnica (tj. praznih pakiranja) u određeni položaj na piramidi pravilne prehrane. Položaj određene namirnice na piramidi upućuje na količine u kojima nam je ta namirnica potrebna.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učiteljica biologije, domar škole i učenici.
Naziv teme: Školska shema voća
Ostvareni ciljevi:
 • Povećanje unosa svježeg voća i povrća. podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane.

Realizirani zadaci:
 • Učenici kontinuirano tijekom cijele školske godine konzumiranje svježe voće i povrće.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učitelji razrednici i školska kuhinja.
Naziv teme: Program mlijeka u školama
Ostvareni ciljevi:
 • Povećanje dostupnosti mlijeka i poboljšanje prehrambenih navika djece.

Realizirani zadaci:
 • Učenici kontinuirano tijekom školske godine jednom tjedno konzumiraju mlijeko.

Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2018./2019.


Nositelji:
 • Učitelji od 1. do 4. razreda i školska kuhinja.
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Hrvatska je domovina kravate. Kravata predstavlja kulturnu vrijednost po kojoj smo prepoznatljivi u svijetu. 

Realizirani zadaci:
 • Učenici su nosili kravate, vježbali su različlite načine vezanja kravate. Izrada likovnih radova na temu kravata. Prezentacija o povijesnom značaju kravate. Kviz o kravati.

Vrijeme realizacije:

18. listopad 2018.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici.
Naziv teme: Dan kruha - Dan zahvalnosti za plodove Zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje učenika s procesom proizvodnje kruha od uzgoja žitarica do gotovog proizvoda. Upoznavanje jestivih plodova koji se tradicionalno uzgajaju na poljima i koje možemo ubrati u šumama. Podizanje svijesti o ekološkom uzgoju biljaka i zdravoj prehrani.

Realizirani zadaci:
 • Postavljanje izložbe jestivih plodova Zemlje i razlličitih pekarskih proizvoda. Crteži učenika na temu kruh.

Vrijeme realizacije:

Listopad 2018.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici.
Naziv teme: Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:
 • Potičemo razvoj ekološke svijesti o važnosti očuvanja i zaštite okoliša. Sudjelovanjem u ovoj akciji dio smo velike ekološke kampannje Let s Clean Up Europe!

Realizirani zadaci:
 • Čišćenje i uređenje školskog dvorišta i igrališta.

Vrijeme realizacije:

19. rujan 2018.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kap po kap odlazi u zrak,

Polako ali sigurno putuje u oblak.

U oblaku stvara prijeteljice nove

I zajedno kreću u avanture mnoge.

U rijeku, u potok ili pak u zemlju,

Kap po kap iznova odlazi u zrak.

Voda nam život znači

I zato neka se zagađenjem ne tlači.


Eko himna: