Eko škola

Osnovna škola Borovje, Zagreb

Davora Zbiljskog 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/6331-523
Fax: 01/6331-530
E-mail: ured@os-borovje-zg.skole.hr
Web: www.os-borovje-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: mr.sc. Branka Štefok Bojadžija
Školski koordinatori: Neli Hrup, učiteljica RN, Renata Roščak, učiteljica prirode i biologije
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Borovje bez plastičnih vrećica

  Podići razinu svijesti javnosti o potrebi zaštite i očuvanja okoliša; smanjiti plastični otpad odnosno korištenje jednokratne plastike upotrebom alternativnih, kompostabilnih materijala te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih i ostalih građana.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • SREĆKO FILIPOVIĆ
 • MATEJ ERIĆ
 • HANA GALIĆ
 • IRINA KREŠIĆ HEGED
 • LEON STOJEVIĆ
 • DAVID OREHOVEC
 • ARIAN OBRADOV
 • FRANKO VUKASOVIĆ
 • PETAR LUKINA
 • TOMA JURIŠIĆ
 • DOMINIK GAŽIĆ
 • VANJA BOROJEVIĆ
 • KARLO LUKAČ
 • NIKO BAJCER
 • LANA MARIJA BRKIĆ
 • FILIP BARTOLOVIĆ
 • ZVJEZDANA BILIŠKOV
 • MIHAEL VUIĆ VASILJEV

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: BOROVJE BEZ PLASTIČNIH VREĆICA
Cilj:

Podići razinu svijesti javnosti o potrebi zaštite i očuvanja okoliša; smanjiti plastični otpad odnosno korištenje jednokratne plastike upotrebom alternativnih, kompostabilnih materijala te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih i ostalih građana.


Zadatak:

 • Edukacija učenika o pozitivnom i negativnom djelovanju čovjeka na okoliš.
 • Edukacija učenika o pravilnom razvrstavanju otpada kao preduvjetu smanjenja njegove ukupne količine.
 • Edukacija učenika o mogućnostima iskorištavanja otpada, recikliranja i njegove ponovne upotrebe.
 • Poticanje korištenja višekratnih platnenih vrećica, košara ili biorazgradivih plastičnih vrećica odnosno smanjenje potrošnje i korištenja jednokratne plastike.
 • Razvijanje svijesti o vlastitim mogućnostima očuvanja prirode i okoliša.
 • Promicanje odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.

 • Obavještavanje javnosti o postignutim rezultatima putem web stranice škole, tiska, medija – lipanj 2021.


Nositelji:

Učenici i radnici škole.

Naziv teme: ŠKOLE ZA AFRIKU
Cilj:

Upoznati učenike s problemima školovanja djece u Africi. Razviti osjećaj empatije prema potrebitima. Potaknuti interes učenika za druge narode i kulture. Izrada prigodnih predmeta namjenjenih prodaji u svrhu prikupljanja novčanih sredstava. Poticanje učenika na štednju u razrednim kasicama s ciljem humanitarnog djelovanja. Organizacija prigodnih događaja na temu života u Africi. Prikupljena novčana sredstva uplaćuju se na račun UNICEF, Ured za Hrvatsku, a koristit će se za pomoć djeci na Madagaskaru.


Zadatak:

Osvijestiti učenike o važnosti i potrebi humanitarnog djelovanja.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Svi učenici i radnici škole.

Naziv teme: PREHRANA
Cilj:

 • Na satovima prirode i društva, prirode te na satovima razrednika u sklopu GOO i ZO učimo o skrivenim šećerima; brza hrana – volimo ju, ali nije zdrava; zašto je voda najzdravije piće; koja je društvena uloga hrane?; koje je podrijetlo hrane na našim stolovima ?....
 • Redovito održavamo veliki modela piramide pravilne prehrane koji je postavljen u holu škole ispred blagovaonice.
 • Educiramo učenike o načelima zdrave prehrane i pravilnim prehrambenim navikama te o važnosti zdravog školskog doručka i ručka putem predavanja, radionica, plakata i slično.
 • Obilježavamo Dane kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje.
  • izložba u holu škole (likovnih radova, plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i drugih krušnih proizvoda, različitog sjemenja te alata koji se koristi u preradi žitarica), IUN
 • Obilježavamo Školski medni dan (Dan sv. Ambrozija, zaštitnik pčelara).
 • Izrađujemo tjedni jelovnik prema načelima zdrave i uravnotežene prehrane.
 • U školi se provodi projekt Školska shema koja promovira zdrave prehrambene navike kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi, odnosno doprinosi razvitku svijesti o važnosti zdrave prehrane.
 • Surađujemo i s PBF-om na međunarodnom projektu EU Horzion 2020 projekt - Strenght2Food.
 • Aktivnosti koje se provode u školi su: analiza školskih jelovnika, korekcije u školskim jelovnicima, nutricionističke edukacije, ispitivanje sklonosti djece prema jelima od voća i povrća.
 • Podržavamo trend stvaranja urbanih vrtova i vrtlarenja te u školi njegujemo cvjetnjak i vrt.


Zadatak:

Različitim aktivnostima približiti djeci odnosnbo osvijestiti ih o potrebi pravilne prehrane i zdravih stilova života.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Svi učenici i radnici škole.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

1.EKO-TEMA: OTPAD

 • Projekt: Plastičnim čepovima do skupljih lijekova – tijekom školske godine skupljamo plastične čepove koje darujemo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Udruga ih prodaje i od zarade kupuje lijekove. Time povezujemo ekološko i humanitarno djelovanje.
  • nositeljica aktivnosti: učiteljica Neli Hrup
 • Tijekom godine provodimo skupljanje starih baterija. U holu škole nalazi se za to predviđeni spremnik.
 • Škola redovito surađuje sa socijalnom zadrugom Humana Nova (Međunarodni projekt - Europski tjedan smanjenja otpada 2020.) odnosno u akcijama sakupljanja tekstilnog otpada.
 • Zelena čistka – Let’s do it Croatia! Zajednička jednodnevna akcija čišćenja i uređenja okoliša škole u suradnji s roditeljima. Svaki razred ima obvezu čišćenja školskog dvorišta.
 • U svim prostorima škole nalaze se spremnici za papir koji redovito prazne učenici članovi Učeničke zadruge i Malih čuvara prirode. Novac od prodaje koristi se za obavljanje djelatnosti Učeničke zadruge.
 • Ispred sporednog ulaza u školu nalaze se odgovarajući spremnici za različite vrste otpada. U planu je izgradnja zelenog otoka.
 • Ostali sakupljeni otpad redovito zbrinjava Holding.


Zadatak:

Skupljanjem različite vrste otpada utjecati na svijest učenika o zaštiti prirode.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Svi učenici i radnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Ostalo - sadnja borova u školskom dvorištu
Ostvareni ciljevi:

Razvoj ekološke svijesti o klimatskim promjenama. Poticanje učenika na očuvanje okoliša.


Realizirani zadaci:

U školskom dvorištu zasađena su tri bora.


Vrijeme realizacije:

22. travnja 2021.


Nositelji:

Učenici od 1. do 4. razreda uz vodstvo učiteljica, domar i spremaćice škole.

Naziv teme: Ostalo - Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:

Učenici su osvijstili vrijednost školskog dvorišta kao "vlastitog kutka okoliša" u kojem provode neke oblike nastave i slobodno vrijeme. 


Realizirani zadaci:

Čišćenje i uređenje okoliša škole.


Vrijeme realizacije:

22. travnja 2021.


Nositelji:

Učenici od 1. do 4. razreda uz vodstvo učiteljica.

Naziv teme: Promet
Ostvareni ciljevi:

Cilj projekta je osposobljavanje što više učenika za upravljanje biciklom sukladno Zakonu o sigurnosti u prometu te podizanje razine prometne kulture a učenici trebaju imati biciklističku vozačku dozvolu. Vožnja bicikla je poželjna tjelesna aktivnost, a bicikl je optimalno prijevozno sredstvo za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda.


Realizirani zadaci:

Postavljanje stalaka za bicikle u dvorištu škole. Stalke jedoniralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odnosno Ured za udruge Vlade RH.


Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2020./2021.


Nositelji:

Učenici članovi prometne grupe, učenici od 5. do 8. razreda škole pod vodstvom učiteljice Silvane Pešut Vitasović.

Naziv teme: Zdravi život - Borovje bez plastičnih vrećica
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje opasnosti o odbačenoj plastici u prirodi koja se teško i dugo razgrađuje. Sitni dijelovi plastike, tzv. mikroplastika, može kroz hranidbene lance doći u organizama čovjeka. Ako umjesto plastičnih vrećica koristimo trajne smanjuje se i količina otpada na odlagalištima.


Realizirani zadaci:

Smanjenje uporabe jednokratnih plastičnih vrećica.


Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2020./2021.


Nositelji:

Svi učenici i radnici škole.

Naziv teme: Zdravi život - skupljajmo stare baterije
Ostvareni ciljevi:

Poticanje svijest o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija koje sadrže opasne kemikalije za okoliš, posebno vode što je opasno za zdravlje ljudi i životinja.


Realizirani zadaci:

Skupljanje otpadnih baterija.


Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2020./2021.


Nositelji:

Svi učenici i radnici škole.

Naziv teme: Zdravi život - Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Ostvareni ciljevi:

Cilj je promicanje humanitarnog djelovanja i osvještavanje učenika o osobnoj odgovornosti svakog čovjeka u zaštiti okoliša.


Realizirani zadaci:

Plastičnim čepovima do skupih lijekova - cilj ove humanitarne akcije je skupljanje plastičnih čepova i njihova prodaja. Novcem od prodaje sufinancira se nabava skupih lijekova za liječenje teških malignih bolesti članova Udruge oboljelih od leukemije i limfoma. Ova akcija uz humanitarni ima i ekološki značaj jer se plastični čepovi ne odbacuju u prirodu pa se time štiti i čuva okoliš.


Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 202./2021.


Nositelji:

Svi učenici i radnici škole.

Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:

Cilj aktivnosti bio je podizanje razine znanja o važnosti meda u pravilnoj prehrani, edukacija učenika o važnosti pčelarstva u poljoprivrednoj proizvodnji te promocija meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima.


Realizirani zadaci:

Nakon čitanja slikovnice Pčelica Jelica i medo Edo saznali su kako pčele prave med, koliko ih ima u košnici, zašto je med zdrav i mnoge druge zanimljivosti. Pomogli su medi Edi da izađe iz labirinta, bojali bojanku i pogledali edukativni film o pčelama.Uz nova znanja, učenici su kući ponijeli teglicu meda


Vrijeme realizacije:

7. prosinca 2020.


Nositelji:

Učenici 1.a i 1.b razreda uz vodstvo učiteljica Biserke Breznik i Neli Hrup koja je i eko koordinatorica.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Cilj aktivnosti bio je razlikovanje otpada od smeća te poticanje učenika i radnika škole na pravilno razvrstavanje otpada.


Realizirani zadaci:

Učenici su pratili pravilno odlaganje otpada od plastike, starog tekstila i starih baterija u za to pripremljene spremnike u holu škole te u svakoj učionici i uredima škole odlaganje otpadnog papira.


Vrijeme realizacije:

Tijekom šk. god. 2020./2021.


Nositelji:

Učenici 6.a, 6.b i 6.c razreda uz vodstvo učiteljica Maje Marić, voditeljice Školske zadruge i Renate Roščak, učiteljice prirode i biologije te koordinatorice Eko škole.

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

Cilj aktivnosti bio je senzibilizacija učenika o potrebama smanjenja potrošnje energije razumnim i održivim korištenjem energije.


Realizirani zadaci:

Učenici 2.a razreda su pod vodstvom učiteljice Željke Zagorac praktičnim radovima iz prirode i društva na temu primjene obnovljivih izvora energije obilježili 5. ožujka - Svjetski dan energetske učinkovitosti.


Vrijeme realizacije:

5. ožujka 2021.


Nositelji:

Učenici 2.a razreda pod vodstvom učiteljice Željke Zagorac.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kap po kap odlazi u zrak,

polako ali sigurno putuje u oblak.

U oblaku stvara prijateljice nove

i zajedno kreću u avanture mnoge.

U rijeku, u potok ili pak u zemlju,

kap po kap iznova odlazi u zrak.

Voda nam život znači

i zato neka je se zagađenjem ne tlači.

Autori: Barbara Krnic i Bruno Tonković


Eko himna: