Eko škola

Osnovna škola Borovje, Zagreb

Davora Zbiljskog 7
10000 Zagreb

Telefon: 01/6331-523
Fax: 01/6331-530
E-mail: ured@os-borovje-zg.skole.hr
Web: www.os-borovje-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: mr.sc. Branka Štefok Bojadžija
Školski koordinatori: Neli Hrup, učiteljica RN, Renata Roščak, učiteljica prirode i biologije
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Borovje bez plastičnih vrećica

  Podići razinu svijesti javnosti o potrebi zaštite i očuvanja okoliša; smanjiti plastični otpad odnosno korištenje jednokratne plastike upotrebom alternativnih, kompostabilnih materijala te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih i ostalih građana.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Ravnateljica Branka Štefok Bojadžija, pedagoginja Ivana Šafran Tunjić, logopedinja Martina Mitrović i knjižničarka Ana Domović - zadužene su za kontakt s javnošću i uključivanje medija, suradnju s vanjskim suradnicima, lokalnom upravom, roditeljima.
 • Glasnogovornica škole: Silvana Forjan, prof.

Školske koordinatorice:

 • Renata Roščak, prof.
 • Neli Hrup, učiteljica RN

Predstavnica roditelja:

 • Irena Josić - zadužena je za informiranje i koordiniranje roditeljskih akcija

Tehničko i administrativno osoblje škole:

 • domar Zlatko Tudjina - zadužen za uređenje eksterijera i interijera škole
 • kuharica Mirjana Ljubičić - zadužena za brigu o zdravoj prehrani
 • tajnica Iva Burigo - koordinatorica tehničkog osoblja škol

Učenici:

 • 1.a BRUNO DAVIDOVIĆ
 • 1.b FRANE ŽIVKOVIĆ
 • 2.a ENA MARTINČIĆ
 • 2.b VERA MAURO CVETKO
 • 3.a BRUNA ŠEREMET
 • 3.b NERA CAREVIĆ
 • 4.a ROKO VOJVODIĆ
 • 4.b LUKA MIHAJLOVIĆ
 • 5.a IVA RADOŠEVIĆ
 • 5.b GABRIJELA CESTAR
 • 5.c NUDŽEJMA KREŠTIĆ
 • 6.a MARKO MLINARIĆ
 • 6.b LANA ZELIĆ
 • 6.c GENOVEVA SMRKULJ
 • 7.a VITA MATEJAŠ
 • 7.b MARIN MARIĆ
 • 8.a NIKA MIKULIČIĆ
 • 8.b LANA TOKIĆ
 • 8.c ELMIR JUKIĆ


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: EKO TEMA: Borovje bez plastičnih vrećica
Cilj:
 • Podići razinu svijesti javnosti o potrebi zaštite i očuvanja okoliša; smanjiti plastični otpad odnosno korištenje jednokratne plastike upotrebom alternativnih, kompostabilnih materijala te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih i ostalih građana.

Zadatak:

Način realizacije:

 • Planiranje rada Eko školskog odbora, izrada Eko GPiP-a – kolovoz, rujan 2019.
 • Odluka UV-a o uključivanju projekta u Kurikulum i GPiP škole, suglasnost na Eko GPiP – rujan 2019.
 • Službeni početak projekta (akcija čišćenja otpada oko škole, RN) Zelena čistka – 20.9.2019.
 • 25.10. Zasadi drvo, ne budi panj - Dan kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj
 • Predavanja učiteljice prirode i biologije, razrednih učiteljica i školskih eko-koordinatorica o pravilnom razvrstavanju otpada: Primarna selekcija u domaćinstvima – listopad 2019.
 • Povodom Europskog tjedna smanjenja otpada (16.11. – 24.11.) – predavanja, akcija skupljanja tekstilnog otpada (partneri: Greenpeace Hrvatska, Humana Nova)
 • Predavanja predmetnih učitelja (nastavne jedinice prema GIK-u, GPiP-u) i istraživanje učenika pomoću literature i/ili interneta o problemu otpada (plastike) – rujan, listopad, studeni, prosinac 2019.
 • Promotivne aktivnosti učenika; tematska izložba radova – fotografije, plakati, instalacije, likovni radovi, PP prezentacije u projektnom tjednu (Obilježavanje Dana protiv plastičnih vrećica 16.12.2020. – 20.12.2020.)
 • 5.12. Sajam znanosti i suradnja s DPKTZ – tema: Plastika
 • 17.12. ekološka akcija – 10 plastičnih vrećica za jednu platnenu vrećicu
 • Osmišljavanje i izrada slogana, slikovnice, brošure, letka, plakata…(nagradni natječaj za razredne odjele) kojim se pozivaju učenici i građani na sudjelovanje u Satu za planet Zemlju (28.3. od 20:30 - 21:30) – siječanj, veljača, ožujak 2020.
 • Obilježavanje Dana planeta Zemlje – kazališna predstava Keko Eko, izvanučionička nastava, natjecanje razrednih odjela (3.r. i 4.r.; 5.r. i 6.r.) u razvrstavanju otpada – travanj 2020.
 • Evaluacija projekta i predstavljanje učinka projekta u sklopu aktivnosti povodom Dana škole – 28.5.2020.
 • Obavještavanje javnosti o postignutim rezultatima putem web stranice škole, tiska, medija – lipanj 2020.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

 • svi učenici i učitelji te ostali djelatnici škole

Naziv teme: 2. EKO TEMA: PREHRANA
Cilj:
 • Osvijestiti učenike o potrebi zdravih stilova života posebice zdrave prehrane.

Zadatak:

 • Na satovima prirode i društva, prirode te na satovima razrednika u sklopu GOO i ZO učimo o skrivenim šećerima; brza hrana – volimo ju, ali nije zdrava; zašto je voda najzdravije piće; koja je društvena uloga hrane?; koje je podrijetlo hrane na našim stolovima ?....
 • Redovito održavamo veliki modela piramide pravilne prehrane koji je postavljen u holu škole ispred blagovaonice.
 • Educiramo učenike o načelima zdrave prehrane i pravilnim prehrambenim navikama te o važnosti zdravog školskog doručka i ručka putem predavanja, radionica, plakata i slično.
 • Obilježavamo Dane kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje.
  • izložba u holu škole (likovnih radova, plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i drugih krušnih proizvoda, različitog sjemenja te alata koji se koristi u preradi žitarica), IUN
 • Obilježavamo Školski medni dan (Dan sv. Ambrozija, zaštitnik pčelara).
 • Izrađujemo tjedni jelovnik prema načelima zdrave i uravnotežene prehrane.
 • U školi se provodi projekt Školska shema koja promovira zdrave prehrambene navike kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi, odnosno doprinosi razvitku svijesti o važnosti zdrave prehrane.
 • Surađujemo i s PBF-om na međunarodnom projektu EU Horzion 2020 projekt - Strenght2Food.
 • Aktivnosti koje se provode u školi su: analiza školskih jelovnika, korekcije u školskim jelovnicima, nutricionističke edukacije, ispitivanje sklonosti djece prema jelima od voća i povrća.
 • Podržavamo trend stvaranja urbanih vrtova i vrtlarenja te u školi njegujemo cvjetnjak i vrt.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • svi učenici i učitelji te ostali djelatnici škole
Naziv teme: 1.EKO-TEMA: OTPAD
Cilj:
 • Osvijestiti učenike o potrebi pravilnog zbrinjavanja otpada.


Zadatak:
 • Projekt: Plastičnim čepovima do skupljih lijekova – tijekom školske godine skupljamo plastične čepove koje darujemo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Udruga ih prodaje i od zarade kupuje lijekove. Time povezujemo ekološko i humanitarno djelovanje.
  • nositeljica aktivnosti: učiteljica Neli Hrup
 • Tijekom godine provodimo skupljanje starih baterija. U holu škole nalazi se za to predviđeni spremnik.
 • Škola redovito surađuje sa socijalnom zadrugom Humana Nova (Međunarodni projekt - Europski tjedan smanjenja otpada 2020.) odnosno u akcijama sakupljanja tekstilnog otpada.
 • Zelena čistka – Let’s do it Croatia! Zajednička jednodnevna akcija čišćenja i uređenja okoliša škole u suradnji s roditeljima. Svaki razred ima obvezu čišćenja školskog dvorišta.
 • U svim prostorima škole nalaze se spremnici za papir koji redovito prazne učenici članovi Učeničke zadruge i Malih čuvara prirode. Novac od prodaje koristi se za obavljanje djelatnosti Učeničke zadruge.
 • Ispred sporednog ulaza u školu nalaze se odgovarajući spremnici za različite vrste otpada. U planu je izgradnja zelenog otoka.
 • Ostali sakupljeni otpad redovito zbrinjava Holding.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

 • svi učenici i učitelji te ostali djelatnici škole

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće - Ekopatrola i MČP
Ostvareni ciljevi:

Svi planirani ciljevi su ostvareni:

 • projekt „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“
 • projekt Skupljamo zajedno stare baterije“
 • uređivanje eksterijera i interijera škole
 • projekt „Dan protiv plastičnih vrećica“

Realizirani zadaci:

 • Članovi grupe su u tijekom šk. god. 2019./2020. nastavili marljivo skupljali čepove u sklopu projekta „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ i stare baterije u sklopu projekta „Skupljamo zajedno stare baterije“.
 • Osim toga, učenici su redovito uređivali pano za eko kutak, a u 12. mjesecu, prije božićnih blagdana, izrađivali su eko ukrase za učionicu. Brinuli su o čistoći eksterijera i interijera te o biljkama u školi.
 • Početkom 2. polugodišta osmišljavali su i izradili plakate „Borovje bez plastičnih vrećica“ u sklopu projekta „Dan protiv plastičnih vrećica“ i sastavili su slikovnicu “Pustolovine šišmiša Šiška“ o svjetlosnom zagađenju.
 • Kada je započela nastava na daljinu učenici su i dalje aktivno sudjelovali u radu odrađujući teme: Šume – pluća svijeta, Svjetski dan vode, Dan planete Zemlje, Ptice našeg zavičaja, Zaštićene biljke i životinje našeg zavičaja i Parkovi grada Zagreba izrađujući plakate i PPT prezentacije o zadanim temama.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici članovi MČP i ekopatrole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kap po kap odlazi u zrak,

polako ali sigurno putuje u oblak.

U oblaku stvara prijateljice nove

i zajedno kreću u avanture mnoge.

U rijeku, u potok ili pak u zemlju,

kap po kap iznova odlazi u zrak.

Voda nam život znači

i zato neka je se zagađenjem ne tlači.


Eko himna: