Eko škola

Osnovna škola Novo Čiče

Trg Antuna Cvetkovića 27
10415 Novo Čiče

Telefon: 016231420
Fax: -
E-mail: ured@os-novo-cice.skole.hr
Web: www.os-novo-cice.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Povoljnjak
Školski koordinatori: Mateja Lektorić, Kristina Vujnović Malivuk, Josipa Kos, Sanja Povoljnjak
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Zelena knjižnica

  Zelene i održive knjižnice noviji su segment i pravac u knjižničarstvu, a djeluju s ciljem edukacije svojih korisnika, odnosno promocije i popularizacije održivog razvoja, proizvodnje organske hrane, zaštite prirode, alternativnih izvora energije te zelenih tehnologija, arhitekture i inovacija.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Sanja Povoljnjak
 • Koordinatori: Mateja Lektorić, Kristina Vujnović Malivuk, Josipa Kos
 • Učitelji/ce : Lidija Robić, Ivana Cesarec, Tihomir Krkanić
 • Tehničko osoblje: Fabrizio Hrkovac, Slaven Zgurić, Ana Povoljnjak, Danica Crnčić
 • Predstavnik roditelja: Lidija Crvenković
 • Predstavnici učenika: 1.r. – Ivano Brekalo, 3.r. – Fran Vujica, 4.r. – Goran Zetić, 5.r. – Romana Bilkić, 6.r. – Matea Tolić, 8.r. – Gabrijela Dražetić.
 • Kumovi: Dražen Barišić, Krešimir Ačkar, Ervin Kolarec

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA
Cilj:

Obilježiti prigodne i značajne datume priredbama ili izradom plakata tijekom školske godine. 


Zadatak:
 • Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • Dan kravate
 • Dan sjećanja na žrtve Vukovara
 • Sveti Nikola
 • Božić
 • Valentinovo
 • karnevalski tjedan
 • Uskrs
 • Eko projektni dan - 30.4.2019. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici, učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:

Upoznati učenike s vođenjem brige o štednji energije u školi


Zadatak:
 • ugasiti svjetla po izlasku iz učionice
 • ugasiti svjetla na hodnicima (po ulasku u učionicu)
 • zatvoriti prozore učionica
 • regulatore radijatora postaviti na II na kraju nastavnog dana

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019. , 

 • vođenje eko dnevnika o svakodnevnim aktivnostima eko patrolora

Nositelji:
 • Eko patrolori
Naziv teme: HUMANITARNO DJELOVANJE ŠKOLE
Cilj:

Senzibilizirati učenike za pomoć ljudima u potrebi i za prihvaćanje svih ljudi.


Zadatak:
 • obilježavanje Misijskog dana
 • humanitarna akcija PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA – donacija sakupljenih čepova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

listopad, tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • vjeroučitelji; svi učenici, učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: UREĐENJE ŠKOLE I ŠKOLSKOG OKOLIŠA
Cilj:
 1. Uljepšati školu ekološki prihvatljivim bojama i održavati čistoću prostora
 2. Uređenje i briga o školskom okolišu

Zadatak:
 • iskoristiti otpadni materijal za dekoraciju školskog prostora
 • orezivanje voćaka (kruška, jabuka, oraha, lješnjaka), sadnja voća (stare sorte jabuka), uređivanje cvjetnjaka – sadnja cvijeća u cvjetnjaku i u teglama, sadnja povrća u povrtnjaku (gredice), košnja trave, sakupljanje trave i odlaganje na komposište, branje lješnjaka i oraha, sakupljanje lišća i odlaganje u komposište
 • briga o školskom okolišu i učionici na otvorenom kako bi boravak i nastava izvan škole bili što ugodniji
 • sadnja cvijeća i voćaka, briga o školskom cvjetnjaku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici, učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 1. Edukacija učenika i djelatnika škole o pravilnom gospodarenju s otpadom, osvijestiti važnost recikliranja i sortiranja otpada. 
 2. Uvrstiti sadržaje zbrinjavanja otpada u odgojno-obrazovni rad. 
 3. Usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, ukazati na važnost brige o okolišu u svrhu njegova očuvanja.

Zadatak:
 • pravilno recikliranje i sortiranje otpada
 • obrada sadržaja vezanih uz zbrinjavanje otpada u odgojno-obrazovnom radu
 • sakupljanje starog papira i odlaganje u spremnik, vaganje starog papira 
 • odvoz plastičnih boca na recikliranje
 • sakupljanje plastičnih čepova - sudjelovanje u humanitarnoj akciji Plastičnim čepovima do skupih lijekova, Udruga oboljelih od leukemije i limfoma
 • sakupljanje starih baterija - spremnik u školi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učenici, učitelji i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Projekt: pokrenimo zelene knjižnice
Ostvareni ciljevi:
 • educirati i širiti svijest o održivom razvoju i nužnosti zaštite okoliša i to kroz portal Zelena knjižnica, projekcije dokumentarnih filmova, stručna predavanja
 • potaknuti učenike da se i sami uključe u zaštitu okoliša

Realizirani zadaci:
 • -čitanje i razgovor o ekološkim slikovnicama „Kako je šuma dobila most“ i „Bajke za bolje sutra“
 • organizacija eko predstave (boom!teatar – Velika staklena avantura)
 • projekcija filmova sa stranica Zelenih knjižnica, razgovor i radionice
 • suradnja s lokalnim udrugama : Ekoregija (odlazak na odlagalište otpada u Mraclinu i radionice prenamjene otpada u nižim razredima); Hrvatske vode (predstava i razgovor)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • stručni suradnik knjižničar
 • stručni predavači
 • učitelji
Naziv teme: Biološka raznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Obrazovati učenike o biološkoj raznolikosti, važnosti njenog očuvanja, te ih poticati na pozitivno djelovanje.

Realizirani zadaci:
 • Izložba FAUNA JADRANSKOG PODMORJA

Vrijeme realizacije:

18. listopad 2018.


Nositelji:
 • udruga Scientario,
 • svi učenici škole i PŠ Bukevje i Veleševec
Naziv teme: Recikliranje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestiti učenike o recikliranju, ponovnom korištenju recikliranog materijala te  brizi o zaštiti okoliša.

Realizirani zadaci:
 • odvoz plastičnih boca na recikliranje
 • sakupljanje starog papira
 • bacanje baterija u poseban spremnik
 • skupljanje plastičnih čepova i doniranje

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici škole
 • Spremačice i domari
Naziv teme: Humanitarno djelovanje škole
Ostvareni ciljevi:
 • Humanitarna akcija PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA.
 • SENZIBILIZIRATI UČENIKE ZA POMOĆ LJUDIMA U POTREBI I ZA PRIHVAĆANJE SVIH LJUDI.

Realizirani zadaci:
 • Obilježen Misijski dan
 • Donacija sakupljenih čepova

Vrijeme realizacije:
 • Listopad 2018. 

Nositelji:
 • Učitelji i učenici škole
 • Spremačice
Naziv teme: Obilježavanje prigodnih datuma
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježen Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Dan kravate, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, blagdan Božić, obilježeno Valentinovo, karnevalski tjedan...

Realizirani zadaci:
 • Uređenje škole i izrada likovnih radova od recikliranih materijala, izrada plakata i kulisa, priredbe, prezentacije...

Vrijeme realizacije:
 • Od rujna 2018. do ožujka 2019. 

Nositelji:
 • Učitelji i učenici OŠ Novo Čiče, PŠ Bukevje i PŠ Veleševec
 • Domari, spremačice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Recikliraj, ne kompliciraj!


Eko himna:

Eko priča

Od Jadranskog mora do naše ravnice
mole nas šume, životinje, ptice,
čuvajte Zemlju, kolijevku svoju,
darujte nebu svu modru boju.

Slušaj me sada ti veliki svijete
možda sam malen i još sam dijete
al' istinu slutim što život je prosi
zelena boja danas se nosi!

Ja uzimam srce za vodiča
da vodi me sve do Novog Čiča,
tu stvara se nova eko priča
i to, to se meni sviđa.

Ne osvajaj zemlju što ti ne treba
već grumen samo za svoju stopu,
zasadi drvo, cvijet i dobrotu,
u oku svojem čuvaj ljepotu.

Ogrni se suncem i rosom umij
jer vrijeme je ovo tek vječnosti dio
a djeci svojoj budućnost pokloni
kakvu i ti si za sebe htio.

Ja uzimam srce za vodiča
da vodi me sve do Novog Čiča,
tu stvara se nova eko priča
i to, to se meni sviđa.