Eko škola

Osnovna škola Kaštanjer, Pula

Rimske Centurijacije 29
52100 Pula

Telefon: 052 543 792
Fax: 052 635 043
E-mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Web: www.os-kastanjer-pu.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nada Crnković
Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Sanja Brenko
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Projekt šafran, The Crocux Project

  Kontinuirano učenje važnosti tolerancije i poštovanja. Upoznavanje učenika s temom holokausta i podizanje svijesti o opasnostima, diskriminacije , antisemitizma, predrasuda i svih oblika uništenja, dostojanstva, osobnog identiteta i integriteta. Projekt će se realizirati sadnjom lukovica žutog šafrana ujesen, u znak sjećanja na djecu žrtve holokausta.

 • Zaštita i očuvanje voda Pule

  Podizanje svijesti o važnosti vode, osvijestiti kod učenika činjenicu da čovjek svojim djelovanjem (izgradnjom tvornica, izlijevanjem nafte, balastnim vodama, kanalizacijom) onečišćuje vodu te postoji potreba zaštite, očuvanja i pametnog gospodarenja vodom. Projekt će se realizirati prikupljanjem , obradom i analizom podataka, terenskom nastavom te posjetom Vodovodu Pula.

 • Projekt Šume i Ekoprojekt

  Razvijati pravilan i odgovoran odnos prema šumi i zaštiti okoliša.Razviti kod učenika važnost čistog okoliša, pravilno gospodarenje otpadom i koristi od otpadnog materijala.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Ravnateljica: Nada Crnković
 • Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Sanja Brenko
 • Učenici iz Vijeća učenika: Frane Klarić Tomac (4.a), Ana Lucija Benčić (4.b), Mateo Vitez (4.c), Hana Milosavljević (5.a), Filip Cukon (5.b), Domagoj Komšo (5.c), Benjamin Buić (6.a), Martin Povrzanović (6.b), Aretha Čelić (6.c), Danijel Tomanić (7.a), Lana Punek (7.b), Mark Marić (7.c), Denise Orlić (8.a), Alexandra Černjul (8.b) i Matea Maksić (8.c).
 • Vanjski suradnici: Elena Puh Belci (dogradonačelnica grada Pule), Irena Burba (Zelena Istra), Tatjana Mandić Bulić (Herculanea d.o.o.)
 • Predstavnik iz Vijeća roditelja: Feodora Gubaš Štifanić
 • Ostali članovi: domar Dean Mihovilović, učiteljica likovne kulture Nevena Starčević, učiteljica kemije Martina Benić, učiteljica razredne nastave Ansila Begić-Čadžić, učitelj TZK-a Aleksandar Gadžić, knjižničarka Aleksandra Antonović Kadum


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:

 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole
 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
 • upoznavanje s običajima i kulturnom baštinom Hrvatske i svijeta


Zadatak:

 • provoditi temu „Biološka raznolikost“ kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu i izlete
 • sudjelovati u projektima koji su dio teme „Biološka raznolikost“

Projekti:

 1. DANI KRUHA - DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE U ŠKOLI/SVEHRVATSKA SMOTRA U ĐURĐEVCU, Lilijana Vranjican, razredna nastava, 8.abc razredi
 2. PROJEKT CROCUS (poučavanje o Holokaustu) sadnja šafrana, Nataša Ilić Agatić, 8.abc
 3. „ODRŽIVI RAZVOJ“ - Urbani vrt, (EU) Eko projekt – partneri Udruga Zelena Istra: 1. faza - Pripremna faza (Tatjana Gužvić, Jelena Bugarski, Nevena Starčević, 5. i 7. razredi)
 4. ŠUME I EKO PROJEKT, Katica Lučić, Marija Čulinović, Mirjam Serblin, 2.abc

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 • Zadaci glavne teme „Biološka raznolikost“ provodit će se cijele nastavne godine 2018./2019.

Način provedbe zadataka:

 • izrada plakata i umjetničkih radova koji će biti izloženi u prostoru škole
 • izrada foto dokumentacija i filmova koji će biti objavljeni na stranicama škole
 • sudjelovanje na radionicama koje organiziraju različite udruge i organizacije
 • suradnja s medijima


Nositelji:
 • Tema: Biološka raznolikost
 • Nositelji: Jelena Bugarski, Sanja Brenko

Naziv teme: Otpad
Cilj:

 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole.
 • osvijestiti potrebu za ekološkim načinom života posebno prikupljanjem i razvrstavanjem otpada te obilježavanjem važnih datuma.


Zadatak:

 • provoditi akcije čišćenja školskog dvorišta nakon velikog odmora
 • pravilno prikupljati i zbrinjavati otpad (papir, plastični čepovi, baterije, elekrični otpad i sl.)
 • mjeriti količinu sakupljenog papira za recikliranje
 • provoditi temu „Otpad“ i kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu i izlete
 • sudjelovati u projektima koji su dio teme „Otpad“

Projekti:

1. „PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA“, nositelj: Katja Damjanić, 1.-8.r.

2. RECIKLIRAJMO U ŠKOLI, (u suradnji s Udrugom Zelena Istra), nositelji: Eko grupa i Kaštanjerko, Ansila Begić Čadžić,4.c, Jelena Bugarski – ekogrupa

3. ZAŠTITA I OČUVANJE VODA PULE, nositelji: Tatjana Gužvić, Jelena Bugarski, Martina Benić, Nataša Ilić Agatić, 7.bc


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Zadaci glavne teme „Otpad“ provodit će se cijele nastavne godine.

 • Projekti:
 1. „PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA“ - tijekom cijele nastavne godine
 2. RECIKLIRAJMO U ŠKOLI - tijekom cijele nastavne godine
 3. ZAŠTITA I OČUVANJE VODA PULE - tijekom drugog polugodišta.

 

Način provedbe zadataka:

 • izrada plakata i umjetničkih radova koji će biti izloženi u prostoru škole
 • izrada foto dokumentacija i filmova koji će biti objavljeni na stranicama škole
 • sudjelovanje na radionicama koje organiziraju različite udruge i organizacije
 • suradnja s medijima


Nositelji:
 • Tema: Otpad
 • nositelji: Jelena Bugarski, Sanja Brenko

Projekti:       

 1. „PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA“, nositelj: Katja Damjanić
 2. RECIKLIRAJMO U ŠKOLI, (u suradnji s Udrugom Zelena Istra), nositelji: Ansila Begić Čadžić, Jelena Bugarski
 3. ZAŠTITA I OČUVANJE VODA PULE, nositelji: Tatjana Gužvić, Jelena Bugarski, Martina Benić, Nataša Ilić Agatić

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s problematikom zaštite prirode
 • učenicima je podignuta svijest  o zaštiti prirode
 • učenici su potaknuti na stjecanje dobrih navika 
 • učenici su spoznali temeljna znanja o vodama, važnost vode za život čovjeka i drugih živih bića u njoj te se upoznati s  njenim  očuvanjem kroz projekt matematiche grupe “Vode grada Pule”
 • učenici su osposobljeni za donošenje ekološki pozitivnih odluka u životu
 • učenici su potaknuti na podizanje kvalitete svog življenja
 • učenici su potaknuti da žive u skladu s prirodom i njenim zakonima
 • učenici su potaknuti na aktivni osobni angažman na očuvanje bioraznolikosti
 • učenici su upoznati s danima kojima se obilježavaju značajni datumi s područja ekologije,
 • uočili su  važnost šuma za život na Zemlji,
 • učenicu su se  govorno i pisano izražavali  prema poticaju,
 • potaknuta je  stvaralačka znatiželja te razvoj komunikacijskih vještina

Realizirani zadaci:
 •  kumovi škole donirali su sadnice različitih biljaka koje su zasadili učenici nižih razreda
 • briga za biljke zasađene oko škole preuzeli su učenici nižih razreda i učenici koji su uključeni u ekopatrolu
 • realizacija eko-tema unutar redovne nastave /evidencija u e- imeniku slovom E
 • Dan kruha i  Dani zahvalnosti plodovima zemlje – kulturno-umjetnički program s izložbom radova te donesenim kruhom i krušnim proizvodima spravljenih kod kuće /blagovanje kruha
 • obileženi su Dani kruha manifestacijom u Đurđevcu
 • projekt Šafran – The Crocux Project
 • projekt Očuvanje I zaštita voda – Vode grada Pule
 • obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvare  i močvarnih staništa 
 • obilježavanje Svjetskog dana zaštite šuma
 • obilježavanje Svjetskog dana voda
 • Projektni dan – 20.4.- Dan planeta Zemlje – zbog pranika dan je obilježen 2.5.
 • Akcija čišćenja Zelena čistka- Globalni pokret „Let s do it! i svjetska agencija World Cleanup 12.4.2018.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici/ce od 1. do 8. razreda
 • Učitelji/ce razredne nastave 
 • Učitelji/ce predmetne nastave 
 • Stručne suradnice / pedagog, defektolog, knjižničarka
 • Tehničko osoblje/ domar, spremačice, kuharica
 • Administrativno osoblje – tajnica, računovotkinja
 • Vijeće roditelja – gđa Feodora Gubaš
 • Vanjski suradnici lokalne zajednice :
 • Gđa Elena Puh Belci - dogradonačelnica grada Pule
 • Udruga Zelena Istra -  gđa Irena Burba  
 • Gđa Tatjana Mandić- komunalna tvrtka „Herculanea“d.o.o. Pula
 • EE otpad – komunalna tvrtka „METIS“d.o.o. Pula
 • MO odbor Kaštanjer
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s problematikom zaštite okoliša,
 • učenicima je podignuta svijest  o zaštiti okoliša,
 • učenici su potaknuti na stjecanje dobrih navika 
 • učenicu su razvili  odgovoran odnos prema očuvanju šuma i njezinih izvora i zaliha zasnovan na razumijevanju utjecaja različitih čimbenika na promjene u okolišu ili njegovo uništenje
 • učenici su povezali  literarno djelo sa likovnim izražajnim sredstvima, te prikazali, usvojili i osvijestili odnos prema ekološkim problemima u svakodnevnom životu
 • učenici su razvili navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada
 • učenici su osposobljeni za donošenje ekološki pozitivnih odluka u životu,
 • učenici su potaknuti na podizanje kvalitete svog življenja
 • učenici su potaknuti da žive u skladu s prirodom i njenim zakonima
 • učenici su potaknuti na aktivni osobni angažman na očuvanje okoline u kojoj žive,
 • učenici su upoznati s danima kojima se obilježavaju značajni datumi s područja ekologije,
 • uočili su  važnost šuma i voda za život na Zemlji,

Realizirani zadaci:
 • zasjedanje 1. sjednica eko-odbora na kojem je prikazan plan rada i djelovanja
 • formiranje Eko-patrole, realizacija zadataka, praćenje, evidentiranje, informiranje
 • kumovi škole donirali su sadnice različitih biljaka koje su zasadili učenici nižih razreda
 • dežurni razred tjedan dana čisti okoliš nakon marende i nastave (tjedna izmjena razreda)
 • realizacija eko-tem Otpad unutar redovne nastave /evidencija u e- imeniku slovom E
 • sudjelovanje na radionicama organiziranih od strane udruge Zelena Istra – Reciklirajmo u školi
 • obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvare  i močvarnih staništa 
 • obilježavanje Svjetskog dana zaštite šuma
 • obilježavanje Svjetskog dana voda
 • Projektni dan – 20.4.- Dan planeta Zemlje – održan 2.5. zbog praznika
 • postavljanje kante za recikliranje otpada
 • izrada spremnika za razvrstavanje papira, plastične ambalaže, plastičnih čepova i starih baterija
 • humanitarna akcija Plastičnim čepovima do skupih lijekova
 • Akcija čišćenja Zelena čistka- Globalni pokret „Let s do it! i svjetska agencija World Cleanup 12.4.
 • skupljanje  EE otpada u posebne spremnike/viši razredi  – otkup tvrtke Metis d.o.o.Pula

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici/ce od 1. do 8. razreda
 • Učitelji/ce razredne nastave 
 • Učitelji/ce predmetne nastave 
 • Stručne suradnice / pedagog, defektolog, knjižničarka
 • Tehničko osoblje/ domar, spremačice, kuharica
 • Administrativno osoblje – tajnica, računovotkinja
 • Vijeće roditelja – gđa Feodora Gubaš
 • Vanjski suradnici lokalne zajednice :
 • Gđa Elena Puh Belci - dogradonačelnica grada Pule
 • Udruga Zelena Istra -  gđa Irena Burba  
 • Gđa Tatjana Mandić- komunalna tvrtka „Herculanea“d.o.o. Pula
 • EE otpad – komunalna tvrtka „METIS“d.o.o. Pula
 • MO odbor Kaštanjer

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO ŠKOLA I DOBRA VOLJA
POTREBNI SU DA NAM BUDUĆNOST BUDE BOLJA.
OTPAD RAZLAŽI, PAPIR IZVAŽI
I EKO SVIJEST U SVOJOJ ŠKOLI POKAŽI.
KAŠTANJERCI NEK' SE TRUDE 
DA IM ŠKOLA BEZ OTPADA BUDE.
PRIRODINE MUKE 
UZMIMO U SVOJE RUKE,
NEKA OTPADA BUDE MANJE
I ZAJEDNO PROMIJENIMO STANJE.
PRIRODA JE DIO NAS,
ČUVAJMO JU - TO JE NAŠ SPAS.

                            Vijeće učenika OŠ Kaštanjer Pula


Eko himna:

EKO ŠKOLA KAŠTANJER

PONOSAN SAM UČENIK NJEN

PAPIRE BACAMO U KONTEJNERE PLAVE

I ZATO DOBIVAMO NAGRADE PRAVE

A SVO OSTALO SMEĆE SVRSTAVAMO U DRUGE VREĆE!

PLASTIKA, GUMA, BATERIJE I STAKLO,

TO NIJE SMEĆE LAKO

ALI POSPREMITI GA MOŽE SVATKO!

 

MI SMO EKO ŠKOLA

ZELENA SMO PATROLA

SMEĆE BACAMO U VREĆE

JER GA NITKO PO DVORIŠTU NEĆE

DVORIŠTE TAD! LAKŠE DIŠE

I CVIJEĆE NAM LJEPŠE MIRIŠE!