Eko škola

Osnovna škola Kaštanjer, Pula

Rimske Centurijacije 29
52100 Pula

Telefon: 052 543 792
Fax: 052 635 043
E-mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Web: www.os-kastanjer-pu.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nada Crnković
Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Mia Matković
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Projekt šafran, The Crocus Project

  Kontinuirano učenje važnosti tolerancije i poštovanja. Upoznavanje učenika s temom holokausta i podizanje svijesti o opasnostima, diskriminacije , antisemitizma, predrasuda i svih oblika uništenja, dostojanstva, osobnog identiteta i integriteta. Projekt će se realizirati sadnjom lukovica žutog šafrana ujesen, u znak sjećanja na djecu žrtve holokausta.

 • Marless

  Projekta MARLESS - MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.\nProjekt promovira aktivnosti koje IRENA provodi u suradnji s eko-školama na području Istarske županije, a sastoje se od:\n • edukacije o problematici morskog otada i njegovog utjecaja na okoliš,\n • provedbe kreativne kampanje za ublažavanje problema morskog otpada,\n • organizacije akcija čišćenja plaža. \nPromocija će se provoditi putem medija, Internet stranica, društvenih mreža te u sklopu događaja na kojima sudjeluje ili organizira IRENA.

 • Šume i šumska bioraznolikost i Odvajanje otpada

  Cilj projekta je briga za okoliš i razvijanje svijesti o očuvanju okoliša. Projekt će provoditi učiteljice razredne nastave prvih razreda sa svojim učenicima.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Nada Crnković
 • Školski koordinatori: učiteljice prirode i biologije Jelena Bugarski, Manda Papac, pedagog Mia Matković
 • Učenici iz Vijeća učenika
 • Vanjski suradnici: Elena Puh Belci (savjetnica Istarske županije), Irena Burba (Zelena Istra), Tatjana Mandić Bulić (Herculanea d.o.o.)
 • Predstavnik iz Vijeća roditelja: Irena Burba
 • Voditelj eko patrole: domar Dean Mihovilović

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:

• ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole
• upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
• razvijati ljubav prema svim živim bićima


Zadatak:
 • provodit projekte i upoznavati se s bioraznolikošću planeta Zemlje kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu i izlete
 • obilježiti važne datume za planet Zemlju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.
• foto dokumentacija
• izrada plakata
• izrada ppt prezentacija
• video uradci
• izložiti i predstaviti sve uratke tijekom Dana Ekoškole

• izlagati uratke u hodniku škole tijekom cijele godine
• redovito uređivati promjenjivi pano


Nositelji:
 • pedagog
 • školski koordinator
 • svi učitelji i nastavnici škole
Naziv teme: Otpad
Cilj:

Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole.


Zadatak:
 • provoditi projekte kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti i školske projekte
 • obilježiti važne datume za planet Zemlju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.
• foto dokumentacija
• izrada plakata
• izrada ppt prezentacija
• video uradci
• izložiti i predstaviti sve uratke tijekom Dana Ekoškole

• izlagati uratke u hodniku škole tijekom cijele godine
• redovito uređivati promjenjivi pano


Nositelji:

• pedagog
• školski koordinator
• svi učitelji i nastavnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s problematikom zaštite prirode

 • učenicima je podignuta svijest učenika o zaštiti prirode i okoliša

 • učenicu su razvili su odgovoran odnos prema očuvanju šuma i njezinih izvora i zaliha zasnovan na razumijevanju utjecaja različitih čimbenika na promjene u okolišu ili njegovo uništenje

 • učenici su povezali  literarno djelo sa likovnim izražajnim sredstvima, te prikazali, usvojili i osvijestili odnos prema ekološkim problemima u svakodnevnom životu

 • učenici su osposobljeni za donošenje ekološki pozitivnih odluka u životu,

 • učenici su potaknuti da žive u skladu s prirodom i njenim zakonima

 • učenici su potaknuti na aktivni osobni angažman na očuvanje okoline u kojoj žive

 • učenici su upoznati s danima kojima se obilježavaju značajni datumi s područja ekologije

 • uočili su  važnost šuma za život na Zemlji,

 • spoznavanjem novih činjenica o šumama proširili su  znanje o zaštiti i očuvanju okoliša

 • spoznavanjem novih činjenica o morima proširili su  znanje o zaštiti i očuvanju okoliša


Realizirani zadaci:
 • 1. sjednica eko-odbora 

 • realizacija eko-tema unutar redovne nastave 

 • Dan kruha i  Dani zahvalnosti plodovima zemlje – izložba prezentirana u hodniku škole

 • obilježavanje važnih ekoloških datuma

 • realiziran Projekt Šafran

 • realiziran projekt Marless

 • realizirani projekti prvih razreda: Šume i šumska raznolikost i Odvajanje otpada

 • sudjelovanje u akciji Zasadi drvo ne budi panj


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:
 • učenici od 1. do 8. razreda 

 • učitelji razredne nastave  

 • učitelji predmetne nastave  

 • stručni suradnici

 • tehničko osoblje

 • administrativno osoblje

 • vijeće roditelja

 • kumovi škole

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s problematikom zaštite okoliša,

 • učenicima je podignuta svijest učenika o zaštiti okoliša,

 • učenici su potaknuti na stjecanje dobrih navika 

 • učenici su razvili navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada

 • učenici su osposobljeni za donošenje ekološki pozitivnih odluka u životu,

 • učenici su potaknuti na podizanje kvalitete svog življenja

 • učenici su potaknuti da žive u skladu s prirodom i njenim zakonima

 • učenici su potaknuti na aktivni osobni angažman na očuvanje okoline u kojoj žive,

 • učenici su upoznati s danima kojima se obilježavaju značajni datumi s područja ekologije,


Realizirani zadaci:
 • 1. sjednica eko-odbora 

 • formiranje Eko-patrole, realizacija zadataka, praćenje, evidentiranje, informiranje

 • realizacija eko-tema unutar redovne nastave 

 • Dan kruha i  Dani zahvalnosti plodovima zemlje – izložba postavljena u hodniku škole

 • obilježavanje važnih ekoloških datuma

 • recikliranje baterija, akcija Skupljajmo zajedno stare baterije 

 • recikliranje čepova, akcija Plastičnim čepovima do skupih lijekova


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Nositelji su svi učenici, učitelji, stručna služba, tehničko osoblje i vijeće roditelja OŠ Kaštanjer te kumovi škole: Elena Puh Belci (savjetnica Istarske županije), Irena Burba (Zelena Istra), Tatjana Mandić Bulić (Herculanea d.o.o.).

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO ŠKOLA I DOBRA VOLJA
POTREBNI SU DA NAM BUDUĆNOST BUDE BOLJA.

OTPAD RAZLAŽI, PAPIR IZVAŽI
I EKO SVIJEST U SVOJOJ ŠKOLI POKAŽI.

KAŠTANJERCI NEK' SE TRUDE
DA IM ŠKOLA BEZ OTPADA BUDE.

PRIRODINE MUKE
UZMIMO U SVOJE RUKE,
NEKA OTPADA BUDE MANJE
I ZAJEDNO PROMIJENIMO STANJE.

PRIRODA JE DIO NAS,
ČUVAJMO JU - TO JE NAŠ SPAS.

Vijeće učenika OŠ Kaštanjer Pula


Eko himna:

NA DAN SMEĆA PUNO SE SKUPI,

ALI DRUGE DANE VIŠE SE NE KUPI.

SMEĆE JE PROBLEM U SVIJETU SVOM

JER LJUDI ČISTE SAMO SVOJ DOM.

 

RECIKLIRANJE NIJE TEŠKO,

MI TO RADIMO VJEŠTO.

BUDI PRAVI I TI,

POMOGNI DA PRIRODA OZDRAVI

I SVE SE OPORAVI.

 

REF:

SPREMNIKE RAZNOBOJNE KORISTITE SVI

DA BOLJU BUDUĆNOST IMAMO MI.

BUDITE DOBRI, BUDITE FER

JER MI SMO ŠKOLA KAŠTANJER.