Eko škola

Osnovna škola Kaštanjer, Pula

Rimske Centurijacije 29
52100 Pula

Telefon: 052 543 792
Fax: 052 635 043
E-mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Web: www.os-kastanjer-pu.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nada Crnković
Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Marijana Percan
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Projekt šafran, The Crocus Project

  Kontinuirano učenje važnosti tolerancije i poštovanja. Upoznavanje učenika s temom holokausta i podizanje svijesti o opasnostima, diskriminacije , antisemitizma, predrasuda i svih oblika uništenja, dostojanstva, osobnog identiteta i integriteta. Projekt će se realizirati sadnjom lukovica žutog šafrana ujesen, u znak sjećanja na djecu žrtve holokausta.

 • Znanje za održivo djelovanje, Kaštanjer - prijatelj pčela

  Razvijanje osjećaja jedinstva i pripadnosti zajednici (školi, gradu, lokalnoj sredini i široj zajednici).Razvijanje kreativnog mišljenja, motoričke spretnosti, suradničkog načina rada i razvijanje svijesti kod učenika o važnosti održivog razvoja za opstanak čovječanstva. Poticanje samostalnosti u odlučivanju i preuzimanju odgovornosti za svoje postupke.

 • Šume i Eko projekt

  Razvijati pravilan i odgovoran odnos prema šumi i zaštiti okoliša.\nRazviti kod učenika važnost čistog okoliša, pravilno gospodarenje\notpadom i koristi od otpadnog materijala

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Nada Crnković
 • Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Marijana Percan
 • Učenici iz Vijeća učenika: Luka Planinšek (2.a), Kiara Križanac (2.b), Filip Mijić (2.c), David Lalović (3.a), Paola Kovačić (3.b), Carla Albertini (3.c), Ana Božac (4.a), Lana Ladavac (4.b), Nea Vuković (4.c), Sarah Schmitd (5.a), Ana Lucija Benčić (5.b), Čelić Ema (5.c), Tihana Biloš (6.a), Filip Cukon (6.b), Erik Antunović (6.c), Ervin Bektić (7.a), Paola Ska Kolar Šišić (7.b), Johan Drobac (7.c), Lea Bekvalac (8.a), Lana Punek (8.b) i Arijan Juran (8.c)
 • Vanjski suradnici: Elena Puh Belci (dogradonačelnica grada Pule), Irena Burba (Zelena Istra), Tatjana Mandić Bulić (Herculanea d.o.o.)
 • Predstavnik iz Vijeća roditelja: Feodora Gubaš Štifanić
 • Voditelj eko patrole: domar Dean Mihovilović
 • Ostali članovi: učiteljica engleskog jezika Anita Stipić, učiteljica kemije Martina Benić, učiteljica razredne nastave Ansila Begić-Čadžić, učiteljica razredne nastave Katica Lučić, knjižničarka Aleksandra Antonović Kadum

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole

 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava

 • razvijati ljubav prema svim živim bićima


Zadatak:
 • provodit projekte i upoznavati se s bioraznolikošću planeta Zemlje kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu i izlete

 • obilježiti važne datume za planet Zemlju


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.

 • foto dokumentacija
 •  izrada plakata 

 • izrada ppt prezentacija

 • video uradci

 • izložiti i predstaviti sve uratke tijekom Dana Ekoškole

 • izlagati uratke u hodniku škole tijekom cijele godine

 • redovito uređivati promjenjivi pano


Nositelji:
 • pedagog

 • školski koordinator

 • svi učitelji i nastavnici škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole

 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava

 • osvijestiti potrebu za ekološkim načinom života posebno prikupljanjem i razvrstavanjem otpada te obilježavanjem važnih datuma


Zadatak:
 • provoditi projekte kroz kroz redovne i izborne nastavne predmete te izvannastavne aktivnosti

 • napraviti ocjenu stanja okoliša

 • provoditi akcije čišćenja školskog dvorišta nakon velikog odmora

 • pravilno prikupljati i zbrinjavati otpad (papir, plastični čepovi, baterije, elekrični otpad i sl.) pomoću lokalne zajednice

 • mjeriti količinu sakupljenog papira za recikliranje

 • održavati predavanja uz suradnju udruge "Zelena Istra" i drugih udruga

 • obilježiti  Dan Ekoškole 22. travnja i Dan planeta Zemlje

 • uređivanje eko- panoa


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.

 • foto dokumentacija
 •  izrada plakata

 • izrada ppt prezentacija

 • video uradci

 • izrada tablica sa statističkim podacima o količini prikpljenog otpada

 • izložiti i prezentirati napravljene uratke tijekom Dana Ekoškole


Nositelji:
 • ravnateljica

 • pedagog

 • školski koordinator

 • svi učitelji i nastavnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s problematikom bioraznolikosti
 • učenicima je podignuta svijest o zaštiti okoliša
 • učenici su potaknuti na stjecanje dobrih navika 
 • učenici su spoznali temeljna znanja o bioraznolikosti i staništima gdje žive živa bića
 • učenicu su razvili su odgovoran odnos prema očuvanju šuma i organizmima koji tamo žive
 • učenici su povezali  literarno djelo sa likovnim izražajnim sredstvima, te prikazali, usvojili i osvijestili odnos prema ekološkim problemima u svakodnevnom životu
 • učenici su potaknuti na podizanje kvalitete svog življenja
 • učenici su potaknuti da žive u skladu s prirodom i njenim zakonima
 • učenici su potaknuti na aktivni osobni angažman na očuvanje živih bića i okoline u kojoj žive
 • učenici su upoznati s danima kojima se obilježavaju značajni datumi s područja ekologije
 • uočili su  važnost šuma, mora, oceana i rijeka za život na Zemlji
 • spoznavanjem novih činjenica o šumama proširili su  znanje o zaštiti i očuvanju okoliša
 • učenicu su se  govorno i pisano izražavali  prema poticaju

Realizirani zadaci:
 • provođenje teme Bioraznolikost u redovnoj nastavi, izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima
 • obilježavanje ekoloških datuma
 • sudjelovanje u projektima Šafran, Znanje za održivo djelovanje - Kaštanjer - prijatelj pčela, Šume i ekoprojekt

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici/ce od 1. do 8. razreda 
 • Učitelji/ce razredne nastave  
 • Učitelji/ce predmetne nastave  
 • Stručne suradnice: pedagog, defektolog, knjižničarka
 • Tehničko osoblje: domar, spremačice, kuharica
 • Administrativno osoblje: tajnica, računovotkinja
 • Vijeće roditelja: gđa Feodora Gubaš
 • Vanjski suradnici lokalne zajednice:
  • Gđa Elena Puh Belci - dogradonačelnica grada Pule
  • Udruga Zelena Istra -  gđa Irena Burba  
  • Gđa Tatjana Mandić- komunalna tvrtka „Herculanea“d.o.o. Pula
  • EE otpad – komunalna tvrtka „METIS“d.o.o. Pula
  • MO odbor Kaštanjer
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su upoznati s problematikom zaštite okoliša,
 • učenicima je podignuta svijest učenika o zaštiti okoliša,
 • učenici su potaknuti na stjecanje dobrih navika 
 • učenicu su razvili su odgovoran odnos prema očuvanju šuma i njezinih izvora i zaliha zasnovan na razumijevanju utjecaja različitih čimbenika na promjene u okolišu ili njegovo uništenje
 • učenici su povezali  literarno djelo sa likovnim izražajnim sredstvima, te prikazali, usvojili i osvijestili odnos prema ekološkim problemima u svakodnevnom životu
 • učenici su razvili navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada
 • učenici su osposobljeni za donošenje ekološki pozitivnih odluka u životu,
 • učenici su potaknuti na podizanje kvalitete svog življenja
 • učenici su potaknuti da žive u skladu s prirodom i njenim zakonima
 • učenici su potaknuti na aktivni osobni angažman na očuvanje okoline u kojoj žive,
 • učenici su upoznati s danima kojima se obilježavaju značajni datumi s područja ekologije,
 • uočili su  važnost šuma za život na Zemlji,
 • spoznavanjem novih činjenica o šumama proširili su  znanje o zaštiti i očuvanju okoliša,

Realizirani zadaci:
 • 1. sjednica eko-odbora 
 • Vijeće učenika – animacija učenika za Eko- patrolu
 • formiranje Eko-patrole, realizacija zadataka, praćenje, evidentiranje, informiranje
 • dežurni razred tjedan dana čisti okoliš nakon marende i nastave (tjedna izmjena razreda)
 • realizacija eko-tema unutar redovne nastave /evidencija u e- imeniku slovom E
 • Dan kruha i  Dani zahvalnosti plodovima zemlje – kulturno-umjetnički program s izložbom radova te donesenim kruhom i krušnim proizvodima spravljenih kod kuće /blagovanje kruha
 • obilježabvanje važnih ekoloških datuma
 • recikliranje baterija, akcija Skupljajmo zajedno stare baterije 
 • recikliranje čepova, akcija Plastičnim čepovima do skupih lijekova

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici/ce od 1. do 8. razreda 
 • Učitelji/ce razredne nastave  
 • Učitelji/ce predmetne nastave  
 • Stručne suradnice: pedagog, defektolog, knjižničarka
 • Tehničko osoblje: domar, spremačice, kuharica
 • Administrativno osoblje: tajnica, računovotkinja
 • Vijeće roditelja: gđa Feodora Gubaš
 • Vanjski suradnici lokalne zajednice:
  • Gđa Elena Puh Belci - dogradonačelnica grada Pule
  • Udruga Zelena Istra -  gđa Irena Burba  
  • Gđa Tatjana Mandić- komunalna tvrtka „Herculanea“d.o.o. Pula
  • EE otpad – komunalna tvrtka „METIS“d.o.o. Pula
  • MO odbor Kaštanjer

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO KODEKS OŠ KAŠTANJER PULA

EKO ŠKOLA I DOBRA VOLJA
POTREBNI SU DA NAM BUDUĆNOST BUDE BOLJA.

OTPAD RAZLAŽI, PAPIR IZVAŽI
I EKO SVIJEST U SVOJOJ ŠKOLI POKAŽI.

KAŠTANJERCI NEK' SE TRUDE
DA IM ŠKOLA BEZ OTPADA BUDE.

PRIRODINE MUKE
UZMIMO U SVOJE RUKE,
NEKA OTPADA BUDE MANJE
I ZAJEDNO PROMIJENIMO STANJE.

PRIRODA JE DIO NAS,
ČUVAJMO JU - TO JE NAŠ SPAS.

Vijeće učenika OŠ Kaštanjer Pula


Eko himna:

EKO ŠKOLA KAŠTANJER

PONOSAN SAM UČENIK NJEN

PAPIRE BACAMO U KONTEJNERE PLAVE

I ZATO DOBIVAMO NAGRADE PRAVE

A SVO OSTALO SMEĆE SVRSTAVAMO U DRUGE VREĆE!

PLASTIKA, GUMA, BATERIJE I STAKLO,

TO NIJE SMEĆE LAKO

ALI POSPREMITI GA MOŽE SVATKO!

 

MI SMO EKO ŠKOLA

ZELENA SMO PATROLA

SMEĆE BACAMO U VREĆE

JER GA NITKO PO DVORIŠTU NEĆE

DVORIŠTE TAD! LAKŠE DIŠE

I CVIJEĆE NAM LJEPŠE MIRIŠE!