Eko škola

Osnovna škola Kaštanjer, Pula

Rimske Centurijacije 29
52100 Pula

Telefon: 052 543 792
Fax: 052 635 043
E-mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Web: www.os-kastanjer-pu.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nada Crnković
Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Sanja Brenko
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Projekt šafran, The Crocux Project

  Kontinuirano učenje važnosti tolerancije i poštovanja. Upoznavanje učenika s temom holokausta i podizanje svijesti o opasnostima, diskriminacije , antisemitizma, predrasuda i svih oblika uništenja, dostojanstva, osobnog identiteta i integriteta. Projekt će se realizirati sadnjom lukovica žutog šafrana ujesen, u znak sjećanja na djecu žrtve holokausta.

 • Zaštita i očuvanje voda Pule

  Podizanje svijesti o važnosti vode, osvijestiti kod učenika činjenicu da čovjek svojim djelovanjem (izgradnjom tvornica, izlijevanjem nafte, balastnim vodama, kanalizacijom) onečišćuje vodu te postoji potreba zaštite, očuvanja i pametnog gospodarenja vodom. Projekt će se realizirati prikupljanjem , obradom i analizom podataka, terenskom nastavom te posjetom Vodovodu Pula.

 • Projekt Šume i Ekoprojekt

  Razvijati pravilan i odgovoran odnos prema šumi i zaštiti okoliša.Razviti kod učenika važnost čistog okoliša, pravilno gospodarenje otpadom i koristi od otpadnog materijala.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Nada Crnković
 • Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Marijana Percan
 • Učenici iz Vijeća učenika: Luka Planinšek (2.a), Kiara Križanac (2.b), Filip Mijić (2.c), David Lalović (3.a), Paola Kovačić (3.b), Carla Albertini (3.c), Ana Božac (4.a), Lana Ladavac (4.b), Nea Vuković (4.c), Sarah Schmitd (5.a), Ana Lucija Benčić (5.b), Čelić Ema (5.c), Tihana Biloš (6.a), Filip Cukon (6.b), Erik Antunović (6.c), Ervin Bektić (7.a), Paola Ska Kolar Šišić (7.b), Johan Drobac (7.c), Lea Bekvalac (8.a), Lana Punek (8.b) i Arijan Juran (8.c)
 • Vanjski suradnici: Elena Puh Belci (dogradonačelnica grada Pule), Irena Burba (Zelena Istra), Tatjana Mandić Bulić (Herculanea d.o.o.)
 • Predstavnik iz Vijeća roditelja: Feodora Gubaš Štifanić
 • Voditelj eko patrole: domar Dean Mihovilović
 • Ostali članovi: učiteljica engleskog jezika Anita Stipić, učiteljica kemije Martina Benić, učiteljica razredne nastave Ansila Begić-Čadžić, učiteljica razredne nastave Katica Lučić, knjižničarka Aleksandra Antonović Kadum

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole

 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava

 • razvijati ljubav prema svim živim bićima


Zadatak:
 • provodit projekte i upoznavati se s bioraznolikošću planeta Zemlje kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu i izlete

 • obilježiti važne datume za planet Zemlju


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.

 • foto dokumentacija
 •  izrada plakata 

 • izrada ppt prezentacija

 • video uradci

 • izložiti i predstaviti sve uratke tijekom Dana Ekoškole

 • izlagati uratke u hodniku škole tijekom cijele godine

 • redovito uređivati promjenjivi pano


Nositelji:
 • pedagog

 • školski koordinator

 • svi učitelji i nastavnici škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole

 • upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava

 • osvijestiti potrebu za ekološkim načinom života posebno prikupljanjem i razvrstavanjem otpada te obilježavanjem važnih datuma


Zadatak:
 • provoditi projekte kroz kroz redovne i izborne nastavne predmete te izvannastavne aktivnosti

 • napraviti ocjenu stanja okoliša

 • provoditi akcije čišćenja školskog dvorišta nakon velikog odmora

 • pravilno prikupljati i zbrinjavati otpad (papir, plastični čepovi, baterije, elekrični otpad i sl.) pomoću lokalne zajednice

 • mjeriti količinu sakupljenog papira za recikliranje

 • održavati predavanja uz suradnju udruge "Zelena Istra" i drugih udruga

 • obilježiti  Dan Ekoškole 22. travnja i Dan planeta Zemlje

 • uređivanje eko- panoa


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2019./2020.

 • foto dokumentacija
 •  izrada plakata

 • izrada ppt prezentacija

 • video uradci

 • izrada tablica sa statističkim podacima o količini prikpljenog otpada

 • izložiti i prezentirati napravljene uratke tijekom Dana Ekoškole


Nositelji:
 • ravnateljica

 • pedagog

 • školski koordinator

 • svi učitelji i nastavnici škole

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO KODEKS OŠ KAŠTANJER PULA

EKO ŠKOLA I DOBRA VOLJA
POTREBNI SU DA NAM BUDUĆNOST BUDE BOLJA.

OTPAD RAZLAŽI, PAPIR IZVAŽI
I EKO SVIJEST U SVOJOJ ŠKOLI POKAŽI.

KAŠTANJERCI NEK' SE TRUDE
DA IM ŠKOLA BEZ OTPADA BUDE.

PRIRODINE MUKE
UZMIMO U SVOJE RUKE,
NEKA OTPADA BUDE MANJE
I ZAJEDNO PROMIJENIMO STANJE.

PRIRODA JE DIO NAS,
ČUVAJMO JU - TO JE NAŠ SPAS.

Vijeće učenika OŠ Kaštanjer Pula


Eko himna:

EKO ŠKOLA KAŠTANJER

PONOSAN SAM UČENIK NJEN

PAPIRE BACAMO U KONTEJNERE PLAVE

I ZATO DOBIVAMO NAGRADE PRAVE

A SVO OSTALO SMEĆE SVRSTAVAMO U DRUGE VREĆE!

PLASTIKA, GUMA, BATERIJE I STAKLO,

TO NIJE SMEĆE LAKO

ALI POSPREMITI GA MOŽE SVATKO!

 

MI SMO EKO ŠKOLA

ZELENA SMO PATROLA

SMEĆE BACAMO U VREĆE

JER GA NITKO PO DVORIŠTU NEĆE

DVORIŠTE TAD! LAKŠE DIŠE

I CVIJEĆE NAM LJEPŠE MIRIŠE!