Eko škola

Osnovna škola Kaštanjer, Pula

Rimske Centurijacije 29
52100 Pula

Telefon: 052 543 792
Fax: 052 635 043
E-mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Web: www.os-kastanjer-pu.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nada Crnković
Školski koordinatori: Jelena Bugarski, Ansila Begić-Čadžić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Projekt šafran, The Crocus Project

  Kontinuirano učenje važnosti tolerancije i poštovanja. Upoznavanje učenika s temom holokausta i podizanje svijesti o opasnostima, diskriminacije , antisemitizma, predrasuda i svih oblika uništenja, dostojanstva, osobnog identiteta i integriteta. Projekt će se realizirati sadnjom lukovica žutog šafrana ujesen, u znak sjećanja na djecu žrtve holokausta.

 • Znanje za održivo djelovanje, Kaštanjer - prijatelj pčela

  Razvijanje osjećaja jedinstva i pripadnosti zajednici (školi, gradu, lokalnoj sredini i široj zajednici).Razvijanje kreativnog mišljenja, motoričke spretnosti, suradničkog načina rada i razvijanje svijesti kod učenika o važnosti održivog razvoja za opstanak čovječanstva. Poticanje samostalnosti u odlučivanju i preuzimanju odgovornosti za svoje postupke.

 • Šume i Eko projekt

  Razvijati pravilan i odgovoran odnos prema šumi i zaštiti okoliša.\\nRazviti kod učenika važnost čistog okoliša, pravilno gospodarenje\\notpadom i koristi od otpadnog materijala

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Nada Crnković
 • Školski koordinatori: učiteljice prirode i biologije Jelena Bugarski, Manda Papac, pedagog Mia Matković
 • Učenici iz Vijeća učenika
 • Vanjski suradnici: Elena Puh Belci (savjetnica Istarske županije), Irena Burba (Zelena Istra), Tatjana Mandić Bulić (Herculanea d.o.o.)
 • Predstavnik iz Vijeća roditelja: Irena Burba
 • Voditelj eko patrole: domar Dean Mihovilović

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:

• ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole
• upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
• razvijati ljubav prema svim živim bićima


Zadatak:
 • provodit projekte i upoznavati se s bioraznolikošću planeta Zemlje kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu i izlete
 • obilježiti važne datume za planet Zemlju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.
• foto dokumentacija
• izrada plakata
• izrada ppt prezentacija
• video uradci
• izložiti i predstaviti sve uratke tijekom Dana Ekoškole

• izlagati uratke u hodniku škole tijekom cijele godine
• redovito uređivati promjenjivi pano


Nositelji:
 • pedagog
 • školski koordinator
 • svi učitelji i nastavnici škole
Naziv teme: Otpad
Cilj:

Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole.


Zadatak:
 • provoditi projekte kroz redovne i izborne nastavne predmete, izvannastavne aktivnosti i školske projekte
 • obilježiti važne datume za planet Zemlju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.
• foto dokumentacija
• izrada plakata
• izrada ppt prezentacija
• video uradci
• izložiti i predstaviti sve uratke tijekom Dana Ekoškole

• izlagati uratke u hodniku škole tijekom cijele godine
• redovito uređivati promjenjivi pano


Nositelji:

• pedagog
• školski koordinator
• svi učitelji i nastavnici škole