Eko škola

Osnovna škola Vodnjan - Scuola elementare Dignano

Žuka 35
52215 Vodnjan

Telefon: 052 - 511 - 327
Fax:
E-mail: ured@os-vodnjan.skole.hr
Web: http://os-vodnjan.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Corrado Ghiraldo
Školski koordinatori: Emina Kostović Biasiol
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Program Ekoškole
Cilj:
 • ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u odgojno-obrazovni sustav i svakodnevni život učenika
 • proširiti i produbiti sadržaje iz svog okruženja
 • razvijati ekološku svijest učenika

Zadatak:
 • odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti
 • očuvanje prirode i okoliša te zdravoga načina života
 • istraživanje zavičaja i očuvanje njegova okoliša
 • učenje o očuvanju okoliša
 • stjecanje kulture življenja u zdravom okolišu
 • briga o Eko – kutku i školskom vrtu
 • navikavanje učenika na projektnu metodu rada i timski rad

RUJAN:

 • Donošenje Ekološkog kalendara za šk.god. 2017./2018.
 •  informiranje članova UV na sjednici UV o Godišnjem eko-planu
 • Informiranje učenika i ostalog osoblja škole (čistačice i školsku kuharicu) o projektu Eko škola i o planu realizacije projekta ,,Eko škola''
 • Raspisivanje natječaja među učenicima za izradu eko loga OŠ Vodnjan – SE Dignano
 • Raspisivanje natječaja među učenicima za izradu eko slogana OŠ Vodnjan – SE Dignano
 • Izbor učenika u Eko odbor
 • Formiranje Eko patrole
 • Postavljanje kanti/vrećica namijenjenih sortiranju otpada u prostorije škole
 • Cukijada (11.-15.rujna 2017.)

LISTOPAD: 

 • Sastanak Eko odbora (listopada 2017.)
 • uređenje okoliša škole
 • Takmičenje u berbi maslina (15.listopada- 1.studeog 2017.)
 • Obilježavanje – Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje (16.listopada2017.)
 • Obilježavanje Dana jabuka
 • Izrada strašnih bundeva i izložba izrezanih lampiona od bundeva (27.listopada 2017.)
 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama (za prikupljanje starog papira i PET ambalaže)
 • Kompostiranje

STUDENI: 

 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • Kompostiranje
 • Kestenijada (18.studenog 2017.)
 • Ekološki kviz „LIJEPA NAŠA“ - dogovor oko
 • sudjelovanja, odabir teme

PROSINAC: 

 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • kompostiranje
 • Prirodni Božićni ukrasi (12.studenog 2017.)
 • Božićni sajam

SIJEČANJ: 

 • Ocjena stanja okoliša škole
 • Sastanak Eko odbora i dogovor oko aktivnosti u drugom obrazovnom razdoblju
 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • Kompostiranje

VELJAČA: 

 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • kompostiranje
 • Dogovor oko obilježavanja Dana Ekoškole; plan i program obilježavanja; pripema materijala za školski pano i medije
 • Priprema proljetnih sadnica za školski vrt

OŽUJAK: 

 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • Kompostiranje
 • Proljetni povrtnjak
 • uređenje okoliša škole
 • Obilježavanje -  Svjetski dan voda (22.ožujka 2018.)

TRAVANJ: 

 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • Kompostiranje
 • Obilježavanje - Dan planete Zemlje (22.travnja 2018.)
 • DAN EKO ŠKOLE
 • Proljetni povrtnjak
 • uređenje okoliša škole

SVIBANJ: 

 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • kompostiranje
 • uređenje okoliša škole

LIPANJ: 

 • Praćenje i bilježenje napretka razvrstavanja otpada u školskim prostorijama
 • kompostiranje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom 2017-2018. školske godine

Način pračenja: Školski koordinator, Eko odbor, Ravnatelj, Eko patrole

Vanjski suradnici: Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana, Udruga Informo


Nositelji:
 • Školski koordinator: Goranka Benić, prof.geografije