Eko škola

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

Rovinjska 6
52100 Pula

Telefon: 052 223 434
Fax: 052 218112
E-mail: skoo.pula@gmail.com
Web: http://ss-odgoj-obrazovanje-pu.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Višnja Popović, prof.
Školski koordinatori: Nenad Bonomi
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Zdravo i fino

  Aktivnost: “Zdravo i fino”\nCilj aktivnosti:samostalnost u pripremanju i posluživanju doručka i ručka, te uzimanju primjerenih količina ponuđene hrane\nNositelji: razrednice RO, “B” i “C”, u suradnji sa Savjetovalištem za prehranu ZZJZIŽ/Strukovna škola Pula\nNačin realizacije:\n-inicijalna i finalna vaganja\n-1x tjedno samostalna priprema hrane za doručak i ručak\n-sudjelovanje u akciji “ Hoditi i zdravi biti” u suradnji sa ZZJZIŽ, te ostalim akcijama sličnog karaktera\nVremenik: listopad- lipanj

 • Projekt zavičajne nastave: LAVAN-DAR

  Aktivnost: PROJEKT ZAVIČAJNA NASTAVA : LAVAN-DAR\\\\nCilj aktivnosti:Upoznati zavičajne vrijednosti i osobitosti života I rada ljudi u Istri, kroz biljku lavandu, te sami biti aktivni sudionici kreativci i proizvođači ljekovitih, kozmetičkih i dekorativnih artikala i kreatori kulinarskih proizvoda od lavande, te tako usvojiti nova znanja i razviti nove vještine i stavove prema prirodi i ljudskom radu.\\\\nNačin realizacije:\\\\nKroz radioničke aktivnosti u školi (kuhinja, krojačka) te organizirane izlaske i posjete izvan škole, samostalno ili u suradnji sa drugim projektiman\\\\nrujan – posjet polju lavande u Istri – terenska nastava\\\\nlistopad – jesenska priprema tla za sadnju i radovi na zidiću\\\\nstudeni – rad u kuhinji i krojačka radionica - proizvodi od lavande\\\\nprosinac – rad u kuhinji – proizvodi od lavande\\\\nsiječanj – rad u kuhinji – proizvodi od lavande\\\\nveljača – rad u kuhinji i krojačka radionica – proizvodi od lavande\\\\nožujak – proljetni radovi i posjet polju lavade u Istri – terenska nastava\\\\ntravanj - svibanj – Festival zavičajnosti – postavljanje izložbe i predstavljanje projekta

 • Začinsko bilje u proljeće

  Učenici će kroz aktivnosti usvojiti znanja i vještine o začinskom bilju, sticati radne navike i jačati samopoštovanje te povezivati se sa zemljom koja nas hrani, kao i o važnosti ekološke skrbi o zemlji i zdravoj prehrani.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Raul Peruško, učenik
 • Marin Čeh, učenik
 • Elvis Sejdić, učenik
 • Ksenija Mijatović, ER učitelj
 • Gordana Bošnjak, ER učitelj
 • Nataša Mehanović, ER učitelj
 • Vanja Marković, pedagog
 • Jasmina Knežević, računovođa
 • Patricia Antonić, roditelj
 • Marica Vidak Konjević, lokalna zajednica
 • Dean Starčić, Vodovod Pula
 • Nenad Bonomi, koordinator

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Godišnji plan i program djelovanja Ekoškole
Cilj:
 • Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika škole. 

 • Jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole.

 • Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša.
 • Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša.  
 • Smanjene opterećenja okoliša.
 • Prenošenje svoje odgovornosti na obitelj i širu zajednicu, oni žive “EKO.


Zadatak:
 1. “Zdravo i fino”
 2. 'Prvi dani jeseni uz more' - šetnja šetnicom Valbandon - Fažana  
 3. Zavičajna nastava (rujan – travanj)
 4. Posjet polju lavande u Istri - terenska nastava
 5. ¨Rana jesen u prirodi¨ - park šuma Šijana
 6. Izrada proizvoda od lavande
 7. Jesenska priprema tla za sadnju i radovi na zidiću škole
 8. Posjet masliniku – OPG ¨Petrić¨ kraj Fažane  
 9. Rad u kuhinji i  krojačkoj radionica - izrada proizvoda od lavande
 10. Prodajna izložba učeničkih radova
 11. Začinsko bilje
 12. ¨Rano proljeće u prirodi¨ - park šuma Šijana 
 13. Obilježavanje Dana planeta Zemlje
 14. Priprema za učešće na Festivalu zavičajnosti
 15. Izrada  izvješća o praćenju stanja okoliša - Održavanje 3. sjednice EKO ODBORA
 16. Život u moru - akvarij na Verudeli 
 17. ¨Kasno proljeće u prirodi¨ - park šuma Šijana
 18. Festival zavičajnosti - postavljanje izložbe i predstavljanje projekta
 19. Šijanska šuma – park šuma - šetnja i igre uz dolazak ljeta i završetak škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • njega sobnog bilja u školi
 • ocjena stanja okoliša
 • okupljanje članova Eko odbora
 • održavanje 1. sjednice Eko odbora
 • izrada panoa Ekoškola
 • Svjetski dan pješačenja i Tjedan mobilnosti - obilježavanje
 • vođenje zapisnika
 • razgovor s učenicima
 • razvoj funkcionalnih sposobnosti i vještina
 • odabir zdravih sezonskih namirnica pri pripremanju doručka
 • prikupljanje materijala za drugi dio kuharice lake za čitanje
 • samostalan odabir i pripremanje jednostavnih obroka
 • crtanje na temu: ¨Kasno ljeto ili rana jesen uz more¨
 • izrada plakata učeničkih crteža
 • izrada kratkog dokumentarnog filma  “Istra naj naj…”
 • verbalno i likovno opisivanje doživljaja
 • stjecanje znanja o zavičajnoj kulturi i tradiciji
 • korištenje stečenih znanja u svakodnevnom životu
 • čišćenje i uređenje školskog okoliša zelenih površina
 • prikupljanje i razvrstavanje otpada po kategorijama (papir, staklo, plastika, bio otpad)
 • prigodni program obilježavanja Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • ažuriranje panoa Eko škole
 • suradnja i pomoć prijateljima s većim teškoćama
 • pismeno praćenje i fotografiranje
 • likovni izraz doživljaja kroz različite likovne tehnike
 • izrada ljekovitih, kozmetičkih i dekorativnih  artikala te kulinarskih proizvoda od lavande praktična primjena:upotreba začinskog bilja u pripremanju hrane
 • utvrđivanje postojećeg i stjecanje novih znanja o životu u moru
 • izražavanje doživljaj crtanjem i slikanjem
 • evaluacijski obrasci i sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti u svibnju 2018. ​

Nositelji:
 • Učenici, profesori i djelatnci škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravo i fino
Ostvareni ciljevi:
 • učenici pripremaju jednostavan obrok/doručak,ručak

Realizirani zadaci:

Učenici:

 • nabavljaju namirnice,
 • obrađuju namirnice,
 • pravilno koriste začine,
 • paze na vrijeme pripreme i zgotavljanja,
 • zbrinjavaju otpad: recikliranje i bio otpad

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019., srijeda, od 8:00 - 14:00 sati


Nositelji:
 • Radno osposobljavanje B,C
 • ER učiteljice:
  • Sanja Fontana
  • Sanda Švraka
  •  Dragana Celik
Naziv teme: Zavičajna nastava - projekt Istra naj,naj
Ostvareni ciljevi:

Terenska nastava

 • Vodnjan - stručno vodstvo,
 • cjelodnevni izlet: Umag, Savudrija, Hum,Kringa
 • RT Kamenjak - najjužnija točka Istre
 • upoznavanje sa florom i faunom
 • procjena stanja okoliša

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje sa Vodnjanom: najduža ulica u Istri, najuža ulica i najviši zvonik,
 • najzapadnija točka Istre - rt Savudrija
 • najjužnija točka - Rt Kamenjak

Vrijeme realizacije:
 • Vodnjan 13.2.2019.
 • Rt Kamenjak 1.3.2019.
 • Savudrija, Hum,Kringa   21.3.2019.

Nositelji:
 • Učiteljice radnog obrazovanja / A,B,C,D
 • Diana Hajster, prof. logoped
 • Ksenija Mijatović, prof. defektolog
 • Sanda Švraka , mag. educ. reh.
Naziv teme: Obilježavanja Dječjeg tjedna i Dana prava djeteta u park šumi Šijana
Ostvareni ciljevi:
 • obilježavanja Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna programom "Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge",
 • uključivanje učenika Škole u aktivnosti sa djecom i učenicima redovnih dječjih vrtića i osnovnih škola,

Realizirani zadaci:
 • povezivanje prava djeteta sa suradnju s vršnjacima iz redovnog sustava,
 • usvajanje socijalnih kompetencija i igre u prirodi,
 • prepoznavanje park šume kao učionice,
 • usvajanje pravila ponašanja u prirodi / pravilno odlaganje papira,   boca i sl.
 • učešće u zajedničkom, inkluzivnom fotografiranju i odašiljanju poruke odraslima

Vrijeme realizacije:

1.10.2018.


Nositelji:
 • 'Grad Pula
 • Društvo naša djeca Pula
 • Udruga Zemlja zabave Pula
 • razrednici Škole 
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • usvajanje ključnih pojmova iz prirode i društva: od zrna do kruha,
 • govorno-jezično izražavanje: pšenica, brašno, kvasac, kruh i       pekarski proizvodi,
 • govorno-jezično, glazbeno i likovno izražavanje: plodovi jeseni,
 • usvajanje zajedništva pri blagovanju i dijeljenju kruha, uz blagoslov, molitvu, pjesmu i ples

Realizirani zadaci:
 • usvajanje ključnih pojmova od zrna do kruha,
 • usvajanje pravila ponašanja prema hrani,
 • izložba kruha i plodova  jeseni,
 • priredba i blagovanje kruha.

Vrijeme realizacije:

26.10.2019.


Nositelji:
 • razrednici 
Naziv teme: LAVAN-DAR PROLJETNA RADIONICA
Ostvareni ciljevi:

 • Prava poslastica iz našeg zavičaja, kao nagovještaj proljeća i svega lijepoga, dobroga  i mirišljavog što donosi,  stigla  nam je kao još jedan prekrasan dar, i to LAVAN-DAR!
 • Naime, dana 7.ožujka. 2019. u  prostorijama naše mile  škole, ugostili smo dragu, sad već prijateljicu,  gđu Mariju Kolarević, mag. pharm. iz Udruge Verbena. Ona nam je održala radionicu prirodne kozmetike, te nam pokazala kako se radi jednostavno, a tako prirodno i dobro: tonik sa lavandom, balzam za regeneraciju kože, te krema sa lavandom.
 • Mi smo nju, u znak zahvalnosti,  počastili predobrim srčekima i leptirićima -  keksićima sa lavandom – koji su jako neobični, ali i jako dobri - tako dobri, da je to  neopisivo. Radionicu je vodila Dijana Marčević. A uz to, aktivna je bila i naša šivaonica, na čelu sa kolegicom Natašom Mehanović, te smo izradili nove jastučiće i mirisne vrećice sa lavandom. U radionici su sudjelovali naši učenici – pomoćni vrtlari i kuhari drugog razreda, te naši vrijedni maturanti.  

 


Realizirani zadaci:
 • Obrada prirodnine u kozmetičke svrhe - lavanda

 


Vrijeme realizacije:

7.03.2019.


Nositelji:
 • Nastavnici
Naziv teme: Zelena čistka - kampanja: Let\'s do it! World!
Ostvareni ciljevi:

 • Cilj akcije podizanje svijesti o ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpadate važnosti očuvanja okoliša.


Realizirani zadaci:

Učenici akcije učestovali su u radu po grupama u sljedećim aktivnostima:

 • njega cvijeća unutar škole,
 • čupanje korova uz vanjski rub škole;
 • odrezivanje suhih grana na stablima (smokva, lovor),
 • čupanje korova uz ogradu škole,
 • grabljanje suhe trave i lišća,
 • čišćenje  školskog igrališta i dvorišta.


Vrijeme realizacije:

13. rujna 2018.


Nositelji:
 • učenici, učitelji i djelatnici škole
Naziv teme: ZN projekt Lavan-dar
Ostvareni ciljevi:
 • Terenska nastava
  • Vodnjan, Svijet biljaka d.o.o.
  • Bijažići, OPG Pekica
 • Radionice i projektni dani

Realizirani zadaci:
 • Terenska nastava
  • upoznavanje sa biljkom lavandom - sadnjom, tlom, njegom, cvjetanjem, branjem
  • upoznavanje sa funkcijom lavande kao aromatičnom i ljekovitom biljkom
  • upoznavanje sa proizvodima od lavande
 • Radionice i projektni dani -  izrada proizvoda od lavande 
 • Kreativna radionica
  • čišćenje lavande i usitnjavanje
  • crtanje i oslikavanje
  • izrada plakata uz pomoć rada na računalu
  • radovi na zemlji - presađivanje lanande u školskom dvorištu
  • izrada spreja za tkaninu i masažnog ulja
 • Šivaonica 
  • šivanje i punjenje vrećica od lavande
  • srca od lavande
  • jastučića od lavande
 • Kuhaonica
  • kuhanje čaja i sirupa od lavande 
  • izrada i pečenje kolačića sa jestivom lavandom

Vrijeme realizacije:

Terenska nastava:

 • 20. rujna 2018.
 • 4. listopada 2018. 

Radionice i projektni dani

 • 21. i 29. studenog  2018.
 • 13. i 14. veljače 2019. 

Nositelji:
 • Nastavnici SŠ
  • Gordana Bošnjak, profesor defektolog
  • Dijana Marčević, učitelj razredne nastave
  • Nataša Mehanović, profesor defektolog

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ŽUTA I ZELENA BOJA, ČISTA JE ŠKOLA MOJA...

 • JA SAM EKO: PRIJATELJ SAM, TIHA SAM,  RAZVRSTAVAM OTPAD, SKUPLJAM OTPATKE, HRANIM PTICE, ZALIJEVAM CVIJEĆE,  PAŽLJIVO PRELAZIM ULICU, BRINEM O ČISTOĆI RAZREDA, ZATVARAM SLAVINU, GASIM SVJETLA, ZATVARAM VRATA, ZATVARAM PROZORE, BRINEM O SVOM ZDRAVLJU, PEREM RUKE, BRIŠEM RUKE, PIJEM DOVOLJNO VODE.


Eko himna:

Ala, šu

zbudite se svi

eko dan imamo i mi.

Pometite vaše korte

učistite brkune

hitite škavace

i stare madrace.

Neka sve bude čisto 

i lipo regulano.

Ala, šu

zbudite se svi

eko dan imamo i mi.

 

Zalite rožice

posadite verduru

plastiku u žutu,

a kartu u plavu armaduru.

 

Neka sve bude čisto 

i lipo regulano.

 

Ala, šu

zbudite se svi 

eko dan imamo i mi.

Autorica: Luana Kontešić, mag. edukacijske rehabilitacije