Eko škola

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

Rovinjska 6
52100 Pula

Telefon: 052 223 434
Fax: 052 218112
E-mail: skoo.pula@gmail.com
Web: http://ss-odgoj-obrazovanje-pu.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Višnja Popović, prof.
Školski koordinatori: Nenad Bonomi
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj
 • Projekt zavičajne nastave: „Zavičajna nastava“ – Ča je ča u boški ?

  Upoznavanje sa šumama naše županije, njihovim nbiljnim i životinjskim svijetom, obilazak istih,sudjelovanje na radionicama, upoznavanje sa zanimanjem šumar, posjet zaštićenim šumama un okolici Motovuna, Buja i Vrsara, aktivnosti zaštite šuma, sadnja jednog stabla .

 • PROJEKT Zavičajna nastava SŠ - AGRUNJAMIJA

  Istraživanje i razvijanje novih saznanja o citrusimaagrumima, te usvajanje novih vještina u njihovoj preradi radom u kuhinji, kao i izrada zdravihproizvoda od agruma.

 • Vrijeme je za gojzerice

  Glavni cilj ovog Projekta je povećati razinu životnih kompetencija kod osoba s intelektualnim teškoćama sa svrhom socijalne inkluzije.\\nOstali ciljevi: učenje o prirodi, kretnju, pružanju prvepomoći u specifičnim situacijama, opremi zakretanje u prirodi, orijentaciji; povećanje funkcionalnih sposobnosti kroz dodatne vježbe i kretanje u prirodi; podizanje svjesnosti o važnosti kretanja i njegovom utjecaju na zdravlje čovjeka i usvajanje novih socijalnih vještina i uključivanju u\\ndruštveni život zajednice.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Višnja Popović, ravnateljica
 2. Vanja Marković, pedagoginja
 3. Karlo Zupučić, psiholog
 4. Jasmina Knežević, računovođa
 5. Ivan Ban, tajnik
 6. Branka Daić Bursać, predstavnica Mjesnog odbora
 7. Nenad Bonomi, er učitelj
 8. Luana Kontešić, er učiteljica
 9. Kristina Buić Modrušan, er učiteljica
 10. Dijana Marčević, odgajateljica
 11. Nina Hinić, er učiteljica
 12. Gordana Bošnjak, er učiteljica
 13. Nataša Mehanović, er učiteljica
 14. Patricija Guganović, roditelj
 15. Lino Matijaš, učenik
 16. Elvis Sejdić, učenik
 17. Valentina  Petrunjić, učenica
 18. Antonela Dobrila, učenica
 19. Mateo Jacić, učenik
 20. Raul Peruško, učenik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Vrijeme je za gojzerice
Cilj:

Glavni cilj ovog Projekta je povećati razinu životnih kompetencija kod osoba s intelektualnim teškoćama sa svrhom socijalne inkluzije. Ostali ciljevi: učenje o prirodi, kretnju, pružanju prve pomoći u specifičnim situacijama, opremi za kretanje u prirodi, orijentaciji; povećanje funkcionalnih sposobnosti kroz dodatne vježbe i kretanje u prirodi; podizanje svjesnosti o važnosti kretanja i njegovom utjecaju na zdravlje čovjeka i usvajanje novih socijalnih vještina i uključivanju u društveni život zajednice.


Zadatak:

Usvojiti i implementirati znanja o kretanju u prirodi. Povezati važnosti kretanja i zdravlja Uključiti se u planinarske aktivnosti u sklopu planinarskog društva u mjestu življenja.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Projekt i produkti istog bit će promovirani u suradnji s Planinarskim društvom Glas Istre - partnerom i ostalim planinarskim društvima koja djeluju u Istarskoj županiji, a kojima će biti uručeni priručnici. Završna prezentacija bit će održana u prostorima Škole u prosincu 2019. godine. Projekt će biti predstavljen svoj zainteresiranoj javnosti, svim učenicima Škole, članovima partnerskih organizacija, osnivaču i roditeljima. Projekt i produkti projekta biti će promovirani i na stručnim skupovima tijekom školsske godine 2019./2020., s naglaskom na dobru suradnju Škole i Istarske županije te pruženu financijsku podršku.

Nositelji:

Voditelj aktivnosti, programa ili projekta: Višnja Popović Ostali nositelji/izvoditelji i njihova funkcija/odgovornost u aktivnosti, programu ili projektu: Vanja Marković- autor priručnika o planinarenju na jeziku lakom za čitanje, voditelj grupe na praktičnim radionicama Lea Radolović- autor priručnika o planinarenju pisan slikovnim komunikacijskim simbolima, voditelj grupe na praktičnim radionicama Petra Pereša Poljak- med. teh- pružanje prve pomoći, voditelj grupe na praktičnim radionicama Vanjski suradnici licencirani planinarski vodiči PD Glas Istre.

Naziv teme: Likovna kolonija
Cilj:

Poticanje učenika/štićenika na sudjelovanje u likovnim aktivnostima kao jednog od oblika provođenja slobodnog vremena te razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina.


Zadatak:

Učenici će imenovati i diskriminirati tehniku rada te pribor koji će koristiti Učenici će po uputi adekvatno pripremiti i pospremiti prostor za rad Učenici će primijeniti upute voditelja pri realizaciji aktivnosti Učenici će primijeniti bonton prilikom upoznavanja Učenici će uvažiti specifične potrebe ostalih sudionika Učenici će se ponašati u skladu s društvenim normama Učenik će obogatiti vokabular te i razviti komunikacijske vještine.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad (jedan nastavni dan) Škola za odgoj i Obrazovanje Pula od 8:00 – 12:00 h.

 • Razgovor s učenicima/štićenicima i njihovim voditeljima o provedenoj aktivnosti Izložba zajedničkih radova u prostorijama Škole
 • Zajednička likovna radionica: 3D instalacija u prostoru

Nositelji:

Kristina Buić Modrušan.

Naziv teme: Projekt „Zavičajna nastava“ – Ča je ča u boški ?
Cilj:

Upoznavanje sa šumama naše županije, njihovim biljnim i životinjskim svijetom, obilazak istih, sudjelovanje na radionicama, upoznavanje sa zanimanjem šumar, posjet zaštićenim šumama u okolici Motovuna, Buja i Vrsara, aktivnosti zaštite šuma, sadnja jednog stabla.


Zadatak:

Učenici će imenovati dijelove stabla i vrste drveća Učenici će uočiti važnost očuvanja šume Učenici će slušati govor u dijalektu Učenici će diskriminirati dijelove središnje Istre Učenici će razlikovati bilje po njegovim karakteristikama - kora, list, veličina, cvijet, korijen… Učenici će ilustrirati i skicirati doživljeno u svrhu izrade biltena Učenici će primijeniti usvojene ekološke principe.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Terenska nastava – upoznavanje šuma centralne Istre Radionice u školskom prostoru
 • Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Verbalno i likovno izražavanje doživljaja Stjecanje znanja o zavičajnoj tradiciji, kulturi i raznolikosti Upoznavanje sa šumskim biljnim i životinjskim vrstama Korištenje stečenih znanja u svakodnevnom životu

Nositelji:

Sanda Švraka.

Naziv teme: AGRUNJAMIJA
Cilj:

Istraživanje i razvijanje novih saznanja o citrusima/agrumima, te usvajanje novih vještina u njihovoj preradi radom u kuhinji, kao i izrada zdravih proizvoda od agruma.


Zadatak:

Učenici upoznaju agrume - značaj njihovih ljekovitih svojstava za čovjeka, za zdravlje i ljepotu Učenici sudjeluju u terenskoj nastavi – u berbi, te upoznaju podneblje i značajke njihovog rasta i razvoja Samovrednuju svoje prehrambene navike konzumacije agruma i vrše preispitivanje svojih navika zdrave prehrane Usvajaju nove vještine pripreme agruma u svojstvu napitaka i jela, zimnice, te drugih jestivih proizvoda. Unaprjeđuju vještine radnih aktivnosti u praktikumima tehnologija i izvan njih Usvajaju nove jednostavne recepte po kojima izrađuju citrusne proizvode, za ljepotu i zdravlje (osvježivač prostora, krema idr.) Usvajaju nova znanja, sposobnosti,vještine i navike, te nove oblike ponašanja potrebne za život i rad.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. - lipanj 2020.

 • Sadržaji ZN realizirati će se međupredmetno, tijekom nastave u školi i izvan nje, kroz terensku nastavu, kao i kroz izvannastavne aktivnosti i rad učeničke zadrugeUključivanje učenika u različite aktivnosti.
 • Vrednovanje: Usvajanje novih sposobnosti i znanja različitih tehnologija, , ali i navika i vještina svakodnevnih životnih situacija. Prezentiranje različitih proizvoda na izložbama. Sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti prezentacijom i proizvodima.

 


Nositelji:

Gordana Bošnjak.

 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ŽUTA I ZELENA BOJA, ČISTA JE ŠKOLA MOJA...

JA SAM EKO: PRIJATELJ SAM, TIHA SAM,  RAZVRSTAVAM OTPAD, SKUPLJAM OTPATKE, HRANIM PTICE, ZALIJEVAM CVIJEĆE,  PAŽLJIVO PRELAZIM ULICU, BRINEM O ČISTOĆI RAZREDA, ZATVARAM SLAVINU, GASIM SVJETLA, ZATVARAM VRATA, ZATVARAM PROZORE, BRINEM O SVOM ZDRAVLJU, PEREM RUKE, BRIŠEM RUKE, PIJEM DOVOLJNO VODE.


Eko himna: