Eko škola

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

Rovinjska 6
52100 Pula

Telefon: 052 223 434
Fax: 052 218112
E-mail: skoo.pula@gmail.com
Web: http://ss-odgoj-obrazovanje-pu.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Višnja Popović, prof.
Školski koordinatori: Nenad Bonomi
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

  • Zdravo i fino

    Aktivnost: “Zdravo i fino”\nCilj aktivnosti:samostalnost u pripremanju i posluživanju doručka i ručka, te uzimanju primjerenih količina ponuđene hrane\nNositelji: razrednice RO, “B” i “C”, u suradnji sa Savjetovalištem za prehranu ZZJZIŽ/Strukovna škola Pula\nNačin realizacije:\n-inicijalna i finalna vaganja\n-1x tjedno samostalna priprema hrane za doručak i ručak\n-sudjelovanje u akciji “ Hoditi i zdravi biti” u suradnji sa ZZJZIŽ, te ostalim akcijama sličnog karaktera\nVremenik: listopad- lipanj

  • Projekt zavičajne nastave: LAVAN-DAR

    Aktivnost: PROJEKT ZAVIČAJNA NASTAVA : LAVAN-DAR\\\\nCilj aktivnosti:Upoznati zavičajne vrijednosti i osobitosti života I rada ljudi u Istri, kroz biljku lavandu, te sami biti aktivni sudionici kreativci i proizvođači ljekovitih, kozmetičkih i dekorativnih artikala i kreatori kulinarskih proizvoda od lavande, te tako usvojiti nova znanja i razviti nove vještine i stavove prema prirodi i ljudskom radu.\\\\nNačin realizacije:\\\\nKroz radioničke aktivnosti u školi (kuhinja, krojačka) te organizirane izlaske i posjete izvan škole, samostalno ili u suradnji sa drugim projektiman\\\\nrujan – posjet polju lavande u Istri – terenska nastava\\\\nlistopad – jesenska priprema tla za sadnju i radovi na zidiću\\\\nstudeni – rad u kuhinji i krojačka radionica - proizvodi od lavande\\\\nprosinac – rad u kuhinji – proizvodi od lavande\\\\nsiječanj – rad u kuhinji – proizvodi od lavande\\\\nveljača – rad u kuhinji i krojačka radionica – proizvodi od lavande\\\\nožujak – proljetni radovi i posjet polju lavade u Istri – terenska nastava\\\\ntravanj - svibanj – Festival zavičajnosti – postavljanje izložbe i predstavljanje projekta

  • Začinsko bilje u proljeće

    Učenici će kroz aktivnosti usvojiti znanja i vještine o začinskom bilju, sticati radne navike i jačati samopoštovanje te povezivati se sa zemljom koja nas hrani, kao i o važnosti ekološke skrbi o zemlji i zdravoj prehrani.