Eko škola

Dječji vrtić Smilje, Šibenik

Šubićevačko šetalište 2
22000 Šibenik

Telefon: 022 200 559
Fax:
E-mail: loreta.prgin1@gmail.com
Web: www.dv-smilje.hr

Ravnatelj/ica: Gorana Rakić
Školski koordinatori: Loreta Prgin
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :