Eko škola

Dječji vrtić Smilje, Šibenik

Šubićevačko šetalište 2
22000 Šibenik

Telefon: 022 200 559
Fax:
E-mail: loreta.prgin1@gmail.com
Web: www.dv-smilje.hr

Ravnatelj/ica: Gorana Rakić
Školski koordinatori: Loreta Prgin
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Članovi Eko odbora u DV  „Šibenski tići:

 • Gorana Rakić, ravnateljica
 • Edina Rude, odgojiteljica
 • Josipa Vlahov, odgojiteljica
 • Karmela Bačić odgojiteljica
 • Anita Jajac, odgojiteljica
 • Martina Bukić, odgojiteljica
 • Sanja Poduriljko, odgojiteljica
 • Drenka Čosić Bukić, odgojiteljica
 • Ana Klisović, odgojiteljica
 • Ivana Smolić, odgojiteljica
 • Natalija Banovac, odgojiteljica pripravnica
 • Jelena Perkov, vanjski suradnik, voditelj projekata, Bikarac d.o.o.
 • Tihana Jurić, roditelj, vanjski suradnik, Odnosi s javnošću, Nacionalni park Krka
 • Anita Babačić Ajduk, roditelj, vanjski suradnik, ravnateljica JU Priroda Šibensko - kninske županije
 • Loreta Prgin, pedagoginja

Članovi Eko odbora u DV „Mali Mihovil":

 • Gorana Rakić, ravnateljica
 • Meri Meštrov, odgojiteljica
 • Dijana Tanfara, odgojiteljica
 • Sonja Torbarina, odgojiteljica
 • Sanja Ožegović, odgojiteljica
 • Ivana Paić, odgojiteljica
 • Angela Višnjić, odgojiteljica
 • Mikela Lukšić 
 • Loreta Prgin, pedagoginja
 • Branka Novoselić-Belamarić, roditelj, vanjski suradnik, viša savjetnica za  zaštitu okoliša Grada Šibenika
 • Ivana Bašelović, roditelj, vanjski suradnik, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za financije Grada Šibenika

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Mali Mihovil i Šibenski tići
Cilj:

U ovoj pedagoškoj godini DV „Mali Mihovil“ utvrđivati  će se  status  Međunarodnog  Eko-vrtića i  zelene zastave kao njenog glavnog obilježja. U tu svrhu, sve aktivnosti se dokumentiraju i ažuriraju na aplikaciju Udruge Lijepa naša

 •  jaslička skupina: 
  • aktivnosti na teme: životinja, jednostavne boje i oblici
  • izrada istraživačke taktilne senzo-motoričke didaktike
  • čitanje priča, slikovnica, enciklopedija
  • zagonetke, brojalice, tapšalice, pjesme s pokretima
  • kaširanje životinja, bojanje, oslikavanje
  • raznovrsna didaktika, umetaljke, puzzle, poklapalice, memory
  • puzzle na temu raznih životinja
 • srednja mješovita skupina:  „Šuma kroz četiri godišnja doba“

Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit:

 • stvaranje uvjeta za otkrivanje i doživljavanje šume kroz četiri godišnja doba
 • razvoj osjećaja sigurnosti, orijentacije u prostoru, samopouzdanja, sposobnosti samozaštite
 • češći, sadržajan boravak na zraku
 • razvoj ozračja brige za okoliš i aktivnog poduzimanja potrebnih radnji za njegovo održavanje
 • praćenje i bilježenje promjena u prirodi

Obrazovna dobrobit:

 • upoznavanje sa sadržajima i načinima očuvanja šuma
 • proučavanje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta
 • traženje adekvatnih ideja za rješavanje problema vezanih uz očuvanje okoliša; očuvanje šuma, pronalaženje načina za osobno sudjelovanje u tom procesu
 • proučavanje novih načina skladištenja i ponovne upotrebe otpada
 • Eko-patrole“ ; odgovorno ponašanje u dvorištu i sobi, praćenja napretka i promjena u navikama djece- nastavak
 • izrada raznolike didaktike, uređenje SDB i vanjskog prostora u kontekstu projekta

Socijalna dobrobit:

 • razumijevanje i prihvaćanje drugih
 • uspostavljanje i razvijanje kvalitetnih odnosa djeteta s drugom djecom i odraslima
 • konstruktivno rješavanje konfliktnih situacija
 • pronalaženja zajedničkih načina rješavanja problemskih situacija

Namjena aktivnosti ili projekta:

 • formiranje ekološke svijesti i potrebe očuvanja svih prirodnih resursa
 • pronalaženje  načina za ponovnom upotrebom otpada na konstruktivan način
 • postignuća iz prakse redovito slati na aplikaciju Udruge Lijepa naša
 • održavanje statusa  Međunarodnog  Eko-vrtića

Dokumentiranje:

 • knjige pedagoške dokumentacije, izjave djece, fotografije aktivnosti, posteri,
 • posebni  plakati vođeni prema Metodologiji Eko-škole
 • Razvojne mape

Vrednovanje:

 • podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, postizanje veće profesionalnosti u radu odgojitelja kroz  uočavanje promjena u prostorno-materijalnom okruženju i interakcijama djece,  Instrument samovrednovanja

Nositelji:

 • odgojitelji,pedagoginja, roditelji, šira društvena zajednica
 • mješovita starija skupina: „Planet Zemlja“

Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit:

 • češći boravak na zraku s osmišljenim aktivnostima
 • razviti pozitivan odnos prema planetu Zemlji  i prirodi oko nas
 • spoznavati bogatstvo prirode sa svojim vrijednostima, mjestom i  ulogom u životu svih živih bića

Obrazovna dobrobit:

 • formiranje novih centara u SDB, izrada novih materijala i didaktike prema tijeku projekta
 • „Eko-patrole“ ; odgovorno ponašanje u dvorištu i sobi, praćenja napretka i promjena u navikama djece- nastavak
 • stjecanje novih znanja kroz istraživanje i igru
 • spoznaja o povezanosti vlastitih postupaka i eko-sustava
 • svijest o važnosti očuvanja planeta Zemlje i posljedica njenog onečišćenja
 • promjene u  navikama i postupaka djece u korištenju vode, potrošnji papira
 • održavanje i obogaćivanje  „Zelenog otoka“

Socijalna dobrobit:

 • razvoj socijalnih vještina i interakcija
 • prihvaćanje grupnih pravila
 • kvalitetnija komunikacija na relacijama dijete-odgojitelj-roditelj

Namjena aktivnosti ili projekta:

 • odgovorno ponašanje u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića
 • istraživati načine kojima će se potaknuti kvalitetne promjene u vlastitom vrtiću, dvorištu, naselju. Isplanirati i realizirati vidljivu (mjerljivu) promjenu/ postignuće kao jedan od  ishoda projekta
 • njegovanje navike racionalnog korištenja vode i struje
 • navika recikliranja starog papira

Dokumentiranje:

 • knjige pedagoške dokumentacije, izjave djece, fotografije aktivnosti, posteri,
 • posebni  plakati vođeni prema Metodologiji Eko-škole
 • razvojne mape

Vrednovanje:

 • podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, postizanje veće profesionalnosti u radu odgojitelja kroz  uočavanje promjena u prostorno-materijalnom okruženju i interakcijama djece,  Instrument samovrednovanja

Nositelji:

 • odgojitelji,pedagoginja, roditelji, šira društvena zajednica

Zadatak:

U ovoj pedagoškoj godini u DV „Šibenski tići“ utvrđivati  će se status  Međunarodnog  Eko-vrtića i  zelene zastave kao njenog glavnog obilježja. U tu svrhu, sve aktivnosti se dokumentiraju i ažuriraju na aplikaciju Udruge Lijepa naša.

Jaslice:

Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit:

 • poticanje dječje samostalnosti, suradnji sa vršnjacima,
 • razvoj koordinacija oko-ruka, savladavanje osnovnih prirodnih oblika kretanja
 • manipulacija prirodnim materijalima
 • razvoj osjećaja sigurnosti i slobode u igri uz istraživanje novih sadržaja

Obrazovna dobrobit:

 • izrada stolnih igara, taktilnih slikovnica od prirodni materijala (eko-dimenzija),
 • izrada instrumenata i šuškalica od prirodnih materijala, izrada lutaka (lutke glazbala)
 • dramatizacija lutkama u „Glazbenoj priči“
 • osmisliti tekstove pjesmica koje će proširiti znanje djece
 • izrada glazbene kutije, glazbenih umetaljki, slikovnih brojalica, glazbenih puzzli
 • prepoznavanje boja, razvoj spoznaje, učenje novih riječi kroz igru
 • poticanje razvoja glazbenog pamćenja, glasovno-pjevačkog izražavanja djece

Socijalna dobrobit:

 • razvoj osjećaja sigurnosti  i radosnog ozračja u skupini
 • razvoj osjećaja pripadnosti grupi
 • poticanje razvoja pojma o sebi i svijesti o drugima
 • poticanje emocionalnog izražavanja i sporazumijevanja

Namjena aktivnosti ili projekta:

 • otkrivanje radosti u procesu istraživanja i otkrivanja novih materijala, česte interakcija sa raznovrsnim teksturama, oblicima, bojama..
 • upotreba glazbe u svim aktivnostima, postepeno uvođenje različitih glazbenih sadržaja
 • razvoj motoričkih vještina, prirodnih oblika kretanja

Dokumentiranje:

 • fotografije, izjave djece, crteži, plakati, posteri, videozapisi, audiozapisi
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta
 • izrađena slikovnica/ slikopriča
 • plakati vođeni prema metodologiji Eko-škole
 • razvojne mape

Vrednovanje: 

 • zainteresiranost djece za temu i njihovo uključivanje u ponuđene sadržaje i aktivnosti.
 • angažiranost u sudjelovanju roditelja i obitelji, upornost i kontinuitet u provođenju
 • dogovorenih aktivnosti
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta, fotografije
 • Instrument samovrednovanja

Nositelji: odgojitelji, pedagoginja, roditelji, šira društvena zajednica

Mlađa mješovita skupina:  „Vjeverica i šumski prijatelji“

Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit:

 • „Eko – patrole“; praćenje potrošnje vode i papira urednosti u SDB
 • izrada didaktike od recikliranog materijala
 • briga za dvorište; oplemenjivanje novim materijalima izrađenim u suradnji s roditeljima

Obrazovna dobrobit:

 • stjecanje spoznaje o važnosti očuvanja unutarnjeg i vanjskog okoliša i njegovog utjecaja na naše zdravlje i život
 • izrada stolnih igara, taktilnih slikovnica od prirodni materijala (eko-dimenzija), memory, igre.. „Gladna vjeverica“, „Spretna vjeverica“, „Vjeverica i šumski prijatelji“
 • izrada lutki od prirodnih materijala (vjeverica, zeko, ptica, sova), izrada lutki za prste
 • Eko-patrole, različite aktivnosti ekološke tematike  koje će se planirati tijekom pedagoške godine

Socijalna dobrobit:

 • prihvaćanje i poštivanje različitosti, pregovaranje i konstruktivno dogovaranje
 • odgovorno ponašanje prema sebi i drugima
 • podizanje razine sudjelovanja djeteta

Namjena aktivnosti ili projekta:

 • upoznavanje sa biljnim i životinjskih svijetom šuma, međusobna povezanost čovjeka i prirode, važnost očuvanja biljnih i životinjskih vrsta i vlastita uloga u tom procesu
 • otkrivanje radosti učenja i usvajanja novih sadržaja kroz istraživanje i igru
 • razvoj sposobnosti iznošenja vlastitog mišljenja, socijalna kompetencija, inicijativnost, inovativnost, samostalnost

Dokumentiranje:

 • fotografije, izjave djece, crteži, plakati, posteri, videozapisi, audiozapisi
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta
 • plakati vođeni prema Metodologiji eko-škole
 • razvojne mape

Vrednovanje: 

 • zainteresiranost djece za temu i njihovo uključivanje u ponuđene sadržaje i aktivnosti.
 • angažiranost u sudjelovanju roditelja i obitelji, upornost i kontinuitet u provođenju
 • dogovorenih aktivnosti
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta, fotografije
 • Instrument samovrednovanja

Nositelji:

 • odgojitelji, pedagoginja, roditelji, šira društvena zajednica

Mješovita skupina obogaćena dramsko-scenskim sadržajima:  projekt „Lutke svijeta“                                                                                                   

Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit:

 • iskazivanje osjećaja kroz dramske igre i improvizacije, uz proces stvaranja nove predstave
 • razvijanje pozitivne slike o sebi, slobodnog  izražavanja emocija, mašte, kreativnosti
 • manipulacija lutkom; spretnost, koordinacija, fleksibilnost, agilnost
 • razvijanje novih načina upravljanja i animacije s obzirom na vrstu lutke
 • stvaranje moralne pouke priče na temelju aktivnosti i doživljaja iz projekta

Obrazovna dobrobit:

 • razvoj predčitalačkih vještina
 • upoznavanje s vrstama lutaka iz raznih krajeva svijeta uz istraživanje specifičnosti zemalja iz kojih dolaze
 • usvajanje novih znanja iz područja igre i načina života  u različitim krajevima svijeta
 • nastavak aktivnosti Eko patrole; različite aktivnosti ekološke tematike  koje će se planirati tijekom pedagoške godine uz praćenje ekološkog kalendara
 • stvaranje lutkarske predstave na temelju aktivnosti iz projekta i dječjih izjava tijekom pedagoške godine

Socijalna dobrobit:

 • rad na kvaliteti međusobnih interakcija djece
 • izražavanje doživljaja putem   improvizacija i dramsko-scenskih prikaza
 • razvoj ustrajnosti u dovršavanju započetih aktivnosti
 • stvaranje atmosfere zajedništva i suradničkog učenja putem igre i istraživanja

Namjena projekta:

 • usvajanje novih znanja i spoznaja u kontekstu teme projekta; upoznavanje sa državama svijeta, njihovim načinom življenja, rasama..
 • razvoj privrženosti prema lutkama i lutkarstvu kao i dramskom izričaju
 • razvoj navike čitanja priča i slikovnica, dramatizacija vlastitih doživljaja kroz lutku ili igre uloga

Dokumentiranje:

 • fotografije, izjave djece, crteži, plakati, posteri, videozapisi, audiozapisi
 • plakati vođeni  prema Metodologiji Eko-škole
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta
 • plakati vođeni prema Metodologiji eko-škole
 • razvojne mape

Vredovanje:

 • zainteresiranost djece za temu i njihovo uključivanje u ponuđene sadržaje i aktivnosti.
 • spremnost roditelja na suradnju kroz sakupljačke aktivnosti, nove ideje.  prijedloge gostovanja
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta
 • Instrument samovrednovanja

Starija mješovita skupina: „Sport u vrtiću“

Tijekom godine kontinuirano planiranje novih sadržaja i apliciranje na stranice Udruge Lijepa naša

Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit:

 • česte aktivnosti na zraku tematski vezane uz projekt; razvoj prirodnih oblika kretanja
 • razvoj vještina vezanih uz određeni sport; brzo trčanje, trčanje s preprekama, vođenje lopte i gađanje koša/gola, skok u dalj, koordinacija oko-ruka..
 • razvoj samostalnog mišljenja i djelovanja kroz sve aktivnosti

Obrazovna dobrobit:

 • upoznavanje sa olimpijkom sportovima i svim njihovim specifičnostima
 • formiranje Centra sporta u SDB
 • Izrada raznovrsne didaktike vezane uz različite sportske discipline: džudo, atletika, košarka, skokovi u vodu, jedrenje, plivanje, tenis, odbojka… igra „Zdrav duh u zdravom tijelu“, bingo, memory, puzzle, društvene igre, vremenska lenta „Povijest sporta“..
 • upoznavanje sa značenjem pet krugova kao simbola Olimpijskih igara, značajnim sportašima, zemljama koje sudjeluju u Olimpijskim igrama
 • izrada različitih rekvizita za igre olimpijskih sportova
 • uočavanje važnosti ustrajnosti i upornosti, discipline i izdržljivosti; upotreba raznih sportskih vještina i sposobnosti u svakodnevnim aktivnostima
 • vježbanje tolerancije i empatije za one koji zaostaju u sportskim rezultatima, upoznavanje s pojmom para olimpijada i načinima djelovanja tih disciplina
 • aktivnosti recikliranja i skladištenja starog papira, izrada čestitki od recikliranog papira
 • „Eko-patrole“ ; odgovorno ponašanje u dvorištu i sobi, praćenje napretka i promjena u navikama djece

Socijalna dobrobit:

 • razvoj osjećaja zajedništva i pripadnosti grupi kroz aktivnosti na dvorištu; nastavak uređenja i sortiranja otpada, suradnja s roditeljima vezano za aktivnosti u vrtu
 • upoznavanje sa treninzima i terenima raznih sportova u suradnji sa sportskim kubovima
 • suradnja sa vanjskim institucijama i gostovanja stručnjaka iz područja sporta

Namjena projekta:

 • razvoj privrženosti sportu uz otkrivanje novih znanja o raznim sportskim disciplinama
 • upoznati djecu i roditelje sa sportovima koji se treniraju u našem gradu
 • razvoj vještina koje su potrebne za aktivno bavljenje sportom; tolerancija, poštenje u igri, strpljenje, ustrajnosti, upornost, važnost sudjelovanja, pravilno nošenje s porazom i pobjedom
 • pomoću igara otkrivati nova područja iz teme projekta
 • priprema za vrtićku olimpijadu

Dokumentiranje:

 • fotografije, izjave djece, crteži, plakati, posteri, videozapisi, audiozapisi
 • plakati vođeni  prema Metodologiji Eko-škole
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta
 • razvojne mape

Vrednovanje:

 • zainteresiranost djece za temu i njihovo uključivanje u ponuđene sadržaje i aktivnosti.
 • spremnost roditelja na suradnju kroz sakupljačke aktivnosti, nove ideje.  prijedloge, gostovanja
 • pedagoška dokumentacija, dokumentacija planiranih faza razvoja projekta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Sve je detaljno obješnjeno u prve dvije rubrike, posebno za svaki područni objekt

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko odbor i Eko patrole u DV Šibenski tići i Mali MIhovil
Ostvareni ciljevi:

Članovi Eko odbora u DV  „Šibenski tići:

 • Gorana Rakić, ravnateljica
 • Edina Rude, odgojiteljica
 • Josipa Vlahov, odgojiteljica
 • Karmela Bačić odgojiteljica
 • Anita Jajac, odgojiteljica
 • Martina Bukić, odgojiteljica
 • Sanja Poduriljko, odgojiteljica
 • Drenka Čosić Bukić, odgojiteljica
 • Ana Klisović, odgojiteljica
 • Ivana Smolić, odgojiteljica
 • Natalija Banovac, odgojiteljica pripravnica
 • Jelena Perkov, vanjski suradnik, voditelj projekata, Bikarac d.o.o.
 • Tihana Jurić, roditelj, vanjski suradnik, Odnosi s javnošću, Nacionalni park, Krka
 • Anita Babačić Ajduk, roditelj, vanjski suradnik, ravnateljica JU Priroda Šibensko - kninske županije
 • Loreta Prgin, pedagoginja

Realizirani zadaci:

Članovi Eko odbora u DV „Mali Mihovil":

 • Gorana Rakić, ravnateljica
 • Meri Meštrov, odgojiteljica, voditeljica vrtića
 • Dijana Tanfara, odgojiteljica
 • Sonja Torbarina, odgojiteljica
 • Sanja Ožegović, odgojiteljica
 • Ivana Paić, odgojiteljica
 • Angela Višnjić, odgojiteljica
 • Loreta Prgin, pedagoginja
 • Branka Novoselić-Belamarić, roditelj, vanjski suradnik, viša savjetnica za zaštitu okoliša Grada Šibenika
 • Ivana Bašelović, roditelj, vanjski suradnik, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za financije Grada Šibenika

Vrijeme realizacije:

Pedagoška godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Imena nositelja su navedena u prethodnim rubrikama. 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvati Zemlju posao je lak

šume, vode i čisti zrak.

Najvrjedniji  tu  su  naši vrtići

cijeli grad se s njima diči!

Vrijedne ruke i pametne glave

kroz eko akcije čuda naprave!


Eko himna: