Eko škola

Dječji vrtić Smilje, Šibenik

Šubićevačko šetalište 2
22000 Šibenik

Telefon: 022 200 559
Fax:
E-mail: loreta.prgin1@gmail.com
Web: www.dv-smilje.hr

Ravnatelj/ica: Gorana Rakić
Školski koordinatori: Loreta Prgin, Rebeka Rušin
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Članovi Eko odbora u DV "Šibenski tići su:

1. Edina Rude, odgojiteljica

2. Josipa Vlahov, odgojiteljica

3. Valentina Bukić,odgojiteljica

4. Karmela Bačić odgojiteljica

5. Anita Jajac, odgojiteljica

6. Martina Bukić, odgojiteljica

7. Ivaba Blaić, odgojiteljica

8. Drenka Čosić Bukić, odgojiteljica

9. Ana Klisović, odgojiteljica

10. Loreta Prgin, pedagoginja

11. Jelena Perkov, vanjski suradnik, djetnik Bikarca d.o.o.

12. Tihana Jurić, roditelj, vanjski suradnik, Odnosi s javnošču u Nacionalnom parku Krka

13. Anita Babačić Ajduk, roditelj, vanjski suradnik, ravnateljica Ustanova preirode Šibensko-kninske županije

Članovi Eko odbora u "DV Mali Mihovil" su:

1. Meri Meštrov, odgojiteljica

2. Dijana Tanfara, odgojiteljica

3. Sonja Torbarina, odgojiteljivca

4. Sanja Ožegović, odgojiteljica

5. Rebeka Rušin, odgojiteljica

6. Angela Višnjić, odgojiteljica

7. Loreta Prgin, pedagoginja

8.Toni Ban, roditelj, vanjski suradnik, Predsjednik gradske četvrti Meterize, rukovoditelj odjela za financijske poslove HZZO-a

9. Branka Novoselić, Belamarić, roditelj, vanjski suradnik, viša savjetnica za zaštitu okoliša Grada Šibenika