Eko škola

Osnovna škola Malinska-Dubašnica

Stipkino 7
51 511 Malinska

Telefon: 051 859 151
Fax: 051 858 552
E-mail: osmalinskadubasnica@os-malinska-krk.skole.hr
Web: http://osnovnaskolamalinskadubasnica.hr/

Ravnatelj/ica: Nedeljka Turčić
Školski koordinatori: Ana-Marija Šviderski Jurinjak, Iva Spiciarich, Marija Iličić, Renata Pavletić, Predrag Znaor
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Pješačimo dubašnicom

    Cilj je ovog projekta boravak u prirodi i šetanja šumskim stazama, promicanje fizičkog kretanja, discipline u grupi, promicanje zdravog načina života, upoznavanje s baštinom otoka Krka te briga o prirodi i okolišu koji nas okružuje. Dubašnica je premrežena mnogim puteljcima i šetnicama, smjerovi kojima se pješači u sklopu ovog projekta su selo Sršići, Gabonjin, Sv.Petar, staro groblje svetog Apolinara, Porat, Haludovo - Kijac i Sv. Vid, Cickini. Projekt je prožet kroz nastavu hrvatskog jezika, prirode i društva, vjeronauka, povijesti i geografije. U suradnji s komunalnim društvom Ponikve održat će se i edukacija o dubašljanskim šumama/šumskim zajednicama/biljnom i životinjskom svijetu .

  • MLIN, (M) malin, MALINSKA

    Projekt okuplja sve učenike i učitelje u programu božićnoga koncerta te izradu prigodnoga kalendara. Svake se godine odabire tema koja se proteže dramsko - scenskim, glazbenim, likovnim i literarnim dijelom programa. Cilj je aktivnosti razvijanje dramskih, likovnih i literarnih vještina, poticanje stvaralaštva i predstavljanje rezultata rada izvannastavnih aktivnosti. Ove se godine priprema izvođenje priredbe posvećene događaju koji je obilježio 19. stoljeće na prostoru Dubašnice ( Crkva sv. Apolinara ove godine slavi 160. obljetnicu postojanja, a upravo to je odabrano kao tematska okosnica projekta), uz svečanu priredbu, projekt obuhvaća i izradu godišnjeg kalendara za jednu tvrtku, tema likovnih radova koji će krasiti kalendar odgovara temi dramsko - scenskog programa priredbe, također birat će se i literarni rad koji će naći mjesto na naslovnici kalendara. Uz obrazovne i odgojne ciljeve u ovom je projektu važno učvršćivanje veza s lokalnom zajednicom, očuvanje kulturnog identiteta i govora Dubašnice te obilježavanje 160. godina Crkve sv. Apolinara.

  • Posadi drvo,ne budi panj

    Posađene su 23 sadnice crnog bora i primorskog bora na lokaciji Porat u suradnji s Komunalnim društvom Dubašnica .\\nPosađene sadnice duda i mendula u dvorištu Kuće dubašljanske baštine .\\nPosađeno cvijeće u gredicama uz šetnicu u Malinskoj.