Eko škola

Osnovna škola Petra Preradovića, Zagreb

Zapoljska 32
10000 Zagreb

Telefon: 01/2311680
Fax: 01/2311680
E-mail: preradovic@os-ppreradovica-zg.skole.hr
Web: http://www.os-ppreradovica-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Denis Žvorc
Školski koordinatori: Tadijana Marčinković, Katarina Galijan, Ankica Kolar
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Mladi čuvari prirode

    Odgojem i obrazovanjem učenika u duhu zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja učenici postaju ekološki svjesni svojeg djelovanja u svom domu, školi i lokalnoj zajednici. Recikliranjem otpada učenici se uče ekonomskoj učinkovitosti i štednji energije.

  • Mali ekolozi

    Upoznati učenike sa potrebom čuvanja okoliša i prirode. Razviti svijest o potrebi recikliranja, ponovne uporabe materijala i sirovina na razini škole.