Eko škola

Osnovna škola Petra Preradovića, Zagreb

Zapoljska 32
10000 Zagreb

Telefon: 01/2311680
Fax: 01/2311680
E-mail: preradovic@os-ppreradovica-zg.skole.hr
Web: http://www.os-ppreradovica-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Denis Žvorc
Školski koordinatori: Antonija Bonča, Katarina Galijan, Ankica Kolar
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Mladi čuvari prirode

  Odgojem i obrazovanjem učenika u duhu zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja učenici postaju ekološki svjesni svojeg djelovanja u svom domu, školi i lokalnoj zajednici. Recikliranjem otpada učenici se uče ekonomskoj učinkovitosti i štednji energije.

 • Mali ekolozi

  Upoznati učenike sa potrebom čuvanja okoliša i prirode. Razviti svijest o potrebi recikliranja, ponovne uporabe materijala i sirovina na razini škole.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Katarina Galijan 
 • Antonija Bonča
 • Ankica Kolar 
 • Ivan Paraščić 
 • Svjetlana Boltek 
 • Dubravka Popović 
 • Ana Čop Miholek 
 • Snježana Lastrić 
 • Ivica Adžić Kapitanović 
 • Danijela Marković 
 • Miroslav Pavić 
 • Denis Žvorc

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Glavni cilj djelovanja eko škole je reducirati potrošnju vode, te dugoročno utjecati na promjene navika kod mladih, educiranje o važnosti raionalnog korištenja vode i odgovornog ponašanja prema prirodi.
 • Podizati svijest o važnosti vode i načinima zagađenja iste lokalne i šire zajednice.
 • Pomoć učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u korištenju vode iz slavina kako u školi tako i kod kuće.
 • Naučiti zatvarati slavine kada ih ne koristimo, prilagoditi količinu vode pri upotrebi
 • Dugoročno utjecati na promjene navika korištenja vode.
 • Obilježavati važne datume.
 • Razvijati suradnju škola na promociji odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.
 • Izvještavati o tijeku rada kroz metodologiju sedam koraka.
 • Obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija.
 • Uključiti eko rad škole u projekt  e-Twinninga
 • Potaknuti učenike u među predmetnim aktivnostima da budu aktivni građani u odnosu prema planeti Zemlji i resursima koje koristimo.

Zadatak:
 • Koristiti vodu kada je to nužno, ne otvarati pipe ukoliko to nije potrebno
 • Izrađivati  različite predmete, plakate, poruke, pratiti vijesti iz ekologije, postavljati promjenjivi Eko-pano.
 • Provesti istraživanje o količini potrošnje vode u jednoj godini na razini škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija školska godina 2018./ 2019.; nastaviti kontinuirano i u idućim školskim godinama.

 • Eko patrola prati rad unutar eko škole.
 • Uključivanje lokalne zajednice. Obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija.
 • Povezanost eko škole i e-Twininga.

Nositelji:
 • Eko odbor
 • Mladi čuvari prirode
 • Učenici, učitelji i roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Kontrola pravilnog razvrstavanja otpada u učionicama i hodnicima škole
Ostvareni ciljevi:
 • Glavni cilj djelovanja je smanjiti otpad, te dugoročno utjecati na promjene navika kod mladih, educiranje o važnosti odvojenog zbrinjavanja otpada i odgovornog ponašanja prema prirodi.

Realizirani zadaci:
 • Podignuta svijest o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.
 • Učenici su stekli nova znanja i vještine u gospodarenju otpadom.
 • Naučili su kako zbrinjavati prikupljene ambalaže, razvijati kreativnost iskorištavanja prikupljene ambalaže.
 • Oblikovati okoliš kvalitetnim zbrinjavanjem otpada, štednjom vode i energije.
 • Dugoročni utjecaj na promjene navika zbrinjavanja otpada.

Vrijeme realizacije:

Realizacija školska godina 2018./ 2019.

 • nastaviti kontinuirano i u idućim školskim godinama.

Nositelji:
 • Članovi eko patrole i svi učenici škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda ti se smiješi,

zato bolje ne griješi.

Ne bacaj smeće,

zasadi cvijeće.

Okoliš čuvaj,

otpad u spremnike uguraj.

Vodu ne zagađuj,

s prirodom surađuj!

U prirodu stare ne bacaj stvari,

bolje od njih novo napravi.

Tko ti je reko'

da ne možeš biti eko?


Eko himna: