Eko škola

Osnovna škola Petra Preradovića, Zagreb

Zapoljska 32
10000 Zagreb

Telefon: 01/2311680
Fax: 01/2311680
E-mail: preradovic@os-ppreradovica-zg.skole.hr
Web: http://www.os-ppreradovica-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Denis Žvorc
Školski koordinatori: Antonija Bonča, Katarina Galijan, Ankica Kolar
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Mladi čuvari prirode

  Odgojem i obrazovanjem učenika u duhu zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja učenici postaju ekološki svjesni svojeg djelovanja u svom domu, školi i lokalnoj zajednici. Recikliranjem otpada učenici se uče ekonomskoj učinkovitosti i štednji energije.

 • Mali ekolozi

  Upoznati učenike sa potrebom čuvanja okoliša i prirode. Razviti svijest o potrebi recikliranja, ponovne uporabe materijala i sirovina na razini škole.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Antonija Bonča (koordinator)
 • Katarina Galijan (koordinator)
 • Svjetlana Boltek (koordinator)
 • Ankica Kolar
 • Danijela Marković
 • Miroslav Pavić
 • Dubravka Popović
 • Snježana Lastrić
 • Ivica Adžić-Kapitanović
 • Aleksandra Funes Bučar
 • Diana Merkaš
 • Ana Čop Miholek
 • Učenici
 • Denis Žvorc (ravnatelj)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Glavni cilj djelovanja eko škole na voda je reducirati potrošnju vode, te dugoročno utjecati na promjene navika kod mladih, educiranje o važnosti raionalnog korištenja vode i odgovornog ponašanja prema prirodi.
 • Podizati svijest o važnosti vode i načinima zagađenja iste lokalne i šire zajednice.
 • Pomoć učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u korištenju vode iz slavina kako u školi tako i kod kuće.
 • Naučiti zatvarati slavine kada ih ne koristimo, prilagoditi količinu vode pri upotrebi
 • Dugoročno utjecati na promjene navika korištenja vode.
 • Obilježavati važne datume.
 • Razvijati suradnju škola na promociji odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.
 • Izvještavati o tijeku rada kroz metodologiju sedam koraka.
 • Obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija.
 • Uključiti eko rad škole u projekt  e-Twinninga.
 • Potaknuti učenike u među predmetnim aktivnostima da budu aktivni građani u odnosu prema planeti Zemlji i resursima koje koristimo.

Zadatak:
 • Koristiti vodu kada je to nužno, ne otvarati pipe ukoliko to nije potrebno
 • Izrađivati različite predmete, plakate, poruke, pratiti vijesti iz ekologije, postavljati promjenjivi Eko-pano
 • Provesti istraživanje o količini potrošnje vode u jednoj godini na razini škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija školska godina 2019./ 2020., nastaviti kontinuirano i u idućim školskim godinama.

 • Eko patrola prati rad unutar eko škole.
 • Uključivanje lokalne zajednice. Obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija.
 • Povezanost eko škole i e-Twininga.

Nositelji:
 • Eko odbor

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće eko patrole
Ostvareni ciljevi:

Razvijati ekološku svijesti kod učenika Poticati učenike na ekološka djelovanja (odijeljivanje otpada, reciklažu, sadnju biljaka, očuvanje staništa raznih životinja , suradnju s drugim učenicima, lokalnom i međunarodnom zajednicom …) Sudjelovati u projektu „Misli zeleno“ u organizaciji MČP-a Grada Zagreba (suradnja s lokalnom zajednicom, znanstvenicima, stručnjacima i učenicima drugih osnovnih i srednjih škola). Razvijati kod učenika komunikacijske vještine kroz suradnju s učenicima drugih škola, lokalnom zajednicom, znanstvenicima i stručnjacima na zajedničkim projektima i radionicama. Razvijati sposobnosti promatranja i uočavanja promjena u prirodi kroz radionice i projekte Projektom „Misli zeleno“ naučiti redovito i sistematično promatrati promjene i organizme u okolišu, analizirati prikupljena opažanja i podatke, izraditi i voditi radionice, prezentirati svoja opažanja i rezultate drugima. Obilježavati ekološke datume.


Realizirani zadaci:
 • Odlaganje i razvrstavanje otpada u predviđene spremnike unutar prostora škole.
 • Akcija štednje električne energije za vrijeme malog i velikog odmora, gašenje svijetla u učionicama. ( nastavak od prošle godine ).
 • Očitanje potrošnje vode , suradnja i pomoć domara škole.
 • Sadnja začinskih biljaka u vanjskom prostoru škole, ispred školske kuhinje.
 • Uređenje interijera učionice.
 • Izrada dekorativnih  predmeta od jesenskih plodova.
 • Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje  unutar učionice.
 • Sadnja biljaka unutar prostora škole, izlaganje i prodaja na Božićnom sajmu.
 • Izrada posuda za hranu pticama, prehranjivanje ptica u zimskim mjesecima.
 • Praćenje stranica Državnog hidrometerološkog zavoda o zagađenju zraka u Zagrebu.
 • Analiza različitih čimbenika i njihov utjecaj na klimatske promjene, uređenje panoa u školi na istu temu.
 • Istraživački radovi poremećaja biološke raznolikosti.Humanitarna i ekološka akcija „ Plastičnim čepovima do skupih lijekova“ , sakuplja se novac za oboljele i njihove potrebe preko Udruge oboljelih od leukemije i limfoma.

Vrijeme realizacije:

Od  devetog rujna 2019. godine do 16.ožujka 2020. Aktivnosti su stale zbog Covida -19 i organizacije nastave na daljinu.


Nositelji:

Učenici i predmetni učitelj prirode, biologije i kemije.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda ti se smiješi,

zato bolje ne griješi.

Ne bacaj smeće,

zasadi cvijeće.

Okoliš čuvaj,

otpad u spremnike uguraj.

Vodu ne zagađuj,

s prirodom surađuj!

U prirodu stare ne bacaj stvari,

bolje od njih novo napravi.

Tko ti je reko'

da ne možeš biti eko?


Eko himna: