Eko škola

Obrtnička škola Bjelovar

Dr. Ante Starčevića 24
43000 Bjelovar

Telefon: 043/244-722
Fax: 043/244-722
E-mail: os@ss-obrtnicka-bj.skole.hr
Web: http://obs-bj.hr/

Ravnatelj/ica: Branko Cvetković
Školski koordinatori: Kristina Vidak, Petra Kupsjak, Sanja Pinter
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Eko - eko radionice

  Tijekom školske godine planira se nekoliko radionica na temu recikliranja - izrada ukrasa i praktičnih stvari od tetrapaka, papira, plastičnih boca i ostalog otpada.

 • Recikliranje otpada

  Obrtnička škola sudjeluje u kampanji Za manje otpada kako bi se smanjio otpad te dugoročno utjecalo na promjenu navika naših učenika.Od ove školske godine u našoj školi djeluje Eko grupa pod vodstvom profesorice Kristine Vidak. U grupu su uključeni učenici 2.f, 2.e i 2.d razreda. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije te uređivanju školskog prostora i okoliša. Prvi korak je bio opremanje učionica s odgovarajućim kutijama za papir, a kako bi ih uljepšali, učenici su ukrasili kutije s eko porukama. Obrtnička škola Bjelovar nastavlja i ove godine s humanitarnom akcijom Plastičnim čepovima do skupih lijekova. Također, uključili smo se u projekt FRIŠKO - Skupljajmo zajedno stare baterije. Projekt traje cijelu školsku godinu, a cilj je skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada.

 • Uređenje okoliša škole

  Tijekom školske godine (u drugom polugodištu) uredili smo dvorište škole: očistili građevinski otpad sa stražnje strane zgrade, uredili glavni ulaz škole, osvijestili učenike o čistoći vanjskog okoliša, opremili dvorište klupama, cvijećem, pepeljarama i kantama za smeće.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Članovi iz reda učenika: Luka Jozić (3.e), Tino Geić (3.c)
 • Voditelji programa/školski koordinatori: Sanja Pinter, prof., Kristina Vidak, prof. (bolovanje)
 • Dejan Ivković, dipl. inf, prof.
 • Sanja Balenović, ing. prom., prof.
 • Đurđa Valinčić, prof. hrv.
 • Vjekoslav Marković, dipl. ing., prof.
 • Predstavnici stručnog tima: Adela Sakradžija, dipl. paed.
 • Predstavnici tehničkog i administrativnog osoblja: Tanja Horvat, školska tajnica
 • Predstavnici roditelja: Berenika Jolanda Geić
 • Predstavnici lokalne zajednice: Josipa Grubić Đođo (Komunalac d.o.o)
 • Predstavnici javnih i drugih poduzeća: Josipa Grubić Đođo (Komunalac d.o.o)
 • Predstavnici udruga koji se bave pitanjima okoliša: Grad Bjelovar (predstavnica: Anamarija Vnouček, mag. sliv.)
 • Ravnatelj: Branko Cvetković, dipl. Ing.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Recikliranje otpada i razvrstavanje otpada
Cilj:
 • Naučiti učenike pravilnom postupanju s otpadom i njegovom razvrstavanju.
 • Ciljevi će se provoditi kroz različite kreativne i direktne aktivnosti u školi i izvan škole, edukacijska predavanja vezana uz gospodarenje otpadom i reciklažu te kreativno izražavanje.

 


Zadatak:
 • Provoditi zadatke Ekoškole kroz konstantnu provjeru okoliša i njegovo svakodnevno održavanje.
 • Zadatak imaju eko - patrole (dežurnih učenika) koja nekoliko puta tjedno provjerava stanje unutarnjeg i vanjskog stanja okoliša.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijela školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • Profesori i pedagoška služba Obrtničke škole Bjelovar

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Projektni dan eko škole
Ostvareni ciljevi:
 • Poticati razvoj ekološke svijesti kod učenika
 • Poticati učenike za primjenu ekoloških ponašanja u školi te u svakodnevnim aktivnostima
 • Informiranje i edukacija učenika o mogućnostima recikliranja otpada i izrade korisnih predmeta
 • Informiranje učenika o ekološkim problemima u lokalnoj zajednici
 • Informiranje učenika o primjeni ekoloških ponašnja u lokalnim tvrtama i organizacijama

Realizirani zadaci:
 • Provedene ekološke radionice i predavanja
 • Realizirana pozvana predavanja
 • Izrađeni korisni predmeti od ekološkog otpada
 • Učenici informirani i potaknuti na promišljanje o ekološkim izazovima i mogućnostima djelovanja

Vrijeme realizacije:

Travanj 2019.


Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Školski eko koordinatori
 • Ravnatelj
Naziv teme: Obilježavanje važnih eko datuma
Ostvareni ciljevi:
 • Poticati učenika na aktivno sudjelovanje u promicanju ekološki primjerenog načina razmišljanja
 • Poticati učenike za promišljanje o globalnim i lokalnim ekološkim problemima
 • Informiranje učenika o ekološkim temama

Realizirani zadaci:
 • Izrada plakata o ekološkim temama
 • Izrada panoa o ekološkom kodeksu
 • Razne radionice promicanja ekološke svijesti

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019. u periodu obilježavanje određenih ekoloških datuma


Nositelji:
 • Školski eko koordinatori
 • Nastavnici
Naziv teme: Eko patrola
Ostvareni ciljevi:
 • Nadgledati i nadzirati druge učenike u sortiranju otpada
 • Poticati razvoj svijesti kod drugih učenika u pravilnom sortiranju
 • Poticati razvoj svijesti kod drugih učenika o važnosti brige za okoliš u svakodnevnim aktivnostima
 • Poticati razvoj svijesti o pravilnom zbrinjavanju otpada u budućim obrtničkim zanimanjima
 • Promicati štednju energije

Realizirani zadaci:
 • Kontinuirano nadgledanje i nadziranje eko patrole nad drugim učenicima u sortiranju otpada u eko otoku i na području škole
 • Pravilno sortiranje otpada i njegovo zbrinjavanje
 • Kontinurana štednja električne i toplinske energije
 • Briga za okoliš škole: sadnja biljaka, uređenje okoliša, čišćenje

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici škole i nastavnici (razrednici)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1.       Otpatke razvrstavamo u kante predviđene za određenu vrstu otpada

2.      Brinemo o vanjskom i unutarnjem okolišu škole

3.      Brinemo o čistoći učionica i sanitarnih prostorija

4.      Upozoravamo pojedince koji ne poštuju eko kodeks

5.      Educiramo okolinu o važnosti razvrstavanja otpada

6.      Reciklirani materijal koristimo kako bismo se kreativno izrazili i uljepšali našu školu

7.      Sadimo  cvijeće i biljke, a eko porukama potičemo razvoj svijesti o ekološkom ponašanju

8.      Isključujemo svijetlo ako nepotrebno radi

9.      Zatvaramo prozore ako je upaljeno grijanje

10.  Pomažemo prirodi i educiramo ostale o važnosti očuvanja prirode


Eko himna:

Himna Eko-škole Obrtničke škole Bjelovar

Zazelenila se Obrtnička škola,
pomoći okolišu uvijek se mora!

Razdvajamo otpad, sadimo cvijeće,
a u svemu nas podupire Nastavničko vijeće!

Obrtnička od rođenja, postat majstor,moja želja,
sve popravljam, servisiram, papir skupljam, recikliram.

Podrška lokalne zajednice puno znači,
kada radimo zajedno puno smo jači!

Zeleni otok, akcije svako svako malo,
Neka svi vide da nam je stalo!

Obrtnička, mili dome, ekološka i još k tome,
baterija, špenu, smeće, zemlja nikada vidjeti neće!

Eko odbor škole radi punom parom,
našu pomoć okoliš smatra sretnim darom!

Zeleni otok krasi školu našu,
zajedničkim naporima za čistu Lijepu našu!