Eko škola

Obrtnička škola Bjelovar

Dr. Ante Starčevića 24
43000 Bjelovar

Telefon: 043/244-722
Fax: 043/244-722
E-mail: os@ss-obrtnicka-bj.skole.hr
Web: http://obs-bj.hr/

Ravnatelj/ica: Branko Cvetković
Školski koordinatori: Kristina Vidak, Ivana Tudić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Eko - eko radionice

  Tijekom školske godine planira se nekoliko radionica na temu recikliranja - izrada ukrasa i praktičnih stvari od tetrapaka, papira, plastičnih boca i ostalog otpada.

 • Recikliranje otpada

  Obrtnička škola sudjeluje u kampanji Za manje otpada kako bi se smanjio otpad te dugoročno utjecalo na promjenu navika naših učenika. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije te uređivanju školskog prostora i okoliša. Prvi korak je bio opremanje učionica s odgovarajućim kutijama za papir, a kako bi ih uljepšali, učenici su ukrasili kutije s eko porukama. Obrtnička škola Bjelovar nastavlja i ove godine s humanitarnom akcijom Plastičnim čepovima do skupih lijekova. Također, uključili smo se u projekt FRIŠKO - Skupljajmo zajedno stare baterije. Projekt traje cijelu školsku godinu, a cilj je skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada.

 • Uređenje okoliša škole

  Tijekom školske godine (u prvom polugodištu) uredili smo dvorište škole. OPG Dalibor Remenar donirao je cvijeće našoj školi. Učenici 3b sudjelovali su u uređenju školskog okoliša. Uredili smo i glavni ulaz škole, osvijestili učenike o čistoći vanjskog okoliša, opremili dvorište klupama, cvijećem i kantama za smeće.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj: Branko Cvetković
 • Školski koordinatori: Kristina Vidak, Ivana Tudić 
 • Predstavnici stručnog tima: Vjekoslav Marković, Dejan Ivković, Đurđa Valinčić, Sanja Balenović
 • Predstavnici tehničkog i administrativnog osoblja: Tanja Horvat
 • Predstavnik roditelja: Zrinka Kolarić
 • Predstavnici lokalne zajednice:Kristina Kocur (Komunalac d.o.o.)
 • Predstavnik javnih i drugih poduzeća: Anamarija Vnouček (zamjena za Anamariju Vnouček još nije određena)
 • Predstavnici učenika: Luka Kolarić (2.c); Patrik Štern (3.a); Marko Vranar (3.a)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Program Ekoškole
Cilj:
 • Potaknuti razvojvisokerazine ekološke osviještenosti i održivog načina življenja kod učenika.
 •  Informirati i educirati učenike o održivom razvoju i ekologiji
 • Potaknuti učenike na primjenu naučenih znanja, vještina i ponašanja u svakodnevici
 • Potaknuti učenike na primjenu naučenih  znanja, vještina i ponašanja u poslovnom okruženju
 • Potaknuti i osvijestiti učenike o važnosti promicanja ekološke svijesti i održivog razvoja kod drugih ljudi

Zadatak:
 • Učenici se kontinuirano motiviraju na čuvanje okoliša, poštivanje prirode, svih živih bića kao i na življenje u skladu s prirodom.
 • Učenici se svakodnevnim primjerima i aktivnostima u radnim prostorima škole usmjeravaju na recikliranje i ekološki osviješteno ponašanje.
 •  Učenici iz eko patrole daju primjer i usmjeravaju druge učenike.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.

 • Predavanja, radionice i praktični rad
 • Projektni dan eko škole
 •  Kontinuirane eko patrole učenika

Učenici se potiču da s vremenom, u školi i u svakodnevnom životu, prestanu koristiti plastične vrećice; da iskorištenu ambalažu stavljaju u adekvatne reciklažne kontejnere koji se nalaze u škole ili blizini škole (papir, staklo, metal, plastika, baterije) te da prate posebne akcije za skupljanje određenog otpada (elektronski otpad, mobiteli, i sl.)


Nositelji:

Koordinatorice eko škole i učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Ostvareni cilj: U akciju prikupljanja baterija i čepova smo uključili sve djelatnike Škole i sve razredne odjele kako bi osvijestili recikliranje i pravilno zbrinjavanje otpada.
 • Osvijestili smo učenike o važnosti odvajanja otpada što se vidi iz napretka učenika po pitanju pravilnog sortiranja.
 • "Zasadi drvo, ne budi panj" -kolektivna sadnja drveća
 • razne radionice za učenike naše škole
 • educiranje o važnosti zbrinjavanja otpada
 • obilježeni važni datumi tijekom godine
 • Zelena čistka

Realizirani zadaci:
 • zaključno s datumom 13.3.2020. prikupili smo 15248čepa, 236baterije, 795plastičnih boca, 170kg papira, 27kg kartona, 15kg tetrapaka
 • eko patrola pratila je 3 puta tjedno sve učionice i kontrolirala svijetla,prozore,spremnike za papir, tetrapak, plastične boce, plastiku i koš za smeće. Tijekom dežurstva učenici su upozoravani na propuste
 • povodom akcije učenici su zasadili topolu i kinesku vrbu doniranu od strane Hrvatskih šuma
 • izrada božićnih ukrasa (kuglice i božićna drvca)
 • posjet reciklažnom dvorištu u Bjelovaru
 • Međunarodni dan zagrljava, Dan šuma, Blackout poezija, Dan ružičastih majica...
 • organizirana akcija čišćenja okoliša (unutarnji i vanjski prostor te prostor iz aškole) sadnja drveća

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici i nastavnici Škole
 • Eko patrolu čine svi učenici naše Škole. To su dežurni učenici, kojima je cilj održavati čistoću i urednost prostora škole i vanjskog okoliša. Tijekom velikog odmora i posljednji nastavni sad obilaze 3 puta tjedno učionice uz prisutstvo eko koordinatorica. Prate i bilježe trenutno stanje u dnevnik eko patrole.
 • učenici 1.e razreda i koordinatorice, OPG (Dalibor Remenar)
 • pedagoginja, učenici i koordinatorice
 • učenici i koordinatorice
 • učenici i koordinatorice
 • učenici 2. i 3. razreda, knjižničarka i koordinatorica Krsitina Vidak

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 1. Otpatke razvrstavamo u kante predviđene za određenu vrstu otpada
 2. Brinemo o vanjskom i unutarnjem okolišu škole
 3. Brinemo o čistoći učionica i sanitarnih prostorija.
 4. Upozoravamo pojedince koji ne poštuju eko kodeks.
 5. Educiramo okolinu o važnosti razvrstavanja opada.
 6. Reciklirani materijal koristimo kako bismo se kreativno izrazili i uljepšali našu školu.
 7. Sadimo cvijeće i biljke, a eko porukama potičemo razvoj svijesti o ekološkom ponašanju.
 8. Isključujemo svjetlo ako nepotrebno radi.
 9. Zatvaramo prozore ako je upaljeno grijanje.
 10. Pomažemo prirodi i educiramo ostale o važnosti očuvanja prirode.

Eko himna:

Zazelenila se Obrtnička škola,

pomoći okolišu uvijek se mora!

 

Razdvajamo otpad, sadimo cvijeće,

a u svemu nas podupire Nastavničko vijeće!

 

Obrtnička od rođenja, postat majstor,moja želja,

sve popravljam, servisiram, papir skupljam, recikliram.

 

Podrška lokalne zajednice puno znači,

kada radimo zajedno puno smo jači!

 

Zeleni otok, akcije svako svako malo,

Neka svi vide da nam je stalo!

 

Obrtnička, mili dome, ekološka i još k tome,

baterija, špenu, smeće, zemlja nikada vidjeti neće!

 

Eko odbor škole radi punom parom,

našu pomoć okoliš smatra sretnim darom!

 

Zeleni otok krasi školu našu,

zajedničkim naporima za čistu Lijepu našu!