Eko škola

Obrtnička škola Bjelovar

Dr. Ante Starčevića 24
43000 Bjelovar

Telefon: 043/244-722
Fax: 043/244-722
E-mail: os@ss-obrtnicka-bj.skole.hr
Web: http://obs-bj.hr/

Ravnatelj/ica: Branko Cvetković
Školski koordinatori: Kristina Vidak, Ivana Tudić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko - eko radionice

  Tijekom školske godine planira se nekoliko radionica na temu recikliranja - izrada ukrasa i praktičnih stvari od tetrapaka, papira, plastičnih boca i ostalog otpada.

 • Recikliranje otpada

  Obrtnička škola sudjeluje u kampanji Za manje otpada kako bi se smanjio otpad te dugoročno utjecalo na promjenu navika naših učenika. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije te uređivanju školskog prostora i okoliša. Prvi korak je bio opremanje učionica s odgovarajućim kutijama za papir, a kako bi ih uljepšali, učenici su ukrasili kutije s eko porukama. Obrtnička škola Bjelovar nastavlja i ove godine s humanitarnom akcijom Plastičnim čepovima do skupih lijekova. Također, uključili smo se u projekt FRIŠKO - Skupljajmo zajedno stare baterije. Projekt traje cijelu školsku godinu, a cilj je skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada.

 • Uređenje okoliša škole

  Tijekom školske godine (u prvom polugodištu) uredili smo dvorište škole. OPG Dalibor Remenar donirao je cvijeće našoj školi. Učenici 3b sudjelovali su u uređenju školskog okoliša. Uredili smo i glavni ulaz škole, osvijestili učenike o čistoći vanjskog okoliša, opremili dvorište klupama, cvijećem i kantama za smeće.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatelj: Branko Cvetković
 • školski koordinatori: Kristina Vidak i Ivana Tudić
 • predstavnici stručnog tima: Vjekoslav Marković, Dejan Ivković, Đurđa Valinčić, Sanja Balenović
 • predstavnici tehničkog i administrativnog osoblja: Tanja Horvat
 • predstavnici lokalne zajednice: Josipa Grubić Đođo
 • predstavnici učenika: Kristijan Kranželić, Viktor Jakšeković (2.c) i Borna Žunić (2.d)
 • predstavnici roditelja: Ivana Pavlović

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Selektivno prikupljanje i razvrstavanje otpada (Otpad)
Cilj:
 • stjecanje znanja i iskustvo gospodarenja otpadom 
 • stjecanje znanja o potrebi zaštite okoliša i međuovisnosti žive i nežive prirode
 • pronalaženje novih načina rješavanja problema 
 • kreativnost u pronalaženju novih rješenja
 • stjecanje pozitivnih osobina i spremnost na suradnju
 • stvaranje navika razvrstavanja otpada
 • poticanje korištenja recikliranih materijala
 • uočiti štetnost i opasnost odlaganja plastičnog otpada

Zadatak:
 • pronaći informacije  gdje i na koji način možemo doći do informacija o recikliranju 
 • ofromirati eko kutak u hodniku škole
 • postavljanje spremnika za čepove i baterije
 • redovito prikupljanje starih baterija
 • organizirati eko patrole
 • obilježiti značajne dane u godini
 • prikazivati dokumnetarne filmove o očuvanju i zaštiti okoliša
 • posjetiti reciklažno dvorište
 • izrađivati nove predmete od recikliranih materijala
 • uočiti važnost procesa recikliranja
 • steći naviku razvrstavanja otpada
 • uočiti štetnost i opasnost odlaganja plastičnog otpada u prirodi
 • steći naviku odlaganja plastičnih boca u spremnik
 • čišćenje dvorišta (sakupljanje otpada)
 • sadnja i zbrinjavanje biljaka u školi i školskom dvorištu
 • sakupljanje plastične ambalaže
 • redovito odlaganje starog papira u postojeće sprmenike koji se nalaze u učionicama škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.

 • evalucaijski listići
 • zadovoljstvo učenika

Nositelji:

Koordinatorice škole i učenici, razrednici, nastavnici.

Eko kodeks

Eko kodeks:

1. Otpatke razvrstavamo u kante predviđene za određenu vrstu otpada

2. Brinemo o vanjskom i unutarnjem okolišu škole

3. Brinemo o čistoći učionica i sanitarnih prostorija.

4. Upozoravamo pojedince koji ne poštuju eko kodeks.

5. Educiramo okolinu o važnosti razvrstavanja opada.

6. Reciklirani materijal koristimo kako bismo se kreativno izrazili i uljepšali našu školu.

7. Sadimo cvijeće i biljke, a eko porukama potičemo razvoj svijesti o ekološkom ponašanju.

8. Isključujemo svjetlo ako nepotrebno radi.

9. Zatvaramo prozore ako je upaljeno grijanje.

10. Pomažemo prirodi i educiramo ostale o važnosti očuvanja prirode.


Eko himna:

Himna Eko-škole Obrtničke škole Bjelovar

 

Zazelenila se Obrtnička škola,

pomoći okolišu uvijek se mora!

 

Razdvajamo otpad, sadimo cvijeće,

a u svemu nas podupire Nastavničko vijeće!

 

Obrtnička od rođenja, postat majstor,moja želja,

sve popravljam, servisiram, papir skupljam, recikliram.

 

Podrška lokalne zajednice puno znači,

kada radimo zajedno puno smo jači!

 

Zeleni otok, akcije svako svako malo,

Neka svi vide da nam je stalo!

 

Obrtnička, mili dome, ekološka i još k tome,

baterija, špenu, smeće, zemlja nikada vidjeti neće!

 

Eko odbor škole radi punom parom,

našu pomoć okoliš smatra sretnim darom!

 

Zeleni otok krasi školu našu,

zajedničkim naporima za čistu Lijepu našu!