Eko škola

Dječji vrtić 'Potočnica', Pitomača

Trg kralja Tomislava 12/1
33405 Pitomača

Telefon: 033782287
Fax: 033782287
E-mail: vrticpotocnica@gmail.com
Web: www.vrtic-pitomaca.hr

Ravnatelj/ica: Marija Jakelić
Školski koordinatori: Kristina Bijuk,Tena Sučić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • DIJANA BARTOLIĆ
 • GABRIJELA GAŠPAROV VEDRIŠ
 • IVONA PANKASZ
 • ZDRAVKO PAŠA
 • ŽELJKO KOVAČEV
 • JOSIPA JAKUPEC
 • IVANKA REŠETAR
 • TENA SUČIĆ
 • NIKOLINA GOLUBIĆ
 • KRISTINA BIJUK
 • MARIJA TKALČEC
 • MARIJA JAKELIĆ
 • IVANAKA REŠETAR
 • VESNA GREGUREK
 • ČLANICE UDRUGE ''ČUVARICE KULTURNE BAŠTINE'' KLADARE

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Osvještavanje važnosti očuvanja okoliša i održivog razvoja kroz sve segmente odgojno obrazovnog rada, implementirajući poželjna ponašanja i stavove u svakodnevni život djece i djelatnika vrtića, u razmišljanju o vodi i čuvanje pitke vode te što mogu učiniti da se voda održi što čišća.
 • U odnosu na dijete: potaknuti razvoj ekološki osviještenih stavova i ponašanja kod djeteta koje doživljavanjem i aktivnim učenjem, usvaja osnovna znanja o načinima brige i očuvanja vode, razvija pozitivna ponašanja i vještine koje doprinose očuvanju vode uz podržavanje optimalnog i cjelovitog djetetovog razvoja.
 • U odnosu na djelatnike: kontinuirano educiranje iz područja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj te sudjelovati u realizaciji provođenja Eko programa, štednja i zaštita vode.
 • U odnosu na roditelje i lokalnu zajednicu: Upoznati roditelje i lokalnu zajednicu s ciljevima Eko programa te ih poticati na uključivanje u realizaciju našeg važnog cilja štednje vode.

Zadatak:
 • osvijestiti važnost i ulogu vode u svakodnevnom životu, otkriti i spoznati što je sve i gdje je sve voda oko nas, u kojim se oblicima pojavljuje, te kako zaštiti vodu od zagađenja
 • uočiti svojstva vode koja nas okružuje
 • agregatna stanja i važnost vode za svijet
 • upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi
 • uočiti razlike između pitke i otpadne vode
 • razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode
 • stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet
 • provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode
 • uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. g.

 • Dogovor oko ovogodišnjeg Programa rada eko vrtića
 • Započeti rad na projektu Voda
 • Detekcija gdje se gubi prekomjerna voda, zamijeniti slavine
 • Ekonomična upotreba vode
 • Prikupljanje kišnice za zalijevanje biljaka
 • Mjerenje potrošnje vode
 • Uvođenje novih skupina u program eko vrtića
 • Obnavljanje postojećih spremnika, izrada novih
 • Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana
 • Uključivanje u međunarodnu Eko akciju „Zelena čistka“
 • Eko patrola nastavlja provjere dogovorenih stavki ( voda, spremnici, svjetlo )
 • Sakupljanje sjemenja cvijeća i povrća
 • Nositelji:
  • ravnatelj, članovi eko odbora
  • Eko patrola
  • Gljivice i Vrapčići
  • Tehničko osoblje
  • Leptirići
  • svi                                                              

Listopad 2019. g.

 • Pripreme za dane kruha
 • Sudjelovanje na svehrvatskoj smotri 13.10. Kutina, povodom Dana kruha
 • Rad na projektu Voda kroz razne istraživačke i edukativne aktivnosti (ovisno o starosti djece)
 • Briga oko vrta, ubiranje plodova, uklanjanje biljnih ostataka
 • Obilježavanje svjetskog dana Jabuka 20. 10.
 • Jesenska svečanost (prigodni program)
 • Izrada oznaka Ugasi svjetlo, Zatvori vodu
 • Sudjelovanje u akciji Kolektivna sadnja drveća 25. 10. 2019.
 • Nositelji:
  • Leptirići, Bubamare, Zvjezdice, Vrapčići i Gljivice
  • Članovi eko odbora, ravnateljica
  • Na nivou vrtića              

Studeni 2019. g.

Aktivnosti za provođenje projekta:

 • Voda i higijena
 • Važnost vode za ljude i sva živa bića
 • Razni eksperimenti (stanje vode, kondenzacija, led, para
 • Igre vodom-(tempera, akvarel)
 • Zvukovi vode
 • Voda u pričama i pripovijetkama
 • Pišemo i šaljemo eko poruke odraslima (u vrtiću i izvan vrtića).
 • Što znamo o vodi?
 • Voda kao otapalo
 • Obojani cvijet
 • Obojani led
 • Slikanje na ogledalu
 • Izrada taktilnih sličica (leptir, bubamara…)
 • Slikanje na tkanini
 • Istraživanje boja u bazenu (prozirnom)
 • Sakupljanje plastičnih boca
 • Sakupljanje otpadnih baterija
 • Sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • Uređenje panoa u hodniku
 • Kako se biljke pripremaju za zimu, smrzavanje biljaka, eksperiment
 • Nositelji:
  • VI- odabir aktivnosti po uzrastu djece
  • Odgojitelji
  • Starije skupine

Prosinac 2019. g.

 • Sastanak Eko odbora – dogovor
 • Korištenje otpadnih materijala u aktivnostima vezanih za Božić
 • Sijanje pšenice
 • Uključivanje roditelja u sakupljačke aktivnosti
 • Aktivnost vezane uz vodu                 
 • Plakati znanja-vrste oblaka, kruženje vode u prirodi,
 • Eksperimenti- magla u boci, kako nastaje kiša, kako nastaje oblak, kako nastaje snijeg...
 • Znanstveni pokusi vezani uz vodu
 • Pretakanje vode kroz različite debljine cijevi
 • Istraživanja o gustoći vode i napetosti vodene površine
 • Proučavanje vode kroz mikroskop
 • Analize različitih vrsta voda na stakalcima, pod mikroskopom(stajaćice
 • Tekućice, Čarli s vodom, tempera s vodom)
 • Upoznavanje s mikrosvijetom koji živi u vodi
 • Nositelji:
  • koordinator, članovi eko odbora
  • sve skupine

Siječanj 2020. g. 

 • Osvještavanje djece o važnosti štednje vode
 • Eko patrola obilazak skupina jednom tjedno , bilježenje zatečenog stanja
 • Briga o pticama zimi- izrada spremnika za hranu, koristeći otpadni materijal
 • Aktivnosti vezane uz snijeg, nastavak rada  na projektu
 • Kroz priče i pjesme upoznavanje s vodom
 • Glazbene aktivnosti- zvukovi vode
 • Likovno izražavanje vodom
 • Redovito nošenje otpada na vrtićki otok
 • Polarna mora i oceani, gdje živi pingvini? (zašto su neka mora uvijek okovana ledom?) 
 • Nositelji: 
  • Odgojitelji skupina
  • Djeca Vrapčića i Gljivica, Zvjezdice
  • Starije skupine

Veljača 2020. g.

 • Upotreba recikliranih materijala u aktivnostima Valentinova i Maškara
 • Briga o pticama
 • Briga o biljkama u zatvorenom
 • Sakupljanje kišnice za potrebe zalijevanja biljaka– istraživačke aktivnosti
 • Promatranje vremenskih prilika ( kiša, snijeg, magla, mraz, inje – gdje se skriva voda)- likovne aktivnosti
 • Iskorištavanje raznih situacijskih poticaja vezano uz vodu
 • Kako biljke prezimljuju zimu? Što je s vodom u njihovim stabiljkama?
 • Zajedno s djecom odlazak do Zelenog otoka- razvrstavanje otpada

Ožujak 2020. g.

 • Nabava spremnika za bio otpad
 • Priprema gredica za sijanje i sadnju
 • Uređenje gredice sa začinskim biljem
 • Sijanje povrća i cvijeća u zatvorenom    
 • Voda kao stanište
 • Život u potoku, bari, jezeru
 • Značenje vode za životinje koje u njoj žive i koje je trebaju
 • Značenje vode za ljude
 • Dvorišne bare, lokve- koje životinje privlače
 • Upoznavanje djece s glistom, žabom, pužem- životinje koje vole vodu, proučavanje, a zatim pustiti u njihovo stanište
 • Rijeke i jezera: koje rijeke poznajemo- Drava, koje riječne životinje možemo nabrojati
 • Mora i oceani; maleni akvarij u našoj sobi
 • Svjetski dan šuma- sadimo stablo
 • Svjetski dan voda , prigodne aktivnosti
 • Mjesečno sakupljanje plastične ambalaže- prodaja
 • Nositelji:
  • Ravnateljica
  • Vrapčići i Gljivice
  • Starije skupine

Travanj 2020. g.

 • Upotreba neoblikovanih otpadnih materijala povodom Uskrsa
 • Sijanje raznih povrtnih kultura u zatvorenom
 • Poziv roditeljima na sakupljačku aktivnost sjemenja
 • Sakupljanje kišnice za potrebe zalijevanje- kakva je to voda, promatranje kroz mikroskop, filtracija
 • Kako biljke rastu, što im je potrebno za njihov rast
 • Briga o gredici sa ljekovitim i začinskim biljem ( pljevljenje, okopavanje, zalijevanje)
 • Sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • Obilježavanje Dana planete ( 22.04. )
 • Kiša- kako nastaje
 • Kruženje vode u prirodi
 • Matematičke igre vodom
 • Likovno istraživanje vodom
 • Priče, pjesme, stihovi vezani uz vodu
 • Nositelji:
 • Svi
 • Bubamare, Zvjezdice, Vrapčići i Gljivice

Svibanj 2020. g.

 • Sastanak, dogovor
 • Obilazak eko patrole
 • Presađivanje posijanih biljaka- povrća, cvijeća u cvjetnu gredicu, odnosno u vrt, briga o istima
 • Izlet na seosko imanje
 • Kompostiranje
 • Eko predstava
 • Uređenje promjenjivog panoa ( mjesečno ) – informacije roditeljima o događanjima
 • Uključivanje roditelja u sakupljačku aktivnost presadnica povrća i cvijeća
 • Nositelji:
  • Odgojitelji, članovi eko odbora, ravnateljica. koordinator
  • Djeca Vrapčića, Gljivica i Bubamara
  • Djeca, kuharice, odgojitelji

Lipanj 2020. g.

 • Sakupljanje i prodaja plastične ambalaže
 • Predaja sakupljenih čepova
 • Priprema materijala za prilog biltenu
 • Briga o povrtnjaku i cvijeću
 • Istraživačke igre vodom na otvorenom
 • Razvrstavanje otpada
 • Posjeta potoku, rijeci ili jezeru
 • Obilježavanje Svjetskog dana Zaštite okoliša ( 05.06. )
 • Proučavanje živog svijeta u dvorištu
 • Nositelji:
  • Odgojitelji, tehničko osoblje
  • Koordinator, eko članovi, ravnateljica
  • Gljivice, Vrapčići
  • Svi
  • Starije skupine

 

 


Nositelji:
 • Djeca i djelatnici Vrtića

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: "Voda oko nas..."
Ostvareni ciljevi:
 • utjecati na razvoj odgovornog ponašanja
 • korištenje vode kao vrijednog resursa  obnovljivog izvora energije

Realizirani zadaci:
 • zadovoljiti znatiželju djeteta i potrebu za istraživanjem
 • poticati i razvijati kreativno izražavanje
 • razvijati ekološku svijest o važnosti vode
 • obogatiti dječju igru, igre vodom

Vrijeme realizacije:

Ožujak 2020. godine.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji i roditelji.

Naziv teme: "Kap, kap, kapljica mala, ali vrlo važna .."
Ostvareni ciljevi:
 • usvajanje novih spoznaja o vodi,njenoj važnosti,vrijednosti,njenim svojstvima
 • eksperimentima i pokusima usvojiti važnost vode za sva bića
 • istraživanjem pisanih i slikovnih materijala usvojiti vrijednost i svojstva vode

Realizirani zadaci:
 • zadovoljiti dječju znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem
 • poticati djecu da se odgovorno odnose prema štednji vode
 • važnost vode za biljke
 • važnost vode za život i opstanak

Vrijeme realizacije:

Veljača 2020. godina - srednja odgojna skupina


Nositelji:

Djeca, odgojitelji i roditelji.

Naziv teme: Zadatak lak-voli more, šume,zrak
Ostvareni ciljevi:
 • naučiti djecu umijećima i ponašanjima koja će pomoći Zemlji da ostane lijepa i čista
 • razvijati ekološki prihvatljivo ponašanje

Realizirani zadaci:
 • stjecanje znanja o očuvanju prirode (Naš moto: Misli globalno, djeluj lokalno!)
 • stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša (kako nastaje, kako se otpad zbrinjava, uloga stručnjaka)
 • razvoj stavova o važnosti svakog živog bića te njihovoj međusobnoj povezanosti Zadatak je stvarno lak: voli more, šume, zrak

Vrijeme realizacije:

Ožujak 2020. godine.


Nositelji:

Srednja odgojna skupina djece i odgojitelja.

Naziv teme: "Važnost vode za ljude i sva živa bića"
Ostvareni ciljevi:

Cilj je bio 

 • potaknuti djecu na samostalno razmišljanje, snalaženje u prostoru
 • boravkom u prirodi pokušava se postići veća zainteresiranost za sudjelovanje kod djece, razvijaju se motoričke, psihološke i fizičke funkcije
 • cilj realizirati aktivnosti u prirodi, potaknuti djecu na govorno izražavanje pomoću raznih poticaja, primjerice recitacija, pjesama, dramatizacija i slično, bogaćenje rječnika te usvajanje novih pojmova, znanja i vještina
 • likovnim izražavanjem cilj je razviti misaone funkcije, motoričke sposobnosti te razvijati maštu te pratiti dječja postignuća.

ZADACI:

 1. Tjelesni i psihomotorni razvoj: • Zadovoljiti osnovne dječje potrebe za svježim zrakom, kretanjem, igrom i boravkom u prirodi, kao elemente jačanja dječjeg imunološkog sustava • Razvoj spretnosti i kontroliranog kretanja u prostoru • Razvoj osobne higijene i čistoće.
 2. Socio-emocionalni razvoj ličnosti • Stvaranje tople emocionalne klime u odgojnoj skupini • Poticati radoznalosti djeteta za prirodu.
 3. Spoznajni razvoj • Zadovoljiti dječji interes za različitim agregatnim stanjima i vizualnom te osjetilnom potrebom • Proširiti dječje spoznaje o vodi, zaštiti i korištenju 12 • Usvajanje novih pojmova vezanih uz vodu.
 4. Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje • Zadovoljavanje dječje potrebe za raznim vidovima komunikacije • Upoznati djecu s raznim likovnim tehnikama i materijalima • Poticati razvoj likovnog stvaralaštva, mašte i originalnost.

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevno podsjećamo i upozoravamo jedni druge da trebamo čuvati vodu.
 • Obavezno zatvaranje slavine čim operemo ruke da voda ne teče bez razloga.
 • Istraživanje različitih fotografija vode u različitim stanjima i oblicima (more, rijeke, jezera, kiša, snijeg, led, magla...).
 • Upoznavanje s različitim pričama i slikovnicama o vodi.
 • Istraživačke aktivnosti s različitim stanjima i oblicima vode (snijeg, led...).
 • Likovno izražavanje vodom (na kartonu, papiru, spužvi...)
  • "Eko-otok"
 • Što znamo o vodi?
  • Voda kao otapalo
  • Obojani cvijet
  • Obojani led
  • Slikanje na ogledalu
  • Izrada taktilnih sličica (leptir, bubamara…)
  • Slikanje na tkanini
  • Eko patrola (važno je osigurati adekvatnu odjeću po čemu bi eko patrola bila prepoznatljiva
  • Detektiranje curenja vode, informiranje ravnatelja, domara…)

Vrijeme realizacije:

Mjesec siječanj 2020.


Nositelji:

Starija odgojna skupina,odgojitelji,roditelji, djeca.

Naziv teme: „Bez vode nema života- trebamo je svi"
Ostvareni ciljevi:

U odnosu na dijete: potaknuti razvoj ekološki osviještenih stavova i ponašanja kod djeteta koje doživljavanjem i aktivnim učenjem, usvaja osnovna znanja o načinima brige i očuvanja vode, razvija pozitivna ponašanja i vještine koje doprinose očuvanju vode uz podržavanje optimalnog i cjelovitog djetetovog razvoja.


Realizirani zadaci:
 • razne premetaljke, puzzle, memory
 • "Kako izgleda bara u jesen?"
 • polarna mora i oceani, gdje živi pingvini? (zašto su neka mora uvijek okovana ledom?)
 • rijeke i jezera: koje rijeke poznajemo, koje riječne životinje možemo nabrojati, što je to struja/tok vode?
 • mora i oceani; maleni akvarij u našoj sobi

Vrijeme realizacije:

Mjesec veljača 2020.


Nositelji:

Odgojitelji,djeca ,roditelji mlađe odgojne skupine.

Naziv teme: Projekt "Životinje,biljke i voda"
Ostvareni ciljevi:
 • značenje čistih voda za živa bića
 • sadnja biljaka u boci (kruženje vode u prirodi)
 • voda i razmnožavanje (biljke, životinje)
 • biljke i voda (za neke rast, a za neke                                                  propadanje - količina vode)

Realizirani zadaci:
 • prljavo i čisto,akvarij u odgojnoj skupini  život u                               njemu
 • akvarij- naslikan na staklu (grupni rad)
 • hranilište, pojilište za ptice
 • biljke zimi/proljeće
 • biljke, životinje i voda u etno izričaju

Vrijeme realizacije:

Mjesec studeni 2019. godine


Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji srednje odgojne skupine. 

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • usvajanje novih spoznaja o vodi- njenoj vrijednosti, važnosti, njenim svojstvima, upotrebi, štednji i rasprostranjenosti, provođenjem praktičnih aktivnosti – pokusa, istraživanjem pisanih i slikovnih materijala te posjetima
 • zadovoljiti djetetovu znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem

 • poticati znanja služeći se enciklopedijom i slikovnicama

 • poticati i razvijati kreativno izražavanje djeteta u likovnom, glazbenom i scenskom području

 • razvijati ekološku svijest o važnosti vode

 • Cilj je potaknuti djecu na samostalno razmišljanje, snalaženje u prostoru. Boravkom u prirodi pokušava se postići veća zainteresiranost za sudjelovanje kod djece, razvijaju se motoričke, psihološke i fizičke funkcije.

 •  cilj je realizirati aktivnosti u prirodi,

 • potaknuti djecu na govorno izražavanje pomoću raznih poticaja, primjerice recitacija, pjesama, dramatizacija i slično, bogaćenje rječnika te usvajanje novih pojmova, znanja i vještina.

 • Likovnim izražavanjem cilj je razviti misaone funkcije, motoričke sposobnosti te razvijati maštu te pratiti dječja postignuća.

 • Kroz projekte "Voda“ naučili su zašto je ona važna za čovjeka, gdje se nalazi, kako možemo s vodom eksperimentirati te na koje ju načine možemo štedjeti.

 


Realizirani zadaci:

ISTRAŽIVAČKO – SPOZNAJNE AKTIVNOSTI

 • razgovori na temu vode: voda može biti...; što znamo o vodi?; gdje se sve nalazi voda?; za što se sve upotrebljava voda?

 • promatranje površine vode na globusu (rijeke, mora, jezera, oceani...)

 • prelistavanje dječje enciklopedije

 • voda i higijena (pranje ruku, lica, kose, tijela, higijena zuba, higijena životnog prostora...)

 • voda kao stanište (život u moru, rijeci, jezeru, bari...)

 • značaj vode za životinje koje u njoj žive

 • promatranje riba, punoglavca, žaba.....

EKSPERIMENTI:

 • formiranje kutića prirode (školjke, obluci, morske zvijezde, ježići, fotografije mora i morskih životinja..)

 • magična voda (kupus, alkoholni ocat, soda bikarbona, destilirana voda..)

 • isparavanje vode zagrijavanjem (kondenzacija)

 • plovi brod

 • grožđice putuju – grožđice u mineralnoj vodi

 • puniti balone vodom i bacati s povišenog mjesta

 • puhati mjehuriće od sapuna

 • duga – stvoriti dugu mlazom vode

 • duga – miješanje boja (tuš u boji)

 • hlapljenje vode – isparavanje na suncu

 • plovnost - što pluta, a što tone (razni materijali)

 • igra vode: prelijevanje vode, prohodnost

 • prelijevanje vode – ista količina vode u različitim oblicima boca

 • pogodi po okusu – slano, slatko, kiselo..

LIKOVNO IZRAŽAVANJE:

 • duga – akvarel

 • neobične kapljice – kapanje boje na list papira i puhanje slamkom

 • ribica Srebrica - slikanje

 • na morskom dnu –slikanje

 • ilustracija pročitanih priča

 • ribice – crtanje

 • žabice – izrada od papira

 • ribe – modeliranje

 • oslikavanje  kamenčića raznih boja

 • crtanje štapom po vlažnom pijesku

GOVORNO IZRAŽAVANJE

 • priče: Morska bakica; Tajne i zgode nestašne vode;  Luka i ribe; Roda i žabe; Riba duginih boja; Na morskom dnu; Sretni brodić; Bajka o i ribici

 • recitacije: Voda, Duga; Šiša kiša; Voćka poslije kiše; Ekološka pjesma; Sunce i more

 • zagonetke: kapljica; jež; hobotnica; rak; riba

 • priča u slikama: Potočić žubori;

GLAZBENO IZRAŽAVANJE

 • zvukovi vode – audio zapisi

 • pjesmice: Kiša pada; Roda i žabe; Ribica; Maestral; Zlatna ribica

STOLNO – MANIPULATIVNE AKTIVNOSTI

 • razne pokrivaljke, puzzle (More, Potok), Ribolovci u ribolovu (ribice na magnet), memory Morske životinje


Vrijeme realizacije:
 • Svi projekti na temu "Voda "u odgojnim skupinama provedeni su tijekom pedagoške godine.

Nositelji:
 • Sve odgojne skupine,odgojitelji,tehničko osoblje.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ekolozi mi smo pravi, marljivi ko mali mravi, otkrili smo važnu stvar-priroda je najbolji dar!


Eko himna: