Eko škola

Dječji vrtić 'Potočnica', Pitomača

Trg kralja Tomislava 12/1
33405 Pitomača

Telefon: 033782287
Fax: 033782287
E-mail: vrticpotocnica@gmail.com
Web: www.vrtic-pitomaca.hr

Ravnatelj/ica: Marija Jakelić
Školski koordinatori: Tereza Greguraš, Ivana Begović
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

1. DIJANA BARTOLIĆ

3. IVONA PANKASZ

4. ZDRAVKO PAŠA

5. ŽELJKO KOVAČEV

6. MONIKA KRASOVIĆ

7. IVANKA REŠETAR

8. IVANA BEGOVIĆ

9. TEREZA GREGURAŠ

10. KRISTINA BIJUK

11. MARIJA TKALČEC

12. MARIJA JAKELIĆ


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: NIJE SAV OTPAD SMEĆE-odvajanje i recikliranje otpada
Cilj:
 • djeci približiti i omogućiti stjecanje znanja o načinima brige za okoliš i očuvanja prirode i ujedno stvoriti naviku odvojenog odlaganja otpada i recikliranja.
 • razvijati ekološku svijest i kritičnost kod djece, roditelja i djelatnika vrtića u odnosu na ekološki problem suvišne količine smeća i nepravilnog odlaganja.
 • razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću, obiteljskom domu i neposrednom okruženju.


Zadatak:

Usvajanje pojmova: smeće, otpad, biootpad, spremnici za odlaganje, zeleni otok, kompost, kompostište, recikliranje kao i primjenjivanje stečenih znanja u svakodnevnim situacijama razvrstavanja i odlaganja otpada.

-


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije tijekom pedagoške 2018./2019. godine.

Aktivnosti

 • Dogovor oko izrade Programa rada eko vrtića
 • Usvajanje Programa eko-vrtića  na vijeću odgojitelja
 • Uređenje promjenjivog ekoPanoa
 • Obnavljanje spremnika za   odvajanje otpada u sobama
 • Obilježavanje Hrvatskog  olimpijskog dana
 • Uključivanje u međunarodnu Eko akciju „Zelena čistka“
 • Sudjelovanje na Državnoj i svehrvatskoj smotri povodom Dana kruha (14.10.2018)
 • Formiranje i rad Eko patrola
 • Obnavljanje upozoravajućih ilustracija nad slavinama i prekidačima („Štedi vodu/struju“)
 • Obilježavanje Svjetskog dana jabuka (20.10.)
 • Jesenska svečanost
 • Posjeta tvrtci Jan –spider d.o.o   (proizvodnja i prerada ljekovitog bilja)
 • Sadnja i uzgoj začinskog i ljekovitog  bilja u  teglicama
 • Sakupljanje praznih baterija (1 baterija = 1 smješko)
 • Sakupljanje plastičnih boca
 • Briga o začinskom i ljekovitom  bilju u teglicama
 • Uređenje promjenjivog eko panoa u hodniku
 • Izrada društvenih igara od otpadnog materijala
 • Rad Eko patrola (kontrolirano korištenje struje,vode…urednost i pravilno odvajanje otpada)
 • Briga o pticama u naše  dvorištu (postavljanje kućica i hranilica)
 • Izrada bora od eko materijala
 • Radionica recikliranja starog novinskog papira
 • Redovito nošenje otpada navrtićki zeleni otok
 • Eko patrola – obilazak jednom tjedno (vođenje evidencije ozatečenom stanju)
 • Sastanak Eko odbora-dogovor oko realizacije daljnjih koraka
 • Uređenje promjenjivog panoa
 • Sakupljanje praznih baterija (1 baterija=1 smješko)
 • Izrada srca za Valentinovo od recikliranog papir
 • Briga o pticama (nadopunjavanje hranilica sjemenkama)
 • Sakupljanje i prodaja plastičnih  boca
 • Obilježavanje Svjetskog dana Ekologije (22.02)
 • Nabava spremnika za bio- otpad (odabir mjesta za kompostište)
 • Uređenje i briga o gredici sa ljekovitim i začinskim biljem
 • Priprema uzdignute gredice za sadnju povrtnjaka
 • Fašnik-izrada maski od prirodnog i pedagoški neoblikovanog materijala
 • Obilježavanje Svjetskog dana šuma (jedan dan s inženjerom šumarstva, 21.03).
 • Obilježavanje Svjetskog dana voda (22.03.)
 • Uskrsna radionica sroditeljima (bojanje jaja i
 •  Izrada eko uskrsnih ukrasa
 • Sadnja povrtnjaka u uzdignutu gredicu
 • Briga o gredici sa ljekovitim i začinskim biljem
 • Kompostiranje
 • Predstava s izrađenim lutkama od eko otpadnog materijala
 • Obilježavanje Dana planete Zemlje (22.04.)
 • Odgojiteljsko vijeće (dogovor o Projektnome danu u vrtiću)
 • Obilježavanje Svjetskog dana ptica selica (drugi vikend u mjesecu)
 • Odlaganje bio otpada u Komposte
 • Obilazak Eko patrole (jednom tjedno)
 • Briga o povrtnjaku i ljekovitom i začinskom bilju
 • Izlet na eko imanje
 • Projektni dan u vrtiću
 • Sakupljanje i prodaja plastične ambalaže
 • Predaja sakupljenih čepova (humanitarne svrhe)
 • Uređenje eko promjenjivog panoa
 • Priprema materijala za prilog Biltenu eko škola
 • Obilježavanje Svjetskog dana Zaštite okoliša (05.06.)
 • Obnavljanje upozoravajućih ilustracija nad slavinama i prekidačima („Štedi vodu/struju“)
 • Obilježavanje Svjetskog dana jabuka (20.10.) 
 • Jesenska svečanost
 • Izrada društvenih igara od otpadnog materijala
 • Rad Eko patrola (kontrolirano korištenje struje,vode…urednost i pravilno odvajanje otpada)

 

 • Kreativna radionica izrade ukrasa za bor od eko otpadnog materijala
 • Briga o pticama u našem dvorištu (postavljanje kućica i
 •   hranilica)
 • Radionica recikliranja starog novinskog papira
 • Redovito nošenje otpada na vrtićki zeleni otok
 • Eko patrola – obilazak jednom tjedno (vođenje evidencije o zatečenom stanju)
 • Sakupljanje praznih baterija (1 baterija=1 smješko)
 • Izrada srca za Valentinovo od recikliranog papira
 • Briga o pticama (nadopunjavanje hranilica sjemenkama)
 • Obilježavanje Svjetskog dana Ekologije (22.02)
 • Nabava spremnika za bio- otpad (odabir mjesta za kompostište)
 • Uređenje i briga o gredici sa ljekovitim i začinskim biljem
 • Priprema uzdignute gredice za sadnju povrtnjaka
 • Fašnik-izrada maski od prirodnog i pedagoški neoblikovanog materijala
 • Obilježavanje Svjetskog dana šuma (jedan dan s inženjerom šumarstva,21.03).
 • Obilježavanje Svjetskog dana voda (22.03.)
 • Uskrsna radionica s roditeljima (bojanje jaja i izrada eko uskrsnih ukrasa)
 • Sadnja povrtnjaka u uzdignutu gredicu
 • Predstava s izrađenim utkama od eko otpadnog materijala
 • Obilježavanje Dana planete Zemlje (22.04.)
 • Odgojiteljsko vijeće (dogovor o Projektnome danu u vrtiću)
 • Obilježavanje Svjetskog dana ptica selica (drugi vikend u mjesecu)
 • Odlaganje bio otpada u Komposter
 • Obilazak Eko patrole (jednom tjedno)
 • Briga o povrtnjaku i ljekovitom i začinskom bilju
 • Izlet na eko imanje
 • Projektni dan u vrtiću
 • Sakupljanje i prodaja plastične ambalaže
 • Predaja sakupljenih čepova (humanitarne svrhe)
 • Priprema materijala za prilog Biltenu eko škola
 • Obilježavanje Svjetskog dana Zaštite okoliša (05.06.)
 • Briga o povrtnjaku te ljekovitom i začinskom bilju
 • Kompostiranje

 

 

 


Nositelji:

Sve odgojne skupine, zaposlenici vrtića

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OTPAD ODVOJI I DOBRU NAVIKU USVOJI
Ostvareni ciljevi:

 Približiti djeci i omogućiti stjecanje znanja o načinima brige za okoliš i očuvanja prirode i ujedno stvoriti naviku odvojenog odlaganja otpada i recikliranja.


Realizirani zadaci:

 • zna da postoje različita mjesta za odlaganje različitog otpada
 • zna po boji spremnika sortirati otpad
 • razlikuje materijale- papir, plastiku, staklo, tekstil
 • zna gdje se nalaze spremnici za otpad u vrtiću i koristi ih
 • razlikuje pojmove- otpad i smeće
 • ima iskustvo u recikliranju papira
 • zna kako se od otpada mogu izraditi predmeti za igru i svakodnevnu uporabu
 • zna na kojim mjestima može očuvanu odjeću i obuću donirati potrebitima
 • ima iskustvo kako tekstil iskoristiti za novi proizvod
 • razumije zašto treba prednost davati platnenim vrećicama, koristi ih i zna izraditi uz pomoć odraslih
 • zna gdje može odložiti upotrijebljene plastične vrećice
 • zna kako može pomoći bolesnima sakupljanjem plastičnih čepova
 • poštuje i uvažava, nadograđuje ideje druge djece


Vrijeme realizacije:
 • Pedagoška godina 2018./2019.

Nositelji:
 • Djeca polaznici vrtića,roditelji,svi zaposlenici vrtića

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"EKOLOZI MI SMO PRAVI,

MARLJIVCI KO' MALI MRAVI.

OTKRILI SMO VAŽNU STVAR,

PRIRODA JE NAJBOLJI DAR!"


Eko himna:

U CENTRU PITOMAČE KUĆICA STOJI

DAN ZA DANOM DJEČICU BROJI,

NJENO IME PLAVE JE BOJE

POTOČNICA ONA SE ZOVE

TA KUĆICA NAŠ JE VRTIĆ

TU ZELENI SVAKI JE KUTIĆ

VODU ŠTEDIMO SVAKOGA DANA

NA STOLU UVIJEK ZDRAVA JE HRANA

EKOLOZI MI SMO PRAVI

MARLJIVI KO MALI MRAVI

ZELENO MISLIMO,CVIJEĆE SADIMO

ZA ČISTU PRIRODU MI SE BRINEMO..