Eko škola

Dječji vrtić 'Potočnica', Pitomača

Trg kralja Tomislava 12/1
33405 Pitomača

Telefon: 033782287
Fax: 033782287
E-mail: vrticpotocnica@gmail.com
Web: www.vrtic-pitomaca.hr

Ravnatelj/ica: Marija Jakelić
Školski koordinatori: Kristina Bijuk,Tena Sučić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • DIJANA BARTOLIĆ
 • GABRIJELA GAŠPAROV VEDRIŠ
 • IVONA PANKASZ
 • ZDRAVKO PAŠA
 • ŽELJKO KOVAČEV
 • JOSIPA JAKUPEC
 • IVANKA REŠETAR
 • TENA SUČIĆ
 • NIKOLINA GOLUBIĆ
 • KRISTINA BIJUK
 • MARIJA TKALČEC
 • MARIJA JAKELIĆ
 • IVANAKA REŠETAR
 • VESNA GREGUREK
 • ČLANICE UDRUGE ''ČUVARICE KULTURNE BAŠTINE'' KLADARE

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Osvještavanje važnosti očuvanja okoliša i održivog razvoja kroz sve segmente odgojno obrazovnog rada, implementirajući poželjna ponašanja i stavove u svakodnevni život djece i djelatnika vrtića, u razmišljanju o vodi i čuvanje pitke vode te što mogu učiniti da se voda održi što čišća.
 • U odnosu na dijete: potaknuti razvoj ekološki osviještenih stavova i ponašanja kod djeteta koje doživljavanjem i aktivnim učenjem, usvaja osnovna znanja o načinima brige i očuvanja vode, razvija pozitivna ponašanja i vještine koje doprinose očuvanju vode uz podržavanje optimalnog i cjelovitog djetetovog razvoja.
 • U odnosu na djelatnike: kontinuirano educiranje iz područja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj te sudjelovati u realizaciji provođenja Eko programa, štednja i zaštita vode.
 • U odnosu na roditelje i lokalnu zajednicu: Upoznati roditelje i lokalnu zajednicu s ciljevima Eko programa te ih poticati na uključivanje u realizaciju našeg važnog cilja štednje vode.

Zadatak:
 • osvijestiti važnost i ulogu vode u svakodnevnom životu, otkriti i spoznati što je sve i gdje je sve voda oko nas, u kojim se oblicima pojavljuje, te kako zaštiti vodu od zagađenja
 • uočiti svojstva vode koja nas okružuje
 • agregatna stanja i važnost vode za svijet
 • upoznati se sa bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi
 • uočiti razlike između pitke i otpadne vode
 • razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode
 • stvaranje spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet
 • provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode
 • uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2019. g.

 • Dogovor oko ovogodišnjeg Programa rada eko vrtića
 • Započeti rad na projektu Voda
 • Detekcija gdje se gubi prekomjerna voda, zamijeniti slavine
 • Ekonomična upotreba vode
 • Prikupljanje kišnice za zalijevanje biljaka
 • Mjerenje potrošnje vode
 • Uvođenje novih skupina u program eko vrtića
 • Obnavljanje postojećih spremnika, izrada novih
 • Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana
 • Uključivanje u međunarodnu Eko akciju „Zelena čistka“
 • Eko patrola nastavlja provjere dogovorenih stavki ( voda, spremnici, svjetlo )
 • Sakupljanje sjemenja cvijeća i povrća
 • Nositelji:
  • ravnatelj, članovi eko odbora
  • Eko patrola
  • Gljivice i Vrapčići
  • Tehničko osoblje
  • Leptirići
  • svi                                                              

Listopad 2019. g.

 • Pripreme za dane kruha
 • Sudjelovanje na svehrvatskoj smotri 13.10. Kutina, povodom Dana kruha
 • Rad na projektu Voda kroz razne istraživačke i edukativne aktivnosti (ovisno o starosti djece)
 • Briga oko vrta, ubiranje plodova, uklanjanje biljnih ostataka
 • Obilježavanje svjetskog dana Jabuka 20. 10.
 • Jesenska svečanost (prigodni program)
 • Izrada oznaka Ugasi svjetlo, Zatvori vodu
 • Sudjelovanje u akciji Kolektivna sadnja drveća 25. 10. 2019.
 • Nositelji:
  • Leptirići, Bubamare, Zvjezdice, Vrapčići i Gljivice
  • Članovi eko odbora, ravnateljica
  • Na nivou vrtića              

Studeni 2019. g.

Aktivnosti za provođenje projekta:

 • Voda i higijena
 • Važnost vode za ljude i sva živa bića
 • Razni eksperimenti (stanje vode, kondenzacija, led, para
 • Igre vodom-(tempera, akvarel)
 • Zvukovi vode
 • Voda u pričama i pripovijetkama
 • Pišemo i šaljemo eko poruke odraslima (u vrtiću i izvan vrtića).
 • Što znamo o vodi?
 • Voda kao otapalo
 • Obojani cvijet
 • Obojani led
 • Slikanje na ogledalu
 • Izrada taktilnih sličica (leptir, bubamara…)
 • Slikanje na tkanini
 • Istraživanje boja u bazenu (prozirnom)
 • Sakupljanje plastičnih boca
 • Sakupljanje otpadnih baterija
 • Sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • Uređenje panoa u hodniku
 • Kako se biljke pripremaju za zimu, smrzavanje biljaka, eksperiment
 • Nositelji:
  • VI- odabir aktivnosti po uzrastu djece
  • Odgojitelji
  • Starije skupine

Prosinac 2019. g.

 • Sastanak Eko odbora – dogovor
 • Korištenje otpadnih materijala u aktivnostima vezanih za Božić
 • Sijanje pšenice
 • Uključivanje roditelja u sakupljačke aktivnosti
 • Aktivnost vezane uz vodu                 
 • Plakati znanja-vrste oblaka, kruženje vode u prirodi,
 • Eksperimenti- magla u boci, kako nastaje kiša, kako nastaje oblak, kako nastaje snijeg...
 • Znanstveni pokusi vezani uz vodu
 • Pretakanje vode kroz različite debljine cijevi
 • Istraživanja o gustoći vode i napetosti vodene površine
 • Proučavanje vode kroz mikroskop
 • Analize različitih vrsta voda na stakalcima, pod mikroskopom(stajaćice
 • Tekućice, Čarli s vodom, tempera s vodom)
 • Upoznavanje s mikrosvijetom koji živi u vodi
 • Nositelji:
  • koordinator, članovi eko odbora
  • sve skupine

Siječanj 2020. g. 

 • Osvještavanje djece o važnosti štednje vode
 • Eko patrola obilazak skupina jednom tjedno , bilježenje zatečenog stanja
 • Briga o pticama zimi- izrada spremnika za hranu, koristeći otpadni materijal
 • Aktivnosti vezane uz snijeg, nastavak rada  na projektu
 • Kroz priče i pjesme upoznavanje s vodom
 • Glazbene aktivnosti- zvukovi vode
 • Likovno izražavanje vodom
 • Redovito nošenje otpada na vrtićki otok
 • Polarna mora i oceani, gdje živi pingvini? (zašto su neka mora uvijek okovana ledom?) 
 • Nositelji: 
  • Odgojitelji skupina
  • Djeca Vrapčića i Gljivica, Zvjezdice
  • Starije skupine

Veljača 2020. g.

 • Upotreba recikliranih materijala u aktivnostima Valentinova i Maškara
 • Briga o pticama
 • Briga o biljkama u zatvorenom
 • Sakupljanje kišnice za potrebe zalijevanja biljaka– istraživačke aktivnosti
 • Promatranje vremenskih prilika ( kiša, snijeg, magla, mraz, inje – gdje se skriva voda)- likovne aktivnosti
 • Iskorištavanje raznih situacijskih poticaja vezano uz vodu
 • Kako biljke prezimljuju zimu? Što je s vodom u njihovim stabiljkama?
 • Zajedno s djecom odlazak do Zelenog otoka- razvrstavanje otpada

Ožujak 2020. g.

 • Nabava spremnika za bio otpad
 • Priprema gredica za sijanje i sadnju
 • Uređenje gredice sa začinskim biljem
 • Sijanje povrća i cvijeća u zatvorenom    
 • Voda kao stanište
 • Život u potoku, bari, jezeru
 • Značenje vode za životinje koje u njoj žive i koje je trebaju
 • Značenje vode za ljude
 • Dvorišne bare, lokve- koje životinje privlače
 • Upoznavanje djece s glistom, žabom, pužem- životinje koje vole vodu, proučavanje, a zatim pustiti u njihovo stanište
 • Rijeke i jezera: koje rijeke poznajemo- Drava, koje riječne životinje možemo nabrojati
 • Mora i oceani; maleni akvarij u našoj sobi
 • Svjetski dan šuma- sadimo stablo
 • Svjetski dan voda , prigodne aktivnosti
 • Mjesečno sakupljanje plastične ambalaže- prodaja
 • Nositelji:
  • Ravnateljica
  • Vrapčići i Gljivice
  • Starije skupine

Travanj 2020. g.

 • Upotreba neoblikovanih otpadnih materijala povodom Uskrsa
 • Sijanje raznih povrtnih kultura u zatvorenom
 • Poziv roditeljima na sakupljačku aktivnost sjemenja
 • Sakupljanje kišnice za potrebe zalijevanje- kakva je to voda, promatranje kroz mikroskop, filtracija
 • Kako biljke rastu, što im je potrebno za njihov rast
 • Briga o gredici sa ljekovitim i začinskim biljem ( pljevljenje, okopavanje, zalijevanje)
 • Sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe
 • Obilježavanje Dana planete ( 22.04. )
 • Kiša- kako nastaje
 • Kruženje vode u prirodi
 • Matematičke igre vodom
 • Likovno istraživanje vodom
 • Priče, pjesme, stihovi vezani uz vodu
 • Nositelji:
 • Svi
 • Bubamare, Zvjezdice, Vrapčići i Gljivice

Svibanj 2020. g.

 • Sastanak, dogovor
 • Obilazak eko patrole
 • Presađivanje posijanih biljaka- povrća, cvijeća u cvjetnu gredicu, odnosno u vrt, briga o istima
 • Izlet na seosko imanje
 • Kompostiranje
 • Eko predstava
 • Uređenje promjenjivog panoa ( mjesečno ) – informacije roditeljima o događanjima
 • Uključivanje roditelja u sakupljačku aktivnost presadnica povrća i cvijeća
 • Nositelji:
  • Odgojitelji, članovi eko odbora, ravnateljica. koordinator
  • Djeca Vrapčića, Gljivica i Bubamara
  • Djeca, kuharice, odgojitelji

Lipanj 2020. g.

 • Sakupljanje i prodaja plastične ambalaže
 • Predaja sakupljenih čepova
 • Priprema materijala za prilog biltenu
 • Briga o povrtnjaku i cvijeću
 • Istraživačke igre vodom na otvorenom
 • Razvrstavanje otpada
 • Posjeta potoku, rijeci ili jezeru
 • Obilježavanje Svjetskog dana Zaštite okoliša ( 05.06. )
 • Proučavanje živog svijeta u dvorištu
 • Nositelji:
  • Odgojitelji, tehničko osoblje
  • Koordinator, eko članovi, ravnateljica
  • Gljivice, Vrapčići
  • Svi
  • Starije skupine

 

 


Nositelji:
 • Djeca i djelatnici Vrtića

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ekolozi mi smo pravi, marljivi ko mali mravi, otkrili smo važnu stvar-priroda je najbolji dar!


Eko himna: