Eko škola

Dječji vrtić Šareni leptirić, Solin

Domovinskog rata 28 a
21210 Solin

Telefon: 021 785 455
Fax:
E-mail: ana.sabic1987@gmail.com
Web: http://vrtic-sareni-leptiric.hr/

Ravnatelj/ica: Suzana Parlov
Školski koordinatori: Ana Šabić, Suzana Parlov
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

  Ciljevi:-upoznati djecu s nastajanjem kruha (od zrna do kruha); približiti im blagovanje kruha i narodne običaje; poučiti djecu o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati djecu sa starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, ljekovito i začinsko bilje); ukazati na važnost zdrave prehrane. Aktivnosti: posjet pekarnici, priprema i izrada kruha i peciva, likovni radovi, izložba i blagovanje kruha i peciva, razgovor, blagoslov...

 • BRIGA O OKOLIŠU

  PRIKUPLJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA: 'Papirko, čepirko i čaširka brinu o otpadu'.Cilj projekata: Razvijati ekološku osviještenost kod djece; stjecati osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje, usvajati navike i vještine koje tome doprinose (poučiti djecu kako pravilno zbrinjavati otpad). pravilno zbrinjavanje otpada). BRINEMO O ZDRAVOM OKOLIŠU - uređenje dvorišta i vrta; u suradnji s roditeljima prikupljanje i bojanje starih konzervi (na vrhu oblijepljenih silikonom radi zaštite djeteta); sadnja lončanica i postavljanje u dvorište; postavljanje i održavanje hranilica za ptice; sadnja biljaka; čišćenje dvorišta i svakodnevno odgovorno postupanje prema okolišu.

 • RAZVOJ PRAVILNIH PREHRAMBENIH NAVIKA: Zdravi rođendani

  Cilj projekata: Djeca će stjecati pozitivne navike, usvajati znanja i vještine bitne za ostvarivanje zdravog načina života, brigu o sebi i očuvanje vlastitog zdravlja. Aktivnosti: u vrtiću se obilježava rođendan svakog djeteta, a tijekom proslave djeca konzumiraju samo zdrave namirnice: torta od voća, zdrave grickalice; konzumacija voća iz školskog vrta: berba sezonskog voća, pranje, a potom konzumacija (šipak, smokve, grožđe...)...

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Suzana Parlov, odgojiteljica i ravnateljica
 • Ana Šabić, pedagoginja
 • Loreta Đopar, vlasnica DV
 • Anamarija Biuk, odgojiteljica
 • Sanja Delić, odgojiteljica
 • Jelena Negodić, odgojiteljica
 • Anita Mateljan, kuharica
 • Antonija Karap, roditelj
 • Djeca:
  • Bartul Jurić
  • Laura Marušić
  • Duje Vuković
  • Ivan Pavao Sarić
  • Filip Akrap
  • Toma Delić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad - Planet treba čuvati!
Cilj:
 • Razvijanje poštovanja, odgovornosti, svjesnosti svojih postupaka, ponašanja i navika u stvaranju zdravog, očuvanog i sigurnog životnog okoliša
 • Razvijanje svijesti o važnosti čuvanja prirodnih resursa u vrtićkom i obiteljskom okruženju, racionalnom korištenju energije i vode, smanjivanju, zbrinjavanju i recikliranju otpada u uvjetima dječje igre
 • Usvajanje pozitivnih vještina i stavova o važnosti očuvanja prirode, posebno biljnog i životinjskog svijeta

Zadatak:

Zadaće programa:

 • Razvijati spoznaje djece o važnosti čuvanja prirode, omogućavati im što više doživljaja prirode svim osjetilima, upućivati ih na ljepotu prirode kada je čovjek svojim djelovanjem ne naruši
 • Poticati svakodnevna odgovorna ponašanja prema okolišu
 • Kroz različite aktivnosti i sadržaje upoznati djecu s otpadom, objasniti razliku između smeća i otpada, kako se s njim postupa, kako se razvrstava, sakuplja, kamo se odvozi, kako utječe na prirodu i kako ga možemo smanjivati.

Planirane akcije:

 • Prikupljanje i razvrstavanje starog papira
 • Prikupljanje i razvrstavanje plastičnih čepova – Akcija je humanitarnog karaktera, a odnosi se na prikupljanje plastičnih čepova za osobe s invaliditetom.
 • Prikupljanje i razvrstavanje plastičnih čaša koje se koriste u svakodnevnom vrtićkom životu
 • U prostorijama DV postavljeni su posebni spremnici u koje će se tijekom cijele pedagoške godine odvajati otpad od smeća. 
 • Zdravi obrok u povodu proslave rođendana
 • Obilježavanje značajnih eko datuma (Dan jabuka, Dan voda, Dan kravate, Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Dan planeta Zemlje)
 • Jesenski i proljetni radovi u vrtu
 • Briga o vrtićkom dvorištu 
 • Izrada igračaka i ostalog didaktičkog materijala od otpadnog i neoblikovanog materijala
 • Uključivanje i sudjelovanje u projektima na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini
 • Osnivanje eko patrole koja će promatrati i, uz pomoć odgojiteljica, bilježiti stanje u prostorijama DV, vrtu i dvorištu.
 • Likovni radovi na ekološke  teme
 • Glazbene radionice obogaćene  pjesmicama s ekološkim motivima, a potom i osmišljavanje eko himne našeg vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Eko koordinarori, svi djelatnici vrtića, djeca i roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: RAZVOJ PRAVILNIH PREHRAMBENIH NAVIKA: Zdravi rođendani
Ostvareni ciljevi:

Djeca će stjecati pozitivne navike, usvajati znanja i vještine bitne za ostvarivanje zdravog načina života, brigu o sebi i očuvanje vlastitog zdravlja. 


Realizirani zadaci:
 • U vrtiću se obilježava rođendan svakog djeteta, a tijekom proslave djeca konzumiraju samo zdrave namirnice:  torta od voća, zdrave grickalice; konzumacija voća iz školskog vrta: berba sezonskog voća, pranje, a potom konzumacija (šipak, smokve, grožđe...)...
 • Aktivnost je već postala tradicionalna u našem vrtiću.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Sva djeca i odgojiteljice, kuharica. 

Naziv teme: Dan jabuka
Ostvareni ciljevi:
 • obilježiti Svjetski Dan jabuka
 • promicati zdravstvenu kvalitetu jabuka
 • upoznati djecu sa zdravim "grickalicama"
 • poticati međusobnu suradnju 

Realizirani zadaci:
 • priče o različitim vrstama jabuka
 • pjesme i radovi na temu jabuka
 • konzumiranje jabuka
 • čips od jabuka

Vrijeme realizacije:

Listopad 2019. 


Nositelji:

Odgojiteljice, djeca.

Naziv teme: Papirko, čepirko i čaširka brinu o otpadu
Ostvareni ciljevi:
 • azvijati ekološku osviještenost kod djece
 • stjecati osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje
 •  usvajati navike i vještine koje tome doprinose (poučiti djecu kako pravilno zbrinjavati otpad). pravilno zbrinjavanje otpada)

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje starog papira – izrada ukrasnih i korisnih predmeta, ponovna uporaba papira (npr. crtanje na već iskorištenom papiru s druge strane)
 • Prikupljanje čepova – izrada loga vrtića od čepova
 • Čaširka – kad je nužno koriste se čaše ili ambalaža koja se ponovno upotrebljava u kreativnom izražavanju djece. 

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Svi djelatnici DV, sva djeca i zainteresirani roditelji.

 

Naziv teme: Sirup od borovih iglica
Ostvareni ciljevi:
 • poticanje istraživačkog pristupa kod djece
 • poticanje suradnje i timskog rada među djecom 

Realizirani zadaci:
 • istraživački dio: što su borove iglice? čemu služe? što možemo dobiti od njih? Recepti za pripravak sirupa od borovih iglica? Čemu služi sirup? 
 • nakon istraživačkog dijela djeca su, uz pomoć odgojiteljica, napisala recept i napravili sirup od borovih iglica. Članovi eko patrole pratili su cijeli proces, sudjelovali i uredili kutak kako bi se i roditelji upoznali s njihovim radom

Vrijeme realizacije:

Pedagoška godina 2019./2020. 


Nositelji:

Odgojiteljice i djeca iz starije grupe (4.-6.godina). 

Naziv teme: VRT Šareni leptirić
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje brige za okoliš kod djece predškolske dobi
 • Razvijanje pozitivnih navika ponašanja
 • Boravak na svježem zraku
 • Upoznavanje djece sa sezonskim voćem i povrćem
 • Provedba aktivnosti sadnje i održavanja vrta
 • Pridonijeti pozitivnim utjecajima na okoliš

Realizirani zadaci:
 • Berba jagoda i trešanja
 • Sadnja sezonskog povrća
 • Berba sezonskog povrća (npr.zelena salata)
 • Pripravak sirupa od borovih iglica
 • Radionica održavanja vrta i kontinuirano održavanje vrta
 • Sadnja lončanica i ukrašavanje posuda za cvijeće

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020., kada vremenske prilike dozvoljavaju. 


Nositelji:

Svi djelatnici DV, sva djeca i zainteresirani roditelji.

Naziv teme: Dani kruha, dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:

Obilježeni Dani kruha

 • upoznati djecu s nastajanjem kruha 
 • približiti proces nastajanja kruha i narodne običaje pripreme i blagovanja kruha
 • poučiti djecu o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage
 • ukazati na važnost zdrave prehrane 

Realizirani zadaci:
 • U vrtiću: razgovor s djecom, pripravak kruha i krušnih proizvoda, prigodni program s roditeljima, izložba i blagovanje krušnih proizvoda (u suradnji s roditeljima), blagoslov krušnih proizvoda
 • Izvan vrtića: posjet pekari

Vrijeme realizacije:

Listopad 2019. 


Nositelji:

Odgojitelji, kuharica, djelatnici u pekari, svećenik, djeca i roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kad se naše ruke slože i svijet blistav postat može.

Čuvamo ga, pazimo ga i recikliramo sve mi da se ne zagadi!


Eko himna:

Iako smo mali mi

ekići smo postali,

solinski leptirići

eko status dobili. 

Mame, tate znaju svi

sve se mora čuvati.

Papir, boce, karton sve

u nas blago postaje.

Šume tako čuvamo

papire recikliramo.

Plastiku ne bacamo

igračke mi pravimo.

vodu, struju štedimo

zemlju našu čuvamo.

Volimo i saditi,

planet obogatiti.

Bez kisika zdravlja nema,

zagađenost nam ne treba.

Kad se skupe ručice,

nema rupe ozonske.

zato sada čujte svi

PLANET TREBA ČUVATI!