Eko škola

Medicinska škola Bjelovar

Poljana dr. Franje Tuđmana 8
43000 Bjelovar

Telefon: 043277081
Fax:
E-mail: msbj@ss-medicinska-bj.skole.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Biljana Balenović
Školski koordinatori: Marina Antolin, Emilija Kovačević, Kristina Ivezić, Dubravka Grganić Rožman, Iva Ban, Josipa Grubić Đođo, Tomislav Vončina
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Nastavnici/e: Marina Antolin, Emilija Kovačević, Kristina Ivezić, Dubravka Grganić Rožman, Iva Ban, Josipa Grubić Đođo, Tomislav Vončina.
 • Učenice: Marija Miškulin, Ana Gegić, Ana Crlenjak, Iva Havranek.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Projektni dan, Obilježavanje važnih datuma
Cilj:
 • Provođenje radne akcije čišćenja okoliša u suradnji s raznim udrugama ili informiranje vezano uz eko-teme
 • Mjesec vegetarijanstva
 • Obilježavanje dana sv. Nikole, Valentinova i dr.
 • Božićni sajam
 • Dan planeta Zemlje
 • Uskršnji sajam
 • Dan škole i projektni dan
 • Svjetski dan voda i dr.

Zadatak:
 • Čišćenje okoliša od odbačenih materijala
  • prezentacije eko-tema
  • donošenjem starog papira
 • Praćenje i ocjenjivanje urednosti i  uređenosti prostorija i okoliša škole
 • Mjerenje i sakupljanje podataka vezanih uz uporabu energenata
 • Odabir najbolje uređene učionice
 • Izrada prigodnih ukrasa od eko-prihvatljivih materijala
 • Obilježavanje zadanih datuma na prikladan način (plakati, predavanja, radionice)
 • Provođenje aktivnog informiranja učenika i nastavnika kroz predavanje na satu razrednika povodom dana planeta Zemlje (''TJEDAN PLANETA ZEMLJE'')
 • Zajednički rad i u školskoj zadruzi Melem
 • 20.5.2020. Dan zdravih gradova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Eko-koordinatorice
 • Ravnateljica
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica
Naziv teme: Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija, Rad na školskoj mrežnoj stranici
Cilj:
 • Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija povodom promicanja aktivnosti eko-škole
 • Informirati učenike i javnost s radom eko škole putem mrežnih stranica škole

Zadatak:
 • Kontaktirati lokalne medije
 • Promovirati školu i rad eko-škole
 • Informirati javnost o važnostima očuvanja planeta Zemlje
 • Unesti važnije podatke i informacije vezane uz rad eko-škole na mrežne stranice škole
 • Praćenje eko- sadržaja tekstom i slikom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Eko-koordinatorice
 • Eko-odbor
 • Ravnateljica
 • Nastavnici
 • Učenici

 

Naziv teme: Razvrstavanje otpada
Cilj:
 • Razvrstati otpad i na pravilan način ga zbrinuti
 • Osvijestiti važnost sakupljanja otpada i recikliranja

 


Zadatak:
 • Razvrstavanje otpada (papir, plastika, metal, baterije, staklo)
 • Izraditi i postaviti na adekvatna mjesta kutije za otpad
 • Upoznati učenike s pravilnim razvrstavanjem otpada i s važnošću recikliranja otpada
 • Izraditi specijalno namjenjene kutije za odlaganje tj. sakupljanje povratne PET ambalaže i kutija za odlaganje metala
 • Sakupljanje papira i prodaja
 • Izrada kutija za sakupljanje čepova i postavljanje na hodnicima škole
 • Mjerenje i kontrola od strane eko-patrole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Eko-koordinatorice
 • Eko odbor
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Ravnateljica
Naziv teme: Donošenje plana programa rada eko škole, Odabir članova eko-patrole
Cilj:
 • Odbrati članove eko-patrole
 • Donošenje plana programa rada eko škole

 


Zadatak:
 • Odbrati članove eko-patrole
 • Uključiti sve razredne odjele u rad eko-škole (redari)
 • Donošenje plana programa rada eko škole

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2021./2022.


Nositelji:
 • Eko-koordinatorice
 • Eko odbor
 • Učenici
 • Ravnateljica
Naziv teme: Školski vrt
Cilj:
 • Izraditi i obraditi školski botanički vrt
 • Uzgojiti biljke i pratiti njihov rast i razvoj
 • Ubirati plodove i bilja
 • Prepoznati razne načine održavanja i uzgoja bilja
 • Povezati redovnu nastavu i praktični rad

Zadatak:
 • Osmisliti plan za izradu školskog ''botaničkog vrta''
 • Izraditi školski vrt
 • Održavati vrt
 • Ubirati plodove
 • Kupovina sadnica
 • Ubiranje prvog proljetnog ljekovitog bilja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Eko-koordinatorice
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Ravnateljica
Naziv teme: Eko teme u godišnjim kurikulumima i satovovima razrednika
Cilj:

Informirati učenike o važnim eko-temama na satovima razrednog odjela i na satovima redovne nastave.


Zadatak:
 • Uvrstiti eko-teme u satove raznih predmeta i satove razrednog odjela
 • Provoditi sustavno informiranje učenika
 • Postaviti privremeni pano vezan uz nastavne teme

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Izrada i obnova stalnog i privremenog panoa
Cilj:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu škole
 • Informirati zaposlenike i učenike škole o radu eko škole - obnoviti stalni i privremeni pano u holu škole
 • Informirati zaposlenike i učenike škole o radu eko škole

Zadatak:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu škole
 • Informirati zaposlenike i učenike škole o radu eko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan-Listopad 2021.


Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko - odbor
 • Ravnateljica
 • Učenici
 • Eko - patrola
 • Nastavnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće o radu
Ostvareni ciljevi:
 • Redovito smo informirali učenike i djelatnike škole o ekološkim aktivnostima i o provođenju istih.
 • Provodili smo ekološke teme i zadatke u cjelosti i kontinuirano.
 • Na satovima sro-a su razrednici provodili ponuđene eklološke teme.
 • Redovito su obnavljani panoi i ekološke poruke.
 • Redpvita briga o školskom vrtu i razvrstavanju otpada.
 • Redovito mjerenje potrošnje struje i vode.

Realizirani zadaci:
 • Redovito smo informirali učenike i djelatnike škole o ekološkim aktivnostima i o provođenju istih.
 • Provodili smo ekološke teme i zadatke u cjelosti i kontinuirano.
 • Obnovljen je stalni i privremeni pano u holu škole.
 • Odabrani su članovi eko-patrole i uključeni su svi razredni odjeli.
 • Održavali smo sjednice eko-odbora.
 • Promoviranje škole i rada eko-škole u lokalnim medijima.
 • Obilježavanje važnijih datuma.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Ekokoordinatorice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda je bitna zapamti to, dobro je čuvaj to svih nas je dom.


Eko himna: