Eko škola

Medicinska škola Bjelovar

Poljana dr. Franje Tuđmana 8
43000 Bjelovar

Telefon: 043277081
Fax:
E-mail: msbj@ss-medicinska-bj.skole.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Biljana Balenović
Školski koordinatori: Snježana Pašalić, Marina Antolin, Emilija Kovačević (na bolovanju), Dubravka Grganić Rožman
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Posjet u Botanički vrt Zagreb, Slovenija Volčji potok
Cilj:
 • Upoznavanje biološke raznolikosti

Zadatak:
 • Upoznati biološku raznolikost RH i drugih zemalja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak-Travanj 2020. g.


Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija, Rad na školskoj web stranici, Aktivnosti eko-patrole
Cilj:
 • Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija povodom promicanja aktivnosti eko-škole
 • Informirati učenike i javnost s radom eko škole putem web stranica
 • Aktiviranje eko-patrole
 • Donošenje plana djelovanja eko-patrole u suradnji s eko koordinatorima

Zadatak:
 • Kontaktirati lokalne medije
 • Promovirati školu i rad eko-škole
 • Informirati javnost o važnostima očuvanja planeta Zemlje
 • Unesti važnije podatke i informacije vezane uz rad eko-škole na web stranice škole
 • Praćenje eko- sadržaja tekstom i slikom
 • Praćenje i ocjenjivanje urednosti i  uređenosti prostorija i okoliša škole
 • Mjerenje i sakupljanje podataka vezanih uz uporabu energenata
 • Odabir najbolje uređene učionice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Eko-odbor
 • Ravnatelj
 • Nastavnici
 • Eko-patrola
 • Učenici
Naziv teme: Sjednice eko-patrole i odbora
Cilj:
 • Održavanje sjednice eko-patrole i odbora
 • Revizija i izvještavanje o radu u školi

Zadatak:
 • Održavanje sjednica eko-odbora
 • Izvještavati eko-odbor o radu i aktivnostima koje se provode u školi vezane uz eko-školu
 1. Usvajanje Plana i Programa djelovanja za školsku godinu 2019./2020.
 2. Dogovor za zimske aktivnosti
 3. Izvještaj o dosadašnjim provedenim aktivnostima
 • Izrada školskog eko-dnevnika
 • Prikupljanje materijala
 • Sazivanje sjednica eko-patrola

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko-odbor
 • Ravnatelj
Naziv teme: Projektni dan
Cilj:
 • Provođenje radne akcije čišćenja okoliša u suradnji s raznim udrugama ili informiranje vezano uz eko-teme
 • Povezivanje projektnog dana s Danom škole

Zadatak:
 • Čišćenje okoliša od odbačenih materijala
 • Prezentacije eko-tema
 • Donošenjem starog papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2020. g.


Nositelji:
 • Učenici
 • Roditelji
 • Nastavnici
Naziv teme: Rad u školskoj zadruzi ''Melem'', Obilježavanje važnih datuma
Cilj:
 • Izrada raznih ukrasa i proizvoda od eko-materijala i školskih sirovina i preparata
 • Upoznati se sa raznim metodama izrade raznih ukrasa i preparata
 • Obilježavanje:
 • Dani kruha
 • Obilježavanje dana sv. Nikole, Valentinova i dr.
 • Božićni sajam
 • Dan planeta Zemlje
 • Uskršnji sajam
 • Dan škole i projektni dan
 • Luka Ritz - promicanje tolerancije i škole bez nasilja
 • Dan kravate
 • Dan zaštite životinja

Zadatak:
 • Izraditi ukrase za prigodne blagdane Božić, Uskrs, Valentinovo i dr.
 • Koristiti eko materijale u izradi
 • Ubirati proizvode školskog ''botaničkog'' vrta
 • Izrada prigodnih ukrasa od eko-prihvatljivih materijala
 • Obilježavanje zadanih datuma na prikladan način (plakati, predavanja, radionice)
 • Provođenje aktivnog informiranja učenika i nastavnika kroz predavanje na satu razrednika povodom dana planeta Zemlje (''TJEDAN PLANETA ZEMLJE'')
 • Zajednički rad i u školskoj zadruzi Melem
 • 20.5.2020. Dan zdravih gradova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-patrola
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Eko-koordinatori
 • Ravnateljica
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica
Naziv teme: Razvrstavanje otpada
Cilj:
 • Razvrstati otpad i na pravilan način ga zbrinuti
 • Osvijestiti važnost sakupljanja otpada i recikliranja

Zadatak:
 • Razvrstavanje otpada (papir, plastika, metal, baterije, staklo)
 • Izrada kompostera i korištenje dobivenog komposta u školskom ''botaničkom'' vrtu
 • Izraditi i postaviti na adekvatna mjesta kutije za otpad
 • Upoznati učenike sa pravilnim razvrstavanjem otpada i s važnošću recikliranja otpada
 • Izraditi specijalno namjenjene kutije za odlaganje tj. sakupljanje povratne PET ambalaže i kutija za odlaganje metala
 • Sakupljanje papira i prodaja
 • Izrada kutija za sakupljanje čepova i postavljanje na hodnicima škole
 • Mjerenje i kontrola od strane eko-patrole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Eko-patrola
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Donošenje plana programa rada, Odabir članova eko-patrole
Cilj:
 • Donošenje plana programa rada
 • Odbrati članove eko-patrole

Zadatak:
 • Odbrati članove eko-patrole
 • Uključiti sve razredne odjele u rad eko-škole (redari)
 • Donošenje plana programa rada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan-Listopad 2019. g.


Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko odbor
 • Učenici
 • Ravnatelj
Naziv teme: Školski vrt
Cilj:
 • Izraditi i obraditi školski botanički vrt
 • uzgojiti biljke i pratiti njihov rast i razvoj
 • Ubiranje plodova i bilja
 • Prepoznati razne načine održavanja i uzgoja bilja
 • Spojiti nastavu i praktični rad

Zadatak:
 • Osmisliti plan za izradu školskog ''botaničkog vrta''
 • Izraditi školski vrt
 • Održavati vrt
 • Ubiranje plodova
 • kupovina sadnica
 • Ubiranje prvog proljetnog ljekovitog bilja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Ravnateljica
Naziv teme: Uvrstiti eko teme u plan i program sata razrednika
Cilj:
 • Informirati učenike o važnim eko-temama na satovima razredne nastave

Zadatak:
 • Uvrstiti eko-teme u satove raznih predmeta
 • Provoditi sustavno informiranje učenika
 • Postava privremenog panoa vezanog uz nastavne teme

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom godine školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Izrada i obnova stalnog i privremenog panoa
Cilj:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu škole
 • Informirati zaposlenike i učenike škole o radu eko škole
 • izraditi privremeni pano tijekom cijele godine vezano uz teme koje se provode u nastavi i uz važne datume vezane uz ekologiju te uz aktivnosti vezane uz rad eko-škole

Zadatak:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu
 • Koristiti razne materijale
 • Informirati školu o radu eko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan-Listopad 2019. g. 


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Učenici
 • Nastavnici

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda je bitna zapamti to, dobro je čuvaj to svih nas je dom!


Eko himna: