Eko škola

Medicinska škola Bjelovar

Poljana dr. Franje Tuđmana 8
43000 Bjelovar

Telefon: 043277081
Fax:
E-mail: msbj@ss-medicinska-bj.skole.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Biljana Balenović
Školski koordinatori: Snježana Pašalić, Marina Antolin, Emilija Kovačević (na bolovanju), Dubravka Grganić Rožman
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Biljana Balenović, mag.med.biochem. - ravnateljica
 • Mihaela Hađasija Čauš, savjetnica za zaštitu okoliša županije
 • Kristina Kocur, referentica za zaštitu okoliša i edukaciju, Komunalac d.o.o.
 • Marina Antolin, dipl. ing. kemije - nastavnica
 • Dubravka Grganić Rožman, prof. hrvatskog jezika - nastavnica
 • Snježana Pašalić, zubni tehničar - strukovna nastavnica
 • Emilija Kovačević, mag. pharm. - strukovna nastavnica
 • Ema Lovrak - učenica
 • Ena Ravlić - učenica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Posjet u Botanički vrt Zagreb, Slovenija Volčji potok
Cilj:
 • Upoznavanje biološke raznolikosti

Zadatak:
 • Upoznati biološku raznolikost RH i drugih zemalja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak-Travanj 2020. g.


Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija, Rad na školskoj web stranici, Aktivnosti eko-patrole
Cilj:
 • Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija povodom promicanja aktivnosti eko-škole
 • Informirati učenike i javnost s radom eko škole putem web stranica
 • Aktiviranje eko-patrole
 • Donošenje plana djelovanja eko-patrole u suradnji s eko koordinatorima

Zadatak:
 • Kontaktirati lokalne medije
 • Promovirati školu i rad eko-škole
 • Informirati javnost o važnostima očuvanja planeta Zemlje
 • Unesti važnije podatke i informacije vezane uz rad eko-škole na web stranice škole
 • Praćenje eko- sadržaja tekstom i slikom
 • Praćenje i ocjenjivanje urednosti i  uređenosti prostorija i okoliša škole
 • Mjerenje i sakupljanje podataka vezanih uz uporabu energenata
 • Odabir najbolje uređene učionice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Eko-odbor
 • Ravnatelj
 • Nastavnici
 • Eko-patrola
 • Učenici
Naziv teme: Sjednice eko-patrole i odbora
Cilj:
 • Održavanje sjednice eko-patrole i odbora
 • Revizija i izvještavanje o radu u školi

Zadatak:
 • Održavanje sjednica eko-odbora
 • Izvještavati eko-odbor o radu i aktivnostima koje se provode u školi vezane uz eko-školu
 1. Usvajanje Plana i Programa djelovanja za školsku godinu 2019./2020.
 2. Dogovor za zimske aktivnosti
 3. Izvještaj o dosadašnjim provedenim aktivnostima
 • Izrada školskog eko-dnevnika
 • Prikupljanje materijala
 • Sazivanje sjednica eko-patrola

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko-odbor
 • Ravnatelj
Naziv teme: Projektni dan
Cilj:
 • Provođenje radne akcije čišćenja okoliša u suradnji s raznim udrugama ili informiranje vezano uz eko-teme
 • Povezivanje projektnog dana s Danom škole

Zadatak:
 • Čišćenje okoliša od odbačenih materijala
 • Prezentacije eko-tema
 • Donošenjem starog papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2020. g.


Nositelji:
 • Učenici
 • Roditelji
 • Nastavnici
Naziv teme: Rad u školskoj zadruzi ''Melem'', Obilježavanje važnih datuma
Cilj:
 • Izrada raznih ukrasa i proizvoda od eko-materijala i školskih sirovina i preparata
 • Upoznati se sa raznim metodama izrade raznih ukrasa i preparata
 • Obilježavanje:
 • Dani kruha
 • Obilježavanje dana sv. Nikole, Valentinova i dr.
 • Božićni sajam
 • Dan planeta Zemlje
 • Uskršnji sajam
 • Dan škole i projektni dan
 • Luka Ritz - promicanje tolerancije i škole bez nasilja
 • Dan kravate
 • Dan zaštite životinja

Zadatak:
 • Izraditi ukrase za prigodne blagdane Božić, Uskrs, Valentinovo i dr.
 • Koristiti eko materijale u izradi
 • Ubirati proizvode školskog ''botaničkog'' vrta
 • Izrada prigodnih ukrasa od eko-prihvatljivih materijala
 • Obilježavanje zadanih datuma na prikladan način (plakati, predavanja, radionice)
 • Provođenje aktivnog informiranja učenika i nastavnika kroz predavanje na satu razrednika povodom dana planeta Zemlje (''TJEDAN PLANETA ZEMLJE'')
 • Zajednički rad i u školskoj zadruzi Melem
 • 20.5.2020. Dan zdravih gradova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-patrola
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Eko-koordinatori
 • Ravnateljica
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica
Naziv teme: Razvrstavanje otpada
Cilj:
 • Razvrstati otpad i na pravilan način ga zbrinuti
 • Osvijestiti važnost sakupljanja otpada i recikliranja

Zadatak:
 • Razvrstavanje otpada (papir, plastika, metal, baterije, staklo)
 • Izrada kompostera i korištenje dobivenog komposta u školskom ''botaničkom'' vrtu
 • Izraditi i postaviti na adekvatna mjesta kutije za otpad
 • Upoznati učenike sa pravilnim razvrstavanjem otpada i s važnošću recikliranja otpada
 • Izraditi specijalno namjenjene kutije za odlaganje tj. sakupljanje povratne PET ambalaže i kutija za odlaganje metala
 • Sakupljanje papira i prodaja
 • Izrada kutija za sakupljanje čepova i postavljanje na hodnicima škole
 • Mjerenje i kontrola od strane eko-patrole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Eko-patrola
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Donošenje plana programa rada, Odabir članova eko-patrole
Cilj:
 • Donošenje plana programa rada
 • Odbrati članove eko-patrole

Zadatak:
 • Odbrati članove eko-patrole
 • Uključiti sve razredne odjele u rad eko-škole (redari)
 • Donošenje plana programa rada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan-Listopad 2019. g.


Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko odbor
 • Učenici
 • Ravnatelj
Naziv teme: Školski vrt
Cilj:
 • Izraditi i obraditi školski botanički vrt
 • uzgojiti biljke i pratiti njihov rast i razvoj
 • Ubiranje plodova i bilja
 • Prepoznati razne načine održavanja i uzgoja bilja
 • Spojiti nastavu i praktični rad

Zadatak:
 • Osmisliti plan za izradu školskog ''botaničkog vrta''
 • Izraditi školski vrt
 • Održavati vrt
 • Ubiranje plodova
 • kupovina sadnica
 • Ubiranje prvog proljetnog ljekovitog bilja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Ravnateljica
Naziv teme: Uvrstiti eko teme u plan i program sata razrednika
Cilj:
 • Informirati učenike o važnim eko-temama na satovima razredne nastave

Zadatak:
 • Uvrstiti eko-teme u satove raznih predmeta
 • Provoditi sustavno informiranje učenika
 • Postava privremenog panoa vezanog uz nastavne teme

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom godine školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Izrada i obnova stalnog i privremenog panoa
Cilj:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu škole
 • Informirati zaposlenike i učenike škole o radu eko škole
 • izraditi privremeni pano tijekom cijele godine vezano uz teme koje se provode u nastavi i uz važne datume vezane uz ekologiju te uz aktivnosti vezane uz rad eko-škole

Zadatak:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu
 • Koristiti razne materijale
 • Informirati školu o radu eko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan-Listopad 2019. g. 


Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Učenici
 • Nastavnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Projektni dan Medicinske škole Bjelovar
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su putem provedenih aktivnosti urešivanja školskog vrta mogli osvijestiti važnost odvajanja otpada, urediti školski vrt i okoliš.

Realizirani zadaci:
 • osvijestiti važnost odvajanja otpada,
 • uređen školski vrt i okoliš

Vrijeme realizacije:
 • 13. ožujka 2020.

Nositelji:
 • Eko koordinatori i zainteresirani učenici i učenice
Naziv teme: Odvajanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Odvajanje otpada po razredima i hodnicima škole

 


Realizirani zadaci:
 • Učenici i članovi ekopšatrole postavili su donirane kante od strane Komunalca d.o.o. i članice eko odbora u razrede i hodnike škole. Posude za odvajanje smeća su postavljene na vidiljivim i dostupnim mjestima.
 • Učenici i svi zaposlenici/e škole koriste posude za odvajanje otpada.

Vrijeme realizacije:
 • kroz školsku godinu

Nositelji:
 • ekokoordinatori, učenici (ekopatrola)
Naziv teme: Sakupljanje čepova
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz školsku godinu 2019./2020. učenici i učenice Medicinske škole Bjelovar, stručna služba i Nastavnici i nastavnice nastavili su sa prikupljenjm čepova u prostoru Medicinske škole Bjelovar. 
 • Čepovi su sakupljani u holu škole u posebnu kutiju i vbreću prikladno izrašenu za tu priliku.

Realizirani zadaci:
 • Čepovi se redovito sakupljaju od strane učenika i svih zaposlenika i zaposlenica škole.

Vrijeme realizacije:
 • Kroz školsku godinu 2019.-2020.

Nositelji:
 • Eko koordinatori i eko patrola
Naziv teme: Valentinovo
Ostvareni ciljevi:
 • Izrada edukativnog 3. D plakata iz oporabljenog papira

Realizirani zadaci:
 • Učenici i učenice 3. c razreda u suradnji s razrednicom izradili su edukativni plakat s temom Dan zaljubljenih - Valentinovo

Vrijeme realizacije:
 • 10.-14. veljače 2020.

Nositelji:
 • učenici i učenice 3. c razreda i rrazrednica Marina Antolin
Naziv teme: Vjesnici proljeća
Ostvareni ciljevi:
 • Istražiti i proučiti jednog od glavnih i prepoznatljivih vjesnika proljeća naše županije Bjelovarsko bilogorske
 • izraditi edukativni plakat vezan uz istraženog vjesnika proljeća (jaglac)

Realizirani zadaci:
 • učenici i učenice 3.c razreda u suradnji s razrednicom i ekokoordinatoricom Marinom Antolin su tijekom sata razrednog odjela istražili i proučili jednog od glavnih i prepoznatljivih vjesnika proljeća naše županije Bjelovarsko bilogorske jaglaca.
 • Učenici su pod vodstvom razrednice izradlii edukativni plakat vezan uz istraženog vjesnika proljeća (jaglac) te ga postavili u eko kutku koji se nalazi u glavnom holu Medicinske škole Bjelovar.

Vrijeme realizacije:
 • 10. ožujka 2020.

Nositelji:
 • Učenici i učenice 3. c razreda i razrednica i ekokoordinatorica Marina Antolin.
Naziv teme: Dan kravate 18.10.2019.
Ostvareni ciljevi:
 • Izrada 3D plakata
 • Edukacija putem oglasne knjige vezana uz Dan kravate

 


Realizirani zadaci:
 • Izrada 3D plakata - plakat su izradili učenici i učenice 3. c razreda smjera farmaceutski/ka tehničar/ka u suradnji s predmetnim nastavnicama i ekokoordinatoricama Marinom Antolin i Emilijom Kovačević.
 • Edukacija putem oglasne knjige vezana uz Dan kravate, provedena je od strane učenika koji su pročitali oglasnu knjigu u prisutnim razredima škole i na taj način smo obilježili Dan kravate 2019. godine.

Vrijeme realizacije:
 • 14.-18. listopada 2019.

Nositelji:
 • Učenici i nastavnici Medicinske škole Bjelovar
 • 3. c razred i nastavnice Marina Antolin i Emilija Kovačević.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda je bitna zapamti to, dobro je čuvaj to svih nas je dom!


Eko himna: