Eko škola

Medicinska škola Bjelovar

Poljana dr. Franje Tuđmana 8
43000 Bjelovar

Telefon: 043277081
Fax:
E-mail: msbj@ss-medicinska-bj.skole.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Biljana Balenović
Školski koordinatori: Snježana Pašalić, Marina Antolin, Emilija Kovačević
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Biljana Balenović, mag. med. biochem., ravnateljica
 • Snježana Pašalić, stručna nastavnica, eko koordinator
 • Marina Antolin dipl. ing. kem., stručna nastavnica, eko koordinator
 • Emilija Kovačević mag pharm, stručna nastavnica, eko koordinator
 • Ena Ravlić, učenica, 3.d
 • Ema Lovrak, učenica, 3.a
 • Mihaela Hađasija-Čauš, viša savjetnica za zaštitu okoliša
 • Josipa Grubić Đođo,  referentica za zaštitu okoliša i edukaciju

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obilježavanje važnih datuma/Projektni dan
Cilj:
 • Obilježavanje dana sv. Nikole, Valentinova i dr.
 • Božićni sajam
 • Dan planeta Zemlje
 • Uskršnji sajam
 • Dan škole i projektni dan
 • Luka Ritz - promicanje tolerancije i škole bez nasilja

Zadatak:
 • Izrada prigodnih ukrasa od eko-prihvatljivih materijala
 • Obilježavanje zadanih datuma na prikladan način (plakati, predavanja, radionice)
 • Provođenje aktivnog informiranja učenika i nastavnika kroz predavanje na satu razrednika povodom dana planeta Zemlje (''TJEDAN PLANETA ZEMLJE'')
 • Zajednički rad i u školskoj zadruzi Melem
 • 20.5.2019. Dan zdravih gradova
 • Projektni dan - Provođenje radne akcije čišćenja okoliša u suradnji s raznim udrugama ili informiranje vezano uz eko-teme
 • Povezivanje projektnog dana s Danom škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Eko-koordinatori
 • Ravnateljica
 • Roditelji
 • Lokalna zajednica
Naziv teme: Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija/ Rad na školskoj web stranici/Sudjelovanje u projektu „Zeleni filmovi u vašoj školi“
Cilj:
 • Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija povodom promicanja aktivnosti eko-škole
 • Informirati učenike i javnost s radom eko škole putem web stranica
 • Popularizirati ekologiju, održivi razvoj, zdrav život, zaštitu okoliša i povezane teme prikazivanjem raznih filmova i sadržaja  poput predavanja, rasprava

Zadatak:
 • Kontaktirati lokalne medije
 • Promovirati školu i rad eko-škole
 • Informirati javnost o važnostima očuvanja planeta Zemlje
 • Informirati učenike i javnost s radom eko škole putem web stranica
 • Prikazivanje učenicima kratkog dokumentarnog filma
 • Rasprava o filmu
 • Anketa za učenike
 • Učenici pomoću Udruge mogu izraditi svoje „zelene“ filmove „

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Eko-odbor
 • Ravnatelj
 • Nastavnici
 • Učenici
Naziv teme: Sjednice eko-patrole i odbora
Cilj:
 • Održavanje sjednice eko-patrole i odbora
 • Revizija i izvještavanje o radu u školi

Zadatak:
 • Održavanje sjednica eko-odbora
 • Izvještavati eko-odbor o radu i aktivnostima koje se provode u školi vezane uz eko-školu:
 1. usvajanje Plana i Programa djelovanja za školsku godinu 2018./2019.
 2. dogovor za zimske aktivnosti 
 3. Izvještaj o dosadašnjim provedenim aktivnostima
 • Izrada školskog eko-dnevnika
 • Prikupljanje materijala
 • Sazivanje sjednica eko-patrola

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko-odbor
 • Ravnatelj
Naziv teme: Rad u školskoj zadruzi ''Melem''
Cilj:
 • Izrada raznih ukrasa i proizvoda od eko-materijala i školskih sirovina i preparata
 • Upoznati se sa raznim metodama izrade raznih ukrasa i preparata

Zadatak:
 • Izraditi ukrase za prigodne blagdane Božić, Uskrs, Valentinovo i dr.
 • Koristiti eko materijale u izradi
 • Ubirati proizvode školskog vrta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Eko-patrola
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Razvrstavanje otpada
Cilj:
 • Razvrstati otpad i na pravilan način ga zbrinuti
 • Osvijestiti važnost sakupljanja otpada i recikliranja

 


Zadatak:
 • Razvrstavanje otpada (papir, plastika, metal, baterije, staklo)
 • Izrada kompostera i korištenje dobivenog komposta u školskom ''botaničkom'' vrtu
 • Izraditi i postaviti na adekvatna mjesta kutije za otpad
 • Upoznati učenike sa pravilnim razvrstavanjem otpada i s recikliranja otpada
 • Izraditi specijalno namjenjene kutije za odlaganje tj. sakupljanje povratne PET ambalaže i kutija za odlaganje metala
 • Sakupljanje papira 
 • Izrada kutija za sakupljanje čepova i postavljanje na hodnicima škole
 • Mjerenje i kontrola od strane eko-patrole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Eko-patrola
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Donošenje plana programa rada
Cilj:
 • Donošenje plana programa rada

Zadatak:
 • Donošenje plana programa rada

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Rujan/listopad

Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko odbor
 • Učenici
 • Ravnatelj
Naziv teme: Odabir članova eko-patrole/Aktivnosti eko-patrole
Cilj:
 • Odbrati članove eko-patrole
 • Aktiviranje eko-patrole
 • Donošenje plana djelovanja eko-patrole u suradnji s eko koordinatorima

Zadatak:
 • Odbrati članove eko-patrole
 • Uključiti sve razredne odjele u rad eko-škole (redari)
 • Praćenje i ocjenjivanje urednosti i  uređenosti prostorija i okoliša škole
 • Mjerenje i sakupljanje podataka vezanih uz uporabu energenata
 • Odabir najbolje uređene učionice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Eko odbor
 • Eko-patrola
 • Učenici
 • Ravnatelj
Naziv teme: Školski vrt/Posjet u Botanički vrt Zagreb, Slovenija Volčji potok
Cilj:
 • Izraditi i obraditi školski vrt
 • Uzgojiti biljke i pratiti njihov rast i razvoj
 • Ubiranje plodova i bilja
 • Prepoznati razne načine održavanja i uzgoja bilja
 • Spojiti nastavu i praktični rad
 • Upoznavanje biološke raznolikosti

Zadatak:
 • Osmisliti plan za izradu školskog vrta
 • Izraditi školski vrt
 • Održavati vrt
 • Ubiranje plodova
 • Kupovina sadnica
 • Ubiranje prvog proljetnog ljekovitog bilja
 • Upoznati biološku raznolikost RH i drugih zemalja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Eko-koordinator
 • Učenici
 • Nastavnici
 • Ravnateljica
Naziv teme: Uvrstiti eko teme u plan i program sata razrednika
Cilj:
 • Informirati učenike o važnim eko-temama na satovima razredne nastave

Zadatak:
 • Uvrstiti eko-teme u satove raznih predmeta
 • Provoditi sustavno informiranje učenika
 • Postava privremenog panoa vezanog uz nastavne teme

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine 2018./2019.

Nositelji:
 • Učenici
 • Nastavnici
Naziv teme: Izrada i obnova stalnog i privremenog panoa
Cilj:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu škole
 • Informirati zaposlenike i učenike škole o radu eko škole

Zadatak:
 • Obnoviti stalni i privremeni pano u holu
 • koristiti razne materijale
 • Informirati školu o radu eko škole
 • Izraditi privremeni pano tijekom cijele godine vezano uz teme koje se provode u nastavi i uz važne datume vezane uz ekologiju te uz aktivnosti vezane uz rad eko-škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Rujan/Listopad

Nositelji:
 • Eko-koordinatori
 • Učenici
 • Nastavnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Kontrola potrošnje vode, struje i kontrola urednosti škole
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici, članovi eko-patrole su kroz tjedne posjete razredima i kroz kontrolu hodnika uočili učionice i hodnike gdje su nepotrebno svjetla bila upaljena i kontrolirali su da li negdje nepotrebno curi voda u učionicama. 
 • Članovi eko-patrole isto tako su javljali da li su nepotrebno otvoreni prozori i vrata, pogotovo za vrijeme zimskih mjeseci kada je bila veća potrošnja grijanja.
 • Članovi eko-patrole  i eko-koordinatori  su kontrolirali su urednost hodnika te postavljene kutije za reckliranje i njihovu čistoću i pravilnu uporabu.

Realizirani zadaci:
 • kontrola svjetla (učionice, zbornica, wc-i)
 • kontrola čistoće (učionice, zbornica, wc-i)
 • kontrola vrata, prozora (učionice, zbornica, wc-i)
 • kontrola nepotrebnog curenja vode (učionice, zbornica, wc-i)
 • kontrola i postavljanje novih posuda za razdvajanje otpada (pravilno recikliranje), hodnici, zbornica

Vrijeme realizacije:

Kroz školsku godinu 2018./2019.


Nositelji:
 • eko-patrola
 • eko-koordinatori

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Priroda je bitna zapamti to, dobro je čuvaj to svih nas je dom.


Eko himna: