Eko škola

Dječji vrtić Ciciban, Velika Gorica

Vladimira Vidrića 2
10 410 Velika Gorica

Telefon: 01/ 6266 748
Fax: 01/ 6221 096
E-mail: pedagog@dv-ciciban-vg.hr
Web: www.dv-ciciban-vg.hr

Ravnatelj/ica: Tatjana Karlović
Školski koordinatori: Slavica Matas, Martina Lacković, Irena Delač, Katarina Šeravić, Dijana Čorak, Jaga Mlađenović, Marija Zagorc
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :