Eko škola

Dječji vrtić Ciciban, Velika Gorica

Vladimira Vidrića 2
10 410 Velika Gorica

Telefon: 01/ 6266 748
Fax: 01/ 6221 096
E-mail: pedagog@dv-ciciban-vg.hr
Web: www.dv-ciciban-vg.hr

Ravnatelj/ica: Barica Marjanović
Školski koordinatori: Slavica Matas, Martina Lacković, Irena Delač, Katarina Šeravić, Dijana Čorak, Jaga Mlađenović
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavnik lokalne uprave gradonačelnik  Dražen Barišić;
 • Predstavnici lokalnih gospodarstvenika:
 • Vjekoslav Kovačić, direktor KOVA d.o.o.
 • Marcela Večković, zamjenica direktora LAPOR d.o.o.;
 • Marko Morić, direktor VETERINARSKE STANICE Velike Gorice
 • Predstavnik roditelja Marija Cerjak, profesorica Agronomskog fakulteta u Zagrebu
 • Predstavnici odgojitelja:
 1. Odgojiteljica-savjetnica Dijana Čorak;
 2. Odgojiteljica-savjetnica Irena Delač;
 3. Odgojiteljica Jaga Mlađenović;
 4. Odgojiteljica-mentorica Katarina Šeravić;
 5. Odgojiteljica-savjetnica Marija Zagorc.
 • Predstavnici administrativno-tehničkog osoblja:
 1. Domar/vozač Željko Deverić;
 2. Spremačica/servirka Lidija Lučan;
 3. Kuharica Marina Lisec;
 4. Administrativna radnica Barica Sakoman Božić;
 5. v.d. ravnateljica Barica Marjanović,
 6. Pedagoginja Martina Lacković,
 7. Zdravstvena voditeljica Slavica Matas.
 • Dječji EKO odbor koji će tek biti oformljen.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PLAN I PROGRAM EKO-ŠKOLE
Cilj:

Razvijanje ekološke osviještenosti kod svih dionika odgojno obrazovnog procesa i razvijanje vrijednosti i vještina koje doprinose očuvanju okoliša

 • poticati usvajanje znanja o mogućnostima razvrstavanja otpada i poticati navike razvrstavanja otpadarazvijati odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi
 • poticati stvaranje navike racionalnog korištenja higijenskog i potrošnog materijala
 •  razvijati senzibilitet i ljubav prema tradicijskim vrijednostima Turopolja i omogućiti djeci da tradiciju žive, njeguju i čuvaju od zaborava, te razvijaju svoj kulturni identitet
 • poticati i stvarati uvjete za postupno razumijevanje pojedinih događaja u okolišu i razumijevanje njegovih utjecaja na život

Zadatak:

1. ŠTO JE OTPAD A ŠTO SMEĆE – VRSTE OTPADA – razvrstavanje, odlaganje, oporaba otpada, recikliranje; 

•    dramatizacije ili eko predstava na tu temu; 
•    posjet reciklažnom dvorištu sa djecom; 
•    suradnja sa roditeljima – gost u skupini; 
•    EKO PORUKE putem EKO STABLA    

 

2.  izrada ZELENOG OTOKA  i posuda za razvrstavanje raznog otpada na razini svih odgojno obrazovnih skupina

3. AKCIJA SAKUPLJANJA PLASTIČNIH ČEPOVA I BATERIJA u humanitarne svrhe, bilježenje količina

​4. BRIGA ZA FLORU I FAUNU:

 • izrada hranilica za ptice od pvc boca;
 • briga o ribama – održavanje akvarija u odgojno obrazovnim skupinama; 
 • akcija sakupljanja hrane, potrepština i deka za pse Skloništa za pse Velika Gorica; 
 • posjet no kill Skloništu za pse Velika Gorica sa djecom; 
 • briga za cvjetnjak i povrtnjak;
 • rad sa terapijskim psima u Vrtiću – projekt „Medijacija uz obučenog terapijskog psa kao podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom“;
 • ubiranje naših plodova iz povrtnjaka u svibnju i lipnju te priprema i konzumiranje

5. TJELESNE AKTVNOSTI ZA OČUVANJE ZDRAVLJA: 

 • svakodnevne tjelesne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina i boravak na otvorenom,
 • nastavak projekta „Igrom i kretanjem do zdravlja“ i
 • Sportska srijeda u suradnji sa trenerima HNK Velika Gorica

​6. DANI JABUKA

 • prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina;
 • izrada slikovnica;
 • priprema voćne salate;
 • priprema kolača i drugih slastica;
 • priprema prirodnog soka od jabuka;
 • likovni i dramski izričaj na ovu tematiku i sl.    

​7. DANI KRUHA - prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina; priprema kruha; OD ZRNA DO POGAČE; 

 • izleti na EKO IMANJA POD OKIĆEM i NOVO ČIČE; 
 • likovni i dramski izričaj na ovu tematiku i sl.    

8. GASTROTUROPOLJA (SVJETSKI DAN HRANE) – nastavak projekta „Mali poduzetnici“; 

 • priprema i izložba proizvoda na temu Turopolja koje su izradila djeca u suradnji s odgojiteljima na manifestaciji „Gastroturopolja “ Velika Gorica; priprema tradicionalne turopoljske slastice;
 • priprema i izvedba eko predstave „Djed i repa“ – dramska skupina odgojitelja za svu djecu Vrtića (zdrava prehrana, plodovi jeseni)

9. DAN KRAVATE (18.10.)

 • prigodne aktivnosti vezane na ovu temu na razini odgojno obrazovnih skupina,
 • likovni izričaj – izrada origami kravate

10. DJEČJI TJEDAN – Akcija „Velika Gorica – Grad prijatelj djece: Za djetinjstva sklad trebam cijeli grad“

 • sportske aktivnosti svih vrtića Grada Velike Gorice,
 • Dan palačinki i vafla u vrtićima;
 • svečana sjednica sa gradonačelnikom Grada Velike Gorice – dijete predstavnik Vrtića kao mali gradski Vijećnik;
 • likovni izričaj na temu i izložba dječjih likovnih radova i sl.
   

11. JESENSKA SVEČANOST (SVJETSKI DAN HRANE)

 • dramski i likovni izričaj – prigodni program koji pripremaju i izvode djeca odgojno obrazovnih skupina;
 • sportske aktivnosti na otvorenom – međugrupna suradnja; priprema i konzumacija plodova jeseni; 
 • Kestenijada i sl.

     

​12. Akcija „Jedan cvijet za ljepši svijet“  

 • akcija uređivanja cvjetnjaka i okoliša Vrtića u suradnji s roditeljima

    13. DAN GRADA VELIKE GORICE 

 • obilježavanje Dana sv. Lucije kao zaštitnice Grada Velike Gorice kroz prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina;
 • izrada lampaša od recikliranog materijala i šetnja gradom;
 • sijanje pšenice;
 • izrada makete Grada Velike Gorice od neoblikovanog i prirodnog materijala

14. ADVENT I BOŽIĆNO VRIJEME -  BOŽIĆNI EKO SAJAM

 • izrada božićnih ukrasa i artikala od neoblikovanog i prirodnog materijala, za božićni sajam (djeca, roditelji i odgojitelji);
 • prigodna druženja i radionice sa roditeljima i djecom; 
 • susreti s bakama i djedovima u odgojno obrazovnim skupinama, 
 • druženje s roditeljima u dvorcu Lukavec, 
 • radionice izrade adventskih vijenaca i sl.   

​15. SKRB O ORALNOJ HIGIJENI I ZDRAVLJU ZUBI DJECE U VRTIĆU

 • osigurati uvjete za sigurnu i zdravstveno ispravnu provedbu pravilne higijene zubi i pribora za održavanje higijene zubi
 • osigurati ekološki prihvatljivije čaše za provedbu ove zadaće (čaše koje se peru strojno)
 • poticati djecu na pravilno održavanje pribora u cilju održavanja općeg zdravlja
 • poticanje djece na brigu o higijeni sanitarnih prostora (vrednovanje od strane eko patrole)
 • utjecati na svijest djeteta o važnosti pravilnog korištenja vode pri navedenoj aktivnosti
 • poticati djecu na razvrstavanje upotrijebljenih papirnatih ručnika nakon pranja zubi
 • suradnja sa roditeljima u cilju osiguranja redovne zamjene upotrijebljenih četkica 
 • suradnja sa stomatolozima u cilju educiranja djece o važnosti ispravne četkice za provedbu pravilne              higijene 

16. FAŠNIK – VRIJEME KARNEVALA

 • izrada maski, kostima i fašničkih instrumenata od neoblikovanog i prirodnog materijala u suradnji s roditeljima;
 • likovni i dramski izričaj;
 • priprema i sudjelovanje predškolske djece na manifestaciji „Mali turopoljski fašnik“

​17. DAN VODA (22.3.) 

prigodne aktivnosti po odgojno obrazovnim skupinama na temu vode:

 • istraživačke aktivnosti sa djecom – pročišćavanje vode, pokusi s vodom npr. što pliva, što tone; svojstva vode i sl.
 • naglasak na razvijanju svijesti kod djece i svih dionika odgojno obrazovnog procesa o važnosti racionalnog korištenja vodenih resursa
 • posjeta umjetnom jezercu u parku dr. Franje Tuđmana sa djecom  i popratne aktivnosti

18. PROJEKTNI DAN – DAN VRTIĆA (21.3.) – EKO CVIJET VRTIĆU NA DAR ZA NJEGOV ROĐEDAN 

 • proslava rođendana DV Ciciban: izrada proljetnica od pedagoški neoblikovanog materijala; izrada „zdrave voćne torte“;
 • izrada makete Vrtića od pedagoški neoblikovanog i prirodnog materijala; 
 • otvorena vrata Vrtića – druženja s roditeljima: radionice izrade uskršnjih ukrasa od neoblikovanog i prirodnog materijala;
 • sportska natjecanja djece i odraslih na otvorenom;
 • EKO DRVO - čestitke Vrtiću za rođendan na recikliranom papiru koji su izradila djeca u suradnji s odgojiteljima
 • EKO KVIZ ZNANJA I VJEŠTINA – POTRAGA ZA BLAGOM
 •  odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, tehničko osoblje, ravnateljica    - ožujak 2018.
 • DAN PLANETE ZEMLJE (22.4.) – prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina – sadimo cvijeće u tegle od papirnatih rola; 
 • kaširanje modela planete Zemlje postavljene u dvorištu Vrtića; 
 • vrtićko proljetno čišćenje i uređivanje dvorišta; 
 • edukativne šetnje i izleti u prirodu; 
 • prigodne tematske radionice za djecu na razini Grada Velike Gorice; 
 • suradnja sa Agronomskim fakultetom – roditelj
 • JURJEVO – paljenje krijesa, tradicijske pjesme, slavimo proljeće sa djecom i sl.

19. ZAVRŠNE SVEČANOSTI 

 • druženja s roditeljima s programom u koji su integrirani eko sadržaji i aktivnosti
 • Izleti djece na eko imanja i u EKO park Kraš

20. EKO PATROLA

 • obilazak i provjera stanja odgojno obrazovnih skupina, sanitara, dvorišta i ZELENOG OTOKA 2 x tjedno – djeca starijih i predškolskih odgojno obrazovnih skupina

 ​21. NABAVA PLASTIČNIH ČAŠA ZA VIŠEKRATNU UPORABU ZA ODGOJNO OBRAZOVNE SKUPINE – poticanje smanjenja plastičnog otpada; organizacija rada za što racionalniju uporabu
 

22. PREHRANA DJECE 

 • Nastaviti sa planiranjem i provođenjem zdravije i pravilne prehrane djece u vrtiću
 • Nastaviti sa poticanjem djece na konzumaciju kruha i pekarskih proizvoda od cjelovitog zrna,
 • Kroz suradnju sa OPG-ima osigurati više sezonskog voća i povrća u prehrani 
 • Poticanje djece na redovno konzumiranje ponuđenih obroka i među obroka
 • Preferiranje sezonskih namirnica u jelovnicima
 • Poticanje djece na odgovorno hranjenje u cilju smanjenja ostataka hrane
 • Upoznavanje djece sa tradicionalnom hranom i običajima Turopolja povodom obilježavanja Blagdana
 • Poticanje kulinarskog osoblja u cilju uporabe  preostale hrane
 • Ponovno uvesti obilježavanje rođendana svježim i suhim voćem te grickalicama od koštunjičavog voća
 • Informiranje roditelja o prehrani djece u vrtiću i usmjeravanje na provedbu zdravije i pravilne prehrane u obitelji
 • Uspostaviti suradnju sa Odsjekom za društvene djelatnosti i  nutricionisticom nositeljicom certifikata Healthy Meal Standarda prehrane djece u vrtićima 

​23. RECIKLIRANJE PAPIRA 

 • izrada recikliranog papira
 • osiguravanje uvjeta za mogućnost provođenja ove aktivnosti – izrada okvira potrebnih za recikliranje
 • postupak recikliranja papira – djeca u suradnji sa odgojiteljima
 • korištenje recikliranog papira za likovni izričaj (EKO PORUKE ZA EKO DRVO, slikovnice, čestitke i sl.)
 • izložba likovnih radova o recikliranog papira i neoblikovanog i prirodnog materijala
 • izrada EKO KALENDARA od recikliranog papira
 • radionica recikliranja papira za odgojitelje    

24. SURADNJA SA DV MARKUŠEVEC I DV SISAK NOVI – razmjena iskustava iz prakse, posjete i međusobna gostujuća predavanja  

 25. BERBA JAGODA – posjeta sa djecom i berba plodova na OPG-u Grgurević
 26. GOSTUJUĆA PREDAVANJA  

 • gosti predavači roditelji djece iz odgojno obrazovnih skupina i vanjski suradnici na temu EKOLOGIJE i održivog razvoja;
 • radionica za odgojitelje: „Izrada lutaka i pletenih košara od prirodnog materijala“  

 27. - izrada didaktike, uporabnih predmeta i instrumenata od recikliranog i prirodnog materijala
  


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

1.  tijekom cijele pedagoške godine

2. studeni 2017.

3. tijekom cijele pedagoške godine

4.  tijekom cijele pedagoške godine

5. tijekom cijele pedagoške godine

​6. listopad 2017.

​7. listopad 2017.

8. listopad 2017.

9.listopad 2017.

10. listopad 2017.

11. studeni 2017.

12.studeni 2017. – ožujak 2018.

13.prosinac 2017.

14. prosinac 2017.

15. kontinuirano tijekom pedagoške godine

16. veljača 2018.

17. ožujak 2018.

​18. travanj 2018.

​19. svibanj i lipanj 2018.

​20.tijekom cijele pedagoške godine

 ​21. tijekom cijele pedagoške godine

 ​22. kontinuirano tijekom pedagoške godine 

23.  tijekom cijele pedagoške godine

24. tijekom cijele pedagoške godine

25.  svibanj 2018.

26. tijekom cijele pedagoške godine

27.  tijekom cijele pedagoške godine


Nositelji:

1.  odgojitelji, djeca, stručni suradnici, ravnatelj, roditelji    

2. odgojitelji, djeca, roditelj      

3. odgojitelji, djeca, roditelj, tehničko osoblje  

4.  odgojitelji, djeca, stručni suradnici, ravnatelj, pedagog, Društvo Naša djeca Sisak    

5. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, HNK Velika Gorica  

​6. odgojitelji, djeca, kuhinja, zdrav. voditelj, pedagog, ravnateljica    

​7. odgojitelji, djeca, kuhinja, zdrav. voditelj, pedagog, stručni suradnici, ravnateljica  

8. odgojitelji, djeca, kuhinja, zdrav. voditelj, stručni suradnici, tehničko osoblje,  ravnateljica    

9. odgojitelji, djeca,    

10. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, stručni suradnici, tehničko osoblje,  ravnateljica  

11. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, stručni suradnici, tehničko osoblje,  ravnateljica  

12. odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj, roditelji, tehničko osoblje,  ravnateljica    

13. odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, roditelji, ravnateljica    

14. odgojitelji, djeca, pedagog, roditelji, ravnateljica    

15. ravnatelj, zdravstvena voditeljica, odgojitelji, stomatolog,

16. FAŠNIK odgojitelji, djeca, roditelji, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, tehničko osoblje, ravnateljica    

17. odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, tehničko osoblje, ravnateljica  

​18. odgojitelji, djeca, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica    

19. odgojitelji, djeca, roditelji, pedagog, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica  

​20. djeca, odgojitelji    

21.  ravnatelj  

22. Zdravstvena voditeljica, ravnateljica, OPG- Grada V. Gorica, odgojitelji, gl. kuharica, nutricionista, Odsjek za predškolski odgoj Grada Velike Gorice, 

23. odgojitelji, djeca, domari, pedagog 

24. odgojitelji, djeca, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica, DV Markuševec i DV Sisak Novi    

25.  odgojitelji, djeca, stručni suradnici, zdrav. voditelj, ravnateljica, OPG Grgurević    

26. odgojitelji, djeca, roditelji  

27. odgojitelji, djeca, roditelji