Eko škola

Dječji vrtić Ciciban, Velika Gorica

Vladimira Vidrića 2
10 410 Velika Gorica

Telefon: 01/ 6266 748
Fax: 01/ 6221 096
E-mail: pedagog@dv-ciciban-vg.hr
Web: www.dv-ciciban-vg.hr

Ravnatelj/ica: Tatjana Karlović Oslaković
Školski koordinatori: Barbara Svoboda, Marija Jusup, Irena Delač, Jasminka Jerleković, Dijana Čorak, Jaga Mlađenović, Marija Zagorc
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Živjeti zdravo u vrtiću

  Potaknuti brošurom Živjeti zdravo u vrtiću i temama koje smo ove pedagoške godine odabrali kao temeljne s kojima ćemo se u odgojno-obrazovnom radu baviti (Zdravi stilovi života i Kretanje), kroz cijelu pedagošku godinu radimo na osvještavanju kod djece na važnosti pridržavanja zdrave prehrane, kretanja i aktivnosti na otvorenom. U skladu s time, u odgojnima skupinama se, primjereno dobi djece, izrađuju piramide zdrave hrane, približava se djeci konzumacija različitih vrsta voća i povrća (nastavak projekta Food art), u jelovnik se postepeno uvodi sve više sjemenki i nutritivno vrijednih namirnica. Odgojne skupine provode više vremena u boravku na otvorenom - različite igre na otvorenom koje potiči povoljan psihofizički razvoj djeteta. Velik broj skupina odlazi u šetnje i istražuju okolinu i svijet oko sebe. Na vrtićkim dvorištima djeca zajedno s odgojiteljima sade začinsko bilje, sadnice različitih vrsta drveća, cvijeće i ostalo. Na Jesenskim svečanostima se djeci nudi voće te zdravi,svježe iscijeđeni sokovi, a planirane sportske aktivnosti djeca dočekuju s velikim veseljem.

 • Ne jednokratnoj plastici

  S početkom nove pedagoške godine, potaknuti promišljanjima odgojitelja o smanjenju korištenja plastičnih čaša u svakodnevnoj upotrebi za konzumaciju vode, odlučili smo se za projekt 'Ne jednokratnoj plastici'. Ideja je konkretno krenula iz jedne jasličke odgojne skupine gdje su odgojitelji u razgovoru s roditeljima na informativnom roditeljskom sastanku početkom pedagoške godine dogovorili kako će nabaviti plastične čaše (višekratne, u raznim bojama, od čvrste plastike) i započeti sa davanjem djeci vode iz tih čaša, a ne iz jednokratnih, kako je do tada bio slučaj. Čaše su nabavljene u Ikei, u suradnji s roditeljima, kojima nije bilo teško organizirati se i sakupiti sredstva kako bi se čaše nabavile. U dogovoru sa tehničkim osobljem iz kuhinje dogovoreno je pranje čaša te se s projektom moglo krenuti. Uskoro se i druge odgojne skupine pridružuju projektu, a djeci predstavlja veliko veselje mogućnost da donesu od doma svatko svoju plastičnu bocu sa omiljenim likom iz crtića.

 • Volim se gibat

  Projekt se nadovezuje na promicanje Zdravog načina života. Potiče se duži boravak djece na otvorenom tijekom odvijanja odgojno-obrazovnog procesa. Potiče se druženje između odgojnih skupina tijekom boravka na otvorenom, važnost tjelovježbe i sportskih aktivnosti. Jasličke skupine počinju ići u šetnje u bližu okolicu vrtića. Radi se na obogaćivanju prostorno-materijalnog okruženja vanjskog prostora vrtića u svrhu motoričkog razvoja djece.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • PREDSTAVNICI  VRTIĆA                                                           
  • članice stručnog tima         
  • stručni suradnik pedagog – Marija Jusup       
  • zdravstvena voditeljica – Barbara Svoboda
  • odgojiteljice – Dijana Čorak, Irena Delač, Jaga Mlađenović, Jasminka Jerleković, Marija Zagorc
  • predstavnici administrativno – tehničkih zaposlenika
  • administrativna radnica – Barica Sakoman Božić      
  • kuharica – Marina Lisac
  • spremačica – Lidija Lučan
  • domar – Renato Balen
  ravnateljica – Tatjana Karlović    
 • PREDSTAVNICI DJECE
  • Petra Bartolić
  • Jana Fabijanić
  • Nikola Jambrišak
 • PREDSTAVNICA RODITELJA – gospodin Domagoj Ilečić
 • KUMOVI
  • Gradonačelnik Grada Velika Gorica -  gospodin Dražen Barišić
  • Tvrtka KOVA d.o.o.  – gospodin Vjekoslav Kovačić         
  • Tvrtka LAPOR d.o.o.  – gospođa Marcela Večković
 • VETERINARSKA STANICA Velika Gorica - gospodin Marko Morić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravi stilovi života i Vanjski okoliš
Cilj:

Razvijanje ekološke osviještenosti kod svih sudionika odgojno obrazovnog procesa i razvijanje vrijednosti i vještina koje doprinose očuvanju okoliša.


Zadatak:
 • poticati usvajanje znanja o zdravim stilovima života te o brizi za vanjski okoliš
 • razvijati odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi
 • poticati stvaranje navike racionalnog korištenja higijenskog i potrošnog materijala
 • razvijati senzibilitet i ljubav prema tradicijskim vrijednostima Turopolja i omogućiti djeci da tradiciju žive, njeguju i čuvaju od zaborava, te razvijaju svoj kulturni identitet
 • poticati i stvarati uvjete za postupno razumijevanje pojedinih događaja u okolišu i razumijevanje njegovih utjecaja na život

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije naših tema je čitava pedagoška godina 2019./2020.

 • način praćenja provedbe zadataka je putem promjenjivog eko panoa, putem izvješća o provedenim aktivnostima te kontinuiranim sastavljanjem članaka za našu web stranicu. 

Nositelji:

Odgojitelji, djeca, stručni suradnici, ravnateljica, zdravstveni voditelj, roditelji, pomoćno-tehničko osoblje.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravi stilovi života i Kretanje
Ostvareni ciljevi:
 • TJELESNE AKTIVNOSTI ZA OČUVANJE ZDRAVLJA - provedba projekta "Živjeti zdravo u vrtiću" i "Volim se gibat". Radilo se na poticanju svakodnevne tjelesne aktivnosti na razini odgojno-obrazovnih skupina. 
 • SVJETSKI DAN HRANE 16.10.
  • priprema i izvedba eko predstave  – dramska skupina odgojitelja za svu djecu Vrtića (zdrava prehrana, plodovi jeseni)
  • predstava studia Suncokret za djecu „Zelena priča“ – o važnosti razvrstavanja otpada i održavanja čistog okoliša
 • JESENSKA SVEČANOST  – dramski i likovni izričaj – prigodni program koji pripremaju i izvode djeca odgojno obrazovnih skupina;
 • sportske aktivnosti na otvorenom – međugrupna suradnja; priprema i konzumacija plodova jeseni;
 • kestenijada, pečeni kesteni, svježe voće, kokice
 • druženje s roditeljima – njemačke skupine na Ranču Kurilovec – predstava „Juha od bundeve“ uz ražnjiće od voća, izrada slika od lišća i sjemenki, izrada ogrlica od plodina i lutki od plodina
 • obilježavanje sv. Martina u njemačkim skupinama – šetnja gradom sa lampašima od PNM-a
 • nastavak projekta četkanja zubi pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva – cilj: očuvanje zdravlja i stvaranje zdravih navika.
 • ROĐENDAN VRTIĆA (21.3., planirano no nije realizirano radi pandemije) - izrada igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala; izrada „zdrave voćne torte“;
 • prigodan program sa temom očuvanja tradicije ovoga kraja i zdravog načina životaiIzrada makete Vrtića od pedagoški neoblikovanog i prirodnog materijala;
 • otvorena vrata Vrtića – druženja s roditeljima: radionice izrade uskršnjih ukrasa od neoblikovanog i prirodnog materijala;
 • sportska natjecanja djece i odraslih na otvorenom;
 • EKO DRVO - čestitke Vrtiću za rođendan na recikliranom papiru koji su izradila djeca u suradnji s odgojiteljima
 • EKO PROJEKTNI DAN I DAN PLANETE ZEMLJE (22.4. planirano no nije realizirano radi pandemije) – prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina – sadimo cvijeće u tegle od plastičnih boca; sportske aktivnosti na otvorenom
 • kaširanje modela planete Zemlje
 • izložba radova djece na temu projekta „Ja sam zvijezda“ na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica – odgojne skupine ranog učenja njemačkog jezika
 • edukativne šetnje i izleti u prirodu;
 • prigodne tematske radionice za djecu na razini Grada Velike Gorice;
 • JURJEVO – paljenje krijesa, tradicijske pjesme, slavimo proljeće sa djecom i sl.
 • posjeta Botaničkom vrtu – za skupine koje sudjeluju u Velikom lovu na biljke
 • RECIKLIRANJE PAPIRA – izrada recikliranog papira
 • osiguravanje uvjeta za mogućnost provođenja ove aktivnosti – izrada okvira potrebnih za recikliranje
 • postupak recikliranja papira – djeca u suradnji sa odgojiteljima
 • korištenje recikliranog papira za likovni izričaj (EKO PORUKE ZA EKO DRVO, slikovnice, čestitke i sl.)
 • izložba likovnih radova o recikliranog papira i neoblikovanog i prirodnog materijala
 • izrada EKO KALENDARA od recikliranog papira
 • radionica recikliranja papira za odgojitelje

Realizirani zadaci:
 • Projekt „Živjeti zdravo u vrtiću“ – razne aktivnosti na temu zdrave prehrane i tjelovježbe. Svaka skupina izrađuje plakat o provedbi projekta, a povodom Eko projektnog dana je predviđena izložba plakata na hodnicima vrtića.
 • DAN GRADA VELIKE GORICE – obilježavanje Dana sv. Lucije (13.12) kao zaštitnice Grada Velike Gorice kroz prigodne aktivnosti na razini odgojno obrazovnih skupina
 • izrada lampaša od recikliranog materijala i šetnja gradom; sijanje pšenice; izrada makete Grada Velike Gorice od neoblikovanog i prirodnog materijala.
 • ADVENT I BOŽIĆNO VRIJEME -  BOŽIĆNI EKO SAJAM – izrada božićnih ukrasa, vijenaca i artikala od neoblikovanog i prirodnog materijala, za božićni sajam (djeca, roditelji i odgojitelji); prigodna druženja i radionice sa roditeljima i djecom;
  • Radionica izrade vijenaca od granja i anđela od perušine – za sve djelatnike vrtića (u svrhu očuvanja tradicije i prenošenja znanja i vještina na mlađe generacije)
  • susreti s bakama i djedovima u odgojno obrazovnim skupinama.
 • DAN VODA (22.3.) – prigodne aktivnosti po odgojno obrazovnim skupinama na temu vode:
  • istraživačke aktivnosti sa djecom – pročišćavanje vode, pokusi s vodom npr. što pliva, što tone; svojstva vode i sl.
  • naglasak na razvijanju svijesti kod djece i svih dionika odgojno obrazovnog procesa o važnosti racionalnog korištenja vodenih resursa
  • posjeta umjetnom jezercu u parku dr. Franje Tuđmana sa djecom  i popratne aktivnosti
 • PREHRANA DJECE:
  • Nastaviti sa planiranjem i provođenjem zdravije i pravilne prehrane djece u vrtiću
  • Nastaviti sa poticanjem djece na konzumaciju kruha i pekarskih proizvoda od cjelovitog zrna,
  • Poticanje djece na redovno konzumiranje ponuđenih obroka i među obroka
  • Preferiranje sezonskih namirnica u jelovnicima
  • Poticanje djece na odgovorno hranjenje u cilju smanjenja ostataka hrane, stvaranje novih vještina u odgovornom hranjenju (uzimati hrane koliko se može pojesti, sastaviti listu čimbenika potrebnih za odgovorno hranjenje u cilju smanjenja otpada hrane)
  • Upoznavanje djece sa tradicionalnom hranom i običajima Turopolja povodom obilježavanja Blagdana
  • Poticanje kulinarskog osoblja u cilju uporabe  preostale hrane uvažavajući aspekte sigurnosti hrane
  • Ponovno uvesti obilježavanje rođendana svježim i suhim voćem te grickalicama od koštunjićavog voća

Vrijeme realizacije:

Počevši od rujna tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020. (sa prekidom odgojno-obrazovnog rada u ožujku radi pandemije koronavirusa).


Nositelji:

Odgojitelji, roditelji, djeca, stručni suradnici, zdravstveni voditelj, ravnatelj, tehničko osoblje. 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Što je otpad a što smeće,

Odgovor se sam nameće.

Vjerujte nam – otpad nikad nije smeće!

 


Eko himna:

Što je otpad a što smeće,

Odgovor se sam nameće.

Vjerujte nam – otpad nikad nije smeće!

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Kad se sve bez reda

Zajedno trpa u smeće

Ništa od toga više

Preraditi se moći neće

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Sjeti se livade čise,

Sjeti se vode bistre,

Sjeti se šume i brda

I svih ostalih čuda

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

 

 

Recikliramo zajedno,

Veliki i mali.

Nije teško – samo otpad

U pravu kantu stavi

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Dok čuvamo prirodu,

Mi čuvamo sebe

Kad više nešto ne trebaš,

Ne bacaj u smeće

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

 

Glavu protresi, pažljivo razdvoji,

Za sve pravo mjesto postoji.

Od starih nepotrebnih stvari

Nastaju proizvodi novi.

 

Žuto je za plastiku, plavo za papir,

Staklo stavi u zeleno -

Za Cicibane malene razdvajanje nije hir

Tekst: odg. Trupčević i Velkovsi