Eko škola

Dječji vrtić Velika Gorica

Josipa Pucekovića 2
10410 Velika Gorica

Telefon: 01/6260 661
Fax:
E-mail: pedagoginja@vrtic-vg.hr
Web: http://www.vrtic-vg.hr/default.asp

Ravnatelj/ica: Irena Kozmić
Školski koordinatori: Vedrana Debijađi
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica:  Irena Kozmić, dipl. defektolog
 • Predstavnici djece: Nikola Žordić, Lucija Merkaš
 • Predstavnici odgojitelja: Verica Pejak, odgojitelj savjetnik, Jadranka Žitnik, odgojitelj mentor
 • Predstavnici stručnog tima: Vedrana Debijađi, stručni suradnik pedagog savjetnik, Kristina Vujnović, zdravstvena voditeljica 
 • Predstavnici tehničkog osoblja: Josip Matković, domar, Erna Lozančić, spremačica 
 • Predstavnica roditelja: Marija Zubec, dipl. učiteljica
 • Predstavnica roditelja i lokalne uprave: Dragica Medo Princip, savjetnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grad Velika Gorica
 • Predstavnica roditelja i lokalnog gospodarstva: Kristina Žordić, tvrtka KOVA do.o.o., Mraclin
 • Predstavnici lokalne uprave: Dražen Barišić, gradonačelnik Grada Velike Gorice, Krešimir Ačkar, zamjenik gradonačelnika, Ervin Kolarec, zamjenik gradonačelnika, Meri Barišić, savjetnica u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grad Velika Gorica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:
 •  obrazovanje djece o biološkoj raznolikosti i njezinoj važnosti
 • poticanje djece na pozitivno djelovanje i odgovorno ponašanje prema prirodi 
 •  razvijanje socijalnih kompetencija i društvene odgovornosti kod djece

Zadatak:
 • djeca će uočiti u svojem okruženju biološku raznolikost (imenovati, prepoznati i nabrojati pojedine biljne i životinjske vrste)
 • djeca će naučiti kako pomoći ugroženim biljnim i životinjskim vrstama 
 • djeca će pronaći mikro staništa pojedinih životinjskih  i biljnih vrsta u vrtićkome dvorištu i obogatiti spoznaje o biljnim i životinjskim staništima u svojem okruženju  
 • djeca će povećati razinu znanja i osviještenosti o očuvanju ekosustava svojeg okruženja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Pedagoška godina 2018./2019. (studeni 2018.-svibanj 2019.)

 • Provedba Ankete o razini znanja o biološkoj raznolikosti prije početka i nakon završetka provođenja projekta Veliki lov na biljke. 

Nositelji:
 • Odgojitelji odgojno-obrazovnih skupina