Eko škola

Dječji vrtić Velika Gorica

Josipa Pucekovića 2
10410 Velika Gorica

Telefon: 01/6260 661
Fax:
E-mail: pedagoginja@vrtic-vg.hr
Web: http://www.vrtic-vg.hr/default.asp

Ravnatelj/ica: Irena Kozmić
Školski koordinatori: Irena Kozmić, ravnateljica Dječjeg vrtića Velika Gorica; Vedrana Debijađi, stručni suradnik pedagog savjetnik Dječjeg vrtića Velika Gorica
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica Dječjeg vrtića Velika Gorica: Irena Kozmić, dipl. defektolog
 • Predstavnici djece:
  • Matej Krtić
  • Leona Likević
 • Predstavnici odgojitelja:
  • Ana Briševac, odgojitelj
  • Maja Čačković, odgojitelj
  • Violeta Šapković, odgojitelj
  • Jadranka Žitnik, odgojitelj mentor
 • Predstavnici stručnog tima:
  • Vedrana Debijađi, stručni suradnik pedagog savjetnik
  • Kristina Vujnović, zdravstvena voditeljica
 • Predstavnici tehničkog osoblja:
  • Josip Matković, domar
  • Alisa Krsnik, spremačica
 • Predstavnici roditelja:
  • Suzana Matejčić
  • Marin Vidalina
 • Predstavnik lokalnog gospodarstva: Ivan Rak, predsjednik uprave VG Čistoća
 • Predstavnici lokalne uprave:
  • Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice
  • Ervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije
  • Meri Barišić, savjetnica u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice
 • Eko odbor Dječjeg vrtića Velika Gorica broji 17 članova, od toga je 11 članova iz reda vrtića i 6 vanjskih članova.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • probuditi kod djece radoznalost kroz igru i približiti stjecanje osnovnih znanja o vodi i zaštiti vode
 • bogatiti dječju spoznaju o važnosti, vrijednosti, svojstvu, upotrebi, rasprostranjenosti i štednji vode

 


Zadatak:
 • poticati djetetovu znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem
 • omogućiti spoznaju o različitim vrstama voda
 • osvještavati spoznaju o očuvanju čiste vode
 • razvijati ekološku svijest i osobnu odgovornost o važnosti vode za život na Zemlji
 • njegovati suradničko učenje djece, odgojitelja i roditelja te surađivati sa lokalnom zajednicom
 • poticati djecu na promišljanje i istraživanje o načinima onečišćenja voda

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Važni datumi vezani uz eko projekt:

 • 02.02.2022.- Međunarodni dan zaštite močvara
 • 22.03.2022.- Svjetski dan voda, Projektni eko dan
 • 23.03.2022.- Svjetski dan meteorologije
 • 22.04.2022.- Dan planeta Zemlje
 • 08.06.2022.- Svjetski dan oceana

 


Nositelji:

Članovi Eko odbora, odgojitelji, ostali članovi stručnog tima, roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • poticali smo kod djece jačanje spoznaje o važnosti, vrijednosti, svojstvima, upotrebi, rasprostranjenosti i štednji vode
 • poticali smo aktivno djelovanje kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u očuvanju, zaštiti i štednji vode
 • omogućili smo djeci bogaćenje spoznaje kako uz pomoć odraslih (šire zajednice) mogu doprinijeti zaštiti okoliša i očuvanju pitke vode

Realizirani zadaci:

Kroz različite aktivnosti i poticaje poticali smo:

 • širenje spoznaje o važnosti vode,
 • poticali podizanje svijesti o zagađiavčima koji mogu onečistiti vodu,
 • razvijali svijest o štetnosti zagađivanja okoliša i kako to utječe na očuvanje voda
 • poticali smo zdrave oblike kretanja
 • obilježili Tjedan zdravlja u suradnji s NZZJZ Andrija Štampar na temu "Voda"
 • poticali kod djece istraživačke potencijale kroz različite istraživačke aktivnosti i pokuse na temu "Voda"
 • u realizaciju zadataka uključili i roditelje: zajednička izrada plakata, snimanje kratkih edukativnih filmova o temi voda
 • održali smo projektni Eko dan pod motom "Čuvajmo vode, jer voda je život!" s ciljem promoviranja Međunarodne Eko škole i važnosti očuvanja voda

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022., prema kalendaru aktivnosti.


Nositelji:

Članovi Eko odbora, odgojitelji, djeca, roditelji, ostali zaposlenici DV Velika Gorica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

POMOZIMO I MI DA NAŠ

GRAD BUDE ČIST!

ZATO, STANITE LJUDI I

SLUŠAJTE DJEČJI GLAS:

RECIKLIRAJTE OTPAD I

ZEMLJU ČUVAJTE ZA NAS!

 

1. Volimo prirodu.

2. Brinemo o životinjama.

3. Odvajamo otpad.

4. Njegujemo biljke.

5. Štedimo struju.

6. Smeće bacamo u kante.

7. Štedimo vodu.

8. Nosimo platnene vrećice.

9. Vozimo bicikl.


Eko himna:

MALENI SMO EKOLOZI MI

ZA TUROPOLJE NAŠE

UDRUŽIMO SE SVI.

 

SRCA SU NAM PREPUNA VESELJA

A MISLI I DJELA

PUNA EKO ŽELJA.

 

DOBRO ZNAMO

DA OTPAD NIJE SMEĆE

ZATO RECIKLIRAMO I SADIMO CVIJEĆE.

 

MI DIŽEMO GLAS

ZA PLANETE NAŠE SPAS!

 

ZA ZELENU ZASTAVU,

ZA TOPLINU SUNCA,

MI SMO EKO VRTIĆ

VELIKA GORICA!