Eko škola

Dječji vrtić Koraci, Velika Gorica

Mate Lovraka 20
10410 Velika Gorica

Telefon: 091 1720 648
Fax:
E-mail: djecjivrtic.koraci@gmail.com
Web: https://www.dvprvikoraci.com/koracipocetna

Ravnatelj/ica: MAJA HUDIĆ
Školski koordinatori: MAJA HUDIĆ, VESNA SMOJVER, ZRINKA ŠIŠULJ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Drvo

 • Pravilna prehrana

 • Otpad

  U svim vrtićkim skupinama organizirat će se prikupljanje i sortiranje otpada u spremnike. U starijoj skupini djeca će upoznati postupak recikliranja papira te obogatiti znanja i iskustva o različitim vrstama spremnika. U mlađim odgojnim skupinama lutke Čistko i Smetko poticat će djecu na pravilno odlaganje otpada. U projekt su uključeni i roditelji kroz pismeno informiranje i aktivno sudjelovanje u odvajanju otpada u spremnike u vrtiću i kod kuće. Kontekst vrtića sadrži spremnike u unutrašnjem prostoru a u suradnji s VG Komunalcem postavit će se spremnici i na vanjskom prostoru. Plastični čepovi odlagat će se u poseban spremnik u humanitarne svrhe u suradnji s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma (Od plastičnih čepova do skupih lijekova). U suradnji s tvrtkom Europapir zbrinjavat ćemo papir i kartonsku ambalažu na razini vrtića.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Maja Hudić, ravnateljica i školski koordinator
 • Zrinka Šišulj, odgojiteljica i školski koordinator
 • Vesna Smojver, pedagoginja
 • Predstavnica lokalne zajednice: Arijana Mataga Tintor, Gradski odjel za predškolski odgoj, obrazovanje i sport Velika Gorica
 • Predstavnica tehničkog osoblja: Zorica Šalić
 • Odgojiteljice vrtićkih skupina:
 1. Melita Sunara
 2. Helena Obajdin
 • Predstavnici roditelja:
 • Mješovita vrtićka skupina Jabučice: Marinela Matković Nikolić
 • Mlađa vrtićka skupina Jagodice: Martina Godinić
 • Mješovita vrtićka skupina Patkice: Josip Vuglenović
 • Starija vrtićka skupina Vjeverice: Irena Juretić
 • Mješovita vrtićka skupina Loptice: Viktorija Prelec Pokrajčić
 • Djeca iz 5 vrtićkih skupina.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Pravilno odvajanje otpada u adekvatne spremnike te upoznati načine oporabe i recikliranja.
 • Smanjiti ukupnu količinu otpada u odnosu na papir, plastičnu ambalažu i staklo. 

Zadatak:
 • formiranje spremnika u unutrašnjem i vanjskom prostoru
 • upoznati djecu s pravilnim postupanjem i odlaganjem otpada
 • kroz Eko patrolu djece bilježiti i dokumentirati stanje otpada u svim vrtićkim skupinama
 • u kontinuitetu informirati roditelje
 • aktivno sudjelovanje roditelja u provedbi projketa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • od listopada 2017. do travnja 2018.
 • način praćenja: upitnik, check lista, ankete za roditelje

Nositelji:
 • djeca, roditelji i odgojitelji vrtićkih skupina
 • stručni tim vrtića

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Djeca su usvojila pravilno odvajanje otpada u adekvatne spremnike i upoznala su način oporabe i recikliranja koje su i sami imali prilike isprobati. Ponovnom upotrebom papira, plastične ambalaže i stakla smanjili smo ukupnu količinu otpada i izradili nove didaktičke igre, ukrasili sobe dnevnog boravka djece. 


Realizirani zadaci:

U unutrašnjem i vanjskom prostoru vrtića postavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje papira i plastike. U starijim vrtićkim skupinama odvaja se i staklo i stare baterije koje se odnose do mobilnog reciklažnog dvorišta.

Djeca su upoznata s pravilnim postupanjem i odlaganjem otpada i to svakodnevno primjenjuju bilo među grupom vršnjaka bilo kod kuće što nam mogu potvrditi i roditelji koji su osvjestili svoj odnos prema otpadu. 

Jedanput tjedno dvoje djece iz najstarije skupine obilazi ostale vrtićke skupine i promatraju a onda i bilježe kako se djeca i odgojitelji brinu o biljkama, štede li vodu i struju i je li otpad na pravom mjestu. Djeca u tablicu pored svake grupe zapisuju smješka ako je sve u redu i tužnog ako nešto nije kako treba. 

Tijekom pedagoške godine roditelje smo putem informativnih kutića obavještavali o napretku našeg projekta, o mogućnostima kako se mogu i sami uključiti u projekt bilo donošenjem sadnica ili pedagoški neoblikovanog materijala. Roditelji su nas podržali i aktivno se uključivali u rad skupina - sudjelovali su na roditeljskom sastanku na kojima su mogli vidjeti sve aktivnosti koje su djeca radila putem pp prezentacije, u velikom broju su sudjelovali na eko radionicama vezanim za blagdane. Jedan roditelj je pomogao napisati glazbu za našu eko himnu i napraviti nam matricu. Svakodnevno u razgovoru s njima dobivamo povratne informacije kako ih djeca kod kuće ispravljaju kad pogrešno odlože otpad, upozoravaju ih da zatvore vodu dok peru zube.


Vrijeme realizacije:

Aktivnosti smo provodili kontinuirano tokom cijele pedagoške godine od listopada 2017. do travnja 2018. ali se aktivnosti nastavljaju i dalje kroz Projektni dan, priprema za svečanost podizanja zastave.


Nositelji:

Glavni nositelji su djeca i odgojitelji pet vrtićkih skupina, stručni tim vrtića, vlasnica vrtića.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

SVI DO JEDNOG SLOŽNO

SVAKI DAN MI ZAJEDNO

PAPIR, STAKLO, PLASTIKU

POMALO ODVAJAMO.


Eko himna:

CVIJET CVATE, PTICA LETI,

ŠUMA DIŠE, DRVO LISTA,

ZEMLJE NAŠE TI SE SJETI,

NEK NAM PLANETA BLISTA

 

PRIRODI POMOZI,

ŠTO UZMEŠ I VRATI.

NIJEDNOM ŽIVOM BIĆU

NE DAJ NIKADA DA PATI.

 

REFREN: 2X

ČUVAJMO PLANETU OVU

JER NEĆEMO DOBITI NOVU.

ŠTEDI, ČISTI, RECIKLIRAJ,

U ČISTOJ PRIRODI UŽIVAJ.

 

SVI DO JEDNOG SLOŽNO

SVAKI DAN MI ZAJEDNO

PAPIR, STAKLO, PLASTIKU

POMALO ODVAJAMO.

 

REFREN: 2X

ČUVAJMO PLANETU OVU

JER NEĆEMO DOBITI NOVU.

ŠTEDI, ČISTI, RECIKLIRAJ,

U ČISTOJ PRIRODI UŽIVAJ.