Eko škola

Dječji vrtić Koraci, Velika Gorica

Selska cesta 23
10000 Zagreb

Telefon: 091 1720 648
Fax:
E-mail: koraci.ravnateljica.maja@gmail.com
Web: https://www.koracionline.com

Ravnatelj/ica: MAJA HUDIĆ
Školski koordinatori: MAJA HUDIĆ, ZRINKA ŠIŠULJ, BRANKICA PEJAK
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Drvo

 • Voda

  U svim vrtićkim skupinama djeca će usvajati nove spoznaje o vodi i njenoj važnosti provođenjem praktičnih aktivnosti – pokusa, istraživanjem pisanih, slikovnih i drugih materijala te posjetima. Djeca će stjecati znanje o prirodi, odgovorno ponašanje prema sebi, drugima, prirodi, usavršavati vještine i navike nužne u istraživačkim aktivnostima. Djeca i odgojiteljice će razvijati ekološku svijest o važnosti i uštedi vode, poticati znanja služeći se enciklopedijama i slikovnicama.

 • Otpad

  U svim vrtićkim skupinama organizirat će se prikupljanje i sortiranje otpada u spremnike. U starijoj skupini djeca će upoznati postupak recikliranja papira te obogatiti znanja i iskustva o različitim vrstama spremnika. U mlađim odgojnim skupinama lutke Čistko i Smetko poticat će djecu na pravilno odlaganje otpada. U projekt su uključeni i roditelji kroz pismeno informiranje i aktivno sudjelovanje u odvajanju otpada u spremnike u vrtiću i kod kuće. Kontekst vrtića sadrži spremnike u unutrašnjem prostoru a u suradnji s VG Komunalcem postavit će se spremnici i na vanjskom prostoru. Plastični čepovi odlagat će se u poseban spremnik u humanitarne svrhe u suradnji s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma (Od plastičnih čepova do skupih lijekova). U suradnji s tvrtkom Europapir zbrinjavat ćemo papir i kartonsku ambalažu na razini vrtića.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Maja Hudić, ravnateljica i školski koordinator
 • Zrinka Šišulj, odgojiteljica i školski koordinator
 • Brankica Pejak, odgojiteljica i školski koordinator
 • Matea Koller, pedagoginja
 • Arijana Mataga Tintor, predstavnica lokalne zajednice, Gradski odjel za predškolski odgoj, obrazovanje i sport Velika Gorica
 • Katarina Mamić, tehničko osoblje Dječjeg vrtića Koraci
 • Odgojiteljice vrtićkih skupina: Alenka Jurić Pejnović, Biserka Janković i Lea Hren
 • Predstavnici roditelja: Maja Pintar, Monika Kramer, Katarina Robić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Osvještvanje važnosti očuvanja okoliša i održivog razvoja kroz sve segmente odgojno-obrazovnog rada implementirajući poželjna ponašanja djece u svakodnevni život.
 • Usvajanje novih spoznaja o vodi i njenoj važnosti provođenjem praktičnih aktivnosti – pokusa, istraživanjem pisanih, slikovnih i drugih materijala te posjetima.

Zadatak:
 • stjecanje znanja o prirodi
 • dgovorno ponašanje prema sebi, drugima, prirodi
 • usavršavanje vještina i navika nužnih u istraživačkim aktivnostima
 • poticanje istraživačkog duha
 • razijanje ekološke svijesti o važnosti i uštedi vode
 • poticati znanja služeći se enciklopedijama i slikovnicama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.. Dokumentiranje - pisanje pedagoške dokumentacije, fotografiranje, evaluiranje, anketiranje.


Nositelji:

Djeca, odgojiteljice, stručni tim, ravnateljica, stručno tehničko osoblje, vlasnica vrtića, roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • djeca su naučila važnost očuvanja voda
 • djeca znaju kako možemo pročistiti vodu, uštedjeti vodu, što pliva a što tone, kako koristimo kišnicu

Realizirani zadaci:

Odgojitelji, tehničko osoblje i djeca su raznovrsnim aktvnostima djeci približili pojam vode, mlađa djeca se prvi put susreću s pojmovima kao što je ušteda vode, što pliva a što tone te su djeca ovdje više bila promatrači, dok su starija djeca produbila svoja postojeća znanja i nadogradili ih koristeći metodu pokusa gdje su i sami mogli sudjelovati što je održalo dugotrajan inetres u aktivnostima.


Vrijeme realizacije:

Vrijeme provođenja projekta je tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Nositelji projekta su odgojitelji, djeca i roditelji vtićkih skupina, stručni tim vrtića i tehničko osoblje.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

„SVI DO JEDNOG SLOŽNO

SVAKI DAN MI ZAJEDNO

PAPIR, STAKLO, PLASTIKU

POMALO ODVAJAMO“


Eko himna:

CVIJET CVATE, PTICA LETI,

ŠUMA DIŠE, DRVO LISTA,

ZEMLJE NAŠE TI SE SJETI,

NEK NAM PLANETA BLISTA

 

PRIRODI POMOZI,

ŠTO UZMEŠ I VRATI.

NIJEDNOM ŽIVOM BIĆU

NE DAJ NIKADA DA PATI.

 

REFREN: 2X

ČUVAJMO PLANETU OVU

JER NEĆEMO DOBITI NOVU.

ŠTEDI, ČISTI, RECIKLIRAJ,

U ČISTOJ PRIRODI UŽIVAJ.

 

SVI DO JEDNOG SLOŽNO

SVAKI DAN MI ZAJEDNO

PAPIR, STAKLO, PLASTIKU

POMALO ODVAJAMO.

 

REFREN: 2X

ČUVAJMO PLANETU OVU

JER NEĆEMO DOBITI NOVU.

ŠTEDI, ČISTI, RECIKLIRAJ,

U ČISTOJ PRIRODI UŽIVAJ.