Eko škola

Dječji vrtić Koraci, Velika Gorica

Mate Lovraka 20
10410 Velika Gorica

Telefon: 091 1720 648
Fax:
E-mail: djecjivrtic.koraci@gmail.com
Web: https://www.dvprvikoraci.com/koracipocetna

Ravnatelj/ica: MAJA HUDIĆ
Školski koordinatori: MAJA HUDIĆ, ZRINKA ŠIŠULJ, JOVANA DRAGIŠIĆ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Drvo

 • Pravilna prehrana

 • Otpad

  U svim vrtićkim skupinama organizirat će se prikupljanje i sortiranje otpada u spremnike. U starijoj skupini djeca će upoznati postupak recikliranja papira te obogatiti znanja i iskustva o različitim vrstama spremnika. U mlađim odgojnim skupinama lutke Čistko i Smetko poticat će djecu na pravilno odlaganje otpada. U projekt su uključeni i roditelji kroz pismeno informiranje i aktivno sudjelovanje u odvajanju otpada u spremnike u vrtiću i kod kuće. Kontekst vrtića sadrži spremnike u unutrašnjem prostoru a u suradnji s VG Komunalcem postavit će se spremnici i na vanjskom prostoru. Plastični čepovi odlagat će se u poseban spremnik u humanitarne svrhe u suradnji s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma (Od plastičnih čepova do skupih lijekova). U suradnji s tvrtkom Europapir zbrinjavat ćemo papir i kartonsku ambalažu na razini vrtića.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Maja Hudić, ravnateljica; Ana Miličić i Verona Đurđević, stručne suradnice; Zrinka Šišulj i Jovana Dragišić, školske eko-koordinatorice; Martina Palaić, odgojiteljica; Katarina Mamić, tehničko osoblje; Arijana Mataga Tintor i Mario Konić, lokalna zajednica; Josip Vuglenović, Martina Godinić, Vedrana Šabić, Irena Juretić, predstavnici roditelja; djeca 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:
 • Osvijestiti važnost zdrave prehrane kod djece i njihovih roditelja.
 • Obogatiti vrtićki jelovnik novim namirnicama, vodeći se smjernicama zdrave prehrane.

 


Zadatak:
 • Proširiti postojeći jelovnik vrtića novim namirnicama iz skupina voća, povrća i žitarica
 • provesti anketu za roditelje o prehrambenim navikama njihove djece
 • provesti edukaciju za roditelje o važnosti pravilne prehrane djece vrtićke dobi; provesti eduakciju za djelatnike (odgojitelje i osoblje koje radi na pripremi i posluživanju hrane)
 • obogatiti prostor vrtića likovnim uradcima djece
 • nastaviti rad u vrtićkom povrtnjak
 • organizirati projetkni dan

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu pedagošku godinu 2019./2020.

 • dokumentiranje aktivnosti vezanih uz zdravu prehranu (foto i video zapisi), likovni uradci djece, anketa za roditelje na kraju pedagoške godine, projektni dan

Nositelji:
 • Odgojitelji, djeca i roditelji, zdravstvena voditeljica vrtića, ravnatelj, vanjski suradnici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:

Projekt obuhvaća zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost i usvajanje osnovnih higijenskih navika. Ciljevi projekta su povećati svjesnost o važnosti zdrave
prehrane, stjecanje zdravih životnih navika od najranije dobi, poticanje pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju i sportu, te podizanje razine kvalitete suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom u vidu sudjelovanja u edukaciji za projekt „Živjeti zdravo u vrtiću”.

 


Realizirani zadaci:
 • Realizirani su zadaci vezani uz zdravu prehranu (Hrvatski tradicionalni doručak, Dani kruha, Dani jabuka, izlet na seosko domaćinstvo povodom Dana kruha, Dugin tanjur, Piramida zdrave prehrane, rezanje povrća za salatu, izrada voćnih sokova...), tjelesne aktivnosti (Dan bez automobila- šetnja okolicom vrtića, poticanje dolaska u vrtić pješice), edukacija djetanika vrtića za nacionali projekt "Živjeti zdravo u vrtiću" u suradnji sa HZJZ i lokalnom zajednicom.
 • Projektni dan nije realiziran zbog zabrane okupljanja ljudi s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa.

Vrijeme realizacije:

Cijelu pedagošku godinu 2019./2020., do kraja ožujka kada je obustavljen rad vrtića.


Nositelji:

Nositelji projekta su prvenstveno djeca i odgojitelji, a zatim i stručni tim vrtića, zdravstvena voditeljica, roditelji i lokalna zajednica. U projekt su uključene sve 3 vrtićke skupine, ukupno 80 djece.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

SVI DO JEDNOG SLOŽNO

SVAKI DAN MI ZAJEDNO

PAPIR, STAKLO, PLASTIKU

POMALO ODVAJAMO.


Eko himna:

CVIJET CVATE, PTICA LETI,

ŠUMA DIŠE, DRVO LISTA,

ZEMLJE NAŠE TI SE SJETI,

NEK NAM PLANETA BLISTA


 

PRIRODI POMOZI,

ŠTO UZMEŠ I VRATI.

NIJEDNOM ŽIVOM BIĆU

NE DAJ NIKADA DA PATI.


 

REFREN: 2X

ČUVAJMO PLANETU OVU

JER NEĆEMO DOBITI NOVU.

ŠTEDI, ČISTI, RECIKLIRAJ,

U ČISTOJ PRIRODI UŽIVAJ.


 

SVI DO JEDNOG SLOŽNO

SVAKI DAN MI ZAJEDNO

PAPIR, STAKLO, PLASTIKU

POMALO ODVAJAMO.


 

REFREN: 2X

ČUVAJMO PLANETU OVU

JER NEĆEMO DOBITI NOVU.

ŠTEDI, ČISTI, RECIKLIRAJ,

U ČISTOJ PRIRODI UŽIVAJ.

Autorice teksta: Odgojiteljice: Snježana Radanović i Martina Miković