Eko škola

III. osnovna škola Čakovec

Ivana pl. Zajca 24
40000 Čakovec

Telefon: 040/ 328-001
Fax: 040/ 328-001
E-mail: ured@os-treca-ck.skole.hr
Web: http://os-treca-ck.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Nataša Hajdinjak
Školski koordinatori: Sanja Janušić, Petra Sokač
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica Nataša Hajdinjak i psihologinja Elizabeta Haček.
 • Učitelji: Sanja Janušić,Tihana Preksavec, Melita Pavić, Vesna Katuša, Petra Sokač , Nataša Boj, Ana Jeđud , Sanja Ambruš, Vesna Panić, Aleksandar Bartolić, Dražen Ružić, Klaudina Mumić, Petra Kovač i Štefanija Mustač
 • Učeničko ekovijeće: Dorija Vincek.
 • Predstavnik roditelja: Sandra Međimurec
 • Tehničko i administrativno osoblje: Josip Novak, Veronika Vincek Piknjač, Ana Malić
 • Vanjski članovi: Damir Micek, Vlado Balent, Enes Bajrić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: DRVO - ODABRANA EKOTEMA
Cilj:
 • Edukacija učenika da je drveće je važno, dragocjeno i neophodno za egzistenciju svih živih bića na Zemlji. Proizvodnja kisika, izvor hrane, stanište brojnih organizama, kontrola i suzbijanje buke, usporavanje naleta vjetrova, pročišćivanje zraka, pružanje hlada i svježine, obrana u borbi protiv erozije tla mogu se smatrati razlozima zašto je drveće neprocjenjivo. Osvješćivanje učenika da je zaštita drveća važan segment očuvanja okoliša, da drveće mora biti sačuvano zbog očuvanja okoliša i održanja ekološke ravnoteže.

Zadatak:
 • Promatranje drva kroz godišnja doba; upoznavanje vrsta drveća u kontinentalnoj listopadnoj šumi i u okolišu škole; izrada panoa; izrada kartica s lišćem i plodovima; sadnja drveta u okoliš škole; upoznavanje zanimanja stolar i tesar; izrada predmeta od drva – igračke, ukrasi, kućice za ptice, hoteli za kukce; recikliranje papira.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • Predstavljanje rezultata rada na integriranom danu, na Danu škole, kroz prezentaciju rada Učeničke zadruge „Čmelice“, na webu škole i lokalnom tisku.

Nositelji:
 • Učenici svih razreda, razrednici, učitelji produženog boravka, predmetni učitelji, voditelji INA.
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Ukazati na ograničenost, problematičnost primjene  i ekološku opasnost uporabe neobnovljivih izvora energije - nafte, ugljena i prirodnog plina. 
 • Educiranje učenika i ukazivanje na potrebu za korištenjem obnovljivih izvora energije vode, vjetra, sunca u svakodnevnom životu.

Zadatak:
 • Očitavanje brojila struje i  plina, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.
 • Poticanje na štednju struje i plina u školi i kod kuće. Evidentiranje uređaja u kućanstvima ili u okolišu škole koja koriste obnovljive izvore energije. Obilježavanje Svjetskog dana obnovljivih izvora energije.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • PPT prezentacije, plakati, radovi učenika. Dokumentiranje u dnevniku ekopatrole.

Nositelji:
 • Ekopatrola, domar. Učenici, učitelji razredne nastave, učitelji Informatike, Matematike, Prirode.
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • Educiranje učenika da je voda jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina, da onečišćenje i globalne klimatske promjene mogu poremetiti prirodnu ravnotežu vode te smanjiti mogućnost opskrbe vodom stoga je nužna njezina racionalna potrošnja kako bi i u budućnosti mogli s njom raspolagati.

Zadatak:
 • Očitavanje vodomjera, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.
 • Poticanje na štednju vode u školi i kod kuće. Obilježavanje Svjetskog dana vode. Voda u književnosti.
 • Literarni natječaj Hrvatskih voda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • PPT prezentacije, plakati, uređenje panoa, radovi učenika. Dokumentiranje u dnevniku ekopatrole.

Nositelji:
 • Ekopatrola, domar. Svi učenici, učitelji razredne nastave, učitelji dnevnog boravka, Matematike, Prirode, Hrvatskog jezika, Likovne kulture. 
Naziv teme: OTPAD – selektivno skupljanje i razvrstavanje otpada u školi
Cilj:
 • Educiranje učenika da selektiranim prikupljanjem otpada smanjujemo količinu otpada na odlagalištu.
 • Poticanje učenika na ekološki osviješteno i humanitarno djelovanje - skupljanjem sekundarnih sirovina vrijednih sastojaka, koji bi nepovratno završili na odlagalištu.

Zadatak:
 • Odlaganje papirnatog i plastičnog otpada te bio otpada stvorenog u svakoj učionici, na hodnicima škole,  u školskoj kuhinji i ostalim prostorijama škole u odgovarajuće spremnike u svakoj prostoriji.
 • Odlaganje baterija, stakla i plastike u odgovarajuće spremnike na hodnicima u školi.
 • Skupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma.
 • Skupljanje otpadne tkanine za udrugu Humana Nova.
 • Skupljanje elektroničkog otpada.
 • Skupljanje trošenog ulja iz kuhinje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Dokumentiranje u dnevniku ekopatrola.

Nositelji:
 • Svi učitelji, učenici, tehničko osoblje i drugi djelatnici škole.

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: DRVO - odabrana ekotema
Ostvareni ciljevi:
 • Svi učitelji i djelatnici škole, svakodnevno svojim primjerom, kroz različite sadržaje  educiraju učenike o važnosti drveća, koliko je nužno za proizvodnju kisika, kao izvor hrane, stanište brojnih organizama, za kontrolu i suzbijanje buke, usporavanje naleta vjetrova, pročišćivanje zraka, pružanje hlada i svježine, obrane u borbi protiv erozije tla. Kroz razne aktivnosti osvješćivanje učenika da je zaštita drveća važan segment očuvanja okoliša, da drveće mora biti sačuvano zbog očuvanja okoliša i održanja ekološke ravnoteže.

Realizirani zadaci:
 • Fenološka promatranja, izrada panoa - kartica s lišćem i plodovima, sadnja drveta
 • upoznavanje zanimanja stolar i tesar, radionice izrade predmeta od drva, radionica recikliranja papira.
 • Akcija „Boranka“.
 • Terenska nastava u park u blizini škole.
 • Adventski vjenčići.
 • Božićni ukrasi.
 • Svjetski dan zaštite šuma s temama „Korist od šuma“ te „Zaštita šuma“.
 • Integrirani ekodan s temom „Drvo“
 • Izrada hotela za kukce

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 

 


Nositelji:
 • Učenici i učitelji produženog boravka - M. Krznar Šmit, I. Šlezak, M. Fodor
 • Ekološka grupa, učiteljica S. Janušić
 • Učenici 6.a i 6. b, učiteljica Prirode S. Janušić
 • Učenici 2.a, učiteljica Z. Novak
 • Likovna grupa, učiteljica P. Sokač
 • Učenici 6.a i 6. b, učiteljica Prirode S. Janušić
 • Učenici i učitelji produženog boravka, te razredne i predmetne nastave
 • Ekološka grupa, učiteljica S. Janušić
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz niz različitih aktivnosti ukazujemo na ograničenost, problematičnost primjene  i ekološku opasnost atomske energije te neobnovljivih izvora energije (nafte, ugljena i prirodnog plina).  Isto tako naglašavamo važnost korištenja obnovljivih izvora energije vode, vjetra i sunca.
 • Kroz rad ekopatrola potičemo učenike na primjenu racionalnog korištenja energije u svakodnevnom životu.

Realizirani zadaci:
 • Očitavanje brojila za struju i plin, izračun i usporedba potrošnje.
 • Uporaba solarne energije u našem okolišu - 6. r, Priroda – radovi učenika.
 • Poticanje na štednju struje i plina u školi i kod kuće - 6. r, Priroda – radovi učenika.

Vrijeme realizacije:

Jednom mjesečno.

 

 


Nositelji:
 • Ekopatrole “Strujice“ i „Plinašice“, učiteljica S. Janušić, domar.
 • Učenici 6. r, učiteljica S. Janušić
 • Učenici 6. r, učiteljica S. Janušić
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz niz različitih aktivnosti nastojimo educirati učenike da je voda jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina, da onečišćenje i globalne klimatske promjene mogu poremetiti prirodnu ravnotežu vode te smanjiti mogućnost opskrbe vodom stoga je nužna njezina racionalna potrošnja kako bi i u budućnosti mogli s njom raspolagati.

Realizirani zadaci:
 • Očitavanje vodomjera, izračun i usporedba potrošnje, upozoravanje na smanjenje potrošnje vode.
 • Lektira 7.r – V. Nazor, Voda.
 • Svjetski dan močvarnih staništa – PPT prezentacija u holu škole.
 • Poticanje na štednju vode u školi i kod kuće - 6. r, Priroda – radovi učenika.
 • Obilježavanje Svjetskog dana vode na panou Ekoškole s temom „Plastika u vodama“.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ekopatrola „Vodice“, učiteljica S. Janušić, domar.
 • Učenici 7. r, učiteljica HJ M. Vinković
 • Učenici 6. r, učiteljica Prirode S. Janušić
 • Učenici 6. r, učiteljica Prirode S. Janušić
 • Ekološka grupa, učiteljica S. Janušić
Naziv teme: OTPAD – selektivno sakupljanje i razvrstavanje otpada u školi
Ostvareni ciljevi:
 • Svi učitelji i djelatnici škole, svakodnevno svojim primjerom, kroz različite sadržaje i aktivnosti educiraju učenike o važnosti selektivnog sakupljanja otpada.
 • Kroz razne akcije učenike potičemo na ekološki osviješteno i humanitarno ponašanje što se može vidjeti po realiziranim zadacima.

Realizirani zadaci:
 • Selektivno sakupljanje otpada u odgovarajuće koševe po razredima i hodnicima.
 • Sakupljanje starog papira.
 • Sakupljanje plastičnih čepova za projekt "Plastičnim čepovima do skupih lijekova".
 • Sakupljanja elektroničkog otpada.
 • Sakupljanje otpadnog jestivog ulja.
 • Sudjelovanje 4.a u aktivnostima Zelenog tjedna –.aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.
 • Izrada uporabnih stvari od upotrijebljene Tetra Pak ambalaže – „Lusteri z bregov“ i „Mala bijela haljina“.
 • Snimanje umjetničke fotografije smeća proizvedenog u jednom danu u suradnji s e-Twinning Clubom.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Ekopatrola za otpad, svi učitelji, učenici, tehničko i dr. osoblje škole.
 • Školski knjižničar D. Ružić, učenici razredne i predmetne nastave.
 • Učenici 3.a i učiteljica D. Turk, Geografska i Ekološka grupa, učiteljice V. Katuša i S. Janušić.
 • Učiteljica informatike N. Boj i učenici 7. razreda
 • Kuhar i kuharica.
 • Učenici 4.a i učiteljica Š. Mustač.
 • Učenice Ekološke grupe i učiteljica S. Janušić te učenica Gala Pasarić i učiteljica P. Sokač.
 • Učenice Ekološke grupe i učiteljica S. Janušić

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Osnovna pravila ekoponašanja:

 • Kam se koje smeće meće znaju svi pa upućen budi i ti
 • Skupljajmo stari papir, tkaninu i plastične čepove
 • Koliko dajemo prirodi toliko ćemo dobiti i natrag
 • Kad se male ruke slože za okoliš se puno napraviti može
 • Štedi vodu…da jednog dana ne ožedniš
 • Učimo oporabljujući
 • Čist i zdrav okoliš je pravo, ali i obaveza
 • Uživaj u prirodi
 • POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA!

Eko himna:

Naša Treća, škola mila,

Baš vam ima ekostila.

 

Ozonske rupe nama su glupe.

Staklenici, mrze vas klinci.

 

Vapnenci, bit ćete u krletci.

Smogovi, napast će vas borovi.

 

Učenici se udružili

I prirodi darak pružili.

 

Marljive ručice vrijedno rade

I ljepšu prirodu grade.

 

Danas, sutra, svaki dan

Sanjamo zeleni san.

 

Papir, staklo, metal, PET,

Ekoškola – ljepši svijet.

 

Sve oko Treće neka blista

I u sreći s nama zajedno lista.