Eko škola

III. osnovna škola Čakovec

Ivana pl. Zajca 24
40000 Čakovec

Telefon: 040/ 328-001
Fax: 040/ 328-001
E-mail: ured@os-treca-ck.skole.hr
Web: http://os-treca-ck.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Nataša Hajdinjak
Školski koordinatori: Sanja Janušić, Petra Sokač
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Ravnateljica Nataša Hajdinjak izvijestila je nazočne o tome tko sve čini Eko – odbor i koje su zadače članova.

Ravnateljica Nataša Hajdinjak i psihologinja Elizabeta Haček zadužne su  za kontakt s javnošću i uključivanje medija te sutradnju s vanjskim suradnicima, lokalnom vlašću i roditeljima.

Glasnogovornice škole i urednice eko – dnevnika su Tihana Preksavec i Melita Pavić.

Školski koordinatori:

 • Sanja Janušić – koordinatorica Eko projekta i urednica eko – dnevnika škole, koordinatorica eko izleta (integriranog dana PN).
 • Vesna Katuša – koordinatorica eko patrola.
 • Petra Sokač, Nataša Boj, Ana Jeđud, Sanja Ambruš, Vesna Panić, Aleksandar Bartolić i Dražen Ružić – koordinatori eko radionica i akcija.
 • Petra Sokač i Klaudina Mumić – koordinatorice estetskog uređenja.
 • Petra Kovač i Štefanija Mustač – koordinatorice eko dana i integriranih dana PN.

Učeničko Eko – vijeće: Klara Katarina Vikert

Predstavnica roditelja: Sandra Međimurec

Tehničko i administrativno osoblje škole:

 • Josip Novak, domar – uređenje okoliša i interijera škole.
 • Veronika Vincek Piknjač, kuharica – briga o hrani i razvrstavanja bio otpada.
 • Anica Malić, tajnica – koordinator tehničkog osoblja škole, pohrana Eko dnevnika.

Predstavnik lokalne zajednice (predstavnik Gradskog kotara Zapad Čakovec): Damir Micek.

Kumovi škole:

 • Tehnix, Donji Kraljevec,
 • Panis, Mursko Središće,
 • Ekohold d.o.o., Dugo Selo.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Ukazati na ograničenost, problematičnost primjene  i ekološku opasnost atomske energije te neobnovljivih izvora energije (nafte, ugljena i prirodnog plina).  
 • Educiranje učenika i ukazivanje na potrebu za korištenjem obnovljivih izvora energije vode, vjetra, sunca u svakodnevnom životu.

Zadatak:
 • Očitavanje brojila struje i  plina, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.
 • Poticanje na štednju struje i plina u školi i kod kuće.
 • Obilježavanje Svjetskog dana obnovljivih izvora energije.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2017./2018.
 • PPT prezentacije, plakati, radovi učenika.
 • Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrole.

Nositelji:
 • Ekopatrola, domar.
 • Svi učenici, učitelji razredne nastave, učitelji matematike, prirode, geografije.
Naziv teme: VODA
Cilj:

Educiranje učenika da je voda jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina, da onečišćenje i globalne klimatske promjene mogu poremetiti prirodnu ravnotežu vode te smanjiti mogućnost opskrbe vodom stoga je nužna njezina racionalna potrošnja kako bi i u budućnosti mogli s njom raspolagati.


Zadatak:
 • Očitavanje vodomjera, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.
 • Poticanje na štednju vode u školi i kod kuće.
 • Obilježavanje Svjetskog dana vode.
 • Literarni natječaj Hrvatskih voda.
 • Voda u književnosti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2017./2018.
 • PPT prezentacije, radovi učenika.
 • Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrole.

Nositelji:
 • Ekopatrola, domar.
 • Svi učenici učitelji razredne nastave, matematike, prirode, geografije, hrvatskog jezika.
Naziv teme: OTPAD – selektivno skupljanje i razvrstavanje otpada u školi
Cilj:
 • Educiranje učenika da selektiranim prikupljanjem otpada smanjujemo količinu otpada na odlagalištu.
 • Poticanje učenika da se ponašaju i ekološki osviješteno i humanitarno - skupljanjem sekundarnih sirovina vrijednih sastojaka, koji bi nepovratno završili na odlagalištu.

Zadatak:
 • Odlaganje papirnatog i plastičnog otpada te bio otpada stvorenog u svakoj učionici, na hodnicima škole,  u školskoj kuhinji i ostalim prostorijama škole u odgovarajuće spremnike u svakoj prostoriji.
 • Odlaganje baterija, stakla i plastike u odgovarajući spremnike na hodnicima u školi.
 • Skupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma.

Skupljanje otpadne tkanine za udrugu Humana Nova.

Skupljanje elektroničkog otpada.

Skupljanje trošenog ulja iz kuhinje.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Svaki dan tijekom školske godine 2017./2018.
 • Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrola.

Nositelji:

Svi učitelji, učenici, tehničko i dr. osoblje škole.

Naziv teme: Moje školsko dvorište
Cilj:

Osvješćivanje i edukacija učenika da je školsko dvorište njihov javni prostor koji se može koristiti na kreativan i edukativan način.

Poticanje učenika na zapažanje, analizu, razmišljanje i rješavanje prostornih problema, te razradu ideje konkretne prostorne intervencije. Upoznavanje arhitektonske struke i strukovnih zanimanja, razvijanje vještina i kompetencija sudjelovanja u demokratskom društvu, s ciljem da konačni rezultat bude konkretna prostorna intervencija i poboljšanje kvalitete prostora našeg školskog dvorišta.


Zadatak:

Razrada koncepta i plana izvedbe te sama izvedba prostorne intervencije:

 • promjena opločenja ispred ulaza i na okolnim putevima,
 • sadnja zelenila;
 • dizajn i postavljanje klupica, stalaka za bicikle, koševa za smeće;
 • rasvjeta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine od listopada 2017. do lipnja 2018.
 • Predstavljanje rezultata projekta u školama, društvima arhitekata i medijima, te završna rasprava sa zaključcima.

Nositelji:
 • III. OŠ Čakovec – učenici sedmih razreda i učitelji
 • Graditeljska škola Čakovec – učenici i nastavnici Kristina Žižek, dipl.ing.arh., Andrija Večenaj, mag. dizajna
 • Udruženje arhitekata Međimurja - Blanka Levačić, dipl.ing.arh., Silvija Pranjić, dipl.ing.arh., Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:

Kroz niz različitih aktivnosti ukazujemo na ograničenost, problematičnost primjene  i ekološku opasnost atomske energije te neobnovljivih izvora energije (nafte, ugljena i prirodnog plina).  Isto tako naglašavamo važnost korištenja obnovljivih izvora energije vode, vjetra i sunca.

Kroz rad ekopatrola potičemo učenike na primjenu racionalnog korištenja energije u svakodnevnom životu.


Realizirani zadaci:

1. Očitavanje brojila za struju i plin, izračun i usporedba potrošnje.

2. Uporaba solarne energije u našem okolišu - 6. r, Priroda – radovi učenika.

3. Poticanje na štednju struje i plina u školi i kod kuće - 6. r, Priroda – radovi učenika.

 


Vrijeme realizacije:

1. Jednom mjesečno.

2. 21.11.2017.

3. 5.12.2017.

 


Nositelji:

1. Ekopatrola – energija, učiteljica V. Katuša, domar.

2. Učenici 6. r, učiteljica S. Janušić

3. Učenici 6. r, učiteljica S. Janušić

 

 

Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:

Kroz niz različitih aktivnosti nastojimo educirati učenike da je voda jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina, da onečišćenje i globalne klimatske promjene mogu poremetiti prirodnu ravnotežu vode te smanjiti mogućnost opskrbe vodom stoga je nužna njezina racionalna potrošnja kako bi i u budućnosti mogli s njom raspolagati.

 


Realizirani zadaci:

1. Očitavanje vodomjera, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.

2. Lektira 7.r – V. Nazor, Voda.

3. Svjetski dan močvarnih staništa – PPT prezentacija u holu škole.

4. Poticanje na štednju vode u školi i kod kuće - 6. r, Priroda – radovi učenika.

5. Obilježavanje Svjetskog dana vode na panou Ekoškole.

6. Literarni natječaj hrvatskih voda „Najmlađi za vode Hrvatske“


Vrijeme realizacije:

1. Jednom mjesečno.

2. 15.1.2018.

3. 2.02.2018.

4. 20.03.2018.

5. 22.03.2018.

6. Nije realizirano jer nije bilo radova za prijavu.


Nositelji:

1. Ekopatrola – voda, učiteljica V. Katuša, domar.

2. Učenici 7. r, učiteljica D. Oreški Vidović

3. Učenici 6. r, učiteljica S. Janušić

4. Učenici 6. r, učiteljica S. Janušić

5. Učenici 1.a, učiteljica Z. Novak

Naziv teme: OTPAD – selektivno sakupljanje i razvrstavanje otpada u školi
Ostvareni ciljevi:

Svi učitelji i djelatnici škole, svakodnevno svojim primjerom, kroz različite sadržaje i aktivnosti educiraju učenike o važnosti selektivnog prikupljanja otpada.

Kroz razne akcije učenike potičemo na ekološki osviješteno i humanitarno ponašanje što se može vidjeti po realiziranim zadacima.


Realizirani zadaci:

1. Selektivno prikupljanje otpada u odgovarajuće koševe po razredima te na hodnicima.

2. Projekt „Kam se koje smeče meče“.

3. Sakupljanje plastičnih čepova za projekt "Plastičnim čepovima do skupih lijekova".

4. Sakupljanja elektroničkog otpada. Štetnost ee otpada na zdravlje ljudi i okoliš – radovi učenika – Informatika 7.r.

5. Sakupljanje starog tekstila za socijalnu zadrugu Humana Nova.

6. Sakupljanje otpadnog jestivog ulja.

 


Vrijeme realizacije:

1. Svaki dan tijekom školske godine 2017./2018.

2. 22.11.2017.

3. Tijekom nastavne godine 2017./2018.

4. Tijekom nastavne godine 2017./2018.

5. 12.-16.03.2018.

6. Tijekom nastavne godine 2017./2018.


Nositelji:

1. Ekopatrola za otpad, svi učitelji, učenici, tehničko i dr. osoblje škole.

2. 1.a i učiteljica Z. Novak, Udruga „Nobilis“.

3. Učenici 2.a i učiteljica D. Turk, Geografsko ekološka grupa i učiteljica V. Katuša.

4. Učenici i učiteljica N. Boj.

5. Svi učenici škole i psihologinja E. Haček.

6. Kuhar i kuharica.

Naziv teme: Moje školsko dvorište
Ostvareni ciljevi:

Edukacija učenika o prostoru kroz grupni rad.

Zapažanje, razmišljanje i rješavanje prostornih problema. Poticanje analitičkog i kreativnog razmišljanja učenika.

Osvještavanje da je školsko dvorište njihov javni prostor.

Međusobna suradnja škola (osnovnih i srednjih strukovnih škola) i arhitekata.

Promoviranje važnosti strukovnih zanimanja i znanja.


Realizirani zadaci:

1. Uvodno predavanje – upoznavanje učenika s javnim prostorima i njihovom funkcijom, korisnicima te elementima oblikovanja

2. Radionica I – učenici su terenski istraživali prostor dvorišta, analizirali ga i raspravljali te podijelili svoje dojmove i razmišljanja

3. Radionica II -  učenici su podijeljeni u tri grupe u kojima su na temelju zaključaka s prethodne radionice razrađivali tri različita rješenja školskog dvorišta III. OŠ Čakovec kroz izradu maketa

4. Prijava projekta Moje školsko dvorište  na natječaj Grada Čakovca „Naj-akcija 2018.“


Vrijeme realizacije:

13.10.2017. - Uvodno predavanje (60 učenika)

27.10.2017. - Radionica I (30 učenika)

10.11.2017. - Radionica II (30 učenika)

26.03.2018. - Prijava za Naj-akciju Grada čakovca


Nositelji:

III. OŠ Čakovec – učenici sedmih razreda i učitelji

Graditeljska škola Čakovec – učenici i nastavnici Kristina Žižek, dipl.ing.arh., Andrija Večenaj, mag. dizajna

Udruženje arhitekata Međimurja - Blanka Levačić, dipl.ing.arh., Silvija Pranjić, dipl.ing.arh., Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Osnovna pravila ekoponašanja u III. osnovnoj školi Čakovec:

 • Kam se koje smeće meće znaju svi pa upućen budi i ti
 • Skupljajmo stari papir, tkaninu i plastične čepove
 • Koliko dajemo prirodi toliko ćemo dobiti i natrag
 • Kad se male ruke slože za okoliš se puno napraviti može
 • Štedi vodu…da jednog dana ne ožedniš
 • Učimo oporabljujući
 • Čist i zdrav okoliš je pravo, ali i obaveza
 • Uživaj u prirodi

POUČI I DRUGE O VAŽNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA!


Eko himna: