Eko škola

III. osnovna škola Čakovec

Ivana pl. Zajca 24
40000 Čakovec

Telefon: 040/ 328-001
Fax: 040/ 328-001
E-mail: ured@os-treca-ck.skole.hr
Web: http://os-treca-ck.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Nataša Hajdinjak
Školski koordinatori: Sanja Janušić, Petra Sokač
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Ravnateljica Nataša Hajdinjak izvijestila je nazočne o tome tko sve čini Eko – odbor i koje su zadače članova.

Ravnateljica Nataša Hajdinjak i psihologinja Elizabeta Haček zadužne su  za kontakt s javnošću i uključivanje medija te sutradnju s vanjskim suradnicima, lokalnom vlašću i roditeljima.

Glasnogovornice škole i urednice eko – dnevnika su Tihana Preksavec i Melita Pavić.

Školski koordinatori:

 • Sanja Janušić – koordinatorica Eko projekta i urednica eko – dnevnika škole, koordinatorica eko izleta (integriranog dana PN).
 • Vesna Katuša – koordinatorica eko patrola.
 • Petra Sokač, Nataša Boj, Ana Jeđud, Sanja Ambruš, Vesna Panić, Aleksandar Bartolić i Dražen Ružić – koordinatori eko radionica i akcija.
 • Petra Sokač i Klaudina Mumić – koordinatorice estetskog uređenja.
 • Petra Kovač i Štefanija Mustač – koordinatorice eko dana i integriranih dana PN.

Učeničko Eko – vijeće: Klara Katarina Vikert

Predstavnica roditelja: Sandra Međimurec

Tehničko i administrativno osoblje škole:

 • Josip Novak, domar – uređenje okoliša i interijera škole.
 • Veronika Vincek Piknjač, kuharica – briga o hrani i razvrstavanja bio otpada.
 • Anica Malić, tajnica – koordinator tehničkog osoblja škole, pohrana Eko dnevnika.

Predstavnik lokalne zajednice (predstavnik Gradskog kotara Zapad Čakovec): Damir Micek.

Kumovi škole:

 • Tehnix, Donji Kraljevec,
 • Panis, Mursko Središće,
 • Ekohold d.o.o., Dugo Selo.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Ukazati na ograničenost, problematičnost primjene  i ekološku opasnost atomske energije te neobnovljivih izvora energije (nafte, ugljena i prirodnog plina).  
 • Educiranje učenika i ukazivanje na potrebu za korištenjem obnovljivih izvora energije vode, vjetra, sunca u svakodnevnom životu.

Zadatak:
 • Očitavanje brojila struje i  plina, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.
 • Poticanje na štednju struje i plina u školi i kod kuće.
 • Obilježavanje Svjetskog dana obnovljivih izvora energije.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2017./2018.
 • PPT prezentacije, plakati, radovi učenika.
 • Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrole.

Nositelji:
 • Ekopatrola, domar.
 • Svi učenici, učitelji razredne nastave, učitelji matematike, prirode, geografije.
Naziv teme: VODA
Cilj:

Educiranje učenika da je voda jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina, da onečišćenje i globalne klimatske promjene mogu poremetiti prirodnu ravnotežu vode te smanjiti mogućnost opskrbe vodom stoga je nužna njezina racionalna potrošnja kako bi i u budućnosti mogli s njom raspolagati.


Zadatak:
 • Očitavanje vodomjera, izračun potrošnje po učeniku/djelatniku škole.
 • Poticanje na štednju vode u školi i kod kuće.
 • Obilježavanje Svjetskog dana vode.
 • Literarni natječaj Hrvatskih voda.
 • Voda u književnosti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom školske godine 2017./2018.
 • PPT prezentacije, radovi učenika.
 • Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrole.

Nositelji:
 • Ekopatrola, domar.
 • Svi učenici učitelji razredne nastave, matematike, prirode, geografije, hrvatskog jezika.
Naziv teme: OTPAD – selektivno skupljanje i razvrstavanje otpada u školi
Cilj:
 • Educiranje učenika da selektiranim prikupljanjem otpada smanjujemo količinu otpada na odlagalištu.
 • Poticanje učenika da se ponašaju i ekološki osviješteno i humanitarno - skupljanjem sekundarnih sirovina vrijednih sastojaka, koji bi nepovratno završili na odlagalištu.

Zadatak:
 • Odlaganje papirnatog i plastičnog otpada te bio otpada stvorenog u svakoj učionici, na hodnicima škole,  u školskoj kuhinji i ostalim prostorijama škole u odgovarajuće spremnike u svakoj prostoriji.
 • Odlaganje baterija, stakla i plastike u odgovarajući spremnike na hodnicima u školi.
 • Skupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma.

Skupljanje otpadne tkanine za udrugu Humana Nova.

Skupljanje elektroničkog otpada.

Skupljanje trošenog ulja iz kuhinje.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Svaki dan tijekom školske godine 2017./2018.
 • Evidentiranje, dokumentiranje u ekodnevniku ekopatrola.

Nositelji:

Svi učitelji, učenici, tehničko i dr. osoblje škole.

Naziv teme: Moje školsko dvorište
Cilj:

Osvješćivanje i edukacija učenika da je školsko dvorište njihov javni prostor koji se može koristiti na kreativan i edukativan način.

Poticanje učenika na zapažanje, analizu, razmišljanje i rješavanje prostornih problema, te razradu ideje konkretne prostorne intervencije. Upoznavanje arhitektonske struke i strukovnih zanimanja, razvijanje vještina i kompetencija sudjelovanja u demokratskom društvu, s ciljem da konačni rezultat bude konkretna prostorna intervencija i poboljšanje kvalitete prostora našeg školskog dvorišta.


Zadatak:

Razrada koncepta i plana izvedbe te sama izvedba prostorne intervencije:

 • promjena opločenja ispred ulaza i na okolnim putevima,
 • sadnja zelenila;
 • dizajn i postavljanje klupica, stalaka za bicikle, koševa za smeće;
 • rasvjeta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom nastavne godine od listopada 2017. do lipnja 2018.
 • Predstavljanje rezultata projekta u školama, društvima arhitekata i medijima, te završna rasprava sa zaključcima.

Nositelji:
 • III. OŠ Čakovec – učenici sedmih razreda i učitelji
 • Graditeljska škola Čakovec – učenici i nastavnici Kristina Žižek, dipl.ing.arh., Andrija Večenaj, mag. dizajna
 • Udruženje arhitekata Međimurja - Blanka Levačić, dipl.ing.arh., Silvija Pranjić, dipl.ing.arh., Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.