Eko škola

V. gimnazija Vladimir Nazor, Split

Zagrebačka 2
21000 Split

Telefon: 021/344922
Fax: 021/315250
E-mail: vnazor@petagimnazijast.hr
Web: http://gimnazija-peta-vnazor-st.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Ankica Kovač
Školski koordinatori: Marin Borzić
Godina stjecanja statusa: 2021
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ankica Kovač
 • Željka Friganović Jerončić
 • Nada Mimica Ban
 • Marija Lerinc
 • Željko Pokrajčić
 • Josip Kosović
 • Nikolina Nikolić
 • Anita Baras
 • Lucija Bižaca
 • Luka Meić Sidić
 • Anita Ezgeta
 • Marin Borzić
 • Lucija Juračić
 • Stela Purkić
 • Magdalena Šušnjara
 • Iva Mamić
 • Marta Gjurašin
 • Klara Steffen Zanchi

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:

Cilj ovog plana je stvoriti efikasnu politiku zbrinjvanja otpada u V. gimnaziji Vladimir Nazor. Uz već postojeću infrastrukturu zbrinjavanja otpada, ista će se proširiti i reorganizirati na području školskog prostora.


Zadatak:

Zadaci su osmišljeni prema sljedećim koracima:

 1. Predstavljanje politike zbrinjavanja otpada svim članovima škole.
 2. Pokraj koševa za smeće u učionicama postavljaju se naljepnice koje upućuju učenike na posebne kante za odvajanje otpada u hodnicima. Na svakom hodniku postavljaju se kante za odvajanje papira i plastike.
 3. Kontrolnu ulogu za praćenje odvajanja otpada dobivaju eko-patrole, te predsjednici/-e razreda, te njihovi zamjenici.
 4. U suradnji s Udrugom za edukaciju građana, održavaju se radionice o zbrinjvanju otpada.
 5. Reorganizacija postojećih spremnika za odvajanje otpada. Na svako krilo zgrade postavljaju se kante za odvajanje papira i plastike. Pomoćno osoblje napunjene kante prazni u posebne kontejnere koji se nalaze u dvorištu škole.
 6. Dodatni spremnik postavlja se za prikupljanje čepova koji bi trebali poslužiti za donacije u humanitarne svrhe.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije u razdoblju veljača - srpanj 2021. godine.

 • praćenje stanja posebnih kanti za odvajanje plastike i papira

Nositelji:

Eko Odbor, Eko patrole, predsjednici/-e razreda.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće o provođenju politike odvajanja otpada
Ostvareni ciljevi:
 • S obzirom da smo kao škola odabrali politiku odvajanja i zbrinjavanja otpada kao naš prvi projekt u sklopu stjecanja statusa Eko-škole, kroz ovo izvješće nastojat će se navesti do sada učinjeno, te pokušati samovrednovati dosadašnje napore.
 • Politika odvajanja otpada je započela usmjeravanjem na dva koraka. Prvi korak je bio stvaranje infrastrukture odvajanja otpada. U suradnji s 'Čistoćom', školi su dodijeljena četiri kontejnera za odvajanje otpada koja se sada nalaze u dvorištu škole (vidjeti na slikama). U suradnji s Regionalnim centrom čistog okoliša, školi je donirano 18 kanti za odvajanje otpada koje se nalaze u hodnicima škole (vidjeti na slikama). S ove dvije stavke, škola je infrastrukturno opremljena za pravilno odvajanje otpada i stvaranje puta za otpad od škole do gradskog odlagališta.
 • Drugi korak je bio napraviti kampanju koja će sve članove škole motivirati na odlaganje otpada. Razrednici razrednih odjeljenja održali su satove razrednika preko kojih su educirali i osvijestili učenike o važnosti odvajanja otpada. Poseban napor uložen je u pokušaj dodatne motivacije učenika na odvajanje. Iako je u početku postojala ideja uklanjanja koševa za smeće iz učionica, problematici se nastojalo pristupiti ne represivno, već djelovanjem na voljni moment učenika prilikom odvajanja. U tu svrhu odabrani su likovno nadareni učenici koji su nacrtati slike, a njih smo pretvorili u naljepnice, sve u svrhu dodatne motivacije u činjenju nekoliko dodatnih koraka od učionice do hodnika škole gdje se nalaze kante za odvajanje. Tim putem stvoreno je više od 10 naljepnica koje se sada nalaze u svakoj učionici iznad koševa za smeće, te iznad kanti za odvajanje otpada u hodnicima škole (vidjeti naljepnice u slikama). U ovom dijelu važno je spomenuti inicijative koje su tijeku, ali nisu dovršene zbog epidemiološke situacije ili drugih razloga. Jedna od takvih inicijativa je suradnja s 'Udrugom za edukaciju građana', s kojom je dogovoren niz edukacija za učenike i djelatnike škole o pravilnom odvajanju otpada. U sličnom smjeru, u tijeku je stvaranje suradnje s inicijativom 'Ja bolji građanin', koja će putem videozapisa snimljenih za učenike ukazati na pravilno odvajanje proizvoda i ambalaža koje su najčešće korištene u školskom prostoru.
 • U kontekstu samovrednovanja, možemo reći da su do sada napravljeni mali koraci, te da politiku odvajanja otpada vidimo kao stalni napor u osvještavanju svih članova škole. Kako je navedeno u 'Dokumentima o provedbi plana', realni su pokazatelji kroz koje se vidi da je povećana količina pravilno odvojenog otpada, ali još uvijek ne na željenoj razini. Da još uvijek to nije na željenoj razini, pokazuje  količina miješanog otpada. U ovom dijelu važno je istaknuti učenike koji su dio eko patrole, koja svojim postojanjem dodatno motivira učenike na odvajanje.
 • S obzirom da infrastruktura postoji, glavna zadaća u uspješnoj politici odvajanja otpada je kontinuirana edukacija. Posebnu pažnju planira se posvetiti novim učenicima u našoj školi, koji naravno dolaze svake godine upisujući prvi razred. Vjerujemo da dobra i kontinuirana edukacija novih učenika stvara puno bolje rezultate na duge staze. Kao zaključak, želim naglasiti da iako do sada rezultati ne pokazuju značajan napredak u količini odvojenog otpada, ohrabruje očita promjena školske klime kada je u pitanju odvajanje otpada, što svakako sve nas uključene u ovaj proces čini optimističnima pri pogledu na zelenu budućnost naše škole.
 • Koordinator Eko-škole (V. gimnazija 'Vladimir Nazor', Split): Marin Borzić.

Realizirani zadaci:
 • stvaranje infrastrukture odvajanja otpada
 • održavanje edukacija o pravilnom odvajanju otpada
 • crtanje i izrada motivirajućih naljepnica, te postavljanje istih

Vrijeme realizacije:

Prosinac 2020.-travanj 2021.


Nositelji:
 • Eko-odbor
 • Eko-patrole
 • Razrednici razrednih odijeljenja

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1. Iskoristi cijelu teku, spasi šumu neku.

2. Ne bacaj po hodniku smeće, nego u dvorištu posadi cvijeće.

3. Za očuvanje škole naše, treba nam zalaganje Vaše.

4. Za šume veće, recikliraj smeće.

5. Svi mi na svijetu imamo samo jednu planetu.

6. Budi EKO nazorovac i za prirodu borac.

7.Naša EKO grupa, neka spasi okoliš skupa.

8. Nazor EKO grupa sada nastupa skupa.

Magdalena Šušnjara, Stela Purkić, Lucia Juračić, Klara Steffen Zanchi, Iva Mamić 


Eko himna: