Eko škola

Osnovna škola Dragutina Domjanića, Zagreb

Gajnice 31
10090 Zagreb

Telefon: 013454 058
Fax: 013499 706
E-mail: ured@os-ddomjanica-zg.skole.hr
Web: www.os-ddomjanica-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Karmen Hlad
Školski koordinatori: Tea Crnjac, Snježana Grgurić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Od starog novo za dar od srca

  Izrada ukrasa od recikliranih materijala i sudjelovanje na natječaju.

 • Štedi, štedi jer energija puno vrijedi

  Učenje o energiji kroz igru, stvaranje kreativnih uradaka i sudjelovanje na natječaju.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnateljica Karmen Hlad
 • koordinatorica Snježana Grgurić
 • koordinatorica Tea Crnjac
 • učenici koji polaze izvannastavne aktivnosti Zelene ručice i Eko patrolica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Štednja energije
Cilj:
 • Potaknuti djecu da istraživačkim tehnikama utvrdite na koje se sve načine može štedjeti voda, električna energija, plin, drva, ali i predmeti iz svakodnevne uporabe (npr. odjeća, obuća, školski pribor, knjige...).
 • Prepoznati različite oblike energije.
 • Osvijestiti važnost očuvanja električne energije. 
 • Razviti osjećaj za racionalnom potrošnjom energenata.
 • Znati primijeniti načine očuvanja energije.
 • Naučiti o obnovljivim izvorima energije.
 • Prigodnim znakovima upozoravati učenike i djelatnike na redovno gašenje svjetla i zatvaranje vode.
 • Istaknuti važnost smanjenja potrošnje goriva i plina.
 • Smanjiti vožnju automobilom (djelatnici prilikom putovanja na posao te učenici koji do škole mogu doći hodom umjesto da ih roditelji prevoze.

Zadatak:
 • Izraditi znakove upozorenja za zatvaranje vode i gašenje svjetla.
 • Na Eko pano postaviti izrađene plakate koji će sve učenike škole upoznati s problematikom, ali i mogućim rješenjima.
 • Koristiti prirodno svjetlo kad god je to moguće.
 • Gasiti računala, projektore i pametne ploče kad se ne koriste.
 • Potaknuti filmom Što kada nestane struje? Pokušati provesti što je više vremena moguće bez uređaja koji koriste električnu energiju.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Koordinatorice.
 • Izvannastvna aktivnost Zelene ručice.
 • Izvannastvna aktivnost Eko patrolica.
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Informirati, motivirati i osvijestiti učenike kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti.
 • Upoznati ih s utjecajem hrane na zdravlje.
 • Potaknuti ih na što odgovorniji odnos prema sebi i svom tijelu.
 • Na nivou škole poticati učenike da stječu znanja i vještine kako voditi zdrav život.
 • Razvijati zdrave prehrambene navike i kontinuitet tjelovježbe/bavljenje sportom.
 • Uključivanje učenika u tematske radionice i predavanja.
 • Osigurati razvoj pozitina i odgovorna odnosa učenika prema svom zdravlju i sigurnosti, zaštiti okoliša te potrebi zajedničkog djelovanja u očuvanju života.
 • Razumijevanje utjecaja različitih čimbenika na promjene u okolišu koje utječu na zdravlje čovjeka.
 • Usvojiti zdrav način život.

Zadatak:
 • Potaknuti učenike na konzumaciju voća koje ponudi školska kuhinja.
 • Poučiti učenike o zdravim receptima.
 • Obilježiti Dan jabuka.
 • Obilježiti Medni dan.
 • Obilježiti Domjanićev sportski dan.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Koordinatorice Eko škole.
 • Školska kuhinja.
 • Učitelji TZK-a.
 • Izvannastavna aktivnost Zelene ručice.
 • Izvannastavna aktivnost Eko patrolica.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Kroz organizirane aktivnosti osvijestiti učenike o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada kako bi što prije promijenili eventualne ustaljene loše navike.
 • Poticati učenike na maksimalno razdvanjanje (bio) otpada kao i odlaganja ostalog otpada u posebne spremnike: papir, staklo, plastika, baterije, metal.
 • Poučiti učenike o mogućnostima recikliranja različitih sirovina (otpad nije smeće). Potaknuti ih na samostalno osmišljavanje načina na koje se otpad može ponovo upotrijebiti: dizajn i izrada uporabnih predmeta, ukrasa, manjih dijelova namještaja...
 • Istaknuti ekonomsku važnost pravilnog upravljanja otpadom
 • Upozoriti učenike na moguće negativne posljedice nepravilnog upravljanja otpadom kao i mogućem negativnom utjecaju na zdravlje ljudi, životinja i biljaka.

Zadatak:
 • Kroz planirane aktivnosti poticati učenike da sve naučeno primjenjuju i u svakodnevom životu potičući ostale da čine isto.
 • Kontinuiranim upozoravanjem putem oznaka u Školi štedjeti vodu i električnu energiju.
 • Razvrstavati otpad u predviđene spreminke u svim prostorijama škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Snježana Grgurić
 • Tea Crnjac
 • izvannastavna aktivnost Zelene ručice
 • izvannastavna aktivnost Eko patrolica

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrav život i prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su informirani, motivirani i osviješteni kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti
 • Upoznati su s utjecajem hrane na zdravlje
 • Potaknuti su na što odgovorniji odnos prema sebi i svom tijelu
 • Razvijali smo zdrave prehrambene navike i održavali kontinuitet tjelovježbe/bavljenje sportom
 • Učenici su bili uključeni u niz tematskih radionica i predavanja
 • Učenicima je osiguran razvoj pozitina i odgovorna odnosa prema svom zdravlju i sigurnosti, zaštiti okoliša te potrebi zajedničkog djelovanja u očuvanju života
 • Učenici razumiju utjecaja različitih čimbenika na promjene u okolišu koje utječu na zdravlje čovjeka

Realizirani zadaci:
 • obilježavanje Dana kruha
 • obilježavanje Dana jabuka
 • obilježavanje Školskog mednog dana
 • uključivanje u Kauflandovu nagradnu igru – izrada kuharice sa zdravim receptima
 • obilježavanje Dana voda (važnosti čiste i pitke vode, voda je najzdravije piće)
 • održavanje Sportskog dana

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • učiteljice razredne nastave
 • učitelji TZK-a
 • Ana Lesnika – voditeljica KUD-a
 • koordinatorice Eko škole Snježana Grgurić i Tea Crnjac
 • Tena Rukavina
 • Laura Pakšec
 • Kristina Matijašević
Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Proširena je svijest o važnosti pčela i njihove uloge u svijetu
 • Učenici su upoznati s različitim biljkama u blizini škole te ih znaju prepoznati
 • Učenici su osim prepoznavanja biljaka uključeni u neposredan uzgoj i brigu istih
 • Istraživačkim metodama učenici su osvijestili važnost čiste vode za živa bića

Realizirani zadaci:
 • izrada znaka Eko patrolice s crtežima biljaka iz našeg zavičaja
 • sijanje cvijeća u male posude (dalije i margarete) te upoznavanje s vrtlarskim priborom
 • praćenje rasta i napretka biljaka koje se zalijevaju čistom, slanom i onečišćenom vodom
 • uključivanje u veliki projekt Junaci prirode koji učenike kroz snimljene video materijale u kojima glume kostimirani glumci vode u područje bioraznolikosti i održivog razvoja.
 • obilježavanje Mednog dana

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Ivana Ilić
 • Karolina Pavlešić
 • Tena Rukavina
 • Kristina Matijašević
 • koordinatorice Snježana Grgurić i Tea Crnjac
Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su potaknuti na svakodnevno čuvanje energije i energenata
 • Učenici su upoznali energetske razrede kućanskih uređaja te su poučeni o pravilnoj upotrebi i isključivanju kada se ne koriste

Realizirani zadaci:
 • prisustvovanje premijeri filma Što kada nestane struje?
 • izrada plakata Labelko spašava svijet
 • upoznavanje s energetskim razredima kućanskih uređaja uz slikovnicu Labelko spašava svijet

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • koordinatorice Snježana Grgurić i Tea Crnjac
 • Maristela Šuk
 • Sandra Jelenčić
Naziv teme: Otpad i očuvanje okoliša
Ostvareni ciljevi:
 • Kroz organizirane aktivnosti učenici su osviješteni o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada kako bi što prije promijenili eventualne ustaljene loše navike
 • Potaknuti su na maksimalno razdvanjanje (bio) otpada kao i odlaganje ostalog otpada u posebne spremnike: papir, staklo, plastika, baterije, metal
 • Potaknuti su da sve naučeno primjenjuju i u svakodnevom životu potičući ostale da čine isto
 • Poučeni su o mogućnostima recikliranja različitih sirovina (otpad nije smeće). Mogu samostalno osmišliti načine na koje se otpad može ponovo upotrijebiti: dizajn i izrada uporabnih predmeta, ukrasa, manjih dijelova namještaja...
 • Istaknuta je ekonomsku važnost pravilnog upravljanja otpadom
 • Učenici su upozoreni na moguće negativne posljedice nepravilnog upravljanja otpadom kao i mogućem negativnom utjecaju na zdravlje ljudi, životinja i biljaka

Realizirani zadaci:
 • izrada instrumenata (bubnjići od praznih konzervi s balonom)
 • blagdanske čestitke od starih novina
 • brojni plakati koji učenike upoznaju s načinom razvrstavanja otpada te načinima i mogućnostima recikliranja (priložene fotografije)
 • plakat od starih čepova
 • akcije prikupljanja plastičnih čepova za udrugu koja omogućuje kupnju skupih lijekova
 • razvrstavanje papira u svim učeniocama te plastike u većini pristorija škole
 • radionica izrade uporabnih predmeta od otpadnih materijala (lukte, kasice, ukrasi, vaze...)
 • izrada kućica za ptice od tetrapaka
 • uporaba starih novina za izradu likovnih radova (fotografije u dokumentu)
 • recikliranje starih novina kako bi se dobio karton
 • recikliranje papira s ukrasnim cvjetovima
 • čišćenje školskog dvorišta za Dan planeta Zemlje i razvrstavanje prikupljenog otpada u spreminike u školskom dvorištu
 • čišćenje potoka uz školu za Dan voda
 • izrada scenografije prema lektirnom djelu od otpadnog papira i kartona
 • društvene igre Križić – kružić od starog kartona i čepova
 • zdjelice od kaširanog papira
 • izrada maski za maškare od otpadnih i recikliranih materijala

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Ivana Ilić
 • Mirjana Ljubotina
 • Gordana Miota Plešnik
 • Tena Rukavina
 • Maja Kranjc
 • Jelena Guštin
 • koordinatorice Snježana Grgurić i Tea Crnjac

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zaštitimo prirodu - svoj dom!


Eko himna: