Eko škola

Osnovna škola Dragutina Domjanića, Zagreb

Gajnice 31
10090 Zagreb

Telefon: 013454 058
Fax: 013499 706
E-mail: ured@os-ddomjanica-zg.skole.hr
Web: www.os-ddomjanica-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Karmen Hlad
Školski koordinatori: Tea Crnjac, Snježana Grgurić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Karmen Hlad, ravnateljica
 • 2. Snježana Grgurić, učiteljica koordinatorica
 • 3. Tea Vincetić, učiteljica koordinatorica
 • 4. Josipa Juričev – Sudac, članica udruge Eko Zagreb
 • 5. Ivan Kos, član udruge Eko Zagreb – opravdano odsutan sa sjednice Odbora
 • 6. Lorna Luketić Mažić, majka učenika
 • 7. Maja Šepelj Majer, majka učenika
 • 8. Martina Zorko, majka učenika
 • 9. Monika Kostanjevac, majka učenika
 • 10. Karla Galović, učenica
 • 11. Mihael Majer, učenik
 • 12. Lana Gabrić, učenica
 • 13. Vito Goreta, učenik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ŽIVJETI ZDRAVO
Cilj:
 • Informirati, motivirati i osvijestiti učenike kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti
 • Upoznati ih s utjecajem hrane na zdravlje
 • Potaknuti ih na što odgovorniji odnos prema sebi i svom tijelu
 • Na nivou škole poticati učenike da stječu znanja i vještine kako voditi zdrav život
 • Razvijati zdrave prehrambene navike i kontinuitet tjelovježbe/bavljenje sportom
 • Naučiti o koristima ljekovitog bilja
 • Uključivanje učenika u tematske radionice i predavanja
 • Osigurati razvoj pozitina i odgovorna odnosa učenika prema svom zdravlju i sigurnosti, zaštiti okoliša te potrebi zajedničkog djelovanja u očuvanju života
 • Razumijevanje utjecaja različitih čimbenika na promjene u okolišu koje utječu na zdravlje čovjeka
 • Usvojiti zdrav način života

Zadatak:
 1. Kestenijada
 2. Obilježavanje Dana kruha
 3. Sudjelovanje na svehrvatskoj smotri Dana kruha u Đurđevcu
 4. Obilježavanje Dana jabuka
 5. Sok od jabuka, voćna salata
 6. Štetnost buke za zdravlje čovjeka
 7. Domjanićev sportski dan
 8. Program „Školski medni dan i promicija hrvatskih pčelinjaka“
 9. Provođenje ankete o prehrambenim navikama učenika te o navikama bavljenja sportom
 10. Obrada podataka i objava rezultata ankete
 11. Izrada zdrave kuharice (počinje u listopadu, završava u veljači)
 12. Sadnja salate u učionici
 13. Outdoor classroom
 14. Projektni dan

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • Provedbu zadataka prati Eko patrolica, koordinatorice redovito objavljuju na webu škole te na eko panou u predvorju 
 • Sve se aktivnosti fotografiraju i digitalno bilježe 

Nositelji:
 • koordinatorice: Snježana Grgurić i Tea Vincetić
 • Matea Petek,
 • Željka Jakopec,
 • Karolina Pavlešić,
 • učitelji TZK-a,
 • Tena Diklić
 • učitelji i učiteljice RN
 • ravnateljica 
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Kroz organizirane aktivnosti osvijestiti učenike o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada kako bi što prije promijenili eventualne ustaljene loše navike
 • Poticati učenike na maksimalno razdvanjanje (bio) otpada kao i odlaganja ostalog otpada u posebne spremnike: papir, staklo, plastika, baterije, metal
 • Poticati učenike da sve naučeno primjenjuju i u svakodnevom životu potičući ostale da čine isto
 • Poučiti učenike o mogućnostima recikliranja različitih sirovina (otpad nije smeće). Potaknuti ih na samostalno osmišljavanje načina na koje se otpad može ponovo upotrijebiti: dizajn i izrada uporabnih predmeta, ukrasa, manjih dijelova namještaja...
 • Istaknuti ekonomsku važnost pravilnog upravljanja otpadom
 • Upozoriti učenike na moguće negativne posljedice nepravilnog upravljanja otpadom kao i mogućem negativnom utjecaju na zdravlje ljudi, životinja i biljaka
 • Kontinuiranim upozoravanjem putem oznaka u Školi štedjeti vodu i električnu energiju

Zadatak:
 1. Informiranje učenika o radu Eko – patrolice – postavljanje novosti i fotografija na promjenjivi pano u školskom predvorju
 2. Utvrđivanje inicijalnog stanja okoliša
 3. Praćenje potrošnje vode i elektirčne energije kroz proteklu godinu
 4. Izrada novčanika od tetrapaka
 5. Prijava na natječaj za najbolje Eko projekte
 6. Obilježavanje Svjetskog dana izumitelja
 7. Izrada adventskih vijenčića – radionica u suradnji s roditeljima
 8. Prikupljanje kartonskih rola od papirnatih ručnika za izradu ukrasa za jelku
 9. Briga za biljke u školskom prostoru te sadnja novih biljaka u i oko škole
 10. Učenici će za izradu razrednih maski prikupiti i upotrijebiti stare tkanine, papir, plastiku
 11. Slanje otvorenih molbi djelatnicima drvne industrije za donaciju drva od kojih bismo napravili svoj kutak za kompostiranje
 12. Akcija čišćanja i uređenja školskog dvorišta
 13. Borba za smanjenje uporabe plastičnih vrećica – radionica:
 14. Učenici i roditelji mogu zajedno s učiteljima sašiti svoju vlastiti platnenu vrećicu koju će koristiti za donošenje školskih papuča
 15. Zeleni filmovi u Vašoj školi
 16. Projektni dan

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 

 • Provedbu zadataka prati Eko patrolica, koordinatorice redovito objavljuju na webu škole te na eko panou u predvorju
 • Sve se aktivnosti fotografiraju i digitalno bilježe

Nositelji:
 • Koordinatorice: Snježana Grgurić i Tea Vincetić
 • Karolina Pavlešić
 • učiteljice i učitelj razredne nastave,
 • domari
 • spremačice
 • ravnateljica
 • stručni suradnici
 • kuharice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Zaštitimo prirodu - svoj dom!


Eko himna: