Eko škola

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sv. Jurja 1
21322 Brela

Telefon: 021/618-482
Fax: 021/618-482
E-mail: ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr
Web: www.os-drftudjmana-brela.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivana Ravlić, prof.
Školski koordinatori: Nino Filipović, prof.
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

1.      Nino Filipović, uč. engleskog jezika, školski koordinator

2.      Ivana Martinović, uč. prirode i biologije

3.      Vesna Šarić, uč. kemije

4.      Mate Škrabić, uč. likovne kulture

5.      Antonio Tomas, uč. geografije

6.      Mirna Šarić, uč. razredne nastave

7.      Ita Lalić, uč. razredne nastave

8.      Tea Jerić, pedagoginja

9.      Gracija Glavičić, knjižničarka

10.  Hari Jadrić, domar

11.  Ana Škrabić, učenica 7. razreda

12.  Gorana Ribičić, predstavnik roditelja

13.  Stipe Ursić, načelnik Općine Brela

14.  Valentina Vitković, direktorica TZO Brela

15.  Petar Pervan, direktor komunalnog poduzeća Greben Brela

16.  Dražen Medić, predsjednik DVD Brela

17.  Jozo Bekavac, predsjednik Brolanensesa

18.  Ivana Ravlić, ravnateljica 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih

Zadatak:
 • poticati naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada
 • naučiti da postoji iskoristivi otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, plastika) i opasni otpad (baterije)
 • upoznati učenike s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 • podići svijest o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice
 • poticati i roditelje i lokalnu zajednicu na ekološko djelovanje
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada
 • radionice razvrstavanja otpada
 • radionice izrade uporabnih i ukrasnih predmeta od otpadnih materijala
 • akcije čišćenja školskog dvoriša
 • akcije prikupljanja određene vrste otpada (npr. papir, plastični čepovi, plastične boce i sl)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom cijele školske godine
 • zapisnici odbora Ekoškole, eko-dnevnik, popis nastavnih jedinica po predmetima, nastavne pripreme, broj uključenih učenika, količina prikupljenih baterija/čepova/starog papira, rezultati na eko-kvizu

Nositelji:
 • Nino Filipović (školski koordinator), svi učenici i djelatnici škole