Eko škola

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sv. Jurja 1
21322 Brela

Telefon: 021/618-808
Fax: 021/618-482
E-mail: ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr
Web: www.os-drftudjmana-brela.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivana Ravlić, prof.
Školski koordinatori: Nino Filipović, prof., Ivana Ravlić, prof.
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Učitelji – Nino Filipović (školski koordinator), Ivana Martinović, Vesna Šarić, Mirna Šarić
  • Stručni suradnici – Tea Jerić
  • Tehničko osoblje škole – Hari Jadrić
  • Učenici – Agata Zelić
  • Predstavnik roditelja – Gorana Ribičić
  • Predstavnici lokalne zajednice – Valentina Vitković (direktorica TZO Brela), Petar Pervan (direktor komunalnog poduzeća Greben Brela), Dražen Medić (predsjednik DVD-a Brela), Ivanka Ribičić (predstavnica LAG Adriona)
  • Ravnateljica – Ivana Ravlić (školski koordinator)