Eko škola

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sv. Jurja 1
21322 Brela

Telefon: 021/618-808
Fax: 021/618-482
E-mail: ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr
Web: www.os-drftudjmana-brela.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivana Ravlić, prof.
Školski koordinatori: Nino Filipović, prof., Ivana Ravlić, prof.
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učitelji – Nino Filipović (školski koordinator), Ivana Martinović, Vesna Šarić, Mirna Šarić
 • Stručni suradnici – Tea Jerić
 • Tehničko osoblje škole – Hari Jadrić
 • Učenici – Agata Zelić
 • Predstavnik roditelja – Gorana Ribičić
 • Predstavnici lokalne zajednice – Valentina Vitković (direktorica TZO Brela), Petar Pervan (direktor komunalnog poduzeća Greben Brela), Dražen Medić (predsjednik DVD-a Brela), Ivanka Ribičić (predstavnica LAG Adriona)
 • Ravnateljica – Ivana Ravlić (školski koordinator)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređenje unutarnjih i vanjskih prostora škole i smanjenje otpada
Cilj:
 • urediti školski prostor u skladu s potrebama učenika i učitelja te smanjiti otpad i dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih.

Zadatak:
 • voditi stalnu brigu o čistoći unutarnjeg i vanjskog prostora škole; voditi stalnu brigu o unutarnjem i vanjskom zelenilu; urediti vanjski prostor škole – posaditi živicu, nove sadnice, napraviti stazu, postaviti nove kante za odvojeno prikupljanje otpada, postaviti nove kućice za ptice i komposter; ozeleniti učionice i postaviti kutije za prikupljanje papira; poticati naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada; postaviti prigodne izložbe i uređivati panoe; poticati i roditelje i lokalnu zajednicu na ekološko djelovanje; ukazivati na ljepotu prirode bez otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom cijele školske godine
 • praćenje provedbe: zapisnici Eko-odbora, eko-dnevnik, broj uključenih učenika, količina skupljenog otpada, uređen okoliš škole, čistoća i uređenost unutarnjeg prostora škole

Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Uređenje unutarnjih i vanjskih prostora škole i smanjenje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • uređenje školskog prostora u skladu s potrebama učenika i učenika
 • smanjenje otpada

Realizirani zadaci:
 • vodimo brigo o čistoći unutarnjeg i vanjskog prostora škole
 • vodimo brigu o unutarnjem i vanjskom zelenilu
 • uređivali smo vanjski prostor škole (nove sadnice, nove kante za odvojeno prikupljanje otpada, nove kućice za ptice)
 • nabavili smo komposter
 • postavili smo nove kutije za prikupljanje papira u učionicama
 • proveli smo dvije akcije skupljanja starog papira
 • proveli smo jednu akciju skupljanja električne i elektronske opreme
 • tijekom cijele godine skupljamo stare baterije, plastične boce i čepove
 • pod pokroviteljstvom Turističke zajednice općine Brela proveli smo akciju „Zasadi drvo, ne budi panj“
 • proveli smo većinu aktivnosti i obilježili važne datume koje smo planirali Godišnjim planom i programom rada Ekoškole za šk. god. 2019./2020. (dio nije realiziran zbog štrajka prosvjetnih djelatnika i epidemije uzrokvane COVID-19)

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Ivana Ravlić, ravnateljica i eko-koordinator, Nino Filipović, eko-koordinator, učitelji, učenici, tehničko osoblje.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Osmijeh nam na licu blista,

jer su naša Brela čista!


Eko himna:

Eko školica

 

Naša mala škola sjaji se i blista,

ona nam je jako, jako, jako čista.

 

Naša mala škola stari papir skuplja,

i jako nam je lijepa svima nama skupa.

 

Škola nam je eko, zna se na daleko.

Škola nam je eko, mi smo u njoj netko.

 

Naša mala škola razvrstava otpad,

da šume, cvijeće, voda ostane priroda,

da šume, cvijeće, voda ostane priroda.