Eko škola

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sv. Jurja 1
21322 Brela

Telefon: 021/618-808
Fax: 021/618-482
E-mail: ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr
Web: www.os-drftudjmana-brela.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivana Ravlić, prof.
Školski koordinatori: Nino Filipović, prof., Ivana Ravlić, prof.
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

1.      Nino Filipović, uč. engleskog jezika, školski koordinator

2.      Ivana Martinović, uč. prirode i biologije

3.      Vesna Šarić, uč. kemije

4.      Mate Škrabić, uč. likovne kulture

5.      Antonio Tomas, uč. geografije

6.      Mirna Šarić, uč. razredne nastave

7.      Ita Lalić, uč. razredne nastave

8.      Tea Jerić, pedagoginja

9.      Gracija Glavičić, knjižničarka

10.  Hari Jadrić, domar

11.  Ana Škrabić, učenica 7. razreda

12.  Gorana Ribičić, predstavnik roditelja

13.  Stipe Ursić, načelnik Općine Brela

14.  Valentina Vitković, direktorica TZO Brela

15.  Petar Pervan, direktor komunalnog poduzeća Greben Brela

16.  Dražen Medić, predsjednik DVD Brela

17.  Jozo Bekavac, predsjednik Brolanensesa

18.  Ivana Ravlić, ravnateljica 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih

Zadatak:
 • poticati naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada
 • naučiti da postoji iskoristivi otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, plastika) i opasni otpad (baterije)
 • upoznati učenike s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 • podići svijest o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice
 • poticati i roditelje i lokalnu zajednicu na ekološko djelovanje
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada
 • radionice razvrstavanja otpada
 • radionice izrade uporabnih i ukrasnih predmeta od otpadnih materijala
 • akcije čišćenja školskog dvoriša
 • akcije prikupljanja određene vrste otpada (npr. papir, plastični čepovi, plastične boce i sl)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom cijele školske godine
 • zapisnici odbora Ekoškole, eko-dnevnik, popis nastavnih jedinica po predmetima, nastavne pripreme, broj uključenih učenika, količina prikupljenih baterija/čepova/starog papira, rezultati na eko-kvizu

Nositelji:
 • Nino Filipović (školski koordinator), svi učenici i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Glavni cilj u sklopu ove teme bio je ''smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih''. To je cilj koji smo počeli uspješno provoditi, ali za njegovo potpuno ostvarenje potreban je duži vremenski period. Vidljivo je da su u školi prisutni zajedništvo i suradnja u svim aktivnostima koje provodimo u sklopu Ekoškole, a naročito je primjetno da smo utjecali na ekološku svijest učenika, pogotovo kad je u pitanju razvrstavanje otpada i mogućnosti njegove ponovne uporabe.

Realizirani zadaci:
 • Glavni zadatak nam je bio ''poticati naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada''. To smo realizirali na sljedeći način:
  • tema otpada i reciklaže obrađivala se na satu razrednika i izvannastavnim aktivnostima
  • napravili smo plakat koji pokazuje koji otpad ide u koju kantu i postavili ga na vidljivo mjesto u školi da stoji tijekom cijele godine,
  • uredili smo kante za odvojeno prikupljanje otpada (za papir, plastiku, metal, baterije), koje smo postavili blizu školskog ulaza,
  • u razredima su postavljene kutije za skupljanje starog papira,
  • proveli smo dvije akcije skupljanja starog papira te električne i elektronske opreme u koje smo uključili cijelo mjesto,
  • na izvannastavnim aktivnostima su se od 'otpada' izrađivali razni uporabni predmeti,
  • na školskim maškarama krnjo je bio kanta svakojakog otpada, a u sklopu oporuke savjetovalo se razdvajanje otpada,
  • s lokalnom akcijskom grupom LAG Adrion dogovorili smo nabavku kompostišta,
  • svaki dan nakon velikog odmora po dvoje učenika obilaze i čiste školski okoliš te je iz njihovih sada gotovo praznih vrećica vidljivo da smo utjecali na podizanje svijesti o otpadu i njegovom razvrstavanju,
  • naše razrede smo uredili s posudama za svijeće, panoima, a jako vodimo računa i o tome da nikakvi potrošači nisu bespotrebno upaljeni,
  • vodimo brigu i o uređenju školskog vrta i maslinika; oplemenili smo ga nekim novim biljkama, postavili kućice i hranilice za ptice te klupe za odmor.
  • provodimo sve aktivnosti i obilježavamo sve važne datume koje smo planirali Godišnjim planom i programom rada Ekoškole za šk. god. 2017./2018. i na taj način se trudimo razvijati ekološku svijest, i kod učenika i učitelja, roditelja i mještana, te živjeti eko. 

Vrijeme realizacije:
 • Školska godina 2017./2018.

Nositelji:
 • Ravnateljica Ivana Ravlić, školski eko-koordinator Nino Filipović, razrednici, učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti, učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Osmijeh nam na licu blista,

jer su naša Brela čista!


Eko himna: