Eko škola

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sv. Jurja 1
21322 Brela

Telefon: 021/618-808
Fax: 021/618-482
E-mail: ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr
Web: www.os-drftudjmana-brela.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivana Ravlić, prof.
Školski koordinatori: Nino Filipović, prof., Ivana Ravlić, prof.
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ivana Ravlić (ravnateljica)
 • Nino Filipović (školski koordinator) 
 • Ivana Martinović (učiteljica biologije i kemije) 
 • Vesna Šarić (voditeljica zadruge) 
 • Mirna Šarić (učiteljica razredne nastave)
 • Tea Jerić (pedagoginja)
 • Hari Jadrić (domar)
 • Ana Škrabić (učenica 8. razreda)
 • Gorana Ribičić (predstavnik roditelja)
 • Valentina Vitković (direktorica TZO Brela)
 • Petar Pervan (direktor komunalnog poduzeća)
 • Dražen Medić (predsjednik DVD-a)
 • Ivanka Ribičić (predstavnica LAG Adrion)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • -smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih

Zadatak:
 • poticati naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada
 • naučiti da postoji iskoristivi otpad koji se može reciklirati (papir, staklo, plastika) i opasni otpad (baterije)
 • upoznati učenike s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada
 • podići svijest o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice
 • poticati i roditelje i lokalnu zajednicu na ekološko djelovanje
 • ukazivati na ljepotu prirode bez otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 • sastanci i zapisnici Eko-odbora, formiranje eko-patrola i vođenje eko-dnevnika, popis eko nastavnih jedinica po predmetima, nastavne pripreme, obilježavanje značajnih eko-datuma kroz predavanja, radionice i uređenje panoa, uređenje/održavanje školskog vrta, praćanje potrošnje energenata, količina prikupljenih baterija/plastičnih čepova/ starog papira, sudjelovanje i rezultati na eko-kvizu.

Nositelji:
 • svi učenici i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Glavni cilj u sklopu ove teme bio je smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih. To je cilj koji smo počeli uspješno provoditi, ali za njegovo potpuno ostvarenje potreban je duži vremenski period.

Realizirani zadaci:

Glavni zadatak nam je bio poticati naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada. To smo ostvarili na sljedeći način:

 • tema otpada i reciklaže obrađivala se na satu razrednika i izvannastavnim aktivnostima,
 • na izvannastavnim aktivnostima su se od 'otpada' izrađivali razni uporabni predmeti,
 • u organizaciji Udruge ''Kačić'' održana je edukacija učenika o arheologiji i očuvanju kulturne baštine,
 • u organizaciju Crvenog križa Makarska održana su predavanja o sigurnosti na vodi (4. razred) te ekologiji i zaštiti mora (6. i 7. razred),
 • u suradnji s TZO Brela čistili smo lokalnu plažu
 • napravili smo plakat koji pokazuje koji otpad ide u koju kantu i postavili ga na vidljivo mjesto u školi da stoji tijekom cijele godine,
 • uredili smo kante za odvojeno prikupljanje otpada (za papir, plastiku, metal, baterije), koje smo postavili blizu školskog ulaza,
 • u razredima su postavljene kutije za skupljanje starog papira,
 • proveli smo dvije akcije skupljanja starog papira te jednu akciju skupljanja električne i elektronske opreme,
 • tijekom cijele godine skupljamo stare baterije i plastične čepove,
 • s lokalnom akcijskom grupom LAG Adrion dogovorili smo nabavku kompostišta,
 • svaki dan nakon velikog odmora po dvoje učenika obilaze i čiste školski okoliš od većeg otpada,
 • vodimo brigu o uređenju školskog vrta i maslinika,
 • vodimo računa o tome da nikakvi potrošači nisu bespotrebno upaljeni,
 • provodimo sve aktivnosti i obilježavamo sve važne datume koje smo planirali Godišnjim planom i programom rada Ekoškole za šk. god. 2018./2019. i na taj način se trudimo razvijati ekološku svijest, i kod učenika i učitelja, roditelja i mještana, te živjeti eko. 

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./2019.


Nositelji:
 • ravnateljica Ivana Ravlić, školski eko-koordinator Nino Filipović, razrednici, učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti, učenici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Osmijeh nam na licu blista,

jer su naša Brela čista!


Eko himna:

Eko školica

 

Naša mala škola sjaji se i blista,

ona nam je jako, jako, jako čista.

Naša mala škola stari papir skuplja,

i jako nam je lijepa svima nama skupa.

Škola nam je eko, zna se na daleko.

Škola nam je eko, mi smo u njoj netko.

Naša mala škola razvrstava otpad,

da šume, cvijeće, voda ostane priroda,

da šume, cvijeće, voda ostane priroda.

 

Grgur Vrcić