Eko škola

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sv. Jurja 1
21322 Brela

Telefon: 021/618-808
Fax: 021/618-482
E-mail: ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr
Web: www.os-drftudjmana-brela.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ivana Ravlić, prof.
Školski koordinatori: Nino Filipović, prof., Ivana Ravlić, prof.
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Nino Filipović, uč. engleskog jezika, školski koordinator
 • Ivana Martinović, uč. biologije i kemije
 • Vesna Šarić, uč. kemije
 • Mirna Šarić, uč. razredne nastave
 • Tea Jerić, pedagoginja
 • Hari Jadrić, domar
 • Tena Ivanac, učenica 7. razreda
 • Lada Filipović, predstavnica roditelja
 • Valentina Medić Vitković, direktorica TZO Brela
 • Petar Pervan, direktor komunalnog poduzeća Greben Brela
 • Dražen Medić, predsjednik DVD Brela
 • Anđela Mimica, predstavnica LAG Adrion
 • Ivana Ravlić, ravnateljica, školski koordinator  

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Čist okoliš za zdravi život
Cilj:

Razvijanje ekološke osjetljivosti s naglaskom na zbrinjavanje i smanjenje otpada te racionalno korištenje vode i energije.


Zadatak:

Voditi stalnu brigu o čistoći i uređenosti unutarnjeg i vanjskog prostora škole; upoznati učenike s mogućnostima i načinima recikliranja pojedinih kategorija otpada; poticati naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada; postaviti nove kante za odvojeno prikupljanje otpada; istražiti mogućnosti štednje vode i električne energije u školi i kod kuće; shvatiti da su pravilna prehrana, redovita higijena te kretanje i boravak na svježem zraku preduvjeti zdravlja; postaviti prigodne izložbe i uređivati panoe; podići svijest o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice; ukazivati na ljepotu prirode bez otpada.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.

 • zapisnici Eko-odbora, eko-dnevnik, broj uključenih učenika, količina skupljenog otpada, rezultati anketa, čistoća i uređenost unutarnjeg i vanjskog prostora škole

Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Čist okoliš za zdravi život
Ostvareni ciljevi:

Glavni cilj nam je kod učenika razviti ekološku osjetljivost s naglaskom na zbrinjavanje i smanjenje otpada te racionalno korištenje vode i energije.


Realizirani zadaci:
 • vodimo stalnu brigu o čistoći i uređenosti unutarnjeg i vanjskog prostora škole;
 • uređujemo školski vrt (sadnja cvijeća, kućice za kukce i ptice, kompostiranje, berba maslina i višanja); 
 • razvrstavamo otpad (stari papir, baterije, EE oprema, čepovi) te kod učenika potičemo naviku razvrstavanja i odvojenog prikupljanja otpada i kod kuće;
 • postavili smo nove kante za odvojeno prikupljanje otpada;
 • razgovaramo s učenicima o pravilnoj prehrani (Dan kruha, Školski medni dan i sl.); 
 • potičemo ih na kretanje i boravak na svježem zraku kroz izvanučioničku nastavu (Plivanje, Dan pješačenja, Europski školski sportski dan, čišćenje plaže, promjene u prirodi itd.);
 • provodimo razne eko i humanitarne projekte (Dobar dan za bio-kugle i Zaštita morskog okoliša u suradnji s Crvenim križem, Invazivne vrste, Marijini obroci itd.);
 • izrađujemo ekološki prihvatljive proizvode;
 • obilježavamo važne datume i uređujemo panoe; 
 • provedba ankete o eko navikama učenika.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Ivana Ravlić, ravnateljica i eko-koordinator, Nino Filipović, eko-koordinator, učitelji, tehničko osoblje, svi učenici škole (posebno članovi ekosekcije i UZ Rašeljkica).

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Osmijeh nam na licu blista,

jer su naša Brela čista!


Eko himna:

Naša mala škola sjaji se i blista,

ona nam je jako, jako, jako čista.

 

Naša mala škola stari papir skuplja,

i jako nam je lijepa svima nama skupa.

 

Škola nam je eko, zna se na daleko.

Škola nam je eko, mi smo u njoj netko.

 

Naša mala škola razvrstava otpad,

da šume, cvijeće, voda ostane priroda,

da šume, cvijeće, voda ostane priroda.