Eko škola

Dječji vrtić Sunčana, Zagreb

Dječji trg 2
10090 Zagreb

Telefon: 01/3867420
Fax: 01/3867429
E-mail: suncanazelena@gmail.com
Web: www.vrtic-suncana.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Jasminka Doležal
Školski koordinatori: Maja Sopka Glesinger, Ivančica Žeravica
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Mali zeleni vrtlari u zajednici

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Jasminka Doležal - ravnatelj
 • Jasna Kontak – zdr.voditelj kao predstavnik stručne službe
 • Tamara Habazin – pralja predstavnica tehničke službe
 • Vesna Ivić Hercigonja – odgojitelj mentor
 • Nataša Pahernik - odgojitelj
 • Goranka Mrvica Terglav- odgojitelj
 • Blaženka Pavina - odgojitelj
 • Maja Sopka Glesinger - odgojitelj mentor
 • Ivančica Žeravica – odgojitelj savjenik
 • Kao predstavnici vanvrtićkih suradnika:
  • Željka Balukčić – predstavnik roditelja

  • Daša Filipčić – članica udruge Zeleni klik

  • Tamara Brezec – direktorica tvrtke ARIESgrad trgovina d.o.o.

  • Borislav Jović – podpredsjednik vijeća mjesnog odbora "Matija Gubec"


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet
Cilj:
 • Povećanje razumijevanja i znanja o prometu i sigurnosti uključivanja u konkretne prometne situacije.

Zadatak:
 • upoznavanje različitih prometala i vrsta prometa
 • upoznvanje  održivog i ekološkoii prihvatljivog pristupa  prometu
 • upoznavanje prometnih pravila i njihove vežnosti
 • poticati razvoj snalaženja u konkretnim svakodnevnim  prometnim situacijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Odgojitelji  i djeca starijih i predškolskih vrtićnih skupina u Vrtiću
 • Stručni suradnici u Vriću
 • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

Naziv teme: Energija
Cilj:
 • Upoznavanje važnosti različitih vrsta energije u životu čovjeka.

Zadatak:
 • istraživanjei i upoznavanje različitih načina dobivanja energije
 • istraživanja i otkrivanje učinka proizvodnje i potrošnje energije na okoliš i zdravlje ljudiu
 • poticati razvoj spoznaje i istraživanja o važnosti  i načinima štednje energije i korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Odgojitelji  i djeca srednjih vrtićnih skupina u Vrtiću
 • Stručni suradnici u Vriću
 • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Poticati razvoj sviejsti o važnosti vode u održanju života na planetu.

Zadatak:
 • Istražiti i upoznati osnovna svojstva vode (agregatna stanja, otapanje, pliva-tone)
 • Upoznavanje različitih pojavnosti vode na planetu
 • Upoznavanje različitih vodenih staništa i njihovih osobitosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Odgojitelji  i djeca mlađih vrtićnih skupina
 • Stručni suradnici u Vrtiću
 • Djelatnici tehničke službb: domari, spremačice, švelje
 • Roditelji
Naziv teme: Otpad i što s njim
Cilj:
 • Senzibilizirati djecu na potrebu kvalitetnog zbrinjavanja otpada, te mogućnost i potrebu ponovnog korištenje, prenamjene ili oprabe predmeta i materijala u svakodnevnoj uporabi.

Zadatak:
 • Poticati razvoj potrebe i navike održavanja čistoće prostora, te rzvrstavanja i odlaganja otpada u odgovarajuće spremnike
 • Poticati dječju znatiželju za istraživanjem i upoznavanjem neposrednog unutarnjeg i vanjskog okoliša i načina kako ga čuvati da ostane zdrav
 • Upoznati, istražiti i iskušati načine i mogućnosti zbrinjavanja otpada kao što je ponovno korištenje, prenamjena, oporaba

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgojitelji  i djeca jasličnih skupina u Vrtiću
 • Stručni suradnici u Vriću
 • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

 

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prirodu čuvaj, brani je i pazi

ne daj da ne nitko uništava i gazi,

prirodu čuvaj uz nju skupa rasti,

u njenom ćeš krilu, kao ruža cvast.


Eko himna: