Eko škola

Dječji vrtić Sunčana, Zagreb

Dječji trg 2
10090 Zagreb

Telefon: 01/3867420
Fax: 01/3867429
E-mail: suncanazelena@gmail.com
Web: www.vrtic-suncana.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Jasminka Doležal
Školski koordinatori: Maja Sopka Glesinger\\\\nIvančica Žeravica
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Jasminka Doležal - ravnatelj
 • 2. Dunjica Dizdar – pedagoginja kao predstavnik stručne službe
 • 3. Tamara Habazin – pralja predstavnica tehničke službe
 • 4. Vesna Ivić Hercigonja – odgojitelj mentor
 • 5. Nataša Pahernik - odgojitelj
 • 6. Goranka Mrvica Terglav- odgojitelj
 • 7. Blaženka Pavina - odgojitelj
 • 8. Maja Sopka Glesinger - odgojitelj mentor
 • 9. Ivančica Žeravica – odgojitelj mentor
 • 10.Željka Balukčić – predstavanik roditelja
 • 11.Daša Filipčić – članica udruge Zeleni klik
 • 12.Tamara Brezec – direktorica tvrtke ARIESgrad trgovina d.o.o.
 • 13. Borislav Jović – podpredsjednik vijeća mjesnog odbora "Matija Gubec"

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: energija
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti o važnosti energije u životu ljudi
 • Upoznavanje različitih vrsta i izvora energije, te mogućnosti njihove primjene
 • Razvijati svijest o važnosti štednje energije i korištenju energije iz obnovljivih izvora

 


Zadatak:
 • u suradnji s roditeljima pribavljati materijale vezane uz područje energije: video i foto materijale, knjige i slikovnice namijenjene djeci, priručnici za odgojitelje
 • provoditi jednostavne eksperimente  vezane uz energiju i izvore energije: energija vode, vjetra, sunca, energije vlastitog tijela i zdrave prehrane,
 • upoznati različite izvore i načine potrošnje i iskorištavanja energije, te njihove važnosti u životu ljudi
 • sistematizirati informacije kroz izradu plakata, albuma, slikovnica, dnevnika aktivnosti
 • aktivno  i redovito u dnevnicima ekopatrole bilježiti zapažanja stanja u vrtiću, postavljati na vidna mjesta upozorenja na štednju dostupnih resursa
 • uključiti se u aktivnosti vezane za Energetski tjedan

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • zapažanja odgojitelja, foto i video dokumentacija, ekopatrole, dječji radovi, razvojne mape skupina,
 • zapisnici sa sastanaka, radnih dogovora i ostalih stručnih skupova
 • propisana dokumentacija

Nositelji:

Ravnatelj,  članovi eko tima, djeca i odgojitelji  mlađih i srednjih vrtićnih skupina, roditelji, članovi stručne službe Vrtića, djelatnici tehničke službe vrtića, vanjski suradnici

Naziv teme: promet
Cilj:

Omogućiti djeci kroz aktivnosti promatranjem, istraživanjem i činjenjem upoznavanje neposrednog materijalnog, prirodnog i socijalnog okoliša te moguće utjecaje prometa na lokalnoj i globalnoj razini na okoliš i kvalitetu života ljudi.


Zadatak:
 • Upoznavanje prometnih sredstava i njihovih specifičnosti obzirom na energiju koja ih pokreće i  načine njihovog kretanja
 • Obilježavanje europskog tjedna mobilnosti
 • Upoznavanje prometnih pravila i signalizacije
 • Ja u prometu - neposredno uključivanje i bilježenje iskustva u prometu
 • Organizitrati susrete sa: članovima udruge UPIM, djelatnicima IPA Hrvatske sekcije, posjet djelatnika različitih službi koje su važne za promet i ili je promet sastani dio njihove djelatnosti (hitna pomoć, HAK, prometna poliocija)
 • Upoznavanje različiltih vrsta prometa u našem gradu i njihovih specifičnosti. vlak, autobus, tramvaj, uspinjača.
 • Izrad mini-poligona na otvorenom prostoru terasa i igrališta za uvježbavanje prometnih pravila
 • Sistematiziranje znanja kroz izradu plakata, slikovnica, albuma i mapa vezanih uz tematiku prometa

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tema će biti sustavno obrađivana tijekom cijele pedagoške godine, od rujna 2018. do lipnja 2019.

Provedbu zadaća pratit će se kroz propisanu dokumentaciju odgojno obrazovnog rada, uradaka djece, foto i video dokumentaciju, razvojnih mapa skupina, izjava i djece, roditelja i kroz zapažanja odgojitelja.


Nositelji:

Djeca srednjih i starijih skupina, odgojitelji, roditelji, članovi stručnih službi unutar vrtića, vanvrtićki suradnici, tvrtke, organizacije i udruge.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Promet
Ostvareni ciljevi:
 • Tijekom cijele pedagoške godine djeca su bila poticana na promatanje različih prometnih situacija, prometnih sredstava samim uključivanjem u promet u neposrednoj okolini.
 • Kroz aktivnosti promatranja i istraživanja povezanim i sa projektom Veliki lov na biljke, uočavali smo i utjecaj prometa na neposredni prirodni, ali i socijalni okoliš.

Realizirani zadaci:
 • Tijekom cijele pedagoškee godine tema prometa bila je prisutna u svakodnevnim aktivnostima kao što su razgovori, stvaralačke igre, igre građenja i konstruiranja, korištenje slikovnog materijala, enciklopedija, e-medija, planski izrađenih i/li nabavljenih društvenih igara, kao i iskorištavanje situacijskih poticaja vezanih uz neporedna iskusta i doživljaje djece (putovanja različitim prometalima i sl.)
 • Osim upoznavanje prometnih sredstava i njihovih specifičnosti obzirom na energiju koja ih pokreće i načine kretanja, upoznavali smo se i sa prometnim pravilima i signalizacijom, za što nam je dodatni poticaj bio neposredno ukljlučivanje djece u promet prilikom dolaska u vrtić, ali i tijekom boravka na zraku, budući da smo preko javne površine Trga Ivana Kukuljevića i ceste dolazili do vrtićkog igrališta.
 • Uključili smo se u obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti intenziviranjem teme prometa kroz dnevne aktivnosti  tijekom cijeloga tjedna
 • Uspostavili smo i suradnju sa djelatnicima ZET-a aktualizirajući temu Žene u prometu i na kraju čestitajući Dan žena svim djelatnicama Zeta.
 • U sklopu energetskog tjedna, skupina ZET-ovih djelatnika prilikom susreta s djecom u Vrtiću upoznali su djecom sa svim vrstama vozila koja prometuju u gradu, kao i razlozima za njihovo koriđtenje kao načinima uštetde energije, smanjivanje zagađenja i gužve, te devstacije prirodnog okoliša.
 • Tijekom igre i u zatvorenim prostorima, kao i na vanjskim prostorima (terase i igralište) djeca su i na poticaj odgojitelja, ali sve češće i samostalno organizirala različite stvaralačke igre putovanja i snalaženja u prometnin situacijama izrađujući poligone različitih veličina i od različitih materijala.
 • Svoje aktivnosti, otkrića i spoznaje djeca su sistematizirala kroz različite aktivnosti, i izrade plakata.

Vrijeme realizacije:

Tema jei sustavno obrađivana tijekom cijele pedagoške godine, od rujna 2018. do lipnja 2019.

 • Provedba zadaća evidentirana je  kroz propisanu dokumentaciju odgojno obrazovnog rada, uratke djece, foto i video dokumentaciju, razvojne mape skupina, izjave djece, roditelja i kroz zapažanja odgojitelja.

Nositelji:
 • Djeca srednjih i starijih skupina, odgojitelji, roditelji, članovi stručnih službi unutar vrtića, vanvrtićki suradnici: djelatnici ZET-a, članice udruge Zeleni klik, članovi udruge UPIM, djelatnici IPA Hrvatske sekcije,

Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

 • Kroz različite sklopove aktivnosti potican je ko djece razvoj svijesti o važnosti energije u životu ljudi, kao i važnosti štednje i racionalnog korištenja energije. Djeca su također upoznala i obnovljive izvore energije, kao poželjne i vrlo važne.
 • Koristeći neposredno iskustvo djece, različite izvore informacija kao što su slikovnice, enciklopedije, i e-mediji djeca su upoznala različie izvore i vrste energije, kao i mogućnosti njihove primjene


Realizirani zadaci:

 • U suradnji s roditeljima pribavljali smoi materijale vezane uz područje energije: video i foto materijale, knjige i slikovnice namijenjene djeci, priručnici za odgojitelje
 • Provodili smo jednostavne eksperimente  vezane uz energiju i izvore energije: energija vode, vjetra, sunca, energije vlastitog tijela i zdrave prehrane,
 • Upoznavali smo različite izvore i načine potrošnje i iskorištavanja energije, te njihove važnosti u životu ljudi,sistematizirali informacije kroz izradu plakata, albuma, slikovnica i dnevnika aktivnosti
 • Aktivno  i redovito u dnevnicima ekopatrole bilježili smo zapažanja stanja u vrtiću i postavljali na vidna mjesta upozorenja na štednju dostupnih resursa.
 • Ukljčili smo se i u obiježavanje Energetskog tjedna i izložbu aktivnosti i radova  djece  na štandu na Trgu bana Josipa Jelačića


Vrijeme realizacije:

Tema energije sustavno je obrađivana tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • kroz različie sklopove aktivnosti i sva odgojno-obrazovna područja.

Nositelji:
 • Ravnatelj,  članovi eko tima, djeca i odgojitelji  mlađih i srednjih vrtićnih skupina, roditelji, članovi stručne službe Vrtića, djelatnici tehničke službe vrtića, vanjski suradnici: članice udruge Zeleni klik

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prirodu čuvaj, brani je i pazi,

ne daj da ju nitko uništava i gazi,

prirodu čuvaj, uz nju skupa rasti,

u njenom ćeš vrtu, kao ruža cvasti


Eko himna:

Priroda i mi

Na svijetu nismo sami
kažu mudri ljudi
novi život uvijek
u prirodi se budi
al' ako netko grabi
više nego vraća,
priroda se sveti
čovjek skupo plaća.