Eko škola

Dječji vrtić Sunčana, Zagreb

Dječji trg 2
10090 Zagreb

Telefon: 01/3867420
Fax: 01/3867429
E-mail: suncanazelena@gmail.com
Web: www.vrtic-suncana.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Jasminka Doležal
Školski koordinatori: Maja Sopka Glesinger, Ivančica Žeravica
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Mali zeleni vrtlari u zajednici

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Jasminka Doležal - ravnatelj
 • Jasna Kontak – zdr.voditelj kao predstavnik stručne službe
 • Tamara Habazin – pralja predstavnica tehničke službe
 • Vesna Ivić Hercigonja – odgojitelj mentor
 • Nataša Pahernik - odgojitelj
 • Goranka Mrvica Terglav- odgojitelj
 • Blaženka Pavina - odgojitelj
 • Maja Sopka Glesinger - odgojitelj mentor
 • Ivančica Žeravica – odgojitelj savjenik
 • Kao predstavnici vanvrtićkih suradnika:
  • Željka Balukčić – predstavnik roditelja

  • Daša Filipčić – članica udruge Zeleni klik

  • Tamara Brezec – direktorica tvrtke ARIESgrad trgovina d.o.o.

  • Borislav Jović – podpredsjednik vijeća mjesnog odbora "Matija Gubec"


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet
Cilj:
 • Povećanje razumijevanja i znanja o prometu i sigurnosti uključivanja u konkretne prometne situacije.

Zadatak:
 • upoznavanje različitih prometala i vrsta prometa
 • upoznvanje  održivog i ekološkoii prihvatljivog pristupa  prometu
 • upoznavanje prometnih pravila i njihove vežnosti
 • poticati razvoj snalaženja u konkretnim svakodnevnim  prometnim situacijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Odgojitelji  i djeca starijih i predškolskih vrtićnih skupina u Vrtiću
 • Stručni suradnici u Vriću
 • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

Naziv teme: Energija
Cilj:
 • Upoznavanje važnosti različitih vrsta energije u životu čovjeka.

Zadatak:
 • istraživanjei i upoznavanje različitih načina dobivanja energije
 • istraživanja i otkrivanje učinka proizvodnje i potrošnje energije na okoliš i zdravlje ljudiu
 • poticati razvoj spoznaje i istraživanja o važnosti  i načinima štednje energije i korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Odgojitelji  i djeca srednjih vrtićnih skupina u Vrtiću
 • Stručni suradnici u Vriću
 • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Poticati razvoj sviejsti o važnosti vode u održanju života na planetu.

Zadatak:
 • Istražiti i upoznati osnovna svojstva vode (agregatna stanja, otapanje, pliva-tone)
 • Upoznavanje različitih pojavnosti vode na planetu
 • Upoznavanje različitih vodenih staništa i njihovih osobitosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

 • Odgojitelji  i djeca mlađih vrtićnih skupina
 • Stručni suradnici u Vrtiću
 • Djelatnici tehničke službb: domari, spremačice, švelje
 • Roditelji
Naziv teme: Otpad i što s njim
Cilj:
 • Senzibilizirati djecu na potrebu kvalitetnog zbrinjavanja otpada, te mogućnost i potrebu ponovnog korištenje, prenamjene ili oprabe predmeta i materijala u svakodnevnoj uporabi.

Zadatak:
 • Poticati razvoj potrebe i navike održavanja čistoće prostora, te rzvrstavanja i odlaganja otpada u odgovarajuće spremnike
 • Poticati dječju znatiželju za istraživanjem i upoznavanjem neposrednog unutarnjeg i vanjskog okoliša i načina kako ga čuvati da ostane zdrav
 • Upoznati, istražiti i iskušati načine i mogućnosti zbrinjavanja otpada kao što je ponovno korištenje, prenamjena, oporaba

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Odgojitelji  i djeca jasličnih skupina u Vrtiću
 • Stručni suradnici u Vriću
 • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan planeta zemlje i Dan knjige
Ostvareni ciljevi:
 • poticanje djece na razumijevanje povezanosti živih bića na cijelom planetu
 • poticanje djece na istraživanje mogućnosti očuvanja bio raznolikosti i čistog okoliša
 • jačanje svijesti o važnosti štednje prirodnih resursa i smanjenna zagađenja

Realizirani zadaci:
 • razgovori o povezanosti svih oblika života na zamlji
 • promatranje  bioraznolikosti i njenog utjecaja na kvalitet života ljudi
 • izrada plakata o bioraznolikosti
 • ispisujemo poruke za Dan planeta Zemlje
 • upoznavanje zdravih stilova života

Vrijeme realizacije:

Od 14.4. do 24.4. 2020.


Nositelji:

Djeca, roditelji, odgojtelji.

Naziv teme: boravak djece u prirodi u Gradu mladih
Ostvareni ciljevi:
 • omogućiti djeci neposredno i slobodno učenjek kroz igu i istraživanje u prirodi.
 • poticati razvoj samostalnosti u brizi za sebe
 • poticati razvoj suradničkih donosa i svih oblika komunikacije.

Realizirani zadaci:
 • uključivanje u Baltazarove detektive
 • upoznavanje poučne eko staze
 • imenovanje i traženje biljaka prema identifikacijskim karticama o poučnoj stazi
 • izlet na jezero
 • traženje i prepoznavanje ptica i životinja sa identifikacijskih karatica
 • sudjelovanje u kvizu znanja o biljkama i životinjama u Gradu mladih
 • potraga za patuljkom prema karti i uputama.

Vrijeme realizacije:

U više navrata tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Djeca, odgojitelji, članovi stručne službe, djelatnici DV Ivana Brlić Mažuranić - organizatori boravka djece u Gradu Mladih.

Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • razvoj spoznaje o važnosti hrane za zdravlje i život čovjeka
 • upoznavanje različitih vrsta prehrambenih namirnica i načina njihovog dobivanja

 


Realizirani zadaci:
 • izrada tržnice/pekarnice u centrima obiteljskih aktivnosti za proigravanje svakodnevnih situacija iz obiteljskog života
 • sakupljanje i sortiranje živežnih namirnica u piramidi zdrave hrane
 • miješenje i modeliranje tijesta
 • izrada voćne salate, zimnice i pečenje kruha
 • sudjelovanje u manifestacije Dani kruha i domovinske zahvalnosti u Kutini, u  organizaciji udruge Lijepa naša
 • izrada knjiga o hrani sa djecom u skupinama
 • organiziranje kvizova, društvenih, imitativnih istvaralačkih igara

Vrijeme realizacije:

Tijekom rujna i listopada 2019. god


Nositelji:

Djeca, odgojitelji, roditelji i ostali djelatnici Vrtića.

Naziv teme: Obilježavanje Dana kravate
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje i njegovanje tradcijske/kulturne baštine
 • prepoznavanje i razumijevanje potrebe za uvažavanjem socijalnih normi i pravila ponašanja
 • upoznavanje pravila pristojnog ponašanja i socijalno prihvatljivih normi u ophođenja u društvu
 • poticanje različitih vidova neverbalne komunikacije i razumijevanje informacija dobivenih neverbalnim načinom.

Realizirani zadaci:
 • čitanje slikovnice Kravata
 • razgovor o kravati kao povjesnoj baštini i kao odjevnog dodatka.
 • predčitalačke i matematičke igre na temu kravate (križaljke, osmosmjerke, igre glasovima, opisivanje, igre brojevima i uzorcima kravate9
 • učimo vezati kravatu
 • likovni radovi u različitim tehnikama "kravata"

Vrijeme realizacije:

14.10. 2019. do 18.10.2019.


Nositelji:

Djeca, roditelji, odgojitelji i odgojitelji.

Naziv teme: Eko patrola
Ostvareni ciljevi:
 • sudjelovanje sve djece u ekopatroli i aktivno uključivanje u očuvanje neposrednog okoliša
 • ostvarivanje suradničkih odnosa sa djecom i odgojiteljima iz skupine, sa djecom i odgojiteljima  iz drugih skupina
 • razvoj osjećaja odgovornosti i potrebe za se aktivnim  i planskim uključivanjem u aktivnosti vezane uz očuvanje okoliša i štednju energetskih resursa
 • bolje razumijevanje uzročno posljedičnih veza djelovanja ljudi i stanja u okolišu.
 • sposobnost prilagođavanja različitim i neuobičajenih  situacijama i svrhovitog djelovanja
 • bolja povezanost vrtića/skupine sa roditeljskim domom

Realizirani zadaci:
 • formiranje eko patrole i dnevni obilazak objekta uz bilježenje načina potrošnje/štednje vode, struje, grijanja
 • kontrola razvrstavanja otpada i  pravilnog odlaganja u unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića
 • istraživanje mogućnosti odlaganja različitih vrsta otpada u odgovarajuće spremnike u blizini Vrtića
 • organiziranje rada  eko patrole u roditeljskim domovima djece u uvjetima  posebne organizacije rada tijekom pandemije

Vrijeme realizacije:

Ekopatrola djeluje tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020., pa i u uvjetima karantene i socijalne distance, tako da je kontinuitet iz vrtićkog okruženja prenesen  u roditeljske domove gdje se nastavlja.


Nositelji:

Djeca vrtićkih skupina, odgojitelji, ostali djelatnici vrtića, roditelji i članovi obitelji djeteta.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prirodu čuvaj, brani je i pazi

ne daj da ne nitko uništava i gazi,

prirodu čuvaj uz nju skupa rasti,

u njenom ćeš krilu, kao ruža cvast.


Eko himna: