Eko škola

Dječji vrtić Sunčana, Zagreb

Dječji trg 2
10090 Zagreb

Telefon: 01/3867420
Fax: 01/3867429
E-mail: suncanazelena@gmail.com
Web: www.vrtic-suncana.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Jasminka Doležal
Školski koordinatori: Maja Sopka Glesinger
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Jasminka Doležal - ravnatelj
 • 2. Dunjica Dizdar – pedagog, kao predstavnik stručne službe
 • 3. Tamara Habazin – pralja, predstavnica tehničke službe
 • 4. Vesna Ivić Hercigonja – odgojitelj mentor
 • 5. Melita Kuharić Filipčić - odgojitelj
 • 6. Goranka Mrvica Terglav- odgojitelj
 • 7. Blaženka Pavina - odgojitelj
 • 8. Maja Sopka Glesinger - odgojitelj mentor
 • 9. Ivančica Žeravica – odgojitelj mentor
 • 10.Daša Filipčić – članica udruge Zeleni klik
 • 11.Tamara Brezec – direktorica tvrtke ARIESgrad trgovina d.o.o.
 • 12.Borislav Jović – podpredsjednik vijeća mjesnog odbora "Matija Gubec"
 • 13.Željka Balukčić – predstavnica roditelja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Razvrstavanje otpada,ponovna uporaba,prenamjena i reciklaža
Cilj:

Prikupljanjem i sortiranjem otpada razvijati svijest djece o važnosti korištenja postojećih resursa

 


Zadatak:
 • Dogovor o materijalima i oznakama za spremnike,prikupljanje materijala,izrada i označavanje spremnika
 • Redovito pražnjenje spremnika za ostatke voćne užine u komposter,po potrebi pražnjenje ostalih spremnika iz skupina u zelenom otoku vrtića
 • Posjet reciklažnom dvorištu u susjedstvu i razgovor sa djelatnicima.
 • Radionica za djecu i odgojitelje-izrada sustava za samozalijevanje vrta,posuda za sijanje i sadnju te glistarnika od otpadnih materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od početka ožujka do kraja kolovoza 2018

Zapažanja odgojitelja,foto i video dokumentacija,dječji radovi i izjave,zapisnici sa sastanaka timskog planiranja,rezultati mjerenja količine otpada(broj spremnika iz skupine koji su ispražnjeni) na tjednoj razini


Nositelji:

Odgojitelji,djeca,roditelji,članice udruge"Zeleni klik",domari,spremačice,djelatnici kuhinje,članovi stručne službe

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: razvrstavanje otpada i zbrinjavanje biološkog otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Razumijevanje važnosti razvrstavanja otpada i razvijanje svijesti da otpad možemo i trebamo koristiti produktivno.
 • Podizanje svijesti o važnosti zdrave prehrane, održavanja higijene prostora i racionalnog korištenja postojećih resursa

Realizirani zadaci:
 • Od tetrapak ambalaže načinili smo spremnike za različite vrste otpada i zorno ih obilježili uvažavajući prijedloge djece.
 • Spremnici su postavljeni u odgovarajućim centrima aktivnosti i djeca u njih odlažu otpad koji se dalje prebacuje u velike spremnike na zelenom otoku, ili odnosi u komposter (ostaci voćne užine).
 • Postavili smo i mini spremnike za otpad/pedagoški neoblikovane materijale koje prenamjenjujemo ili ponovno upotrebljavamo.

Vrijeme realizacije:
 • tijekom 2017-2018 pedagoške godine

Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji skupine Autić i Konjić

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Prirodu čuvaj, brani je i pazi

ne daj da je itko uništi i gazi.

Prirodu čuvaj, uz nju skupa rasti

u njenom ćeš vrtu

kao ruža cvasti."

           M. Doležal


Eko himna:

Priroda i mi

Na svijetu nismo sami

kažu mudri ljudi

novi život uvijek

u prirodi se budi.

Al' ako netko grabi

više nego vraća

priroda se sveti

čovjek skupo plaća.

"Prirodu čuvaj, brani je i pazi

ne daj da je itko uništi i gazi.

Prirodu čuvaj, uz nju skupa rasti

u njenom ćeš vrtu

kao ruža cvasti."

                                     Glazba i tekst: Mišo Doležal