Eko škola

Dječji vrtić Sunčana, Zagreb

Dječji trg 2
10090 Zagreb

Telefon: 01/3867420
Fax: 01/3867429
E-mail: suncanazelena@gmail.com
Web: www.vrtic-suncana.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Jasminka Doležal
Školski koordinatori: Maja Sopka Glesinger\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nIvančica Žeravica
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Mali zeleni vrtlari u zajednici

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Jasminka Doležal - ravnatelj
  • Jasna Kontak – zdr.voditelj kao predstavnik stručne službe
  • Tamara Habazin – pralja predstavnica tehničke službe
  • Vesna Ivić Hercigonja – odgojitelj mentor
  • Nataša Pahernik - odgojitelj
  • Goranka Mrvica Terglav- odgojitelj
  • Blaženka Pavina - odgojitelj
  • Maja Sopka Glesinger - odgojitelj mentor
  • Ivančica Žeravica – odgojitelj savjenik
  • Kao predstavnici vanvrtićkih suradnika:
    • Željka Balukčić – predstavnik roditelja

    • Daša Filipčić – članica udruge Zeleni klik

    • Tamara Brezec – direktorica tvrtke ARIESgrad trgovina d.o.o.

    • Borislav Jović – podpredsjednik vijeća mjesnog odbora "Matija Gubec"


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet
Cilj:
  • Povećanje razumijevanja i znanja o prometu i sigurnosti uključivanja u konkretne prometne situacije.

Zadatak:
  • upoznavanje različitih prometala i vrsta prometa
  • upoznvanje  održivog i ekološkoii prihvatljivog pristupa  prometu
  • upoznavanje prometnih pravila i njihove vežnosti
  • poticati razvoj snalaženja u konkretnim svakodnevnim  prometnim situacijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

  • Odgojitelji  i djeca starijih i predškolskih vrtićnih skupina u Vrtiću
  • Stručni suradnici u Vriću
  • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

Naziv teme: Energija
Cilj:
  • Upoznavanje važnosti različitih vrsta energije u životu čovjeka.

Zadatak:
  • istraživanjei i upoznavanje različitih načina dobivanja energije
  • istraživanja i otkrivanje učinka proizvodnje i potrošnje energije na okoliš i zdravlje ljudiu
  • poticati razvoj spoznaje i istraživanja o važnosti  i načinima štednje energije i korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju energije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

  • Odgojitelji  i djeca srednjih vrtićnih skupina u Vrtiću
  • Stručni suradnici u Vriću
  • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

Naziv teme: Voda
Cilj:
  • Poticati razvoj sviejsti o važnosti vode u održanju života na planetu.

Zadatak:
  • Istražiti i upoznati osnovna svojstva vode (agregatna stanja, otapanje, pliva-tone)
  • Upoznavanje različitih pojavnosti vode na planetu
  • Upoznavanje različitih vodenih staništa i njihovih osobitosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

  • Odgojitelji  i djeca mlađih vrtićnih skupina
  • Stručni suradnici u Vrtiću
  • Djelatnici tehničke službb: domari, spremačice, švelje
  • Roditelji
Naziv teme: Otpad i što s njim
Cilj:
  • Senzibilizirati djecu na potrebu kvalitetnog zbrinjavanja otpada, te mogućnost i potrebu ponovnog korištenje, prenamjene ili oprabe predmeta i materijala u svakodnevnoj uporabi.

Zadatak:
  • Poticati razvoj potrebe i navike održavanja čistoće prostora, te rzvrstavanja i odlaganja otpada u odgovarajuće spremnike
  • Poticati dječju znatiželju za istraživanjem i upoznavanjem neposrednog unutarnjeg i vanjskog okoliša i načina kako ga čuvati da ostane zdrav
  • Upoznati, istražiti i iskušati načine i mogućnosti zbrinjavanja otpada kao što je ponovno korištenje, prenamjena, oporaba

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
  • Odgojitelji  i djeca jasličnih skupina u Vrtiću
  • Stručni suradnici u Vriću
  • Djelatnici tehničke službe: domari, spremačice, švelje

 

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prirodu čuvaj, brani je i pazi

ne daj da ne nitko uništava i gazi,

prirodu čuvaj uz nju skupa rasti,

u njenom ćeš krilu, kao ruža cvast.


Eko himna: