Eko škola

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor

Ivana Perkovca 90
10430 SAMOBOR

Telefon: 01/3360-151
Fax: 01/3367-322
E-mail: ured@os-bogumil-toni-samobor.skole.hr
Web: http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr

Ravnatelj/ica: MILENA KOLAREC
Školski koordinatori: MILENA KOLAREC, MAJA MATAUŠIĆ HRKAĆ, ANITA RAIĆ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obilježavanje ekološki, etnički i kulturno važnih datuma
Cilj:
 • obilježavati ekološki, etnički i kulturno važne datume te poučavati učenike o važnosti tih datuma
 • razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti zajednici

Zadatak:

a) Dan kruha i zahvalnosti za plodove zamlje: 

 • organizirati i provesti Jesensku svečanost: prigodna priredba, blagoslov kruha, likovne i literarne radionice, jesenske igre na otvorenom, pečenje kestena 

b) Dan kravate - svaki učitelj će u svom razrednom odjelu posvetiti jedan nastavni sat educiranju učenika o povijesti kravate

 • na zajedničkoj likovnoj radionici svi učenici škole će izraditi i oslikati veliku kravatu i izložiti je u holu škole
 • polaznici dodatne nastave matematike izradit će anketu o poznavanju povijesti kravate te navikama nošenja, koju će ispuniti svi učenici i roditelji škole
 • dobivene podatke obradit će i prikazati grafički

c) Dan planeta Zemlje:

 • svaki će učitelj unutar svog razrednog odjela održati sat posvećen toj temi
 • učenici će se baviti nekim od ekoloških problema te izraditi radove koji će biti izloženi na promjenjivom panou škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici
Naziv teme: Biootpad
Cilj:
 • Educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenja biootpada u svrhu stvaranja komposta i korištenja istog u hortikulturi.

Zadatak:
 1. sjeckalicom usitnjavati ostatke voća i povrća od školskih obroka te vrtni otpad (osušene biljke, odrezane grane voćaka i sl.) te prikupljeni biootpad odlagati u školsku kompostanu
 2. stvorenim kompostom oplemeniti vrtne gredice te školski voćnjak i cvjetnjak

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učitelji
 • učenici
 • domar
 • spremačica
Naziv teme: Prehrana
Cilj:
 • osigurati  svakom učeniku jednom tjedno mliječni i voćni obrok u svrhu povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 • osvješćivanja potreba za zdravom i uravnoteženom prehranom (unutar projekta "Školska shema")

Zadatak:
 • unutar programa "Školska shema" svakom će učeniku jednom tjedno u školi biti osiguran obrog svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 • učenici će navedene obroke dobiti nakon prvog školskog sata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Jednom tjedno tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • ravnateljica
 • učitelji
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • dobiti uvid u potrošnju vode te osvijestit kod učenika  učestalost nepotrebnog istjecanja pitke vode
 • dobivene podatke koristiti kao polazište pri određivanju načina uštede vode u budućnosti

Zadatak:

a) MJERENJE POTROŠNJE VODE

 • Jednom mjesečno domar očitava stanje brojila vode te bilježi potrošnju kroz godinu dana, a sa svrhom smanjenja potrošnje pitke vode u budućnosti.
 • Prikupljene podatke obrađuju i grafički prikazuju učenici dodatne nastave matematike 4.razreda.

b) SPRJEČAVANJE NEPOTREBNOG ISTJECANJA VODE

 • Eko patrola svakodnevno, nakon svakog odmora, obilazi sanitarne čvorove i provjerava istječe li voda nepotrebno iz slavina i vodokotlića.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019. (početkom svakog mjeseca)

 • Tijekom školske godine nakon svakog odmora

Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
 • domar

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dovoljni su trud i volja da i mi budemo Ekoškola!


Eko himna:

FARKAŠEVAC U SRCU

 

Prije škole s uzbuđenjem spremam torbu tu

Slažem knjige, učim malo, spremam pernicu.

Na putu do škole auti me prate, ptice pjevaju,

Frendovi novi bacaju fore, učitelji me čekaju.

 

Tu su ploče uvijek spremne, krede čarobne

Olovke nam same pišu fora tekstove

Tu se stalno svašta uči, štedi, sije, sadi,  trči 

Tu se pjeva, smije, svira, đačko doba, prava igra.

 

R:   Farkaševac je mali

      Svima nam u glavi

     Zelenilo je posvuda tu.

    Farkaševac je mali,

    Svima nam u glavi,

     Samo uči i sreća je tu.