Eko škola

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor

Ivana Perkovca 90
10430 SAMOBOR

Telefon: 01/3360-151
Fax: 01/3367-322
E-mail: ured@os-bogumil-toni-samobor.skole.hr
Web: http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr

Ravnatelj/ica: MILENA KOLAREC
Školski koordinatori: MILENA KOLAREC, MAJA MATAUŠIĆ HRKAĆ, ANITA RAIĆ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Učitelji:

 • Dijana Škvorc-Šagud
 • Anita Raić
 • Maja Mataušić Hrkać
 • Ana Haralović
 • Saša Tominić

Učenici:

 • Korina Maričić
 • Luka Stić
 • Mauro Vicenski i Josip Tišljar Mataušić
 • Kiara Kalingar
 • Mia Smoljanović

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obilježavanje ekološki, etnički i kulturno važnih datuma
Cilj:
 • obilježavati ekološki, etnički i kulturno važne datume te poučavati učenike o važnosti tih datuma
 • razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti zajednici

Zadatak:

a) Dan kruha i zahvalnosti za plodove zamlje: 

 • organizirati i provesti Jesensku svečanost: prigodna priredba, blagoslov kruha, likovne i literarne radionice, jesenske igre na otvorenom, pečenje kestena 

b) Dan kravate - svaki učitelj će u svom razrednom odjelu posvetiti jedan nastavni sat educiranju učenika o povijesti kravate

 • na zajedničkoj likovnoj radionici svi učenici škole će izraditi i oslikati veliku kravatu i izložiti je u holu škole
 • polaznici dodatne nastave matematike izradit će anketu o poznavanju povijesti kravate te navikama nošenja, koju će ispuniti svi učenici i roditelji škole
 • dobivene podatke obradit će i prikazati grafički

c) Dan planeta Zemlje:

 • svaki će učitelj unutar svog razrednog odjela održati sat posvećen toj temi
 • učenici će se baviti nekim od ekoloških problema te izraditi radove koji će biti izloženi na promjenjivom panou škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici
Naziv teme: Biootpad
Cilj:
 • Educirati učenike o načinu prikupljanja i korištenja biootpada u svrhu stvaranja komposta i korištenja istog u hortikulturi.

Zadatak:
 1. sjeckalicom usitnjavati ostatke voća i povrća od školskih obroka te vrtni otpad (osušene biljke, odrezane grane voćaka i sl.) te prikupljeni biootpad odlagati u školsku kompostanu
 2. stvorenim kompostom oplemeniti vrtne gredice te školski voćnjak i cvjetnjak

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učitelji
 • učenici
 • domar
 • spremačica
Naziv teme: Prehrana
Cilj:
 • osigurati  svakom učeniku jednom tjedno mliječni i voćni obrok u svrhu povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 • osvješćivanja potreba za zdravom i uravnoteženom prehranom (unutar projekta "Školska shema")

Zadatak:
 • unutar programa "Školska shema" svakom će učeniku jednom tjedno u školi biti osiguran obrog svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 • učenici će navedene obroke dobiti nakon prvog školskog sata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Jednom tjedno tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • ravnateljica
 • učitelji
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • dobiti uvid u potrošnju vode te osvijestit kod učenika  učestalost nepotrebnog istjecanja pitke vode
 • dobivene podatke koristiti kao polazište pri određivanju načina uštede vode u budućnosti

Zadatak:

a) MJERENJE POTROŠNJE VODE

 • Jednom mjesečno domar očitava stanje brojila vode te bilježi potrošnju kroz godinu dana, a sa svrhom smanjenja potrošnje pitke vode u budućnosti.
 • Prikupljene podatke obrađuju i grafički prikazuju učenici dodatne nastave matematike 4.razreda.

b) SPRJEČAVANJE NEPOTREBNOG ISTJECANJA VODE

 • Eko patrola svakodnevno, nakon svakog odmora, obilazi sanitarne čvorove i provjerava istječe li voda nepotrebno iz slavina i vodokotlića.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019. (početkom svakog mjeseca)

 • Tijekom školske godine nakon svakog odmora

Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
 • domar

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan Ekoškole
Ostvareni ciljevi:
 • čišćenje školskog okoliša
 • uređenje povrtnjaka i cvjetnjaka
 • usvajanje zdravih navika i sportskog duha kroz sportske igre

Realizirani zadaci:
 • Prvu obljetnicu statusa Ekoškole obilježili smo akcijama čišćenja i uređenja okoliša škole te sportskim igrama.
 • Prema interesima učenika podijelili smo se u nekoliko skupina:
  • uređenje povrtnjaka
  • uređenje cvjetnjaka
  • čišćenje okoliša.
 • Nakon radne akcije učenici su se opredjelili za neku od ponuđenih sportskih aktivnosti.

Vrijeme realizacije:

7.6.2019.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji PŠ Farkaševac
Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su osvjestili važnost brige o planeti te doznali na koje načine mogu svojim postupcima pridonjeti očuvanju okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Na satima razrednika, hrvatskog jezika i prirode i društva, koji su bili tematski povezani, učenici su na kroz različite aktivnosti učili o zaštiti okoliša i zanimljivostima o našem planetu. Te su aktivnost rezultirale izradom zajedničkog plakata gdje su učenici crtežima i porukama naglasili važnost očuvanja planeta Zemlje.

Vrijeme realizacije:

30.4.2019.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji PŠ Farkaševac
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su upoznati s povijesti kravate, te njenim putem od Hrvatske do svijeta.

Realizirani zadaci:
 • Učenici i učitelji su taj dan došli u školu noseći kravate.
 • Svaki učitelj je svoj razred upoznao s povijesti nastanka i nošenja kravate te nekim zanimljivostima vezanim uz istu.
 • Naučili su i kako na različite načine vezati kravatu.
 • Održana je zajednička likovna radionica izrade i oslikavanja velike školske kravate koja je kasnije izložena u holu škole.
 • Učenici dodatne nastave matematike 4.razreda izradili su prigodnu anketu za učenike naše škole i njihove roditelje, podatke obradili i prikazali ih grafički.

Vrijeme realizacije:

18. listopada 2018.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici
Naziv teme: Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje (Jesenska svečanost)
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su se kroz sudjelovanje na radionicama bolje upoznali s procesom nastajanja brašna i kruha, te jesenskim šumskim plodovima.
 • Na tradicionalan način smo uz blagoslov obolježili Dan kruha i zahvalnosti za plodove zamlje.

Realizirani zadaci:
 • Održana je priredba i blagoslov kruha.
 • Nakon blagovanja kruha učenici su se opredjielili za neku od prethodno isplaniranih aktivnosti - likovna radionica, literarna radionica, natjecateljske jesenske igre.
 • Po završetku radionica učenici su jeli kestene koje su za njih ispekli domar i spremačica te imali vrijeme za slobodnu igru.

Vrijeme realizacije:

15. listopad 2018.


Nositelji:
 • Učenici i učitelji
 • Domar i spremačica

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dovoljni su trud i volja da i mi budemo Ekoškola!


Eko himna:

FARKAŠEVAC U SRCU

 

Prije škole s uzbuđenjem spremam torbu tu

Slažem knjige, učim malo, spremam pernicu.

Na putu do škole auti me prate, ptice pjevaju,

Frendovi novi bacaju fore, učitelji me čekaju.

 

Tu su ploče uvijek spremne, krede čarobne

Olovke nam same pišu fora tekstove

Tu se stalno svašta uči, štedi, sije, sadi,  trči 

Tu se pjeva, smije, svira, đačko doba, prava igra.

 

R:   Farkaševac je mali

      Svima nam u glavi

     Zelenilo je posvuda tu.

    Farkaševac je mali,

    Svima nam u glavi,

     Samo uči i sreća je tu.