Eko škola

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor

Ivana Perkovca 90
10430 SAMOBOR

Telefon: 01/3360-151
Fax: 01/3367-322
E-mail: ured@os-bogumil-toni-samobor.skole.hr
Web: http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr

Ravnatelj/ica: MILENA KOLAREC
Školski koordinatori: MILENA KOLAREC, MAJA MATAUŠIĆ HRKAĆ, ANITA RAIĆ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Učitelji:
  • 1.f Anita Raić
  •  2.f Maja Mataušić Hrkać
  • 3.e Natalija Eklić
  • 3.f Saša Tominić
  • 4.f Dijana Škvorc – Šagud
 • Učenici:
  • 1.f Luka Stić
  • 2.f Mauro Vicenski i Josip Tišljar Mataušić
  • 3.e Kiara Kalingar
  • 3.f  Mia Smoljanović
  •  4.f  Bojan Telišman
 • Ravnateljica: Milena Kolarec
 • Spremačica: Sanda Jakšić
 • Domar: Zdravko Herceg
 • Roditelji: 
  • 3.f Andrea Josipović
  • 4.f Suzana Radovanić
 • Lokalna zajednica: Snježana Vitko
 • Grad i lokalne tvrtke: 
  • Sanja Horvat Iveković - dogradonačelnica
  • Juro Horvat – Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  • Ivan Razum – Elkon
  • Zdenko Kuhar – Feroterm

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dan Ekoškole Farkaševac
Cilj:
 • prigodnim sportskim aktivnostima obilježiti Dan Eko - škole
 • skrenuti pozornost na rezultate rada unutar ovog projekta i poticati učenike na daljnje uključivanje u ekološke aktivnosti škole
 • sportskim aktivnostima promicati zdrav način života

Zadatak:
 • organizirati sportske aktivnosti za učenike - svi učenici škole bit će podijeljeni u 12 skupina, a svaka će proći 6 različitih sportskih igara (ove aktivnosti natjecateljskog su karaktera te se stoga boduju,a ukupnim zbrojem bodova određuju se i one skupine koje su najuspješnije odradile ove sportske igre)
 • prigodnim programom učenicima će se sumirati i prikazati rezultati rada na projektu Ekoškole  u svrhu motivacije i odavanja priznanja svima koji su u programu sudjelovali

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • svibanj 2018. (izvješće će biti objavljeno na web stranicama škole i lokalne radio postaje)

Nositelji:
 •  učenici i učitelji PŠ Farkaševac
Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Cilj:
 • aktivnostima na satu hrvatskog jezika skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta onečišćenja te osvijestiti potrebu za očuvanjem i zaštitom okoliša u cilju zaštite prirodnih resursa

Zadatak:
 • pri obradi prigodnih tekstova vezanih uz Dan planeta Zemlje skrenuti pažnju na ekološke probleme današnjice te potaknuti učenike na promišljanje o vlastitim postupcima kojima ugrožavaju naš planet
 • izraditi zajednički plakat s poticajnim porukama svih učenika o važnosti brige za naš planet

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • travanj 2018. (prigodni plakat bit će izložen u holu škole)

Nositelji:
 • učenici i učitelji PŠ Farkaševac
Naziv teme: Eko predstava - Velika staklena avantura
Cilj:
 • pobuditi kod djece interes za ekologiju i ekološke probleme te razvijati svijest da s malo uloženog truda možemo napraviti veliku stvar za okoliš, a posljedično i za sebe same.

Zadatak:
 • organizirati predstavu "Velika staklena avantura" u suradnji s Boom! teatrom za sve učenike PŠ Farkaševac

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 •  ožujak 2018. (pisano izvješće bit će objavljeno na web stranicama škole i lokalne radio postaje)

Nositelji:
 •  Boom! teatar i učitelji PŠ Farkaševac
Naziv teme: Samoborski fašnik
Cilj:
 • njegovati običaje našega kraja aktivnim sudjelovanjem na Samoborskom fašniku
 • plesom pod maskama obilježiti njegovati tradiciju maskiranja
 • prikupljanje novčanih sredstava za sufinanciranje višednevne terenske nastave učenika četvrtih razreda, slabijeg imovinskog statusa

Zadatak:
 • suradnja s roditeljima za izradu kostima za nastup na Samoborskom fašniku  te nastup učenika
 • organizacija plesa pod maskama za sve učenike PŠ Farkaševac na kojem će se simboličnom cijenom ulaznice osigurati pomoć učenicima slabijeg imovinskog statusa za višednevnu terensku nastavu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • pisano izvješće o nastupu na Samoborskom fašniku bit će objavljeno na web stranicama škole i grada
 • veljača 2018. (prikupljena sredstva koristit će učenici slabijeg imovinskog statusa za sufinanciranje višednevne terenske nastave)

Nositelji:
 • učenici, roditelji i učiteljica 2.F razreda
 • učenici i učiteljica 4.F razreda
Naziv teme: Božićni sajam
Cilj:
 • njegovati tradicijske običaje vezane uz obilježavanje Božića u našim krajevima
 • organizirati volonterske radionice učenika i roditelja
 • vlastitim angažmanom osigurati novčana sredstva za pomoć učenicima 4. razreda, slabijeg imovinskog statusa, pri financiranju višednevne terenske nastave.
 • uključivanje lokalne zajednice u život i potrebe učenika škole

Zadatak:
 1. svi učenici škole s učiteljima sudjeluju u izradi božićnih dekoracija
 2. organiziranje Božićnog sajma u školi
 3. organiziranje izložbe božićnih dekoracija za širu javnost (izložba se organizira u prostorima župe Krista Kralja u Farkaševcu)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • prosinac 2017. (prikupljena sredstva od donacija koristit će učenici slabijeg imovinskog statusa za sufinanciranje višednevne terenske nastave)

Nositelji:
 1. učenici i učitelji
 2. učenici, učitelji i roditelji
 3. učenici 4. razreda i njihova učiteljica
Naziv teme: Dan kruha
Cilj:
 • osvijestiti zahvalnost za plodove zemlje kod učenika
 • njegovati tradicijske vrijednosti našeg kraja

Zadatak:
 • učenici svih razreda naše škole s učiteljima na nastavnim satima hrvatskog jezika i prirode i društva odrađuju aktivnosti vezane uz zahvalnost za plodove zemlje
 • obilježavanje Dana kruha prigodnom svečanosti (učenici s učiteljima stvaraju program za priredbu)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad  2017. ( organizacija provedbe i izvješćivanje o događaju na web stranici škole)

 


Nositelji:
 • učenici i učitelji PŠ Farkaševac
 • polaznici Dramske grupe i Glazbene radionice
Naziv teme: Električna energija
Cilj:
 • smanjenje nepotrebne potrošnje električne energije
 • razvijanje svijesti o odgovornom trošenju električne energije

Zadatak:
 • sprječavanje nepotrebnog trošenja električne energije (eko patrola, poslije svakog odmora)
 • proučavanje i izrada plakata sa savjetima za očuvanje električne energije u kućanstvima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine, nakon svakog odmora; bilježenje gašenja nepotrebno upaljenih svjetala u školi i izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje)
 • tijekom drugog polugodišta

 


Nositelji:
 • Eko patrola
 • učenici 3.E razreda
Naziv teme: Otpad (papir, bio otpad)
Cilj:
 1. poticati učenike na oporabu papira
 2. educirati učenike o tijeku recikliranja papira i osvijestiti važnost odvajanja otpada
 3. poticati učenika na odvajanje biootpada u svrhu punjenja kompostišta i proizvodnje vlastitog organskog gnojiva za školski vrt

Zadatak:
 1. određeni papirnati otpad oporabljuje se na satima izvannastavnih aktivnosti : Domaćinstvo i Eko grupa, te se od njega izrađuju drugi uporabni predmeti
 2. učenici odlažu iskorišteni papir u za to namijenjene kartonske kutije koje se nalaze u učionicama
 3. učenici nakon školske užine odlažu ostatke voća u za to namijenjenu posudu koju potom praznimo u kompostište. Stvorenim kompostom oplemenjujemo zemlju u vrtnim gredicama u proljeće prije sadnje biljaka. ( osim toga, kompostište se puni i pokošenom travom te odrezanim granama voćaka)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. tijekom nastavne godine
 2. tijekom nastavne godine
 3. tijekom nastavne godine

Nositelji:
 1. učenici polaznici izvannastavnih aktivnosti Domaćinstvo i Eko grupa
 2. učenici i učitelji
 3. učenici, spremačica i domar
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • smanjenje nepotrebne potrošnje pitke vode
 • razvijanje svijesti o odgovornom trošenju pitke vode i potrebi očuvanja čistoće iste

Zadatak:
 1. mjerenje potrošnje vode (domar, na mjesečnoj razini)
 2. sprečavanje nepotrebnog istjecanje vode (eko partola, poslije svakog odmora)
 3. proučavanje i izrada plakata sa savjetima za očuvanje vode u kućanstvima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. tijekom godine, jednom mjesečno; uspoređivanje potrošnje vode u odnosu na prethodni mjesec
 2. nakon svakog odmora; bilježenje sprječavanja nepotrebnog istjecanja vode u školi i izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje)
 3. 1-2 sata izvannastavne aktivnosti, početak ožujka

Nositelji:
 1. Domar, učenici 4. obrađuju rezultate na kraju šk. g.
 2. Eko patrola
 3. učenici polaznici INA Domaćinstvo, učiteljica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Rad izvannastavne aktivnosti Domaćinstvo
Ostvareni ciljevi:
 • priprema gredica te sijanje i sadnja u školskom vrtu
 • uređenje školskog cvjetnjaka
 • učenje o štednji vode u kućanstvu
 • izrada eko znakova u svrhu razvijanja svijesti o štednji vode i struje u prostoru škole
 • Jesenska svečanost; zahvalnost za jesenske plodove
 • oporaba otpada

Realizirani zadaci:
 • učenici su pripremili gredicu  za sijanje i sadnju u proljeće te uredili školski cvjetnjak čišćenjem korova,  okopavanjem i gnojenjem
 • učenici su učili o štednji vode u kućanstvu te izradili info plakat koji je izložen na promjenjivom panou Ekoškole
 • učenici su izradili znakove kao podsjetnike za zatvaranje vode te gašanje svjetala u prostoru škole
 • učenici su od starog papira i kartona izrađivali igračku, stalak za olovku te kasivu prasicu
 • održana je Jesenska svečanost - kestenijada

Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine

Nositelji:
 • polaznici izvannastavne aktivnosti Domaćinstvo i učiteljica
Naziv teme: Rad Eko grupe
Ostvareni ciljevi:
 • učenje o kompostiranju
 • sadnja lukovica cvijeća
 • orezivanje ruža i lavandi
 • pravilno razvrstavanje otpada
 • pretvaranje otpadnih predmeta u uporabne (oporaba)
 • uređenje okoliša škole
 • izrada recikliranog papira
 • oslikavanje platnenih eko vrećica

Realizirani zadaci:
 • učenici su na satu učili o pravilima kompostiranja - koji otpad se može odlagati u kompostište te o pravilnom razvrstavanju otpada
 • učenici su sadili lukovice narcisa te orezivali ruže i lavande te čistili okoliš škole
 • učenici su izrađivali uporabne predmete od otpadnih, reciklirali papir te dobiveni koristili za izradu čestitki te oslikavali platnene vfrećice

Vrijeme realizacije:
 • tijekom školske godine,  na satima izvannastavne aktivnosti Eko grupa

Nositelji:
 • Polaznici Eko grupe i učiteljica
Naziv teme: Samoborski fašnik
Ostvareni ciljevi:
 • učenici 2.F razreda svojim su sudjelovanjem obogatili program Samoborskog fašnika
 • u svrhu njegovanja lokalnih običaja i tradicije, u školi je održan ples pod maskama na kojem su se prikupila sredstva za pomoć učenicima slabijeg imovinskog statusa pri financiranju višednevne terenske nastave

 


Realizirani zadaci:
 • održana je radionica s roditeljima na kojoj su izrađeni kostimi za nastup učenika 2.F razreda na Samoborskom fašniku
 • nastup učenika 2.F razreda na Samoborskom fašniku
 • u prostoru škole održan je ples pod maskama

Vrijeme realizacije:
 • 9. veljače, 2018. (ples pod maskama)
 • 11.veljače, 2018 (nastup 2.f na Samoborskom fašniku)

Nositelji:
 • učenici, učitelji i roditelji PŠ Farkaševac
 • učenici i učiteljica 2.F razreda
Naziv teme: Božićni sajam
Ostvareni ciljevi:
 • osvjestili smo kod učenika važnost volontiranja i njegovanja lokalnih božićnih običaja
 • zajedničkim radom učenika, učitelja, roditelja i lokalne zajednice, prikupljena su sredstva za pomoć učenicima slabijeg imoviskog statusa u svrhu organiziranja višednevne terenske nastave

Realizirani zadaci:
 • održane su radionice s učenicima i roditeljima na kojima su se izradile božićne dekoracije
 • održan je Božićni sajam u prostoru škole tijekom zadnjeg nastavnog tjedna u prvom polugodištu
 • održana je izložba radova učenika u župi Krista Kralja te prikupljen novac za pomoć učenicima 4. razreda

Vrijeme realizacije:
 •  tijekom 12. mjeseca 2017.

Nositelji:
 • učenici i učitelji PŠ Farkaševac
Naziv teme: Dan kruha
Ostvareni ciljevi:
 • zahvalnost za plodove zemlje
 • sudjelovanje u prigodnom programu za Dan kruha

Realizirani zadaci:
 • održana je svečanost u povodu Dana kruha na kojoj su sudjelovali svi učenici škole - svaki učenik donio je neki krušni proizvod koji je izradio kod kuće s roditeljima, a svećenik je blagoslovom uveličao ovu našu svečanost
 • program ove svečanosti osmislili su i izveli polaznici Dramske grupe i Glazbene radionice

Vrijeme realizacije:

23. listopad, 2017.


Nositelji:
 • učenici i učitelji PŠ Farkaševac
 • polaznici Dramske grupe i Glazbene radionice

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dovoljni su trud i volja da i mi budemo Ekoškola!


Eko himna:

FARKAŠEVAC U SRCU

 

Prije škole s uzbuđenjem spremam torbu tu

Slažem knjige, učim malo, spremam pernicu.

Na putu do škole auti me prate, ptice pjevaju,

Frendovi novi bacaju fore, učitelji me čekaju.

 

Tu su ploče uvijek spremne, krede čarobne

Olovke nam same pišu fora tekstove

Tu se stalno svašta uči, štedi, sije, sadi,  trči 

Tu se pjeva, smije, svira, đačko doba, prava igra.

 

R:   Farkaševac je mali

      Svima nam u glavi

     Zelenilo je posvuda tu.

    Farkaševac je mali,

    Svima nam u glavi,

     Samo uči i sreća je tu.