Eko škola

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor

Ivana Perkovca 90
10430 SAMOBOR

Telefon: 01/3360-151
Fax: 01/3367-322
E-mail: ured@os-bogumil-toni-samobor.skole.hr
Web: http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr

Ravnatelj/ica: MILENA KOLAREC
Školski koordinatori: MILENA KOLAREC, MAJA MATAUŠIĆ HRKAĆ, ANITA RAIĆ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učitelji:
  • Saša Tominić
  • Dijana Škvorc – Šagud        
  • Anita Raić
  • Maja Mataušić Hrkać
 • Učenici:
  • 1.f  Fran Vrban
  • 2.f  Korina Maričić
  • 3.f  Luka Stić
  • 4.f  Mauro Vicenski i Josip Tišljar Mataušić
 • Ravnateljica: Milena Kolarec
 • Spremačica: Sanda Jakšić
 • Domar: Zdravko Herceg
 • Roditelji: 4.f Jasminka J. Vicenski
 • Lokalna zajednica:
  • Snježana Vitko
  • Suzana Radovanić
 • Grad i lokalne tvrtke: 
  • Juro Horvat – Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  • Ivan Razum – Elkon
  • Zdenko Kuhar – Feroterm

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dan Ekoškole
Cilj:
 • promicanje svijesti o važnosti zaštite okoliša
 • davanje priznanja učenicima za postignuća u promicanju ekoloških ideja

Zadatak:
 • obnavljanje statusa  Ekoškole
 • organizacija sportskih igara kao promicanje zdravog načina života

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Svibanj, 2020.


Nositelji:
 • učitelji i učenici
Naziv teme: Školska shema
Cilj:
 • povećanje svježeg unosa voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
 • podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece

Zadatak:
 • jednom tjedno tijekom cijele školske godine učenici dobivaju jedan obrok voća ili povrća te jedan mliječni obrok

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • škola, učenici.
Naziv teme: Dan kravata
Cilj:
 • njegovanje tradicije nošenja kravate
 • poučavanje o povijesti nošenja kravate i njenoj simbolici
 • uočavanje motiva na kravatii njihove likovne (estetske vrijednosti)

Zadatak:
 • svi učenici i učitelji taj dan simbolično dolaze u školu noseći kravatu.
 • svaki će učitelj u svom razredu provesti aktivnost kroz koju će učenici učiti o povijesti kravate te o njenom simboličkom i estetskom značenju.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. 10. 2019.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici.
Naziv teme: Jesenska svečanost i Dan zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • Njegovanje tradicije i običaja našeg kraja.
 • Širenje spoznaja o promjenama u prirodi u jesen u našem podneblju.
 • Tematski i sadržajno povezati sadržaje učenja različitih predmeta.

Zadatak:
 • Za učenike se organizira prigodni program za Dan zahvalnosti za plodove zemlje (program priredbe pripremaju učitelji sa svojim učenicima, vjeroučitelj i župnik)
 • Svaki učitelj organizira radionicu iz određenog nastavnog predmeta, a za učenike 1., 2., 3. i 4. razreda.
 •  Radionice su osmišljene kroz predmete matematika, hrvatski jezik, likovna kultura, tjelesna i zdravstvena kultura, a sve su sadržajno i tematski povezane s jeseni te prilagođene dobi učenika.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.


Nositelji:
 • Učenici,učitelji, spremačica.
Naziv teme: Papir
Cilj:
 • Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja papirnatog otpada.
 • Oporaba papira recikliranjem
 • Zbrinjavanje papira na propisan način
 • Primjerom navesti učenike da isami brinu o gore navedenim ciljevima

 


Zadatak:
 • Organizira se akcija prikupljanja starog papira koji učenici donose od kuće.
 • Papir se u školi razvrstava i važe, a zatim ga recikliramo u suradnji sa Unijapapirom.
 • Educiranje učenika o načinima i postupcima recikliranja različitih vrsta papira.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Veljača 2020.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, domar i roditelji
Naziv teme: Božićni sajam
Cilj:
 • njegovati tradicijske običaje vezane uz obilježavanje Božića u našim krajevima
 • organiziranje volonterskih akcija učenika i roditelja
 • uključivanje lokalne zajednice u život i potrebe učenika škole

Zadatak:
 • svi učenici škole s učiteljima sudjeluju u izradi božićnih dekoracija
 • organiziranje Božićnog sajma u školi

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prosinac 2019.


Nositelji:
 • učenici, učitelji, roditelji učenika
Naziv teme: Biootpad
Cilj:
 • poticati učenike na odvajanje biootpada u svrhu punjenja kompostane i proizvodnje vlastitog organskog gnojiva za školski vrt

 

 


Zadatak:
 • učenici nakon školske užine odlažu ostatke voća u za to namijenjenu posudu koju potom praznimo u kompostanu
 • stvorenim kompostom oplemenjujemo zemlju u vrtnim gredicama u proljeće prije sadnje bilja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • učenici, spremačica, domar
Naziv teme: Električna energija
Cilj:
 • smanjenje nepotrebne potrošnje električne energije
 • razvijanje svijesti o odgovornom trošenju električne energije

 


Zadatak:
 • sprječavanje nepotrebnog trošenja električne enrgije (Eko patrola  poslije svakog odmora)
 • izračunavanje uštede na temelju prikupljenih rezultata i grafičko prikazivanje potrošnje za tekuću školsku godinu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijekom školske godine 2019./2020., nakon svakog odmora; bilježenje gašenja nepotrebno upaljenih svjetala u školi

 • izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje).

Nositelji:
 • Eko patrola
 • Polaznici dodatne nastave iz matematike
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • smanjenje nepotrebne potrošnje pitke vode
 • razvijanje svijesti o odgovornom trošenju pitke vode i potrebi očuvanja čistoće iste 


Zadatak:
 • mjerenje potrošnje vode (domar na mjesečnoj razini)
 • sprječavanje nepotrebnog istjecanja vode (eko patrola poslije svakog odmora)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020., jednom mjesečno; uspoređivanje dobivenih podataka u odnosu na prethodni mjesec.

 • nakon svakog odmora; bilježenje sprječavanja nepotrebnog istjecanja vode um školi i izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje)

Nositelji:
 • domar
 • eko patrola

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Biootpad
Ostvareni ciljevi:

Odvajanje biootpada u svrhu punjenja kompostane i proizvodnje vlastitog orgasnkog gnojiva za škoslki vrt.

 


Realizirani zadaci:
 • Učenici su nakon školske užine odlagali ostatke voća u za to namijenjenu posudu koju smo potompraznili u kompostani.
 • Stvorenim kompostom oplemenjujemo zemlju u vrtnim gredicama.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, spremačica i domar.

Naziv teme: Božićni sajam
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježavamo Božić u školi njegujući kulturne običaje vezane uz taj blagdan.
 • U školi je bilo organizirano božićno obiteljsko fotografiranje s humanitarnim karakterom.
 • Članovi lokalne zajednice uključili su se u život i aktivnosti škole sudjelujući u prodajnoj izložbi učeničkih radova. 

Realizirani zadaci:

Učenici i učitelji organizirali su  Božićni sajam i obiteljsko fotografiranje s humanitarnim karakterom.

 


Vrijeme realizacije:

Prosinac, 2019.


Nositelji:

Učenici i učitelji naše škole.

Naziv teme: Papir
Ostvareni ciljevi:

Planirani ciljevi bili su unutar akcije "Zeleni korak" s tvrtkom DM:

 1. Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja papirnatog otpada
 2. Oporaba papira recikliranjem 
 3. Zbrinjavanje papira na propisan način
 4. Primjerom navesti učenike da i sami brinu o gore navedenim ciljevima

Realizirani zadaci:
 • Ovi ciljevi su djelomično realizirani jer smo s provedbom ovog djela programa započeli neposredno prije nego što je nastava u školama prekinuta.
 • U dogovoru sa  tvrtkom DM realizacija ovih zadataka nastavit će se po povrtaku u školu.

Vrijeme realizacije:

Po povratku u školu zbog novonastale situacije.


Nositelji:

Učitelji i učenici PŠ Farkaševac, tvrtka DM.

Naziv teme: Jesenska svečanost i Dan zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Njegovanje tradicije i običaja našeg kraja.
 • Širenje spoznaja o promjenama u prirodi ujesen u našem podneblju.
 • Tematski i sadržajno je povezano gradivo različitih predmeta.

Realizirani zadaci:
 • Za učenike smo organizirali prigodni program za Dan zahvalnosti za plodove zemlje.Program priredbe pripremali su učitelji sa svojim učenicima, te vjeroučitelj i župnik.
 • Svaki je učenik organizirao radionicu iz određenog nastavnog predmeta, koje su svi učenici po grupama cirkularno prošli.
 • Po završetku radionica učenici i učitelji su pekli kestene i sudjelovali u sportskim  igrama.

Vrijeme realizacije:

Listopad, 2019.


Nositelji:

Učenici i učitelji naše škole.

Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Njegovanje tradicije nošenja kravate.
 • Poučavanje u povijesti nošenja kravate i njenoj simbolici.
 • Uočavanje motiva na kravati i njhove likovne, tj.estetske vrijednosti.

Realizirani zadaci:
 • Svi učenici i učitelji na Dan kravate dolaze u školu noseći kravatu.
 • Svaki je učitelj u svom razredu proveo aktivnost  kroz koju su učenici učili o povijesti kravate ili o njenoj simboličkoj i estetskoj vrijednosti.

Vrijeme realizacije:

18.10.2019.


Nositelji:

Učitelji i učenici naše škole.

Naziv teme: Školska shema
Ostvareni ciljevi:
 • Učenicima je omogućen povećan unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.
 • Na taj način podigli smo svijest o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

Realizirani zadaci:

Svi učenici škole jednom tjedno dobivaju jedan mliječni obrok i jedan obrok svježeg sezonskog voća.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Osnivačima.

Naziv teme: Dan Ekoškole
Ostvareni ciljevi:

Zbog trenutne situacije s koronavirusom  svi planirani ciljevi nisu se mogli ostvariti.


Realizirani zadaci:

Zbog trenutne situacije s koronavirusom  Dan Ekoškole nije realiziran.


Vrijeme realizacije:

Po povratku u školu.


Nositelji:

Učitelji i učenici PŠ Farkaševac

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dovoljni su trud i volja da i mi budemo Ekoškola!


Eko himna:

FARKAŠEVAC U SRCU

Prije škole s uzbuđenjem spremam torbu tu

Slažem knjige, učim malo, spremam pernicu.

Na putu do škole auti me prate, ptice pjevaju,

Frendovi novi bacaju fore, učitelji me čekaju.

 

Tu su ploče uvijek spremne, krede čarobne

Olovke nam same pišu fora tekstove

Tu se stalno svašta uči, štedi, sije, sadi,  trči 

Tu se pjeva, smije, svira, đačko doba, prava igra.

 

R:   Farkaševac je mali

      Svima nam u glavi

     Zelenilo je posvuda tu.

    Farkaševac je mali,

    Svima nam u glavi,

     Samo uči i sreća je tu.