Eko škola

Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor

Ivana Perkovca 90
10430 SAMOBOR

Telefon: 01/3360-151
Fax: 01/3367-322
E-mail: ured@os-bogumil-toni-samobor.skole.hr
Web: http://os-bogumil-toni-samobor.skole.hr

Ravnatelj/ica: MILENA KOLAREC
Školski koordinatori: MILENA KOLAREC, MAJA MATAUŠIĆ HRKAĆ, ANITA RAIĆ
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učitelji: 
  • 1.f Anita Raić
  •  2.f Maja Mataušić Hrkać
  •  3.f Saša Tominić
  •  4.f Dijana Škvorc – Šagud
 • Učenici:
  • 1.f Lara Stić
  • 2.f Matija Kolman
  • 3.f  Hana Vlahović
  • 4.f  Dora Jurec
 • Ravnateljica: Milena Kolarec
 • Spremačica: Sanda Jakšić
 • Domar: Mario Rubinić
 • Roditelji:  
  • 1.F Silvija Stić
  • 3.F Antonija Vlahović
  • 4.F Ivana Rešetar                
 • Lokalna zajednica: Snježana Vitko (odsutna zbog zdravstvenih problema)
 • Grad i lokalne tvrtke:  
  • Juro Horvat – Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti 
  • Ivan Razum – Elkon
  • Zdenko Kuhar – Feroterm

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Jesenska svečanost
Cilj:

Obilježiti Dane zahvalnosti za plodove zemlje.


Zadatak:
 1. pečenje kestena
 2. štafetne igre s jesenskom tematikom
 3. tematska korelacija nastavnih sadržaja sobiljež temom jeseni

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021.


Nositelji:

Učiteljica i učenici 2.F razreda.

Naziv teme: Povrtnjak i cvjetnjak
Cilj:
 1. iskustvena nastava prirode i društva - sadnjom biljaka u školskom povrtnjaku učenici uče o procesu razvoja i rastu biljke od sjemenke do ploda
 2. osvijestiti važnost upotrebe prirodnih pripravaka za dohranu i zaštitu biljaka tijekom rasta

Zadatak:
 1. priprema vrtnih gredica za sadnju i sijanje: čupanje korova, gnojidba kompostom iz školske kompostane, sijanje i sadnja biljaka, zalijevanje i okapanje te branje plodova.
 2. isti postupak provoditi i u školskom cvjetnjaku.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učitelji i učenici PŠ Farkaševac.

Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Cilj:

Aktivnostima na satu hrvatskog jezika skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta onečišćenja te osvijestiti potrebu za očuvanjem i zaštitom okoliša u cilju zaštite prirodnih resursa.


Zadatak:
 1. pri obradi prigodnih tekstova vezanih uz Dan planeta Zemlje skrenuti pažnju na ekološke probleme današnjice te potaknuti učenike na promišljanje o vlastitim postupcima kojima ugrožavaju naš planet

 2. izraditi zajednički plakat s poticajnim porukama svih učenika o važnosti brige za naš planet


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2022. (prigodni plakat bit će izložen u holu škole).

 


Nositelji:

Učenici i učitelji PŠ Farkaševac.

Naziv teme: Mali planinari
Cilj:
 1. razvijati ljubav prema prirodi 
 2. promicati zdrav način života boravkom na svježem zraku
 3. upoznati osnovnu floru i faunu RH
 4. osvijestiti važnost očuvanja prirode

Zadatak:
 1. organizirati jednodnevne izlete po RH
 2. na izletima osmisliti aktivnosti kroz koje ćemo učenicima prenijeti navedene vrijednosti
 3. upoznati učenike s prirodnim znamenitostima nacionalnih parkova i parkova prirode RH

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učitelj i učenici 3.F razreda te učenici koji se žele pridružiti.

Naziv teme: Dan Eko-škole Farkaševac
Cilj:
 1. prigodnim sportskim aktivnostima obilježiti Dan Eko - škole

 2. skrenuti pozornost na rezultate rada unutar ovog projekta i poticati učenike na daljnje uključivanje u ekološke aktivnosti škole

 3. sportskim aktivnostima promicati zdrav način života


Zadatak:
 1. organizirati sportske aktivnosti za učenike - svi učenici škole bit će podijeljeni u 12 skupina, a svaka će proći 6 različitih sportskih igara (ove aktivnosti natjecateljskog su karaktera te se stoga boduju,a ukupnim zbrojem bodova određuju se i one skupine koje su najuspješnije odradile ove sportske igre)

 2. prigodnim programom učenicima će se sumirati i prikazati rezultati rada na projektu Ekoškole  u svrhu motivacije i odavanja priznanja svima koji su u programu sudjelovali


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Lipanj 2022. (izvješće će biti objavljeno na web stranicama škole i lokalne radio postaje).


Nositelji:

 Učenici i učitelji PŠ Farkaševac.

Naziv teme: Uskrsna radionica i proljetni sajam
Cilj:
 1. njegovati tradicijske običaje vezane uz obilježavanje Uskrsa u našim krajevima

 2. organizirati volonterske radionice učenika

 3. vlastitim angažmanom osigurati novčana sredstva za pomoć učenicima 4. razreda, slabijeg imovinskog statusa, pri financiranju višednevne terenske nastave.

 4. uključivanje lokalne zajednice u život i potrebe učenika škole


Zadatak:
 1. svi učenici škole s učiteljima sudjeluju u izradi uskrsnih dekoracija

 2. organiziranje uskrsnog sajma u školi

 3. organiziranje izložbe uskrsnih dekoracija za širu javnost (izložba se organizira u prostoru škole)

 4. učenici 2. F sudjeluju u uskrsnoj radionici Udruge za očuvanje starih običaja Etno-fletno


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom travnja 2022.


Nositelji:
 1. 1. -3. Učitelji i učenici škole
 2. 4. Učiteljica 2. F i voditeljica Udruge Etno-fletno
Naziv teme: Električna energija
Cilj:
 1. smanjenje nepotrebne potrošnje električne energije

 2. razvijanje svijesti o odgovornom trošenju električne energije


Zadatak:

Sprječavanje nepotrebnog trošenja električne energije (eko patrola, poslije svakog odmora).

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., nakon svakog odmora; bilježenje gašenja nepotrebno upaljenih svjetala u školi i izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje).


Nositelji:

Eko patrola.

Naziv teme: Voda
Cilj:
 1. Smanjenje nepotrebne potrošnje pitke vode.
 2. Razvijanje svijesti o odgovornom trošenju pitke vode i potrebi očuvanja čistoće iste.

Zadatak:
 1. Mjerenje potrošnje vode (mjeri je domar jednom mjesečno).
 2. Sprječavanje nepotrebnog istjecanja vode (eko patrola poslije svakog odmora).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 1. Tijekom školske godine 2021./2022., jednom mjesečno; uspoređivanje potrošnje vode u odnosu na prethodni mjesec.

 2. Nakon svakog odmora; bilježenje sprječavanja nepotrebnog istjecanja vode u školi i izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje).


Nositelji:
 1. Domar, učenici 4. obrađuju rezultate na kraju šk. g.
 2. Eko patrola.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • smanjenje nepotrebne potrošnje pitke vode
 • razvijanje svijesti o odgovornom trošenju pitke vode i potrebi očuvanja čistoće iste

Realizirani zadaci:
 • mjerenje potrošnje vode (mjeri je domar jednom mjesečno)
 • sprječavanje nepotrebnog istjecanja vode (eko patrola poslije svakog odmora)


 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022., jednom mjesečno; uspoređivanje potrošnje vode u odnosu na prethodni mjesec.

 • Nakon svakog odmora; bilježenje sprječavanja nepotrebnog istjecanja vode u školi i izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje).


 


Nositelji:
 • Domar, učenici 4. obrađuju rezultate na kraju šk. g.
 • Eko patrola
Naziv teme: Električna energija
Ostvareni ciljevi:
 • smanjenje nepotrebne potrošnje električne energije
 • razvijanje svijesti o odgovornom trošenju električne energije

Realizirani zadaci:

Sprječavanje nepotrebnog trošenja električne energije (eko patrola, poslije svakog odmora).

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022., nakon svakog odmora; bilježenje gašenja nepotrebno upaljenih svjetala u školi i izračunavanje uštede na temelju rezultata (jednom godišnje).


Nositelji:

Eko patrola.

Naziv teme: Božićna radionica, Uskrsna radionica i proljetni sajam
Ostvareni ciljevi:
 • njegovanje tradicijskih običaje vezanih uz obilježavanje Božića Uskrsa u našim krajevima
 • organiziranje volonterskih radionica učenika
 • osigurana su novčana sredstva za pomoć učenicima 4. razreda, slabijeg imovinskog statusa, pri financiranju višednevne terenske nastave.
 • uključivanje lokalne zajednice u život i potrebe učenika škole

Realizirani zadaci:
 • Učenici 2. razreda sudjelovali su na dvije radionice, Božićnoj i Uskrsnoj u Udruzi za očuvanje starih običaja Etno - fletno.
 • Svi učenici škole izrađivali su rukotvorine za Proljetni sajam.
 • Učenici 4. razreda organizuirali su proljetni sajam; prodajnu izložbu rukotvorina te prikupili financijska sredstva za organizaciju višednevne terenske  nastave.

Vrijeme realizacije:

Prosinac 2021. i  travanj 2022.


Nositelji:
 •  Učitelji i učenici škole
 •  Učiteljica 2. F i voditeljica Udruge Etno-fletno
Naziv teme: Mali planinari
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje ljubavi prema prirodi 
 • promicanje zdravog način života boravkom na svježem zraku
 • upoznavanje osnovne flore i faune RH
 • osviještavanje  važnosti očuvanja prirode


 


Realizirani zadaci:

Organizacija jednodnevnih izleta po RH: Oštrc, Japetić, Kostanjevec Podvrški, Slani Dol, Medvednica (Veternica).


 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učitelj i učenici 3.F razreda te učenici koji se žele pridružiti.

Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Ostvareni ciljevi:

Aktivnostima na satima hrvatskog jezika i likovne kulture razgovarali smo o porastu onečišćenja te  potrebi za očuvanjem i zaštitom okoliša u cilju zaštite prirodnih resursa.


Realizirani zadaci:
 • čitanje prigodnih tekstova vezanih uz Dan planeta Zemlje i diskusija o njima .
 • izrada likovnih radova sa ekološkim motivima.
 • fotografiranje ekološki prihvatljivih i neprihvatljivih utjecaja čovjeka na okoliš.

Vrijeme realizacije:

Travanj, 2022.


Nositelji:

Učenici i učitelji PŠ Farkaševac.

Naziv teme: Povrtnjak i cvjetnjak
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su učili o procesu razvoja i rastu biljke od sjemenke do ploda kroz sadnju biljaka u školskom povrtnjaku
 • korištenje prirodnih pripravaka za dohranu i zaštitu biljaka tijekom rasta


 


Realizirani zadaci:

U školskom povrtnjaku i cvjetnjaku učenici tijekom godine pripremaju zemlju za sadnju te sade biljke i brinu o njima.

 

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


 


Nositelji:

Učitelji i učenici PŠ Farkaševac.

Naziv teme: Jesenska svečanost
Ostvareni ciljevi:

Obilježavanje  Dane zahvalnosti za plodove zemlje.


Realizirani zadaci:
 • pečenje kestena
 • igranje  štafetnih igara s jesenskom tematikom
 • tematska korelacija nastavnih sadržaja s temom jeseni


 


Vrijeme realizacije:

Listopad 2021.


Nositelji:

Učiteljica i učenici 2.F razreda.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Dovoljni su trud i volja da i mi budemo Ekoškola!


Eko himna:

FARKAŠEVAC U SRCU

 

Prije škole s uzbuđenjem spremam torbu tu

Slažem knjige, učim malo, spremam pernicu.

Na putu do škole auti me prate, ptice pjevaju,

Frendovi novi bacaju fore, učitelji me čekaju.

 

Tu su ploče uvijek spremne, krede čarobne

Olovke nam same pišu fora tekstove

Tu se stalno svašta uči, štedi, sije, sadi,  trči 

Tu se pjeva, smije, svira, đačko doba, prava igra.

 

R:   Farkaševac je mali

      Svima nam u glavi

     Zelenilo je posvuda tu.

    Farkaševac je mali,

    Svima nam u glavi,

     Samo uči i sreća je tu.