Eko škola

Dječji vrtić Zapruđe, Zagreb

Baburičina 11
10 000 Zagreb

Telefon: 01 6671 356
Fax: 01 6673 169
E-mail: vrtic.zaprude@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-zaprudje.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Danijela Filković
Školski koordinatori: Matija Pavlić, Mirela Lulić, Ester Pavić, Ivana Boroša, Snježana Mikac, Fanika Malogorski, Ljerka Tijeglić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Danijela Filković, ravnateljica
 • Maja Čepin, pedagog
 • Bruno Fiala, psiholog
 • Maja Kovačević-Gligorović, logoped
 • Aleksandra Bitići, predsjednica vijeća Mjesnog odbora ''Zapruđe''
 • Milenko Arapović, prdsjednik Gradske četvrti Novi Zagreb-istok
 • Božo Ivančić- kum vrtića

Roditelji:

 • Ana Levak Sabolović
 • Tatjana Postrimovsky
 • Vanesa Fattorini
 • Zaga Cupek

Odgojitelji/ce:

 • Matija Pavlić, Mirela Lulić, Marija Čančar, Snježana MIkac, Ester Pavić, Ivana Boroša, Đina Čamdžić

Tehničko osoblje:

 • Željko Horvat, Milan Brešić, Ivanka Maras, Davorka Horvat

Djeca:

 • Luka Gašparac, Lorena Križanić, Tamara Petak, Petar Zujić, Eva Sabolović, Vito Blažok, Toni Gregurić Gabrić, Nicolas Balen, Paola Pucak

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: razvrstavanje otpada
Cilj:

razvijati ekološku svijest opotrebi očuvanja prirode

 • razvijati pozitivne ekološke navike
 • naučiti razlikovati otpad od smeća
 • razvijati naviku sortiranja otpada
 • sakupljati, zbrinjavati i smanjivati količine otpada: papirnati otpad, plastičnu ambalažu, bio-otpad baterije

Zadatak:
 1. informirati sve djelatnike o realizaciji projekta
 2. sve vrtićke skupine centralnog objekta u Baburičinoj provode eko aktivnosti s djecom najmanje jednom mjesečno i svoj rad evidentiraju u knjizi planiranja s naglaskom da eko aktivnosti označe zelenom bojom
 3. načini dokumentiranja: foto dokumentacija, crteži djece, izjave djece, video zapisi rada i eko akcija, slaganje eko mapa, plakati...)

OPERACIONALIZACIJA ZADAĆA:

 • nabava vanjskih spremnika za za razvrstavanje otpada
 • nabava kutija za sve sobe dnevnih boravaka djece te za kancelarije- adekvatno obilježavanje spremnika kako bi djeci bili svojim izgledom prepoznatljivi tj. u skladu s namjenom
 • osmisliti eko kodeks i eko himnu te naš eko logo- do kraja tjedna 30.03.2018.
 • voditi evidenciju realizacije programa na razini objekta u eko registratoru dostupnom roditeljima u okviru centralnog eko kutića na ulazu u vrtić
 • kontinuirano praćenje rada putem promjenjivog panoa
 • svaka vrtićka odgojna skupina (od B1do B5) ima slijedeća zajednička zaduženja: -skupljanje papirnatog otpada-zbrinjavanje papirnatog otpada u suradnji s organizacijom ''Europapier''- akcija obostranog iskorištavanja papira-korištenje recikliranog papira-ponovna upotreba omotnica za kutić pošte-zbrinjavanje kartonske ambalaže i ponovna upotreba u pedagoške svrhe- izrada kompostane- osigurati uvjete za cvjetnjak i povrtnjak

U okviru šire teme ''OTPAD'' svaka odgojna skupina radi na točno konkretiziranim područjima rada tj. manjim projektima koji su razrađeni u Programu Eko škole.

UKRATKO: 

1. ODGOJNA SKUPINA PANDICE radi na projektu ''Naša slikovnica''

2. ODGOJNA SKUPINAJEŽIĆI radi na projektu ''Drvo''

3.ODGOJNE SKUPINE LEPTIRI I BUBAMARE rade, svaka na svoj način i u skladu s mogućnostima i interesima djece, na istoimenom projektu ''Kreativno korištenje otpada''

4. ODGOJNA SKUPINA SLONIĆI- radi na projektu ''Radni ekolozi'' (eko patrole, kompostana...)

Tijekom godine kontinuirano se obilježavaju svi važniji eko datumi prema EKO KALENDARU. 

Kazališna djelatnost usko je povezana s temom te se odabiru predstave ekološkog sadržaja: ''Keko Eko'', ''Pčelice, pazi!'', ''Djed i repa'', ''Prsten na morskom dnu'', ''Vjetrić Pufko'' te manje scenske improvizacije s eko temama na trazini odgojnih skupina, a provode se od strane djece kao aktivnih sudionika.

Posjete i izleti pratit će aktualna ekološka zbivanja.

O svim ekološkimm događanjima pravovremeno ćemo obavještavati roditelje i lokalnu zajednicu. Partnerstvo i suradnja s roditeljima od iznimne namje važnosti te joj kontinuirano pridajemo zasluženo mjesto.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Planirano vrijeme  završetka realitzacije je svibanj 2018. 
 • Na planiranim temama radi se kontinuirano tijkom cijele pedagoške godine 2017/ 2018.

Nositelji:
 • Nositelji su djeca i djelatnici Dječjeg vrtića ''Zapruđe''.
 • Baza projekta su djeca koju želimo osvijestiti o važnosti očuvanja okoliša, a preko djece ''educirat'' ćemo roditeklje svojim pozitivnim primjerom te lokalnu zajednicu eko patrolama....
 • Odgajatelji su pozitivni modeli i koordinatori rada s djecom. Konkretno svi odgajatelji vrtićkih skupina centralnog objekta u Baburičinoj te odgajatelji suradnici iz područnih objekata.
 • Stručni tim - podrška je i stručna pomoć u radu odgajatelja .
 • Domari, spremačice, servirka svi su pomagači u cilju što kvalitetnije realizacije planiranog.
 • Ravnateljica kao bazni koordinator cijelog projekta. 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijali smo ekološku svijest o potrebi očuvanja prirode.

Realizirani zadaci:
 • relizirani su brojni zadaci: - nabava vanjskih i unutarnjih spremnika, osmišljen je eko kodeks, himna, oformljeni stalni i povremeni kutići, vodi se tebela eko patrole....obostrano korištenje papira, koristi se reciklirani poapir, štedi se energija na svim poljima(struja, voda, grijanje...), izrađuju eko slikovnice, izrađuju sredstva za rad od pedagoški neoblikovanog materijala(tuljci, čepovi, kutije...), realizirane su ejko predstave...
 • eko patrola prolazi svakodnevno sve skupine i uredske prostore vrtića te vrši nadzor kako se provodi eko plan: 
 • - sortiranje -plastika, papir, baterije
 • kontrola slavina s vodom (da li curi)
 • - da li je ugašeno svijetlo
 • -kod djece je uočljivo da im se podiže razina ekološke osviještenosti... to procjenjujemo na tetmelju izjava djecete njihovog djelovanja u prostoru

Vrijeme realizacije:
 • - tijekom cijele godine prema eko  kalendaru
 • - tijekom ožujka kontinuirano u svim odgojnim skupinama vrtića u Baburičinoj

Nositelji:
 • - djeca centralnog objekta u Baburičinoj glavni su sudionici aktivnosti, oni aktiovno sudjeluju u osmišljavanju i provođenju istih 
 • - posrdeno roditelji su osviješteni jer ih djeca svakodnevno upozoravaju na događanja u vrtiću
 • - putem eko kutka na ulazu u vrtić upozoravamo sve korisnike vrtića kako se ekološki živjeti

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

OTPAD ODVAJAMO-PRIRODU ČUVAMO!

PRIRODA ČISTA- ZAPRUĐE BLISTA!


Eko himna:

ZELENO ZAPRUĐE

 

U JUŽNOME DIJELU NAŠEGA GRADA

SMJESTIO SE ZELENI VRTIĆ O KOJEM PRIČAMO SADA.

 

VRTIĆ JE NAŠ OKRUŽEN DRVEĆEM I CVIJEĆEM

A MI SE TRUDIMO DA NE BUDE SMEĆEM.

 

DJECA ZNAJU GDJE PAPIR, STAKLO I PASTIKA IDE

MI ŽELIMO DA NAS SVI TAKVIMA VIDE.

 

DJECA VAM EKO PORUKU ŠALJU GLASNO: 

ZELENO ZAPRUĐE,  SVIMA JE JASNO!

 

ZELENA JE UVIJEK BILA NAŠA BOJA

PARKOVI,BUNDEK I LIVADA KOJA.

 

POSADI CVIJEĆE, NOSI VREĆICU OD RECIKLIRANOG PAPIRA

I NEK' PLASTIČNA SE NIKAD NE BIRA.

 

NE SKIDAMO MI OSMJEH S LICA

UZ DJEČJU IGRU  ČUJE SE I PJEV PTICA.

 

ZELENO ZAPRUĐE NAŠ JE PONOS I HVALA

ZA SVE ONO ŠTO NAM JE PRIRODA DALA.

ZELENO UVIJEK I ZELENO SAMO,

ZELENO ZAPRUĐE NIKOME NE DAMO!