Eko škola

Dječji vrtić Zapruđe, Zagreb

Baburičina 11
10 000 Zagreb

Telefon: 01 6671 356
Fax: 01 6673 169
E-mail: vrtic.zaprude@zagreb.hr
Web: http://www.vrtic-zaprudje.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Danijela Filković
Školski koordinatori: Matija Pavlić, Mirela Lulić, Ester Pavić, Ivana Boroša, Snježana Mikac, Fanika Malogorski, Ljerka Tijeglić
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt