Eko škola

Drvodjeljska škola Zagreb

Savska cesta 86
10000 Zagreb

Telefon: 01 6177502
Fax: 01 6177499
E-mail: drvoskolazg@gmail.com
Web: http://ss-drvodjeljska-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Jadranka Pejčić prof.
Školski koordinatori: Ivan Cindrić mag.ing.silv., Milan Ječmenica dipl.ing.šum, Katarina Lozančić dipl.ing.šum
Godina stjecanja statusa: 2021
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Zbrinjavanje organskog otpada i proizvodnja komposta

    Sav organski otpad se prikuplja i u školskom rasadniku se deponira u komposter, kasnije je cilj koristiti vlastito organsko gnojivo u proizvodnji smrekovih sadnica.