Eko škola

Dječji vrtić Vladimira Nazora, Zagreb

Rapska 1
10 000 Zagreb

Telefon: 01 61 80 279
Fax: 01 61 80 279
E-mail: vrtic.vladimiranazora@zagreb.hr
Web: www.vrtic-vladimiranazora.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Ivana Knezović
Školski koordinatori: Mirela Medved, Snježana Toplek Barbalić, Marijana Ban, Biserka Delić, Slavica Komar, Nevenka Čučković, Julija Ivančević
Godina stjecanja statusa: 2018
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Spasimo jedno drvo

  U suradnji s roditeljima 2x u pedagoškoj godini prikupljamo stari papir kojeg odvozimo na odgovarajući otpad.

 • Projekt Together

  Europski projekt koji ima cilj osvijestiti važnost i mogućnosti uštede energije

 • Prikupljanje plastičnih čepova

  Prikupljamo plastične čepove koje doniramo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ivana Knezović, ravnateljica
 • Mirela Medved, pedagog
 • Marijana Ban, odgojiteljica
 • Biserka Delić, odgojiteljica
 • Slavica Komar, odgojiteljica
 • Nevenka Čučković, odgojiteljica
 • Renata Klaić, odgojiteljica
 • Snježana Toplek Barbalić, odgojiteljica
 • Dušanka Miljenović, odgojiteljica
 • Nataša Filipović, odgojiteljica
 • Kristina Kaluđerović, odgojiteljica
 • Eva Antunović, odgojiteljica
 • Gordana Pfeifer, spremačica
 • Marina Kačapor, spremačica
 • Dragica Sofrić, administrativna radnica
 • Šime Smolić, roditelj
 • Zdravko Nikolić, domar
 • Anđelko Krljan, domar
 • Dragan Kuman, ekonom
 • djeca skupina Delfini, Mravići i Medvjedići
 • Julija Ivančević, zdrv. voditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Mala tvornica zdrave hrane
Cilj:

Osvijestiti važnost zdrave prehrane i mijenjanje prehrambenih navika.


Zadatak:
 • izrada i konzumiranje voćnih prirodnih sokova
 • izrada i konzumiranje zdravih grickalica

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom pedagoške godine 2017./2018.

način praćenja: etnografski zapisi - foto i videodokumentacija, bilješke iz procesa


Nositelji:

odgojitelji i djeca skupina Ježići i Zečići

zdravstvena voditeljica

Naziv teme: Recikliranje
Cilj:

Iskorištenim predmetima davati novu upotrebnu vrijednost


Zadatak:

Radionice s djecom i roditeljima - izrada didaktike od PNM-a

Recikliranje papira


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom pedagoške godine 2017./2018.

način praćenja: fotodokumentacija


Nositelji:

odgojitelji, djeca i roditelji

 

Naziv teme: Voda
Cilj:

Povećati svijest o važnosti vode za život čovjeka i potaknuti racionalno trošenje vode


Zadatak:
 • voda - izvor života (eksperimenti s vodom)
  • pogodi po okusu
  • topivost u vodi
  • osmoza
  • u što se sve voda može pretvoriti?
 • izrada mlinova i vodenica
 • neobične kapljice
 • prikupljanje kišnice - korištenje za zalijevanje vrta i za likovne aktivnosti
 • kruženje vode u prirodi
 • "Zatvarajmo vodu!" - eko patrola
 • kampanja - štedimo vodu

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom pedagoške godine 2017./2018.

način praćenja: različiti etnografski zapisi - foto i video dokumentacija, bilješke, likovni uratci djece


Nositelji:

djeca i odgojitelji

svi djelatnici

roditelji

 

Naziv teme: Naš vrt
Cilj:

Potaknuti djecu na brigu o biljkama, voću i povrću u našem vrtu.


Zadatak:
 • Posaditi različite sadnice
 • Njegovati biljke, voće i povrće
 • Kušati plodove našeg povrtnjaka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom 2017-2018 pedagoške godine


Nositelji:

M. Ban, B. Delić
Lj. Velimirović,H.Ivorek, 
Lj. Kovačević, M. Baniček
domari

Naziv teme: Obilježavanje eko datuma
Cilj:

Razvijanje ekološke osjetljivosti kod svih dionika odgojno-obrazovnog procesa i razvijanje vrijednosti koje doprinose očuvanju prirode


Zadatak:

Obilježiti:

 • Hrvatski olimpijski dan
 • Dan zahvalnosti za plodove zemlje
 • Dan jabuka
 • Međunarodni dan zaštite životinja
 • Svjetski dan šuma
 • Svjetski dan zaštite voda
 • Dan planata Zemlje
 • Svjetski dan Sunca
 • Dan bez automobila

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom pedagoške godine 2017./2018.

način praćenja: različiti etnografski zapisi - foto i videodokumentiranje procesa, transkripti razgovora, dječje izjave, dječja dokumentacija


Nositelji:

djeca i odgojitelji

stručni djelatnici vrtića

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Poticanje svih sudionika na ekološko zbrinjavanje otpada.


Zadatak:
 • odvojeno prikupljanje otpada
 • akcija prikupljanja starog papira "Spasimo jedno drvo"
 • prikupljanje čepova
 • izrada novih predmeta (didaktike) od PNM-a

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

kontinuirano tijekom pedagoške godine 2017./2018.

naćin praćenja: neposredni uvid, check lista


Nositelji:

svi djelatnici i djeca

eko patrola

roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Naš vrt
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje djece s rastom i razvojem biljaka, razvoj ekološke osjetljivosti i važnosti utjecaja čovjeka na prirodu.

Realizirani zadaci:
 • sadnja biljaka
 • briga o biljkama
 • izrada malih plastenika od plastičnih boca
 • izrada špricalica za vrt
 • radne aktivnosti: zalijevanje, plijevljenje biljaka
 • kušamo voće i povrće iz našeg vrta 

Vrijeme realizacije:
 • tijekom pedagoške godine 2017./2018.

Nositelji:
 • djeca i odgojitelji u centralnom objektu Rapska 1 i u područnom objektu Otona Župančiča 1
 • domari
Naziv teme: Mala tvornica zdrave hrane
Ostvareni ciljevi:
 • Osvještavanje djece o važnosti vode i konzumiranja zdrave hrane za pravilan rast i razvoj našeg tijela.

Realizirani zadaci:
 • izrada zdravih grickalica
 • izrada napitaka od voćnih sokova
 • upoznajmo voće
 • upoznajmo povrće
 • piramida zdrave hrane
 • "zdrav tanjur"
 • nutricionista u posjetu skupini
 • nutricionista na roditeljskom sastanku
 • prodaja zdrave hrane na Božićnom sajmu

Vrijeme realizacije:
 • kontinuirano tijekom pedagoške godine 2017./2018.

Nositelji:
 • odgojiteljice Nevenka Čučković, Slavica Komar, Eva Antunović, Kristina Kaluđerović
 • djeca skupina Zečići i Ježići
Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestiti važnost vode za život ljudi (i svih drugih živih bića) na zemlji.

Realizirani zadaci:
 • razvoj ekološke svijesti o važnosti vode
 • pravilna upotreba vode - zatvaranje slavina da voda ne curi nepotrebno
 • sakupljanje kišnice - naš mali Vodenko
 • usvajanje novih spoznaja o vodi (tko sve živi u vodi, tko treba vodu, agregatna stanja vode, topivost u vodi, pliva-tone i dr.)

Vrijeme realizacije:
 • tijekom pedagoške godine 2017./2018.

Nositelji:
 • odgojitelji Kristina Odorjan, Dijana Pauška, Dušanka Miljenović, Nataša Filipović, Nevenka Čučković, Slavica Komar, Biserka Delić i Marijana Ban
 • djeca skupina Delfini, Zvjezdice, Pužići, Ježići
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Osvijestili smo da svaki otpad nije smeće i da se otpad treba primjereno odvajati i bacati u predviđene spremnike.

Realizirani zadaci:
 • razvoj ekološke osjetljivosti
 • odvajanje otpada - plastika, papir (u nekim objektima i baterije)
 • recikliranje papira
 • prikupljanje plastičnih čepova
 • prikupljanje starog papira
 • recikliranje upotrebnih predmeta - izrada didaktike od pedagoški neoblikovanog materijala

 


Vrijeme realizacije:
 • kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine 2017./2018.

Nositelji:
 • svi odgojitelji, roditelji, djelatnici vrtića

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo prirodu!
Čuvajmo šume!
Čuvajmo životinje!
Reciklirajmo!
 

MI SMO MALA EKO PATROLA
"ČUVAJMO PRIRODU" - TO JE NAŠA PAROLA.
SVJETLO I TOPLINU NEK NAM SUNCE DAJE,
A ČISTA VODA NEK NAM VJEČNO TRAJE!
 


Eko himna: