Eko škola

Tehnička škola Pula

Jurja Cvečića 7
52100 Pula

Telefon: 052 218 461
Fax:
E-mail: petranemet23@gmail.com
Web: http://ss-tehnicka-pu.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Sandra Balde
Školski koordinatori: Petra Nemet
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • SEMEP

  Eko projekt UNESCA-a na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te očuvanja prirodne i kulturne baštine svoga zavičaja . Projekt ove godine je Navis.

 • POVIJEST BRODOGRADNJE U ISTRI

  Projekt zavičajne povijesti čiji je cilj oživjeti prošlost zavičaja i pokazati vrijednost kulturne i prirodne baštine našega zavičaja. U istraživanju lokaliteta i brodogradilišta diljem zavičaja učenici su razvijali svijest o očuvanju svoje baštine prema principu održivog razvoja. \n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Petra Nemet
 • Vanda Brandić
 • Koni Blažević
 • Barbara Jerman Mišan
 • Luciano Šuran
 • + 19 učenika

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Energija
Cilj:
 • korištenje obnovljivih izvora energije

Zadatak:
 • istražiti primjere obnovljivih energenata u svom zavičaju (solarna energija)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • kroz izvananstavne aktivnosti i na satovima geografije, brodarske grupe predmeta i strojarske grupe predmeta

Nositelji:
 • učenici 1.,2. i 3. razreda Tehničke škole Pule
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • istražiti izvore vode u zavičaju i istaknuti značaj pitke vode za naš zavičaj i razvoj gospodarstva

Zadatak:
 • posjet izvorima vode
 • analiza vode iz bunara
 • analiza vode pulskog zaljeva
 • obrada dobivenih podataka
 • izrada prezentacije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • kroz dodatni rad i nastavu geografije i biologije

Nositelji:
 • učenici 1.i.2. razreda Tehničke škole Pula
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Recikliranje otpada

Zadatak:
 • Odlaganje tetrapak ambalaže u spremnike i izrada rada od tetrapak ambalaže

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2018./2019.

 • kroz manje zadatke na temu reciklaže koroz dodatanu nastavu i nastavu geografije, biologije i povijesti (PPT ,prezentacije, plakati, izrada rada od tetrapak ambalaže)

Nositelji:
 • učenici 1.,2. i 3. razreda Tehničke škole Pule

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Održivi razvoj
Ostvareni ciljevi:
 • UPOZNAVANJE LOKALNE ZAJEDNICE I ŠKOLE SA POTREBOM ZA ODRŽIVIM RAZVOJEM KROZ PROJEKT VIŠE CVIJEĆA - MANJE SMEĆA

Realizirani zadaci:
 • sudjelovanje u mirnom prosvjedu protiv klimatskim promjena
 • posjet postrojenju solarne energije
 • izrada vjetrolelektrane - maketa
 • čišnenje obale od otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018.-2019.


Nositelji:
 • učenici od 1.-4. r. Tehničke škole Pula
 • sa mentorima
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • izrada rada od reciklirane ambalaže

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje papira, tetrapaka, kartona i plastike u posebne spremnike
 • prikupljanje boca i limenki
 • odvoženje boca i limenki u zamjenu za novčana sredstva
 • sređivanje školskog dvorišta od prikupljenog novca

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici članovi Eko odbora i mentori voditelji
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Prikazivanje arheoloških lokaliteta i analiza morske vode kako bi (nalazi brodova iz antike i prapovijesti) shvatili da je potrebno održivo gospodariti svojom kulturnom baštinom radi očuvanja prirode i kulture

Realizirani zadaci:
 • posjet lokalitetima podmorske arheologije
 • izrada plakata i prezentacija na temu važnosti očuvanja mora i morskih " bogatstava" kao dijela prirodne i kulturne baštine zavičaja

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici 1.,2., 3. r. Tehničke škole Pula sa mentorima

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne mora sve biti kako je!

Očisti put svoje budućnosti!

Izaberi stranu!

Bacimo gume - hodajmo kroz šume!

Bolje danas aktivni nego sutra radioaktivni!


Eko himna: