Eko škola

Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Zagreb

Horvaćanski trg 1
10436 Rakov Potok

Telefon: 01-6539-002
Fax: 01-6553-133
E-mail: tbracun0@gmail.com
Web: http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Tatjana Bračun Haddad
Školski koordinatori: Željka Babić i Kristina Mišić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Medni dan Horvata

  Branje maslačka te pravljenje \\\"meda\\\".

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učitelji: Željka Babić (koordinatorica), Kristina Mišić (koordinatorica), Ijan Somi, Irena Solenički, Vesna Krajina
 • Ravnateljica Tatjana Bračun Haddad
 • Tajnica Sanja Škrlac i  domar škole Srećko Gunjević
 • Stručne suradnice: Natalija Smrtić, Đurđica Keleminić
 • Učenici: Maraja Prevendar, Juraj Jeđud, Hana Maslać, Andrej Mavračić, Paola Prevendar, Mia Domin, Ena Dervišević,(2.a), Tin Jakopač, Iris Mavračić, Nataniel Roškar, Gabrijel Kufrin, Jakov Katulić, Jana Čižmešija,  (1.a), Marta Derdić, Dora Žuti, Blini Binaj, Tara Szirovicza, Ivano Šojat, Leon Botički, Ivan Mandić, Marko Pantlik,Filip Kajganić, Matej Širanović, (3.a) Kasija Roškar (4.a)
 • Roditelji: Miroslav Prevendar, Darko Harmicar
 • Predstavnici lokalne zajednice: Dubravko Herceg, predsjednik MO i Marina Pucević, predsjednica Gradske četvrti Brezovica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:
 • Osvijestiti sve dionike o važnosti zdrave prehrane i zdravih prehrambenih navika o čemu ovisi i naše zdravlje, zaštiti okoliša koristeći otpad kao gnojivo za vrt, važnosti eko uzgoja i mogućnostima koje pruža vrt,  naučiti da sve što putem hrane unosimo u organizam, gradi nas, a  o tome što smo unijeli ovisi naše zdravlje, naša snaga i naš život, uređenje školskog vrta.

Zadatak:

 • „Vrtim zdravi film“ – izrada zdravog jelovnika te plan vježbanja, posjet (kretanje) OPG-u Herceg i plantaži jagoda 
 • Sadnja cvijeća i povrća, sjemenja u školskom vrtu, sredinom lipnja organizira se eko ručak na livadi ispred škole.
  •  Učenici produženog boravka osmisle tjedni jelovnik te odabiru jela koja će sami spremati uz pomoć kuharica.
  • Učenici produženog boravka izrađuju tjedni plan vježbanja te vode vježbe.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019., rujan 2018. -  rujan 2019. - zauvijek


Nositelji:

 • Ekoodbor, učitelji, učenici i roditelji, učenici produženog boravka  "Čuvari prirode", "Mali istraživači", "Mali ekolozi", "Mali vrtlari"  i djelatnici škole.

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Osvijestiti sve dionike o važnosti razvrstavanja otpada, zaštiti okoliša, otpad odbačen bez razmišljanja šteti našem zdravlju i okolišu, smanjenje otpada na način da ga ponovno upotrebljavamo (recikliramo).

 


Zadatak:

 • Predstavljanje programa učenicima i roditeljima te uključivanje svih dionika u aktivnosti pod geslom „Tko bi rek'o da je tako lako biti eko“
 • Skupljanje papira – izrada odjeće od papira, vaganje i isporuka u Uniju d.d.
  • Učenici i djelatnici škole prikupljaju stari papir, domar škole važe ga i isporučujemo ga Unija d.o.o.u reciklažno dvorište
 • Razvrstavanje otpada - postavljeni su spremnici za različitu vrstu otpada u i ispred škole.
 • Akcije uređenja i očuvanja okoliša, čišćenje, sakupljanje lišća (učenici s roditeljima čiste okoliš škole te sklanjaju lišće u odgovarajuće spremnike)


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019., rujan 2018. -  rujan 2019. - zauvijek

 

 

 


Nositelji:

 • Ekoodbor, učitelji, učenici i roditelji, učenici produženog boravka  "Čuvari prirode" i djelatnici škole.

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

 •  Smanjili smo otpad i osvijestili (promijenili svijest) učenika o važnosti sprječavanja nastanka otpada.
 • Učenike smo potakli na promišljanje i ponovno uporabu kao i educirali o pravilnom razvrstavanju otpada te o štetnom utjecaju otpada i opasnosti onečišćenja, razvoju odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu, zbrinjavanju otpada na propisan način te sanaciju otpadom onečišćenog okoliša.


Realizirani zadaci:
 • 21. studenoga 2018.godine ugostili smo autora  slikovnice "Koprivko-eko" te predstave za djecu "Koprivko i nestali spremnici za otpad", gospodina Branimira Dolenca.
 • Do 31.3.2019. svi učitelji i djelatnici škole zajedno s produženim boravkom prikupljali su stari papir kojeg je domar škole vagao te je isti isporučen Uniji d.o.o. u reciklažno dvorište. Pritom je prikupljeno 260 kg starog papira.
 • Osim starog papira u školi prikupljeno je 30 kg čepova 1 spremnik baterija.
 • Uklonjena su trula stabla te smo zasadili 12 novih stabala (drvored) uz školsko igralište.
 • Učitelji, učenici i produženi boravak – „Čuvari prirode“ zajedno s roditeljima uključili su se u akciju uređenja i očuvanja okoliša te čistili i sakupljali lišće tijekom jeseni.


Vrijeme realizacije:
 • Listopad 2018. - Studeni 2018.
 • Veljača 2019.
 • Ožujak 2019.

Nositelji:
 • Svi učenici, učitelji i djelatnici škole, roditelji, predstavnici MO i Gradske četvrti, gosti edukatori.
Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:
 • Promovirali i motivirali smo  okruženje u školi usmjereno prema pravilnoj prehrani i zdravlju učenika. Osmišljavanjem jelovnika doprinjeli smo očuvanju i unapređenju zdravlja učenika kroz stjecanje potrebnih znanja o pravilnoj prehrani, usvajanja načina i oblika ponašanja usmjerenih zdravom načinu života.

.


Realizirani zadaci:

 • U listopadu (29.10.) obilježili smo u prostorijama škole Dane kruha u kojem su sudjelovali svi učenici razrednih odjela i djelatnici škole.
 • 22. 10. obilježen je Dan jabuka - kuhanje kompota od jabuka.
 • Učenici 3., 4. i 7. razreda uključeni su u projekt „Vrtim zdravi film“ kojeg vodi učitelj Đorđe Spasić, a u  sklopu projekta učenici su osmislili zdravi tjedni jelovnik te odabrali jela koja su sami spremali uz pomoć kuharica.
 • Napravili su zdrave smoothije od jabuka, banana, grožđica i đumbira. Također su ispekli i kolačiće od banane, zobenih pahuljica s mljevenim lješnjacima i rogačem.
 •  Osim toga izrađen je i tjedni plan vježbanja te su vježbe izvedene u parku škole pod vodstvom učenika.
 • U sklopu projekta posjetili smo i OPG-u Herceg i plantažu jagoda, čiji je vlasnik Dubravko Herceg. Tijekom siječnja, veljače i ožujka posađeno je cvijeće i sadnice povrća u prostorijama škole, a krajem ožujka posađeno je cvijeće u školskom dvorištu i povrće u školskom vrtu.


Vrijeme realizacije:
 • Listopad 2018.
 • Veljača 2019.
 • Travanj 2019.
 • Ožujak 2019.

Nositelji:
 • Učenici produženog boravka, Kristina Mišić, učiteljica u PB, koordinatorica; Irena Solenički, učiteljica RN; Ijan Somi, učitelj Informatike; Jasna Matko, kuharica,  Sanja Škrlac, tajnica te Željka Babić, voditeljica Zadruge, učiteljica Geografije, učitelj TZK Đorđe Spasić

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 1. Sakupljamo otpad!
 2. Recikliramo!
 3. Štedimo i čuvamo pitku vodu!
 4. Gasimo svijetlo i računala kad ih ne koristimo!
 5. Sadimo biljke!
 6. Ne bacamo hranu!
 7. Kompostiramo!
 8. Koristimo platnene vrećice!
 9. Čuvamo svoju imovinu!
 10. Razvijamo i širimo ekološku svijest!
 11. Razvijamo svijest o zdravom načinu života!
 12. Štedimo energiju!
 13. Poučavamo druge da čuvaju okoliš!
 14. Čuvamo prirodu!
 15. Živimo u skladu s prirodom!


Eko himna: