Eko škola

Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Zagreb

Horvaćanski trg 1
10436 Rakov Potok

Telefon: 01-6539-002
Fax: 01-6553-133
E-mail: tbracun0@gmail.com
Web: http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Tatjana Bračun Haddad
Školski koordinatori: Tatjana Bračun Haddad i Sandra Koprivnjak
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
  • Misli globalno, jedi lokalno!

    Izrada vlastite kuharice recepata.\nhttps://anyflip.com/zcvar/llmn/#.X4mPIkeeO10.gmail\n http://os-sbencekovica-horvati.skole.hr/?news_hk=1&news_id=780&mshow=664#mod_news

  • GREEN PRODUCTS FOR GREEN EUROPE! WE CAN DO IT!

    https://www.skolskiportal.hr/projekt2/neka-ti-edukacija-bude-inspiracija/zeleni-proizvodi-za-zelenu-europu/