Eko škola

Dječji vrtić Igra, Koprivnica

Kneza Domagoja 93
48000 Koprivnica

Telefon: 048/864-166
Fax:
E-mail: djecji.vrtic.igra@gmail.com
Web: http://vrticigra.hr/

Ravnatelj/ica: Gabrijela Golub
Školski koordinatori: Ivana Knapić, Josipa Dejanović, Dunja Veličan, Adela Teklić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Gabrijela Golub (ravnateljica)
 • Dijana Matoš (psiholog)
 • Ivana Knapić (koordinator)
 • Josipa Dejanović (koordinator)
 • Dunja Veličan (koordinator)
 • Adela Teklić (koordinator)
 • Gordana Mihalić (spremačica)
 • Danimir Kolman (načelnik Općine Rasinja)
 • Dario Jembrek (predstavnik grada Koprivnice)
 • Cane Lazić (predstavnik roditelja)
 • Danijel Halavuk (predstavnik roditelja)
 • Dario Šumiga (predstavnik Hartmanna) 
 • Mia Capek (dijete)
 • Katja Hadelan (dijete)
 • Katja Lazić (dijete)
 • Lukas Polančec (dijete)
 • Ema Radiček (dijete)