Eko škola

Dječji vrtić Tatjane Marinić, Zagreb

Pavlinovićeva 8
10 000 Zagreb

Telefon: 01/3760 133
Fax: 01/3760132
E-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr
Web: www.vrtic-tatjanemarinic.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Kristina Barbarić, prof.
Školski koordinatori: Ivana Brkić, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt