Eko škola

Dječji vrtić Tatjane Marinić, Zagreb

Pavlinovićeva 8
10 000 Zagreb

Telefon: 01/3760 133
Fax: 01/3760132
E-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr
Web: www.vrtic-tatjanemarinic.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Kristina Barbarić
Školski koordinatori: Ivana Brkić, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Kristina Barbarić, ravnateljica
 • Ružica Gudelj, odgojiteljica
 • Željka Žgela, odgojiteljica
 • Marinela Remeta Lucić, predstavnik roditelja
 • Bruno Antolić, domar
 • Marija Kondić, spremačica
 • Ivana Brkić, pedagoginja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan i program djelovanja za pedagošku godinu 2018./2019.
Cilj:
 • razvijati dobre navike i pozitivne stavove kod djece i odraslih o potrebi očuvanja prirode, štednji energije, očuvanju vode i recikliranju
 • razvijati kod djece odgovorno ponašanje prema sebi i drugima
 • obilježavanje eko datuma po odgojnim skupinama u sva 3 objekta prema Eko kalendaru
 •  uključivanje u humanitarne akcije
 •  tijekom pedagoške godine uključivanje u eko akcije koje organizira Udruga Lijepa Naša prema njihovom kalendaru aktivnosti za školsku godinu 2018./2019.

Zadatak:

1. Educiranje djece o važnosti ozonskog omotača za opstanak života na Zemlji te koje su posljedice njenog uništavanja, navikama zdravog življenja, kretanja kao i pravilnog odnosa prema prirodi.

 • PROJEKTI I AKTIVNOSTI POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA EUROPSKOG TJEDNA MOBILNOSTI (rujan 2018.)
 • razgovor o ozonu, što je, zašto je važan, poremećaji u ozonskom omotaču
 • OZZY OZON - strip na hrvatskom jeziku (branitelj našeg planeta)
 • saznanja o prijevoznim sredstvima i njihovim učincima na zrak koji udišemo 
 • 'Jedan dan bez auta' - akcija na razini skupine - dolazak u vrtić javnim prijevoznim sredstvom, pješke, romobilom, biciklom
 • posjet djece DHMZ- u

2. Razvijati ekološku svijest o važnosti vode za život te potrebi njenog očuvanja.

 • PROJEKTI I AKTIVNOSTI VEZANI UZ DAN HRVATSKIH VODA (rujan 2018.), SVJETSKI DAN OCEANA/MORA, SVJETSKI DAN ZAŠTITE VODA (ožujak 2019.).
 • VODA KAO STANIŠTE (život u moru, rijeci, jezeru i bari).
 • Provođnje aktivnosti eksperimentiranja i istraživanja vodom.
 • PROVEDBA RAZNOVRSNIH AKTIVNOSTI: pokusi, istraživanje slikovnih i pisanih materijala, likovno, govorno i glazbeno izražavanje.

3. Vođenje brige o racionalnoj potrošnji vode, energije i čistoće okoliša (kod djece, roditelja i svih djelatnika vrtića).

 • PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE VODE IZ SPREMNIKA ZA VODU - 'Zdenko vodenko' (osvještavati odlaganje ostataka pitke vode koju djeca nisu mogla popiti za zalijevanje cvijeća u sobi i na balkonu )
 • PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE KIŠNICE IZ SPREMNIKA ZA KIŠNICU (zalijevanje povrtnjaka).
 • FORMIRANJE EKO PATROLE (radi praćenja provedbi aktivnosti).

4. Upoznavanje procesa nastanka kruha i poticanje pozitivnog odnosa prema ekološkoj zdravoj prehrani, kulturi blagovanja i tradicijskim vrijednostima (pribor i predmeti).

 • 'OD POLJA DO STOLA'
 • DANI KRUHA - Dani zahvalnosti za plodove zemlje (listopad) :
  • upoznavanje različitih vrsta žitarica i njihovih prerađevina 
  • proces nastanka kruha i kolača od integralnog brašna
  • upoznavanje novih okusa i prihvaćanje nove hrane 
  • vrste kuhinjskih pomagala i pribora (nekada i sad)
  • projekt 'Jabuke', projekt 'Dunje'
  • priprema zdravih napitaka
  • Piramida zdrave prehrane 

5. Razvoj svijesti o zdravoj hrani bez upotrebe pesticida i umjetnih gnojiva (gdje se uzgaja voće i povrće te na koji način?) 

 • POSJET TRŽNICI (štand OPG - a), KOMPOSTIRANJE, ZDRAVI ROĐENDANI (svježe i sušeno voće, zdrave grickalice)
 • JESENSKE SVEČANOSTI - obilježavanje po odgojnim skupinama 
 • Posjet eko seoskom gospodarstvu - izlet za starije skupine 

6 . Djeca uče 'čineći' važne stvari vezane za biljke, njihov razvoj i rast (od sjemena do ploda) te utječemo kod djece na razvoj zdravih prehrambenih navika.

 • POVRTNJAK - u jesen prekopavanje tla za sadnju novih kultura, gnojenje - hranjenje tla 
  • proljetni radovi (pripremanje zemlje- rahljenjem, razbijanje zemlje), sadnja povrća
  • zalijevanje, branje i kušanje 
  • sjetva povrtnih kultura u sobi (siječanj i veljača)

7. Razvijati svijest o važnosti boravka na svježem zraku (kretanje, vježbanje, sportske aktivnosti)

 • 'U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH'
  • pješačenje - park šuma Tuškanac, šetnja obližnjom okolicom 
  • trčanje 
  • sat tjelesnog vježbanja - u park šumi, na livadi, u dvorani
  • jutarnja tjelovježba
  • upoznajemo sportove kroz redovne planirane aktivnosti  (organizirani susret sa spotašem u vrtiću)
  • aktivnosti brige o zdravlju

8. Upoznavanje vrsta ptica i drugih životinja kroz sva godišnja doba  - razvijanje empatije i brige za životinje, poticanje bioraznolikosti

 • AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA  SVJETSKOG DANA ZAŠTITE ŽIVOTINJA
 • zaštićene životinje 
 • briga za ptice zimi (hranjenje, izrada hranilica i kućica za ptice)
 • sudjelovanje djece i roditelja u hranjenju ptica 
 • hotel za kukce
 • ribnjak
 • posjet Lovačkom i Prirodoslovnom muzeju 
 • projekt 'Pčele' - ožujak i travanj

9. Božićna humanitarna akcija vezana za sudjelovanje u Unicefovom projektu 'Škole za Afriku' 

 • uključeno više  skupina u sva 3 objekta (izrada prigodnih sredstava za ukrašavanje - nakit, čestitke, razni ukrasni predmeti)
 • prodajom na sajmu prikupljaju se novčana  sredstva za djecu Afrike

10. Podizanje svijesti djece i odraslih o važnosti i različitim mogućnostima očuvanja i zaštite okoliša, voda, energije i tla. Razvijati ekološku svijest djece te osjetljivost za eko probleme današnjice. Briga za zasađeno bilje.

 • AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA PLANETA ZEMLJE
  • uređenje okoliša vrtića (sadnja cvijeća i različitih sadnica)
  • sadnja kamilice, mente i lipe
  • uzdignute gredice za zasađeno bilje
  • čišćenje žardinjera, briga o sobnom bilju - 'I drveću srce kuca' 

11. Razvijati svijest o važnosti razvrstavanja, odlaganja,  zbrinjavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i obiteljskom domu 

 • 'NIJE SMEĆE SVE ZA VREĆE' (tijekom cijele godine) :                            
  • razvrstavanje i briga o otpadu 
  • prerada starog papira
  • izrada glazbala i didaktike od neoblikovanog materijala
  • obilježavanje Eko projektnog dana 25.04.2019.

12. Prepoznavanje i određivanje pripadnosti nekog resursa određenom izvoru energije

 • OBILJEŽAVANJE ENERGETSKOG TJEDNA
  • obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost u vrtiću

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom cijele pedagoške godine uz dokumentiranje provedenih aktivnosti.

Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji iz odgojnih skupina koje su uključene u provedbu eko aktivnosti iz sva 3 objekta, članovi stručnog tima koji su uključeni u provedbu, tehničko osoblje vrtića te roditelji u pojedinim zajedničkim aktivnostima. 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Realizacija aktivnosti prema Planu i programu djelovanja za pedagošku godinu 2018./2019.
Ostvareni ciljevi:
 • razvoj dobrih navika i pozitivnih stavova kod djece i odraslih o potrebi očuvanja prirode, štednji energije, očuvanju vode i recikliranju
 • obilježavanje eko datuma po odgojnim skupinama u sva 3 objekta prema Eko kalendaru
 • razvoj odgovornog ponašanje prema sebi i drugima
 • provedena je humanitarna akcija – Božićni sajam
 • ·tijekom pedagoške godine uključivanje u eko akcije koje organizira Udruga Lijepa Naša prema njihovom kalendaru aktivnosti za školsku godinu 2018./2019.

Realizirani zadaci:
 1. Educiranje djece o važnosti ozonskog omotača za opstanak života na Zemlji te koje su posljedice njenog uništavanja, navikama zdravog življenja, kretanja kao i pravilnog odnosa prema prirodi.
 2. Razvijati ekološku svijest o važnosti vode za život te potrebi njenog očuvanja.
 3. Vođenje brige o racionalnoj potrošnji vode, energije i čistoće okoliša (kod djece, roditelja i svih djelatnika vrtića).
 4. Upoznavanje procesa nastanka kruha i poticanje pozitivnog odnosa prema ekološkoj zdravoj prehrani, kulturi blagovanja i tradicijskim vrijednostima (pribor i predmeti).
 5. Razvijati svijest o važnosti boravka na svježem zraku (kretanje, vježbanje, sportske aktivnosti)
 6. Upoznavanje vrsta ptica i drugih životinja kroz sva godišnja doba  - razvijanje empatije i brige za životinje, poticanje bioraznolikosti
 7. Razvijati svijest o važnosti razvrstavanja, odlaganja,  zbrinjavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i obiteljskom domu 
 8. Božićna humanitarna akcija vezana za sudjelovanje u Unicefovom projektu 'Škole za Afriku' 
 9. Čišćenje prostora eko sredstvima
 10. Dan planeta Zemlje – obilježavanje projektnog dana (2017./2018.)
 11. Prepoznavanje i određivanje pripadnosti nekog resursa određenom izvoru energije

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019. uz dokumentiranje provedenih aktivnosti.


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji iz odgojnih skupina koje su uključene u provedbu eko aktivnosti iz sva 3 objekta, članovi stručnog tima koji su uključeni u provedbu, tehničko osoblje vrtića te roditelji u pojedinim zajedničkim aktivnostima. 

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Uči od drveta

 • Stoj uspravno i ponosno
 • Uživaj u svježem zraku
 • Budi svjestan svojih korijena 
 • Pij puno vode
 • Budi svjestan svoje prirodne ljepote
 • Znaj da nakon svake zime dolazi sunce
 • Uživaj u pogledu

Eko himna: