Eko škola

Dječji vrtić Tatjane Marinić, Zagreb

Pavlinovićeva 8
10 000 Zagreb

Telefon: 01/3760 133
Fax: 01/3760132
E-mail: vrtic.tatjanemarinic@zagreb.hr
Web: www.vrtic-tatjanemarinic.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Kristina Barbarić, prof.
Školski koordinatori: Ivana Brkić, pedagoginja
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Ružica Gudelj, odgojiteljica; Željka Žgela, odgojiteljica; Marina Antolić, zdravsrvena voditeljica; Bruno Antolić, domar; Tena Car Marjanović, roditelj; Katarina Jurišić, spremačica; Ivana Brkić, pedagoginja; Kristina Barbarić, ravnateljica.

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Eko djelovanja
Cilj:
 • podizanje svijesti djece i odraslih o važnosti i različitim mogućnostima očuvanja i zaštite okoliša, vode, energije i tla
 • razvijati ekološku svijest djece te osjetljivost za eko probleme današnjice
 • briga za zasađeno bilje

Zadatak:
 • sudjelovanje i ove godine u eko akciji pošumljavanja "Zasadi stablo ne budi panj", ovo je treći put da sudjelujemo u toj Nacionalnoj inicijativi i sudjelovat ćemo i dalje
 • razmnožavanje sadnog materijala pomoću sjemena kojeg smo sami pronašli u šumi u blizini - sadi lokalno drveće, ne invazivne vrste ili koja geografski i klimatski ne pripada području (hrastići, tisa i divlji kesten sada su već trogodišnjaci) za sadnju sljedeće godine
 • upoznavanje s proljetnicama i drvećem iz neposredne okoline kao i našeg vrta
 • umjetnički izraz: od prirodnina i tkanine izrada svjetiljki, dramatizacija priče "Ogledalce"
 • aktivnosti povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje:
  • EKO OLIMPIJADA
  • PROJEKTNI DAN (održat će se 14. travnja 2022.) - napokon epidemiološke mjere dopuštaju da nam se i roditelji pridruže
  • tema: recikliranje otpada (papir, tkanine, vuna)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Eko skupina Jabuke.

Naziv teme: Razvoj svijesti o važnosti razvrstavanja, odlaganja , zbrinjavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i obiteljskom domu Naslov: Pravilno odloži, zbrini pojedinu vrstu otpada
Cilj:

Edukacija djece, djelatnika vrtića, a zatim i roditelje o pravilnom razvrstavanju otpada, miješanom komunalnom otpadu – otpadu iz kućne upotrebe.


Zadatak:
 • razvijati svijest o pravilnom načinu razvrstavanja otpada i odlaganja o odgovarajuće spremnike
 • educirati djecu zašto je važno odvajati otpad uz različite priče, slikovnice enciklopedije
 • shvatiti otpad kao ekološki problem s higijenskog i estetskog gledišta i upoznati moguća riješenja
 • saznati proces recikliranja stakla i konzerve
 • poticati  od otpada izradu predmeta za igru i svakodnevnu upotrebu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • Djeca znaju razliku između smeća i otpada pa smo različitim aktivnostima osvijestili gdje se u koji spremnik odlaže miješani komunalni otpad ,otpad iz kućne upotrebe. Osvijestili smo da se i metalni otpad može odlagati u žuti spremnik.
 • Djeca pravilno odlažu otpad proizveden u vrtiću nakon aktivnosti u postojeće spremnike:  papir u Žirka Papirka, metalni otpad u  Metalka, baterije u mali crveni spremnik napravljen od kartonske kutije, bio otpad u mini komposter na balkonu. Vanjski plastićni komposter zamijenit ćemo novim koji smo dobili kao donaciju od jednog roditelja.  
 • Reciklirali smo vunicu i tkaninu, papirnate vrećice  i izradili božićne ukrase. Simpatične šišmiše izradili od toaletnog papira.

Nositelji:

Eko skupina Jabuke.

Naziv teme: Izrada pravila za vlasnike s kućnim ljubimcima i postavljanje pravila u park šumi Tuškanac
Cilj:

Radi sigurnog boravka djece u prirodi i na ulici, cilj nam je osvijestit  lokalnu zajednicu o pravilnom vođenju pasa u šetnju.


Zadatak:
 • zadovoljiti dječji interes za ljubimcima, naglasak na psima
 • razvijati spoznaju o brizi za pse, briga dok šetaju pse parkom ili ulicom ( vođenje pasa na uzici, kupljenje psećeg izmeta iza životinje)
 • utjecati na razvoj percepcije, vizualne i taktilne –promatranjem fotografija
 • omogućiti kreativne načine izražavanja olovkom, bojom, papirom
 • poticati razvoj fine motorike, crtanje i razvoj pred čitalačkih vještina –crtanje i pisanje pravila
 • educirati vlasnike kućnih ljubimca o opasnosti interakcije djeteta sa psom bez nadzora

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak 2022. i do kraja pedagoške godine 2021./2022.

 • Djeca vole boraviti u park šumi Tuškanac. Šuma je zahvalna za dječje igre i aktivnosti. U šumi, u prirodi znači činiti nešto, biti slobodan, a ne samo promatrač.
 • Primjećujemo kako i psi vole trčati u šumi. Često bi se igrali sa djecom, ali tu igru neka djeca ne razumiju , boje se, a i psi znaju biti nepredvidivi pa i skočiti na dijete. Dijete će uplašeno kriknuti pa i vrisnuti. Javlja se strah.
 • Mi kao eko skupina razgovarali smo o tom problemu i dogovorili se da napravimo PRAVILA U PARK ŠUMI ZA VLASNIKE S KUĆNIM LJUBIMCIMA (PSIMA).
 • Djeca su olujom ideja dolazila do različitih rješenja, ideja. Vlasnici bi pse trebali voditi na lajni, psi bi trebali imati brnjicu da ne grizu nekog. Djeca su i zaključila – kada pas kaka, treba ponijeti vrećicu i pokupiti kakicu.
 • Zamišljeno, ostvareno. Djeca su napisala pravila, crtala pse i pravila su brzo bila gotova. Sve smo plastificirali da nam se u slučaju kiše ne smoče, potrgaju. Napravili smo plakat i za vrtić i obavijestili roditelje o našoj aktivnosti. Roditelji su nas pohvalili i podržali akciju.
 • U park šumi Tuškanac pravila smo postavljali na drveće, klupe i čekali reakcije. Vlasnike pasa koji su vodili pse bez lajne djeca su educirala o pravilnom vođenju pasa parkom i pokazivali plakate. Vlasnici su nam se ispričavali, podržavali nas u akciji i stavljali psima uzice oko vrata.
 • Gospođe u šetnji razgledavale su plakate i potom nam govore kako im se sviđaju plakati, a potom i sama ideja.  U potpunosti se slažu s porukom kao i sa eko program.

Nositelji:

Eko skupina Jabuke.

Naziv teme: Čišćenje sobe dnevnog boravka eko sredstvima
Cilj:
 • čišćenje prostora u kojem borave djeca sredstvima koja nisu štetna za ljude, bez kemikalija i koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš
 • čišćenje prostora na zdrav, ekološki i jeftin način

Zadatak:
 • razvijanje higijenskih navika i higijene prostora
 • osvijestiti da se sve može očistiti  i posve prirodno – limunom, octom, sodom bikarbonom, solju, dodavanjem esencijalnih ulja u pripravke, ovaj put lavandom, a  soba nakon čišćenja tako fino miriši

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studeni 2021.

 • Djeca uživaju u pripremama sredstava za čišćenje i u njihovim mirisima. Svi su se uključili u akciju čišćenja.  Teta spremačica nas je pohvalila i rekla kako nam je soba čista i lijepo miriši.
 • Sljedećih dana govore kako su kod kuće čistili s roditeljima  eko sredstvima i na taj način čuvali prirodu.

Nositelji:

Eko skupina Jabuke.

Naziv teme: Vođenje brige o racionalnoj potrošnji vode, energije i čistoće okoliša (kod djece, roditelja i svih djelatnika vrtića) Naslov: Racionalno trošimo vodu i prikupljamo i u tome nam pomaže Vodenko Zdenko
Cilj:

Potaknuti usvajanje osnovnih znanja o načinima brige i očuvanja vode.


Zadatak:
 • upoznati djecu iz druge skupine sa realizacijom važnosti štednje vode
 • osvještavanje važnosti štednje i korištenje vode kroz lik Vodenka Zdenka, spremnika za vodu u koji djeca odlažu vodu koju ne mogu popiti, a zatim tom vodom zalijevaju cvijeće ,a i poslužit će im za različite igre i eksperimente s vodom
 • vježbanje krupne i fine motorike – točenje tekućine u mali otvor spremnika pazeći da ne proliju
 • svakodnevno podsjećati i upozoravati jedni druge na obavezno zatvaranje vode nakon pranja ruku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • Djeca kada ne mogu popiti vodu obavezno ju uliju u Vodenka Zdenka i na taj način brinu o racionalnoj potrošnji vode, a i pobrinu se  da Zdenko ne ostane žedan.
 • Vodom iz spremnika zalijevaju cvijeće u sobi i na balkonu,  povrće u dvorištu, a voda nam posluži i za različite igre i eksperimente kao i za pranje kistova nakon likovne aktivnosti.
 • Vodenka Zdenka napravili smo i poklonili starijoj  skupini Pčelice i educirali ih o racionalnoj potrošnji  i zbrinjavanju vode. Djeca su se Vodenku razveselila i obećala nam da će kad ne budu mogli popiti vodu  iz čaše ili šalice izliti u Zdenka.

Nositelji:

Eko skupina Jabuke i djeca iz skupine Pčelice.

Naziv teme: : Razvoj ekološke svijesti o važnosti vode za život te potrebi njenog očuvanja PROJEKTI I AKTIVNOSTI VEZANI UZ DAN HRVATSKIH VODA, MEĐUNARODNI DAN RIJEKA, SVJETSKI DAN ZAŠTITE VODA, SVJETSKI DAN ZAŠTITE VODA
Cilj:

Razvijati ekološku svijest o važnosti vode za život, potrebi njenog očuvanja, ali i o dramatičnim pojavama onečišćenja mora, rijeka, jezera.


Zadatak:
 • razvoj svijesti da je voda opće dobro i namijenjena svima, te upozoravati da vodu treba čuvati, zaštititi od onečišćenja i štedljivo se njome koristiti
 • provoditi aktivnosti o novim saznanjima o životu u moru, rijekama, jezerima, ribnjacima
 • provoditi aktivnosti eksperimentiranja i istraživanja vodom
 • otkrivanje putem fotografija,  plakata, tekstova,  o raznolikosti živih bića u vodama
 • izraditi nova pravila o postupku očuvanja vode u vrtiću i u obitelji

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2021., ožujak 2022., lipanj 2022.

 • Listajući slikovnice, enciklopedije djeca opažaju koliko se smeća baca u vodu i to ih zabrinjava.
 • Primjećuju i bačene maske za zaštitu lica u moru.  Razgovaramo o zaplitanju životinja o otpad, pa čak i gutanju otpada, o štetnim učincima.
 • I sami primjećuju bačeno smeće u morima i rijekama kada su na izletima. Obećavaju  da oni neće nikada bacati smeće u mora i rijeke i na taj način zagađivati. Govore da čak i upozore kada vide da to netko učini.
 • Vesele ih aktivnosti u vrtiću sa vodom: nadopunjavanje ribnjaka vodom, različite likovne aktivnosti slikanja prehrambenim bojama pomiješane s vodom, čitanje priča o vodi, stihovima i pjesmama o vodi. Znaju da bez vode nema života i da je i biljkama kao ljudima neophodna za život.

Nositelji:

Eko skupina Jabuke.

Naziv teme: Podizanje svijesti o važnosti prometne kulture i pravilnog ponašanja u prometu kao i poticanje ekološki različitih mogućnosti kretanja s ciljem očuvanja okoliša PROJEKTI I AKTIVNOSTI POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA, EUROPSKOG TJEDNA MOB
Cilj:

Osvijestiti važnost kretanja eko prijevoznim sredstvima zbog utjecaja prometa na čovjeka i prirodu.


Zadatak:
 • poticati kod djece zdrave navike kretanja i time osnaživanja tijela
 • obogaćivanje dječje spoznaje o prometnoj kulturi putem fotografija prometa i vozila, slikovnica, priča, stihova, gledanja dijafilma o vozilima
 • uočavanje opasnosti od prometnih vozila i naglašavanje važnosti semafora i zebre
 • potaknuti djecu, roditelje, djelatnike vrtića barem da na jedan dan dođu u vrtić pješke, biciklom, romobilom, rolama, javnim prijevozom radi očuvanja svog zdravlja i zdravlja planeta Zemlje

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2021. i tijekom pedagoške godine 2021./2022.

 • Mailom ali i usmeno obavijestile smo roditelje  o akciji i potaknule ih da nam se priključe. Zaključili smo da ih je 50% došlo pješice, 2% autobusom i ostali automobilom. Djeca koja su došla automobilom rekli su da se roditeljima jako žurilo i da daleko stanuju, ali su opomenuli roditelje koliko automobil zagađuje zrak i šteti ozonskom omotaču.
 • Mnoštvo  različitih aktivnosti  na ovu temu pridonijele su boljoj osviještenosti djece i roditelja o važnosti korištenja održivih  prijevoznih sredstava i očuvanja prirode.

Nositelji:

Eko skupina Jabuke, roditelji, djelatnici vrtića.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Ralizacija aktivnosti prema Planu i programu djelovanja za pedagošku godinu 2021/2022.
Ostvareni ciljevi:
 • Stekli zdrave navike kod djece.
 • Zdrava, organska i raznovrsna prehrana. 
 • Motivirali odrasle i djecu na samostalan uzgoje hranu koju smo jeli i tako pridonjeli svome zdravlju i bioraznolikosti svoga okruženja.
 • Osviještavali  lokalnu zajednicu o pravilnom vođenju pasa u šetnju.
 • Stekli zdrave navike svakodnevnog boravka na svježem zraku i kretanja; pozitivno djelovali na njihov cjeloviti razvoj, jačati imunitet (što je od velike važnosti u ovo vrijeme pandemije).
 • Pomoć životinjama zimi, privukli veći broj raznih životinjica u naše dvorište i tako smo potakli bioraznolikost u našem vrtu i učili o njenoj važnosti za naš ekosustav. Stekli zdrave ekološke navike.
 • Stvaramo vlastite doživljaje kroz stvarna iskustva, postali smo aktivni članovi zajednice u kojoj živimo i doprinosimo boljem i zdravijem svijetu koji nas okružuje.
 • Osvijestili važnost kretanja eko prijevoznim sredstvima zbog utjecaja prometa na čovjeka i prirodu.
 • Razvijamo ekološku svijest o važnosti vode za život, potrebi njenog očuvanja, ali i o dramatičnim pojavama onečišćenja mora, rijeka, jezera.

Realizirani zadaci:
 • Poticali djecu na konzumiraje voća i povrća, začinskog bilja, čajeva i žitarica koje su sami uzgojili i pripremili. Zasadili voćke koje mogu i oni i životinje konzumirati (sokovi, voće, marmelade, kompoti, namazi,...). Ponudili djeci nekoliko projekata na temu:
  • "Odlaganje biootpada" od voća, iz vrta u bio odlagalište (komposter), kad sazrije vratimo ga u vrt kao Projekt.
  • "Povrtnjak kroz četiri godišnja doba" gdje smo odbacili tradicionalni način obrade vrta i prešli na održivi (vrt bez kopanja). Marljivo istražiti koji susjedi odgovaraju kojoj povrtnici i koje cvijeće saditi pri zaštiti od nametnika.
  • Projekt "Od zrna do kruha" gdje će se djeca upoznati s nastankom kruha, a i s vrstama žitarica. Razvijati kod djece pozitivan odnos prema hrani.
 • Poticali kod djece sport i kretanje na otvorenom u obliku: istraživanja prirode, šetnja, planinarenja, trčanja, vježbi na spravama, svladavanja neravnina i prirodnih poligona, penjanja, skakanja, rada u povrtnjaku, vrtu, upoznavanja vrtićkog okruženja…
 • Svakodnevno poticali djecu na empatiju i brigu o životinjskom svijetu, pomagati istima kada teže dolaze do hrane i vode. Učiti o važnosti i potrebama životinja, važnosti za planet Zemlju i njen opstanak (ptice, kukci, gliste, šišmiši,....).
 • Poticali djecu (nažalost ni ovoga puta nismo mogli pozvati roditelje zbog epidemioloških mjera) i odgojitelje na ekološke akcije pošumljavanja i međusuradnje institucija (rasadnik Zrinjevac  odgojitelji i djeca vrtića) za dobrobit svih nas i našeg planeta Zemlje.
 • Razvijali svijest da je voda opće dobro i namijenjena svima, te upozoravati da vodu treba čuvati, zaštititi od onečišćenja i štedljivo se njome koristiti.
 • Razvijanje higijenskih navika i higijene prostora.
 • Osviještavanje da se sve može očistiti  i posve prirodno – limunom, octom, sodom bikarbonom, solju, dodavanjem esencijalnih ulja u pripravke, ovaj put lavandom, a  soba nakon čišćenja tako fino miriši.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Eko skupina Jabuke, roditelji, ravnateljica, lokalna zajednica, djelatnici rasadnika Zrinjevac, udruga "Zasadi stablo ne budi panj", domari.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Uči od drveta

stoj uspravno i ponosno

uživaj u svježem zraku

budi svjestan svojih korijena

pij puno vode

budi svjestan svoje prirodne ljepote

znaj da nakon svake zime dolazi sunce

uživaj u pogledu


Eko himna: