Eko škola

Osnovna škola Velika Mlaka

Brune Bušića 7
10408 Velika Mlaka

Telefon: 01 6235606
Fax:
E-mail: os.velika.mlaka1@zg.t-com.hr
Web: http://www.os-velika-mlaka.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Zrinka Šućur
Školski koordinatori: Zrinka Šućur i Nataša Čurić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Edukativni školski vrt

  Ciljevi:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nUpoznati različite ljekovie i začinske biljke\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nRazlikovanje ljekovitog bilja od otrovnog\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nUpoznati načine sađenja, uzgoja i ubiranja biljaka\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nPoticanje kreativnosti i timskog rada\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nUočavanje važnosti kopostiranja\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nNaglasiti važnost uzgoja vlastitog bilja\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nPovezivanje organske proizvodnje sa zaštitom prirode i održivim razvojem\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nZadatci:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nUređenje školskog vrta\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nIzgradnja kompostišta\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nOdržavanje kompostišta\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nPriprema klijališta, sadnja bilja, uzgoj, priupljanje, sušenje, spremanje bilja\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n

 • Voštalice

  Uočavanje štetnosti koju plastične vrećice i folije za zamatanje hrane uzrokuju u prirodi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nPoticanje kreativnosti i timskog rada\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n

 • Izrada maski od papira i kartona

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • učenici: Ivon Lučić, Bela Ostojić, Dora Bedeković
 • školski koordinator: Nataša Čurić, Zrinka Šućur
 • učiteljice: Marija Janković, Tamara Špehar
 • predstavnica stručnog tima: Mihaela Tomašić, pedagoginja
 • tehničko osoblje: Ivica Veselić, Senka Primorac, Slavica Matković
 • predstavnici roditelja: Vedrana Bertol, Ivana Andrić Penava (Udruga Žena Velike Mlake)
 • predstavnik lokalne uprave: Marko Ružić, voditelj Ureda za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice
 • predstavnik lokalnog gospodarstva: Frane Ivković
 • predstavnik lokalnih ekoloških udruga: Vladimir Štarkelj
 • v. d. ravnatelja: Zrinka Šućur

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Električna energija- štednja električne energije
Cilj:
 • Upoznavanje učenika s načinima proizvodnje električne energije
 • Poticanje učenika na racionalniju potrošnju električne energije u školi i u vlastitom domu
 • Upoznavanje s obnovljivim izvorima energije

Zadatak:
 • praćenje potrošnje električne energije
 • popis trošila unutar škole
 • provedba akcije pozivanja na štednju električne energije kroz održavanje predavanja u razredima na različite teme- korištenje projektora, kompjutera, korištenje klima uređaja, zamjena sijalica
 • statistička usporedba i analiza potrošnje električne energije po mjesecima
 • postavljanje informativnih i upozoravajućih natpisa o potrošnji električne energije u blizini trošila i prekidača

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom godine 2018./2019.

 • Fotodokumentacija
 • Izvješća i statistika
 • Prezentacije
 • Izrada panoa

Nositelji:
 • učitelji fizike i tehničke kulture
 • učenici 5.-8. razreda
 • domar
 • Eko patrola
Naziv teme: Otpad- razvrstavanje i recikliranje
Cilj:
 • uočavanje različitih vrsta otpada
 • sakupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje papirnatog,
 • plastičnog, staklenog, baterijskog i bio otpada
 • razvijanje navike razvrstavanja otpada
 • osvijestiti vlastite navike odlaganja otpada
 • osvještavanje mjesne zajednice o negativnim navikama odlaganja otpada
 • Eko petak- zadnji petak u mjesecu je dan prikupljanja i vaganja baterija, prikupljanja čepova, plastičnih boca, papira

Zadatak:
 • uočavanje različitih vrsta otpada
 • sakupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje papirnatog,
 • plastičnog, staklenog, baterijskog i bio otpada
 • razvijanje navike razvrstavanja otpada
 • osvijestiti vlastite navike odlaganja otpada
 • osvještavanje mjesne zajednice o negativnim navikama odlaganja otpada
 • izvještavanje u Eko- kutku školskog lista ,,Periskop"
 • Eko četvrtak- zadnji četvrtak u mjesecu je dan prikupljanja i vaganja baterija, prikupljanja čepova, plastičnih boca, papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom godine 2018./2019.

 • Fotodokumentacija
 • Izrada izvješća i analiza
 • Izrađeni spremnici

 

 


Nositelji:
 • ekološka skupina ''Eko klub''
 • svi učenici i razrednici
 • tehničko osoblje
 • Cvjećari

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Tetrapak
Ostvareni ciljevi:
 • Odgovorno zbrinjavanje upotrijebljene tetra pak ambalaže

Realizirani zadaci:
 • Tematski zadatci i ideje tvrtke Tetra Pak
 • Učenici 4.e razreda izradili su hranilice za ptice i postavili ih oko škole

Vrijeme realizacije:

Siječanj 2019.


Nositelji:
 • Učenici 4.e razreda
Naziv teme: Električna energija
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje učenika s načinima proizvodnje električne energije
 • poticanje učenika na racionalniju potrošnju električne energije u školi i u vlastitom domu

Realizirani zadaci:
 • provedba akcije pozivanja na štednju električne energije kroz održavanje predavanja u razredima na različite teme- korištenje projektora, kompjutera, korištenje klima uređaja, zamjena sijalica
 • postavljanje informativnih i upozoravajućih natpisa o potrošnji električne energije u blizini trošila i prekidača

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • učenici 5.-8. razreda
 • domar
 • Eko patrola
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje različitih vrsta otpada
 • sakupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje papirnatog, plastičnog
 • razvijanje navike razvrstavanja otpada
 • osvijestiti vlastite navike odlaganja otpada
 • izvještavanje u Eko- kutku
 • Ekočetvrtak- zadnji četvrtak u mjesecu je dan prikupljanja i vaganja baterija, prikupljanja čepova, plastičnih boca, papira

Realizirani zadaci:
 • osnivanje ekološke skupine ''Eko klub''
 • upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima s planom i programom rada eko- škole
 • redovno prikupljanje u predviđeni kontejner i odvoz papira prema potrebi
 • izrada posuda za božićnu pšćenicu od reciklirane plastike
 • humanitarno prikupljanje plastičnih čepova
 • procjena stanja okoliša u mjestu
 • organizacija akcija čišćenja okoliša škole
 • uključivanje u humanitarne akcije prikupljanjem otpada poticati kod djece empatiju prema potrebitima

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • ekološka skupina ''Eko klub''
 • svi učenici i razrednici
 • tehničko osoblje
 • cvjećari
Naziv teme: Platnene vrećice i voštane umatalice za hranu
Ostvareni ciljevi:
 • Uočavanje štetnosti koju plastične vrećice i folije za zamatanje hrane uzrokuju u prirodi
 • Poticanje kreativnosti i timskog rada

Realizirani zadaci:
 • Izrada voštanih umatalica za hranu od tekstila i voska
 • Izrada plakata i prezentacije na temu štetnosti plastičnih vrećica i folija za zamatanje hrane

Vrijeme realizacije:

Siječanj, veljača, ožujak, travanj 2019.


Nositelji:
 • Učenička zadruga ''Jabuka''
Naziv teme: Dan kruha- dani zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje učenika s običajima vezanim za kruh i proizvode od kruha, te predstavljanje hrvatskih običaja
 • Razvijanje pozitivnog stava prema zdravoj prehrani
 • Naučiti razlikovati autohtone proizvode od raznih vrsta brašna
 • Upoznati se s mogućim dozvoljenim, ali i štetnim aditivima u pekarskim proizvodima
 • Poučiti učenike o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage
 • Osvijestiti različitu važnost koju kruh i žitarice imaju u našoj prehrani

Realizirani zadaci:
 • Pečenje i pripremanje krušnih proizvoda
 • Postavljanje i uređivanje izložbenih štandova u holu škole
 • Blagoslov kruha
 • Prigodni program za učenike i posjetitelje
 • Uređenje prigodnog kutka u holu škole

Vrijeme realizacije:

Listopad  2018


Nositelji:
 • Učenička zadruga ''Jabuka''
 • Ekološka skupina ''Eko klub'', INA Cvjećari
 • Kuharice
 • Učitelji
 • Ravnateljica
 • Župnik
Naziv teme: EDUKATIVNI ŠKOLSKI VRT
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje kreativnosti i timskog rada
 • Priprema terena za daljnu izgradnju 

 


Realizirani zadaci:
 • Prikupljen potrebni materijal za izgradnju vrta- žica, stupovi, daske itd.
 • Bušenje rupa za stupove
 • Uređenje školskog vrta
 • Izgradnja kompostišta

Vrijeme realizacije:

Ožujak, travanj 2019.


Nositelji:
 • Učenička zadruga ''Jabuka''
 • Ekološka skupina ''Eko klub'', INA Cvjećari
 • Spremačice
 • Domar
 • Roditelji
 • Učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prirodu paziš

kad cvijeće ne gaziš.

Čepove skupljamo

dok se okupljamo.

Ako Sava nije zdrava, 

sve nas boli glava.

Svaki ekolog nama je bitan,

na cijelom svijetu korak je sitan.

Turopoljski hrast

nama je strast.

Zelena trava naša je nada,

radujmo se svi sada.


Eko himna:

Eko-škola mi ćemo postati

I cijelom svijetu poruku poslati.

Razdvajat ćemo otpad da ne postane smeće

Već nešto korisno i mnogo veće.

 

R: Zelene boje lijepo joj stoje,

     Naša Eko-škola to je

 

Borovi našu školu okružuju

I zovu djecu da se udružuju

U čuvanju svega što kisik nam daje

Grmova, cvijeća i mirisne trave.

 

R: Zelene boje lijepo joj stoje,

     Naša Eko-škola to je

 

Tako će nam škola ostati čista

Da svakog jutra ponovno blista

Uz puno igre i malo truda

Naš eko-projekt vidjet će se svuda.

 

R: Zelene boje lijepo joj stoje,

     Naša Eko-škola to je

 

Štedimo struju, štedimo vodu,

Pomozimo tako cijelom ljudskom rodu.

Skupljamo papire, boce i čepove

Da zaradimo bolesnoj djeci za lijekove.