Eko škola

Prirodoslovna škola Split

Matice hrvatske 11
21000 Split

Telefon: 021 465 462
Fax: 021 465 462
E-mail: ravnatelj@prirodoslovna.hr
Web: http://prirodoslovna.trema.hr/

Ravnatelj/ica: Marija Pustak
Školski koordinatori: Ivana Miletić, Katija Lončar
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Marija Pustak, prof.
 • Koordinatorice: Ivana Miletić, prof. i Katija Lončar, prof.
 • Članovi iz reda profesora:
  • Mirjana Župa,prof. 
  • Sanja Brkić, prof.
  • Dragana Vručinić, prof.
  • Matilda Jelaska, prof.
  • Adriana Poljak, prof.
  • Jadranka Gavrilović, prof.
  • Ivana Šarić, prof.
  • Snježana Komić, prof.
  • Ljilja Mišćević, prof.
  • Ivana lipovac, prof.
  • Ilijana Gudelj, prof.
  • Zrinka Bralić, prof.
 • Članovi iz reda učenika: 
  • Sara Meštrović
  • Ante Bogojević
  • Toma Santica
  • Ema Škare
  • Ani Ordulj
  • Frane Prljević
  • Nina Dželalija
  • Jeny Hrstić
  • Gabriela Paleško
  • Nela Žužul
  • Sara Čulić
  • Antonio Blagaić
  • Duje Milišić
  • Josip Ćuk
  • Josip Tavra
  • Ivana Gusić
  • Šimun Vrsalović
  • Lovre Pulić
  • Antonia Babić
  • Marko Marijan Plejić
  • Dino Rakić
 • Predstavnica roditelja: 
  • Gorana Dumanić
 • Vanjski članovi ekoodbora:
  • Merica Pletikosić, Cemex d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Promicanje održivog razvoja i ekološki prihvatljivog stila života.


Zadatak:

Aktivnosti će se provoditi kroz sve razrede škole. Učenicima se pruža prilika da sudjeluju u raznolikim eko aktivnostima kroz cijelu nastavnu godinu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kroz cijelu školsku godinu 2021./2022. će se provoditi aktivnosti i o njima će se izvještavati na mrežnim stranicama škole.


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.