Eko škola

Prirodoslovna škola Split

Matice hrvatske 11
21000 Split

Telefon: 021 465 462
Fax: 021 465 462
E-mail: ravnatelj@prirodoslovna.hr
Web: http://prirodoslovna.trema.hr/

Ravnatelj/ica: Marija Pustak
Školski koordinatori: Ivana Miletić, Katija Lončar
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Koordinatorice Katija Lončar i Ivana MIletić
 • Marija Pustak, ravnateljica       
 • Hajdi Jelaska Relja, stručna suradnica pedagoginja         
 • Andrijana Poljak, prof.
 • Ljilja Miščević, prof.
 • Sanja Brkić, prof.
 • Mirjana Župa, prof.
 • Dragana Vručinić, prof.
 • Ivana Lipovac, prof.
 • Jadranka Gavrilović, prof.
 • Nediljka Vukojević Medvidović,  predstavnica roditelja
 • Merica Pletikosić, Cemex d.o.o.
 • Po jedan predstavnik svakog razreda u školi. 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Provedba svih planiranih aktivnosti, a ukoliko se ukaže prilika, škola će sudjelovati i u akcijama koje nisu navedene u planu djelovanja, u koje se naknadno uključi, ukoliko se postigne dogovor o međusobnoj suradnji između škole i udruga/pojedinaca koji provode akcije koje bi se mogle klasificirati kao aktivnosti s ciljem odgoja i obrazovanja za okoliš.

Zadatak:
 • Dani kruha ( izrada obroka i prodaja istih, po principu dobrovoljnih priloga, te redirekcija sakupljenog u humanitarne svrhe)
  • Nositeljice aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. D. Vručinić, prof. M. Župa prof. S. Brkić, prof.I.Katalinić Jerčić 
 • Za 1000 radosti  

  • Nositeljice aktivnosti: prof. K. Lončar, prof. I. Petrić
 • Posjet kući Velebita Kutarevo (promicanje održivog življenja)

  •  Nositeljice aktivnosti: prof. D. Ledić- Begonja, prof I. Miletić, prof. K. Lončar
 •  Znanstvenik u meni (s ciljem popularizacije znanosti)
  •  Nositeljica aktivnosti: prof. D. Ledić- Begonja
 • Hranom do osmijeha  (priprema obroka za beskućnike)
  • Nositeljice aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, prof.  K. Lončar, prof. I. Katalinić Jerčić
 • Sir sa cvijetom soli  (promicanje hrvatske kulturne i materijalne baštine i tradicionalnih načina prerade autohtonih namirnica)
  •  Nositeljice aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić
 • Festival znanosti  (sudjelovanje u aktivnostima u području znanosti)
 • Projekt Globe (bilježenje mjerenja na području atmosfere, vode, tla i pokrova)
  • Nositeljica aktivnosti:  prof. I. Lipovac
 • Projekt Semep (razvijanje svijesti o zajedničkoj baštini mediteranskih zemalja) 
  • Nositeljica aktivnosti: prof. J. Gavrilović
 • Plastični čep za invalidne osobe (sakupljanje plastičnih čepova u humanitarne svrhe) 
  • Nositeljice aktivnosti: prof. S. Komić i prof. D. Ledić Begonja
 • GreEnglish (eTwinning projekt)
  • Nositeljica aktivnosti: prof. I.Miletić
 • Friš ( otkup starih baterija)
  • Nositeljice aktivnosti: prof. K. Lončar i prof. I.Miletić
 •  Volonterska udruga Val (razvijanje solidarnosti prema ranjivim društvenim skupinama, napuštenim životinjama)
  • Nositeljice aktivnosti: prof. S. Bešker, prof. A. Nikolić
 • Debatni klub (poticanje tolerancije kroz argumentirano mišljenje, ukazivanje na probleme koji nas okružuju)
  • Nositeljica aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja
 • Humanitarna utrka za Vukovar (razvijanje empatije)
  • Nositeljice aktivnosti: prof. K.Lončar, prof. I.Petrić
 • Global Citizenship and the Sustainable Development Goals- (eTwinning projekt)
  • Nositeljica aktivnosti: prof.R. Mihaljević
 • Plastična (noćna) mora- podizanje svijesti o problemu otpada plastike
  • Nositelj aktivnosti: prof. I. Mlikotić, prof. P. Aljinović
 • Povezivanje teorije i prakse- terenska nastava predmeta Fizikalna mjerenja u okolišu, Geologija, Kontrola i zbrinjavanje okoliša, Zaštita prirode i okoliša
  • Nositelji aktivnosti: predmetni profesori
 • Kreativni klub - obilježavanje bitnih datuma i izrada božićnih nakita od biorazgradivih materijala
  • Nositeljica aktivnosti: prof. K. Lončar
 • Svijet podmorja - edukacije i eko akcije s ciljem očuvanja čistoće mora
  • Nositelji aktivnosti: pro. Lj. MIščević, UPA Rostrum Split
 • Satovi razredne zajednice-  Zeleni filmovi (ekološke teme) 
  • Nositelji aktivnosti: razrednici
 • Zadruga Natura ( razvijanje poslovno-poduzetničkih vještina razvijajući  svijest o ekološkoj održivosti)
  • Nositelji aktivnosti: prof. S. Brkić, prof. D. Vrućinić, I. Šarić, V. Miljak Bosančić, Lj. Miščević
 • Rosmarinus 
  • Nositeljica aktivnosti: prof. V. Miljak- Bosančić
 • Fotoklub (aktualne teme)
  • Nositeljica aktivnosti: prof. D. Ledić Begonja
 • Kompost  (kompostiranje) 
  • Nositeljica aktivnosti: pedagoginja H. Jelaska Relja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijela školska godina 2019./2020.

 • Sve će biti dokumentirano na stranicama škole.

Nositelji:
 • Svi spomenuti nastavnici kao nositelji aktivnosti i zainteresirani učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko datumi
Ostvareni ciljevi:

Eko datumi su obilježeni učeničkim uređivanjem panoa i prigodnim posjetima (azil).


Realizirani zadaci:
 • Međunarodni dan šišmiša
 • Dan kravate
 • Dan borbe protiv nasilja nad životinjama
 • Dan ekologije
 • Dan voda
 • Dan pčela

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Međunarodni dan šišmiša- rujan
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje-listopad
 • Dan kravate- listopad
 • Dan borbe protiv nasilja nad životinjama-studeni
 • Dan ekologije-veljača
 • Dan voda- ožujak
 • Dan pčela- svibanj

Nositelji:
 • Međunarodni dan šišmiša- prof. A. Poljak i 2. a i 2. b
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje- prof. S.Brkić, K.Lončar, I.Katalinić, D. Vručinić. M. Župa i učenici škole
 • Dan kravate- koordiantorice K.Lončar i I.Miletić i učenici 7 razreda škole
 • Dan borbe protiv nasilja nad životinjama- prof. I Lipovac i M.Jelaska i 1.a i 1.b
 • Dan ekologije- prof. M.Jelaska i 1.e
 • Dan voda- prof. A. Poljak
 • Dan pčela- prof. V.Miljak Bosančić

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Otpad je veliki problem danas,

predstavlja opasnost za nas.

Oko nas je smeća sve više

i planet Zemlja sve teže diše.

 

Tako je i u našem gradu,

ne možeš više uživat u hladu.

S Karepovca se širi miris metana,

amonijak mu je također velika mana.

I sumporne pare tu postoje

pa i nebo nekad bude žute boje.

 

,,Zdrav duh u zdravom tijelu!“, ljudi kažu.

Uvjeravam vas da te riječi ne lažu.

 

 

 

 

Čiste vode treba piti

pa ćemo ljepši, jači i zdraviji biti.

 

Dovoljna je jedna jabuka dnevno,

bit ćeš zdraviji i tjelesno i duševno.

Sve što je potrebno je naša dobra volja

i Zemlja bi mogla biti deset puta bolja.

 

Zato prestani s glupiranjem,

započni sa recikliranjem.

Novine baci u kantu plavu,

pokaži akciju pravu.

Plastiku ne ostavljaj po putu

već odloži u kantu žutu.

Zelena rješava te stakla,

doći će do pravog eko spektakla.

 

Smanjiti otpad trebamo pod hitno,

za naš opstanak to je vrlo bitno. 


Eko himna: