Eko škola

Osnovna škola 'Gustav Krklec', Maruševec - Područna škola Druškovec

Druškovec 4b
42243 Druškovec

Telefon: 042 759 055
Fax:
E-mail: marija.grah@skole.hr
Web: http://os-gkrklec-calinec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Tomislav Vincek
Školski koordinatori: Marija Grah, Jasenka Vidić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Dani kruha u našoj školi

  Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje: prezentacija izrade pekarskih proizvoda (u suradnji s roditeljima), izložba i degustacija kruha, peciva, kolača, te drugih plodova zemlje, prigodno ukrašavanje ulaznog prostora i zajedničkih prostora škole plodovima polja, vrtova, voćnjaka i vinograda (u suradnji s roditeljima i drugim članovima obitelji učenika te ostalim mještanima). Prigodna svečanost uz zahvalnu molitvu i blagoslov jela.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj- Tomislav Vincek
 • Pedagoginja- Brankica Štrlek
 • Predstavnik lokalne vlasti- Mario Klapša, zamjenik načelnika Općine Maruševec
 • Predstavnica roditelja- Marija Španić
 • Predstavnik učenika- Ivan Cingesar
 • Predstavnica tvrtke za zbrinjavanje otpada ´Ivkom´- Mirjana Skroza
 • Predstavnica tehničkog osoblja PŠ- Đurđica Kušter
 • Predstavnik lokalne zajednice- Zoran Posavec
 • Koordinatorice projekta Eko škole na PŠ Druškovec, predstavnice učitelja - Jasenka Vidić i Marija Grah

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PROJEKTNI DAN ´21.3. SVJETSKI DAN ŠUMA´
Cilj:
 • cilj projektnog dana je osvijestiti važnost šuma za naš opstanak, očistiti šumu u blizini škole kroz radnu akciju, poslati poruku o brizi za okoliš

Zadatak:
 • obilježiti putem nastave Svjetski dan šuma kroz aktivnosti i zadatke vezane za tu temu
 • u suradnji s lokalnom zajednicom organizirati akciju čišćenja obližnjeg šumarka 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak 2019. 

 • radna akcija
 • fotografije
 • web članak. 

Nositelji:
 • učitelji razredne (Verica Herceg, Dubravka Plahinek, Nevenka Dolenec, Krunoslav Dolenec) i predmetne nastave (Mirjana Matišić, Branka Vrbanec, Mihael Vurušić), učenici, lokalna zajednica
Naziv teme: PROJEKT ´VRT ZAČINSKOG BILJA´
Cilj:
 • pokretanje projekta ´Vrt začinskog bilja´ s ciljem učenja o začinskom bilju, o suživotu bilja, o nametnicima i štetnicima u vrtu i kako ih ekološki

Zadatak:
 • isplanirati vrt
 • izraditi vrt
 • zasaditi i održavati vrt
 • učiti o biljnim vrstama koje su zasađene
 • učiti o nametnicima i štetnicima u vrtu i suzbijanju istih
 • naučiti kako iskoristiti i plasirati proizvode vrta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Veljača- travanj 2019. 

 • evidencija radova
 • praćenje promjena
 • fotografija
 • web članak. 

Nositelji:
 • koordinatorice Eko škole, Eko sekcija, podvornik škole, spremačica, kuharica, učiteljica Verica Herceg i grupa Mali čuvari prirode, učiteljica Dubravka Plahinek i grupa Domaćinstvo
Naziv teme: UKLJUČIVANJE U PROJEKT EKO PAKET
Cilj:
 • informirati javnost o projektu (ciljevima, važnosti, značenju)
 • uključiti kolektiv i učenike u akciju skupljanja tetrapaka, ali i u promotivne popratne akcije stvaralaštva

Zadatak:
 • podizanje razine svijest o odvojenjom prikupaljnju tetrapaka
 • prikupljanje tetrapaka
 • izrada likovnih radova ili uporabnih predmeta u tetrapak ambalaži

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Siječanj- travanj 2019. 

 • Evidencija prikupljanja tetrapaka. Fotografije. Radovi za natječaje. Web članak. 

Nositelji:
 • Koordinatorice Eko škole Jasenka Vidić i Marija Grah, učenici, tehničko osoblje PŠ, učitelji razredne (Verica Herceg, Dubravka Plahinek, Nevenka Dolenec, Krunoslav Dolenec) i predmetne nastave (Mirjana Matišić, Branka Vrbanec, Mihael Vurušić), lokalna zajednica
Naziv teme: IZRADA BOŽIĆNIH UKRASA OD STAROG PAPIRA, UKRAŠAVANJE TETRAPAKA I SIJANJE BOŽIĆNE PŠENICE, IZRADA IGRAČAKA I UKRASA ZA BOR OD RECIKLIRANIH MATERIJALA
Cilj:
 • prenamijeniti upotrijebljene predmete i stvoriti novu vrijednost
 • naučiti što je tetrapak, od čega je izrađen, zašto se može i mora reciklirati i kako od njega stvoriti novu vrijednost

Zadatak:
 • prikupljanje sirovina (rolica toaletnog papira, drveni štapići, tetrapak, stari novinski papir)
 • bojanje sirovina
 • izrada ukrasa i igrački

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studeni, prosinac 2018. 

 • Izrađeni predmeti
 • Fotografije
 • Web članak

Nositelji:
 • Eko sekcija PŠ, učiteljica Marija Grah, profesor likovne kulture Željko Čanžar, učiteljica Nevenka Dolenec, učitelj Krunoslav Dolenec
Naziv teme: IZRADA, TISKANJE I DISTRIBUCIJA BROŠURA O SORTIRANJU I RECIKLIRANJU OTPADA
Cilj:
 • osvješćivanje lokalne zajednice o količini otpada i velikim mogućnostima recikliranja

Zadatak:
 • članovi Eko sekcije obradit će temu recikliranja otpada
 • izraditi će letke/ brošure vezano za razvrstavanje otpada koji najčešće ne znamo gdje staviti
 • letke ćemo tiskati i distribuirati putem učenika do njihovih kućanstava

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prosinac 2018. 

 • Izrada letka/ brošure.
 • Fotografije
 • Web članak

Nositelji:
 • Eko sekcija PŠ, učiteljica Marija Grah/ učitelji i učenici PŠ (distribucija)
Naziv teme: AKCIJE SAKUPLJANJA PAPIRA/ PLASTIČNIH ČEPOVA/ BATERIJA
Cilj:
 • uključivanje lokalne zajednice u akcije sakupljanja otpada koji se može reciklirati

Zadatak:
 • organizirati dvotjednu akciju sakupljanja papira, baterija i plastičnih čepova
 • organizirati dežurstva i pribor za praćenje akcije (vaga)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studeni 2018. 

 • Liste za upis količine sakupljenog otpada po razredima
 • Fotografije.
 • Web članak. 

Nositelji:
 • Koordinatorice Eko škole Jasenka Vidić i Marija Grah, učenici, tehničko osoblje PŠ, učitelji razredne (Verica Herceg, Dubravka Plahinek, Nevenka Dolenec, Krunoslav Dolenec) i predmetne nastave (Mirjana Matišić, Branka Vrbanec, Mihael Vurušić), lokalna zajednica, poslovni subjekti zaduženi za odvoz sirovina
Naziv teme: PROMJENA MODELA ODVOZA OTPADA POSTAVLJANJE SORTIRNIH KANTI ZA OTPAD, PROVOĐENJE RAZVRSTAVANJA OTPADA
Cilj:
 • osvješćivanje o potrebi još većeg recikliranja otpada

Zadatak:
 • dogovor s lokalnom tvrtkom za zbrinjavanje otpada o promjeni načina odvoza otpada PŠ
 • nabavka sortirnih kanti za biootpad i plastiku te postavka istih u blagovaoni te kuhinji
 • svakodnevno razvrstavanje otpada 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Promjena modela odvoza: studeni 2018.
 • Nabavka kanti: studeni 2019.
 • Provođenje programa: tijekom školske godine
 • Praćenje: podvornik, kuharica, spremačica, eko redari/ lista provjere stanja

Nositelji:
 • Ravnatelj
 • Podvornik, spremačica, kuharica
 • Koordinatorice Eko škole
 • Razrednici nižih i viših razreda PŠ
 • Dežurni učitelji 
 • Učenici članovi Eko sekcije
Naziv teme: IZRADA KOMPOSTERA
Cilj:
 • naučiti pravila izrade kompostera
 • prihvatiti važnost recikliranja bio-otpada

Zadatak:
 • nabavka materijala
 • izrada kompostera
 • prikupljanje materijala za komposter
 • slaganje slojeva kompostera

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.

 • Fotografije.
 • Web članak. 

Nositelji:
 • Podvornik škole, Eko sekcija PŠ, učiteljice Marija Grah i Jasenka Vidić 
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE DANA ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE (IZRADA HRANILICA ZA PTICE OD LOJA)
Cilj:
 • ključiti širu javnost u obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje
 • osvijestiti o potrebi recikliranja hrane i o važnosti očuvanja okoliša u kojem živimo

Zadatak:
 • pripremiti izložbu
 • prikupiti sjemenke i ostatke peciva i kruha
 • rastopiti loj i pripremiti materijal za izradu hranilica (češere, mreže, škare, uže)
 • izraditi i objesiti hranilice 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2018.

 • Fotografije, web članak. 

Nositelji:
 • Kolektiv PŠ Druškovec, učenici, lokalna zajednica
 • Eko sekcija PŠ i učiteljica Marija Grah

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Projektni dan - Dan šume
Ostvareni ciljevi:
 • Obilježavanje Svjetskog dana šuma 21.3. Upoznavanje učenika, učitelja, roditelja i šire zajednice s temama vezanima uz vrste šuma, problemima vezanima uz šume i zaštiti šume i šumskih zajednica. Osvješćivanje o stanju i aktivnostima na šumskim površinama u neposrednoj blizini škole. Promoviranje aktivnosti ekoškole u medijima.

Realizirani zadaci:
 • Tematski dan - obrada nastavnih sadržaja vezanih uz šume na pojedinim satovima nastavnih predmeta (hrvatski jezik, matematika, priroda, priroda i društvo, povijest, vjeronauk, glazbena kultura, likovna kultura). Izrada plakata i panoa. Stručno predavanje i prezentacije gošća iz Hrvatskih šuma o šumama, poslovima i djelatnostima šumarije te o recikliranju kao načinu očuvanja prirodnih resursa. Razgledavanje šumske površine u blizini škole, rješavanje zadataka na licu mjesta. Uočavanje postojećih problema u šumi (otpad, sječa, polunametnici). Sadnja sadnica kao dio akcije pošumljavanja posječene šume. Razgovori s predstavnicima lokalne uprave i članovima Eko-odbora o potrebnim akcijama na površinama oko škole. Informiranje medija o poduzetim akcijama.

Vrijeme realizacije:
 • 21.ožujka 2019. (Četvrtak) - Svjetski dan šuma

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, vodstvo i tehničko osoblje OŠ "Gustav Krklec" Maruševec - Područne škole Druškovec, koordinatorice ekoškole, članovi eko-odbora
Naziv teme: Izrada Božićnih ukrasa od starog papira, izrada igračaka od otpada, sijanje pšenice u tetrapak
Ostvareni ciljevi:
 • prenamjena sirovina
 • osvješćivanje javnosti o mogućnostima recikliranja
 • uključivanje lokalne zajednice u provođenje programa u Školi

Realizirani zadaci:
 • izrađeni ukrasi za eko bor i sam eko bor
 • izrađene igračke za Božićni sajam
 • izrađene posudice za sijanje Božićne pšenice i prodaju na Sajmu

Vrijeme realizacije:
 • Studeni i prosinac 2018.

Nositelji:
 • Članovi Eko sekcije
 • Koordinatorice Jasenka Vidić i Marija Grah
 • Grupa Domaćinstvo, roditelji učenika u grupi, učiteljica Dubravka Plahinek
 • Učitelj likovne kulture Željko Čanžar
 • Tehničko osoblje PŠ Druškovec
 • Lokalna zajednica (roditelji)
Naziv teme: Akcije sakupljanja starog papira, baterija i čepova
Ostvareni ciljevi:
 • uključivanje lokalne zajednice
 • podizanje svijesti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada

Realizirani zadaci:
 • prikupljene velike količine otpada

http://os-gkrklec-calinec.skole.hr/skola/druskovec?news_hk=5438&news_id=617&mshow=829#mod_news


Vrijeme realizacije:
 • Studeni 2018.

Nositelji:
 • Donacija: MDV-Centar iz Varaždina, gosp. Vladimir Malogorski (materijal)
 • G. Cikač (izrada ormarića)
 • Učitelj Krunoslav Dolenec (na čiju je inicijativu i uz čije zalaganje  došlo do suradnje oko ormarića za čepove)
 • Članovi Eko sekcije- Ines Kokotec, Hanna Brlenić, Nina Gužvinec, Petar Rušec, Patrik Husnjak, Tea Vlahović, Ema Španić, Lucija Cingesar, Ana Martinčević, Ana Gašparić, Viktorija Slivar
 • Koordinatorice Jasenka Vidić i Marija Grah
 • Učitelji predmetne i razredne nastave
 • Tehničko osoblje
 • Lokalna zajednica
 • Poslovni subjekti odgovorni za odvoz prikupljenih sirovina.
Naziv teme: Promjena modela odvoza otpada, postavljanje sortirnih kanti, provođenje programa
Ostvareni ciljevi:
 • promjenjen model odvoza otpada PŠ Druškovec
 • postavljene sortirne kante i pročitane upute za razvrstavanje

 


Realizirani zadaci:
 • otpad se razvrstava, a smeće odvozi u manjoj količini
 • kante za plastiku i bio otpad su postavljene i pravilno se upotrebljavaju

Vrijeme realizacije:
 • Studeni 2018.

Nositelji:
 • Ravnatelj Tomislav Vincek
 • Podvornik Ivica Pađen
 • Kuharica Nikolija Mudri
 • Čistaćica Đurđica Kušter
 • Koordinatorice Jasenka Vidić i Marija Grah
 • Učitelji i učenici PŠ Druškovec
Naziv teme: Izrada kompostera
Ostvareni ciljevi:
 • upoznati se sa svrhom kompostiranja
 • naučiti pravilno složiti slojeve kompostera
 • naučiti što NE SMIJEMO stavljati u komposter
 • naučiti održavati komposter
 • usvojiti naviku razvrstavanja bio otpada 

Realizirani zadaci:
 • izrađen komposter u školskom dvorištu
 • postavljene kante za bio otpad
 • usvojena navika kompostiranja

http://os-gkrklec-calinec.skole.hr/skola/druskovec?news_hk=5438&news_id=607&mshow=829#mod_news

 


Vrijeme realizacije:
 • Studeni 2018.

Nositelji:
 • Članovi Eko sekcije- Ines Kokotec, Hanna Brlenić, Nina Gužvinec, Petar Rušec, Patrik Husnjak, Tea Vlahović, Ema Španić, Lucija Cingesar, Ana Martinčević, Ana Gašparić, Viktorija Slivar
 • Koordinatorice- učiteljice Jasenka Vidić i Marija Grah
 • Podvornik PŠ Ivica Pađen
 • Sponzor- Pilana Rafaj

 

Naziv teme: Obilježavanje dana zahvalnosti za plodove zemlje- izrada hranilica za ptice
Ostvareni ciljevi:
 • upoznavanje s vrstama ptica koje žive u našoj blizini
 • učenje o načinu prezimljavanja u našem kraju
 • učenje o vrstama hrane za ptice
 • usvajanje vještina izrade hranilica

Realizirani zadaci:
 • prikupljen materijal (hrana) za ptice
 • prikupljen materijal za izradu hranilica
 • izrađene hranilice i obješene u školsko dvorište
 • dogovoreno kako će se postupak ponoviti izradom hranilica drugačije vrste

Vrijeme realizacije:
 • Kraj listopada 2018.

Nositelji:
 • Članovi Eko sekcije- Ines Kokotec, Hanna Brlenić, Nina Gužvinec, Petar Rušec, Patrik Husnjak, Tea Vlahović, Ema Španić, Lucija Cingesar, Ana Martinčević, Ana Gašparić, Viktorija Slivar
 • Koordinatorica- učiteljica Marija Grah
 • Podvornik PŠ

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Eko kodeks naše Škole je: 

Životinje pazi, 

biljke ne gazi, 

prirodu voli,

ali ne samo u školi!

Unesimo EKO u naše živote,

čuvajmo svugdje prirodne ljepote! 


Eko himna: