Eko škola

Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb

Vrapčanska 7
10090 Zagreb

Telefon: 01 34 83 812
Fax: 01 37 92 130
E-mail: danica.rajkovic@skole.hr
Web: www.os-grofa-jdraskovica-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Danica Rajković
Školski koordinatori: Mirjana Krmpotić,Zvonimir Radić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Voda

    Projekt rađen prošle školske godine koji ćemo ponavljati i nadograđivati svake godine uz Dan voda, važnost i briga o vodi sa mnogih aspekata.