Eko škola

Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb

Vrapčanska 7
10090 Zagreb

Telefon: 01 34 83 812
Fax: 01 37 92 130
E-mail: danica.rajkovic@skole.hr
Web: www.os-grofa-jdraskovica-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Danica Rajković
Školski koordinatori: Mirjana Krmpotić, Božena Rajič
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Voda

  Projekt rađen prošle školske godine koji ćemo ponavljati i nadograđivati svake godine uz Dan voda, važnost i briga o vodi sa mnogih aspekata.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici škole: Matija Ivok i Josip Čović
 • Ravnateljica škole: Danica Rajković
 • Školska koordinatorica: Mirjana Krmpotić (učiteljica)
 • Školska koordinatorica: Božena Rajič (pedagoginja)
 • Predstavnik roditelja: Nataša Vedrina Jarić
 • Predstavnik lokalnog gospodarstva: Jožica Frkanec Štefko
 • Predstavnik lokalne eko udruge: Josipa Juričev-Sudac (Eko Zagreb)
 • Predstavnica lokalne zajednice: Anđelka Drniković (predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Vrapče - centar)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • Jednaki kao u prethodno dodanoj temi.

Zadatak:
 1. Vođenje Eko dokumentacije i eko panoa
 2. Eko-upozorenja za školu
 3. Evaluacija i izvješće o radu Eko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Tijekom 2. polugodišta 2018./2019.:
 1. Prikupljanje izvješća od Eko patrola; Ekoškola na web stranici škole; rad na Eko panoima.
 • Siječanj i veljača 2019.:

Nositelji:
 • Školski koordinatori
 • Izvannastavne Eko skupine škole; Eko patrole
 • Eko odbor i školski koordinatori.
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • Jednaki kao u prethodno dodanoj temi.

Zadatak:
 1. Donošenje plana i programa rada Ekoškole za 2.polugodište šk.god. 2018./2019.
 2. Formiranje Eko patrola (učenici 2.-6.razreda)
 3. Obilježavanje prigodnih datuma:
 4.  Međunarodni dan zaštite močvara
 5. Svjetski dan ekologije
 6. Dan očuvanja energije
 7. Svjetski dan šuma
 8. Svjetski dan voda
 9. Dan akcije protiv prometa
 10. Sat za planet Zemlju (20:30 – 21:30)
 11. Dan planeta Zemlje
 12. Dan akcije za klimu
 13. Dan zaštite okoliša
 14. Dan udruge Lijepa Naša


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Prosinac 2018.:
 1. Radni dogovor i pregledavanje plana i programa radi procjene izvedivosti zadataka.
 • Tijekom 2. polugodišta 2018./2019.:
 1. Radni sastanci i međusobno informiranje školskih koordinatora i razrednika.Nositelji:
 • Školski koordinatori i ravnateljica.  
 • Školski koordinatori i razrednici 2.- 6.razrednici
 • Eko odbor, školski koordinatori, Eko patrole, razredi
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • Podići razinu svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada - kod učenika, učitelja i ostalih radnika u školi.
 • Brinuti o pravilnom odlaganju i razvrstavanju različitih vrsta otpada u školi (papir, plastika, staklo, metal, organski otpad).
 • Uložiti napor u nabavu kompostera za školu - organski otpad čini velik dio smeća koje škola proizvodi, stoga bi njegovo izdavajanje znatno olakšalo pravilno zbrinjavanje svih ostalih vrsta otpada.
 • Podignuti razinu svijesti o važnosti smanjenja upotrebe jednokratne ambalaže - kod učenika, učitelja i ostalih obrazovnih radnika.

Zadatak:
 1. Dogovor i rasprava o uključenju u projekt Ekoškole s Učiteljskim vijećem škole.
 2. Dogovor i rasprava o uključenju u projekt Ekoškole s Vijećem učenika.
 3. Konstituirajuća sjednica Eko odbora
 4. Procjena stanja okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Listopad 2018.:
 1. Informiranje o načinu rada Ekoškole i prezentacija metodologije uključenja u Ekoškole.
 • Prosinac 2018.:
 1. Informiranje o načinu rada Ekoškole i prezentacija metodologije uključenja u Ekoškole.
 2. Check lista prema metodologiji rada Eko škole.

Nositelji:
 • Ravnateljica i 2 školska koordinatora (pedagoginja i učiteljica RN).
 • Pedagoginja
 • Ravnateljica, školski koordinatori
 • Školski koordinatori, domari i ostali zaposlenici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici koji sudjeluju u programu razlikuju smeće od otpada - učenici 7. i 8. razreda uključuju se prema angažmanu razrednika i tijekom rada Vijeća učenika
 • Povećana svijest o potrebi odvajanja otpada
 • Usvojene navike odvajanja otpada na mjestu nastanka 
 • Ostvaren timski rad među učenicima
 • Razvijena odgovornost za vlastito ponašanje i za odnos prema okolišu

Realizirani zadaci:
 • Eko upozorenja postavljena po školi
 • Uspostavljeni centri za odvajanje otpada po učionicama
 • Pokrenut postupak nabavke kontejnera za odvajanje otpada za Školu
 • Uspostavljena aktivnost Eko patrola
 • Učenici i javnost redovito bivaju obaviješteni o aktualnostima putem panoa u prostoru škole kao i putem web stranice
 • Škola se uključila u Eko program Centra za kulturu Susedgrad
 • Škola započela suradnju s udrugom Prijatelji životinja s ciljem dodatne edukacije učenika različitih generacija

Vrijeme realizacije:

Prosinac 2018. - traje do kraja školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko patrole (svi učenici 2.-6.razreda)
 • Učitelji 2.-4. razreda, razrednici 5. i 6.razreda
 • Učenici članovi Eko odbora

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Umnoži našu brigu za školu,

pomozi okolišu!


Eko himna: