Eko škola

Dječji vrtić Tratinčica, Zagreb

Sv. Mateja 131
10020 Zagreb

Telefon: 01/6600-557
Fax: 01/6625-061
E-mail: vrtic.tratincica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-tratincica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Nevenka Baksa
Školski koordinatori: Nevenka Baksa/Marina Vrlić, M.Š.- pedagog, I.P. - odgojitelj, J.R.G. - odgojitelj, N.T. - odgojitelj, K.M.-odgojitelj
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • PREDSTAVNICI STRUČNOG TIMA VRTIĆA:
  • Nevenka Baksa, ravnateljica
  • Margareta Škofljanec, pedagoginja
 • PREDSTAVNICI ODGOJITELJA:
  • Irena Pasarić, odgojitelj
  • Josipa Rast-Gače, odgojitelj
  • Nedjeljka Tatalović, odgojitelj
  • Kornelija Mađerčić, odgojitelj
 • PREDSTAVNCI TEHNIČKOG OSOBLJA:
  • Robert Šiško, domar
  • Marica Bačko, spremačica
 • PREDSTAVNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
  • Tibor Jureško (predstavnik roditelja)
 • PREDSTAVNIK MJESNOG ODBORA:
  • Branko Premec, Mjesni odbor Dugave
 • PREDSTAVNIK GRADSKE ČETVRTI:
  • Renata Bedeković
 • PREDSTAVNIK DRUŠTVENE ZAJEDNICE:
  • Margaret Meštrović Matić vlasnica tvrtke  „OMEGA SOFTWARE“

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet
Cilj:
 • Osvijestiti kod djece znanja i razviti vještine potrebne za odgovorno ponašanje u prometu, upoznati djecu sa pravilima u prometu, prometnim znakovima, vrstama prijevoznih sredstava, vrstama prometa, opasnostima u prometu, razvijati svijest o važnosti zaštite okoliša (prometna sredstva zagađuju okoliš), vrstama guma, invalidma u prometu, djetetu kao suvozaču, opasnosti od ulaska nepoznatima u automobil, sportovima (biciklizam, jedriličarstvo, Fomula 1,...)

Zadatak:
 • sudjelovanje u HAK-ovoj radionici
 • predavanje prometnika
 • promatranje i kretanje/sudjelovanje u prometu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • fotodokumentacija

Nositelji:
 • odgojiteljice, djeca, roditelji, HAK, prometnik
Naziv teme: Zdravlje
Cilj:
 • Uočiti povezanost hrane i zdravlja, omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane, omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane, stvarati navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, omogućiti informacije o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti, otkrivati procese kruženja zraka, vode i hrane unutar ljudskog tijela.

Zadatak:
 • susret sa stomatologom
 • uočavanje prednosti ekološkog načina proizvodnje hrane
 • izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura
 • sudjelovanje u izradi jelovnika
 • radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • važnost tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja
 • proučavanje lokalnih i sezonskih namirnica
 • izrada kalendara sezonskih namirnica
 • istraživanje jela iz prošlosti, iz drugih kultura
 • provođenje zdravih rođendana (svježe i sušeno voće)
 • redovito provođenje jutarnje tjelovježbe
 • uređenje dvorišta u cilju kvalitetnijeg bavljenja fizičkim aktivnostima
 • šetnje okolišem
 • pojačani izlasci u prirodu i boravak na svježem zraku
 • radionice izrade krema, čajeva,…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • fotodokumentacija

Nositelji:
 • odgojiteljice, djeca, roditelji, kuhinjsko osoblje, zdravstvena voditeljica
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se s vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se s recikliranjem otpada (papir, plastika, bio otpad, baterije, limenke, plastika), pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijest kod djece i odraslih.

Zadatak:
 • razvrstavanje, odlaganje, sakupljanje papira, plastičnih boca, čepova
 • praćenje i bilježenje količine otpada (u kilama prema vrsti otpada)
 • kreativne radionice s otpadnim materijalima (izrada igračaka, ukrasa, pomagala….),
 • istraživanje vrijeme razgradnje: plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi)
 • upotrebljavanje eko sredstava za zaštitu (biljni pripravci)
 • izrada kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada cvjetnjaka za leptire
 • briga o cvjetnjaku vrtića - bio otpad za naš cvjetnjak, uređivanje igrališta, sadnja voćnjaka, njega i održavanje
 • ciljana šetnja – uočavanje smeća i otpada
 • akcija čišćenja vrtićkog okruženja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • fotodokumentacija, dnevnik eko patrole

Nositelji:
 • odgojiteljice, djeca, roditelji, eko patrole, spremačice, kuhinjsko osoblje

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: promet
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje vještina potrebnih za odgovorno ponašanje u prometu,
 • upoznavanje djece s pravilima u prometu, prometnim znakovima, vrstama prijevoznih sredstava, vrstama prometa, opasnostima u prometu

Realizirani zadaci:
 • sudjelovanje u HAK-ovoj radionici
 • promatranje i kretanje/sudjelovanje u prometu

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Odgojiteljice, djeca, roditelji, HAK.

Naziv teme: zdravlje
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje povezanosti hrane i zdravlja,
 • omogućavanje djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa,
 • stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode,
 • stvaranje navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje

Realizirani zadaci:
 • susret sa stomatologom
 • izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura
 • radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • provođenje zdravih rođendana (svježe i sušeno voće)
 • redovito provođenje jutarnje tjelovježbe
 • šetnje okolišem

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Odgojiteljice, djeca, roditelji, kuhinjsko osoblje, zdravstvena voditeljica.

Naziv teme: otpad
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje razlike između otpada i smeća,
 • stvoranje navike razvrstavanja otpada,
 • upoznavanje s recikliranjem otpada (papir, plastika, bio otpad, baterije, limenke, plastika),
 • upoznavanje različitih načina iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.)

Realizirani zadaci:
 • razvrstavanje, odlaganje papira, plastičnih boca
 • kreativne radionice s otpadnim materijalima (izrada igračaka, ukrasa, pomagala….),
 • izrada kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje
 • briga o cvjetnjaku vrtića - bio otpad za naš cvjetnjak, sadnja voćnjaka, njega i održavanje
 • ciljana šetnja – uočavanje smeća i otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Odgojiteljice, djeca, roditelji, eko patrole, spremačice, kuhinjsko osoblje.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

UDRUŽIMO SNAGE,

PROBUDIMO SVIJEST –

OČISTIMO ZEMLJU ZA BOLJI SVIJET!


Eko himna:

EKOLOGIJA

Nije teško, a korisno je

Bacati otpad u kontejnere.

Svaki ima boju i namjenu,

Bacimo se sad sortiranju.

 

Papir odloži u plavi,

Koristit će za druge stvari.

U žuti ide ambalaža plastična - 

Reciklaža je stvar fantastična!

Zeleni je namijenjen za staklo,

Novo izradi se samo takvo!

 

Ekologija

Moja je ideologija,

Moje (je) pravo

Da živim zdravo!

 

Reci svijetu:

"Spasimo planetu!"

Malo truda potrebno je,

a na kraju sve isplati se.