Eko škola

Dječji vrtić Tratinčica, Zagreb

Sv. Mateja 131
10020 Zagreb

Telefon: 01/6600-557
Fax: 01/6625-061
E-mail: vrtic.tratincica@zagreb.hr
Web: www.vrtic-tratincica.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Marina Vrlić
Školski koordinatori: Marina Vrlić, M.Š.- pedagog, I.P. - odgojitelj, J.R.G. - odgojitelj, N.T. - odgojitelj, K.M.-odgojitelj
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • KORDINATORI EKO ŠKOLE:
  • Odgojitelji Nevenka Baksa, Anita Pear, Nedjeljka Tatalović, Kornelija Mađerčić
  • Predstavnice iz stručno-razvojne službe: Marina Vrlić, ravnateljica Margareta Škofljanec, stručni suradnik pedagog
 • Predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja: Robert Šiško, domar i  Nikolina Romić, spremačica
 • Predstavnik Upravnog vijeća: Tibor Jureško, predstavnik roditelja
 • Predstavnici lokalne zajednice (Kumovi vrtića): Berislav Ptiček, predstavnik Mjesnog odbora Dugave i Renata Bedeković, predstavnik gradske četvrti, Margareta Meštrović Matić, vlasnica tvrtke Omega Software

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravlje
Cilj:

Uočiti povezanost hrane i zdravlja, omogućiti djetetu od najranije dobi doživljaj i upoznavanje različitih okusa, stvaranje navike konzumiranja voća i povrća i dovoljne količine vode, igrom i osobnim primjerom stvaranje pozitivnog stava prema hrani, upoznati osnovne podjele hranjivih tvari, upoznati važnost pojedinih skupina namirnica, uočiti važnost pojedinih obroka, sudjelovati u izradi jelovnika, upoznati poremećaje prehrane, omogućiti spoznaju o prednosti ekološkom načinu proizvodnje hrane, stvarati navike tjelesnih aktivnosti i spoznaja o njihovom djelovanju na zdravlje, omogućiti informacije o najčešćim ovisnostima i njihovoj štetnosti, otkrivati procese kruženja zraka, vode i hrane unutar ljudskog tijela; brinuti o osobnoj higijeni.


Zadatak:
 • susret sa stomatologom
 • uočavanje prednosti ekološkog načina proizvodnje hrane
 • izrada piramide zdrave hrane i zdravog tanjura
 • sudjelovanje u izradi jelovnika
 • radne aktivnosti i usvajanje i održavanje higijenskih navika i naše zdravlje
 • važnost tjelesnih aktivnosti za očuvanje zdravlja
 • proučavanje lokalnih i sezonskih namirnica
 • istraživanje o jelima koja su se pripremala u prošlosti
 • izrada kalendara sezonskih namirnica
 • jela iz prošlosti, iz drugih kultura
 • provođenje zdravih rođendana (svježe i sušeno voće)
 • redovito provođenje jutarnje tjelovježbe
 • uređenje dvorišta u cilju kvalitetnijeg bavljenja fizičkim aktivnostima
 • šetnje okolišem
 • pojačani izlasci u prirodu i boravak na otvorenom
 • radionice izrade krema, čajeva,…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojiteljice, djeca, roditelji, kuhinjsko osoblje.

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:

Upoznati djecu s vrstama biljaka i životinja, upoznati bioraznolikost koja nas okružuje te kod djece razviti svijest o potrebi njezinog očuvanja za dobrobit svih.


Zadatak:
 • istraživanje vrsta drveća – grane, kora, lišće, plodovi
 • istraživanje tragova životinja uz drveće, stanovnika
 • istraživanje razvoja drveta
 • upoznavanje različitih oblika krošanja
 • istraživanje mirisa drveća
 • upoznavanje šumskih životinja
 • životinje danas, nekad i sutra
 • briga ljudi za životinje - staništa, hranjenje
 • postavljanje kućica za ptice
 • istraživanje otisaka na terenu, perja, gnijezda
 • upoznavanje sličnosti tijela ljudi i životinja
 • istraživanje što nam priroda pruža 
 • istraživanje različitih eko sustava

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, vanjski suradnici.

Naziv teme: Kulturna raznolikost i baština
Cilj:

Razvijati svijest o sebi, svom kulturnom i nacionalnom biću.


Zadatak:
 • oblikovanje centra kulturne baštine i bogaćenje uporabnim kućanskim predmetima (starinama, alatima, dječjim tradicijskim igračkama, glazbalima) i slikovnim materijalima
 • izrađivanje plakata predstavljanja djeteta
 • izrađivanje  maketa, opisivanje pojedinih zgrada i drugih građevinskih objekata
 • slušanje tradicijske glazbe iz našeg podneblja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji, vanjski suradnici.

Naziv teme: Promet
Cilj:

Osvijestiti kod djece znanja i razviti vještine potrebne za odgovorno ponašanje u prometu, upoznati djecu sa pravilima u prometu, prometnim znakovima, vrstama prijevoznih sredstava, vrstama prometa, opasnostima u prometu, razvijati svijest o važnosti zaštite okoliša (prometna sredstva zagađuju okoliš), vrstama guma, invalidima u prometu, djetetu kao suvozaču, opasnosti od ulaska nepoznatima u automobil, sportovima (biciklizam, jedriličarstvo, Formula 1,...).


Zadatak:

Promatranje i kretanje/sudjelovanje u prometu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojitelji, djeca, roditelji.

Naziv teme: Voda
Cilj:

Uočiti svojstva vode koja nas okružuje, agregatna stanja i važnost vode za svijet, upoznati se s bogatstvom i raznolikošću živog svijeta u vodi, uočiti razlike između pitke i otpadne vode, razvijati svijest o važnosti čuvanja izvora pitke vode i štednje vode, stvarati spoznaje kako onečišćujemo vodu i kako to utječe na živi svijet, provoditi praćenje potrošnje i aktivnosti za štednju vode, uključivanje u aktivnosti i obitelji i užu zajednicu.


Zadatak:
 • mjerenja potrošnje (koliko dugo voda teče za vrijeme osobne higijene)
 • pokusi sa vodom (usvajanje spoznaja o osnovnim svojstvima vode i njenim agregatnim stanjima)
 • sakupljanje kišnice i zalijevanje i uređivanje vrtićkog cvjetnjaka
 • u odgojnim skupinama osiguravanje mjesta na kojem će se odlagati neiskorištena voda, a koja će se koristiti  za zalijevanje cvijeća.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojiteljice, djeca, roditelji, eko patrole, spremačice, kuhinjsko osoblje, stručnjaci.

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Uočiti razliku između otpada i smeća, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, upoznati se s vrstama otpada i razlikama između opasnog i korisnog otpada, upoznati se s recikliranjem otpada (papir, plastika, bio otpad, baterije, limenke, plastika), pronalaziti načine kako smanjiti količine otpada, upoznati različite načine iskorištavanja otpada (izrada igračaka, didaktičkih pomagala, ukrasa i sl.), uočavati narušavanje ljepote prirode odlaganjem otpada i smeća i pronalaženje načina za djelovanje čišćenja i zaštite okoliša, osmisliti poruke na osnovu doživljenog za buđenje ekološke svijest kod djece i odraslih.


Zadatak:
 • razvrstavanje, odlaganje, sakupljanje papira, plastičnih boca
 • praćenje i bilježenje količine otpada (u kilama prema vrsti otpada)
 • kreativne radionice s otpadnim materijalima (izrada igračaka, ukrasa, pomagala….)
 • istraživanje vrijeme razgradnje: plastična vrećica, papirnata maramica, plastična čaša, list, ljuska krumpira (promatranje, bilježenje, izmjena iskustva, zaključivanje i povezivanje sa odgovornosti prema prirodi)
 • upotrebljavanje eko sredstava za zaštitu (biljni pripravci)
 • izrada kućica hranilica za ptice, izrada kućica za gniježđenje, izrada cvjetnjaka za leptire
 • briga o cvjetnjaku vrtića – bio otpad za naš cvjetnjak, uređivanje igrališta, sadnja voćnjaka, njega i održavanje
 • ciljana šetnja – uočavanje smeća i otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgojiteljice, djeca, roditelji, eko patrole, spremačice, kuhinjsko osoblje.

Eko kodeks

Eko kodeks:

UDRUŽIMO SNAGE,

PROBUDIMO SVIJEST - 

OČISTIMO ZEMLJU ZA BOLJI SVIJET!


Eko himna:

EKOLOGIJA

 

Nije teško, a korisno je

bacati otpad u kontejnere.

Svaki ima boju i namjenu,

bacimo se sad sortiranju...

 

Papir odloži u plavi,

koristit će za druge stvari.

U žute ide ambalaža plastična - 

reciklaža je stvar fantastična!

Zeleni je namijenjen za staklo,

novo izradi se samo tako!

 

Ekologija

moja je ideologija,

moje (je) pravo

da živim zdravo!

 

Reci svijetu:

"Spasimo planetu!"

Malo truda potrebno je,

a na kraju sve isplati se.