Eko škola

Dječji vrtić Ivančica Oriovac

Luke Ilića bb
35250 Oriovac

Telefon: 035 409787
Fax:
E-mail: vrticoriovac@gmail.com
Web:

Ravnatelj/ica: Blanka Stažić
Školski koordinatori: Marija Marijić i Marina Radić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :