Eko škola

Dječji vrtić Ivančica, Oriovac

Luke Ilića bb
35250 Oriovac

Telefon: 035 409787
Fax:
E-mail: vrticoriovac@gmail.com
Web:

Ravnatelj/ica: Blanka Stažić
Školski koordinatori: Marija Marijić i Marina Radić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Blanka Stažić, Marija Marijić, Branka Prčić i Tanja Hemen

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Osvjestiti djecu i roditelje o razvrstavanju otpada te razvijati spoznaju djeteta o međusobnom odnostu prirode i djeteta.

Zadatak:
 1. Izdrada didaktičkih igračaka od otpadnog materijala, od čega se sastoji otpad, ekopapirnica, ekopatrola 
 2. Upozoriti na štetnost otpada
 3. Formiranje eko kutića 
 4. Naučiti djecu kako riješiti problem vezan uz otpad

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2018.


Nositelji:
 • DV Ivančica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Osnovni cilj projekta je od najranije (jasličke) dobi razvijati sposobnost življenja u skladu s prirodom što uključuje uočavanje razlike između različitih vrsta otpada, te poticati kod djece shvaćanje važnosti vlastitog djelovanja u svrhu primjerenog zbrinjavanja papirnatog otpada. Kod djece svih dobnih skupina razvila se svijest o važnosti razvrstavanja otpada, posebno papirnatog otpada koje smo odvajali u posebne spremnike.

Realizirani zadaci:
 • Tijekom provođenja projekta aktivnosti smo provodili kroz sva razvojna područja, te tako utjecali na razvoj svijesti odvajanja i pripremu za recikliranje papira na svim razinama i područjima razvoja.
 • Projekt smo započeli sa stvaranjem ekoloških navika kod djece od jasličke do predškolske dobi i to aktivnim učenjem putem konkretnih akcija. Naglasak je stavljen na usvajanje razlika između papirnatog otpada i smeća. S tim smo ciljem napravili Papirka, kutiju za papirnati otpad, te smo ju posebno obilježili– plavom bojom, aplikacijom stabla i nazivom Papirko. Isto tako smo obilježili i Smećka, spremnik u koji se odlaže sve ostalo smeće. Aplikacije na spremnicima su rađene pred djecom te im se odmah davalo objašnjenje čemu koji spremnik služi. U suradnji s djecom odloženi su na primjereno mjesto, tako da djeca uvijek znaju gdje se nalaze. Usmjeravanjem i čestim ponavljanjem djeca su u početku upućivana gdje odložiti papirnati otpad, a gdje smeće tako da je razvrstavanje postalo svakodnevna navika. Izrađivali smo i aktualne panoe u suradnji s djecom, gdje su djeca starije dobi davala svoj doprinos u predlaganju ideja i realizaciji plana za izradu panoa. Također smo kroz svakodnevne aktivnosti primjenjivali korištenje već iskorištenog papira za izradu novih materijala za rad i igru, a djecu se najviše dojmilo izađivanje didaktičkih igračaka.
 • Na roditeljskom sastanku smo upoznali roditelje s našim projektom te smo ih zamolili da i kod kuće odvajaju papirnati otpad i u suradnji s svojom djecom odlažu u posebne, za to predviđene spremnike. Također smo, u suradnji s roditeljima, imali akciju prikupljanja starog papira koji smo s djecom odložili u spremnik za papir u blizini našeg vrtića.

Vrijeme realizacije:

Projekt smo provodili tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Nositelji projekta su djeca i odgojiteljice dječjeg vrtića Ivančica Oriovac, te roditelji, šira i uža društvena zajednica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kad pustiš vodu,

pazi na njezinu potrošnju.

Jer dok voda bez razloga teče,

uništavanje Zemlje je sve veće.

Iskorišteni papir ne bacaj u smeće,

jer za to imamo posebne spremnike i vreće.

Otpadni materijal?

Ah, pa mi svi znamo što je to,

jer zajedno s odraslima provodimo eko zakon.

Staklo, metal i plastiku odvoji

i priliku za spasenjem Zemlje osvoji.


Eko himna:

Naš eko vrtić je mali i na selu

zato imamo djecu veselu.

 

Priroda je naš drugi dom,

stoga znamo da u njoj ne može biti sve po mom.

 

Ona je hrana, ona je piće,

ona je veliko živo biće.

 

A živa bića se vole i paze,

zato i priroda želi da ju maze.

 

Mi to mali najbolje znamo

jer imamo pet, šest godina samo.

 

Mi recikliramo, razvrstavamo,

kompostiramo, što još da joj damo?

 

Znamo!

 

Ljubavi, pažnje i srca čista

da nam priroda naša blista.

 

Budite i vi prema njoj dobri,

da kad mi narastemo vama se ponosimo.