Eko škola

Dječji vrtić Ivančica, Oriovac

Luke Ilića bb
35250 Oriovac

Telefon: 035 409787
Fax:
E-mail: vrticoriovac@gmail.com
Web:

Ravnatelj/ica: Blanka Stažić
Školski koordinatori: Renata Zulić Milača i Marina Radić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Blanka Stažić, Marija Marijić, Branka Prčić i Tanja Hemen

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
  • Osvjestiti djecu i roditelje o razvrstavanju otpada te razvijati spoznaju djeteta o međusobnom odnostu prirode i djeteta.

Zadatak:
  1. Izdrada didaktičkih igračaka od otpadnog materijala, od čega se sastoji otpad, ekopapirnica, ekopatrola 
  2. Upozoriti na štetnost otpada
  3. Formiranje eko kutića 
  4. Naučiti djecu kako riješiti problem vezan uz otpad

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2018.


Nositelji:
  • DV Ivančica