Eko škola

Druga gimnazija Varaždin

Hallerova aleja 6a
42000 Varaždin

Telefon: 042330844
Fax: 042330842
E-mail: 2gimnvz@gmail.com
Web: http://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zdravka Grđan
Školski koordinatori: Jelena Horvat
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • SHE - mreža škola koje promiču zdravlje

  Glavni prioritet projekta je poboljšanje prehrambenih navika i navika vježbanja kod učenika koji se pokušava ostvariti kroz sljedeće ciljeve prioriteta: A) Osigurati ponudu školske prehrane koja je u skladu s prehrambenim smjernicama. B) Poboljšati svijest učenika, osoblja i roditelja o zdravoj prehrani. C) Aktivno poticati učenike da usvoje zdravu prehranu. D) Aktivno uključivanje učenika u opskrbu hranom. E) Osigurati/omogućiti uvjete za više kretanja tijekom nastave. F) Poticanje slobodnih aktivnosti s područja kretanja. Osim glavnih ciljeva postoje i specifični ciljevi prioriteta: A. Uključivanje u sustav stručnog nadzora školskih obroka (pribaviti stručno mišljenje o adekvatnosti školskih obroka);B. Provedba radionica, predavanja, izleti, demonstracija i sportskih dana za učenike;C. Provedba radionica, predavanja i demonstracije za nastavnike i cjelokupno školsko osoblje;D. Provedba radionica, predavanja i demonstracija za roditelje, adresiranje teme na roditeljskim sastancima i vijeću roditelja;E. prisutnost dežurnog nastavnika u školskoj kantini koji potiče djecu da konzumiraju zdravi obrok te ga i on sam konzumira u njihovoj prisutnosti;F. Uređenje školskog biljnog eko vrta o kojem se brinu za vrijeme sata razrednika; G. Uključivanje aktivnih metoda za promicanje kretanja (npr. Minute za zdravlje tijekom nastavnih sati, rekreativni odmor, učenje pomoću gibanja, ulazak tjelesnog odgoja u druge predmete); H. Organizacija slobodnih aktivnosti s područja kretanja (npr. ples, badminton, stolni tenis,...)

 • Shema školskog voća

  Shema školskog voća i povrća je vrlo uspješna mjera koja se u Hrvatskoj provodi već 4. godinu za redom. To je mjera koja promovira zdrave prehrambene navike kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj i adolescentskoj dobi. Shema funkcionira na način da se učenicima u škole, jednom tjedno, tijekom cijele školske godine, dostavlja voće i povrće te im se nudi kao zaseban obrok (100 – 150 grama voća po obroku, neovisno od obroka u okviru školske prehrane). Shema školskog voća i povrća se provodi od 2013. godine kada je u njoj sudjelovalo 720 škola i nešto manje od 140 000 učenika od 1. do 4. razreda, a voće je isporučivalo 15 dobavljača. U drugoj godini provedbe sheme uključili su se i učenici od 1. do 8. razreda, odnosno više od 770 škola i nešto manje od 300 000 učenika, a voće je isporučivalo duplo više dobavljača. Novost u školskoj godini 2016./2017. jest uključivanje učenika srednjih škola, među kojima je i Druga gimnazija Varaždin. U školskoj godini 2018./2019. nastavlja se s projektom te će se dostavljati sljedeće vrste voća: breskva, jabuka, nektarina, šljiva, mandarina, kruška, jagoda, trešnja.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Zdravka Grđan, ravnateljica
 • 2. Jelena Horvat, nastavnica - glavni školski koordinator
 • 3.Terezija Mlinarić - nastavnica
 • 4. Saša Josip Milec - nastavnik
 • 5. Darija Navoj Mihalina - nastavnik
 • 6. Mario Slatki - nastavnik
 • 7. Jasminka Ostrički - nastavnik
 • 8. Ines Tuđan - nastavnik
 • 9. Damir Smetiško - domar
 • 10. Stanka Herceg - spremačica
 • 11. učenici: 
  • 4. razred: Lucija Briški, Lorena Gavrić, Ervin Sokač, Dominik Zrno, Mihael Leskovar, Dario Vasić, Dominik Artić, Petar Miklošić, Lidija Ivančić, Sofija Grčić, Paula Matole, Izabela Obadić, Nikola Vinko, Karlo Ivec, Emanuel Ostoić, Fran Hranić, Saška Dežmarić-Krofak
  • 3. razred: Tihana Vusić, Roberto Bregović, Marin Mašić, Patrik Cerovečki, Petar Horvat, Orhidea Leščak, Lorena Lazar, Ana Matić
  • 2. razred: Maja Šincek, Jura Mašić, Marin Puškadija, Robert Ivanušec, Renato Ratkajec
  • 1. razred: Mateja Vidaček, Lorena Jurčević, Lorena Žeger

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Recikliranje otpada
Cilj:

Naša škola ima detaljno izrađen izvedbeni plan i program za 2018/2019 godine, čiji ciljevi su sljedeći:

 • razvijanje svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša
 • motivirati učenike za pozitivan stav prema očuvanju okoliša
 • čuvati okoliš i prostorije u kojima boravimo
 • poticanje slobodnih aktivnosti s područja kretanja
 • aktivno uključivanje svih djelatnika škole u projekt
 • razvijanje suradnje i tolerancije
 • povezivanje i suradnja s lokalnom zajednicom
 • humanitarna akcija
 • razvijati svijest o zagađenju okoliša
 • motivirati učenike za pozitivan stav prema okolišu
 • očuvanje i štednja papira
 • Prikupljanje dobara za napuštene, bolesne i zlostavljane životinje u udruzi „Spas“ Varaždin
 • posjet medija i izvješćivanje o radu
 • razvijanje svijesti o očuvanju okoliša
 • poticati kreativnost kod učenika
 • aktivno uključivanje učenika u praktične radove, radionice
 • suradnja s lokalnim poduzećima (predavanja, radionice, posjet reciklažnom dvorištu)
 • razvijati svijest o štednji vode
 • motivirati učenike i djelatnike škole za racionalno gospodarenje vodom jer je ona važna za život Zemlje
 • izrada piramide o zdravom načinu života, prigodne radionice, predavanja liječnika
 • prigodne radionice, uključiti se u gradske akcije očuvanja okoliša, uređenje školskih prostora

Zadatak:

Zadaci su planirani za svaki mjesec pojedinačno, a oni su:

 • izrada plana i programa djelovanja Eko-škole
 • izrada Eko kodeksa i loga Ekoškole
 • planiranje nastavnih jedinica o zaštiti okoliša za svaki predmet
 • upoznavanje učenika s planom na satovima razrednika
 • Uređenje školskog vrta
 • Obilježiti Dan zahvalnosti za plodove zemlje (uređenje panoa, radionice, predavanja)
 • Obilježiti svjetski dan pješačenja – terenska nastava na Dravi  (u sklopu biologije)
 • Poboljšati svijest učenika i djelatnika škole o zdravoj prehrani (suradnja s članovima SHE projekta)
 • Akcija „Solidarnost na djelu“
 • Prikupljanje staroga papira u školi i odnošenje u spremnike iz škole
 • prikupljanje plastičnih čepova u dobrotvorne svrhe „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“
 • prikupljanje plastičnih boca, prodaja
 • Radionica recikliranja plastičnih boca - od starih plastičnih boca izraditi tegle za cvijeće koje će uljepšati biološku učionicu
 • Vrijeme darivanja - izrada prigodnih čestitki na ekološkom i recikliranom papiru
 • od odbačenih starih plakata i kalendara izraditi čestitke, kartice s misaonim porukama, citatima
 • Tjedan solidarnosti
 • prikupljanje donacija za pomoć najpotrebnijima, suradnja s izvannastavnom grupom „Volonteri“
 • suradnja s Humanističkom grupom za zaštitu životinja „Šapica“
 • praćenje aktivnosti na web stranici škole
 • praćenje i izvješće eko patrole
 • edukacija o sortiranju otpada ( papir, baterije, plastične boce, plastični čepovi)
 • Izrada plakata i raznih edukativnih materijala o sortiranju otpada, uređenje panoa
 • praćenje aktivnosti na web stranici škole i facebook stranici škole
 • sudjelovanje u Eko kvizu Lijepa Naša
 • praćenje i izvješće eko patrole
 • Radionica: UDRUGA MEDENJAK – Živimo zdravo, hranimo se prirodno (suradnja s članovima SHE projekta)
 • Pozdrav proljeću - akcija prikupljanja papira
 • Obilježiti prigodno Svjetski dan voda (radionice o vodi, pisanje referata, izrada PowerPoint prezentacija, uređenje panoa)
 • prikupljane starih baterija, izrada kućica za ptice od plastičnih boca
 • prikupljanje čepova u dobrotvorne svrhe
 • Eko dan – pješačenjem do zdravlja
 • poticanje slobodnih aktivnosti s područja kretanja, organiziranje seoskih igara                                     
 • Svjetski dan zdravlja (pisanje referata, izrada PowerPoint prezentacija)
 • Poboljšati svijest učenika i djelatnika o zdravoj prehrani
 • Radionica: Vitamini u čaši – izrada zdravih napitaka (suradnja s članovima SHE projekta)
 • Dan planeta Zemlje- akcije čišćenja okoliša škole, uređenje panoa
 • Akcija prikupljanja plastičnih boca
 • praćenje aktivnosti na web stranici škole
 • praćenje i izvješće eko patrole
 • praktične aktivnosti- sakupljanje baterija,humanitarne akcije, provođenje anketa o zdravom okolišu među građanima
 • suradnja s eko udrugama (radionice)
 • Svjetski dan zaštite čovjekove okoline
 • Briga o školskom vrtu i interijeru škole                               
 • Eko patrola- izvješće početnog stanja i redovito praćenje stanja (evidentirati postojeće nedostatke)
 • Evaluacija (upitnik) o postignutim rezultatima, ali i nedostacima projekta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Ciljevi i zadaci planirani su za svaki mjesec pojedinačno. U svakom mjesecu rade se određene radionice, akcije, obilježavaju se važni datumi i sločno.
 • Ostvareni zadaci evidentirani su i prekontrolirani od strane Eko patrole, objavljeni na facebook stranici škole, našem školskom panou te će biti objavljeni u školskom ljetopisu koji izlazi svake godine u lipnju. Sve radionice i akcije pomno je pratila te će nastaviti pratiti naša fotogrupa koja će sve uslikati i pohraniti.

Nositelji:
 • školski koordinator (Horvat Jelena)
 • Ravnateljica (Zdravka Grđan)
 • nastavnici (Navoj Mihalina D., Slatki M., Tuđan I., Mlinarić T., Bahun A., Milec S.J., Ostrički J., Geci M., Jakopec P.)
 • učenici
 • školski domari
 • spremačice
 • članovi Eko odbora
 • roditelji
 • članovi izvannastavne grupe „Volonteri“
 • članovi izvannastavne grupe „Humanistička grupa za zaštitu životinja „Šapica“
 • članovi udruga
 • članovi SHE projekta
 • stručna služba

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: PRIRODU PAZI, POTPORU IZRAZI
Ostvareni ciljevi:
 • Plan i program projekta Eko škole za 2018./2019. godinu bio je usmjeren na temu: otpad.
 • Početkom školske godine izradili smo detaljan  plan djelovanja za cijelu nadolazeću školsku godinu. Učenici su osmislili ime naše „akcije“ koja glasi: „PRIRODU PAZI, POTPORU IZRAZI“. a proveli smo i malo natjecanje između učenika za najkreativniji logo. Najveća se pažnja pridavala i još uvijek pridaje sakupljanju otpada, odnosno staroga papira, plastičnih boca, starih baterija i čepova.

Realizirani zadaci:
 • Učenici pod vodstvom svojih razrednika tijekom školske godine recikliraju navedeni otpad koji se zatim nosi na recikliranje. Dobiveni novac uložen je u humanitarne svrhe i uređenje interijera naše škole (pano, boje za izradu tegla i sl.). U projekt su uključeni svi djelatnici naše škole kao i svi učenici.
 • Uz recikliranje kao glavnu temu, obilježili smo i proveli mnoge projekte ekološkog karaktera, uključili se u mnoge humanitarne akcije, proveli brojne radionice i obilježili važne datume.

Vrijeme realizacije:
 • Plan i program našeg projekta osmišljen je za školsku godinu 2018./2019. iako se brojne radionice i akcije u našoj školi provode već dugi niz godina.

Nositelji:
 • Nositelji su članovi Eko odbora, no i svi ostali učenici i djelatnici škole koji se uključuju u akcije recikliranja.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ENERGIJU ŠPARAJ,

VRATA ZATVARAJ!

PAPIR RECIKLIRAJ

I UVIJEK EKO BIRAJ!

PLASTIČNU BOCU DONESI,

A NOVCE SA SOBOM ODNESI!

PRIRODU PAZI

I S NAMA POTPORU IZRAZI!


Eko himna: