Eko škola

Druga gimnazija Varaždin

Hallerova aleja 6a
42000 Varaždin

Telefon: 042330844
Fax: 042330842
E-mail: 2gimnvz@gmail.com
Web: http://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zdravka Grđan
Školski koordinatori: Jelena Horvat
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • SHE - mreža škola koje promiču zdravlje

  Glavni prioritet projekta je poboljšanje prehrambenih navika i navika vježbanja kod učenika koji se pokušava ostvariti kroz sljedeće ciljeve prioriteta: A) Osigurati ponudu školske prehrane koja je u skladu s prehrambenim smjernicama. B) Poboljšati svijest učenika, osoblja i roditelja o zdravoj prehrani. C) Aktivno poticati učenike da usvoje zdravu prehranu. D) Aktivno uključivanje učenika u opskrbu hranom. E) Osigurati/omogućiti uvjete za više kretanja tijekom nastave. F) Poticanje slobodnih aktivnosti s područja kretanja. Osim glavnih ciljeva postoje i specifični ciljevi prioriteta: A. Uključivanje u sustav stručnog nadzora školskih obroka (pribaviti stručno mišljenje o adekvatnosti školskih obroka);B. Provedba radionica, predavanja, izleti, demonstracija i sportskih dana za učenike;C. Provedba radionica, predavanja i demonstracije za nastavnike i cjelokupno školsko osoblje;D. Provedba radionica, predavanja i demonstracija za roditelje, adresiranje teme na roditeljskim sastancima i vijeću roditelja;E. prisutnost dežurnog nastavnika u školskoj kantini koji potiče djecu da konzumiraju zdravi obrok te ga i on sam konzumira u njihovoj prisutnosti;F. Uređenje školskog biljnog eko vrta o kojem se brinu za vrijeme sata razrednika; G. Uključivanje aktivnih metoda za promicanje kretanja (npr. Minute za zdravlje tijekom nastavnih sati, rekreativni odmor, učenje pomoću gibanja, ulazak tjelesnog odgoja u druge predmete); H. Organizacija slobodnih aktivnosti s područja kretanja (npr. ples, badminton, stolni tenis,...)

 • Shema školskog voća

  Shema školskog voća i povrća je vrlo uspješna mjera koja se u Hrvatskoj provodi već 4. godinu za redom. To je mjera koja promovira zdrave prehrambene navike kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj i adolescentskoj dobi. Shema funkcionira na način da se učenicima u škole, jednom tjedno, tijekom cijele školske godine, dostavlja voće i povrće te im se nudi kao zaseban obrok (100 – 150 grama voća po obroku, neovisno od obroka u okviru školske prehrane). Shema školskog voća i povrća se provodi od 2013. godine kada je u njoj sudjelovalo 720 škola i nešto manje od 140 000 učenika od 1. do 4. razreda, a voće je isporučivalo 15 dobavljača. U drugoj godini provedbe sheme uključili su se i učenici od 1. do 8. razreda, odnosno više od 770 škola i nešto manje od 300 000 učenika, a voće je isporučivalo duplo više dobavljača. Novost u školskoj godini 2016./2017. jest uključivanje učenika srednjih škola, među kojima je i Druga gimnazija Varaždin. U školskoj godini 2018./2019. nastavlja se s projektom te će se dostavljati sljedeće vrste voća: breskva, jabuka, nektarina, šljiva, mandarina, kruška, jagoda, trešnja.

 • Think green, go green

  Cilj projekta je učvršćivanje demokratskog sudjelovanja mladih te njihovo postavljanje u ulogu aktivnih građana i pokretača promjena na polju izazova iz okoliša i klimatskih promjena.\\nProjekt se odnosi na skupinu učenika postavljenih u ulogu aktivnih građana koji traže rješenja kako ići naprijed. Događaji su osmišljeni kako bi potaknuli aktivno sudjelovanje mladih koji su suočeni s različitim izazovima i situacijama. Kroz razne aktivnosti nastoji se podržati jedna od najvažnijih tema EU-a i EP-a, okoliš, te omogućiti aktiviranje mladih i razvoj kritičkog mišljenja putem izvanmrežnih i internetskih događaja. Mladi će se naći i u ulozi promicatelja informacija putem različitih medija. U okviru projekta uspostavit će se prekogranična suradnja sa 4 srednje škole iz Slovenije, Mađarske i Austrije.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Tuđan, Horvat, Slatki, Mlinarić, Navoj, Milec, Smetiško.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Recikliranje
Cilj:

Pravilno educirati učenike i nastavnike o zbrinjavanju i recikliranju otpada, a ujedno i smanjiti njegovu količinu u školi.


Zadatak:

Sudjelovanje što većeg broja učenika i nastavnika u školskim aktivnostima, projektima te edukacijama.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Cijela nastavna godina 2021./2022.

 • Praćenje putem raznih evaluacija i upitnika.

Nositelji:

Svi učenici i svi djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: RECIKLIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:

Provedene brojne aktivnosti i suradnje s vanjskim suradnicima. Sudjelovanje na edukacijama i projektima vezanim za zaštitu prirode i okoliša.


Realizirani zadaci:
 • Sudjelovanje u međunarodnom projektu Think green, go green, uređenje školskog dvorišta, dogovorena suradnja za izgradnju vanjske učionice, suradnja s komunalnim poduzećem Čistoća d.o.o. Varaždin. Provedene ankete između učenika, izrada raznim plakata i promotivnih materijala. 
 • Sudjelovanje u Zelenoj čisti, sudjelovanje u Digitalnoj čistki, sudjelovanje u akciji Zasadi stablo, ne budi panj.

Vrijeme realizacije:

Cijele nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici i svi djelatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ENERGIJU ŠPARAJ,

VRATA ZATVARAJ!

PAPIR RECIKLIRAJ

I UVIJEK EKO BIRAJ!

PLASTIČNU BOCU DONESI,

A NOVCE SA SOBOM ODNESI!

PRIRODU PAZI

I S NA MA  POTPORU IZRAZI!


Eko himna: