Eko škola

Dječji vrtić Jakšić

STJEPANA RADIĆA 1
34308 JAKŠIĆ

Telefon: 099 3304222
Fax:
E-mail: dvjaksic@gmail.com
Web: www.dv-jaksic.hr

Ravnatelj/ica: IVONA PEČUR
Školski koordinatori: MARIJANA BLAŽEVIĆ, MOJCA JANKOVIĆ
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • ZDRAVLJE IZ NAŠEG VRTA - 2018.

  Prolaskom na natječaju Uniqa osiguranja te njihovim financiranjem, posadili smo s djecom vrt s povrćem, mali voćnjak od 10 stabala višnje i trešnje, te aroniju, kupine, maline, plastenik... Djeca su sama sijala, plijevila, ubirala plodove i brinula se o biljkama. Smišljali su nove jelovnike s plodovima koji su oni uzgojili. Sam cilj projekta je bio uz stjecanje kvalitetnih i zdravih prehrambenih navika kod djece. Roditelje smo uključili u radionice i edukacije o zdravoj prehrani.

 • EKO BONTON - 2017.

  U suradnji s OŠ 'Mladost', Jakšić, koja je i bila nositelj projekta, radili smo 2017. godine na projektu Eko bonton. Ove godine sve škole na području Županije su se pridružile spomenutom projektu. Obrađene teme su bile ušteda energije, razvrstavanje otpada - eko otoci u vrtiću, eko patrola, božićne radionice s djecom i roditelja za izradu božićnih ukrasa od otpadnih materijala, recikliranje, sadnja stabala, uređivanje okoliša. Postojeći projekt proširili smo s komunalcem d.o.o. Požega, te organizirali prikupljanje reciklažnog otpada i dijeljenje krpenih vrećica.

 • ZAŠTITIMO OKOLIŠ, ČUVAJMO PRIRODU

  Opis u priloženoj datoteci.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Božićni dobrotvorni sajam "Čaj za malog zmaja"
Cilj:
 • Njegovati tradicijske običaje povodom blagdana Božića
 • Uključiti roditelje u rad dječjeg vrtića
 • Razvijati svijest o važnosti pomaganja drugima

Zadatak:
 • Roditelji sudjeluju u radionici izrade božićnih kolača - pakiranje u recikliranje staklene posude
 • Odgojitelji i djeca prodaju na dobrotvornom sajmu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Prosinac, 2019.

 • Fotografiranje, web mediji

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca
 • Roditelji 
 • Općina Jakšić
 • Osnovna škola Mladost 
Naziv teme: "Zasadi drvo ne budi panj" i Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša

Zadatak:
 • Sadnja stabala oko vrtića, škole i zgrade općinske uprave
 • Djeca dijele oslikane platnene vrećice mještanima općine Jakšić

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

25. listopada 2019. i 19. prosinca 2019.

 • Fotografiranje, web mediji

 


Nositelji:
 • Građanska akcija "Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj"
 • Odgojitelji i djeca
 • Komunalac d.o.o
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:
 • Očuvanje tradicije našeg kraja
 • Razvijanje svijesti o važnosti pomaganja potrebitima

Zadatak:
 • Organiziranje prigodnog programa u prostoru župne crkve
 • Izrada kruha i pekarskih proizvoda
 • Posjet staračkom domu - dijeljenje pekarskih proizvoda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

24. listopada 2019.

 • Fotografiranje, web mediji

Nositelji:
 • Odgojitelji
 • Roditelji i djeca
 • Svećenik
Naziv teme: Dan kravate
Cilj:
 • Istraživanje o povijesti kravate i njenoj važnosti
 • Očuvanje tradicije

Zadatak:
 • Nošenje kravate svih djelatnika odgojne ustanove
 • Likovno-kreativne radionice s djecom s različitim recikliranim materijalima (čepovi, plastika, papir)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. listopada 2019.

 • Fotografiranje, radovi djece

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca
Naziv teme: Veliki lov na biljke
Cilj:
 • Razvoj kritičkog mišljenja raznim iskustvenim situacijama
 • Istraživanje biološke raznolikosti oko nas
 • Poticanje na pozitivno djelovanje

Zadatak:
 • Provjera razine znanja o biološkoj raznolikosti provođenjem ankete na početku i kraju projekta
 • Podizanje razine znanja o biološkoj raznolikosti u vrtiću i lokalnoj sredini

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Fotografiranje, bilježenje, radovi djece, izjave djece

Nositelji:

Odgojitelji i djeca odgojne skupine Medvjedići

Naziv teme: Vanjski okoliš
Cilj:
 • Razvijanje osjećaja osobne odgovornosti za okoliš
 • Obogaćenje bioraznolikosti vanjskog okoliša

Zadatak:
 • Sakupljanje sjemena cvijeća
 • Sadnja drveća, cvijeća
 • Uređivanje gredica od cigli
 • Uređivanje vanjskih sprava (skidanje starog sloja, bojanje)
 • Izrada hranilica za ptice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Fotografiranje

Nositelji:
 • Djelatnici odgojno-obrazovne skupine i djeca
Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:
 • Razvijati svijest o važnosti raznolike prehrane obogaćene voćem, povrćem
 • Jačanje osjećaja vrijednosti i doprinosa zajednici

Zadatak:
 • Sadnja, branje, održavanje povrća, voća na uzdignutim gredicama
 • Izrada "Vegete" od sastojaka ubranih u povrtnjaku
 • "Zdravi rođendani"- rođendani bez slatkiša
 • Konzumacija hrane ubrane u vlastitom vrtu
 • U sklopu projekta "Zdravlje" odgojna skupina Pčelice upoznala se o važnosti zdrave prehrane različitim aktivnostima koje su doprinijele tome da djeca česšće konzumiraju voće i povrće

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Fotografiranje, bilježenje, web mediji

Nositelji:
 • Svi djelatnici odgojno-obrazovne ustanove i djeca
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Pravilno postupanje s otpadom
 • Razvijanje osjećaja osobne odgovornosti za okoliš

Zadatak:
 • Razvrstavanje otpada (papir, plastika, staklo) u za to predviđene spremnike koje si raspoređeni po odgojnim skupinama, hodniku vrtića ( Zeleni otok )
 • Korištenje otpada za različite aktivnosti u radu s djecom
 • Odlaganje biootpada u za to predviđene spremnike
 • Akcija sakupljanja plastičnih čepova ("Plastičnim čepovima do skupih lijekova")
 • smanjenje korištenja plastike - zdravi rođendani, bez plastičnih čaša, tanjura, tetrapaka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Eko patrola

Nositelji:
 • Svi djelatnici odgojno-obrazovne ustanove i djeca
Naziv teme: Štednja vode
Cilj:
 • Razvijati svijest o štednji i racionalnom trošenju pitke vode
 • Smanjenje nepotrebne potrošnje vode

Zadatak:
 • Sprječavanje nepotrebne potrošnje vode Eko patrolama po odgojnim skupinama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Svakodnevno tijekom dana
 • Eko patrole

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca
 • Eko patrola
Naziv teme: Štednja energije
Cilj:
 • Razvijati svijest o štednji i racionalnom korištenju energije
 • Smanjenje nepotrebne potrošnje energije

Zadatak:
 • Sprečavanje nepotrebne potrošnje energije Eko patrolama po odgojnim skupinama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Svakodnevno tijekom dana
 • Eko patrola

Nositelji:
 • Odgojitelji i djeca
 • Eko patrola

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Veliki lov na biljke
Ostvareni ciljevi:
 • Razvoj znanja o biološkoj raznolikosti.

Realizirani zadaci:
 • Provjera znanja pomoću ankete na početku i kraju projekta.

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca i odgojitelji.
Naziv teme: Zdrava prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje svijesti o važnosti zdrave prehrane.
 • Upoznavanje djece s raznolikom i zdravom prehranom.

 


Realizirani zadaci:
 • Sadnja voća i povrća
 • Izdrada domaće vegete
 • Zdravi rođendani-bez slatkiša

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Djeca i svi djelatnici ustanove.
Naziv teme: Božićni dobrotvorni sajam ˝Čaj za malog zmaja˝
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijati svijest o pomaganju drugima.
 • Suradnja s roditeljima.

Realizirani zadaci:
 • Radionica izrade domaćih kolača i pakiranje u reciklirane posude.
 • Prodaja kolača na dobrotvornom Božićnom sajmu.
 • Doniranje prikupljenih sredstava dobrotvornoj akciji ˝Čaj za malog zmaja˝.

Vrijeme realizacije:

Prosinac 2019.


Nositelji:
 • Odgojitelji, roditelji, Općina Jakšić
Naziv teme: Međunarodni dan protiv plastičnih vrećica
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje svijesti o očuvanju okoliša.
 • Smanjenje uporabe plastičnih vrećica.

Realizirani zadaci:
 • Dijeljenje oslikanih platnenih vrećica mještanima općine Jakšić.
 • Suradnja s Komunalcem d.o.o.

Vrijeme realizacije:

19.12.2019.


Nositelji:
 • Odgojne skupine Medvjedići i Lavići i odgojitelji, Komunalac d.o.o.
Naziv teme: Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje s važnosti očuvanja okoliša.
 • Razvijanje eko svijesti.

Realizirani zadaci:
 • Sadnja stabala oko vrtića, škole i prostora općine.

Vrijeme realizacije:

25.10.2019.


Nositelji:

http://pozeskivodic.com/jaksic-vrticarci-i-skolarci-ukljucili-se-u-akciju-dani-kolektivne-sadnje-drveca/?fbclid=IwAR00bbLCnV1YZ1x0fOlLtDH1BrVlvtVXyMaGgD0mWykmcXdAv0B1aQ0CgW0

 • Odgojne skupine Medvjedići, Lavići, Pčelice i odgojitelji
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Očuvanje tradicije.
 • Upoznavanje postupka pripreme kruha i plodova zemlje.

 


Realizirani zadaci:
 • Prigodni program u prostoru Crkve.
 • Doniranje pekarskih proizvoda staračkom domu.

Vrijeme realizacije:

24.10.2019.


Nositelji:

http://pozeskivodic.com/djecji-vrtic-jaksic-dan-kruha-obiljezili-s-mjestanima-visak-slastica-poslali-u-dom-za-starije-i-nemocne-osobe-kap-veselja/?fbclid=IwAR2-OJPFt4AXNiN94fpssQ3gukIbYx5CvMLJ8xV_rLZg5T_YW9-nZjgO6HQ

 • Odgojne skupine medvjedići, Lavići, Pčelice, Leptirići, odgojitelji, roditelji, svećenik..
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje i njegovanje tradicije i baštine.

Realizirani zadaci:
 • Istraživanje o povijesti kravate.
 • Upoznavanje s vezanjem i nošenjem kravate.

Vrijeme realizacije:

18.10.2019.


Nositelji:
 • Odgojne skupine Medvjedići, Lavići, Pčelice, Leptirići i odgojitelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO JE VODA.

EKO JE TRAVA.

EKO JE CVIJEĆE.

EKO NIJE SMEĆE, 

ZA NJEGA IMAMO 

POSEBNE VREĆE.


Eko himna: