Eko škola

Dječji vrtić Jakšić

STJEPANA RADIĆA 1
34308 JAKŠIĆ

Telefon: 099 3304222
Fax:
E-mail: dvjaksic@gmail.com
Web: www.dv-jaksic.hr

Ravnatelj/ica: IVONA PEČUR
Školski koordinatori: MARIJANA BLAŽEVIĆ, MOJCA JANKOVIĆ
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • ZDRAVLJE IZ NAŠEG VRTA - 2018.

  Prolaskom na natječaju Uniqa osiguranja te njihovim financiranjem, posadili smo s djecom vrt s povrćem, mali voćnjak od 10 stabala višnje i trešnje, te aroniju, kupine, maline, plastenik... Djeca su sama sijala, plijevila, ubirala plodove i brinula se o biljkama. Smišljali su nove jelovnike s plodovima koji su oni uzgojili. Sam cilj projekta je bio uz stjecanje kvalitetnih i zdravih prehrambenih navika kod djece. Roditelje smo uključili u radionice i edukacije o zdravoj prehrani.

 • EKO BONTON - 2017.

  U suradnji s OŠ 'Mladost', Jakšić, koja je i bila nositelj projekta, radili smo 2017. godine na projektu Eko bonton. Ove godine sve škole na području Županije su se pridružile spomenutom projektu. Obrađene teme su bile ušteda energije, razvrstavanje otpada - eko otoci u vrtiću, eko patrola, božićne radionice s djecom i roditelja za izradu božićnih ukrasa od otpadnih materijala, recikliranje, sadnja stabala, uređivanje okoliša. Postojeći projekt proširili smo s komunalcem d.o.o. Požega, te organizirali prikupljanje reciklažnog otpada i dijeljenje krpenih vrećica.

 • ZAŠTITIMO OKOLIŠ, ČUVAJMO PRIRODU

  Opis u priloženoj datoteci.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • MARIJANA BLAŽEVIĆ - ODGOJITELJICA, KOORDINATORICA
 • MOJCA KLARIĆ - ODGOJITELJICA, KOORDINATORICA
 • LIDIJA GALIĆ - KOMUNALAC D.O.O.
 • TOMISLAV ŠULC - OPG ŠULC, TEHNIČKA ŠKOLA, roditelj
 • DAMJAN MAGLICA - KOMUNALNI REDAR U OPĆINI JAKŠIĆ, roditelj
 • IVANA SVJETLIČIĆ - UČITELJICA PODRUČNE ŠKOLE U TREŠTANOVCIMA
 • DARIO PAŽIN - PREDSJEDNIK KUD-A JAKŠIĆ
 • MARTINA MARIJANOVIĆ - PROF. HRVATSKOG JEZIKA NA TEHNIČKOJ ŠKOLI POŽEGA
 • DANIJELA REZO - ADRIA OSIGURANJE
 • MARIJAN GRUBEŠIĆ- ČLAN KUD-A JAKŠIĆ, UČITELJ NA PODRUČNOJ ŠKOLI RAJSAVAC
 • MIRELA HEIN - RAVNATELJICA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA, roditelj
 • ANA KRIŽIĆ - UČITELJICA O.Š. MLADOST JAKŠIĆ, roditelj
 • TIHOMIR BEŠLIĆ - ŽUPNIK OPĆINE JAKŠIĆ
 • MARKO DOBOŠ - PARK PRIRODE PAPUK
 • IVONA PEČUR - RAVNATELJICA VRTIĆA 

DJECA:

 • MAKSIM SEDLAČEK
 • GABRIEL POJER
 • PREDSTAVNICI MALOG EKO ODBORA KOJEGA ČINE SVA DJECA IZ STARIJE SKUPINE, NJIH 27.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ŽIVJETI U SKLADU S PRIRODOM
Cilj:
 • upoznati djecu s pojmom ekologije, važnosti prirode za naš život i naše zdravlje
 • usmjeriti ih da se društveno odgovorno ponašaju prema prirodi i okruženju u kojemu se nalaze
 • razvijaju vještine očuvanja okoliša i ekološki prihvatljivo i odgovorno ponašanje

Zadatak:
 • razvijati kod djece pozitivan stav prema okolini u kojoj se nakaze
 • razvijti empatiju za prirodu i životinjski svijet
 • osvijestiti povezanost i neovisnostčovjeka sa živom i neživom prirodom
 • razvijanje kooperativnosti u suradničkom radu i igri
 • razvijanje govornih vještina
 • poticati ponašanje koje će doprinjeti očuvanju neposrednog vrtićkog okoliša
 • stecanje znanja predodžbe kod djece kako brinuti o prirodi, svojoj okolini
 • usvajanje i razvijanje vještina koje pridonose zajednici i okolini 
 •  razvrstavanje otpada, bacanje otpadaka u koš, briga za biljke i životinje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele godine 2018./2019.; određene teme će biti sukladne sa godišnjim dobima (sadnja cvijeća, vrta).

 • praćenje provedenih i zadanih tema i zadataka će se bilježiti kroz razne ankete s roditeljima, videozapise, fotografije, bilješki, valorizacije spomenutih aktivnosti i samoga projekta u globalu.

Nositelji:
 • starija i srednja mješovita vrtićka skupina dječjeg vrtića Jakšić (2. skupine)

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Nije smeće sve za vreće
Ostvareni ciljevi:
 • adekvatno sortiranje i zbrinjavanje otpada
 • usvajanje važnosti sortiranja otpada u posebne spremnike
 • putem edukacije djece utjecanje na odrasle osobe - roditelje, dide, bake
 • razviti ekološki prihvatljivo i odgovorno ponašanje

Realizirani zadaci:
 • razvijati kod djece pozitivan stav prema svojoj okolini
 • razvijanje kooperativnosti u suradničkom radu i igri
 • razvrstavanje otpada, bacanje otpadaka u adekvatan spremnik ili koš za smeće

 


Vrijeme realizacije:
 • Rad na ovome projektu će trajno biti uvršten u godišnji plan i program dječjeg vrtića te će se provoditi tokom svakoga dana kroz priče, razgovore, aktivnosti. 

Nositelji:
 • Odgojitelji svih odgojnih skupina  zajedno s djecom -četiri skupine, 8 odgojiteljica.
Naziv teme: Eko bonton
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje svijesti o ekologiji i čuvanju prirode,
 • stjecanje radnih navika kod djece,
 • djelovanje na roditelje i druge ukućane putem educiranja djeteta,
 • razvijati ekološku osjetljivost kod djece te njihovu spremnost na  praktično djelovanje,
 • uvrstiti eko sadržaje u odgojno-obrazovni rad,
 • usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi,
 • ukazati na važnost brige za okoliš i očuvanje okoliša kao preduvjet za zdravu i čistu zemlju,
 • razviti vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama

Realizirani zadaci:
 • Bogatiti dječju spoznaju kroz usvajanje pojmova vezano za ekologiju
 • Omogućiti uočavanje odnosa između predmeta i pojava (otpad nije smeće, u koje spremnike sortirati plastiku, papir, staklo)
 • Poticati djecu na racionalno i odgovorno korištenje električne energije i vode u uvjetima vrtića (eko patrola)
 • Poticati djecu na sakupljanje i sortiranje otpada
 • Poučiti ih postupku recikliranja kroz različite aktivnosti
 • Omogućiti im da pomoću postupka reciklaže izražavaju svoju kreativnost i originalnost
 • Omogućiti djeci što više neposrednog kontakata s prirodom
 • Zadovoljiti djetetovu znatiželju i prirodnu potrebu za istraživanjem
 •  Usađivanje i razvijanje radnih navika
 • Ovladavanje rukovanjem novim predmetima i njihovom uporabom
 • Razvijati fine i grube motoričke vještine
 • Poticati zdrave prehrambene navike  i brigu o  zdravom načinu života
 • Razvijati samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi,
 • Razvijati samostalnost i odgovornost
 • Poticati partnerske odnose i suradnju među djecom, odgojiteljima i roditeljima
 • Poticati različite oblike i stvaranja kroz igru ( likovno, glazbeno, scensko, govorno)
 • Stvaranje  optimalnog uvjeta za aktivno istraživanje, suradnju i učenje

Vrijeme realizacije:

Projekt je planiran u trajanju od prosinca do lipnja 2018. godine.

 • Tijekom svoga trajanja, iako je bio predviđen za stariju odgojnu skupinu, počeo se šriti i na ostale odgojne skupine, uključujući i mlađu jasličku, u kojoj su također počeli razvrstavati otpad.
 • Neke aktivnosti projekta, kao što je primjerice ekopatrola, plakati o potrošnji vode i električne energije i slično, trajno su ostale prisutne u vrtiću. 

Nositelji:
 • starija vrtićka odgojna skupina Medvjedići
 • odgojiteljice
 • ravnateljica

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

EKO JE VODA.

EKO JE TRAVA.

EKO JE CVIJEĆE.

EKO NIJE SMEĆE, ZA NJEGA IMAMO POSEBNE VREĆE.


Eko himna:

MALO MJESTO JAKŠIĆ,

POKRAJ POŽEGE GRADA,

IMA NAJLJEPŠI VRTIĆ,

TO ZNAJU SVI SADA.

 

MI NISMO MALI,

MI SVAŠTA ZNAMO,

RECIKLIRAMO MATERIJALE RAZNE,

I SKUPLJAMO PLASTIČNE BOCE PRAZNE.

 

PORUKA NAŠA JE JASNA,

UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU,

I SAČUVAJMO ZEMLJU, NAŠU MAJKU!