Eko škola

Dječji vrtić Belica

Ljudevita Gaja 21 a
40319 Belica

Telefon: 098 187 8332
Fax: 040/845-040
E-mail: djecji.vrtic.belica@gmail.com
Web:

Ravnatelj/ica: Snežana Bence
Školski koordinatori: Snežana Bence
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :