Eko škola

Osnovna škola Neorić-Sutina

Neorić 43
21247 Neorić

Telefon: 021/666-108
Fax:
E-mail: neoric@os-neoric-sutina.skole.hr
Web: www.os-neoric-sutina.skole.hr

Ravnatelj/ica: Nada Dundović
Školski koordinatori: Nada Dundović, Vesna Šumanac, Ana Marinković
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

  • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje