Eko škola

Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod

Borovska 3
35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/446015
Fax: 035/446015
E-mail: ured@os-hbadalic-sb.skole.hr
Web: http://os-hbadalic-sb.skole.hr

Ravnatelj/ica: Irena Čugura-Ćerić
Školski koordinatori: Marijana Ostojčić
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Master Coding

  Master Coding je jednogodišnji eTwinning projekt u kojem sudjeluju škole iz Hrvatske, Italije, Turske, Poljske, Španjolske, Portugala, Ukrajine i Srbije. Projekt uključuje razmjenu ideja o aktivnostima programiranja bez i uz upotrebu računala.

 • GLOBE

  Razvoj svijesti o potrebi očuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša. Osposobljavanje učenika za mjerenja i opažanja koja će pridonijeti boljem znanstvenom razumijevanju različitih ekosustava i cjelovitog sustava planeta Zemlje. Omogućavanje učeničke suradnje s uvaženim znanstvenicima i stvaranje mreže koja povezuje cijeli svijet u jedinstvenu zajednicu s opredjeljenjem djelovanja za dobrobit okoliša. Obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa prirodoslovlja, geografije, matematike i informatike te primjenom suvremenih tehnologija, ostvarivanje većih učeničkih postignuća na tim područjima.

 • Želim stablo

  Omogućuje primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije (micro:bit-a) u različitim predmetima i razredima u nastavi te istovremeno razvija društvenu i ekološku svijest učenika.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Elan Ahmetović
 • Erik Ahmetović
 • Iskra Ahmetović
 • Ramona Bićanić
 • David Bikčević
 • Fran Bošnjak
 • Hana Bukvić
 • Matija Čorak
 • Robert Jacešin
 • Anamaria Jozanović
 • Hanna Kikić
 • Marija Kljenak
 • Jure Lipovac
 • Matilda Lučić
 • Martin Margić
 • Lara Matković
 • Ariana Pakši
 • Dražen Podgorić
 • Maja Pudić
 • Lana Salčinović
 • Neo Stanković
 • Leon Šišić
 • Leon Šošić
 • Ivana Terzić
 • Maša Valjetić
 • Bošnjaković Ariana
 • Renato Grubešić
 • Melisa Jovanović
 • Katarina Kočiš
 •  Paula Mandić
 • Simona Marinović
 • Dejan Mitrović
 •  Nikolina Mitrović
 • Vanesa Mitrović
 • Fernando Stanković
 •  Željka Stojanović
 • Luca Drinić - učiteljica
 • Ivana Markeljević - učiteljica
 • Irena Čugura-Ćerić - ravnateljica 
 • Gordana Alfeldi - pedagoginja 
 • Ivica Kadić - domar
 • Vlado Odobašić - domar
 • Vesna Terzić - roditelj
 • Marijana Ostojčić - učiteljica 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Reciklaža ,energija i voda
Cilj:
 • Razvijati svijest o potrebi očuvanja okoliša.
 • Pravilno postupati s otpadom. 
 • Razvijati osjećaj osobne odgovornosti za okoliš. 
 • Razvijati svijest o štednji i racionalnom korištenju energije i vode.

Zadatak:
 • Akcija  sakupljanja starog papira (dodatno :sav stari papir koji je utrošen u školskoj godini se sakuplja na mjesečnoj bazi i predaje "Komunalcu"
 • Akcija sakupljanja plastičnih čepova (donacija: "Plastičnim čepovima do skupih lijekova")
 • Oporabu otpadnog materijala ( kreativne radionice)
 • Obilježavanje značajnih datuma
 • Rad eko-patrola
 • Praćenje smanjenja potrošnje energije i vode
 • Zelena čistka (travanj)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.za sve aktivnosti.

 • Eko-patrole prate ključne položaje (toaleti, kuhinja, utičnice, električne prekidače) na tjednoj bazi. 

 


Nositelji:
 • Učenici, domari i učiteljice.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Oporaba (reciklaža)
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici znaju kao postupati sa otpadom koristeći ga za ponovnu ponovnu obrade  radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.

Realizirani zadaci:
 • Oporaba opadnog materija (kreativne radionice).

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko- odbor (učenici i učitelji).

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Eko - to smo mi! 


Eko himna: