Eko škola

Dječji vrtić Zvončić Našice - Grad Našice

Dore Pejačević 4
31500 Našice

Telefon: 031 617 391
Fax:
E-mail: ravnateljicavrticna@gmail.com
Web: http://www.vrtic-nasice.hr/

Ravnatelj/ica: Snježana Kanđera, magistra predškolskog odgoja
Školski koordinatori: Snježana Brezovec, odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Malim koracima do održivosti

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • S. Kanđera, S. Brezovec, N. Delić Crnković, V. Vondrak, M. Balažić, J. Lukavski, Lj. Fehir, A. Špoljarić, J. Brajdić, M. Lazar. B. Matijašević, Ž. Kružić, N. Dendis

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Eko akcijama do eko vrtića
Cilj:
 • Ekološkim aktivnostima do održivosti i Zelene zastave vrtića.

Zadatak:
 •  Razvijanje ekološke svijesti i ekoloških navika kod djece ranog i predškolskog uzrasta
 • Snimiti stanje-okoliša vrtića, škole, kuće, naselja, mjesta
 • Voditi brigu o prirodnom okolišu koje nas okružuje i u kojem živimo
 • Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
 • Poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 • Dati prednost održivom razvitku
 • Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
 • Upozoravati javnost o problematici okoliša
 • Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 2019./2020. pedagoška godina

Nositelji:
 • Odgojitelji svih skupina, administrativno-tehnički radnici vrtića, roditelji, osnivač, šira zajednica, ravnateljica vrtića i stručne suradnice vrtića, te djeca.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Nastavak ekoloških aktivnosti prema Kurikulumu vrtića
Ostvareni ciljevi:
 • Realizacija planiranih aktivnosti uređenja eksterijera i interijera vrtića, koji se nalazi u zaštićenom parku.

 


Realizirani zadaci:
 • U sve aktivnosti su uključena djeca  vrtića, prema svojim mogućnostima. Uključuju se i roditelji kao i vanjski suradnici.
 • Neke od aktivnosti:
  • - uređenje  kutića prirode s prirodnim materijalima od početka pedagoške 2019./20. godine: npr. Jesen, Dani kruha-dani zahvalnosti za plodove zemlje i dr.
  • - vađenje  korijenja stabala  i dizanje novog nasada  u dvorištu vrtića, tipa arboretuma 
  • -sudjelovanje u akciji "Zasadi drvo, ne budi panj"
  • - obrezane voćke u voćnjaku vrtića
  • -obrezane cvjetnice u dvorištu vrtića
  • -zasađene lukovice i uređeni cvijetnjaci ispred sobe Ježić
  • - posađene proljetnice ispred staklene sobe
  • - posađena mlada voćka jabuke u staklenoj sobi
  • - dogovor s kućnim majstorom oko popravka povišene gredice
  • - u suradnji s policijom odveženi PVC čepovi
  • - aktivnosti recikliranja u skupinama 
  • - redovno razvrstavanje otpada
  • - redovito kompostiranje i nabava drvenog suhog materijala (piljevina) radi poboljšanja kvalitete komposta
  • - sadnja mladih lisnatica i cvjetnica u sobama dnevnog boravka
  • - različiti sezonski radovi u povrtnjaku vrtića

Vrijeme realizacije:
 • Navedeni zadaci su realizirani  od rujna 2019. godine do ožujka 2020.

Nositelji:
 • Djeca i radnici vrtića, roditelji, vanjski suradnici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Razvrstaj smeće u posebne vreće, a u prirodi sadi cvijeće.

Malim koracima očuvajmo Zemlju zajedno!


Eko himna:

Himna vrtića će biti naša eko himna!