Eko škola

Dječji vrtić Zvončić Našice - Grad Našice

Dore Pejačević 4
31500 Našice

Telefon: 031 617 391
Fax:
E-mail: ravnateljicavrticna@gmail.com
Web: http://www.vrtic-nasice.hr/

Ravnatelj/ica: Snježana Kanđera, magistra predškolskog odgoja
Školski koordinatori: Snježana Brezovec, odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Malim koracima do održivosti

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • S. Kanđera, S. Brezovec, N. Delić Crnković, V. Vondrak, M. Balažić, J. Lukavski, Lj. Fehir, A. Špoljarić, J. Brajdić, M. Lazar. B. Matijašević, Ž. Kružić, N. Dendis

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Eko akcijama do eko vrtića
Cilj:
 • Ekološkim aktivnostima do održivosti i Zelene zastave vrtića.

Zadatak:
 •  Razvijanje ekološke svijesti i ekoloških navika kod djece ranog i predškolskog uzrasta
 • Snimiti stanje-okoliša vrtića, škole, kuće, naselja, mjesta
 • Voditi brigu o prirodnom okolišu koje nas okružuje i u kojem živimo
 • Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
 • Poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 • Dati prednost održivom razvitku
 • Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
 • Upozoravati javnost o problematici okoliša
 • Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 2019./2020. pedagoška godina

Nositelji:
 • Odgojitelji svih skupina, administrativno-tehnički radnici vrtića, roditelji, osnivač, šira zajednica, ravnateljica vrtića i stručne suradnice vrtića, te djeca.