Eko škola

Dječji vrtić Zvončić Našice - Grad Našice

Dore Pejačević 4
31500 Našice

Telefon: 031 617 391
Fax:
E-mail: ravnateljicavrticna@gmail.com
Web: http://www.vrtic-nasice.hr/

Ravnatelj/ica: Snježana Kanđera, magistra predškolskog odgoja
Školski koordinatori: Snježana Brezovec, odgojiteljica
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Malim koracima do održivosti

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

S. Kanđera, S. Brezovec, N. Delić Crnković, V. Vondrak, J. Lukavski, Lj. Fehir, A. Špoljarić, M. Lazar, B.Matijašević, Ž. Kružić.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: „Uređujemo i čuvamo okoliš vrtića“
Cilj:

Ekološkim aktivnostima do održivosti, zdravlja i sigurnosti djece i odraslih.


Zadatak:
 • Razvijanje ekološke svijesti i ekoloških navika kod djece ranog i predškolskog uzrasta
 • Snimiti stanje-okoliša vrtića, škole, kuće, naselja, mjesta
 • Voditi brigu o prirodnom okolišu koje nas okružuje i u kojem živimo
 • Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava
 • Poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu
 • Dati prednost održivom razvitku
 • Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore
 • Upozoravati javnost o problematici okoliša
 • Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške 2021./22. godine.


Nositelji:

Odgojitelji svih skupina, administrativno-tehnički radnici vrtića, roditelji, osnivač, šira zajednica, Udruga Lijepa Naša.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO dan - SLAVIMO JESEN
Ostvareni ciljevi:
 • Doživljaj jesensikih plodova svim osjetilima.
 • Podizanje svijesti o njihovoj vrijednosti.

Realizirani zadaci:
 • bogatstvo pripremljenih materijala za dječje istraživanje i likovno izražavanje
 • doživljaj dramske igre i poruke "Najljepše je biti uz svoju obitelj"
 • omogućiti djeci manipuliranje plodinama i plodovima u svrhu holističkog razvoja

Vrijeme realizacije:
 • 18.10.-22.10.2021. - EKO DANI
 • tijekom jeseni

Nositelji:

Odgojitelji, razvojno pedagoška služba, ravnateljica i ostali radnici vrtića.

Naziv teme: Nastavak ekoloških aktivnosti prema Kurikulumu vrtića za 2021./22.
Ostvareni ciljevi:

Realizacija planiranih aktivnosti uređenja eksterijera i interijera vrtića, koji se nalazi u zaštićenom parku.


Realizirani zadaci:

Do sada smo realizirali slijedeće:

 • izvedba novoga igrališta  u dvorištu vrtića, na kojem su posađena nova stabla i grmovi, te posijana trava
 • dizanje novog nasada i spred  vrtića, arboretumskog tipa 
 • akcija sađenja doniranog ukrasnok drvca, crveni javor, Zajednica žena K. Zrinski, povodom Dana planete Zemlje
 • održavanje povtnjaka, cvijetnjaka, voćnjaka i kamenjara
 • uređenje kutića prirode s prirodnim materijalima: Jesen, dani kruha, Eko dan, obilježavanja svjetskog Dana voda i Planete zemlje
 • svakodnevno razvrstavanje otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i radnici vrtića, roditelji i vanjski suradnici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Razvrstaj smeće u posebne vreće, a u prirodi sadi cvijeće.

Malim koracima očuvajmo Zemlju zajedno!


Eko himna: