Eko škola

Osnovna škola Poreč

Karla Huguesa 7
52440 Poreč

Telefon: 052432355
Fax:
E-mail: ured@os-porec.skole.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Nadija Kos
Školski koordinatori: Kristina Kostadinović
Godina stjecanja statusa: 2019
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Priroda cvijeća, a ne smeća
Cilj:
  • Plan i program projekta Eko škole za 2018./2019. godinu bio je usmjeren na temu: otpad.
  • Početkom školske godine izradili smo detaljan  plan djelovanja za cijelu nadolazeću školsku godinu. Učenici su osmislili ime naše „akcije“ koja glasi: „PRIRODA CVIJEĆA, A NE SMEĆA“, a proveli smo i malo natjecanje između učenika za najkreativniji logo. Najveća se pažnja pridavala i još uvijek pridaje sakupljanju otpada, odnosno staroga papira, plastičnih boca i čepova. Učenici pod vodstvom svojih razrednika tijekom školske godine recikliraju navedeni otpad koji se zatim nosi na recikliranje. Dobiveni novac uložen je u uređenje interijera naše škole (pano, boje i sl.). U projekt su uključeni svi djelatnici naše škole kao i svi učenici.
  • Uz recikliranje kao glavnu temu, obilježili smo i proveli mnoge projekte ekološkog karaktera, proveli brojne radionice i obilježili važne datume.

Zadatak:
  • Najveća se pažnja pridavala i još uvijek pridaje sakupljanju otpada, odnosno staroga papira, plastičnih boca i čepova. Učenici pod vodstvom svojih razrednika tijekom školske godine recikliraju navedeni otpad koji se zatim nosi na recikliranje. Dobiveni novac uložen je u uređenje interijera naše škole (pano, boje i sl.). U projekt su uključeni svi djelatnici naše škole kao i svi učenici.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
  • Članovi Eko-odbora, Eko-grupe i cijela škola. 

Eko kodeks

Eko kodeks:

Bacaj smeće u za to predviđene vreće,

skupljaj stari papir i recikliraj,

ne idi autom, bicikliraj!

Čuvaj naše more kako ne bi postalo gore.

U učionicama koristi prirodnu svjetlost,

a plastične vrećice neka postanu prošlost.


Postanimo EKO i recimo Hvala Majci Prirodi!


Eko himna: