Eko škola

Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb

Sveti Duh 24
10 000 Zagreb

Telefon: 01 6454 960
Fax:
E-mail: manjesmeca@gmail.com
Web: http://os-pmiskine-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Vrbanović Jančić
Školski koordinatori: Bojan Balog, Katarina Skoko Miletić, Mirna Stošić, Magdalena Sabljić, Marija Majstorović, Marija Klokočar
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Otpad

  Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada. Edukacija učenika o utjecaju opasnog i neopasnog otpada na okoliš (elektronika, otpadne baterije).

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan Ekoškole
Cilj:
 • Podučiti i sposobiti učenike kako opasni otpad zbrinuti iz okoliša. Osvijestiti pravo svih na zdrav okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice, razvrstavanje i zbrinjavanja otpada. Uređenje školskog dvorišta za provođenje kvalitetnog razvrstavanja otpada.

 

 


Zadatak:
 • Prikupljanje starih baterija.
 • Odvajanje otpadnog papira, plastike, stakla, biootpada i elektronike. 
 • Zbrinjavanje i razvrstavanje opasnog i neopasnog otpada.
 • Edukacija o štetnom utjecaju opasnog i neopasnog otpada.
 • Razvijati aktivno sudjelovanje i suradnju u očuvanju okoliša.
 • Pravo na zdravi okoliš o odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice. 
 • Uređenje školskog interijera i eksterijera.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 2019./2020. školska godina
 • Mjerenje količine prikupljenih baterija.
 • Mjerenje školskog otpada provest će se odgovarajućim mjernim instrumentim. 

Nositelji:
 • Svi učenici i djeltanici naše škole, kao i vanjski članovi Ekoodbora.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čovječe, priroda bez tebe može, a ti bez nje?


Eko himna:

NAŠA ŠKOLA PAVLEKICA

UVIJEK OZARENA LICA 

RAZVRSTAVA OTPAD

DA BUDE LJEPŠA OKOLICA

KONTEJNERI RAZNIH BOJA

SAKUPLJAJU OTPAD RAZLIČITOG SLOJA

O OVOME UČE SVI 

KAKO BI ZNALI RECIKLIRATI

SVE TO RADI JEDNA JEDNA ŠKOLICA

PO IMENU PAVLEKICA

PAVLEKI MALI U SMEĐE KONTEJNERE

BANANE POREDALI 

TAMO BIOOTPAD STOJI DA BI SVIJET BIO BOLJI 

PLAVI, ZELENI I ŽUTI

PAPIRE, STAKLO I PLASTIKU SKUPI

SIVI KONTEJNER ZA BATERIJE 

KOJE TRUJU ZDRAVE BAKTERIJE

POČINJEMO S RECIKLAŽOM:

PLAVI KONTEJNER SLUŽI ZA PAPIR 

DA BI NA ČEMU IMAO RASTI ŽIR

ZELENI KONTEJNERSLUŽI ZA STAKLO 

DA BI NAM DOM BIO OSVIJETLJEN LAKO

O OVOME UČE SVI 

KAKO BI ZNALI RECIKLIRATI

SVE TO RADI JEDNA JEDNA ŠKOLICA

PO IMENU PAVLEKICA