Eko škola

Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb

Sveti Duh 24
10 000 Zagreb

Telefon: 01 6454 960
Fax:
E-mail: manjesmeca@gmail.com
Web: http://os-pmiskine-zg.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vesna Vrbanović Jančić
Školski koordinatori: Bojan Balog, Mirna Stošić, Magdalena Sabljić, Marija Majstorović, Marija Klokočar, Katija Kalinić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

 • Otpad

  Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada. Edukacija učenika o utjecaju opasnog i neopasnog otpada na okoliš (elektronika, otpadne baterije).

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenci: 
  • 2. a razred: N.S, E. O, J.U, F. J,  V.P, M.N, B.F, 
  • 2. b razred: A. G. M,  K. S, S. R, D. Č, D. D, 
  • 3. a razred: E.B, E.D.F, T.F, J. H, N.K., M. K, J. L
 • Roditelji: 
  • Ana Starešinić, Marijo Cukar, Vedrana Grgić, Tomislav Jokić
 • Predstavnici Lokalne zajednice: Gradska četvrt Črnomerec
 • Predstavnici javnih i drugih poduzeća: STR Akumulator, OPG - Grabar - Sadnja likvidambar
 • Predstavnici Udruga: Hugo - udruga eko, Dobar dan - učenici poduzetnici, Eko - gospodarstvo, Dječji vrtić Petar Pan
 • Učitelji: Bojan Balog, Mirna Stošić, Magdalena Sabljić, Marija Majstorović, Karmela Kralj, Marija Klokočar, Katarina Skoko Miletić
 • Predstavnici stručnog tima:
  • K. Č., psihologica
  • D. S.,  pedagog
 • Predstavnici tehničkog i administrativnog tima:
  • D. D., računovođa
  • D. T., tajnik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Plan Ekoškole
Cilj:
 • Podučiti i sposobiti učenike kako opasni otpad zbrinuti iz okoliša. Osvijestiti pravo svih na zdrav okoliš i odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice, razvrstavanje i zbrinjavanja otpada. Uređenje školskog dvorišta za provođenje kvalitetnog razvrstavanja otpada.

 

 


Zadatak:
 • Prikupljanje starih baterija.
 • Odvajanje otpadnog papira, plastike, stakla, biootpada i elektronike. 
 • Zbrinjavanje i razvrstavanje opasnog i neopasnog otpada.
 • Edukacija o štetnom utjecaju opasnog i neopasnog otpada.
 • Razvijati aktivno sudjelovanje i suradnju u očuvanju okoliša.
 • Pravo na zdravi okoliš o odgovornost pojedinca za održivi razvoj zajednice. 
 • Uređenje školskog interijera i eksterijera.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 2019./2020. školska godina
 • Mjerenje količine prikupljenih baterija.
 • Mjerenje školskog otpada provest će se odgovarajućim mjernim instrumentim. 

Nositelji:
 • Svi učenici i djeltanici naše škole, kao i vanjski članovi Ekoodbora.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Potrošnja vode, papira i briga o odlaganju otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Prikupili smo otpadne baterije, stari papir. Učenici vode brigu o  potrošnji vode, papira. Učenici upozoravaju na potrebu gašenja svjetla kad ono nije potrebno, vode brigu o primjerenom odlaganju i razvrstavanju otpada te čistoći okoliša. 

 

 


Realizirani zadaci:
 • S aktivnostima smo započeli početkom listopada. S djecom se razgovaralo na temu:  Važnost odlaganja, razvrstavanja otpada i i briga o potrošnji vode. Izvođenje dramsko-scenskog programa starije skupine.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom pedagoške godine 2019./2020. 

Nositelji:
 • Djeca svih odgojnih skupinasa učiteljima i učiteljicam, svi djelatnici škole, ekološka skupina
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • 2.a su prikupili 2 kg starih baterija
 • 2.b su prikupili 1,5 kg starih baterija

Realizirani zadaci:
 • Uklonjen dio baterija iz okoliša
 • Sadnja cvijeća 
 • Uređivanje školskog dvorišta

Vrijeme realizacije:
 • 2019./2020.

Nositelji:
 • Učenici, roditelji, djelatnici škole i vanjski suradnici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čovječe, priroda bez tebe može, a ti bez nje?


Eko himna:

NAŠA ŠKOLA PAVLEKICA

UVIJEK OZARENA LICA 

RAZVRSTAVA OTPAD

DA BUDE LJEPŠA OKOLICA

KONTEJNERI RAZNIH BOJA

SAKUPLJAJU OTPAD RAZLIČITOG SLOJA

O OVOME UČE SVI 

KAKO BI ZNALI RECIKLIRATI

SVE TO RADI JEDNA JEDNA ŠKOLICA

PO IMENU PAVLEKICA

PAVLEKI MALI U SMEĐE KONTEJNERE

BANANE POREDALI 

TAMO BIOOTPAD STOJI DA BI SVIJET BIO BOLJI 

PLAVI, ZELENI I ŽUTI

PAPIRE, STAKLO I PLASTIKU SKUPI

SIVI KONTEJNER ZA BATERIJE 

KOJE TRUJU ZDRAVE BAKTERIJE

POČINJEMO S RECIKLAŽOM:

PLAVI KONTEJNER SLUŽI ZA PAPIR 

DA BI NA ČEMU IMAO RASTI ŽIR

ZELENI KONTEJNERSLUŽI ZA STAKLO 

DA BI NAM DOM BIO OSVIJETLJEN LAKO

O OVOME UČE SVI 

KAKO BI ZNALI RECIKLIRATI

SVE TO RADI JEDNA JEDNA ŠKOLICA

PO IMENU PAVLEKICA