Eko škola

Dječji vrtić Maslačak, Garešnica

Kralja Tomislava 18
43280 Garešnica

Telefon: 043235365
Fax:
E-mail: djecji.vrtic.maslacak@bj.t-com.hr
Web: http://www.maslacak.com.hr/

Ravnatelj/ica: Maja Jurković
Školski koordinatori: Matija Vnučec i Tajana Poredski
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marinela Kermeci, ravnateljica DV Maslačak
 • Tajana Poredski, koordinatorica programa Ekoškole
 • Matija Vnučec, koordinator programa Ekoškole
 • Irena Galunić, predstavnica odgajatelja
 • Vesna Matovina, predstavnica odgajatelja
 • Sandra Presečan, predstavnica odgajatelja
 • Dajana Bilandžija, predstavnica odgajatelja
 • Mirela Karre, predstavnica odgajatelja
 • Ljerka Črnko, predstavnica odgajatelja
 • Ivanka Marenić, predstavnica odgajatelja
 • Andrea Vincetić, predstavnica odgajatelja
 • Sunčica Vrban, predstavnica odgajatelja
 • Andrea Rakarić, predstavnica odgajatelja
 • Petra Knežević, predstavnica odgajatelja
 • Slobodanka Rihter, predstavnica odgajatelja
 • Vesna Bratković, predstavnica odgajatelja
 • Svjetlana Kuserbanj, predstavnica odgajatelja
 • Tena Malčić, predstavnica zdravstvenog osoblja
 • Tomislav Severović, predstavnik administrativnog osoblja
 • Miro Mihatović, predstavnik tehničkog osoblja
 • Željko Kuhar, predstavnik tehničkog osoblja
 • Ivana Jurković Piščević, predstavnica roditelja
 • Anja Kostanjšek, predstavnica javnog poduzeća
 • Bojan Žalac, predstavnik lokalne zajednice

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ostale aktivnosti
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

 


Zadatak:
 • anketiranje roditelja o eko problemima
 • projektni dan
 •  održat će se u suradnji s roditeljima tijekom godine, uzimajući u obzir nastalu epidemiološku situaciju
 • kestenijada 
 • stručno usavršavanje djelatnika vrtića na temu Održivi razvoj
 • obilježavanje važnih datuma:
  • 22.2.-Svjetski dan ekologije
  • 21.3.- Svjetski dan zaštite šuma
  • 22.3.- Svjetski dan zaštite voda
  • 23.3. – Svjetski dan meteorologije
  • 27.3. – Sat za planet Zemlju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. i u skladu s epidemiološkom situacijom.

Kestenijada - listopad (u sklopu obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje).


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • koordinatori
 • domari
Naziv teme: Energija
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Poticati djecu na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz energiju.
 • Stjecanje znanja o važnosti energije za živi svijet.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

Zadatak:
 • upoznavanje s pojmom energija (što je energija, odakle dolazi, za što ju koristimo?)
 • štednja energije (gašenje svjetla, korištenje sunčeve energije, korištenje štednih žarulja i solarnih svjetiljki)
 • praćenje djelovanja sunčeve energije u prirodi (suncokreti-okretanje prema suncu, padanje lišća zbog nedostatka sunčeve topline, energije…)
 • izrada pokusa: Što se topi na suncu?
 • usporedba: cvijet u mraku i na svjetlu
 • posjet kući sa solarnim panelima u susjedstvu
 • izrada svjetlosnog stola od solarnih lampi
 • izrada suncatchera
 • čitanje slikovnica: Energija i ja, Jedan dan sa Suncem, Plavo sunce
 • priča o vjetru i suncu
 • vjetrovita priča profesor Baltazar
 • igre s pjevanjem: Sunce sije
 • pokretna igra: Sunce, kiša, poplava, Kako doći bliže suncu
 • pjesmica: Sunce pod šeširom
 • izrada vjetrenjača, promatranje utjecaja energije vjetra
 • igra: puhanje loptice pomoću slamke
 • strujanje zraka tijelom ili uz pomoć pomagala, izrada lepeze od papira
 • radionica za djecu Volimo znanost (KoHo pedagogija)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Radionica za djecu Volimo znanost - 27. listopad 2021.

Ostale aktivnosti provodit će se tijekom pedagoške godine 2021./2022. prema planovima rada odgojno-obrazovnih skupina koje provode program.


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • vanjski stručnjaci
 • koordinatori
 • domari
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Poticati brigu za okoliš.
 • Razvijati svijest o pravilnom raspolaganju vodom.
 • Razvijati naviku i potrebu očuvanja voda od zagađenja.
 • Poticati djecu na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz vodu.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

Zadatak:
 • posjet pročišćivaču voda
 • posjet „Voda Garešnica“ d.o.o.
 • posjet ribnjaku
 • različita eksperimentiranja s vodom
 • evidencije potrošnje vode i struje
 • evidencija eko – patrola (zatvaranje slavina, praćenje kapanja slavina)
 • sakupljanje kišnice
 • sadnja vrta i zalijevanje kišnicom

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Većina aktivnosti provodit će se tijekom pedagoške godine 2021./2022., prema planovima odgojno-obrazovnih skupina koje provode program.


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • domari
 • kuharice
 • djelatnici komunalnog poduzeća
 • koordinatori
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Poticati brigu za okoliš.
 • Poticati svijest o važnosti pravilnog i redovitog zbrinjavanja otpada.
 • Razvijati naviku razvrstavanja otpada.
 • Smanjiti količine otpada u okolišu.
 • Poticati djecu na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz otpad.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

Zadatak:
 • sakupljanje iskorištenog papira po skupinama (postavljanje kutija za papir)
 • uključivanje u akciju Zelena čistka
 • uključivanje u akciju Zasadi stablo, ne budi panj!
 • korištenje papira obostrano
 • sakupljanje i korištenje pedagoški neoblikovanog materijala (izrada poticaja za igru u kutićima)
 • akcije sakupljanja: čepovi, plastične boce, baterije, limenke, odjeća
 • posjet komunalnom poduzeću
 • posjet reciklažnom dvorištu
 • akcije čišćenja okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • domari
 • djelatnici komunalnog poduzeća
 • koordinatori programa