Eko škola

Dječji vrtić Maslačak, Garešnica

Petra Svačića 11d
43280 Garešnica

Telefon: 043531479
Fax: 043532668
E-mail: djecji.vrtic.maslacak@bj.t-com.hr
Web: http://www.maslacak.com.hr/

Ravnatelj/ica: Maja Jurković
Školski koordinatori: Matija Vnučec i Tajana Poredski
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • M.J., predstavnik djece
 •  I.T., predstavnik djece
 • H.S., predstavnik djece
 • L.Š., predstavnik djece
 • Maja Jurković, ravnateljica
 • Matija Vnučec, koordinator (odgojitelj)
 • Kristina Fadljević, odgojiteljica
 • Nataša Vitez, odgojiteljica
 • Višnja Jakšić, odgojiteljica
 • Anita Belak, odgojiteljica
 • Tajana Poredski, pedagoginja
 • Tomislav Severović, predstavnik administrativnog osoblja
 • Miro Mihatović, predstavnik tehničkog osoblja
 • Andrea Rakarić, predstavnica roditelja
 • Bojan Žalac, predstavnik lokalne zajednice
 • Anja Konstanjšek, predstavnica javnog poduzeća
 • Ivan Panjkret, predstavnik komunalnog poduzeća

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode
 • Poticati brigu za okoliš
 • Poticati svijest o važnosti pravilnog i redovitog zbrinjavanja otpada
 • Razvijati naviku razvrstavanja otpada
 • Poticati djecu na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz otpad
 • Smanjiti količine otpada u okolišu
 • Poticati ponovnu upotrebu papira nakon recikliranja
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom

Zadatak:
 • sakupljanje iskorištenog papira po skupinama (postavljanje kutija za papir)
 • izrada recikliranog papira i izrada božićnih čestitki
 • korištenje papira obostrano
 • sakupljanje i korištenje pedagoški neoblikovanog materijala (izrada poticaja za igru u kutićima)
 • akcije sakupljanja: čepovi, plastične boce, baterije, limenke, odjeća
 • radionica za djecu o zaštiti okoliša
 • edukativna predstava za djecu ekološke tematike
 • posjeta komunalnom poduzeću
 • posjeta pročišćivaču voda
 • osnivanje zelenog otoka (postavljanje spremnika za staklo, papir, plastiku i metal)
 • kompostiranje – praćenje razgradnje ostataka hrane
 • korištenje komposta za ishranu cvijeća u vrtićkom cvjetnjaku
 • akcije čišćenja okoliša – šuma
 • uključivanje u akciju Zelena čistka
 • humanitarna akcija sakupljanja odjeće i igračaka
 • posjeta Crvenom križu
 • anketiranje roditelja o eko problemima
 • projektni dan
  • stručno predavanje za roditelje na temu sortiranja otpada
  • radionica za djecu – izrada igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala
 • izrada eko-kodeksa i eko-himne
 • stručno usavršavanje djelatnika vrtića na temu otpada (literatura, časopisi, stručna predavanja prema dostupnosti)
 • obilježavanje važnih datuma:
  • 21.2.-svjetski dan ekologije
  • 21.3.- svjetski dan zaštite šuma
  • 22.3.- svjetski dan zaštite voda
  • 28.3. – sat za planet Zemlju
  • 22.4. – dan planeta Zemlje
  • 5.6. – svjetski dan zaštite okoliša
  • 16.9.- međunarodni dan ozonskog omotača
  • 22.9.- europski dan bez automobila
  • Drugi tjedan u listopadu – dan zahvalnosti za plodove zemlje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020. - sakupljanje iskorištenog papira po skupinama, korištenje papira obostrano, sakupljanje i korištenje pedagoški neoblikovanog materijala, kompostiranje, akcije sakupljanja (čepovi, plastične boce, baterije, limenke, odjeća), stručno usavršavanje djelatnika, obilježavanje važnih datuma

 • listopad - izrada eko himne i eko-kodeksa
 • studeni - radionica za djecu o zaštiti okoliša (u suradnji s Turističkom zajednicom i komunalnim poduzećem grada Garešnice)
 • prosinac - izrada recikliranog papira i izrada božićnih čestitki, anketiranje roditelja o eko-problemima
 • siječanj - edukativna predstava za djecu ekološke tematike
 • ožujak - posjet komunalnom poduzeću, pročišćivaću voda, osnivanje zelenog otoka, organizacija projektnog dana
 • travanj - akcija čišćenja okoliša (šuma), uključivanje u akciju Zelena čistka
 • travanj/svibanj - humanitarna akcija sakupljanja odjeće i igračaka, posjeta Crvenom križu
 • praćenje provođenja zadataka provodit će odgojitelji i eko-patrole uz pomoć koordinatora programa. Redovito će se pratiti i evidentirati stanje okoliša bilježnjem, popunjavanjem odgovarajućih tablica, pisanjem dnevnika eko-aktivnosti, foto i ostalim oblicima dokumentiranja.

Nositelji:
 • odgojitelji, djeca, eko-patrole, ravnateljica, pedagoginja, roditelji, domar, čistačice, kuharice, djelatnici Crvenog križa u Garešnici, djelatnici komunalnog poduzeća, zaposlenici pročišćivača voda, djelatnici Turističke zajednice grada Garešnice.