Eko škola

Dječji vrtić Maslačak, Garešnica

Kralja Tomislava 18
43280 Garešnica

Telefon: 043235365
Fax:
E-mail: djecji.vrtic.maslacak@bj.t-com.hr
Web: http://www.maslacak.com.hr/

Ravnatelj/ica: Maja Jurković
Školski koordinatori: Matija Vnučec i Tajana Poredski
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marinela Kermeci, ravnateljica DV Maslačak
 • Tajana Poredski, koordinatorica programa Ekoškole
 • Matija Vnučec, koordinator programa Ekoškole
 • Irena Galunić, predstavnica odgajatelja
 • Vesna Matovina, predstavnica odgajatelja
 • Sandra Presečan, predstavnica odgajatelja
 • Dajana Bilandžija, predstavnica odgajatelja
 • Mirela Karre, predstavnica odgajatelja
 • Ljerka Črnko, predstavnica odgajatelja
 • Ivanka Marenić, predstavnica odgajatelja
 • Andrea Vincetić, predstavnica odgajatelja
 • Sunčica Vrban, predstavnica odgajatelja
 • Andrea Rakarić, predstavnica odgajatelja
 • Petra Knežević, predstavnica odgajatelja
 • Slobodanka Rihter, predstavnica odgajatelja
 • Vesna Bratković, predstavnica odgajatelja
 • Svjetlana Kuserbanj, predstavnica odgajatelja
 • Tena Malčić, predstavnica zdravstvenog osoblja
 • Tomislav Severović, predstavnik administrativnog osoblja
 • Miro Mihatović, predstavnik tehničkog osoblja
 • Željko Kuhar, predstavnik tehničkog osoblja
 • Ivana Jurković Piščević, predstavnica roditelja
 • Anja Kostanjšek, predstavnica javnog poduzeća
 • Bojan Žalac, predstavnik lokalne zajednice

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ostale aktivnosti
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

 


Zadatak:
 • anketiranje roditelja o eko problemima
 • projektni dan
 •  održat će se u suradnji s roditeljima tijekom godine, uzimajući u obzir nastalu epidemiološku situaciju
 • kestenijada 
 • stručno usavršavanje djelatnika vrtića na temu Održivi razvoj
 • obilježavanje važnih datuma:
  • 22.2.-Svjetski dan ekologije
  • 21.3.- Svjetski dan zaštite šuma
  • 22.3.- Svjetski dan zaštite voda
  • 23.3. – Svjetski dan meteorologije
  • 27.3. – Sat za planet Zemlju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. i u skladu s epidemiološkom situacijom.

Kestenijada - listopad (u sklopu obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje).


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • koordinatori
 • domari
Naziv teme: Energija
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Poticati djecu na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz energiju.
 • Stjecanje znanja o važnosti energije za živi svijet.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

Zadatak:
 • upoznavanje s pojmom energija (što je energija, odakle dolazi, za što ju koristimo?)
 • štednja energije (gašenje svjetla, korištenje sunčeve energije, korištenje štednih žarulja i solarnih svjetiljki)
 • praćenje djelovanja sunčeve energije u prirodi (suncokreti-okretanje prema suncu, padanje lišća zbog nedostatka sunčeve topline, energije…)
 • izrada pokusa: Što se topi na suncu?
 • usporedba: cvijet u mraku i na svjetlu
 • posjet kući sa solarnim panelima u susjedstvu
 • izrada svjetlosnog stola od solarnih lampi
 • izrada suncatchera
 • čitanje slikovnica: Energija i ja, Jedan dan sa Suncem, Plavo sunce
 • priča o vjetru i suncu
 • vjetrovita priča profesor Baltazar
 • igre s pjevanjem: Sunce sije
 • pokretna igra: Sunce, kiša, poplava, Kako doći bliže suncu
 • pjesmica: Sunce pod šeširom
 • izrada vjetrenjača, promatranje utjecaja energije vjetra
 • igra: puhanje loptice pomoću slamke
 • strujanje zraka tijelom ili uz pomoć pomagala, izrada lepeze od papira
 • radionica za djecu Volimo znanost (KoHo pedagogija)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Radionica za djecu Volimo znanost - 27. listopad 2021.

Ostale aktivnosti provodit će se tijekom pedagoške godine 2021./2022. prema planovima rada odgojno-obrazovnih skupina koje provode program.


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • vanjski stručnjaci
 • koordinatori
 • domari
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Poticati brigu za okoliš.
 • Razvijati svijest o pravilnom raspolaganju vodom.
 • Razvijati naviku i potrebu očuvanja voda od zagađenja.
 • Poticati djecu na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz vodu.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

Zadatak:
 • posjet pročišćivaču voda
 • posjet „Voda Garešnica“ d.o.o.
 • posjet ribnjaku
 • različita eksperimentiranja s vodom
 • evidencije potrošnje vode i struje
 • evidencija eko – patrola (zatvaranje slavina, praćenje kapanja slavina)
 • sakupljanje kišnice
 • sadnja vrta i zalijevanje kišnicom

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Većina aktivnosti provodit će se tijekom pedagoške godine 2021./2022., prema planovima odgojno-obrazovnih skupina koje provode program.


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • domari
 • kuharice
 • djelatnici komunalnog poduzeća
 • koordinatori
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode.
 • Poticati brigu za okoliš.
 • Poticati svijest o važnosti pravilnog i redovitog zbrinjavanja otpada.
 • Razvijati naviku razvrstavanja otpada.
 • Smanjiti količine otpada u okolišu.
 • Poticati djecu na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz otpad.
 • Informirati roditelje, obitelji i lokalnu zajednicu o provedenim aktivnostima.
 • Senzibilizirati roditelje i lokalnu zajednicu za uključivanje u aktivnosti koje planiramo provoditi.
 • Razvijati pozitivne stavove i poticati primjerena ponašanja i djelovanja u odnosu s prirodom.

Zadatak:
 • sakupljanje iskorištenog papira po skupinama (postavljanje kutija za papir)
 • uključivanje u akciju Zelena čistka
 • uključivanje u akciju Zasadi stablo, ne budi panj!
 • korištenje papira obostrano
 • sakupljanje i korištenje pedagoški neoblikovanog materijala (izrada poticaja za igru u kutićima)
 • akcije sakupljanja: čepovi, plastične boce, baterije, limenke, odjeća
 • posjet komunalnom poduzeću
 • posjet reciklažnom dvorištu
 • akcije čišćenja okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:
 • djeca
 • odgajatelji
 • roditelji
 • domari
 • djelatnici komunalnog poduzeća
 • koordinatori programa

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Energija sunca
Ostvareni ciljevi:
 • poticanje na samostalno istraživanje 
 • uočavanje važnosti sunčeve energije za život na zemlji

 


Realizirani zadaci:
 • Djeca su promatrala solarne panele na krovovima kuća u blizini.
 • Odlazila su u kupnju biljaka koje su nakon toga posadila u vrtovima u dvorištu vrtića. Promatrali su kako biljke rastu, a za što im je potrebna i sunčeva svjetlost.
 • Kroz različite istraživačke aktivnosti, djeca su proučavala svjetlost u svojim vrtićkim sobama.

Vrijeme realizacije:

Ožujak-travanj 2021./2022.


Nositelji:
 • Djeca
 • Odgajatelji
Naziv teme: Energija vjetra
Ostvareni ciljevi:

Poticanje na samostalno istraživanje i proučavanje energije vjetra.


Realizirani zadaci:
 • Većina skupina proučavala je energiju vjetra izrađujući male vjetrenjače.
 • Osim vjetrenjača, za proučavanje vjetra koristili su lepeze i trake za istraživanje smjera vjetra.
 • Proveli su i pokus kako bi vidjeli kako zrak iz balona pokreće autić.
 • Ostvarena je i suradnja s roditeljem (zanimanje: električar) koji je djeci putem pokusa pokazao kako nam vjetrenjača može dati svjetlo.

Vrijeme realizacije:

Ožujak-travanj 2021./2022.


Nositelji:
 • Odgajatelji
 • Djeca
 • Roditelji
Naziv teme: Energija vode
Ostvareni ciljevi:
 • razvijati svijest o pravilnom raspolaganju vodom
 • razvijati naviku i potrebu očuvanja voda od zagađenja

Realizirani zadaci:
 • Pojedine skupine su 22. ožujka obilježile Svjetski dan voda. Istraživali su gdje se sve voda nalazi u prirodi i izrađivali plakat.
 • Ilistrurali su recitaciju Voda.
 • Gledali su edukativni film The Water Mill, Ratoke-selo vodenica, a zatim su proveli pokus kako bi se uvjerili kako radi vodenica. Jedna od skupina, oduševljena vodenicama izradila je svoju malu drvenu vodenicu. Također, izradili su i vodeni šareni ksilofon i upotpunili svoje glazbene kutiće.
 • Osim toga, skupine su provodile različite male istraživačke aktivnosti kako bi otkrile svojstva vode.
 • Kako bi se uvijek mogli podsjetiti na važnost štednje vode, pojedine skupine su izradile plakate na kojima su prikazani mogući načini štednje vode.
 • Naši vrtićanci brinu i o čistoći voda, pa nerijetko u šetnji pokraj potoka ili ribnjaka uklone i otpad.

Vrijeme realizacije:

Ožujak-travanj 2022.


Nositelji:
 • Djeca
 • Odgajatelji
Naziv teme: Energija
Ostvareni ciljevi:

Poticanje na samostalno istraživanje, uočavanje i rješavanje problema vezanih uz energiju.


Realizirani zadaci:
 • Kroz zanimljive aktivnosti djeca su se upoznala s različitim vrstama energije.
 • Razgovarali su o tome koja energija pokreće čovjeka, koja kućanske aparate, kako možemo štedjeti energiju kod kuće i u vrtiću?
 • Djeca su gledala edukativne filmove, čitala slikovnice, razgovarala o hrani koja daje više energije i koje aktivnosti troše više energije.
 • Svoje spoznaje bilježili su na zajedničke plakate.
 • Starija skupina posjetila je i Muzej elektroničke opreme i video konzola kako bi stekli spoznaje o tome kako su nekada izgledali uređaji koji troše električnu energiju.

Vrijeme realizacije:

Ožujak-svibanj 2022.


Nositelji:
 • Odgajatelji
 • Djeca
Naziv teme: Sakupljanje pedagoški neoblikovanog materijala
Ostvareni ciljevi:

Razvoj svijesti o uporabi (nepotrebnih) predmeta i materijala na različite kreativne načine.


Realizirani zadaci:
 • Tijekom cijele godine naše skupine sakupljaju pedagoški neoblikovani materijal koji koriste za igru, različite aktivnosti, obogaćivanje kutića...
 • Starija odgojno-obrazovna skupina Ribice je od pedagoški neoblikovanog materijala izradila vlastite glazbene instrumente.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Odgajatelji
 • Djeca
 • Roditelji
Naziv teme: Redovita briga o okolišu vrtića
Ostvareni ciljevi:
 • Razvoj svijesti kod djece o važnosti i dobrobiti prirode
 • Poticanje brige za okoliš

Realizirani zadaci:

Osim uključivanja u akciju Zelena čistka, naši vrtićanci redovito vode brigu o čistoći okološa. Pri odlasku u šetnju često izdvoje malo vremena kako bi uklonili vidljivi otpad. Osim toga kroz cijelu godinu uče o pravilnom razvrastavnju otpada.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgajatelji.

Naziv teme: Stručno usavršavanje za odgajatelje - Održivi razvoj
Ostvareni ciljevi:
 • Potaknuti pozitivne stavove i djelovanja u odnosu s prirodom
 • Stjecanje novih znanja i ideja za unaprjeđenje našeg programa

Realizirani zadaci:
 • U siječnju ove godine za odgajatelje je organizirano stručno usavršavanje na temu Održivi razvoj. Kroz predavanje upoznali su se s primjerima dobre prakse kroz koje su dobili nove ideje za unaprjeđenje našeg programa i uređenje dvorišta vrtića. 
 • Budući da nekoliko naših skupina sadi svoj vrt, kroz edukaciju su imali prilke vidjeti na koji način se može saditi, formirati gredice, uzgajati presadnice, navodnjavati gredice.
 • Takopđer, upoznali su se sa sakupljanjem biootpada i kompostiranjem.
 • S realizacijom ideja planiramo krenuti još u ovoj pedagoškoj godini.

Vrijeme realizacije:

Siječanj 2022.


Nositelji:
 • Vanjski stručnjaci-predavači
 • Odgajatelji
 • Pedagog
Naziv teme: Predstava za djecu eko tematike
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje brige za okoliš kroz lutkarski mjuzikl
 • Poticanje pravilnog odvajanja otpada

Realizirani zadaci:
 • U svim objektima našeg vrtića održan je lutkarski mjuzikl za djecu eko tematike pod nazivom Zelena priča.
 • Djeca su imala prilike vidjeti kako se junaci lutakraskog mjuzikla susreću s raznim vrstama onečišćenja u svojim svojim prirodnim staništima. Tijekom predstave djeci su prikazane osnove razvrstavanja otpada na zabavan i interaktivan način.
 • Glavna poruka mjuzikla je: "O zaštiti okoliša brinemo se od malena." što se upravo slaže i s našim eko kodeksom: Od malih nogu velika briga za okoliš.

Vrijeme realizacije:

Sudeni 2021.


Nositelji:
 • Djeca
 • Odgojitelji
 • Teatar
Naziv teme: Humanitarna akcija sakupljanja plastičnih čepova
Ostvareni ciljevi:
 • Senzibilizacija djece i odraslih o važnosti provođenja humanitarnih akcija
 • Poticanje na sakupljanje i odvajanje plastičnih čepova na za to predviđena mjesta 

Realizirani zadaci:
 • Već treću godinu zajedno s roditeljima aktivno sudjelujemo u akciji sakupljanja plastičnih čepova. U akciji sudjeluju sve naše odgojno-obrazovne skupine u sva 4 objekta.
 • Od rujna 2021. godine do kraja siječnja 2022. godine sakupljeno je 32 kg plastičnih čepova, a sa sakupljanjem nastavljamo kroz cijelu godinu. Uspoređujući s prošlom pedagoškom godinom vidljiv je napredak s obzirom da je u prošloj godini od rujna do ožujka sakupljeno 18 kg čepova. 
 • Ovom akcijom nastojimo pomoći Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma koja provodi akciju „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Djeca
 • Roditelji
 • Svi djelatnici vrtića.
Naziv teme: Otpad-uključivanje u akciju Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjenje količine otpada u okolišu
 • Smanjenje količine digitalnog otpada
 • Poticanje svijesti o važnosti redovitog zbrinjavanja otpada

Realizirani zadaci:
 • Čišćenje okoliša vrtća: uključila su se djeca iz sva četiri objekta zajedno s odgajateljima. U čišćenju okoliša sakupljeno je oko 16 kg otpada.
 • Digitalno čišćenje: uključili su se djelatnici vrtića i roditelji. U digitalnom čišćenju uklonjeno je 20GB otpada.
 • Digitalno čišćenje u ožujku: uključili su se djelatnici i roditelji pojedinih skupina. Ovoga puta uklonjeno je 136GB digitalnog otpada.

Vrijeme realizacije:

Rujan 2021. godine i ožujak 2022. godine.


Nositelji:
 • Odgajatelji
 • Djeca
 • Roditelji
 • Pedagog

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

OD MALIH NOGU VELIKA BRIGA ZA OKOLIŠ.

 • Moramo čuvati prirodu da ljudi budu živi i zdravi. 
 • Ne smijemo bacati smeće okolo i uništavati naš grad. 
 • Otpad bacamo u kante za recikliranje i od toga možemo napraviti nove stvari.
 • Pazimo voće i povrće i čuvamo cvijeće.
 • To je naša jedina Zemlja planeta, moramo ju čuvati.

Eko himna:

Čuvajmo prirodu

 

Dok koračaš stazom, svašta vidiš

Nekad sve je čisto, nekad se postidiš.

Ponekad papirić, pokraj cvijeta leži

Pokupi ga od njeg ne bježi.

                                                                                       

Refren:

Svatko ima ono nešto, radi s voljom radi vješto

Prirodu mi mazimo i na cvijeće pazimo!

 

Svatko od nas voli kad priroda je čista

Zeleni se trava, voda nam je bistra.

Neka naše ruke uvijek vrijedno rade,

Pokupimo smeće sa livade.

 

Refren:

Svatko ima ono nešto, radi s voljom radi vješto

Prirodu mi mazimo i na cvijeće pazimo!