Eko škola

Dječji vrtić Maslačak, Garešnica

Petra Svačića 11d
43280 Garešnica

Telefon: 043531479
Fax: 043532668
E-mail: djecji.vrtic.maslacak@bj.t-com.hr
Web: http://www.maslacak.com.hr/

Ravnatelj/ica: Maja Jurković
Školski koordinatori: Tajana Poredski, Matija Vnučec
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :