Eko škola

Dječji vrtić Duga Resa

Ul. Dr. I. Banjavčića 2
47250 Duga Resa

Telefon: 047/704-124
Fax:
E-mail: vrticdresa@gmail.com
Web: www.vrtic-dugaresa.hr

Ravnatelj/ica: Ana Božić
Školski koordinatori: Mateja Maršal Tončić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavici roditelja:
  • Marija Draganjac
  • Ivan Puškarić
  • Katarina Flanjak
  • Vlatka Lorković Ivšić
 • Predstavnici lokalne zajednice:
  • Helena Milković Klokočki, pročelnica Gradske službe Grada Duge Rese
  • Josipa Škrtić Pucarević, direktorica Čistoće Duga Resa
  • Nikica Spudić, KPA Vodomar
 • Predstavnici vrtića:
  • Mateja Maršal Tončić, stručni suradnik pedagog
  • Zrinka Babić, odgojitelj
  • Sandra Brozinić, odgojitelj
  • Ana Božić, ravnateljica
 • Kumovi vrtića: 
  • Tomislav Boljar, gradonačelnik Grada Duge Rese
  • Hrvoje Vojak, Promil d.o.o.
  • Romano Banjavčić, Arkada d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA
Cilj:
 • aktivno sudjelovanje i osmišljavanje aktivnosti za očuvanje okoliša
 • obilježavanje eko datuma prigodnim prezentacijama, projektima ili radionicama na razini ustanove ili objekta

Zadatak:
 • obilježavanje ekoloških datuma poput Svjetskog dana ekologije, Svjetskog dana vode, Svjetskog dana oralnog zdravlja, Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Dana planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite šuma, Svjetski dan voda,  obilježavanje lokalnih manifestacija kroz eko-aktivnosti, sudjelovanje u eko-akciji, sudjelovanje na Olimpijskom festivalu Dječjih vrtića Karlovačke županije, organizacija Projektnog (Obiteljskog) dana Eko-vrtića...

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupina, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

Nositelji:
 • sve vrtićke odgojno obrazovne skupine, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar,  ravnateljica

 

Naziv teme: PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE
Cilj:
 • briga i uređenje neposrednog vrtićkog okruženja.

Zadatak:
 • ukazati na važnost brige za okoliš i očuvanje okoliša
 • uzgajanje sadnica, sađenje cvijeća
 • akcija čišćenja vrtićkog i/ili šireg okruženja
 • čišćenje okoliša vrtića i svakodnevno odgovorno postupanje prema okolišu
 • formiranje eko otoka i nabava odgovarajućih kanti za odvajanje otpada „Pametno odloži“
 • obilježavanje „Obiteljskog eko dana“ za svaki objekt posebno, zajedničko djelovanje djece, roditelja i odgojitelja - čišćenje obale rijeke Mrežnice, šuma, sadnja cvijeća i uređivanje okoliša vrtićkih dvorišta – svibanj 2020.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak – lipanj 2020.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

 

 


Nositelji:
 • vrtićke odgojno obrazovne skupine, odgojno obrazovna skupina „Cookies“, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica
 • djeca ostalih skupina ovisno o temi primjerenoj dobi
Naziv teme: SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:
 • stjecanje znanja i iskustvo gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja prirode te usvajanja vještina korištenja otpada u nove svrhe.

Zadatak:
 • formiranje eko otoka i nabava odgovarajućih kanti za odvajanje otpada
 • prikupljanje papira, boca, plastičnih čepova (u suradnji s roditeljima)
 • šetnje i obilasci okolice vrtića
 • posjet Gradskoj knjižnici, Čistoći i tvornici DS Smith Plastics (Vojnić)
 • recikliranje i kompostiranje
 • izrada platnenih vrećica i oslikavanje vrećica
 • izrada spremnika za otpad
 • neoblikovani materijal koristiti u kreativnim radionicama
 • eko radionice s roditeljima
 • skupljanje, selektiranje i zbrinjavanje papirne i pet ambalaže - korištenje recikliranog materijala
 • poboljšati, promijeniti navike, ponašanja i odnos prema okolini (racionalno korištenje papira, vode, struje...)
 • šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • praćenje i obilasci eko patrole -  evidencija obilazaka i praćenje stanja okoliša – zabilješke – tabele, foto dokumentiranje, izrada karte sa koordinatama i izrada plana djelovanja
 • čišćenje igrališta i svakodnevno odgovorno postupanje prema okolišu
 • iskorištavanje papira obostrano
 • izlet na eko imanje
 • povodom Dana planeta Zemlje (22. travnja) postavljanje velike izložbe u Demokratskom rasadniku s likovnim radovima svih naših odgojno obrazovnih skupina isključivo napravljenih od recikliranih materijala i s ekološkom porukom
 • stručna literatura, časopisi i priče na temu otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019. – svibanj 2020.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

Nositelji:
 • odgojno obrazovna  skupina „Gumbići“, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica
 • djeca ostalih skupina ovisno o temi primjerenoj dobi