Eko škola

Dječji vrtić Duga Resa

Ul. Dr. I. Banjavčića 2
47250 Duga Resa

Telefon: 047/704-124
Fax:
E-mail: vrticdresa@gmail.com
Web: www.vrtic-dugaresa.hr

Ravnatelj/ica: Ana Božić
Školski koordinatori: Mateja Maršal Tončić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Predstavici roditelja:
  • Marija Draganjac
  • Ivan Puškarić
  • Katarina Flanjak
  • Vlatka Lorković Ivšić
 • Predstavnici lokalne zajednice:
  • Helena Milković Klokočki, pročelnica Gradske službe Grada Duge Rese
  • Josipa Škrtić Pucarević, direktorica Čistoće Duga Resa
  • Nikica Spudić, KPA Vodomar
 • Predstavnici vrtića:
  • Mateja Maršal Tončić, stručni suradnik pedagog
  • Zrinka Babić, odgojitelj
  • Sandra Brozinić, odgojitelj
  • Ana Božić, ravnateljica
 • Kumovi vrtića: 
  • Tomislav Boljar, gradonačelnik Grada Duge Rese
  • Hrvoje Vojak, Promil d.o.o.
  • Romano Banjavčić, Arkada d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA
Cilj:
 • aktivno sudjelovanje i osmišljavanje aktivnosti za očuvanje okoliša
 • obilježavanje eko datuma prigodnim prezentacijama, projektima ili radionicama na razini ustanove ili objekta

Zadatak:
 • obilježavanje ekoloških datuma poput Svjetskog dana ekologije, Svjetskog dana vode, Svjetskog dana oralnog zdravlja, Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Dana planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite šuma, Svjetski dan voda,  obilježavanje lokalnih manifestacija kroz eko-aktivnosti, sudjelovanje u eko-akciji, sudjelovanje na Olimpijskom festivalu Dječjih vrtića Karlovačke županije, organizacija Projektnog (Obiteljskog) dana Eko-vrtića...

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupina, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

Nositelji:
 • sve vrtićke odgojno obrazovne skupine, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar,  ravnateljica

 

Naziv teme: PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE
Cilj:
 • briga i uređenje neposrednog vrtićkog okruženja.

Zadatak:
 • ukazati na važnost brige za okoliš i očuvanje okoliša
 • uzgajanje sadnica, sađenje cvijeća
 • akcija čišćenja vrtićkog i/ili šireg okruženja
 • čišćenje okoliša vrtića i svakodnevno odgovorno postupanje prema okolišu
 • formiranje eko otoka i nabava odgovarajućih kanti za odvajanje otpada „Pametno odloži“
 • obilježavanje „Obiteljskog eko dana“ za svaki objekt posebno, zajedničko djelovanje djece, roditelja i odgojitelja - čišćenje obale rijeke Mrežnice, šuma, sadnja cvijeća i uređivanje okoliša vrtićkih dvorišta – svibanj 2020.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Ožujak – lipanj 2020.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

 

 


Nositelji:
 • vrtićke odgojno obrazovne skupine, odgojno obrazovna skupina „Cookies“, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica
 • djeca ostalih skupina ovisno o temi primjerenoj dobi
Naziv teme: SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:
 • stjecanje znanja i iskustvo gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja prirode te usvajanja vještina korištenja otpada u nove svrhe.

Zadatak:
 • formiranje eko otoka i nabava odgovarajućih kanti za odvajanje otpada
 • prikupljanje papira, boca, plastičnih čepova (u suradnji s roditeljima)
 • šetnje i obilasci okolice vrtića
 • posjet Gradskoj knjižnici, Čistoći i tvornici DS Smith Plastics (Vojnić)
 • recikliranje i kompostiranje
 • izrada platnenih vrećica i oslikavanje vrećica
 • izrada spremnika za otpad
 • neoblikovani materijal koristiti u kreativnim radionicama
 • eko radionice s roditeljima
 • skupljanje, selektiranje i zbrinjavanje papirne i pet ambalaže - korištenje recikliranog materijala
 • poboljšati, promijeniti navike, ponašanja i odnos prema okolini (racionalno korištenje papira, vode, struje...)
 • šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • praćenje i obilasci eko patrole -  evidencija obilazaka i praćenje stanja okoliša – zabilješke – tabele, foto dokumentiranje, izrada karte sa koordinatama i izrada plana djelovanja
 • čišćenje igrališta i svakodnevno odgovorno postupanje prema okolišu
 • iskorištavanje papira obostrano
 • izlet na eko imanje
 • povodom Dana planeta Zemlje (22. travnja) postavljanje velike izložbe u Demokratskom rasadniku s likovnim radovima svih naših odgojno obrazovnih skupina isključivo napravljenih od recikliranih materijala i s ekološkom porukom
 • stručna literatura, časopisi i priče na temu otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019. – svibanj 2020.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

Nositelji:
 • odgojno obrazovna  skupina „Gumbići“, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica
 • djeca ostalih skupina ovisno o temi primjerenoj dobi

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA
Ostvareni ciljevi:
 • obilježili smo prigodne eko datume na razini odgojno-obrazovne skupine ili cijelog vrtića
 • njegovanje senzibiliteta za očuvanje prirode

Realizirani zadaci:
 • redovita briga za čistoću okoliša na svim objektima
 • podignuta svjesnost djece, zaposlenika i roditelja o važnosti brige za okoliš (timski sastanci, stručni aktivi s navedenim temama, roditeljski sastanci, radionice s roditeljima...)
 • eko patrole redovito obilaze i čiste vrtićki prostor
 • zahvaljujući donaciji otpadnih guma napravili smo odgovarajuće kante za odvajanje otpada (papir, plastika, miješani otpad, baterije)

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Sve vrtićke odgojno obrazovne skupine, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar,  ravnateljica.
Naziv teme: PRIRODA I VRTIĆKO OKRUŽENJE
Ostvareni ciljevi:
 • redovita briga za čistoću okoliša na svim objektima
 • uređenje vanjskog prostora centralnog objekta „Resica“

Realizirani zadaci:
 • redovita briga za čistoću okoliša na svim objektima
 • podignuta svjesnost djece, zaposlenika i roditelja o važnosti brige za okoliš (timski sastanci, stručni aktivi s navedenim temama, roditeljski sastanci...)
 • eko patrole redovito obilaze i čiste vrtićki prostor
 • zahvaljujući donaciji otpadnih guma napravili smo odgovarajuće kante za odvajanje otpada (papir, plastika, miješani otpad, baterije)

Vrijeme realizacije:

Veljača – ožujak 2020.


Nositelji:
 • Vrtićke odgojno obrazovne skupine, odgojno obrazovna skupina „Cookies“, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica.
Naziv teme: SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • recikliramo otpad na svim objektima
 • koristimo otpad u nove svrhe (za izradu didaktičkih poticaja)

Realizirani zadaci:
 • djeca prepoznaju i imenuju različite vrste otpada
 • recikliraju smeće u za to odgovarajuće kante
 • zahvaljujući donaciji otpadnih guma napravili smo odgovarajuće kante za odvajanje otpada (papir, plastika, miješani otpad, baterije)
 • prikupljeni spremnici za skupljanje starih baterija (CIAK d.o.o.)
 • sudjelovanje roditelja u prikupljanju i zbrinjavanju otpada (prikupljanje plastičnih boca, baterija, čepova i ostalog materijala od kojih su se izrađivali didaktički poticaji)
 • uključeni smo u projekt “Plastičnim čepovima do skupih lijekova” Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) 
 • boravak na zraku i praćenje čistoće igrališta i vanjskog prostora vrtića
 • šetnje odgojno-obrazovnih skupina do rijeke Mrežnice i čišćenje okoliša
 • odgojno-obrazovna skupina „Gumbići“ posjetila je gradsku tvrtku Čistoća Duga Resa (saznali su nove informacije o pravilnom odvajanju otpada) i tvornicu DS Smith Plastics (Vojnić) koja se primarno bavi preradom polimera i tehničkom zaštitom, a proizvodi i gajbe, čepove i kante
 • odgojno-obrazovna skupina „Gumbići“ izradila je platnene vrećice koje su djeca oslikala i koje su trebale biti izložene na izložbi krajem ožujka (izložba je odgođena)
 • izrađeni su spremnici za otpad (papir, plastika, miješani otpad) u sobi odgojnih skupina koje se bave eko temama
 • eko radionice s roditeljima – korištenje otpada u nove svrhe
 • djeca osvještavaju roditelje, odgojitelje i ostale djelatnike vrtića o pravilnom razvrstavanju otpada
 • pozitivne povratne informacije roditelja o svjesnosti njihove djece na štetnost otpada u prirodi
 • roditelji mijenjaju navike o razvrstavanju otpada
 • zaposlenici vrtića počeli su se ponašati odgovornije te redovito i pravilno zbrinjavaju otpad
 • redovita praćanja i eko patrole (odgojno-obrazovne skupine „Gumbići“ i „Gljivice“)  - bilježenje stanja u tablicu

Vrijeme realizacije:

Listopad 2019. – ožujak 2020.


Nositelji:
 • Odgojno obrazovna skupina „Gumbići“, eko patrola, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica, roditelji, djeca ostalih skupina ovisno o temi primjerenoj dobi.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Želim čistu ulicu, vrtić i svoj grad"


Eko himna:

Priroda je naš dom, 

štitimo je snagom svom. 

Očuvati je želimo

jer puno je volimo.

Čistimo smeće, sadimo cvijeće

pazimo drveće.

Otpad sortiramo, vrijedno recikliramo.

U plavu kantu papir baci

uče u našem vrtiću budući đaci.

Zelena kanta staklo voli,

od raznih je boca trbuh ne boli.

Eko patrola sve zabilježi

pa plastika sama u žutu kantu bježi.

Malenim srcima borimo se za nju,

našu lijepu prirodu.

I još nešto za kraj,

prijatelju prirode ti dobro znaj!

Moto naš nek' svatko ima rad

želimo čistu ulicu, vrtić i naš grad!