Eko škola

Dječji vrtić Duga Resa

Ul. Dr. I. Banjavčića 2
47250 Duga Resa

Telefon: 047/704-124
Fax:
E-mail: vrticdresa@gmail.com
Web: www.vrtic-dugaresa.hr

Ravnatelj/ica: Ana Božić
Školski koordinatori: Mateja Maršal Tončić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :