Eko škola

Dječji vrtić Duga Resa

Ul. Dr. I. Banjavčića 2
47250 Duga Resa

Telefon: 047/704-124
Fax:
E-mail: vrticdresa@gmail.com
Web: www.vrtic-dugaresa.hr

Ravnatelj/ica: Ana Božić
Školski koordinatori: Mateja Maršal Tončić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Zdrave navike - sretno djetinjstvo

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

PREDSTAVNICI RODITELJA

 • Marija Draganjac
 • Ivan Puškarić
 • Katarina Flanjak

PREDSTAVNICI LOKALNE ZAJEDNICE

 • Helena Milković Klokočki, pročelnica Gradske službe Grada Duge Rese
 • Josipa Škrtić Pucarević, direktorica Čistoće Duga Resa
 • Nikica Spudić, KPA Vodomar

PREDSTAVNICI VRTIĆA

 • Zrinka Babić, odgojitelj
 • Sandra Brozinić, odgojitelj
 • Katarina Puškarić, odgojitelj
 • Blaženka Župčić, odgojitelj
 • Dijana Boljar, zdravstveni voditelj
 • Mateja Maršal Tončić, stručni suradnik pedagog
 • Ana Božić, ravnateljica

 KUMOVI VRTIĆA

 • Tomislav Boljar, gradonačelnik Grada Duge Rese
 • Hrvoje Vojak, Promil d.o.o.
 • Romano Banjavčić, Arkada d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:

Recikliranje otpada na svim objektima te korištenje otpada za izradu didaktičkih poticaja. Dio aktivnosti koje navodimo nastavljamo provoditi i dalje, s pojedinim dopunama.


Zadatak:
 • prikupljanje otpada i njihovo pravilno odlaganje u spremnike (papir, plastika, miješani otpad, baterije)
 • smanjenje količine otpada u vrtiću
 • upoznati djecu s otpadnim materijalom koji se može ponovno iskoristiti
 • izrada didaktike od prirodnog, neoblikovanog i otpadnog materijala
 • sudjelovanje roditelja u prikupljanju i zbrinjavanju otpada (prikupljanje plastičnih boca, baterija, čepova i ostalog materijala od kojih su se izrađivali didaktički poticaji)
 • prilagoditi centre aktivnosti kompetencijama djece prirodnim, neoblikovanim i otpadnim materijalima
 • izrada spremnika za otpad (papir, plastika, miješani otpad) u sobi odgojnih skupina koje se bave eko temama
 • održavanje urednim i čistim prostor u kojem boravimo
 • boravak na zraku i praćenje čistoće igrališta i vanjskog prostora vrtića
 • šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • redovita praćenja eko patrole (urednost igrališta, garderobe, štednja vode, struje...) - bilježenje stanja u tablicu
 • edukativne posjete Čistoći, Komunalnom Duga Resa, Reciklažnom dvorištu, Gradskoj knjižnici Duga Resa...
 • iskorištavanje papira obostrano
 • sakupljanje starih baterija i papira i njihovo pravilno odlaganje
 • stručna literatura, časopisi i priče na temu otpada
 • postavljanje kompostane za biootpad (objekti Generalski Stol, Kasar, Maslačak)
 • uključeni smo u projekt “Plastičnim čepovima do skupih lijekova” Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) 
 • suradnja s Društvom Naša Djeca Jozefina iz Duge Rese

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021. – lipanj 2022.

 • foto dokumentacija, video zapisi, pedagoška dokumentacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...). Eko patrola jednom tjedno upozorava na gašenje svjetla, zatvaranje vode, obostrano crtanje i iskorištavanje papira te bilježe viđeno u tablicu

Nositelji:

Vrtićke odgojno- obrazovne  skupine, odgojitelji, u jasličkim skupinama najčešće se aktivnosti provode u suradnji s odgojiteljicama i roditeljima (sakupljanje čepova, starog papira, ambalaža), eko koordinatori, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica.

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA
Cilj:
 • aktivno sudjelovanje i osmišljavanje aktivnosti za očuvanje okoliša
 • obilježavanje eko datuma prigodnim prezentacijama, projektima ili radionicama na razini ustanove ili objekta

Zadatak:
 • redovito čišćenje vanjskog prostora vrtića (igrališta)
 • svakodnevno odgovorno postupanje prema okolišu
 • sadnja biljaka i uređivanje zelene površine vrtića – uređivanje cvjetnjaka (objekti)
 • redovita briga za posađeno cvijeće i povrće
 • izrada vanjskih dječjih sprava od guma (objekt Generalski Stol)
 • prikupljanje kišnice za zalijevanje biljaka (objekt Generalski Stol)
 • uzgoj povrća i briga o njemu (objekt Generalski Stol)
 • nabava kompostera
 • sadnja drveta ili voćke povodom Dana zaštite okoliša
 • spoznajne aktivnosti vezane uz prirodu
 • obilježavanje eko datuma - Svjetski dan ekologije, Svjetski dan voda, Svjetski dan oralnog zdravlja, Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan jabuka, Dan planeta Zemlje, Dan kravate, Svjetski dan zaštite šuma, Svjetski dan zdravlja, Dan zaštite životinja,
 • obilježavanje lokalnih manifestacija kroz eko-aktivnost
 • sudjelovanje na Olimpijskom festivalu Dječjih vrtića Karlovačke županije (ovisno o pandemiji)
 • organizacija Projektnog (Obiteljskog) dana Eko-vrtića

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumentacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

Nositelji:

Sve vrtićke odgojno obrazovne skupine, jasličke skupine ovisno o temi, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar,  ravnateljica.

Naziv teme: ZDRAVE NAVIKE – SRETNO DJETINJSTVO
Cilj:
 • probuditi interes za svakodnevnim vježbanjem i pojačanim kretanjem kod djece uz aktivnu uključenost obitelji
 • osvijestiti, informirati i motivirati djecu da se što zdravije i kvalitetnije hrane, upoznati ih s utjecajem hrane na zdravlje te ih potaknuti na što odgovorniji odnos prema sebi i svome tijelu

Zadatak:
 • razvijati svijest djeteta o ulozi i značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja
 • razvijati ljubav prema različitim sportovima
 • poticanje zdravog načina življenja, boravka u prirodi i navika za očuvanje vlastitog i tuđeg zdravlja
 • kroz sport učiti o timskom radu
 • spoznati važnost zdrave prehrane
 • poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece u dobi kada je to izuzetno značajno
 • uvođenje djeteta u osnove različitih sportova
 • provedba edukacija za djecu i roditelje (ukoliko epidemijska situacija to dopusti) na temu pravilne prehrane
 • važnost zdrave prehrane i razvoj pravilnih prehrambenih navika (u suradnji s zdravstvenom voditeljicom i kuharicama)
 • obilježavanje 2021. godine kao Međunarodne godine voća i povrća raznim aktivnostima
 • obilježavanje Dana kruha i Dana jabuka kroz edukativne radionice s djecom i odgojiteljima
 • obilježavanje Dječjeg tjedna (edukacija zdravstvene voditeljice na temu “Voće i povrće” za djecu vrtićke dobi, Mala olimpijada, sportske aktivnosti na objektima)
 • promicanje zdrave hrane kroz radionice povodom Dječjeg tjedna (chefovi kuhaju za vrtićku djecu i pripremaju zdravu užinu), Svjetskog dana hrane, Dana kruha, Dana jabuka, Svjetskog dana zdravlja
 • suradnja s lokalnom zajednicom u promicanju tjelovježbe
 • edukacija djece o utjecaju vježbe na njihovo zdravlje
 • svakodnevno vježbanje i razgibavanje na vanjskom prostoru
 • česte šetnje gradom
 • šetnja do obližnje šume uz piknik u prirodi
 • odlazak skupina na brdo Vinicu (40 min hoda)
 • opće pripremne vježbe, poligoni i elementi tjelesne kulture u dvorani vrtića (objekt Resica)
 • poligoni i vježbe na igralištu i obližnjem nogometnom terenu
 • posjete sportskim klubovima na području Duge Rese (nogomet, gimnastika, judo, plesni studio, stolni tenis…) i suradnja s trenerima različitih sportova
 • suradnja s profesorima osnovnih škola i prikaz sata tjelesne i zdravstvene kulture (ovisno o pandemiji)
 • tjelovježba zdravstvene voditeljice u jutarnjim satima s djecom i odgojiteljima
 • sadnja povrtnjaka
 • provođenje ankete o prehrambenim navikama djece (stručni tim vrtića)
 • obilježavanje važnih datuma vezanima uz navedenu temu 
 • suradnja s Udrugom ROMB na temu zdrave prehrane
 • predavanje za zaposlene na temu  „Živjeti zdravo u vrtiću“
 • obilježavanje „Obiteljskog eko dana“ za svaki objekt posebno, zajedničko djelovanje djece, roditelja i odgojitelja – pješice do vrtića (travanj, svibanj)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • foto dokumentacija, video zapisi, pedagoška dokumentacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...), evidencije zdravstvene voditeljice

 


Nositelji:

Djeca odgojnih skupina, naročito vrtićke skupine, odgojne skupine „Leptirići“, „Pandice“, odgojiteljice, roditelji, zdravstvena voditeljica, ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, kuharice.

Naziv teme: VRTIĆ U PRIRODI
Cilj:

Razvijati inovativne metode za izgradnju osjećaja zajedništva s prirodom te  poštivanja prirodne baštine među djecom predškolske dobi, usvajanje znanja i vještina potrebnih za očuvanje vlastitog zdravlja uz naglasak na važnost kretanja i boravka na zraku.


Zadatak:

Planirani zadaci i aktivnosti su sljedeći:

 • briga o čistoći okoliša vrtića
 • razvoj prirodnih oblika kretanja kao npr. penjanje, trčanje, puzanje, skakanje...
 • odlazak na dulje šetnje i boravci u nestrukturiranom okolišu (brdo Vinica, obližnja šuma...)
 • izrada predmeta i igračaka od prirodnog materijala
 • spoznajne aktivnosti vezane uz prirodu
 • igre s materijalima iz prirode (lišće, kamenčići, zemlja, grančice, razni plodovi)
 • kreativne i likovne radionice s prirodnim materijalima
 • doživljaj prirode i što sve možemo osjetiti u prirodi: slušati vjetar, promatrati životinje, promatrati lišće, gaziti lišće, osjetiti kišu...
 • posjete okolnoj šumi, šetnje do šume
 • igre i pjesme o prirodi
 • odlazak u šetnje uz obalu Mrežnice kad god to vremenske prilike dopuštaju
 • boravak vani u svim vremenskim prilikama
 • tjelovježba na vanjskom prostoru, ukoliko vrijeme ne dopusti, redovita tjelovježba u unutarnjem prostoru (sobe dnevnog boravka, hodnici, dvorana objekta Resica)
 • edukacija djece o utjecaju vježbe na njihovo zdravlje
 • u vrtiću se kontinuirano vodi briga o očuvanju zdravlja djeteta kroz razne sadržaje – provođenje projekta Zdrava hrana (edukacija za roditelje), proslave zdravih rođendana, kontinuirani boravak i igra na svježem zraku

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021. – lipanj 2022.

 • foto dokumentacija, video zapisi, pedagoška dokumentacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...), evidencije vrtićkog koordinatora

 


Nositelji:

Vrtićke odgojno-obrazovne skupine ovisno o temi primjerenoj dobi, odgojno-obrazovna skupina “Pandice” s projektom “Djeca u prirodi”, skupina “Leptirići” s projektom “Zdrava hrana”, odgojitelji, eko koordinatori, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OSTALE EKO AKTIVNOSTI
Ostvareni ciljevi:

Eko sadržaji su postali svakodnevni sadržaji u našem vrtiću, kojeg sve odgojno-obrazovne skupine (bez obzira radi li se o jasličkoj ili vrtićkoj dobi) uvrštavaju u svoj obrazovni plan. U svim prilikama nastojimo kod djece razviti pozitivne vrijednosti prema očuvanju okoliša te proširiti njihove spoznaje o važnosti očuvanja okoliša, brizi za cvijeće i životinje općenito, kao i važnosti kretanja za zdravlje.


Realizirani zadaci:

Od ostalih sadržaja te aktivnosti koje smo provodili i ostvarili tijekom cijele godine istaknuli bismo sljedeće:

 • obilježavanje Dana kruha i davanje na važnosti zdravom tlu
 • obilježavanje jesenskih svečanosti
 • uređivanje promjenjivih eko kutića s raznovrsnom tematikom, ovisno o događajima u godini
 •  u vrtiću se kontinuirano vodi briga o očuvanju zdravlja djeteta kroz razne sadržaje – proslava zdravih rođendana, kontinuirani boravak i igra na svježem zraku, poticanje djece na zdravu prehranu – razgovor o važnosti zdrave prehrane, izrada plakata na temu zdravo/nezdravo
 •  izrada eko plakata (Dan voda, Dan šuma, Zdrava prehrana, Dan planeta Zemlje...)
 • prikupljamo stare baterije i pravilno ih odlažemo u reciklažno
 • posjeta doktorice dentalne medicine iz Doma zdravlja Duga Resa i pročelnice odjela za zdravstvo Karlovačke županije skupini „Dolphins“ povodom Svjetskog dana zdravlja
 •  suradnja s Crvenim križem Duga Resa – prikupljanje dječje odjeće

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022. (rujan 2021. - srpanj 2022.).


Nositelji:

Sve odgojno obrazovne skupine, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar,  ravnateljica.

Naziv teme: SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • nastavak sortiranja i zbrinjavanja otpada na svim objektima
 • pravilno odlaganje smeća ulazi pod rutinu svih koji djeluju u odgojno-obrazovnom procesu
 • korištenje otpadnih materijala za izradu didaktičkih poticaja

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje otpada i njihovo pravilno odlaganje u spremnike (papir, plastika, miješani otpad, baterije)
 • prikupljanje plastičnih boca („Žabice“, „Leptirići“ – objekt Generalski Stol)
 • prikupljanje plastičnih boca i nošenje u Reciklažno dvorište - od novaca prikupljenih od plastičnih boca kupljene su sadnice i sjeme za uređenje cvjetnjaka
 • smanjenje količine otpada u vrtiću
 • upoznati djecu s otpadnim materijalom koji se može ponovno iskoristiti
 • izrada papirka u koje će djeca bacati papirnate ubruse i papire – jaslička skupina „Kockice“
 • recikliranje starih plastičnih boca – nastanak tegli za cvijeće (suradnja s roditeljima) – „Leptirići“ (objekt Maslačak), „Kockice“
 • izrada didaktike od prirodnog, neoblikovanog i otpadnog materijala
 • sudjelovanje roditelja u prikupljanju i zbrinjavanju otpada (prikupljanje plastičnih boca, baterija, čepova i ostalog materijala od kojih su se izrađivali didaktički poticaji)
 • izrada spremnika za otpad (papir, plastika, miješani otpad) u sobi odgojnih skupina koje se bave eko temama
 • održavanje urednim i čistim prostor u kojem boravimo
 • boravak na zraku i praćenje čistoće igrališta i vanjskog prostora vrtića
 • šetnja do šume – uočavanje smeća i otpada
 • redovita praćenja eko patrole (urednost igrališta, garderobe, štednja vode, struje...) - bilježenje stanja u tablicu
 • edukativne posjete Reciklažnom dvorištu, Gradskoj knjižnici Duga Resa...
 • iskorištavanje papira obostrano
 • održana radionica za djecu (objekt Maslačak) na temu odvajanja otpada (predstavnica Čistoće)
 • sakupljanje starih baterija i papira i njihovo pravilno odlaganje
 • postavljanje kompostane za biootpad (objekti Generalski Stol, Resica)
 • uključeni smo u projekt “Plastičnim čepovima do skupih lijekova” Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) 
 • suradnja s Društvom Naša Djeca Jozefina iz Duge Rese

Vrijeme realizacije:

Listopad 2021. – lipanj 2022.


Nositelji:

Vrtićke odgojno- obrazovne  skupine, odgojitelji, u jasličkim skupinama najčešće se aktivnosti provode u suradnji s odgojiteljicama i roditeljima (sakupljanje čepova, starog papira, ambalaža), eko koordinatori, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica.

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA
Ostvareni ciljevi:
 • navedena tema se provodi u skupinama i na razini vrtića i već je postala uobičajena praksa našeg vrtića
 • obilježili smo prigodne eko datume na razini odgojno-obrazovne skupine ili cijelog vrtića u skladu s našim Eko kalendarom
 • aktivno smo osmišljavali aktivnosti za očuvanje okoliša prateći ekološke datume
 • kod djece smo razvili pozitivne vrijednosti prema očuvanju okoliša te ih upoznali s problemima koje se susrećemo u okolišu

Realizirani zadaci:
 • svaka odgojno-obrazovna skupina u obilježavanje ekoloških datuma uključila se uzimajući u obzir dječju dob, mogućnosti i interese
 • svakodnevno odgovorno postupanje prema okolišu
 • obilježili smo prigodnim aktivnostima sljedeće eko datume:
  • Svjetski dan ekologije (razne eko aktivnosti)
  • Svjetski dan vode (šetnja uz rijeku Mrežnicu, plakat “Voda u našem kraju”, eksperimenti s vodom…)
  • Svjetski dan oralnog zdravlja (posjete stomatolozima)
  • Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
  • Jesenske svečanosti - kušanje plodova jeseni
  •  Svjetski dan hrane
  • Svjetski dan jabuka
  • Svjetski dan zdravlja
  • Dan zaštite životinja
  • Svjetski dan lastavica
  • Međunarodni dan rijeka
  •  razne aktivnosti povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje (razgovor o okolišu, čistoj prirodi i očuvanju planeta zemlje uz pomoć prigodnih eko slikovnica, izrada plakata Moja Zemlja uz izjave djece, gledanje edukativnih materijala na temu recikliranja i važnosti očuvanja Zemlje, likovne aktivnosti na temu planeta Zemlje…)
  • Svjetski dan zaštite šuma
  • Svjetski dan sunca
  • Projektni dan Eko-vrtića – u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelj (15.05.), moto „Obitelj u pokretu“ – raznovrsne sportske aktivnosti i druženja u sklopu vrtića ili izvan vrtića

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Sve vrtićke odgojno obrazovne skupine, jasličke skupine ovisno o temi, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar,  ravnateljica.

Naziv teme: ZDRAVE NAVIKE – SRETNO DJETINJSTVO
Ostvareni ciljevi:
 • kod djece smo razvili interes za svakodnevnom tjelovježbom, kao i za pojačanim kretanjem
 • osvijestili smo roditelji o važnosti redovite tjelovježbe i zdravog načina života

Realizirani zadaci:
 • upoznavanje djece s različitim sportovima
 • uvidjeli smo kako se velik broj djece uključio u neku sportsku aktivnosti na razini grada
 • koristeći sport učili smo o timskom radu
 • sve više uključujemo zdravu prehranu i zdrave namirnice u naš plan prehrane
 • poučavamo roditelje o važnosti zdrave prehrane
 • edukacije djece na temu zdrave navike, voće i povrće
 • obilježili smo 2021. godinu kao Međunarodnu godinu voća i povrća raznim aktivnostima
 • obilježili smo Dane kruha i Dane jabuka kroz edukativne radionice s djecom i odgojiteljima
 • obilježili smo Dječji tjedan (edukacija zdravstvene voditeljice na temu “Voće i povrće” za djecu vrtićke dobi, Mala olimpijada, sportske aktivnosti na objektima)
 • promicanje zdrave hrane kroz radionice povodom Dječjeg tjedna (chefovi kuhaju za vrtićku djecu i pripremaju zdravu užinu), Svjetskog dana hrane, Dana kruha, Dana jabuka, Svjetskog dana zdravlja
 • surađivali smo s lokalnom zajednicom u promicanju tjelovježbe (pokazni sat gimnastike, juda, nogometa, stolnog tenisa za djecu)
 • posjeta djece klubovima (nogometni klub, stolnoteniski klub)
 • posjeta djece osnovnim školama – sudjelovanje na satu tjelesne kulture
 • edukacija djece o utjecaju vježbe na njihovo zdravlje
 • uključili smo vježbanje i razgibavanje u naš svakodnevni raspored (u unutarnjem ili vanjskom prostoru, ovisno  o vremenskim uvjetima)
 • djeca su provodila vrijeme u šetnji okolicom, obalom Mrežnice
 • odlazak skupina na brdo Vinicu (40 min hoda)
 • odgojiteljice su za djecu pripremale razne poligone u dvorani vrtića (objekt Resica), kao i na vanjskim prostorima ostalih objekata
 • priprema poligona za jasličku djecu u sobi dnevnog boravka
 • posjeta roditelja sportaša skupini (nogometaš, odbojkaški trener)
 • obilježavanje Tjedna zdravlja (u poveznici sa Svjetskim danom zdravlja) – poligoni, sportske aktivnosti, kviz o sportu i zdravoj hrani, izrada voćnih ražnjića, zdravih frapea, voćnih salata, zdravih kolača, predavanje zdravstvene voditeljice na temu Voda, sportske igre na vanjskom prostoru, zajedničko druženje na vanjskom prostoru
 • obilježavanje važnih datuma vezanima uz navedenu temu (Dan pješačenja, Svjetski dan hrane, Dani kruha, Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan jabuka, Međunarodni dan dječjih prava, Svjetski dan zdravlja, Međunarodni dan plesa, Svjetski dan sporta, Međunarodni dan tjelesne aktivnosti...)
 • edukacija za zaposlene na temu „Vježbanjem do s(p)retnog djeteta“ – prof. kineziolog
 • obilježili smo Međunarodni obiteljski dan piknikom u prirodi i raznim sportskim aktivnostima s roditeljima – projektni dan
 • projekt „Zdrava hrana“ u odgojno-obrazovnoj skupini „Leptirići“ – sadnja povrća u plastenik, sijanje povrća u gredice, sadnja graha i promatranje rasta, izrada meda od maslačka i sirupa od borovih iglica…

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca odgojnih skupina, naročito vrtićke skupine, projekt odgojne skupine „Leptirići“, odgojiteljice, roditelji, zdravstvena voditeljica, ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, kuharice.

Naziv teme: VRTIĆ U PRIRODI
Ostvareni ciljevi:
 • djeca su usvojila zdrave životne navike
 • odgojno-obrazovne skupine provode velik dio vremena na zraku, u šetnji ili u boravku u prirodi
 • boravkom u prirodi djeca su stekla znanja o sebi, drugima i okruženju u kojem žive, usvojila su nove vještine kroz različite oblike kretanja
 • samim boravkom u prirodi djeca su upoznavala biljni i životinjski svijet čime su razvijala ekološku svijet i odgovorno ponašanje prema prirodi

Realizirani zadaci:
 • djeca i svi djelatnici redovito vode brigu o uređenju prostora u kojem borave, kao i za njegovu čistoću
 • djeca su aktivno sudjelovala u aktivnostima sadnje te razvili osjećaj odgovornosti i  brige za bilje i očuvanje prirode
 • češći odlasci vrtićkih skupina na brdo Vinicu (40 min hoda) ili do obližnje šume
 • svakodnevni boravci na zraku (bilo na igralištu vrtića ili u šetnjama okolicom)
 • iz te šetnje prirodom djeca su redovito donosila razne materijale iz prirode (lišće, kamenčići, grančice, razni plodovi…) što je bio povod za igre i aktivnosti s navedenim materijalima (kreativne i likovne radionice)
 • boravak vani u svim vremenskim prilikama
 • iskorišten vanjski prostor za svakodnevne tjelovježbe
 • redovito se pregledava i održava vanjski prostor vrtića (djeca, odgojitelji i spremačice)
 • čišćenje okolice vrtića – „Žabice“, „Gljivice“, „Leptirići“ i „Sovice“ (objekt Generalski Stol, „Leptirići“
 • sadnja povrtnjaka – objekt Resica („Pandice“, „Dolphins“, „Zrakice“), Generalski Stol
 • eko patrole također sudjeluju u održavanju vanjskog prostora (redovito ga obilaze i čiste)
 • uređivanje vrtićkih cvjetnjaka uz pomoć roditelja (donacija sadnica)
 • sadnja proljetnog cvijeća, redovita briga i promatranje rasta – „Teddy Bears“, „Pandice“, „Zrakice“, „Pčelice“, „Kockice“
 • sadnja/sijanje sjemena i uzgoj flanaca (od sjemenke do biljke) – „Pandice“, „Leptirići“, „Zrakice“
 • uređivanje zelene površine vrtića
 • redovita briga djece i djelatnika za posađeno cvijeće i povrće
 • nabava kompostera – objekt Resica, Generalski Stol
 • posjeta predstavnika Hrvatskih šuma Duge Rese - edukativni program „Škola u šumi, šuma u školi“ čiji je cilj približiti najmlađima život u šumi i važnost gospodarenja šumama - „Dolphins“ i „Žabice

Vrijeme realizacije:

Listopad 2021. – lipanj 2022.


Nositelji:

Vrtićke odgojno-obrazovne skupine ovisno o temi primjerenoj dobi, odgojno-obrazovna skupina “Pandice” s projektom “Djeca u prirodi”, skupina “Leptirići” s projektom “Zdrava hrana”,  odgojitelji, eko koordinatori, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Želim čistu ulicu, vrtić i svoj grad!


Eko himna:

Priroda je naš dom, 

štitimo je snagom svom. 

Očuvati je želimo

jer puno je volimo.

Čistimo smeće, sadimo cvijeće

pazimo drveće.

Otpad sortiramo, vrijedno recikliramo.

U plavu kantu papir baci

uče u našem vrtiću budući đaci.

Zelena kanta staklo voli,

od raznih je boca trbuh ne boli.

Eko patrola sve zabilježi

pa plastika sama u žutu kantu bježi.

Malenim srcima borimo se za nju,

našu lijepu prirodu.

I još nešto za kraj,

prijatelju prirode ti dobro znaj!

Moto naš nek' svatko ima rad

želimo čistu ulicu, vrtić i naš grad!