Eko škola

Dječji vrtić Duga Resa

Ul. Dr. I. Banjavčića 2
47250 Duga Resa

Telefon: 047/704-124
Fax:
E-mail: vrticdresa@gmail.com
Web: www.vrtic-dugaresa.hr

Ravnatelj/ica: Ana Božić
Školski koordinatori: Mateja Maršal Tončić
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 PREDSTAVNICI RODITELJA

 • Marija Draganjac
 • Ivan Puškarić
 • Katarina Flanjak
 • Vlatka Lorković Ivšić

PREDSTAVNICI LOKALNE ZAJEDNICE

 • Helena Milković Klokočki, pročelnica Gradske službe Grada Duge Rese
 • Josipa Škrtić Pucarević, direktorica Čistoće Duga Resa
 • Nikica Spudić, KPA Vodomar

PREDSTAVNICI VRTIĆA

 • Mateja Maršal Tončić, stručni suradnik pedagog
 • Zrinka Babić, odgojitelj
 • Sandra Brozinić, odgojitelj
 • Ana Božić, ravnateljica

KUMOVI VRTIĆA

 • Tomislav Boljar, gradonačelnik Grada Duge Rese
 • Hrvoje Vojak, Promil d.o.o.
 • Romano Banjavčić, Arkada d.o.o.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: 3. SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Cilj:

I dalje nastavljamo sa sortiranjem i zbrinjavanjem otpada koji za cilj ima recikliranje otpada na svim objektima te korištenje otpada za izradu didaktičkih poticaja.


Zadatak:

Pošto temu sortiranje i zbrinjavanje otpada nastavljamo, dio aktivnosti ćemo nastaviti odrađivati po skupinama i objektima, a to su:

 • prikupljanje otpada i njihovo pravilno odlaganje u spremnike (papir, plastika, miješani otpad, baterije)
 • sudjelovanje roditelja u prikupljanju i zbrinjavanju otpada (prikupljanje plastičnih boca, baterija, čepova i ostalog materijala od kojih su se izrađivali didaktički poticaji)
 • održavanje i uređivanje postojećeg eko otoka (objekt Resica)
 • formiranje eko otoka (objekt Kasar i Generalski Stol) od donacije guma
 • uključeni smo u projekt “Plastičnim čepovima do skupih lijekova” Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) 
 • boravak na zraku i praćenje čistoće igrališta i vanjskog prostora vrtića
 • šetnje odgojno-obrazovnih skupina do rijeke Mrežnice i čišćenje okoliša
 • izrada spremnika za otpad (papir, plastika, miješani otpad) u sobi odgojnih skupina
 • prikupljanje i iskorištavanje neoblikovanog materijala za aktivnosti
 • ukoliko budu moguće edukativne posjete Čistoći, Komunalnom Duga Resa, Gradskoj knjižnici Duga Resa...
 • šetnja do vrha Vinica  – uočavanje smeća i otpada
 • iskorištavanje papira obostrano
 • stručna literatura, časopisi i priče na temu otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2020. – lipanj 2021.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

Nositelji:
 •  vrtićke odgojno- obrazovne  skupine, odgojno –obrazovna skupina “Gljivice” s projektom “Bonton” i “Pandice” projekt  “Od kutije do igračke”, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica
 • djeca jasličkih skupina ovisno o temi primjerenoj dobi
Naziv teme: 2. OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA
Cilj:
 • aktivno sudjelovanje i osmišljavanje aktivnosti za očuvanje okoliša
 • obilježavanje eko datuma prigodnim prezentacijama, projektima ili radionicama na razini ustanove ili objekta

Zadatak:
 • obilježavanje ekoloških datuma: Svjetski dan ekologije, Svjetski dan vode, Svjetski dan oralnog zdravlja, Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan hrane, Svjetski dan jabuka, Svjetski dan zdravlja, Dan zaštite životinja, Svjetski dan lastavica, Međunarodni dan rijeka, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite šuma, Svjetski dan voda, Svjetski dan sunca, obilježavanje lokalnih manifestacija kroz eko-aktivnosti, sudjelovanje u eko-akcijama
 • organizacija Projektnog (Obiteljskog) dana Eko-vrtića - za svaki objekt posebno, ovisno o preporukama HZJZ-a
 • u sklopu eko programa, a realizirano u redovnom program, svaka odgojno-obrazovna skupina dodatno provodi različite projekte ili aktivnosti kojima se želi djeci prenijeti eko poruke te djelovati na razvoj ekološke svijesti. Prema tome, u skupinama će biti provedene zadaće poput upoznavanja djece s prirodnim okolišem, upoznavanje s problemima koji se javljaju u okruženju, poticanje istraživačkih ponašanja djece, upoznavanje uzročno-posljedičnih odnosa u okruženju…

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

 


Nositelji:

Sve vrtićke odgojno obrazovne skupine, odgojitelji, pedagog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica.

Naziv teme: 1. UREĐENJE VANJSKOG VRTIĆKOG OKRUŽENJA
Cilj:

Cilj je usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi, kao i ukazati im na važnost brige za okoliš i njegovo očuvanje. Uređenjem vanjskog prostora nastojalo se djeci omogućiti više poticaja za suradničku igru i osigurati kvalitetniji psihomotorički razvoj.


Zadatak:
 • redovito čišćenje vanjskog prostora vrtića (igrališta)
 • svakodnevno odgovorno postupanje prema okolištu
 • odlazak u šetnje uz obalu Mrežnice kad god to vremenske prilike dopuštaju
 • uređenje igrališta (nove sprave za djecu, uređenje postojećih sprava)
 • postavljanje i održavanje hranilica za ptice
 • sadnja biljaka i uređivanje terase vrtića te cvjetnjaka ispred vrtića – (svi objekti)
 • uređivanje zelene površine vrtića – uređivanje cvjetnjaka (objekti)
 • izrada cvjetnjaka od guma
 • oslikavanje betonskih površina ispred vrtića –u funkciji dječje igre
 • ozelenjivanje prostora oko vrtića
 • redovita briga za posađeno cvijeće i povrće
 • od novaca prikupljenih od plastičnih boca kupili bi sadnice i sjeme za uređenje cvjetnjaka
 • uzgoj povrća i briga o njemu (objekt Generalski Stol, Kasar)
 • izrada kompostane (objekt Kasar)
 • spoznajne aktivnosti vezane uz prirodu
 • šetnja do obližnjeg vrha Vinice i planinarske kuće
 • zadovoljiti prirodnu dječju znatiželju i potrebu za istraživanjem
 • poticanje znanje djece korištenjem i istraživanjem pisanih, slikovnih i video materijala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije: veljača – lipanj 2021.

 • foto dokumentacija, pedagoška dokumetacija skupine, web stranice (vrtića, lokalni mediji, Grad Duga Resa...)

 


Nositelji:

Sve odgojno obrazovne skupine, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica.

 

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OSTALE EKO AKTIVNOSTI
Ostvareni ciljevi:

U sklopu eko programa, a realizirano u redovnom program, svaka odgojno-obrazovna skupina dodatno provodi različite projekte ili aktivnosti kojima se želi djeci prenijeti eko poruke te djelovati na razvoj ekološke svijesti. Prema tome, u skupinama su provedene zadaće poput upoznavanja djece s prirodnim okolišem, upoznavanje s problemima koji se javljaju u okruženju, poticanje istraživačkih ponašanja djece, upoznavanje uzročno-posljedičnih odnosa u okruženju…

 • razvijamo kod djece pozitivne vrijednosti prema očuvanju okoliša
 • proširili smo dječje spoznaje o važnosti očuvanja okoliša, brizi za cvijeće i životinje općenito, kao i važnosti kretanja za zdravlje

Realizirani zadaci:
 •   uređivanje promjenjivih eko kutića s raznovrsnom tematikom, ovisno o događajima u godini
 • sastanak Eko odbora i svečano podizanje zelene zastave - 19.3.2021.
 •  upoznavanje važnosti voda za život i njezino očuvanje, posebno važnost naše rijeke Mrežnice za naš grad i vrtić – pojedine skupine u sklopu projekata te projekt HZJZ-a Živjeti zdravo
 • obilježavanje Dana kruha i davanje na važnosti zdravom tlu
 • obilježavanje jesenskih svečanosti
 •  svakodnevne sportske aktivnosti i obilježavanje Tjedna zdravlja - projekt HZJZ-a Živjeti zdravo
 •  u vrtiću se kontinuirano vodi briga o očuvanju zdravlja djeteta kroz razne sadržaje – proslava zdravih rođendana, kontinuirani boravak i igra na svježem zraku, poticanje djece na zdravu prehranu – razgovor o važnosti zdrave prehrane, izrada plakata na temu zdravo/nezdravo
 • sportske aktivnosti tokom godine (sportske igre, važnost šetnje za zdravlje)
 •  izrada eko plakata (Dan voda, Dan šuma, Dan planeta Zemlje...)
 •  prikupljamo stare baterije i pravilno ih odlažemo u reciklažno
 •  sudjelovanje na IV. međunarodnoj konferenciji "Z lokalno pridelano hrano in gibanjem do zdravega življenjskega sloga” u Sloveniji – projekt „Otpad sortiramo, vrijedno recikliramo“
 •  sudjelovali smo na likovnim eko natječajima - međunarodna ekološka akcija Eco Kids Support preko Zelenog odreda - forum braniteljske udruge Veterani i društvene akcije (VIDRA) i likovnom natječaju na temu Dan planeta Zemlje, u sklopu projekta Zeleni tjedan – Dan znanja – Srednja škola Duga Resa
 •  za naše djelatnike bio je organiziran interaktivni webinar “Održivi razvoj” koji su vodili stručnjaci iz Centra za osobni i profesionalni razvoj "Sreća" iz Rijeke

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:

Djeca svih odgojno obrazovnih skupina, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica, roditelji.

Naziv teme: SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • nastavak projekta sortiranja i zbrinjavanja otpada na svim objektima od prošle pedagoške godine
 • pravilno odlaganje smeća ulazi pod rutinu svih koji djeluju u odgojno-obrazovnom procesu
 • korištenje otpadnih materijala za izradu didaktičkih poticaja

Realizirani zadaci:

Pošto temu sortiranje i zbrinjavanje otpada nastavljamo, dio aktivnosti smo nastavili odrađivati po skupinama i objektima, a to su:

 • sakupljamo, zbrinjavamo i smanjujemo otpd u našoj okolici
 • i dalje prikupljamo otpad i pravilno ga odlažemo u spremnike (papir, plastika, miješani otpad, baterije)
 • roditelji su sudjelovali u prikupljanju i zbrinjavanju otpada (prikupljanje plastičnih boca, baterija, čepova i ostalog materijala od kojih su se izrađivali didaktički poticaji)
 • formirali smo eko otok od otpadnih guma (objekti Generalski Stol i Kasar)
 • od gradske Čistoće dobili smo na objektu Resica još jedan kontejner za odvajanje papira
 • nastavak suradnje s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) na projektu „Plastičnim čepovima do skupih lijekova”
 • boravak na zraku i praćenje čistoće igrališta i vanjskog prostora vrtića
 • šetnje odgojno-obrazovnih skupina do rijeke Mrežnice i čišćenje okoliša
 • izradili smo spremnike za otpad (papir,  miješani otpad) u sobama odgojnih skupina
 • nastojimo što više prikupljati i iskorištavati neoblikovani materijal za aktivnosti s djecom
 • skupina „Cookies“ - edukativna posjeta Reciklažnom dvorištu Duga Resa
 • skupina „Gljivice“ – edukativni posjet voznom parku gradske Čistoće
 • održana radionica za predškolce (objekt Resica) na temu odvajanja otpada (predstavnici Čistoće i gradske uprave)
 • šetnja do vrha Vinica  – uočavanje smeća i otpada – skupina „Kapljice“
 • iskorištavanje papira obostrano
 • stručna literatura, časopisi i priče na temu otpada

Vrijeme realizacije:

Listopad 2020. – lipanj 2021.


Nositelji:
 • vrtićke odgojno- obrazovne  skupine, odgojno –obrazovna skupina “Gljivice” s projektom “Bonton” i “Pandice” projekt  “Od kutije do igračke”, skupine “Cookies”, “Kapljice”odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica, roditelji
 • djeca jasličkih skupina ovisno o temi primjerenoj dobi
Naziv teme: OBILJEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA
Ostvareni ciljevi:
 • obilježili smo prigodne eko datume na razini odgojno-obrazovne skupine ili cijelog vrtića u skladu s našim Eko kalendarom
 • aktivno smo osmišljavali aktivnosti za očuvanje okoliša prateći ekološke datume
 • kod djece smo razvili pozitivne vrijednosti prema očuvanju okoliša te ih upoznali s problemima koje se susrećemo u okolišu

Realizirani zadaci:
 • svaka odgojno-obrazovna skupina u obilježavanje ekoloških datuma uključila se uzimajući u obzir dječju dob, mogućnosti i interese
 • u skladu s epidemiološkim mjerama obilježili smo prigodnim aktivnostima, svaka skupina za sebe, sljedeće eko datume:
  • Svjetski dan ekologije
  • Svjetski dan vode
  • Svjetski dan oralnog zdravlja
  • Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
  • Jesenske svečanosti - kušanje plodova jeseni
  • Svjetski dan hrane
  • Svjetski dan jabuka
  • Svjetski dan zdravlja - projekt Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Živjeti zdravo
  • Dan zaštite životinja
  • Svjetski dan lastavica
  • Međunarodni dan rijeka
  • Dan planeta Zemlje
  • Svjetski dan zaštite šuma
  • Svjetski dan voda
  • Svjetski dan sunca
 • suradnja s Udrugom ROMB – izrada spiralne vrtne gredice sa začinskim i ljekovitim biljem povodom Dana planeta Zemlje
 • projektni dan Eko-vrtića – proveli smo prema preporukama HZJZ-a, obilježavajući Dan planeta Zemlje u odgojnim skupinama (izrada plakata, istraživačke aktivnosti, spoznajne aktivnosti, sadnja biljaka, uređenje cvjetnjaka, posjet Reciklažnom dvorištu...)

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2020./2021.


Nositelji:

Djeca svih odgojno obrazovnih skupina, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica, roditelji.

Naziv teme: UREĐENJE VANJSKOG VRTIĆKOG OKRUŽENJA
Ostvareni ciljevi:
 • djeca i svi djelatnici redovito vode brigu o uređenju prostora u kojem borave, kao i za njegovu čistoću
 • djeca su aktivno sudjelovala u aktivnostima sadnje te razvili osjećaj odgovornosti i  brige za bilje i očuvanje prirode

Realizirani zadaci:
 • redovito se pregledava i održava vanjski prostor vrtića (djeca, odgojitleji i spremačice)
 • eko patrole također sudjeluju u održavanju vanjskog prostora (redovito ga obilaze i čiste)
 • kad god su bili u mogućnosti (poteškoća zbog pandemije i radnog vremena odgojitelja) djeca iz starijih skupina su odlazila u šetnju do obale Mrežnice gdje su taj boravak iskoristili za iskustveno učenje
 • na svim objektima (Kasar, Maslačak, Resica i Generalski Stol) dodani su novi sadržaji za igru napravljene od starih guma
 • bojama je oslikan betonski prostor ispred vrtića – u funkciji dječje igre
 • na objektu Resica oslikan je dječji pješčanik i dodane drvene stazice koje potiču dječju igru
 • drvene sprave na dječjim igralištima obojane su novim zaštitnim bojama
 • na igrališta i ispred vrtića postavljene su hranilice za ptice (od recikliranih materijala) – Kasar, Resica, Generalski Stol
 • na igrališta i ispred vrtića postavljeni su hoteli za kukce (u suradnji s roditeljima – donacija) – Kasar, Resica
 • od doniranih sadnica ukrasnog bilja uredili smo cvjetnjake i terase (svi objekti)
 • sadnja povrtnjaka (salata, rajčice, jagode...) – objekti Generalski Stol, Kasar
 • uređivanje zelene površine vrtića
 • vrtćka djeca s objekta Kasar posadila su stablo na igralištu vrtića
 • izrada cvjetnjaka od guma
 • redovita briga djece i djelatnika za posađeno cvijeće i povrće
 • od novaca prikupljenih od plastičnih boca kupljene su sadnice i sjeme za uređenje cvjetnjaka (Generalski Stol, Kasar)
 • šetnja do obližnjeg vrha Vinice i planinarske kuće
 • podignuta svjesnost djece, djelatnika i roditelja o važnosti brige za okoliš (timski sastanci, stručni aktivi s navedenim temama, roditeljski sastanci...)
 • uspješno smo realizirali sve aktivnosti vezane uz navedenu temu – pojedine aktivnosti realizirale su odgojne skupine u sklopu svojih projekata, a koje su proizašle iz potreba i/ili interesa djece iz skupine u skladu s njihovom dobi

Vrijeme realizacije:

Veljača – lipanj 2021.


Nositelji:
 • djeca svih odgojno obrazovnih skupina, odgojitelji, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj, spremačice, domar, ravnateljica, roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Želim čistu ulicu, vrtić i svoj grad!


Eko himna:

Priroda je naš dom, 

štitimo je snagom svom. 

Očuvati je želimo

jer puno je volimo.

Čistimo smeće, sadimo cvijeće

pazimo drveće.

Otpad sortiramo, vrijedno recikliramo.

U plavu kantu papir baci

uče u našem vrtiću budući đaci.

Zelena kanta staklo voli,

od raznih je boca trbuh ne boli.

Eko patrola sve zabilježi

pa plastika sama u žutu kantu bježi.

Malenim srcima borimo se za nju,

našu lijepu prirodu.

I još nešto za kraj,

prijatelju prirode ti dobro znaj!

Moto naš nek' svatko ima rad

želimo čistu ulicu, vrtić i naš grad!