Eko škola

Osnovna škola dr. Mate Demarina, Medulin

Munida 3
52203 Medulin

Telefon: 052 576 005
Fax: 052 383 0333
E-mail: ured@os-mdemarina-medulin.skole.hr
Web: http://www.os-mdemarina-medulin.skole.hr

Ravnatelj/ica: Emanuela Pinzan Chiavalon, prof.
Školski koordinatori: Jasminka Zović, Natalija Zoričić, Dušanka Đokanović
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: Stjecanje statusa
Projekti :

 • Eko-paket
 • Posvojenje morske kornjače

  Izrada ukrasnih predmeta od recikliranog materijala; prodajna izložba; posvojenje morske kornjače u Akvarijumu u Puli; briga o kornjači i edukacija; puštanje zdrave morske kornjače u more

 • Sakupljanje staroga papira

  međurazredno takmičenje u sakupljanju staroga papira; vaganje sakupljenog papira; suradnja s Udrugom Zelena Istra; proglašenje pobjednika nižih i viših razreda

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica - EMANUELA PINZAN CHIAVALON
 • Školske koordinatorice – JASMINKA ZOVIĆ, NATALIJA ZORIČIĆ, DUŠANKA ĐOKANOVIĆ
 • Predstavnik lokalne zajednice - načelnik Općine Medulin - GORAN BUIĆ
 • Predstavnik Komunalnog poduzeća Albanež d.o.o. - EDO KRAJCAR
 • Predstavnik TZ Općine Medulin - ENCO CRNOBORI  
 • Predstavnici JU Kamenjak - ALJOŠA UKOTIĆ
 • Tehničko osoblje – ARIANA BUBIČIĆ
 • Vanjski suradnik -  MARTINA JAKOVČIĆ
 • Predstavnik roditelja  nižih razreda – INES SAVIĆ
 • Predstavnik roditelja viših razreda – MAJA CVEK
 • Predstavnik učenika  nižih razreda – DIN ŽIŽAK 4.
 • Predstavnik učenika viših razreda – PETRA PULIĆ 8.a

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Ostale eko aktivnosti
Cilj:
 • Provoditi ekološke sadržaje u sve nastavne predmete i grupe izvannastavnih aktivnosti, eko-datume iskoristiti za razvijanje svijesti o potrebi brige o prirodi, istraživati i izrađivati plakate vezane za projekt „Otpad“, Projektnim danom prezentirati javnosti naš rad i djelovanje, te potaknuti ih da nam se u što većem broju priključe u daljnjim akcijama u lokalnoj zajednici, surađivati  sa Eko-školom Ližnjan i Eko školom Banjole

Zadatak:
 • Obilježavanje značajnih datuma ( Dan bez automobila, Dani kolektivne sadnje drveća, Dani kruha i plodova zemlje, Dan jabuka, Svjetski dan šuma, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan voda, Svjetski meteorološki dan, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša...)
 • Projektni dan
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavu
 • Sudjelovanje u ekološko edukativnoj akciji  „Volim Hrvatsku“ i „ Hrvatska čistka“
 • Pisanje eko – poruka
 • Izvješćivanje javnosti (panoi, brošure, plakati, novine, radio...)
 • Vođenje dnevnika ekoloških aktivnosti
 • Istarska večer u Medulinu – susret folklornih grupa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici i učiteljice, tehničko osoblje, roditelji, lokalna zajednica
Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Uočiti važnost zdrave hrane, upoznati važnost pojedinih skupnih namirnica, razlikovati voće, povrće i žitarice, upoznati se sa tradicionalnim jelima našeg zavičaja, uočiti vrijednost tjelesne aktivnosti i usvojiti naviku vježbanja

Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha i Dana jabuka
 • Higijena i zdravlje
 • Važnost tjelesnih aktivnosti za zdrav razvoj djece
 • Sportska takmičenja
 • Djeca u prometu
 • Šetnja i predavanja na Vižuli

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Školski liječnik, medicinska sestra, učitelji/ce, prometni policajac, svi učenici i učiteljice
Naziv teme: Štednja i zaštita vode
Cilj:
 • Uočiti važnost vode za život, osvijestiti nedostatak pitke vode na Zemlji, uočiti bogatstvo živog svijeta  i utjecaj onečišćenja vode na živi svijet, razvijati svijest o potrebi racionalnog korištenja vode, upoznati biljni i životinjski svijet Jadranskog mora, osvješćivati mještane o važnosti štednje vode

Zadatak:
 • Istraživanje o morskim kornjačama
 • Posvojenje morske kornjače
 • Istraživanja i pokusi o vodi
 • Kreiranje i izrada letaka o štednji vode
 • Obilježavanje Dana voda
 • Izrada slikovnicu o morskoj kornjači

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici 4.r. i 1.r.PO Banjole, udruga Zelena Istra, Općina Medulin, Aqarijum Pula, učenici i učiteljice
Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:
 • Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti; promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad); očuvanje biološke raznolikosti; promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih ljepota; omogućiti djeci zbližavanje s prirodom i razvijati sva osjetila (miris, opip, sluh i vid), njegovati i uzgajati autohtono bilje našeg kraja

Zadatak:
 • Uređenje okoliša škole
 • Radionice na rt-u Kamenjak
 • Izrada hotela za kukce
 • Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj
 • Sadnja drveća u školskom dvorištu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • učenici, učiteljice, tehničko ossoblje, JU Kamenjak
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Uočiti da postoje različite vrste otpada, stvoriti naviku razvrstavanja, uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada, naučiti proizvoditi kompost, utjecati na svijest roditelja o pravilnom razvrstavanju otpada, suradnja s mjesnom zajednicom, ukazivati na ljepotu prirode bez otpada

Zadatak:
 • Sakupljanje i selektiranje korisnog otpada (stari papir, baterije, plastika, tetrapak…
  • „Gdje se koje smeće meće“
 • Sakupljanja starog papira (međurazredno natjecanje)
 • Sakupljanje plastičnih čepova (kutija u hodniku predviđena samo za to)
 • Predavanja i radionice – Gospodarenje otpadom
 • Kreiranje i izrada letaka o pravilnom razvrstavanju otpada
 • Preoblikovanje otpadnih u ukrasne uporabne predmete – radionice
 • Sudjelovanje u eko akcijama
 • Sudjelovanje u projektu „Eko paket“ Kornjača od tetrapak ambalaže
 • Radionice o filcanju vune

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • učenici, učiteljice, tehničko osoblje, Albanež d.o.o., Med eko servis d.o.o., roditelji, lokalno stanovništvo

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Gradnja reciklažnog dvorišta
Ostvareni ciljevi:

- naučiti što je reciklažno dvorište

- uočiti važnost razvrstavanja otpada

- recikliranje


Realizirani zadaci:

- izradili maketu reciklažnog dvorišta

- posjet reciklažnom dvorištu

- izrada slikovnice - bojanke od 100 % reciklažnog dvorišta

- predavanje "Priprema pozor recikliraj sad!"


Vrijeme realizacije:

- Prvo polugodište


Nositelji:

- Općina Medulin

- Udruga Zelena Istra

- učenici četvrtih razreda

Naziv teme: Posvojenje morske kornjače
Ostvareni ciljevi:

- uočiti da postoje različite vrste otpada,

- stvoriti naviku razvrstavanja,

- uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada

- podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti;

- razvijanje svijesti o potrebi očuvanja zaštičenih životinja (morske kornjače)

- njegovanje čakavskog narječja

- razvijanje suosjećanja i velikodušnosti


Realizirani zadaci:

- posvojenje morske kornjače Marvina

- briga o Marvinu

- izrada slikovnice - bojanke na recikliranom papiru i na čakavskom narječju o morskim kornjačama pod nazivom "Morske avanture jednoga Jure"

- Izrada morske kornjače od recikliranog materijala i izrada matematičkih igara vezanih za morske kornjače


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine


Nositelji:

- učenici 4. razreda

- Udrga Zelena Istra

- aquarium Pula

- Općina Medulin

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

VREMENA NAM PONESTAJE

JER UMORNA JE ZEMLJA OVA,

ZA NJEN SPAS SE ODSAD BRINE I

MEDULINSKA EKO ŠKOLA!


Eko himna: