Eko škola

Osnovna škola dr. Mate Demarina, Medulin

Munida 3
52203 Medulin

Telefon: 052 576 005
Fax: 052 383 0333
E-mail: ured@os-mdemarina-medulin.skole.hr
Web: http://www.os-mdemarina-medulin.skole.hr

Ravnatelj/ica: Emanuela Pinzan Chiavalon, prof.
Školski koordinatori: Jasminka Zović, Natalija Zoričić, Dušanka Đokanović
Godina stjecanja statusa: 2020
Trenutni status: 1. obnova
Projekti :

 • Sakupljanje staroga papira

  Sakupljanju staroga papira; vaganje sakupljenog papira; suradnja s Udrugom Zelena Istra; proglašenje pobjednika nižih i viših razreda

 • Monitoring najzastupljenijih biljnih i životinjskih vrsta Medulinske lokve

  Promatrati i bilježiti promjene u prirodi kroz godišnja doba. Uočiti razne vrste ptica, istraživati o njima, slikati i opisivati ptice. Održati radionice na Medulinskoj lokvi. Čišćenje okoliša lokve.

 • Zeko park

  Opremiti okoliš škole raznim dječjim igralima, edukativno zabavnim\\npomagalima koje učenici mogu koristiti za zabavu, ali i usvajanje fizičkih, ekoloških,\\nmatematičkih i tehničkih pojmova i koncepata.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica - EMANUELA PINZAN CHIAVALON
 • Školske koordinatorice – JASMINKA ZOVIĆ, NATALIJA ZORIČIĆ, DUŠANKA ĐOKANOVIĆ
 • Predstavnik učitelja: ANJA OREŠKOVIĆ
 • Predstavnik lokalne zajednice - načelnik Općine Medulin -  IVAN KIRAC
 • Predstavnik Komunalnog poduzeća Albanež d.o.o. i Med  eko servis d.o.o.- EDO KRAJCAR 
 • Predstavnik TZ Općine Medulin - ENCO CRNOBORI  
 • Predstavnici JU Kamenjak - ALJOŠA UKOTIĆ
 • Tehničko osoblje – ARIANA BUBIČIĆ
 • Vanjski suradnik -  MARTINA JAKOVČIĆ
 • Predstavnici roditelja – INES SAVIĆ i MAJA CVEK
 • Predstavnik učenika  – ALEKSANDAR MEDEN 2.a,   ANA MEDEN 5.a,  DIN ŽIŽAK. 6.a

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OSTALE EKO AKTIVNOSTI
Cilj:

 Provoditi ekološke sadržaje u sve nastavne predmete i grupe izvannastavnih aktivnosti, eko-datume iskoristiti za razvijanje svijesti o potrebi brige o prirodi, istraživati i izrađivati plakate vezane za projekt „Otpad“, Projektnim danom prezentirati javnosti naš rad i djelovanje, te potaknuti ih da nam se u što većem broju priključe u daljnjim akcijama u lokalnoj zajednici, surađivati  sa Eko-školom Ližnjan i Eko školom Banjole.


Zadatak:
 • Obilježavanje značajnih datuma (Dan bez automobila, Dani kruha i plodova zemlje, Dan jabuka, Svjetski dan šuma, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan voda, Svjetski meteorološki dan, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša)
 • Projektni dan
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavu
 • Osmišljavanje teksta za Eko himnu
 • Aktivnosti GLOBE grupe
 • Izvješćivanje javnosti (panoi, brošure, plakati, web stranica, novine, radio...)
 • Vođenje dnevnika ekoloških aktivnosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. kroz radionice, plakate, likovne i literarne radove, priredbe i izložbe.


Nositelji:

Učenici, učitelji, pedagoška služba, mediji...

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:

Uočiti važnost zdrave hrane, upoznati važnost pojedinih skupnih namirnica, razlikovati voće, povrće i žitarice, upoznati se sa tradicionalnim jelima našeg zavičaja, uočiti vrijednost tjelesne aktivnosti i usvojiti naviku vježbanja.


Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha i Dana jabuka
 • Higijena i zdravlje
 • Važnost tjelesnih aktivnosti za zdrav razvoj djece
 • Sudjelovanje na raznim sportskim natjecanjima
 • Šetnja po Vižuli
 • Djeca u prometu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., šetnje, tjelesna aktivnost, sport i zdrava prehrana u školi...


Nositelji:

Učenici, učitelji i vanjski suradnici.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Uočiti da postoje različite vrste otpada, stvoriti naviku razvrstavanja, uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada, naučiti proizvoditi kompost, utjecati na svijest roditelja o pravilnom razvrstavanju otpada, suradnja s mjesnom zajednicom, ukazivati na ljepotu prirode bez otpada.


Zadatak:
 • Sakupljanje papirnatog otpada u uredima i razrednim odjelima
 • Recikliranje papira –sakupljanja starog papira
 • Korištenje recikliranog papira
 • Predavanja i radionice – Gospodarenje otpadom
 • Kreiranje i izrada letaka o pravilnom razvrstavanju otpada
 • Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete
 • Sudjelovanje u eko akcijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. sudjelovanjem u ekoakcijama, sakupljanjem starog papira i recikliranja...


Nositelji:

Učenici, učitelji, tehničko osoblje, Komunalno poduzeće Medeko servis.

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:

Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti; promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad); očuvanje biološke raznolikosti; promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih ljepota; omogućiti djeci zbližavanje s prirodom i razvijati sva osjetila (miris, opip, sluh i vid), njegovati i uzgajati autohtono bilje našeg kraja.


Zadatak:
 • Uređenje okoliša škole prema Planu uređenja okoliša
 • Berba maslina, posjet uljari
 • Rezidba maslina
 • Raspoznavanje svih biljaka u našem školskom dvorištu
 • Projekt – Monitoring najzastupljenijih biljnih i životinjskih vrta Medulinske lokve (promatranje biljaka i životinja na tom prostoru kroz sva godišnja doba, bilježenje, fotografiranje, slikanje, opisivanje, istraživanje, predavanja, povijest medulinske lokve, čišćenje okoliša lokve, izrada drvenih kućica za ptice, izložba dječjih radova...)
 • Izrada edukativne tabele na medulinskoj lokvi
 • Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj
 • Sadnja drveća i cvijeća u školskom dvorištu
 • Sakupljanje sjemenja staroih sorti cvijeća i povrća
 • Razvoj biljke – sjetva i sadnja u posebnim sanducima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. kroz radionice, predavanja, istraživanja, izložba likovnih radova, uređenje okoliša škole...


Nositelji:

Učenici, učitelji, kumovi škole, udruge, mještani.

Naziv teme: ŠTEDNJA I ZAŠTITA VODE
Cilj:

Uočiti važnost vode za život, osvijestiti nedostatak pitke vode na Zemlji, uočiti bogatstvo živog svijeta  i utjecaj onečišćenja vode na živi svijet, razvijati svijest o potrebi racionalnog korištenja vode, upoznati biljni i životinjski svijet u rijeci, lokvi, jezeru i u moru, osvješćivati mještane o važnosti štednje vode.


Zadatak:
 • Detektirati gdje se gubi prekomjerna voda, zamijeniti slavine
 • Ekonomična upotreba vode (kupaone, wc-i, kuhinja), zatvaranje vode da ne teče ...
 • Istraživanja i pokusi o vodi
 •  Kreiranje i izrada letaka o štednji vode
 • Obilježavanje Dana voda
 • Nabavka spremnika te prikupljanje kišnice  za zalijevanje biljaka
 • Štednja vode
 • Projekt MARLESS : Problematika morskog otpada i njegov utjecaj na okoliš – predavanja
 • Organizirana akcija čišćenja plaža
 • Osmišljavanje najbolje kreativne kampanje za ublažavanje problema morskog otpada – međuškolsko natjecanje
 • Kviz znanja
 • Mjerenja kemijske kvalitete vode

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. kroz projekte, radionice i svakodnevna briga o štednji vode.


Nositelji:

Učenici, učitelji, tehničko osoblje, kumovi škole, IRENA...

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko patrola
Ostvareni ciljevi:
 • razvijanje svijesti o važnosti očuvanja prirode
 • uočiti da postoje različite vrste otpada, stvoriti naviku razvrstavanja
 • podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti
 • omogućiti djeci zbližavanje s prirodom

Realizirani zadaci:
 • broga oko školskih vrtaova
 • sijanje, sadnja, zalijevanje, čupanje trave....
 • čušćenje školskog dvorišta i razvrstavanje otpada
 • recikliranje
 • kontrola slavina po školi

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici od 1. do 4. razreda i njihove učiteljice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

VREMENA NOM PONESTAJE

JER UMORNA JE ZEMLJA OVA,

ZA NJU SE ODSAD BRINE I 

MEDULINSKA EKO ŠKOLA!


Eko himna: